_DSC9211-2.Mobilen

Ett profetiskt skeende

Det är oerhört att följa händelseutvecklingen i världen och i vårt närområde. Kriget i Ukraina inleddes med en skyttel diplomati mellan EU/Västmakterna visavi Vladimir Putin. Ryssland är Vladimir Putin idag. Kriget kom och vi kastades in i jämförelser med kalla krigets dagar, sedan drogs paralleller med 1940-talet. Nu sköljs vi över av ett ryskt synsätt på striderna som inte passar in i vår världsbild. Det finns heller ingen som kan justera bilden. Tillvaron hänger nu på en skör tråd - ska Ryssland använda kemiska vapen i Ukraina? Har de redan gjort bruk av dessa gaser? Hur kommer USA med Nato att reagera?

Finansmannen Bill Browder uppger i dag för Dagens Nyheter att "Ryssarna kommer att knacka på er dörr." Det vill säga den svenska " dörren." Det är hans farhågor.

Det är oerhört att ha varit med om att under flera år peka på denna utveckling, i någon mån. Så fort det har gått! Och overklighetskänslan att vi faktiskt kan vara föremål för krigshandlingar mot Sverige inom kort. Det är det Natofrågan ytterst handlar om. Sverige vill inte gå med i Nato. Så är det bara. Men nu tvingas vi med. Att stå utanför är för farligt idag. Att söka medlemskapet är direkt att utmana Ryssland.

Det finns ett uttryck i Hesekiel som är djupt förknippat med storfursten över Gog. "Locka och sätta krokar i käften." I det ena handlar det om ett tilldragande. I det andra handlar det om att tvingas. En krok i en käft är ett tvång. Så rycks vi med. Ett övernaturligt tvång initierad av Gud själv. Eller har man tagit bort det i de nya bibelöversättningarna? Ordet står kvar.

Parallellt så sker nu också en oanad och en oöverblickbar finansiell kris. Varubristen och stegrade priser löper amok och bryter ner ekonomin på ömse sidor. Energi och bränslepriserna skenar. Inflationen äter upp kapitalet och de stigande räntorna bestraffar det kapital som finns kvar. 

En bedömare uttryckte det så här: "Går bara Finland med i Nato, får Nato svårt med logistiken. Nato behöver ta sig igenom Sverige för att kunna värna Finland." Nato skulle kunna gå vägen via Treriksröset men det är ingen framkomlig väg. Transporter måste gå via Sverige, i så fall. Samtidigt florerar rykten om att ryskt försvar flyttat fram militära enheter mot den finska gränsen. Det är än så länge obekräftat. Men nu är ingenting otänkbart längre!

Mina vänner, jag låter högtidlig när jag säger det. Men det ligger en stor ö mitt i infarten till Östersjön. Den enda farleden. Jag har skrivit om det förr. Det är Gotland. Det står utom varje tvivel att den är extremt i fokus just nu. Östersjön är den farled vilken Nato kan upprätthålla Västs intressen i området. Så långt kommer inte Ryssland att låta det gå. Det förstår var och en. Och Gotland behövs för ett angrepp mot Baltikum. Om så är. Kriget i Ukraina är bara en del i ett stort pussel.

Skulle Nationell samling eller Nationella fronten i Frankrike vinna valet den 24 april då har alla politiska förutsättningar för en axelmakt mellan Ryssland och Frankrike tagit sin början. Frankrike kommer då att få en helt annan hållning till EU. Och orden av Anton Johansson på 70 års dagen blir ofrånkomliga i ett så säger Herren.

Jag tänker på norrmannen och profeten Rein Seehuus som dog 1975. Han sysselsatte sig mycket med EG/EU frågorna i relation till det västliga och östliga Rom. Hur brytpunkten likt en kontinental platta ligger där både historiskt - men också profetiskt. Och skaver. Serbien som det pumpas in vapen till just nu. Det ligger i Rysslands intresse att starta flera bränder i Europa, för att försöka bryta sönder det. Var så säker.

Jag bävar för det jag själv skriver. Vi kan inte hänskjuta freden till någon instans. Vi lever som folk under ett ständigt hot. Men jag ser bortom det! Jag ser hur elden kommer att bränna upp företeelser vi behöver få hjälp med att bli av med. Det är eldens verk. Vilken eld? Lidandets eld. 

I dag ska jag gå ut på stan med mina traktater. Välsignade aktivitet i den sista tiden för att tjäna Gud " i en tid som denna." Jag är så tacksam. Plötsligt finner jag mig själv i en uppgift av profetisk dimension. Det profeter hade talat om. De föraktade. Det är något alldeles oerhört. Det är inte bara ord. Men handling. Där orden gestaltar handlingen. Jag bävar. Finns det någon som kan hjälpa med ett vindskydd? Uppgifter under korsdrag. Det börjar blåsa upp till storm.

Gud välsigna dig som kommer att få en traktat av mig idag! Om du visste hur dyrbart det är att få ge dig den. Jesus är en verklighet. Han älskar dig och söker gemenskap med dig! Han är större än allt tillsammans. Hans kärlek som flödar.

Det kommer att bli skakigt ett tag framöver. Men den som lagt sitt liv i Guds hand kommer att bli bevarad. Det är en väckelse vi ser ta form! Gud ska kalla på många människor. På ett sätt. Och på ett annat sätt.

Gud har allt i sin hand.


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln