_DSC9211-2.Mobilen

2013 > 04

En ögonblicksbild vid ett korsat möte. Mannen med till synes utländsk härkomst stannar till vid Olof Palmes grav, mitt i Stockholm. Olof Palme, en politiker från en annan tid men med ett lika högaktuellt samhällsproblem hämtat från den franska revolutionens dagar - frihet, jämlikhet och broderskap. Det kan inte hjälpas. Motsättningarna och klyftorna har istället bara ökat i den europeiska gemenskapen, som var tänkt att främja förbrödring. 

 

Bilden fångar den anonyme sökaren efter ikonen och symbolen för frihet åt alla som inte känner det så, i en om möjligt utanförsatt folkgrupp. Vi kan tolka bilden så utan att för den sakens skull bli anklagade för att ytterligare odla fördomar. Vi saknar jämlikhet på arbetsmarknaden och ibland goda attityder mellan olika befolkningsgrupper. Polariseringen tilltar allt eftersom ekonomin urholkas. Så skedde också på 1940-talen, då man byggde ugnar för att rensa ut ett par, tre  till fyra folkgrupper i vårt grannland. Om det nu är rumsrent att etikettera så.

 

Opinionsbildningen i Sverige lever farligt. Det gäller att äga ett rent manifest eller att hålla tungan rätt i mun. Fördelningen eller missfördelningen vet inga gränser. Tänk att vi idag har politiskt förtroendevalda i vår riksdag som kallar icke europeer eller sydlänningar för apor. Det är skrämmande.

 

Jag tycker bilden är talande. Mannen liksom ser sig omkring efter någon likvärdig, fyra alnar ner. En ledare med förmodade svar på samhällsproblemen.

 

 

Läs hela inlägget »

Lördagen den 18 maj är det dags för Göteborgsvarvet 2013. För oss som bor på rätt sida av Sverige motsvarar det Stockholm halvmarathon på distansen. Två komma en mil. Drygt.

Tänkte springa det loppet i år. Göteborg är min födelsestad. Där tjänade min pappa Gud när jag var liten och min bror som är stationär där skall visa mig runt i en glömd stad, med Älvsborgsbron avstängd för biltrafik under vårt lopp. Fast, hur ska han kunna göra det? Han löper bakom. ; )

Nåväl! Dags att plocka ner dojerna. Skorna på bilden hänger under bron vid Rålambshovsparken i Stockholm. De har sett sina bästa dagar.

" Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det."  Upp. 3:12.  Men det finns en förutsättning: Att segra!

Läs hela inlägget »

"Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda." 1 Petrusbrev 3:12.

 

Synen och hörseln är två instrument för vårt sinne. De är så intimt förknippade med sina respektive funktioner att de kommit att kallas för två av våra fem sinnen. I dagens text förklaras Herren vara i två olika sinnelag gentemot två olika kategorier av människor. Det handlar inte om olika människotyper i egentlig mening, utan om deras olika tillstånd. Det är där de skiljs åt. Och ut. Vi är alla i riskzon att hamna i fel tillstånd. Men vi kan också bli bevarade. Vilket härligt ord! Bevarad.

 

Den ursprungliga texten kommer från en psalm i gamla testamentet, men aposteln Petrus har funnit att Herren fortfarande är densamme och kan bruka texten i nuet. Igår, idag och för alltid. Är Herren partisk? Nej, men vi kan inta ett fientligt förhållningssätt till Honom genom det vi representerar. Texten säger oss att Guds ögon är vända till de rättfärdiga men emot de som gör det onda. Han hör också de rättfärdigas böner men utlovar inte detsamma till de som gör det onda. Man skulle kunna säga: Gud ändrar sitt sinnelag om du gör det. Och ändå är Gud inte en människa. Han ruvar i kärlek över dig. Men vill rena dig från det onda. Ondska manifestera sig. Den måste bli avhjälpt. Jesus är den ende som har makt att neutralisera sådant.

 

"Herrens öron är öppna för de rättfärdigas böner." Kan också du känna en trygghet i det? Erfar inte också du att den väldiga kapacitet Gud besitter, står till ditt förfogande i all Hans kärlek? Upplever inte också du att Hans resurser vilar tålmodigt i ett rätt fattat beslut om hjälp och handräckning? Gud behöver inte några råd för att agera. Han handlar med rätta och Han griper in i sin tid. Dina böner är den inlaga Han behandlar. Han förstår varje nyans av din bön och Han har förmågan att läsa mellan raderna. Han är resurs starkare än ett helt försäkringsbolag. Det är tryggare än förlagan i att äga jordiska föräldrar. Gud är din far och Han intar ingen annan position, varken nu eller sen. Hur kan man veta det? Jo, för Han är. Att vara, är något ständigt pågående hos Honom. Han som är av evighet.

 

Tänk att ha Herrens ansikte vänt emot sig. Känner du det så då har du inte det rätt ställt med Honom. Men om du finner tröst i orden om att Han ser och vakar över dig, då är du i trygghet. Då får du tålamod att invänta Hans svar. Den väntan skapar i sig en överlåtelse till Honom. Och din överlåtelse uppväcker all Hans kärlek till dig. Det är Hans faderliga modersfamn du får känna. Knepigt beskrivet men rätt upplevt.

 

Varför kallas den som Herren ser och lyssnar på för rättfärdig? Därför att den som Gud betraktar som färdig i Jesus gör rätt i att förtrösta på Honom. Rättfärdig av tro på Honom.

 

Vad ljuvligt det är att lätta sin själ inför Honom som ser och hör. Han fyller alla brister med stor kärlek.

 

 

Läs hela inlägget »

De snabbast växande historiska bilderna i Stockholm just nu, är nog bilder fotograferade runt Slussen.  Hela konstruktionen är fallfärdig och de sinnrikt skapade gångar och trafiklösningar i denna byggnad, har tyvärr sett sina bästa dagar. Vare sig man vill eller inte. De Blå bodarna och den Gula gången vittnar om en svunnen tid. 

 

Jag bidrog till en sådan fotosession. Klicka på bilden. Den är förstorbar... ja, kanske också försumbar.

 

 

Läs hela inlägget »

"Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren: "Var inte rädd. Tro endast... och de kom till föreståndarens hus. Där såg han en orolig skara människor som grät och klagade högt.  Han gick in och sade till dem: "Varför skriker ni och gråter? Flickan är inte död. Hon sover" Då hånskrattade de åt honom. Men han drev ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärljungar och gick in där barnet låg. Och han tog barnets hand och sade till henne: "Talita koum!" Det betyder: "Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!" Genast steg flickan upp och började gå omkring - hon var tolv år - och de blev utom sig av häpnad. Men han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Sedan sa han åt dem att ge henne något att äta.  Markus 5:40-43.

Synagogsföreståndarens dotter hade avlidit under tiden man vände sig till Jesus, för att få hjälp. Det är mångas svåra erfarenhet. Den fullständigt bottenlösa sorgen i att en flicka på tolv år hade dött, ställde allt på ända. Döden var naturligtvis absolut också på denna tid.  Och här har vi en flicka som bara hade börjat sitt liv och gett föräldrarna mycket kärlek. Förlusten av en sådan relation är oersättlig och tröstlös. 

Men bibeln säger något om Jesus som han själv inte uttryckte. Det är en underbar, vad skall vi kalla det, hållning hos Jesus. " Men Jesus fäste sig inte vid deras ord." Vilka ord? Beskedet och det faktum att flickan var död. Var hon inte död? Jo, hon var död. 

Vi kan genom denna bibliska berättelse, utan att för den skull framhärda i att ignorera allt som sägs omkring oss, förstå att när Jesus bryter in i den mänskliga hopplösheten så äger Han ett kapital av kraft och liv som inte låter sig fångas av det närvarande. Sådan är Han än idag! Han tillför oss någonting. Och det är inte vi som förtar Honom något. Det är så signifikativt för Guds rike. Tänk så många omdömen som gör anspråk på vår undergivenhet.  Men Han fäste sig inte vid deras ord.

 Vi känner igen samma hållning hos de tre männen som blev kastade i en brinnande ugn i Babel. De framhärdade i att inte tillbe andra gudar än deras egen Gud. Tron förringade med döden som insats - de konungsliga dekreten. De blev hotade om att bli slängda i en brinnande ugn. "Vi tänker i alla fall inte tillbe dig, o Konung." De fäste sig inte vid orden! Vilka karaktärer. Säg mig: vad är fanatism i sin genuina betydelse - även om det i detta sammanhang är ett sakfel? Jo, det är hängivenhet. Hängivenhet för Guds sak. Fanatism... Standardiserade klicheer som tar heder och ära av en kristens övertygelse och varudeklarera något man inte känner till. Den kristne är hängiven! Inte fanatisk. Hängivenhet är en del av identiteten. Guds ande är sådan. Identitet är ingen prestation. Identitet är bara ett faktum om någon man är. Guds rike bryter fram och skapar de utrymmen som det behöver. Också under hånskratt som i texten. 

Jesus ber i berättelsen de handfallna i familjen att ge flickan något att äta.  Det Jesus gör innefattar hela människan. Och blir till befrielse, liv och hälsa. 

Det finns rationella ord talade i omdömeslöshet som står i strid med det Gud kan och vill göra. Orden behöver inte vara osant relaterat till situationen men i det sammanhang där Gud skall uppenbara sig blir de till ett hinder. För hade Jesus "fallit till föga" hade flickan förblivit död. Tron tar ett bättre sikte och övervinner den hjälplösa mänskliga tanken. Också i en fientlig miljö under hånskratt. De visste ju inte bättre. Vanmakten har många förklädnader. Skrattar bäst. Men ingen skrattar sist. Flickan kom till liv och Guds rike bredde ut sig!

En kristen karaktär måste tränas i att erövra tro på Gud - för det omöjliga. Så lite vi prövats på det området. Så ofta vi dukat under för omständigheterna, istället för att invänta trons resultat. Varför sätta ord på omständigheter? Jesus har fortfarande en övermäktig makt att förändra förhållanden. Det borde åtminstone vara vår bekännelse!

-Talita koum!

Läs hela inlägget »
Etiketter: tabita, talita koum

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter