_DSC9211-2.Mobilen


Idag blev det drygt fem timmar ute i den Karibiska värmen, här i Stockholm. Mellan klockan 09.30-15.00 var jag på plats. Det var onaturligt varmt för våra breddgrader i asfaltsdjungeln. Jag nådde 750 människor vilket är något färre än vanligt. Mycket beror på att det är mest turister som rör sig i stan just nu och de är inte betjänta av mina traktater på svenska. Men sjuhundrafemtio stycken! "Tack Jesus! Verka på dem var och en med din helige Ande!"

Det är oförändrat ett givande arbete som utföres här. Jag kommer att hålla på i sommar som i vinter. Att medvetandegöra människor om evigheten och om Jesus kan aldrig återvända fåfängt. Det är långsiktigt. Och ett center där evangelium bor ska få sitt förverkligande. Det finns så mycket mänskliga resurser av olika slag, att en sprudlande verksamhet åter kan få ta fart igen i citykärnan. Där ung och gammal kan vara med och göra skillnad. Kärleken till Jesus och hans verk ska åter få en nystart. Det har jag tro för! Här handlar det bara om att människor ska sätta sig i rörelse. 

Gud vill ge oss en biograf och en lämplig form för en självförsörjande verksamhet - mitt i city. Vill du vara med?

Jesus ska vara i centrum och andra människors frälsning! 

 

Läs hela inlägget »
En strumpaffär på Drottninggatan i Stockholm. En strumpaffär på Drottninggatan i Stockholm.


"Men var likväl nu frimodig, du Serubbabel, säger HERREN; och var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son; och varen frimodiga och arbeten, alla I som hören till folket i landet, säger HERREN; ty jag är med eder, säger HERREN Sebaot." Haggai 2:5

Affärsverksamheten i Stockholms city är verkligen ombytlig. En affärsrörelse stannar oftast bara något eller några år sedan kommer det någon ny verksamhets idkare. Här på bilden en liten butik nära korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan. En affär som bara säljer strumpor. Det fyllde mig med sorg och harm. Ja, harm! Visserligen är affärsytorna små men likväl har några lyckats få till en butik bara för strumpor. Och etablerat sig. Men de kristna har ingen kraft att inta en salong för Guds verk. Ett hus, en självförsörjande rörelse, för eviga värden! Stockholm har ett överflöd av biografer och teatersalonger. Och de visar samma filmer. Träng ihop er gott folk! Guds verk behöver en av dem!! Lämna rum!

Jag knyter ingen hand i fickan. Men mitt hjärta på det andliga området är knutet likt det systoliska trycket och vill inte släppa. Nu är tiden inne att Guds folk får ett center som i gångna tider. Hör du mig!? Det är på intet vis ett orimligt krav.

Guds ord kom till Haggai, i texten. Gud var inte emot att templet byggdes upp på nytt. Vad hindrar om Gud är med? De mötte på motstånd - visst - men själva uppbyggnaden av Guds hus medförde en unison förnyelse. Av kulten.

Strumpaffär. Sockor. Vi lever i en tid då strumpaffärer kan etablera sig men inte ett levande Guds verk i ett hus. Det är inte okey! Hur kan en strumpverksamhet bestå men inte den levande Gudens församling!? Strumpor av tusentals varianter. Sockor!!

Skapelsen rodnar av faktum inför levande Gud. Grannhusen ropar till de andra i korsningen över; Detta är fel! De kristna som kan göra storverk i världen, för sitt eget välbefinnande, men inte för Guds verk. Det är en dementi på en levande tro!

Det måste snarast åtgärdas. Det måste snarast åtgärdas! Det är en dementi på en levande tro på Gud! Guds verk är tillbakasatt. Guds hus ligger öde och nedbrutet.


 

Läs hela inlägget »

 "Stor är HERREN och högtlovad,  ja, hans storhet är outrannsaklig. Det ena släktet prisar för det andra dina verk,  de förkunna dina väldiga gärningar." (Psaltaren 145)

Jag blev mycket välsignad över denna vers. Varför? Ja, det står inte att "det första eller det tidigare släktet ensidigt prisar för det andra eller senare släktet om Guds verk" i ouppnålighet. Nej, det står att "det ena släktet prisar för det andra dina verk ". Det kan alltså likaväl vara den senare generationen som vittnar för den föregående generationen, som tvärtom. Det är den fulla utläggning av texten. Vad förkunnar de? Om Guds väldiga gärningar!

Ohh...det fyller med tro och hopp! Jag ber att som i fädernas tid, Gud skulle få framstå för vår samtid. Det kan aldrig vara en fel inställning inför Gud. Det kan aldrig vara emot Guds vilja. En sådan hänvisning, auktorisation och åsyftan kan inte Gud förbise.

"Det ena släktet prisar för det andra dina verk." Då var inte heller Guds verk genom fäderna förgäves. De ropar till varandra, ja, det ena släktet till det andra om Guds väldiga gärningar.

- Halleluja !!

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: psaltaren 145

" If one should spend one´s whole life for God, and win only one soul by the most earnest and devoted efforts, it would be a rich reward to see that one star shining forever in the firmament of heaven, to see that one gem glistening forever in the diadem of Christ, to see that one sheep feeding forever in the pastures of eternal life."    - Charles Spurgeon -


 

Läs hela inlägget »

Det ligger över och på mig om ett evangelisations center i Stockholm. Det ökar. Det avtar inte. Det vill inte släppa! Himmel och jord må förgås men så skall ske! Gud ska bereda ett sådant center. Det måste till.

Där ska vi arbeta dygnet runt för Gud - som förr i tiden! Gud till ära och till människors hjälp.

Här en sång under förtröstan av Sara Vingren.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: sara vingren

    " Gud bereder alltid en väg för den som ber. Du kanske aldrig tar universitetsexamen, du kanske aldrig blir rik, men Gud har alltid berett och kommer alltid att bereda en väg för en man som ber."

                                      - Kenneth Wilkerson - 

Läs hela inlägget »"Herrens hand kom över mig, och av Herrens Ande leddes jag bort och sattes ner i en dal full av ben. Han förde mig runt bland dem, och de låg i stora mängder överallt i dalen, helt förtorkade. Han frågade mig: ”Människa, kan de här benen bli levande igen?” Jag svarade: ”Herre, Herre, det är bara du som vet det.” Då sa han till mig: ”Profetera till dessa ben och säg: ’Ni torra ben, hör Herrens ord! Så säger Herren, Herren till dessa ben: Jag ska låta ande komma in i er, och ni ska få liv.  Jag ska fästa senor vid er, ge er kött och täcka er med hud. Jag ska ge er ande så att ni får liv. Då ska ni inse att jag är Herren.” ( Hesekiel 37 )

Det är något alldeles underbart att få se såna här annonser som täcker hela hus. Just detta hus står på söder i Stockholm och jag tog bilden nyss, där det historiskt sett verkligen inte funnits lediga utrymmen. Här enorma ytor! Bra. Krisen letar sig allt längre ned i husen och snart står en biograf ledig. Den ska intas! 

Vad är en visionärs företräde? Att han inte bekymrar sig för om visionen ska slå in. Visionären lever redan i det han ska få se förverkligat. Det kan möjligen vara brister i uttryckssätten men det finns inget behov av att rädda något anseende under prestige. Det är hans fördel. En visionär tror blint på det han ser!

Vårt välstånd sjunker som vattnet i en damm eller en båt som tar in vatten. Det är bra för folksjälen. Tro mig. Om inte evangelium får någon ingång i människors liv då skaffar himlen förutsättningarna. Så uppstår inom jordbruket ett torrt år - för ett nödår.

Nu börjar det bli oroligt nere i Serbien och med de grann hörande länderna. Kopplingen till Ryssland är inte ovidkommande och det är precis vad Ryssland behöver. Ytterligare ett problem för EU. Men EU har fullt upp inför vintern.

Jag är inte destruktiv eller skadeglad. Men jag ser hur det försämrade läget bereder jordmånen i folksjälen. Är jorden hård behövs det att en plog luckrar upp ytan för att vatten ska kunna tillgodogöra den. Annars rinner vattnet bara undan och orsakar översvämningar. På samma sätt är det med folksjälen. Ska människor kunna beröras av evangelium måste de först beredas - göras mottagliga.

Jag behöver inte nedteckna allt som händer. Det gör massmedia så bra ändå. Men jag ser bortom inflationen, räntehöjningarna, reallönesänkningarna, försämrad avkastning och ett friköp av biograf. Där ska Gud till ära en biograf finnas. Den ska Guds folk ha. Och Gud kommer att väcka upp förkunnare. De är det färre av än lediga lokaler och till synes ett större problem. Kanske det största problemet, för att tala fritext.

Men det kommer Guds Ande att tillse. "Andekraften" kom i benen på Hesekiels tid när benen kommit tillsammans eller definierat sig tillhopa. Den helige Ande behöver en kropp. Formen ligger inte i Anden, om du förstår min bild kring turordningen, utan Anden i kroppen, i verksamheten. Därtill behövs "kött, senor och hud" i ett mellanstadium. 

Ära till Gud! Det gör mig salig i hoppet!

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: hesekiel 37

Det är allt vanligare att man ser gamla missionshus säljas av runt om i landet. Till och med våra kvällstidningar skriver om det. Ett missionshus som inte förändrats sedan 1930 ligger ute till salu. Man blir beklämd. 

Nej! Det kräver mer. Det krävs mera av de kristna. Av de troende. Det riktigt rister inom mig!

Jag vill minnas att när David Wilkerson, den oförtröttlige evangelisten kom till New York, så sov han i sin bil den första tiden. Han hade väl ingen bostad. En dag hade man tagit och skruvat av däcken på hans bil. Och snott dem. Ja, då är fienden på förekommen anledning aktivt närvarande och det kan vara lätt att resignera. Men han gav inte upp. Det är hemligheten.

Jag har väl nämnt det förut. Det finns en strid du aldrig kan förlora. Aldrig! Det är övervinnarens. Du kan förlora nära och kära. Du kan förlora mycket. Men en övervinnare är en segrare.

Den helige Ande kallar att än mer hänge sig åt Guds verk. Kallelsen kommer att öka. Det är som en flod som stiger likt en vårflod.

Gud ska verka alltmer på de troende. Och Gud kommer att verka i det stora hela för att hans goda vilja ska ske.

Det är både underbart och spännande!

 

Läs hela inlägget »

" Too many professed believers talks af if Christ were real and then act as if he were not. "  - A.W Tozer

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: a.w tozer

"Och skriv till Filadelfias församlings ängel: »Så säger den Helige, den Sannfärdige, han som har 'Davids nyckel', han som 'upplåter, och ingen kan tillsluta', han som 'tillsluter, och ingen upplåter': Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn. Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär. Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov. Jag kommer snart; håll fast det du har, så att ingen tager din krona." ( Upp. 3. )

Det brinner på flera ställen i världen under gigantiska format. Minderåriga i nedre tonåren skjuter ihjäl folk dagligen. Barn har börjat döda varandra i Sverige. Vi har apvirus och dödligt sars virus. Vi har krig i Europa och en finanssektor som skakar i grunden. Oljekris. Energikris. Vi står också inför en global hungersnöd. Vår välfärd står och vippar. Professorer i ekonomi är oroliga för att effekten av det vi nu ser kommer att slå igenom med full kraft med ett par års fördröjning. Fattigdomen kommer att breda ut sig. De sämst ställda har det redan svårt.

Ja, det är inte svårt att leta händelser till en apokalyps. Vi är mitt i den. Att då få läsa ord från Jesus är trösterikt.

Så här var nöden i modifierad form när Filadelfiakyrkan i Stockholm byggdes på 1930-talen. Förklara det den som kan! Men Guds folk kommer att få möjlighet att mobilisera framöver. Nya uppgifter kommer att skapas för trons folk. Jag upplever det så starkt. Behoven kommer att öka och ett vaccum kommer att uppstå då allt skakar. 

Även om vi kan uppleva oss trängda eller övergivna så är Herren med. Ja, så förlorade också Israel sin Mose en gång. Så förlorade Jakob sin Rakel. Och tomrummet syntes omöjligt att fylla. Förlorade relationer som var så påtagliga att de nästan inskränkte på Guds existens i medvetandet. Men Herren förde dem allesammans vidare och med nya tider uppväckte han profeter och nasirer åt sig med förnyad kraft. Och de blev så deras ledare. Låt oss hoppas på Herren!! 

Här i sändebrevet till Filadelfia så står det att Herren hade församlingen kär. Är inte det gripande? Han säger:" Jag känner dina gärningar." Församlingen utförde något för honom. Vi vet inte exakt vad det var. Men Jesus bekände sig till dem. Det är det stora. Han som hade låtit dem finna en öppen dörr. De hade tagit vara på ordet, står det. Och inte förnekat hans namn. Jesus hade observerat detta. Det är så stort! De var inte utlämnade. De var hårt trängda men gav inte upp. Det såg Herren!

"Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall och jag ta vara på dig och frälsa dig ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens innebyggare på prov."

Håll fast det du har!! Anspänningen är övergående.


 

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppenbarelseboken 3

Senaste

Arkiv

Din kommentar

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Leif Backman » Herren kallar på dig!:  ”Ett ord från Haggai 1:4 lyser upp när Du talar om ett Guds hus i centrala Stockh..”

  • Thommy » Herren är på din högra sida.:  ”Dick! Den är med övertygelse ämnad för dig och jag hymlar inte. Herren har dig ..”

  • Osomas, Dick » Herren är på din högra sida.:  ”Vem är då på Herrens vänstra sida?”

  • Thommy Jakobsson » Visionen bär !:  ”Leif, Statsbidragen är en stor olycka för kristen verksamhet. Ett stort ämne. ..”

  • Leif » Visionen bär !:  ”Guds Frid, Jag tror att det blir en delning i frikyrkorna och många kommer lämna..”

Arkiv

Etiketter

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Leif Backman » Herren kallar på dig!:  ”Ett ord från Haggai 1:4 lyser upp när Du talar om ett Guds hus i centrala Stockh..”

  • Thommy » Herren är på din högra sida.:  ”Dick! Den är med övertygelse ämnad för dig och jag hymlar inte. Herren har dig ..”

  • Osomas, Dick » Herren är på din högra sida.:  ”Vem är då på Herrens vänstra sida?”

  • Thommy Jakobsson » Visionen bär !:  ”Leif, Statsbidragen är en stor olycka för kristen verksamhet. Ett stort ämne. ..”

  • Leif » Visionen bär !:  ”Guds Frid, Jag tror att det blir en delning i frikyrkorna och många kommer lämna..”

Arkiv