_DSC9211-2.Mobilen

2023 > 05


En ny sändning med 10.000 flyers har nu anlänt. Underbart! Det fyller mig med iver och verksamhetslust. Tack Jesus!

Jag har vässat budskapet på dessa traktater och poängterar nödvändigheten av att bli befriad från sin synd. Det är det centrala i evangelium mänskligheten behöver få höra. Jesus kom för att ta synden på sig. Men vi måste ge den till honom personligen i ett möte med honom. Det är en aktiv handling och kan inte ske per entreprenad.

Daniel Alm, ledare för Pingst skriver i DAGENS debattartikel: "Vi passar inte in på skalor om liberal och konservativ, för personen är alltid viktigare än principen."

Vilken princip? Vilka principer är det vi inte ska beakta? Korsets princip? Nej, det är naturligtvis inte andemeningen i hans text. För då hade han skrivit det och inte lagt betoningen på individen i samma mening. Han kunde istället ha skrivit: "Personen är viktigare än synden" och så mer uppriktigt brutit udden av evangelium i sin mening. Men en person går förlorad utan korsets princip! När debattunderlaget sedan nagelfars i DAGEN vill ingen stå för det som skrivits. Då byter man ut texten och kväser gensvaren. Det är naturligtvis ett upplägg för att testa motståndet på den religiösa marknaden och samtidigt skapa tillvänjning till den långsamma process det är att prägla Guds folk utan protester på samtidsandan. Den är en förutsättning för att få statsbidrag till verksamheten också framöver. Pingst behöver mer statliga medel för att driva Guds verk. Som om Paulus och Petrus skulle ha ansökt om statsbidrag av kejsaren i Rom... Aldrig! Hellre hade de kastats framför lejon. Evangelium och världen står alltid i konflikt till varandra då det är salt. Gud behöver inga pengar av kejsaren! Därför är budskapet, evangelium, kidnappat i kyrkorna idag. Under och tecken hålls inne av himlens Gud! Hade de gammal testamentliga profeterna levt idag hade de sagt att "ni horar under varje ek och i varje lund"....  Ni fjärmar er från Guds ord och väcker upp profeter emot er!

Därför handlar det om just liberalteologi där hänsynstagandet till varje person ska ses och inte det faktum att varje människa behöver bli försonad med Gud på individnivå - men av bibeln varudeklarerad. Samtidshumanismen äter sig in i kristenheten och bryter udden av bibelns budskap. Syndaren får en plats i församlingarna men går evigt förlorad. Och kyrkan klarar budgeten ett tag till! 

Vi kristna ska inte spegla människor utifrån ett horisontalt, inomvärldsligt perspektiv. Vi måste äga det vertikala ljuset från himlen. Den ser synden som det stora problemet och inte opreciserade principer under dunkla motiv. Ljuset från himlen korresponderar alltid med Guds ord.

Gud välsigna dig att stå upp emot den fallna kyrkans verksamhet för att konservera synden bland vårt folk. Ställ dess företrädare till svars så de blir tydliga utifrån Guds ord och håller sig till sanningen! "Ty sanningen ska göra er fria ", sa Jesus. Människor behöver förkunnelse till befrielse. Det är kyrkans uppdrag. Då kommer vi att få se himmelsk assistens. 

På torsdag kommer jag att evangelisera i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan igen.

Guds välsignelser!

"Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, en dag, då han skall trösta alla sörjande,... ( Jesaja 61.)


 

Läs hela inlägget »
Alltid i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan Alltid i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan


Hej min vän som hittat hit till min hemsida och som har fått en flyers av mig idag. Jag heter Thommy Jakobsson och är en gatuevangelist som så fort jag har möjlighet står just i denna korsning och försöker skapa kontakt med människor genom flyers. Ett utomordentligt sätt att nå direkt kontakt utan omsvep. Jag har varit en kristen i 50 år. Jag är inte utsänd av någon organisation. Inte heller tvingad till det. Jag är driven av Guds kärlek och kallelse att nå just dig! Så vet du mina motiv. 

Min vän! Du är sökt av Gud. Du är älskad av Jesus och hans ande söker dig till frälsning. Det är din längtan och ständiga hunger i sökandet efter tillfredställelse som egentligen är Guds andes röst till dig och inom dig. Du behöver alltid unna dig något. Känner du igen det? En ständig hunger inom olika områden och på det kulturella området. Jesus kom för att ta din synd. Du är en syndare. Det vet du om men kan inte själv hantera det. Det är ingen anklagelse. Det är bara fakta. Också jag var en syndare men har fått förlåtelse och blivit en hel människa i mötet med Jesus. Det kan jag vittna om. 

Min vän! Vi är evighetsvarelser, som det står på min traktat. Vi är därför bara på genomresa i livet. Vi kommer alla en dag att antingen gå förlorade för evigt på grund av vår synd eller bli räddade genom Jesus försoningsdöd för oss. Du förstår; Gud har skapat en ny tillvaro bortom detta livet! Varför? Därför synden kom in i världen. Men han har strikt beslutat att ingen synd får komma in i vår nya tillvaro, i hans himmel. Så svindlande stort men också så allvarligt. Vi har därför vårt eget liv i vår hand. Jesus kommer aldrig tvinga dig att överlämna din synd till honom. Aldrig! Det måste du göra själv.

Jesus står och knackar på ditt hjärtas dörr. Han kunde öppna ditt hjärta utifrån, för att använda den bilden, men du måste öppna dörren inifrån och släppa in honom. Han kör inte över din egen vilja. Vårt hjärta är som en bostad för alla de vi har kära. Ett rum för mamma och pappa. Ja, om de fortfarande bor ihop, förstås. Annars får de väl ha ett rum var därinne. Ett rum för varje av våra barn. Våra släktingar och anhöriga. Vänner och medmänniskor. Men det finns ett rum som är helt övergripande; Rummet som Gud är till för! Rummet som består av hela ditt väsen.

