_DSC9211-2.Mobilen

Han gav oss somliga till...

"Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,"  (Efesierbrevet 4:11)

Paulus skriver att Kristus gav oss somliga till bärare av ett andligt ämbete, för en uppgift och för ett syfte. Men är församlingarna eller kyrkorna uppbyggda så idag? Vår tillämpning av texten säger mig att vi istället fallit offer för ett påtagligt syftningsfel och en tolkning som hämmar Guds verk. Människor kommer inte i tjänst. Människor blir inte frälsta och därför dröjer Herren.

Låt mig få tröska begreppen och renodla subjekten.

Vilka är de heliga i texten? Det är själva huvudobjektet här. Avser det endast apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare? Var det bara ämbetsbärarna som skulle bli skickliga i att utföra sitt tjänarvärv inför de andra i Kristi kropp? Är inte alla de troende "de heliga" i sammanhanget? Lägger vi betoningen fel här så får vi en toppstyrd gemenskap, ett elitistiskt ledarskap på bekostnad av helheten. 

Men det är inte vårt problem idag. Våra församlingar är inte ens byggda på Paulus undervisning och betoning på ett betjänande ledarskap med andliga nådegåvor och tjänstegåvor. Vi har istället renodlat ledarskapet i en verkställande direktör i ett enda pastorsämbete under en styrelse, där medlemmar och ekonomin är alltför centrala verksamhets faktorer. 

Låt mig få travestera Paulus text efter den verklighet vi står i. Den uppenbarar föreningslivets mekanismer.

"Och församlingsstyrelsen kallade en pastor som passade vår inriktning bättre i församlingen och erbjöd honom en pastorstjänst. Pastorn fick mandat att byta ut andre pastorn och ungdomspastorn med lovsångsledaren vid sitt tillträde - om han bedömde det så - mot några som kunde föra församlingen in i förnyelse och in i en ny tid. Dessa blev sedan det team som skötte det pastorala och gudstjänsterna och gjorde de troende offervilliga och frekvent besökande. Så kom kyrkan att aktivera de troende efter kyrkans egna behov och göromål under en etablerad elitism, som samtidigt passiviserade de heliga, men med målet att så många som möjligt skulle bli medlemmar i samma kyrka. Så ökade församlingens inflytande för var dag, allt eftersom tiondet av kapital lades till verksamheten. Eller inte gjorde det. Kristi kropp blev satt i rullstol - trots att hon kunde gå.

Det här är möjligen en grov karikatyr av våra församlingar av idag, men till sin struktur så ser det faktiskt ut så här. En huvudpastor leder en hållen förening. 

Församlingens ledarskap med sina uttagna tjänstebärare skulle göra de heliga skickliga att utföra sitt tjänarvärv, dvs alla de troende skulle bli rustade för eget själavinnande. Kyrkolokalen är inte slutdestinationen för syndaren bland de bäst begåvade av begåvade. Syndaren ska begravas i dopets grav och inte gravsättas under kyrkans golv. Lokalen blir aldrig helig! Den upprättade syndaren ska så fort som möjligt ut i tjänst - som synderskan vid Sykars brunn. Ingen kan vittna som hon! Hon är inte en statist - pastorn till fromma - bland alla andra bänkvärmare. 

Men vi har idag en församlingskonstruktion där församlingens funktionärer blir våra ställföreträdande verksamhetsutövare. Små påvar. Art fränder. Ett typiskt föreningsliv för dem med egna ambitioner. Detta är inte ett nytestamentligt församlingsliv. Korsets budskap som skulle gå över också våra liv har vi symboliskt monterat upp på taket och så långt upp i spiran som möjligt. - Det här får du tillbaka, Gud. Frikyrkan som skulle vara fri har blivit en träl.

Ett samtida församlingsliv numera, är den bästa formen för passivisering av de kristna som har en mangrann missionsbefallning över sina liv. 


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln