_DSC9211-2.Mobilen


                 Några bibelställen om Andedopet


"När sedan pingstdagen var inne, voro de alla församlade med varandra. Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam storm hade dragit fram; och det uppfyllde hela huset där de sutto. Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala." Apostlagärningarna 2

                                                                 *

"Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder." Johannes evangelium 16:7

                                                                 *
 

"Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Apostlagärningarna 1:8
 

Den helige Andes dop är en gåva från Gud till alla troende. Tungomålstalande är ett tecken på att man tagit emot gåvan, den helige Andes dop. Gåvan förtjänar man inte. Man får den. Tungomålstalande är ett individuellt språk. Det bygger på ord man inte förstår. Det är Guds ande i människan som  talar hemliga ord med Gud. De uppstår inne i människan men går förbi intellektet. Man tänker aldrig ut orden. Man kan säga orden högt eller inom sig. De bara kommer och de är väldigt starka. De ger kraft och styrka. De ger mod så att man vågar vittna om Jesus. De är laddade av energi eller dynamos och de uppbygger människan.

Tungomålstalandet styr man själv över. Man kan alltså tala i tungor när man vill. Ofta genererar de fler ord och man blir mycket stärkt och upprymd av dem. Den helige Andes gåva är oumbärlig för alla kristna. Genom den helige Andes gåva så finns också andra gåvor som Anden delar ut.

Jesus poängterade innan han for upp till himlen efter sin uppståndelse att det var nyttigt att han gick bort, så att Fadern kunde sända den helige Ande till de troende - Anden är den tredje personen i gudomen.

Så förstår vi att det är viktigt att mottaga andedopet. Den helige Ande tar från Jesus och ger till oss. Han har inget tilltalsnamn. Det har sin grund i att han vill ge Jesus all uppmärksamhet. Han vill inte bli tillbedd men heller inte bli smädad.

Det går inte att träna sig till eller lära sig tala i tungor. Det måste mottagas från Gud, som redan gett dig den gåvan om du som troende vill ta emot den.