Ta emot Jesus i ditt hjärta. "Den som åkallar Herrens namn skall vara frälst! " Så står det i Guds ord. Vad betyder åkallan? Man ropar på hjälp och man menar det, betyder det. Öppna dig i tro för Jesus! Han kommer att möta med dig.

Och vet du vad? Han tar hand om grovstädningen och den fortlöpande finstädningen av din själ. Han sopar bort hat, bitterhet, skuld och annat som tynger din person. Sedan fyller han dig med en övermänsklig frid ända ner i källaren av ditt väsen! Hans ande blir ditt nya ventilationssystem som skapar fin atmosfär i din själ och du blir blid. Ja, du kanske kommer att uppfattas som en mespropp i världen men det är för att där är allt så brutalt. Jesus är inte brutal. Han är mild men kan säga ifrån som ingen annan.

Gud välsigna dig! Vill du ha hjälp i bön att bli frälst så följer jag dig mer än gärna. Men du måste själv bekänna med egna ord. Säg namnet Jesus i ett relationsmöte med honom. Jag följer dig gärna i den bönen. Jag är inte väsentlig i sammanhanget men kan vara med dig likt en barnmorska till att föda dig på nytt. Sedan kan jag döpa dig till Kristus och du får bildligt talat dränka dina gamla synder av lögner, smuts och kanske ännu värre ting. Du kommer att få börja ett helt nytt liv där mycket du nu dras med blir oväsentligt.

Jag skriver alltid på denna blogg innan jag går ut i korsningen. Det är väldigt bra för då kan du alltid möta mig på offentlig plats. Kom som du är! Stockholms stad upplåter korsningen åt mig så jag behöver inga pengar för det. Gatukontoret har satt dit åtta stora lejon av cement så jag står konungsligt trygg där. 

Sök Jesus till frälsning medan tid är! Du vet; någon som knackar på en dörr för att komma in står inte och knackar hur länge som helst... Om ingen öppnar måste man gå vidare. Förstå min bild.

Därför säger bibeln; Idag är frälsningens dag! Idag om du får höra hans röst så ska du inte förhärda ditt hjärta.

 

Läs hela inlägget »


I morgon kommer jag att gå med JESUS ut till människorna på stan. Vi står alltid på Gamlabrogatan i korsningen till Drottninggatan, ett kvarter från Hötorget. Där kommer vi att stå imorgon och dela ut traktater i Herrens tjänst.

Mina vänner och läsare! Så otroligt många som varit inne på min blogg de senaste dagarna. Floden stiger och responsen på Daniel Alms debattinlägg har varit enorm. Ett par tusen sidklick på ett par dygn. Sänd länkar till vänner och bekanta och gör arbetet känt! Det är bristfälligt men pionjärt. Ovanligt men inte helt unikt.

Många har frågat om de får vara med och stödja arbetet med evangelisation genom att swisha en gåva. Gör inte det är ni snälla. Jag bifogar alltid mitt telefonnummer i mina bloggutskick men det är inte för insamling av gåvor. Det är bara en kontakt kanal. Så vet ni det. Traktatmissionen kräver inte så stora resurser. Ni vill väl inte göra mig till en Benny Hinn som till slut flyger i eget jetplan och lever som en jordisk kung i Jesu namn - för det är klimax på att tjäna Gud och pengar samtidigt. Så förfärligt! Nej, de traktater jag delar ut självfinansieras utan bekymmer. Hur ska Kristuslivet annars bli helgjutet om inte våra medel också inkluderas? Låt mig få bli dig till ett exempel, istället. Men jag föraktar inte offerviljan. Den kommer säkert att komma till pass längre fram.

Men vill du istället be till Herren att vi får ett vardagsrum här i Stockholm, som på bilden här ovan. En biograflokal med ett cafè i entrèn så att människor kan samlas fria i Jesu namn! Ett självfinansierat "Tabernakel" med ideella insatser. Människor längtar att få vara med och komma i tjänst för Herren och fira gudstjänst tillsammans. Där kan alla också få vara med och offra till Guds verk. Jag kan föreställa mig att man behöver byta klädsel på stolar, som på bilden. Det är en kostnad. Men det blir då det.

Ja, imorgon går vi ut till människorna i Gud förut beredda gärningar. Han känner till varje mått och steg vi tar. Och jag vet redan nu hur saligt det är att gå Guds ärenden. Vad är avsikten? Att JESUS ska bli känd för människorna långt bortom all religiositet.

- Gud välsigna er alla!

 

Läs hela inlägget »
Daniel Alm, Pingstledare                   Foto: Thommy Jakobsson Daniel Alm, Pingstledare Foto: Thommy Jakobsson


Tidningen DAGEN hade den 19 maj en debattartikel insänd av Pingst:s företrädare Daniel Alm. Där skriver han om "swishpredikanter" och tidningen satte den fräcka rubriken: 

"Behövs inga polariserande frifräsare som gör anspråk på inflytande i kristenheten."

Polariserande frifräsare... " Swishpredikanter." Vilka skymford över dem som fått en kallelse av Gud att göra något för hans rike och som liksom företrädare av Pingst har utgifter i en fysisk värld men som vittnar om JESUS på egen hand. Uppmuntra dem istället. Bistå dem! 

Nu har tidningen DAGEN bytt ut den rubriken på den ursprungliga debattartikeln. Stormen blev för hård och samspelet allt för tydligt. 

Jag gav direkt mitt genmäle till Daniel Alms inlägg den 20 maj här på bloggen när artikeln kom och sände den också till tidningen DAGEN som ett svar för publicering. Det var ju en debattartikel på DAGENS debattsida. Inte sant? Då får man räkna med replik - oavsett om man tycker om det eller inte.

Nu har Frida Park som är opinionsredaktör meddelat mig att de inte har för avsikt att publicera mitt gensvar. Den var förmodligen inte i närheten av deras egen fräna rubriksättning om "polariserande frifräsare" - trots att jag kunde betraktas som en sådan i deras vokabulär. Alltså rätt målgrupp och rätt svarande. Jag vill fortfarande veta vilka man menar. "Frifräsare." "Swishpredikanter." "Som gör anspråk på inflytande i kristenheten"... Vilken arrogans!

Daniel Alm svarade mig på bloggen här. I kommentarsfältet. Jag lägger in det här nedan oredigerat:

Hej!!
Jag beklagar mycket att Dagen använde ordet frifräsare i rubriken. Jag gillar i mångt och mycket frifräsare om man menar entreprenörer och initiativtagare. Vad jag inte vill är att engagemang frikopplas församlingsgemenskapen för det leder till att sekulariseringen förstärks även om det är det sista man vill uppnå. Evangelisterna behövs också i församlingen!    (Daniel Alm)


Daniel Alm, du gör Guds rike en otjänst tillsammans med DAGEN. Vad står det uttryckligen någonstans i Guds ord om att engagemang i evangelisation leder till sekularisering? Menar du vad du skriver? Vi talar om evangeliskt arbete och inte om "entreprenörskap eller initiativtagare" i största allmänhet. Det gör inte du heller för du skriver om församlingsgemenskap men blandar sedan korten. Vilka är de swishpredikanter du tänker på eller har DAGEN också där nedtecknat det du inte vill stå för i din egen debattartikel?! Poängterar inte Paulus till och med att "oavsett motiv så blir Guds ord ändå förkunnat." Vilken tillit till Gud Ande hos Paulus. Inte sant? Kommer du ihåg, utan att ytterligare föra in nya begrepp i en seriös diskussion, och blanda korten igen, om vad Gamaliel sa vid ett tillfälle i skriften när apostlarna var hårt trängda och förbjudna att förkunna!? 

"Och nu säger jag er: Håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta är människors påhitt eller verk, rinner det ut i sanden. Men är det av Gud, kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud." Apg. 5:38

Jag redogjorde för offerlivet i Guds verk i mitt svar till dig och du talar om swishpredikanter men DAGENS redaktör menar att mitt inlägg är ovidkommande. Märkligt. Vilka avser du? Vilka tänker du på bland de som har utgifter precis som Pingst och som du misskrediterar i din artikel? Är det marknadsandelar som det handlar om bland troende som vill offra åt Herren eller är det verkligen din ängslan över att evangelisationen ska sluta i sekularisering? Du blandar korten dåligt, min broder. Riktigt dåligt. 

Jag beklagar att DAGEN inte såg debattvärdet i min artikel. Det greppar hela den inställning som DAGEN hjälpte till att verbalisera åt dig. Vilken?

Ingen frälsning utanför kyrkan!

Men Guds rike är
större än Pingst! Guds rike är större än alla kyrkor tillsammans. Guds rike är bättre och överlever utan statliga bidrag och kommer att göra det också. Det är där skon klämmer, min broder. Ekonomin. Marknadsandelarna - kontra vad som är opportunt och politiskt korrekt i världen. Pingst flyr korsets väg till förmån för en obiblisk teologi och en tryggad ekonomi. Och så har profeter uppväckts emot den.

- Gud han kallar vem han vill - ut i en sekulariserad värld med evangelium! JESUS sände ut dem två och två. Står det inte så? Men han kallade också Filippus att gå ensam ut på gatan som var tom på folk. (Apg. 5.) Filippus som oförhappandes rycktes bort av Anden - efter att han precis hade döpt den nyfrälste etiopiske hovmannen. Filippus fick inte ens möjlighet att skriva in hovmannen på en Alfakurs i Pingst, så att han kunde klara sig teologiskt. Så slarvigt av Herren. Vilka perspektiv!

Herrens Ande ryckte bort Filippus men frågade varken de tolv apostlarna eller de andra sex som tjänade vid borden om han fick göra så. Eller om det var lämpligt. Filippus blev sedan sedd i Asdod. Med eller utan swish. Det är Guds verk. 

Inte vårt! 

 

Läs hela inlägget »


I dag har jag lagt en ny beställning på 10.000 flyers. De är av det senaste utförandet som jag beställer som går mer rakt på sak, med text på båda sidor. Syndernas förlåtelse, befrielse och upprättelse är kärnan i det kristna budskapet. Människor vill bli befriade. Det vet de kanske inte om. Men vi troende vet om det. 

I går delade jag ut 1000 stycken traktater. Så välbehagligt. Det motsvarar ett dagsverk. Sedan beror det på hur många samtal man får under en dag, naturligtvis.

Jag blev så glad när två finska kristna systrar kom fram och berättade att de tidigare fått var sin traktat av mig, men sedan hade suttit en bit ifrån och iakttagit mitt arbete i korsningen. Nu kom de fram för att berätta att de fått tanken att göra likadant i Helsingfors då de inspirerats av mitt arbete. Jag berättade många berättelser från evangelisationen för dem. De tyckte traktaten var bra och ville skapa något liknande för att få kontakt med människor i Finland. U n d e r b a r t !! Gud kommer att välsigna er i er gärning!

Ja, det här arbetet kommer att växa. Det säger mig mitt inre. Trycket ökar.

Den Helge Ande manar mig hela tiden att gå ut. Han är outtröttlig i arbetet för JESUS. Efter nästan sex timmar igår på stan så kändes det vemodigt att behöva packa ihop. Längtan att snart få gå dit ut igen finns hela tiden kvar. Det verkar som det är bråttom på något vis. Äran till Gud! Det är därför jag är så frimodig. Det är ett Herrens verk. Han kommer att stadfästa det mäktigt.

Jag har sedan en tid bett för en äldre man som jag nästan kan ställa klockan efter. Han kommer på förmiddagen. Han går först åt ena hållet. Sedan kommer han tillbaka efter någon timma åt andra hållet. Varje gång så. Men han har aldrig tagit emot en traktat. Om man har stått på samma ställe och evangeliserat så börjar man snart att känna igen folk. Även i en storstad. Men mannen vill inte ta emot traktater av mig. Så fort jag räcker ut handen ett par meter ifrån honom så skakar han på huvudet. Hundra gånger, säkert. Konsekvent. Och jag vet inte varför jag fäst mina ögon på honom. Många gör likadant, nämligen. 

Så i vintras fick jag honom på mitt hjärta. Bed för honom! Bed för honom!! Jag tog minnet av honom med mig i bön varje kväll. Bara så. Och igår då kom han precis när jag kom tillbaka efter en kort lunch. Då var han på väg åt det senare hållet. Jag kände mig manad att tala till honom. - Jag vet att du inte vill ta emot en traktat av mig, men av alla människor som går här på gatan så har jag bett just för dig sedan i vintras. Det ska du veta, fyllde jag i. Det bara föll sig så. Mannen nickade och sa: - Tack! Ja, det är den Helige Andes verk, mina vänner! Kärlekens makt från Gud!

"Det är dig omöjligt att spjärna emot udden", sa Herren till Saulus. Och ibland får man helt enkelt sträcka ut hoven, i bildlig mening, när fisken inte nappar. Och hova in dem i bön!

Om vi nu kan känna av att JESUS nitälskar för människor, varför skulle vi då uppleva det annorlunda som tjänare åt honom? Det är ju den bästa kombinationen! Gud vare lov! "Jag blygs inte för evangelium. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror!

På fredag då bär det ut igen! I JESU namn. Guds ord bär inte bojor och den Helige Ande blåser vart den vill. Varför vara overksam när det rör på sig? Ingen seglare fäller väl ned sina segel när det blåser upp till vind. Då vill man fånga vinden så mycket som möjligt med allt tyg man äger!

Eller hur? 

 

Läs hela inlägget »


En man, 84 år gammal, kom emot mig med sin röda rullator. Nedböjd, skröplig och långsamt gåendes. Jag tänkte för ett ögonblick: - Är det någon idè att ge honom en flyers om JESUS? - Kan han läsa, ser han bra? Jag gav honom ändå en traktat och han stannade upp och läste. Jag gensköt honom under tiden och frågade med mild röst: - Har du tagit emot JESUS i ditt liv? - Inte helt, svarade han.

Mannen hade tre canceroperationer bakom sig och all behandling var nu avslutad. Hans dagar var räknade. I övrigt en klar äldre man.

Jag förklarade för mannen att vi alla är syndare. För så är det. Det kan vi aldrig undanhålla människorna kunskapen om. Det är synden som skiljer oss från Gud i tiden och för evigheten. Det var därför JESUS kom och behövde dö för oss. 

Jag sa: - JESUS står utanför ditt hjärtas dörr och klappar för att du ska släppa in honom. JESUS skulle kunna öppna ditt hjärtas dörr från utsidan, om han så vill, men han gör inte det. Det måste du göra. Men från din insida. Det är en tröskel och det att en kamp att genomföra det, men du behöver bara tro av ditt hjärta och nämna JESUS. Då möter han med dig i din uppriktighet. Mannen tittade på mig och sa med sin vokabulär: - Än har jag inte sagt emot dig...

Jag frågade honom, då jag märkte att han hade en längtan efter JESUS i det jag sa, om jag fick be för honom. Det är inte så lätt för människor mitt på gatan att tycka att det är bekvämt att få förbön, men jag frågade ändå. Han avböjde det men så tillade han: Så här långt har jag ändå inte sagt emot dig... - JESUS, denne  man är ju mogen att ta emot dig till frälsning, tänkte jag.

Jag berättade vidare om rövarna på korset för honom. Hur den ene av dem vädjade till JESUS: - Tänk på mig när du kommer till ditt paradis. JESUS gensvarade direkt; - Redan idag ska du vara med mig i paradiset! Mannen framför mig kände till alltsammans men lyssnade noga och jag upplevde att exemplet var valt av den Helige Ande. (Mannens bekännelse jag hade framför mig var ju av samma försiktighet som rövarens.) - Du har mycket värme och den är äkta, jag känner det, sa mannen och fyllde i: - Och så här långt har jag inte sagt emot dig...

Han var redo att ta emot JESUS i sitt liv. - Jag kan inte jag hjälpa dig med det, sa jag till honom. Du måste be själv med egna ord. Jag kan bara vägleda dig, sa jag. Så här långt har jag inte sagt emot dig..., svarade mannen igen. Vad betydde det? Ja, det betydde att han ville att JESUS i denna hans situation skulle tänka på honom i paradiset, så klart. I överförd mening. Förstår du? Alla rop är inte högljudda. Han ropade i sin stilla nöd och på sitt sätt. Evangelisten förnam det!

Innan vi skildes åt sa jag att vi kommer förmodligen aldrig mer att träffas här i tiden. Han nickade. Han förstod sin situation mycket väl. - Men jag kan gå bort idag och du kan leva till i morgon, sa jag med den förvissningen om att ingen har några garantier för morgondagen. - Men idag är frälsningens dag! Se till att du släpper in JESUS i ditt hjärta medans tid är genom att vända dig till honom. Han kommer att möta dig! Mannen tittade på mig igen svarade och sa: - Ja, än så länge har jag inte sagt emot dig...

Gode Gud!

Mina vänner! Vi skildes åt. Vi kommer att mötas hos Gud en dag. Vet du vad den märkta mannen sa, som på intet vis var senil, när han gick och mina ögon tårades: - Du har gjort min dag. Då förstår du hur nära Guds rike han var. Han kommer att ta steget in i gemenskap med JESUS!! Var så säker.

Det sista jag sa till honom när han gick var: Jag önskar se dig hemma hos JESUS en dag när vi båda kommit dit. Då repeterade han igen: Än så länge har jag inte sagt emot dig och hans ögon tårades. Gode Gud! Ja, vad ska man säga? JESUS rör vid människor och skörden får vi bevittna en dag i evigheten. 

Jag har så mycket att berätta men det ryms inte här. Allt kan heller inte återberättas och bör inte sägas. En evangelist måste äga integritet och förtroende. Men mannen som jag här så utförligt berättat om låter jag vara anonym. Han har bara några få dagar kvar här i jordelivet och har för länge sedan stängt ned webben. Vi kommer att mötas hos Gud en dag. Det är jag övertygad om! Tack JESUS!

Jag stod där ute mellan 10.30 till 16.50 och kommer så fort jag kan att evangelisera vidare. Det är här vi ska vinna själar! På gatan där Gud låtit en dörr stå öppen. Ingen kan stänga den!

Denne man skulle aldrig kunna hitta till slutna gemenskaper eller kyrkor. De har ju bara mottagningar på söndagar. Och då som oftast musikkonserter med rökmaskiner och artisteriskrän. Det är inte bröd för människor! Livet är mycket allvarligare än så. 

"Tack JESUS för denne man som jag skrivit om här. Tack att du rört vid honom och att han ska få välkomnas av dig, nu när hans liv snart är till ända. Tack att du sammanförde honom med mig idag. Tack för ditt fina samarbete med mig i din gärning, JESUS. Tack för den Helige Andes suveränitet. Tack, JESUS! "

 

Läs hela inlägget »
Korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm Korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm


I dag blir det fint väder och det passar mig alldeles utmärkt att en ledig dag gå ut med traktater om JESUS till människor. 

Du som idag har kommit att ha fått en traktat och hittat in här på min hemsida ska först och främst veta att du är sökt av Gud, älskad av JESUS och uppsökt av den helige Ande! Vi är alla på resa genom livet och vi har att hitta fram till JESUS med våra liv för att överlämna vår synd till honom. Han tar emot oss som vi är och förvandlar oss! Han älskar oss. Men inte våra synder. Vi bär på en syndanatur. Gud har inte överseende med vår synd. Då hade han inte behövt sända JESUS att dö på ett kors. 

JESUS vill bygga en relation direkt med dig! Det är mitt ärende till dig. Många som kommer till mig inleder med att säga; "Vad är detta?" - Jag står här för att påminna om JESUS, svarar jag. Svårare är det inte. Resten blir ett möte människor emellan där JESUS står i centrum.

Gud välsigna dig att söka dig fram till JESUS! "Den som tror och blir döpt han ska vara frälst" , står det i Bibeln. Vad betyder det? Du går inte evigt förlorad i din synd när du dör. För det gör du annars. Gud vill ta oss hem till honom i sin himmel men han vill utestänga synden.

Därför måste den läggas av vid JESU kors. Det gäller alla!

- VÄLKOMMEN!

 

Läs hela inlägget »

Daniel Alm, föreståndare för Pingst har skrivit en debattartikel i tidningen Dagen där han rubricerar sitt anförande på följande sätt;

"Behövs inga polariserande frifräsare som gör anspråk på inflytande i kristenheten men inte vill tillhöra en församling. Vi behöver inte fler swishpredikanter som utan att stå räkenskapsskyldiga någonstans använder det egna mobilnumret och utnyttjar mångas goda vana att ge utifrån sin kristna tro...

Vilka är det, Daniel Alm, avser här? Jag vill veta. Är det möjligen de få röster som finns kvar i landet som inte uppbär statsbidrag och annan finansiering av Guds verk som avses. De som vänt artisteriet ryggen och ett urvattnat evangelium och som inte trivs i kyrkan och därmed inte kan tillhöra en församling längre. Vad är en "frifräsare " för dig, Daniel Alm? Var inte självaste Lewi Pethrus en frifräsare en gång, utesluten från sin härkomst? Har du plötsligt blivit så radikal mellan de ekumeniska sittningarna att du börjat kalla enkla eller avancerade bröder och systrar som upplever en kallelse att göra något inför Gud för "frifräsare "!? Frifräsare... Så föraktfullt! Vad menar du? Det är de troende du talar om här. De som inte längre kan sitta still i bänkarna när kyrkan tappat sin teologi på biblisk grund och hemfallit åt tidsandan och så per automatik drabbats av hemlöshet. Behövs det inte polariserande röster som ropar emot förfallet i kyrkan, i varje tid? Ett faktum man istället borde ha respekt för. Har inte profeterna alltid varit de polariserandes skrå? Eller vilka avser du med betoning på ekonomisk vinning? Du vill ju tysta de rösterna. Det är ju ditt ärende. De som stör kyrkans, din, ordning. Och du föraktar deras swishkonton som gör deras röst möjlig. Vi talar om Guds verk. Gör vi inte det?

Daniel Alm. Du slår under bältet på de som inte finansierar Guds verk med skattemedel och hånar dem som ger av glatt hjärta till Guds verk. Du borde veta bättre om hur offerlivet fungerar inför en seendets Gud. Det som också din verksamhet behöver medel till för att kunna verka. Är detta ditt huvudargument? Pengarna. Är det du som ska utkräva ansvarsfrihet för deras trohet inför Gud? Är det inte Överherden som skall göra det om hur vi har förvaltat våra pund och som om det var kärnfrågan för kristenheten idag, när du själv och dina pastorer inte kan uppbära någon lön utan statligt finansierade medel. Vilket hyckleri! 

Vidare så talar du om "inflytande i kristenheten "... Vilka är det du inte vill ska ha inflytande i kristenheten - ni som i Pingst inte gjort annat än odlat ekumeniken och allas inflytande i kyrkan på lärans bekostnad, in absurdum. Ni har ju inte själva längre en klar enad biblisk syn på dopet eller vad som föder en människa till liv i Gud, i bjärt kontrast till proselytverksamhet och upptagandet i en församling. Frälsningens grunder. Har du inte fått med dig alla i den nya synen på synd och frälsning ifrån synden? Är det igen profeterna och de kravfyllda läsarna du avser hotar sammanhållningen? De som talar med emfas utan att spekulera över just ett eget inflytande eller konsekvenserna för egen vidkommande. De som just nu själva brännmärks precis genom sådana debattinlägg som ditt och som offrar sina liv under en utgiftsbörda och med samma teknikens kanaler som ni själva använder. Swishkonton. Som om pengar var det centrala i Guds rike! Så lågt.

Dessa röster kommer du aldrig att kunna tysta. De kommer att med stegrad engagemang ropa emot förfallet. Mot avfallet. Emot andefattigdomen och mysticismen. Och lyckas man tysta dem kommer Gud resa upp nya. Därför att de reses upp då så krävs. Det borde du känna till. Levande kristendom kommer du aldrig att kunna tysta. De har sitt mandat av Gud. De står fria och har sin legitimitet i Gud. Så har det också alltid varit. Varför? Det handlar om ljuset kontra mindre ljus. Mörker kontra mycket mörker. Därför ropar profeterna utanför din kyrka och inte inifrån. Inifrån kan de inte ropa och ändå beklagar du dig över att de "frifräsar " och behöver finansiering utanför den. Så föraktfullt. Men de ropar. "Den som har öron, han höre.

Det är sant att vi inte behöver swishpredikanter. Det har du förstått rätt. Men du är fel verksamhetsutövare för att säga just det. Utan statsbidrag så faller din verksamhet ihop som ett korthus. Du kastar sten i glashus, min käre broder. "Frifräsarnas" medel kommer ändå från troende som ger till Gud av ett glatt hjärta. Gud som ser. Han vakar över sitt verk.

Du var satt att vakta hjorden. Istället medverkar du till att släppa in samtidsandan i kyrkan och du varnar för de profetröster som reser sig upp och blir hånade för att inte vilja anses tillhöra någon församling. Varför lämnar de och börjar om på nytt? De trivs inte i Pingst längre, Alm. Det är den nakna sanningen. De känner inte igen Pingstväckelsen. Därför får du "frifräsare ". Förr kallades de för "läsare" eller "ropare". Nu kallar du dem för Swishpredikanter. Vilken nidbild!

En mycket olycklig ingress men så signifikativ. Det var maktspråk och inte ekumenikens tillrättalagda röst. Det var maktanspråk och inte "andlig enhet genom fridens band."

Det bibelord som åberopas då det passar oss själva bäst. 

 

Läs hela inlägget »

På måndag är det dags igen. Då ska jag ut i evangelisation för och med JESUS!! Den största av uppgifter. Jag har lyckats få en knäskada. Det är en meniskskada i knät som ofta drabbar fotbollsspelare som byter riktning hela tiden. Fotbollsspelare? Springa omkring efter en boll... Vad är det i jämfört med att få tjäna Herren?! Ingenting! Mitt knä och menisk som drabbats av många och plötsliga byten av stegriktningar vid utdelningen av traktater, i att nå så många som möjligt, är ingenting i sammanhanget. Detta är ingen heroism. Jag söker bara göra mig mänsklig som du. Det är en skada inbäddad i en stor kärlek, kärleken att göra det JESUS vill! Äran till Gud! Knät får finna sig och läka så smått. Det kommer det att göra. Om jag så ska ligga ned på gatan och dela ut traktater, så är det en bärkraft dit ut! 

Ja, ära till Gud som nöter ned hindren och jämnar mark för sig själv med den helige Andes hjälp. Äran till honom som låter kontinentalplattorna i överförd mening drabba samman så att dalarna höjs upp och vi ser JESUS bättre. Trons bön hjälper alltid! På lång eller kort sikt. "Pastiformi bendiverbi kastano." Ja, jag vet inte om jag stavar rätt. Det är den helige Andes språk till Gud. Han som vet vad Anden menar. Han är väldig i kraft!

Vill dela denna sång som sjungit i mig, med dig denna dag. Pelle Karlsson sjunger: ..."Ingenting kan störa deras frid. De har nått sitt mål för evig tid." Det handlar om de som redan gått före oss, hem till Gud. Dit vill jag skynda med raska steg efter.

Bed till Gud om en ny besökelsetid och medarbetare som är nytända och villiga till uppoffringar för Guds rikes sak. Gräv upp de gamla brunnarna! Gör vägarna farbara för ett evangeliskt arbete i Stockholm. Var brinnande och tjäna Herren. Herren kommer inte nu. Han kommer när vi arbetat klart. Parusins realitet är ingen orsak till passivitet. Då har vi fel inriktning och felbetonar denna grundsanning. Nej, tvärtom! Aktivitet!

Intag staden! Intag landet! Intag porten, rasera muren! Vada över ditt vadställe och gå vidare. Din övergång är inte nog, du Jeshurun. 


- Väl mött där ute!

 

Läs hela inlägget »

Tack Patrik för din predikan och undervisning. Genomsyrad av gedigen bibelkunskap. Tack för berättelsen om David Östlunds pappa som följde den Helige Ande i HERRENS efterföljd. Det berörde också starkt. 

