_DSC9211-2.Mobilen

2021 > 07


På onsdag bär det iväg ut till Gamla Brogatan/ Drottninggatan igen. Som jag sett fram emot det! Pandemin satte aktiviteterna under paus. Traktaterna bara väntar på att förmedlas.

Jag hade tidigare ett plakat runt mig som ett dragplåster. Men jag hade tänkt att inte ha på mig det denna gång. Bättre att så nå ut med flyers till människor innan de eventuellt viker av, då de ser plakatet. Man vill nå fram så långt det går till människorna. Det är syftet.

Jesus ville göra sina lärjungar till människofiskare. Det ligger i sakens natur att inte skrämma bort fisken i överförd mening - även om människofiske inte handlar om att snärja någon. 

- Evangelium är en Guds kraft till frälsning, för var och en som tror!  Rom. 1:16

 
Läs hela inlägget »

"Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i fyrtio dagar och fyrtio nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta, och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: ”Vad gör du här, Elia?”  1 Kungaboken 19

Episoden är hämtad ur Elia liv. Ett liv som till strukturella delar kan likna vårt, ja, varje människas men också kristna verksamheter av en grupp människor. Vi är människor och vi rör oss kollektivt bland de vi sympatiserar med eller identifierar oss med. På sikt eller för stunden.

Gud ställer frågan till Elia som mycket väl hade följt profeten på hans väg. Men här verkar det som om hans tjänare hamnat på ett tillvarons stickspår eller i en återvändsgränd. Ohh...så lätt det är att missa en vägtrafikskylt eller en varning om att den väg du nu tar, för dig långt, men inte vidare! Man måste vända om.

Den tidigare översättningen eller transkripteringen - för det är Gud som talar och det gäller att fånga andemeningen - översätter med "Vad vill du här?" Tilltalet eller frågan är inte i sig förebråendes. Men det kan den vara. Ja, Guds tveeggade ord skär åt båda hållen och vi kan förstå att undran i sig är ett ifrågasättande utifrån ett bättre ideal, en bättre tingens ordning.

Också kristna i grupp kan behöva tåla frågeställningen Elia fick möta. " Vad vill ni göra här? " Vad gör ni vid era vikar, era grottor, i skogar och undandragna platser och positioner? " Samkvämet. Ja, det ljuvliga samkvämet. Denna antikrigstillvaro i andens rike. Domarbokens budskap får liv på nytt. Och går igen! "Ty, var och en gjorde vad honom behagade."

Det finns i grund och botten ett stående mandat för Guds folk att vinna människor för evigheten. Det måste renodlas gång efter annan. Vi fastnar enskilt som kollektivt i sekundära sysslor under förevändningar och vi blir bekväma med dem. De kristna har så många tillgångar av olika slag. Skulle Gud få ta dessa i anspråk då skulle ett sprudlande evangeliskt center igen kunna rymmas i Stockholms city. Det brinner jag för.

I dag ställs frågan till var och en enskilt. Den slår också med en oerhörd kraft mot kollektivet som hamnat i återvändsgränder. Du har väl inte tänkt att bosätta dig för gott, i slutet på en återvändsgatan, till åtlöje för alla andra som kört fel och själva vänder där? Återvändsgatan har endast en funktion; att föra alla tillbaka och ut på huvudleden igen. Den är full av folk!


"Vad vill du här?"

 

Läs hela inlägget »

Knappt hade jag vaknat innan själens fiende uppvaktade mig denna morgon. Med smicker. Samtidigt tonade en sång så segerfritt och saligt i en annan stratosfär och den nådde mig; "Dig Oh Guds Lamm ske ära, att du vårt offer blev. Och med den stungna handen skuldbrevet sönderrev. Och utav oss ett evigt, rike av präster gjort. Bland alla namn på jorden endast ditt namn är stort."

- "Nu kanske Evangelistfonden får upp ögonen för dig, men du har ett problem. Du måste vara etablerad i någon kyrka eller samfund, först. Annars faller du inte inom ramarna för deras regler. De uppvaktar inte frilansare.", viskade han i mitt sinne. Han som jag så väl känner igen rösten av.

Åh! Hur länge ska vi behöva åtföljas av denne Åklagare? Så länge vi är i tiden! Satan, är hans namn bland Guds egendomsfolk. Och en djävul är han. Han har alltid fel. Denna syndens upphovsman.

Nej, om du så än försöker släpa mig fram till en prisutdelning med en summa pengar för att evangelium sprids, så kommer jag likt Elisa att låsa in mig i mitt hus. Vad ska jag med 15.000 kronor till? Och vad har pengar kopplat till evangelisten med evangelisation att göra?! Skulle det möjligen kunna finansiera evangelisationen? Knappast! Det räcker knappt till hyran under en profetfasta.

Förlåt mig Evangelistfonden - som säkert har bättre intentioner än jag kan överblicka, men jag tror inte på prisutdelningar i Guds rike. En dag skall vi stå förklarade. Av Gud! Då ska vi ge all ära till Jesus som betalade det verkliga priset. Den helige Ande i mig säger nej. Ge pengarna under berömmelse till någon annan. Uppvakta inte mig. Ge diplomet till någon annan. Sätt strålkastarljuset och framtida kallelser under erkännande till någon annan.

Samtidigt sjöng en änglakör i min inre värld denna morgon..."Bland alla namn på jorden, endast ditt namn är stort."

Jesusnamnet! 

Läs hela inlägget »
Den 4 augusti kommer jag att röra mig i korsningen Gamla brogatan - Drottninggatan i Stockholm med evangelium och dela ut flyers. Där kan du få träffa mig. Jag blev frälst som ung på Gamla brogatan och har fina minnen därifrån. Platsen är given.

Idag kom djävulen till mig med sina typiska resonemang. Han som tar sig tillträde genom våra sinnen. - "Har du inte kommit längre i dina bedrifter på 50 år än så här? " Du har ju inte åstadkommit någonting i evangelitjänst under ditt liv." Djävulen som gör sina anfall i tankevärlden för att stjäla modet av oss. Men jag bemötte honom! - "Ja, ingen har väl förflyttat sig från sitt ursprung så mycket som du gjort och ingen annan har heller urartat så kopiöst, som du," svarade jag honom på hans fula påhopp. Likt ett drama utspelades det sig och han pekade istället på min omgivning och sa;  - "Inte ens de som borde förstå din gärning sluter upp, förutom några få, inte heller dina vänner ger dig något stöd eller support för dina initiativ. Inte ens de tror på dina evangelisationsplaner på stan och om en biograf. "

"Du har helt fel!",
avbröt jag.  - "De som borde stödja detta tilltag känner mig och räknar inte med min kraft. Däri har du rätt! Men de är också likgiltigt tysta eftersom de vet att ska detta arbete hamna i en före detta biograf - som ingen äger kapital till - då krävs det ett Guds under! De tiger av insikt och av bättre vetande. Du talar i otro!

Då tystnade den onde. Jag har inte hört hans destruktiva angrepp sedan dess.

I slutet på augusti månad kommer en vän till mig och min pappa till Stockholm, Karl-George Rognstad. Han bor i Norge och har frågat efter att få vara med i evangelisationen. Hur stort är inte det !? Karl-George är för övrigt en gudagiven evangelistgåva och de har alltid en slagruta i sin andliga utrustning när det gäller själavinnande. Vi kommer att stå i korsningen Gamla brogatan/Drottninggatan. Jag får återkomma med exakt datum när så sker.

Men den 4 augusti träffar du mig där. Jag kommer att stå där hela dagen!


 
Läs hela inlägget »

Nu har vi flyttat in till Stockholms innerstad. Därför har aktiviteterna på hemsidan varit låg en tid. Ja, även om det är i dess ytterkant så hör det ändå till innerstaden. Ohh...jag känner visionen om en biograf i innerstaden rycka närmare! Staden skall intas och det är ett under att vi hamnat här. Jag är innanför murarna. "Och vi vandrar här i tro, inte i åskådning."

Nu är pandemin i dess akuta form också förbi. Merparten av befolkningen är vaccinerade och vi kan i allt större utsträckning röra oss bland människor.

Jag har fått ett uppdrag och det gäller att gå ut på en gata ..."den är full av folk!!" Jag kommer inom kort att ses i korsningen Gamla Brogatan/Drottninggatan igen. Där väntar ett gigantiskt arbete. Dit ska jag ta Jesus till Stockholmarna och jag vet att han kommer att gå med mig. Gud ska manifestera sin närvaro, det tror jag på. Hans namn skall äras och upphöjas. Men att gå - det måste vi göra själva. Gud har inga andra ben på jorden än våra!

En väldigt spännande tid ligger framför.

Visionen lever!


 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Arkiv

Etiketter