_DSC9211-2.Mobilen

Angrip bitterheten!

"Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin levnad, och följ deras tro." Hebreerbrevet 13:7

Tänk på era lärare som har predikat Guds ord, står det i den gamla bibelöversättningen från 1917. I Svenska Folkbibeln står det ledare istället för lärare

Ledare och lärare äger en viss skillnad i bestämning. Men aktören som här observeras och står i blickfånget är den som har predikat. Predikanten, han som både lär och leder. De som har förkunnat Guds ord - tänk på dem!

Många skeppsbrutna och bittra i tron har mycket svårt med detta versavsnitt. Jag skulle så gärna vilja kasta ut en livboj dem till räddning - för antingen läser man versen fel eller också lägger man egna textbetoningar där de inte hör hemma. 

Paulus som anses vara författaren av Hebreerbrevet - på grund av brevets djupa insikter, har verkligen bråttom i texten. Varför? För att vi ska förbise saker vi gärna fastnar i. Han hoppar faktiskt över alla de delar som vi själva fyller i men som inte står angivna i skriften. Låt oss analysera.

Författaren eller skriftställaren talar för det första här till en grupp människor. Uppmaningen att tänka på sina lärare inkluderar naturligtvis också ett personligt reflekterande, för det är det som avses här. Uppmaningen tar sikte på de som har predikat för oss. Åhörarna är målgruppen.

Vad är det vi ska tänka på i denna uppmaning?

Ja, här har tusen fallit och tiotusen slagits av fel bedömningar - för det står inte att mottagarna av brevet skulle tänka på ledarnas liv primärt, deras fel och brister. Eller står det så? Nej, istället skyndar skribenten till lärarnas sista tid i livet. "Se, hur de slutade sin levnad, och efterfölj deras tro."

Vad är den samlade visdomen i detta textavsnitt? Ja, vi är inte uppmanade att efterfölja ledarnas levnad. Den brukar människor annars mer eller mindre vara duktiga på att ta avstånd ifrån. Varför? Därför vi alla är människor som avskyr bristfälligheter. Vi som notoriskt projicerar allt på andra medan vi själva i hemlighet odlar våra egna laster! Paulus själv hade om någon ett icke fläckfritt förhållande till livet - även som Jesu budbärare. Läs om hans relation till Markus, exempelvis. 

Det är nästan en naturlag att vi försöker hitta fel hos ledare, eftersom vi alla kräver mer av dem. De ska vara oförvitliga. Utan fel. Utan brister. Det är lika viktigt för de skeppsbrutna i tron, som att de själva alltid vill göra nåden gällande i sina egna liv när man behöver den. Detta är bitterhetens och de skeppsbrutnas bästa vapen hos djävulen. Så många han nu har dränkt av Guds folk i nådens hav. De kommer alla i bitterhet att gå förlorade!

Låt oss ändra denna text istället och göra den konkav i ett pedagogiskt syfte. Kanske vi så kan förstå skriften bättre. Vi bryter den åt andra hållet. Låt oss se; "Tänk bara på era lärares liv, som har predikat Guds ord för er. Se på deras levnad, och glöm hur de avslutade sin gärning och bry dig inte om deras tro". Helt plötsligt framstår de skeppsbrutna i en pinsam dager. Man tog fasta på fel saker i tiden. Och evigheten gick dem om intet! Går man evigt förlorad med en felaktig syn på predikanter? Förvisso inte. Men din bitterhet kommer att dränka dig som de italienska flyvästarna skumraskarna sålde till fartyget. De sög åt sig vatten som sugarblock istället för att bära. Passagerarna drunknade istället. 

Tron, den är det centrala i denna vers. Tron! En vers som hoppar över ledarskapets levnad men skyndar till upploppet och segerkransens mottagande. Som det var för Simson! Han som var usel i sin levnad men som vann fler genom sin död än genom hela sitt liv. Tron, den alltigenom bärande delen.

Därför är inte gamla verksamhetsmetoder det allra viktigaste för framtiden. Tron, är det centrala! Den vi har uppmaningen om att följa.

Och skulle det vara så svåra erfarenheter hos någon, att tron skyms av någon annan, så meddelar skriftställaren i nästan vers i Hebreerbrevet något som är överväldigande stort och härligt. Alldeles, alldeles!

Låt oss höra,

" Jesus Kristus är densamme i går, i dag så och i evighet."  Hebreerbrevet 13:8.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln