_DSC9211-2.Mobilen


I morgon vid 11.00 tiden är det tid för mig igen att evangelisera på Gamlabrogatan med flyers. Det är i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan. På den gatan fanns det ett underbart evangeliskt arbete mellan 1970 -1980-talen. Ett mönsterarbete som djävulen trodde var förbi. Så är det inte! Vi ska gräva upp fädernas gamla brunnar och ösa ur samma frälsningens källor! Vill du vara med?

Ja, jag har talat i flera YouTube avsnitt om frimodighet och det är där man måste ställa sig. FRI - där Herrens Ande är där är frihet. MODIG - en mänsklig egenskap. Och HET - "Tungor såsom av eld fördelade sig och satte sig på var och en av dem."  Varför då? För att de skulle få kraft att bli Jesu vittnen. Tungan är vårt talorgan. Där sitter det. F R I M O D I G H E T E N!

Vi måste gå ut till människorna. Den Helige Ande har bara våra kroppar att verka igenom. Vår andliga tempeltjänst. Tänk vad himlen har begränsat sig. Men därför ska vi så mycket mer ge akt på vår andliga tempeltjänst. Den kan vi som apostlarna utöva mitt på stan. Det har kristna gjort i alla tider och Herren har varit med dem och Guds ord har haft framgång.

Gud välsigna dig att vara med och spräng cirklarna. Det är nyttigt och det är att bryta ny mark. Ny mark måste man bryta i varje generation. Det kräver sin insats.

- Gud välsigna dig!

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: stefanus, filippus
En av de otaliga atollerna i Maldiverna En av de otaliga atollerna i Maldiverna


"Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom, på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid." (Upp. 20:1-3)

Johannes är här övertydlig i att tala om vem det gäller som i framtiden ska fängslas. I och under tusen år. Ormen som i sin utveckling blivit till en drake, den gamle ormen. Satan och djävulen blir fängslad och ett insegel blir satt över honom. Lovat vare Gud! Skapelsen kommer få en lång tid av frid, fred och ro. I tusen år. Djuren kommer upphöra att vara rädda dygnet runt. Bara en sådan sak!

Det gjorde mig ont vid årsskiftet när miljökonferensens delegater från ö-nationerna blev så brutalt överkörda av de sammankallande oljeproducerande länderna, då man genom kompromisser undertecknade ett dokument i Doha, i Qatar, om ett bättre miljöhänsyn. Alla de ö-nationer som är djupt bekymrade över de avsmältande glaciärerna och de stigande havsnivåerna. 

Maldiverna består av 26 atoller med cirka 1 200 öar, varav 200 är bebodda med en befolkning på över 370 000 personer - förutom gästarbetare som man har många av från Sri Lanka, Indien och Pakistan. Där är den högsta nivån över havet 2,5 meter. Det är ingenting! Ändå fick inte de här ö-nationerna komma till tals i Qatar. Det var nedslående att höra om det.

Men det stod så klart för mig att vi har fått en revers av Gud. En försäkran.  Jorden kommer inte att gå under än. Det ska bli fred på jorden i tusen år först. Åtminstone. Därför är allt miljöarbete en chimär, en pseudofråga, verkligen. Det är inte vi som kommer att rädda miljön. Skapelsen är i Guds hand och han har intresse av den. Därför är miljöarbetet och insatserna emot växthuseffekten en sekundär fråga. En förvillande fråga som står i vägen för de viktigaste frågorna. "Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade.. (Upp. 20)

Vi hade som ett exempel i januari månad - 11 grader i Stockholm, en dag. Nästa dag hade vi + 2 grader. Vilka fluktuationer! Likt en husmor som frostar av sin frys där det först ingenting händer men sedan rasar ner is från frysväggarna, så upplever vi just nu att naturen drabbar oss under avsmältningen av glaciärer. Men det kommer att stabiliseras. Gud vakar över det. Han kan bildligt talat sätta i kontakten igen och Golfströmmen får sin naturliga av honom skapade bana. Jorden är Herrens!

Miljöarbete i kristen regi eller i "Greta" regi är ett falskt profetdöme. Hur kan jag säga så? Därför jorden ska få fred och ro i tusen år. Det är en ansenlig tid och den ligger inte bakom oss. Den ligger framför. Ödesfrågan handlar inte om någon grads ökning hit eller dit på jorden. Termostaten har Gud i sin hand! Rätt var det är så stabiliseras det efter hans önskemål och syften. Jorden är gammal och stark. Det är Gud som skapat den. Han vet att sköta om den. Men profetordet säger att människorna först ska "stå rådlösa vid havets och vågornas dån" i en omskakande tillvaro. Det sker nu. Vad står det?

"Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån, då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva." (Luk. 21)

Så, vi ska inte ägna så mycket arbete åt miljöfrågorna. De är sekundära frågor och blir i den profetiska överblicksbilden ett meningslöst arbete. Gud tar hand om jorden och världen. Det har vi i Guds ord en revers om, en check om du så vill, om att jorden ska få fred och ro i tusen år. Då kan den ju inte först gå under. Gud kan öppna de källor som han öppnade på Noa dagar för att låta havsvattnet rinna undan och på så vis sänka de stigande havsnivåerna. Han kan låta gejsrarna på Island spruta vatten lite mer frekvent och på lite flera ställen. Var inte orolig.

Miljöaspekterna är inte det stora hotet för mänskligheten. Det är synden som är det allvarliga hotet - för den skiljer människan från Gud! Gud har haft förmågan att skilja hav från land förr. Vi ska inte oroas. Men det är vi som har vårt liv i vår hand att låta Jesus skilja oss från synden. Det är synden som ödelägger oss.

Den frågan är den verkliga frågan i livet som behöver en rörelse!


 

Läs hela inlägget »


"Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet." (Luk. 9:26)

Alla troende väntar i någon utsträckning på att Jesus ska komma tillbaka. En underbar dag! Vetskapen att en dag så är allt det här borta som har med tiden och livet på jorden att göra. Det gläder oss. Jesus är vår garant genom hans död och uppståndelse och vårt liv i honom. 

Jag tänker på detta bibelord. Det komplicerar det hela. Verkligen. Är det verkligen ett sant ord? Älskar inte Jesus oss alla? Jo. Ska inte Jesus ha överseende med oss alla - även vår blygsel i tiden - när vi äntligen ska få träffa honom och allting är över? Då är ju det förgängliga borta och vi iklätt oss oförgängligheten i en evig tillvaro med honom. 

Det står att Människosonen ska skämmas för en kategori av människor när han kommer i sin Faders och alla de heliga änglarnas härlighet. Det står ju så! Hur länge ska han skämmas för dem? När han kommer, står det. Kommer det att pågå evigheten lång? Det står inget om det. Men det blir ett komplicerat möte, vill jag påstå, om det som står här i bibelversen inträffar. Skämmas för, är en yttre påverkan som får ett inre genomslag, där någon representerar reaktionen av en skam. Och inför andra. Fruktansvärt! Inför vem? Inför Fadern och alla änglarna.

Min vän! Låt mig få vara din väckarklocka, en väckelsens signal som når dig bortom vem jag är eller möjligen representerar. Vi måste ta missionbefallningen på allvar. Det är en befallning. Vi måste vara aktiva i den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Vi har ju att rädda andra människor för evigheten på Jesu anmodan. Inte sant? Låt oss göra det i allt större utsträckning.

Jag vill inte lägga så mycket mer betoning på att Jesus en dag ska skämmas för en grupp människor. Men det går inte att komma ifrån det bibelordet. Mötet på skyn med Herren skulle vara glädjefyllt och inte fyllt av skam.

Låt oss påminna varandra om missionbefallningen ännu en gång. Vi ska gå ut i hela världen. Men vi kan börja där vi står. Där vi lever och bor.

"Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta." (Mark.16:15-18)

Nästa onsdag kommer jag att gå ut med traktaterna om Jesus i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan igen. Det är en hjärtefråga. Jag längtar efter ett missionscenter här i Stockholm där dörrarna står vidöppna dygnet runt för människor. En biograf eller en teatersalong med tillhörande cafè. Där alla som tror på Jesus kan få vara med i ett evangelisationsarbete, så mycket man kan och vill. Det finns underbara verksamhetsformer som modell för det i historien. 

Varje generation måste bryta ny mark. Det är ofrånkomligt så. Varför var de tidigare generationerna så mycket bättre på att bryta ny mark? Det är ett lidande att notera det. 

Var med också du. Övervinn dig själv! Bli med.