 

Läs hela inlägget »


I natt nådde mig beskedet att Lisa Wikström fått flytta hem till HERREN efter lång väntan. Hon blev över 103 år gammal. Lisa, en bönens kvinna. En lågmäld och glad kvinna med hyperkänsligt inkännande för andra människors tillstånd. När oro kom över henne för någon annan människa, bad hon för dem. I hemlighet. Så lärde jag känna henne. Jag skrev om henne för några år sedan här på bloggen och vill återpublicera det i allt väsentligt. Nu har hennes lopp avslutats i triumf och hon är i skrivande stund hemma hos JESUS.

Tack JESUS! 

Jag vill till hennes minne berätta om ett av många tillfällen då jag satt hemma hos henne och jag beklagade mig något över en HERRENS tjänare. Ibland kan man bli besviken på människor. Det är så för alla. Jag är inte frommare än någon annan. Lisa lyssnade. Bemötte mig inte. Men sa sedan utan några över eller undertoner;" Jag talar inte illa om dem. Jag beder för dem." Orden perforerade mig och gav mig så mycket. En korrigering som smälte samman.

Nu har ett enormt stort hål uppstått i universum. Igen. Ja, det är ett av de gigantiska svarta hål som forskarna ibland finner i rymden. Någon måste genomträngande ta sig an i rop till Gud och fylla det svarta hål, framöver, som Lisa lämnat efter sig. Bönevägen till HERREN! Där har det nu blivit så tyst av rop, av åkallan, av tillbedjan från jord. Lisas röst har tystnat.

Jag vill här åter publicera min text över henne här nedan. Mina minnen av Lisa. "En moder i Israel." Verkligen. "Tack Lisa! Tack för ditt stöd, din karaktär. Vi ses igen på uppståndelsens morgon."

-----------------------------

Lisa in Memorandum

En späd liten kvinna inträder i gudstjänsten. Hennes gång fram till sin plats - vilken plats som helst - men alltid på ytterkanten, långt fram men inte längst fram, var avkännande och verkade något motoriskt tveksam. Försiktigt och avvaktande. En människas gång. Som om hon var buren av en total anspråkslöshet men ändå inte håglös och mån om att hälsa på alla längs hennes väg i bänkraderna. Ja, hon kände verkligen av längs vägen. Så skulle jag vilja beskriva henne. Hon valde alltid ytterkanten av en stolsrad. Alltid.

Det är över tjugo år sedan jag träffade henne sist. 

Ja, det tog alltid tid för henne att ta sig fram till sin stol. Hon var som en drottning som inte slarvar med människosjälarna längst en paradgata. Hon hälsade på alla på vägen och sken som sol. Av frid. Men det var inte där hon djupast sett rörde sig. Hon bar på en tyngd, en andlig densitet bakom skenet. Den av Gud pålagda nöden för andra.

Lisa var en bönemänniska. Vad är en bönemänniska? Det är en människa som inte kan låta bli att bedja för andra. Som drivs till det. Vad beder en bönemänniska om? Ja, den som det kunde säga. Men det jag vet är att de under långa tider beder för många människor och med nöd för dem och med intensitet och med omtanke. Lisa berättade för mig en gång att när hon ber så känner hon att Gud hör henne; "bönen biter, den sitter där, då ligger den där ", sa hon.

Lisa satte sig som sagt alltid på ytterkanten av en stolsrad. Det hade med hennes arm att göra. Den behövde svängrum i bänkraderna, har jag nu förstått. Jag kan se henne sitta med sin sjal om håret, se hur smörjelsen tar tag i henne och hur hon böjer sig framåt med armen snett utåtsträckt och ropar "Herre, kom över oss! " Då tog hon den förtätade atmosfären med sig och förtätades själv och blev till en andlig åskledare. Då kom Guds ande över henne och profetorden blev det verbaliserade tordönet och jordbävningen som Uppenbarelseboken talar om - om än i lokal skala.

Det finns en ängel som håller i en guldskål i himlen. Där blandas människans böner med rökelse. Jag tror som många andra att den rökelsen är Jesus böner för oss - för det står att han ber för oss och manar gott. Utan Jesu böner skulle våra böner få slagsida. Rökelse luktar också gott, om du förstår bilden. Dessa böner når fram till Gud. Sedan vänder ängeln på skålen och lägger eld därtill. Så avgörande. Innehållet hamnar sedan på jorden. Då uppstår åska, blixtrar, tordön och jorden skakar! Det är ju en andlig värld vi talar om.

Lisa har genom sitt liv varit en nedslagsplats för Gud. Hon har burit fler människor på sitt hjärta under sitt liv än vi kan ana. Jag vill ge henne den bekräftelsen här. Guds Ande slog ner i henne. Då vek hon sig karaktäristiskt framåt i stolen där hon satt. Hon ropade. Armen hennes som behövde fria ytor åt höger sträckte hon då ut - likt en Mose stav. Tro inget annat. Då förstod man att hon var på väg att föda ett budskap. Mödrar som föder fram Guds verk.

Amen.

 

Läs hela inlägget »

"Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en Herrens ängel, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: "Skynda dig upp!" Då föll kedjorna från hans händer, och ängeln sade till honom: "Sätt på dig bältet och sandalerna." Petrus gjorde så, och ängeln sade: "Ta på dig manteln och följ mig." Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt utan trodde att det var en syn han såg." Apg.12.

Jakob, broder till Johannes, hade vid detta tillfälle blivit avrättad med svärd. Nu hade Petrus fängslats av samme Herodes. Varför kom inte HERREN Jakob till undsättning på samma sätt som till Petrus? Frågan är berättigad. Men hans tid var över. Det är så vi får se det. Och även om det är ett fruktansvärt sätt att dödas på så var restiden in i evigheten med JESUS över på ett ögonblick. Låt oss alltid vara överlåtna och redo för HERRENS lösningar i våra liv. Han vet den bästa vägen med sina syften. Han som räknar våra huvudhår och vet om längden också på dem.

Annat var det med Petrus vid detta tillfälle. Här var han mycket trängd och under fängsligt förvar. Här hjälpte varken silver eller guld. Helandets gåva hade här ingen inverkan på situationen. Det står att kom en HERRENS ängel till honom. Men inte i god tid innan gripandet för att undanröja arresteringen. Nej. När kom ängeln till honom? Natten innan allt med förmodan skulle ta slut också för Petrus. När besökstiderna för församlingsmedlemmarna var över... När mörkret i cellen tog vid... När fukten och nattens råa kyla tävlade med råttor och kackelackor om att påminna honom om en frånvarande Gud, med fientliga vakter på ömse sidor om sig... Om natten när de flesta inte är tillgängliga eller anträffbara vilken generation du än refererar till i tiden och under stor ensamhet... När inte ens en trogen vän förväntas bli väckt om natten... När all hjälp var utestängd och han själv var inlåst... När alla instanser för att hävda sin rätt och sin oskuld var omintetgjorda... Då kom en HERRENS ängel! Hur kom han? Plötsligt. Plötsligt! Vart? Där, säger skriften. Mitt i Petrus belägenhet så kom HERRENS ängel - för det står inte särskilt angivet var han positionerade sig i rummet, i sitt förhållande till Petrus, detta himmelska sändebud. Bara att plötsligt så stod han där. I  h e l a  Petrus situation! Vi hör heller inte Petrus klaga över sin belägenhet eller sjunga sånger likt Paulus och Silas gjorde likt när deras fängelsevistelse utbyttes i frihet. Tilliten till Gud äger inga patentlösningar. Petrus är tyst. Han räknade med att Gud har en utväg. Tron på Gud är sådan bland trons folk.

Vad betyder ordet plötsligt? Det betyder brådstupa. Brådstupa! Ja, brådstupa. Det var ju bråttom. Är det ett ord synonymt med: "när det nästan var för sent "? Onödigt för sent. Ja, möjligen i våra egna upplevelser och ur vårt eget betraktande på livet då vi ofta tar till nödlösningar långt innan natten faller på, i överförd mening. Ängeln plötsligt bara befann sig där då det var som mest kritiskt. Dessa övernaturliga betjänter åt Gud. Varför fruktar och räds vi troende överhuvudtaget någonting? Det hör till vår natur. Vi måste lära oss att förtrösta på HERREN alltmera och i allt. Men vi får sällan understöd av dessa budbärare för att vi inte behöver dem. Vi organiserar allt själva och undanröjer alla hindren på egen hand. Så gjorde inte Josef. Han insisterade inte en enda gång på den brokiga resa han fick göra. Därför fick Gud sin väg med honom. Hade han hävdat sin oskuld och vunnit sitt överklagande hade han kunnat få rätt, men sedan förpassats ut ur Faraos hus och tappat sin kallelses destination. Guds vägar är inte våra vägar. Är det inte likt JESUS liv och hållning? Han som fördes bort likt ett får för att slaktas. Han som vann en evig seger!

Mina vänner! Det handlar om himmelska resurser. Gud har oändliga resurser till sitt förfogande och han väljer och måste få äga det utrymmet i våra liv, att vi inte tar till svärdet eller andra lösningar för att främja våra liv eller vår egna verksamhet. "Var är offret ", säger Isak till Abraham? "Gud ska själv tillse ett offer.", får han till svar, och profeten förstår inte själv vidden av det han förutsäger.

Ängeln stötte till Petrus i sidan. Och väckte honom. Det står där för att det är värt att notera. Ängeln lyste upp cellen för honom och bad honom sedan att skynda sig upp. Sätt på dig bältet och sandalerna! Ta med dig manteln och följ mig, sa ängeln. Bojorna föll av Petrus och fängelsedörrarna öppnade sig. Han kunde gå ut räddad av allsmäktig Gud.


Det är ju häpnadsväckande hur långt Gud kan gå i att använda ett redskap som är fullständigt överlåtet till HERREN. Det är så vi blir föremålen för Guds medverkan i våra liv. Det är så trosstärkande att också veta och vila i det att Gud vakar över sitt verk. Verket är ju HERRENS! Varför inte då hänge sig mer åt det?

Åt honom som vakar över sitt verk, det som vi överlämnar åt honom.


 

Läs hela inlägget »
Gatuevangelisation i korsningen Gamlabrogatan-Drottninggatan. Gatuevangelisation i korsningen Gamlabrogatan-Drottninggatan.


I dag blev det ett par timmar i traktatmissionens tjänst. All ära till JESUS som med den inneboende kraft han ger vill intensifiera sin verksamhet. Det här är något alldeles oerhört! Så många jag nådde idag med frälsningens budskap.

Den korta tiden till trots fick jag samtala med många och predika för flera. Ja, den helige Ande inskärpte allvaret för en del. "Livet är kort. Tiden är knapp! Och du har ingen garanti för morgondagen. Du kommer inte hem till Gud med synd i ditt liv. Förstå dess allvar. Du kan gå evigt förlorad. JESUS älskar dig men du måste ge ditt gensvar!"

Ett tjugotal finska ungdomar som talade svenska fick också var sin traktat. Budskapet var solklart. Himmel eller helvete! För så är det. Vi har inte tid att publikfria eller försöka vinna människor för oss själva. Evangelium är ingen mysfaktor. Evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Flera inflytelserika och namnkunniga fick jag också möjligheten att tala med idag. Gud ska verka mäktigt över och på dem och leda dem rätt i det som är det centrala i livet. "Vi har här ingen varaktig stad.", som det står i skriften.

Ja, det är en outtömlig tjänst, detta. Nu gjorde jag ett nödvändigt blixtbesök därute men när värmen kommer ska jag bosätta mig där på gatan och peka på JESUS! 

"Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse. Marana tha. Herren Jesu nåd vare med er. Min kärlek vare med er alla i Kristus." 1 Kor. 16:22-24.

 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter