_DSC9211-2.Mobilen

Den svenska åklagarmyndigheten har beslutat att spärra av området kring Nord Stream 1 och 2 - trots att det är på internationellt vatten. Där har svenska myndigheter ingen särskild jurisdiktion. Hela upplägget är mycket märkligt. De ryska myndigheterna eller företaget som äger pipelinen lyser fortfarande med sin frånvaro. Det är verkligen en trojka. Det enda officiella uttalandet som är känt av Ryssland är att de vill ha besked av Sverige vad som har hänt utifrån sjötrafiken, under de dagarna då sabotaget utfördes. En förfrågan med provokation.

Det är med en rejäl tidsfördröjning den svenska åklagarmyndigheten beordrar om att spärra av platsen. Det säger något om hur skakigt denna fråga är. I brottsliga sammanhang spärrar man av ett område omedelbart. Så har alltså inte skett här.

Det är helt klart att den ryska regimen planterat problem för Sverige. Men det riktar sig mot hela Östersjö området.

Det är så att vi ofrånkomligt står inför krigstider. Det är förutsagt av profeter sedan länge på det här forumet. Bollen är i rullning och går inte längre att hejda. Ryssland har planterat en schism i och genom dessa saboterade pipelines. De kommer snart att visa upp sina förbehåll som skapar incitament för en militär upptrappning i Östersjön. Vi ska inte på något vis tro massmedias gäckande kring Rysslands undermåliga militära ledning och resurser. Ett trubbigt verktyg är sämre än ett vässat - förvisso - men kvantiteten av de styrkor Ryssland förfogar över rymmer nog med förstörelsekraft också för vårt land.

Nästa år är det sjuttio år sedan Anton Johanssons profetia skulle ha gått i uppfyllelse. Birger Claesson som fick en förnyad kallelse i dessa syner uppgav innan han mycket tidigt togs hem av Gud, att domen var uppskjuten. I boken; " Dom över Sverige."

Ingen vet hur djupt denna konflikt blir eller hur omfattande. Men vi bör vara förberedda. Varken Försäkringskassan eller Socialdepartementet har några resurser för oss i detta läge. Vi kommer att bli utlämnade!

Nu står vårt hopp endast till Gud. Det är också själva meningen.


 

Läs hela inlägget »

I flera år har det framförts varningar för de gasledningar Ryssland lagt ned i Östersjön på internationellt vatten men inom svenska och danska ekonomiska zoner. Det är också en miltär zon för att tala klarspråk. Nu är gasledningarna söndersprängda. Vid infarten till Östersjön! 

Det är fortfarande väldigt uppseendeväckande att inga ryska marina enheter tagit sig till platsen för sabotaget. Något stämmer inte. Vi kan vara säkra på att en större rysk uppslutning av resurser kommer att ta plats vid pipelinens inom kort. Hela det ryska beteendet talar för att man inte blivit överraskade av sabotaget. (Och man demonstrerar det, till och med!) För att göra vaddå? Markera sina intressen på ett legitimt sätt. Ett incitament för stationära militära enheter vid infarten till Östersjön och nära den svenska gränsen.

Just nu har Finland stängt sina gränser för ryssar. Fortsatt är det så att det är medlemskapet till Nato som är den besvärliga frågan i Östersjö området. Den är minst lika besvärande för Ryssland som de vapenleveranser vi skickar till Ukraina.

Varför skedde ett attentat på fyra ställen mellan Öland och Bornholm, vid den smalaste delen av infarten till Östersjön och inte utanför Åland eller Gotland? Det säger mig att man kan komma att skära av infarten till Östersjön i ett senare skede. 

Bedömare talar om att det kommer ta ett år att reparera gasledningarna. Vi kommer alltså att ha stora ryska civila och militära enheter som stärker upp de ryska intressena vid gasledningarna. Eskalerar det ytterligare så är öarna utanför Sveriges kust i verklig fara. Ett bemötande av en invasion är inte krig förutan! Det vet både ryska och svenska myndigheter om.