 

Läs hela inlägget »
60 årsdagen på Maldiverna 60 årsdagen på Maldiverna


"Vi går med tro och icke syn." Ja, så sjunger dessa härliga bröder i Herren. Min första tanke när jag hörde dem var: Tänk om jag fick hit dem i evangelisationen! Åtta män med en ukulele. Det är verkligen ingen Hillsong-outfit. Underbart!! Stockholm skulle skakas av deras brist på självspegling och Herren blir synlig. "Vi går med tro och icke syn." 

Jag har varit på ö-gruppen Maldiverna i två veckor med min hustru. Vi har varit och firat min 60 årsdag där ute på en atoll. Maldiverna behöver ingen närmare presentation. Det är verkligen ett paradis. Det kan jag intyga.

Men nu är jag tillbaka i tjänst och ska så snart det ges möjlighet ut med traktaterna igen och ett nytt program på YouTube över Apostlagärningarna. Ett stort arbete väntar!

Ja, jag ville bara skicka en hälsning så här i förbigående. Vi har rest i ett helt dygn och det känns. 

Lyssna till dessa bröder. Så avskalat och centralt. Jag vill tro att de inte bara äger en allmänmänsklig längtan att bygga bo, bilda familj, bli upptagna med allt det som världen har att erbjuda och försvinna ur tiden utan att vinna sina själars frälsning och andra på vägen! Ungdomlig entusiasm har så många ingångsvärden men ofta sämre utgångsvärden. Men en kallelse från Gud kommer alltid att överrösta alla inre röster i en kallad människa. Vi ber att Gud ska upprätta sin församling. Gud vill församlande! Han vill att alla människor ska bli frälsta.

Gud vare med er!

"Vi går med tro och icke syn!"

AMEN!

 

Läs hela inlägget »


- Välkommen att ta del av det fjärde bibelstudiet i Apostlagärningarna som nu ligger ute på YouTube. "Filippus - Guds utvalda redskap". 

Sprid budskapet i den mån du anser det vara till nytta för människor och Guds rike. Dela länkar med andra så höjs den andliga temperaturen!

Gud välsigna dig och så hörs vi nästa gång över rika händelser ur Apostlarnas gärningar.

Guds rika välsignelser!

 

Läs hela inlägget »

"Modern religion focuses upon filling churches with people. The true gospel emphasizes filling people with God."

- A. W. Tozer -

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: a.w.tozer
Huset där jag blev frälst. En dödskalle pryder fönstren där min pastor hade sitt kontor. Så avskyvärt. Men "Du död - var är din seger? Du död - var är din udd? " - Jesus lever!! Huset där jag blev frälst. En dödskalle pryder fönstren där min pastor hade sitt kontor. Så avskyvärt. Men "Du död - var är din seger? Du död - var är din udd? " - Jesus lever!!


I går blev det ett par timmar i traktatmissionen. Åh vad jag önskar att fler och fler ägnade sig åt att nå människor på individnivå ute på stan. Det bästa av forum. Det var så de första kristna evangeliserade. Det var så Jesus lärde dem att arbeta i Guds vingård. Varför ska vi då stänga in oss i slutna grupper? 

En man kom rusande mot mig på Gamlabrogatan, från det håll där min ungdoms församling låg. Han skrek: "Maria, Guds moder, Maria, Guds moder!" Han syntes komma från ingenstans. Mannen var buren av en stegrad närvaro och en intensiv blick. Han bar på en energi som påverkade brukar uppvisa som är höga av sina droger. Mannen ställde sig precis framför mig. Jag tittade på honom. "Maria, Guds moder!", upprepade han och blängde på mig. "Varför ställer du Maria i vägen för Jesus", svarade jag. "Det är inte rätt. Hon var bara en vanlig människa." "Ditt pucko", fräste han mig i ansiktet. Jag fäste blicken på honom men med milda ögon under hans irrationella kväden. "Varför kallar du mig för pucko", svarade jag stillsamt. "Ja, du är en dåre", svarade han. Jag vek inte med blicken. Starkare är han som bor i er, säger skriften. "Varför kallar du mig för en dåre", svarade jag honom. "Därför att jag projicerar", svarade han undfallande och lika obegripligt.

Mannen gick därefter sin väg. Ett par meter ifrån mig ropade han med ansiktet vänt i från mig med hög röst; "Därför att det handlar om exorcism", skrek han ut. Det här är innerst inne och ytterst sett plågade människor. Det här är Apostlagärningarna mina vänner. Konfrontationen blir framöver oundviklig. Makterna tål inte när Jesus namnet betonas. Dessa makter som skapar irrationella och drivna budbärare. Plågade och osaliga.

Vi vet att Jesus for över sjön en gång. En man i bojor ropade och skrek och slet i honom. Legionen andar bad om att få fara in i en svinhjord. Djur som synes än mer ostyra av dessa arma makter, störtade fem tusen grisar rätt ner i havet. Så kontraproduktivt. De blev därmed åter igen husvilla. Ormens huvud är sönderkrossat. Irrationaliteten har därmed funnit sig ett bo.

Vi ska ut ur kyrkornas fyra väggar och låta Guds Ande få verka i vår tid. Han är idag arbetslös. I kyrkan är du ofarlig. Nu får det vara slut på religiös verksamhet. Det finns en verklighet där ute och människor som behöver hjälp och befrielse. Uppvisningarna under våra gudstjänster påverkar inte världen. De är ett navelskådande.

Jag längtar att få förmedla det som jag bär på från Apostlagärningarna. Det finns ett rikt material där som vi möjligen beundrar men som vi aldrig kommer in i och under. Varför då? Därför att vi har kastat bort vår frimodighet. Man tappar inte bort sin frimodighet. Man kastar bort den. Det säger Guds ord.

Det ska vi titta på och hur det hänger samman med Guds assistens i evangelisationen och i missionen.

- Gud vare lov!

 

Läs hela inlägget »


En sång om tro på italienska.

Evangelium ska också komma till Italien!! 


 "Om du tror på Gud, så kommer bergen att flyttas. Om du tror på Gud, så kommer du få mottaga ett mirakel. Om du tror på Gud, så är det din möjlighet, även om det ser omöjligt ut, men i tro får du det! Om du tror på Gud kommer dörrarna att öppnas och dina problem att lösas, segern är din.  Om du tror på Gud, så är det svaret på dina sjukdomar, han kommer säkert att välsigna dig. Om du tror på Gud, allt detta kommer du att få, om du tror på Gud. Allt detta kommer du att få, om du tror på Gud. "

- Amen! 

Läs hela inlägget »

"Och nu, Herre, se till deras hotelser, och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord, i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka, och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet." (Apg. 4:29-31)

De första kristna blev hotade för sina vittnesbörd. Är det någonting att eftersträva och försätta sig i? Att bli hotad. Naturligtvis inte. Men de första kristnas mod i deras förkunnelse skapade friktion bland människorna. De blev trängda och hotade av åtskilliga intressen. Makterna bävade.

Denna bön riktad till Herren är mer än en önskan om hämndens begär. Den sätter sitt fokus på Guds rikes utbredande och rätten för Gud att kunna hjälpa och rädda människor. Det handlade inte om att få sina åsikter etablerade eller godkända av samhället.

Nyckelordet här är frimodighet. Det vill säga "att fritt och utan fruktan kunna yttra sina tankar och följa sin övertygelse."

Jag gick ett ledarskapsseminarium för ett antal år sedan. Föredragshållaren deklarerade att om alla som var samlade fritt skulle säga vad man tänkte och tyckte så skulle det bli outhärdligt. Det är en skrämmande deklaration. Är vi alla så hemska i vårt tankeliv om andra och varandra? Men här handlar det om att med Guds Ande som är sanningens Ande förkunna under frimodighet. Det är en nödvändig rättighet inför levande Gud! "Sanningen som sätter oss fria ", säger aposteln.

Har du lagt märke till här i texten och det måste jag få förkunna om i nästa YouTube klipp att himlen sanktionerade deras böner och var med på tåget, så att säga, att marken skakades? Det gjorde den första gången när den Helige Ande blev utgjuten men här kommer en "jordbävning" till. Gode Gud! Du behöver tjänare i denna vår tid. Modiga, frimodiga och fyllda av den Helige Andes kraft. Jag ska återkomma med denna text i nästa YouTube-klipp. Mitt inre böljar som en vulkan och den inre magman vill ut. Den kanske tar sin väg rätt in i ditt hus, så du väcks ur din sömnaktighet, du Kristi brud som lagt dig för att vila.

Idag ska jag, ja om några timmar, ut med traktaterna på stan om Jesus. Jag håller på att lära mig att stå till den Helige Andes förfogande i en stegrad tjänst. "En kropp beredde du åt mig ". "Frambär så edra kroppar till ett levande Gud välbehagligt offer.", säger Paulus. "Eder andliga tempeltjänst." Det är precis det som det handlar om. När den Helige Ande tar vid så är det mer än en temperamentsfråga. Det är mer än en fråga om brushuvuden. Det handlar om exakta ord och meningar som bryter ner motståndet och som slår ned som en blixt från ett trögtänkt huvud. Mot vaddå? Kunskapen om Gud och hans nåd till frälsning!

Jag frågade en broder härom sisten som jag mötte på stan om han inte ville stå med mig och dela traktater om Jesus. Hela han ryggade tillbaka och tog ett steg åt sidan. Ett avståndstagande i hela hans kroppsrörelse. "Ja, det borde man kanske men man är så mycket i köttet." Den Helige Ande i mig köpte inte det svepskälet. Skylla på köttet... Tänk att religiösa människor lärt sig formler för att definiera sin egen förslavning under sömnaktighet, som i detta fall. Men det var inte "köttet". Det var brist på vilja och det var brist på andeuppfyllelse! Oberedvillighetens skor med gamla tiders dykartyngder under fötterna. Mannen iklädde sig andlig skarpsyn över att vara för köttslig... Och gömde sig bakom det. Han blev synad av den Helige Andes kraft. Och funnen vara för lätt.

Nu ska jag förbereda mig och hitta alla vantar och lager på lager mössor för att gå och ställa mig till Herrens förfogande. Jag är inte ensam. Jag har hela himlen med mig. Gud vare lov! Jag är så glad att sent i livet ändå fått komma in i denna tjänst. Den är underbar och jag kan snart göra vad som helst för att övertyga och övertala dig att inte bara gå i mina fotspår, vilket är fädernas fotspår, utan också gå bredvid mig eller gå på egen hand. Den Helige Ande har så mycket ogjort för Herren att det trycker på.

Och du...vi ska ha en biografsalong i Stockholm! I Jesu namn. Hör att jag säger det. Väntan är inget motbevis på att saker och ting inte kommer att ske. Inte alls! Alla barn som föds har en förberedelse tid i det som kallas för havandet. Låt saken bero. Tids nog så vänder saker och ting på sig och huvudet hamnar i rätt läge för att födas. Då är fostret fixerat! Då vet vi att tiden är nära. Trons ande bryr sig inte om några hinder. Trons ande har fågelns vingar. Den lyfter bara över hindret. När vattnet delade sig för Israels barn då gick man över Röda havet. Och in i löfteslandet.

 -----

Mäktiga ting det sker i vår tid. Ära ske Gud, Ära ske Gud. Slumrare väckas, Ordet ger liv. Redo står Lammets brud.

KÖR: Underbar hälsa sjuklingar får. Döva får hörsel lama uppstå. Blinda får syn och krymplingar gå. Prisande Gud också.

Himmelska kraften verkar i dag. Nu såsom förr, nu såsom förr. Helar och styrker den som är svag. Öppen står nådens dörr.

Anden är mäktig, kraften blir spord. Ännu idag, ännu idag. Allt vad som sker det lovar Guds ord. Gud har till oss behag.

Kom och stig ned i livskällans flod. Löftet står kvar, löftet står kvar. Jesus vår sak på korset gjort god, Då han vår krankhet bar.Karl Gustaf Sjölin ur sångboken Särlaregn utgiven av Maranataförsamlingen.

Amen.

 

Läs hela inlägget »

"Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv." 2 Kor. 2:14-16

På tisdag så är det dags för mig att evangelisera i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan.

Jag räknar med att vara där efter kl. 10.00 och så länge vädret tillåter det! 

Ryssland har deklarerat att man kommer att leta efter tillgångar i de länder som tidigare tillhörde Sovjetunionen, alltså i dag befintligt självständiga stater.  Ett fullkomligt horribelt anspråk eftersom ett land inte kan göra anspråk på en hel unions undergångshistoria. Vad det betyder för de baltiska länderna vet vi inte.

Nu börjar krigshandlingar också närma sig Östersjöområdet. De skyndar naturligtvis på alla Natos intressen i regionen. Det tränger å sin sida Ryssland med sina två strandtomter i Östersjön.

Åland har tidigare annekterats av ryssarna i historien. Och Gotland är fortsatt en nyckelort för att behärska hela infarten till Östersjön. En trängd fiende kan mycket väl gör anspråk på områden man annars inte hade som ett primärt mål. Åland är helt demilitariserat. Gotland har fått viss förstärkning. En mycket farlig utveckling.

Gode Gud!

 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter