_DSC9211-2.Mobilen

Den norska oljan

" När den ogudaktige får nåd, lär han sig icke rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda, handlar han orätt, han ser inte HERRENS höghet ".  Jes. 26:10.
                                                                                                                    
Det förekommer att de som inte tror på Gud ändå hånar honom. Man anklagar samtidigt Gud för att inte ta itu med orättvisor, ondska, hungersnöd och våld. Ändå refererar man i sarkastiska ordalag till att denne "icke existerande" Guden skulle vara god. Ett makalöst intellektuellt ohederligt resonemang. Bibeln benämner en sådan människa för att vara ogudaktig. Det är en människa som bortser ifrån att Gud finns och man lever också sitt liv därefter. Ostyrt, egoistiskt och befängt. När ett land leds av sådana ledare blir den nationella hållningen ogudaktig. På alla plan. Låt oss göra en sak klar; det finns inga kristna länder. Det finns bara kristna individer. Men det finns ogudaktiga stater. Det är distinktionen.

Här i texten avslöjas för oss att den ogudaktige lider brist på rättfärdighet. Det är underförstått. Ogudaktighet handlar om relationen mellan människan och Gud. Rättfärdigheten - å sin sida, berör mellanmänskliga förhållanden. Rättfärdighet har sina rötter i gudaktigheten. Den får sin näring därur.

Under de två senaste åren har den norska oljan sjunkit med 70 procent av sitt tidigare värde. Man kan ännu inte säga att oljan är värdelös, men kostnaderna för att utvinna oljan i förhållande till världsmarknadspriset gör den i princip värdelös. Oljan betingar ett enormt värde där den ligger på havsbottnen, men så fort du hämtar upp den blir den relativt sett nästintill värdelös. Massmedia uppger nu att bland den norska ingenjörseliten så går åtta procent numera arbetslösa. På två år. Man kan förklara det här i politiska och ekonomiska termer. Man kan ge EU och västvärldens handelsembargo gentemot Ryssland och Iran, Norge ett alibi, etc. Förklaringsmodellerna står på kö för att antagas. Allt är inte förklarbart. Det här är förklarbart!

Det kom för några år sedan hjälpsökande romer till Norge. Hundra stycken. Mer eller mindre. De norska lagberedarna fick i uppgift att lagstifta emot tiggeri och emot motsvarande hjälpverksamhet på privat basis. Både givare och tagare skulle enligt norsk lagstiftning utöva en brottslig gärning då man ville hjälpa varandra. Det var den uttalade intentionen. Jag skrev då att Gud kan stoppa till de norska oljekällorna i ett ögonblick. Meningen rungade. Oljan har istället blivit näst intill värdelös. Nu står norska Porscheägande och arbetslösa ingenjörer på kö till den norska motsvarigheten till den svenska Arbetsförmedlingen. Ogudaktigheten har fått ett ansikte där orättfärdigheten lagberedde - emot de fattigas lott. 

Utövad orättfärdighet bland ett gudlöst folk... Nu får man själva bryta mot lagen. Tiggeriförbudslagen. Hundra romer... Mer eller mindre. Det vore en ära för en stenrik stat och samhälle att hjälpa några busslass behövande. Men Norge sa nej. Norden sa nej! Istället fick man en flod av krigsflyende syrier i en fullständigt ohanterbar skala. Orättfärdigheten korresponderar med ogudaktigheten. Och omvänt. De befruktar varandra och föder kaos. Ogudaktigheten har också ett pris.

Den betingar ett eskalerande värde.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

  • Anita » Traktatmissionen!:  ”Thommy,jag sänder många Krya på dig hälsningar och ber att Gud ger dig kraft och..”

Bloggarkiv

Etikettmoln