En sak är säker; sker ett kärnvapen initierat angrepp kommer västmakterna inte att svara med nukleära vapen. Varken i Ukraina eller någon annanstans. Det vore allt för farligt. Därför har Ryssland ett övertag genom sin destruktivitet.

Ryssland har fått sin förevändning i Östersjön. De har brutalt skapat den. Den går hand i hand med de nordiska ländernas medlemsansökan till Nato som är förhindrad med hjälp av Turkiet, för att vinna tid.

Östersjön uppbär nu en sjöfart med riktigt farliga framtidsutsikter och det i stigande grad! Ryssland talade inför Sverige och Finlands ansökan till Nato om att vidtaga " militär tekniska åtgärder". Det talar för åtgärder med en militär omfattning. Men med civila återverkningar.

Den som har sitt liv lagt i Guds hand har en säker hamn i honom!

 

Läs hela inlägget »
Gamlabrogatan - Drottninggatan, idag. Gamlabrogatan - Drottninggatan, idag.


I dag blev det tre timmar i Jesus tjänst. Regnet drog in och avslutade insatsen.

Jag fick idag kontakt med en man som varit frälst. Det förstod jag. Något hade uppenbart stört hans gudsrelation. "Gud väntar på mig ändå ", som han sa, och lämnade tillbaka traktaten. Jag frågade honom: "Vad har hänt dig? " Mannen svarade inte och jag kunde inte utkräva någon förklaring av honom. Kanske kommer min fråga att påminna honom att tänka tillbaka på hur det kunde ske att han tappade bort Jesus i livet. Guds Ande ska hjälpa honom och leda honom rätt!

Vidare fick jag även idag möjligheten att erbjuda en traktat till den man jag särskilt ber för. Jag tänkte säga till honom att jag beder för honom. Det kan han inte just nu ta in och ta emot. Det upplevde jag på en mille sekund. "Gud välsigna dig ", sa jag istället, tvärts över gatan. Han slog då ut med handen. Människors attityder är färskvara. Det kan svänga fort. Så var det för Saulus av Tarsus. Därför måste en evangelists bemötande vara fylld av Jesu kärlek, men inte uddlöst. Rätt som det är blir den enskilde mottaglig. Jag har upplevt det så att jag ska be just för honom. Då gör jag det.

Ja, det är ett stort och välsignat arbete. Idag nådde jag knappt 500 människor. 

En äldre kvinna frågade mig idag; "Vad har du för någonting? " "Jag står här för att påminna dig om Jesus ", svarade jag. Det var ett svar som återkopplade till hennes förmodade kunskap om Jesus. Påminnelsen var vänligt sagd men blev för henne mer förebråendes. Mitt svar landade i henne så. Hon visste naturligtvis vem Jesus är. Är man över sjutttio år då äger man kunskap om Gud som man bör påminnas om - ifall man inte sagt sitt ja till honom ännu. Ända fram till dödsbäddar kan den helige Ande påminna människor om att lämna sina liv till Jesus. Sen är det för sent. För evigt för sent! Men då måste de någon gång under livets gång fått kunskap om Gud också. Vi får inte glömma Guds Ande som arbetar innanför människors attityder och skal. Vi får arbeta utifrån.

Fem tonårskillar kom tillbaka tre gånger och ville tala med mig om Jesus. En av dem hade muslimsk bakgrund. "Jesus är Guds "Aid El Kebir" till mänskligheten", sa jag. Jag tog föreställningar kring centrala traditioner från hans egen religion och la den över Jesus. Pedagogiskt och avväpnande. Hans tankevärld tystade honom inför det svaret. Och han blev mottaglig.

Killarna frågade mig om jag röstat på KD i valet till regering och riksdag. Det kristdemokratiska partiet eftersom jag är en kristen... Jag svarade att KD som tidigare hetat KDS startades för att man tog bort kristendoms undervisningen i skolan och istället införde religionskunskapen. Men de har inte uträttat någonting i den saken."Det är därför det är så svårt för er att hålla isär alla gudar bland religionerna och verkligen tro på någon.", tillade jag. "Skolan har gjort er en stor otjänst.

Pojkarna ville ha några traktater och ville dela ut där bredvid mig. Det fick de. Deras handlande talade för att de var öppna för evangelium. Mer än gammal kristna till och med som inte kommer loss! Jag sa till dem att era hjärtan är som en stor bostad. Där har er mamma och pappa ett var sitt rum - även om de förhoppningsvis fortfarande är gifta. Men det finns ett större rum där i hjärtat som är till för Jesus, Guds son. Han vill bo där så att det blir hemfrid i hela ert hjärtas bostad. I era själar! Släpp in honom."

Pojkarna ska komma tillbaka, sa de. Man vet aldrig vad Gud gör i dem.

Jag önskar att jag på baksidan av mina flyers hade en välkomsttid för att bjuda in till väckelsemöten, företrädesvis i en biograf. Det hade varit så följdriktigt. Jag har ingen. Men vi får se tiden an.

Jag hörde förresten en riskkapitalist ifrågasätta en entreprenör i ett sammanhang. Hon frågade entreprenören; "Är du en visionär eller en drömmare? " Som att drömmaren bara slirar på kopplingen och aldrig når fram till ett förverkligande av sin dröm, medan visionären jobbar ivrigt för den och den förverkligas.

Åhh...mina vänner! Patriarken Jakobs son Josef var bara en drömmare! Så till den grad att han till slut själv kunde tolka drömmar. Men visionen var Guds!

Därför blev inte drömmarna i Josefs liv bara till dagdrömmar - även om det tog lite tid innan de uppfylldes och om än under stora svårigheter.


 

Läs hela inlägget »
Jag vill dela med dig denna predikan av Per- Arne Imsen. Den är så aktuell!

Vi är inkallade till den sista tidens arbete för att vinna själar för himlen. Och inget, inget annat. Se till att nå så många som möjligt med budskapet om Jesus! Vinn en och en. Vinn så många som möjligt och var trogen i din tjänst. Aktivera dig.

- Gud välsigna dig!

 
Läs hela inlägget »

På måndag kommer jag att stå i korsningen Gamlabrogatan och Drottninggatan och dela flyers med budskapet om Jesus igen. Gud vare lov att jag hittat dit!

Nu har jag också hjälpt till och beställt traktater till Leif i Småland. Gud vare lov! Gå själv. Gå tillsammans med andra. Men gå! Fler ansluter sig och frälsar så sina själar genom att vittna om Herren. Ja, man frälser sig själv när man aktiverar sig för Jesus. Hela himlen följer med dig när du går, det kan jag vittna om.

Gud välsigna dig att komma ur din trygga kyrkomiljö eller privata kristendom. Den är bra men den hjälper inte de ofrälsta. Gå till dem.

En traktat är den bästa genväg till att nå människor.

 

Läs hela inlägget »

I dag meddelas det att utanför Bornholm och mellan Bornholm och Öland läcker det gas från Nord Stream 1 och 2. Pipelines från Ryssland till Tyskland. Det är ett läckage med 7 kilometers mellanrum. På tre ställen. Ett läckage på båda gasledningarna. Redan nu talas det om ett sabotage. Ledningarna ligger på ett sådant havsdjup att det bara är militära resurser som klarar av en sådan saboterande operation med attackdykare och ubåtar. Den danska militären rapporterar också om bubblor av gas från Östersjön i området från sina bevakningsplan. Det medför att inga fartyg kan gå för nära pga explosionsrisken. Det här medför i sin tur att sundet in till Östersjön smalnat av väsentligt, av säkerhetsskäl. Vid en militär konfrontation skulle Östersjöns infart betydligt begränsas och försvåras. 

Idag har den ryske talespersonen Dimitrij Peskov i Kreml sagt: "Detta saknar motstycke."

Vi förstår nog var till mans att detta kommer medföra att rysk närvaro i Östersjön med de två gasledningarna i fokus kommer att öka väsentligt och ganska omgående. Det här är ett sabotage och ett givet incitament. Jag skrev om detta den 22 september 2016. (Jag länkar den artikeln från min egen blogg här nedan.) Nu utvidgas den ryska aggressionen och får sin andra front mot väst i Östersjön och på svenskt vatten.

Vi står på randen till krig i Norden, vill jag påstå. Det här är mycket farligt. Vi är bara en skärmytsling ifrån en förveckling av oanade dimensioner. Den militära rekrytering Ryssland startat upp i dagarna står heller inte i proportion till kriget i Ukraina. Den är betydligt större. Varför? 

Det här är inte en separat enskild händelse. Det här är ett incitament och en förevändning för annat i ett större sammanhang. Väl planerat men också förutsedd.

https://www.thommyjakobsson.se/2016/09/22/ryssland-sverige-33476423

 

Läs hela inlägget »
Medan svensk massmedia letar svaghetstecken i det ryska samhället och i den ryska militära rekryteringen, så är det trots allt så att Ryssland just nu rekryterar det dubbla antalet av soldater som man initialt satte in i kriget mot Ukraina. 300.000 soldater! Det finns också uppgifter om att det dekret som Vladimir Putin signerat skulle gömma på en mobilisering av inte mindre än en miljon soldater. Att då belysa förekomsten av enskilda dissidenter eller enskilda förluster vid fronten är verkligen missvisande i sammanhanget. Det här är en upptrappning som bara inte får underskattas!

Soldater är utrustade med vapen. Det ligger i sakens natur. Massmedia målar gärna upp en bild av en rysk militär som saknar modern utrustning. Som lider förluster. Som trycks tillbaka. Här haltar beskrivningarna mot den förödelse ryssarna verkligen visat upp. Det motstånd västmakterna har kunnat uppbringa förtar inte på något vis den förstörelsekraft Ryssland äger. Det handlar möjligen mer om kvantiteter än modern utrustning. Men vad hjälper det när förstörelsen blir total? Det här är ingen tävling i teknik! Arsenalen står inte heller ensidigt i proportion till motiveringen till att vilja strida som massmedia likt en besvärjelse så ensidigt invaggar oss i. I krig måste en angripare bemötas. Låt oss inte luras: krig är krig och det breder ut sig!

Jag är rädd och befarar att Ryssland mycket väl har planer på ett två fronts krig. Det skulle göra situationen än värre. För Ryssland handlar det om dess forna jag, dess självbild och framtida existens. Här är man av historien ideologiskt motiverad. En självspegling som står över och värderas högre om än i ondska.

Kriget i Ukraina har gått in i en helt annan fas nu och jag är rädd för att den kommer att eskalera till ytterligare ett land. Det är inte troligt att Ryssland skulle sätta in ytterligare 300.000 soldater bara i Ukraina - än mindre sätta in en miljon soldater där. Då handlar det om något mera. Västvärlden lät sig luras sist av utfästelser om militära övningar med en hälften så stor armè. Nu har Ryssland allt att vinna. Eller förlora. 

Detta är en otäck upptrappning men Gud har allt i sin hand! 

 
Läs hela inlägget »


En broder kontaktade mig som nåtts av sin kallelse att sprida kunskapen om Jesus sin frälsare. Nu har jag hjälpt honom med en beställning av traktater. Underbart! Det finns så många hinder på vägen att övervinna men för den som fått en kallelse finns inga hinder. Det är ett verk av den Helige Ande som ger varje evangelist kraft till att övervinna allt.

Jag är så glad för min broder i Småland som tagit detta initiativ. Gud välsigne dig i ditt kommande arbete! Den Helige Ande som är den bäste strategen och den bäste koordinatorn leder arbetet i Guds rike. 

I går var jag förbi Gamlabrogatan i annat ärende och har väl aldrig sett så mycket folk på stan. Men jag var inte i tjänst. Mina armar och mina ben saknade då traktatbuntarna och ville inget annat. Den helige Ande är alltid villig. Köttet är ur dessa aspekter alltid så svagt.

Bli fylld av den Helige Ande! Bli en övervinnare. Bli en segervinnare. Bli en själavinnare för Jesus. 

 

Läs hela inlägget »

Dagen efter att jag skrev om driftstörningarna i kärnkraftverket i Ringhals så kom ett pressmeddelande från företaget Vattenfall som berättade att det var den mänskliga faktorn som orsakat det, dvs ett handhavandefel i kombination med undermåliga instruktioner. Först uppgav man att det var ett fel man inte tidigare haft och att det var oturligt att det inträffade nu. Att ingen illasinnad påverkan inifrån eller utifrån skett, det är då för väl.

Men är det inte Kärnkraftsinspektionen som är tillsynsmyndighet vid en så här stor driftstörning på ett kärnkraftverk under en incident och som äger både rätten och skyldigheten att utreda och uttala sig i saken - mer än osäkra svar av utövaren på en glidande skala? Utredningar i myndighets Sverige brukar inte heller föregås av enkla förklarings modeller hastigt framtagna för att ge ett snabbt lugnande besked. Utredningar i myndighets Sverige brukar ta tid. Saken upplevs nu närmast utagerad men med stora och vittgående konsekvenser.

Det är också så att det besked som initialt underläts att ges till förklaring över vad som hänt, oavsett sker på bekostnad av tilltron till att man verkligen kan sköta driften säkert. Varför offrar man den tilltron, isf? Vad finns det utifrån mitt resonemang för något som är en större sanning att skydda än tilltron till en säker drift? Tilltron till säkerheten som är det viktigaste av allt i en kärnkrafts anläggning att värna och saluföra. Vattenfall deklarerade också att man skall dela informationen om olyckans orsak och förlopp med världens alla andra kärnkraftverk framöver. Det väcker också förundran. Är inte det en självklarhet mer än ett hastigt försök till ett lugnande besked? 

Iran har återkommande anklagat Israel för att ha gjort intrång i deras kärnkraftsverk med påstådda driftstörningar. Det vet vi inget om. Påverkan av kärnkraftverk utifrån skulle i så fall vara möjligt och våra myndigheter har också varnat för intrång i viktiga svenska samhällsorgan.

Vad betyder det att den ryska regimen varnat Sverige för att ansöka om medlemskap i Nato med " vidtagande av militär tekniska åtgärder " som konsekvens? Vi har alla undrat över det uttalandet. Ringhals reaktor 4 är en energi producent av el till motsvarande två gånger Göteborgs stad eller till motsvarande hela Skåne. Det kan inte nog illustreras. Det är en omfattande driftstörning vi är med om och det sker i den mest spända av alla tider sedan andra världskriget och under hot från främmande makt - under en svår energikris då elproduktionen är den mest ansedda. Det måste få sägas.

Detta är inte ett ämne för konspirationsteorier. Det är alldeles för allvarligt för det. Men hanteringen av informationen väcker fler frågor än själva incidenten. 


 

Läs hela inlägget »

Den 29 augusti tidigt en måndag morgon när sommaren var över och kylan började tillta rapporterades det att värmaren i reaktor 4:ans tryckhållare i kärnkraftverket Ringhals gått sönder. Den som ligger i zon 4 där energipriset redan var som mest kostsamt. Ett driftstopp som just nu beräknas pågå till slutet av januari 2023. Ledningen för Vattenfall som driver reaktorn uppgav att de aldrig varit med om ett sådant fel tidigare. Är inte det ett märkligt officiellt uttalande? Det slår mot tilliten till säkerheten. Den psykologiska retoriken som är den viktigaste. Att felet uppstår just i ett läge där energin är så mest hårt ansatt uppgavs vara "oturligt". Jag hör dissonansen. Reaktorns prestanda skulle i motsvarande grad kunnat försörja två gånger Göteborgs stad eller hela Skåne region. Hur kan något sådan ske i detta tidsläge?

Minns ni förra vinterns rapporter om drönare över svenska kärnkraftverk och andra skyddsobjekt? För de flesta är det redan glömt. Jag såg själv en enormt stor drönare över Fåfängan vid infarten till Stockholms stadskaj, en tidigt kväll. På flera platser i Stockholm, Örebro och kring våra kärnkraftverk jagade polisen oidentifierade drönare med motsvarande militär prestanda eller för kommersiellt bruk. En verksamhet som sedan klingade av. 

Har dessa händelser ett samband? Sverige håller som bäst på att säkerhetsklassa sina verksamheter. Birger Claessons ord om att ett anfall mot Sverige skulle komma "när vi var som mest avrustade" gör sig påmind.

Vad har kunnat skett inifrån våra kärnkraftverk där åtkomst sker via intranät och internet eller via en strategiskt placerad mullvad? Det är klart att Vattenfalls ledning inte i alla delar kan redovisa för allmänheten om vad som har skett - om det har skett något sabotage. Det säger sig själv. Men i kombination med den ryska gasledningen Nordstream 1 - vilken står mer i fokus än själva kriget i Ukraina för Europa - så väcker den samlade bilden många frågor. Det räcker med en enda pressad eller felplacerad tekniker inne i våra kärnkraftverk för att en stor driftstörning skall till. Vi har redan en sådan!

Man talar mycket om nättroll som påverksfaktorer. Både den tyska och den franska kärnkraftsparken står still och skall avvecklas sedan tidigare tagna beslut. Så passande för den ryska regimen. En miljörörelse som lika väl kan vara infiltrerad av långt gångna manipulationer i samma riktning. Nu är faran med kärnkraften glömd och alla vill satsa på kärnkraft igen. En tidigare avveckling som nu ser ut som en tanke.

Det rapporterades från Tyskland om ett stort bageri som hade gått från 10.000 euro i elräkning till 75.000 euro i omkostnader under bara en månad. En galopperande kostnadsutveckling som inte kommer att hålla över vintern. Översätter vi det i reallönesänkningar kommer många att bli hänvisade till soppköken. Vår nuvarande statsminister talar om en förestående "krigsvinter".

Det ryska kriget mot Ukraina har rötter in i vartenda land i Europa. I var enda stad. I vart enda hem! Och ingen av oss kommer undan. Maten, uppvärmningen, drivmedlen, konsumtionsartiklar chockhöjs och inflationen gröper ur vår köpkraft med en ränta som ökar efter ekonomins lagar under sten på bördan. Lite längre fram får det genomslag i arbetslöshet. Då stannar Sverige och fattigdomen tar över.

Uppgav inte den ryska regimen när vi skulle ansöka om inträde i Nato att då skulle man vidtaga "militärtekniska åtgärder" mot Sverige och Finland? Jag påminner mig om det.

Vi ser hur förutsättningarna för en djupgående kris närmar sig. De kristna kommer att luttras och nöden drabbar oss. Vi kommer att behöva varandra igen och kommer att få renodla vårt uppdrag, vår kallelse efter umbäranden. Nöden kommer! Den kommer att rena motiven. Den kommer att rena kyrkan och stänga ner allt teatraliskt artisteri som inte hör hemma i Guds hus. Domen börjar alltid på Guds hus.

Det finns två typer av väckelser. Det är den som sunnanvinden för med sig och den som nordanvinden för med sig. Gud har allt i sin hand. 

Den som tryggar sig till honom ska finna skydd och vägledning.

 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Märta » I morgon:  ”Gott att du är frisk igen! Tack för ett bra inlägg - och Gud välsigne arbetet so..”

  • Anita » Mannen på stan:  ”Tommy,det är fint av dig att be för denne man, som du inte alls känner eller vet..”

  • Antje Jackelén » Herren kallar på dig!:  ”Hej! Ett under har skett! Det har visat sig att Guds hus redan finns i Stockholm..”

  • Leif Backman » Herren kallar på dig!:  ”Ett ord från Haggai 1:4 lyser upp när Du talar om ett Guds hus i centrala Stockh..”

  • Thommy » Herren är på din högra sida.:  ”Dick! Den är med övertygelse ämnad för dig och jag hymlar inte. Herren har dig ..”

Arkiv

Etiketter