_DSC9211-2.Mobilen

2012 > 11

Den årliga fotomässan i Stockholm, har varit i helgen som gick. 

I år var den framgångsrike amerikanske fotografen Joe McNally och föreläste. Hans enorma ansats vid varje fototillfälle är beundransvärda bedrifter. Tänk att placera ut 200-250 fotoblixtrar för att ljussätta ett hus. Eller att hänga i en hovrande helikopter tillsammans med sin fotomodell över Hollywood skylten, för att få rätt bild perspektiv. Eller proppa brandbilen full med fotoblixtrar för att få rätt känsla i bilden, vid utryckning, med en bild tagen utifrån vindrutan. Så håller denne man på vid 60 års ålder. McNally är en Nikon ambassadör. Med rätta.

En utmärkt föreläsare för övrigt. Jag kunde inte låta bli att linslusa med honom.

Läs hela inlägget »
Etiketter: joe mc nally

Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er: "I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär". Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnader som är nedsmutsad av köttet.  Judas brev 1:17-22.

 

Juda som skrivit texten är en kategoriker. En profet. För det är skillnad på att generalisera och kategorisera. Texten är dikterad likt ett testamente av en som också postumt var angelägen att dika upp igenväxta åkrar. Guds ord röjer upp inom oss och markerar gränser. Guds ord är ett mudderverk. Uppmaningarna som blir till instruktioner följer ett renhetsideal för ett sunt andligt liv. Sjukdom uppkommer så lätt. En enda fluga kan göra soppan oätbar och en odiskad servering gör den nyttiga maten ohälsosam.

 

Hur upplever du texten från Juda bok? Texten som med nödvändighet stängslar gränsen mellan heligt och oheligt. Rent och orent. Människor med "gudlösa begär". Finns det sådana i vår tid? Javisst, i var och en av oss. Ursprunget är detsamma. Volymen är olika. Finns det människor som hånar de förlåtna? Är inte det en motsägelse? Jo, på det mest sofistikerade sätt. Finns det tvivlare? Ja, men de är föremål för en uppsökande kärlek! Tvivlaren är en brottare. Han brottas med sanningen. Han har ju inte övergivit den. Den uppsökande kärleken kommer honom till hjälp! Det finns också andra man skall vara barmhärtig mot - med reservationen att till och med avsky deras kläder  - som är nedsmutsade av köttet. Det är den andliga hygienens krav på livets soptipp. Det är mer än ett råd från en bondepraktika. Paulus kläder la man på de sjuka och de blev friska. Vilka områden! Vilka perspektiv! Allt medan vi haltar vidare med våra lyten.

 

Judabrev är skarpt skrivet. Ingen kan ta sig igenom raderna utan att drabbas på ena eller andra sättet. Fördömande men också frigörande. Texten belyser oss alla i sanna men gentila beskrivningar. Det handlar om att bevaras ren och funktionell. Att vara verksam utan att smitta eller besmittas. Redskapen och uppläggen måste i överförd mening rengöras. Helig betyder att vara avskild. Det är ett pågående tillstånd. Och ett utsatt tillstånd. Renhet är inget tillstånd. Det är ett uppnått tillstånd. "För den som är ren fortsätter att rena sig". Det gör inte den orene.

 

Jo, han fortsätter. Men med sina orenheter.

 

 

 

Läs hela inlägget »

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Psalm 46.

En underbar psalm vilken talar om att Gud är vår tillflykt. Säger inte psalmen också dig det, att vi inte är ensamma i våra svårigheter? "Vår tillflykt", talar om att fler än du är trängd. Tillflykt uttrycker på något sätt att man inte har någon annanstans att ta vägen. Man flyr från något och till någon. Åtminstone rymmer versen att det är dit man skyndar sig. Till - flyr. Och destinationen är till för alla. Vart? Till Gud. Gud är vår tillflykt.

Psalmen påstår att Gud är vår starkhet. Vem behöver någon som är stark, om inte den som är det motsatta? Gud är också en hjälp i nöden, säger psalmen. Väl beprövad. Kategoriserar inte skriften när den myntar ordet "väl beprövad"? Jo. Många har hamnat i olika svårigheter men vänder sig inte återkommande till Herren, utan resignerar och går under. Därför får de aldrig uppleva att Herren är väl beprövad. Det är en förlust i sig. 

Profeten Elia jämrar sig vid ett tillfälle. Han blottar sin inre livs kamp och jämför sig med sina fäder. " Tag mitt liv Herre, ty jag är inte förmer än mina fäder". Vi förstår att Elia inte menar sin egen far, eftersom han refererar till flera fäder. Det måste ha varit fler personligheter han såg upp till, vilka hade varit hans föredömen. Elia hade placerat sig bland dem men här ses hans jämförelse svikta. Hade någon sagt åt Elia att han skulle bli förmer än sina fäder? Eller hyste han bara sådana önskningar? Man kan säga att Elia vid det här tillfället tar sin tillflykt till Gud. Han vänder sig till Herren i nöd och vi förstår att det var en väl beprövat situation.

Men det är en sak Elia tappat ur sikte. Han hade glömt att Gud var hans starkhet. Gud borde fått vara hans starkhet, även här. Elia som vid ett tillfälle sprang före kungens hästar, i Guds kraft. Eller då han vid ett och samma tillfälle dräpte fler fiender än en ensam människa kan göra på egen hand. Han som med kraft bad att ett högtryck skulle stanna kvar över landet i tre och ett halvt år, utan att falla till föga under torrtiden. Det är styrka det. Gud är vår starkhet, väl beprövad!

 Den som har sökt och fått Herrens hjälp många gånger, har fått erfara vad ordet "väl beprövad" innebär. Det ger en fördjupad Guds relation.

 Det är stigar man själv måste trampa upp. Väl beprövade. 

Läs hela inlägget »

Himmelriket är lik en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den är full, drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så skall det vara vid tidsålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Matt. 13: 47-50.

Vi har varit med om en kuslig månad. Stormen Sandy drog in över USA och klingade ut med stor förödelse. New York upplevde en tragedi likt den i New Orleans för några år sedan. Hade dessa händelser varit beskrivna i Gamla testamentet, hade de rubricerats som straffdomar. De årligen återkommande cyklonerna som drar in över USA är mer än ett lokalt fenomen. De äger ett koncentrat i olycka som övergår det normalt förklarbara, de globalt förändrade klimatförhållanderna till trots. "Stormen laddar upp i Golfen", skrev massmedia i realtid. Som om den ägde en beslutsamhet eller var besjälad. Ja.

I dagens text läser vi om änglar som vid tidens slut skall gå ut och skilja människor åt. Himmelriket sägs vara likt en not. Men vid tidsålderns slut sker ett nytt moment i hanteringen av noten. Änglar kommer ner till jorden med fullmakt att utföra en selektering av människor. För det står så. Skilja ut människor! Frågan väcks. Vilken kategori tillhör jag? Är jag en ful fisk eller en dyrbar - i Guds ögon? Ond eller rättfärdig. Frågan är naturligtvis allvarligare än ordvitsen. Och svaret är inte självklart! Var och en får pröva sig.

Vi har en sötgullig uppfattning om änglar. De beskyddar och kommer med glada budskap - som till Maria, Jesu moder. Och de är vackra och sympatiska. Men har du läst i Uppenbarelseboken hur änglar får en helt annan uppgift? De blir verkställare av straffdomar. 

Det finns ett sammanhang som osökt gjort sig påmint för mig, då vi genom väderlekstjänster och nyhetsförmedlare fick se hur stormen Sandy laddade upp sitt oväder i Mexikanska Golfen. Har du läst om dammen i Betesda? Vi kan läsa om den i Nya testamentet. En ängel uppgavs röra upp vattnet och den som först kom i vattnet, blev frisk. Alla änglar har inte samma uppgift. Några får uppdraget att vända upp och ner på några betydelsefulla skålar i himlen. Vredesskålarna. Ängeln rörde på den tiden upp vattnet i Betesta. Nu är en annan tid beskriven. Vid tidsålderns avslutning. Änglar och vatten... det är mer än ett maritimt tema vid ett skrivbord! Noten och vattnet. Rådlösheten inför vattnets bedrifter. Och människorna i noten. Onda eller rättfärdiga.

Kan det ha varit en Herrens ängel som ställde sig mitt i den Mexikanska Golfen och rörde upp vattnet? Frågor kan i sig vara spektakulära. Men en fråga kan också återspegla ett svar. Döm själv utifrån skriften. Jag skriver det för att få dig att reflektera över det oförklarliga.

Hur kunde en cyklon så exakt hitta vägen till en av världens mest ogudaktiga städer - New York och genomsöka varenda vrå med en våldsam kraft? Longituder och latituder erbjuder betydligt fler destinationer än dit. Det är mer än en klimatförändring. Det liknar en punktinsats.

Vad säger profeten Amos? "Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den? Amos 3.

Döm själva.

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Elena » I den Helige Andes tjänst!:  ”Ja, heliga anden behöver oss som redskap ”

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

Arkiv

Etiketter