_DSC9211-2.Mobilen

2014 > 06

Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.  Mark. 16:14-20.

Den här texten har alltid varit aktuell. Ja, den är högaktuell. Det handlar om att gå ut i hela världen och predika evangelium. Till omvändelse och dop.

Jag erbjuder dig som läser detta att ta del av bibeltrogen undervisning om dopet, som jag ämnar publicera här på min bloggsida. Vadmer! Skulle du uppleva en stark maning att du vill följa Jesus och bli döpt, så skall jag själv ombesörja det. Du kan kontakta mig så skall vi på tu man hand döpa dig till Kristus. Det gör vi i närmaste sjö. Det behöver du ingen särskilt ordinerad för. Dopet är inget för elitister. Dopet är inte kyrkans män förbehållet. Dopet är till för var och en som tror! Tror du så vad hindrar att du döps? Låt det bli en ny början då du överlåter ditt liv åt Jesus. Det kan aldrig misslyckas. Han tar hand om hela dig!

Jag är övertygad om att möjligheten att följa Jesus och sedan döpas kommer att ha en sådan inverkan på dig och flera, att Guds rike kommer att synliggöras. På många sätt. Det har det gjort många gånger i historien. Här gäller erbjudandet för individen. Det gäller också för dig. Hör av dig så skall vi hjälpas åt att närma oss Jesus och följa honom på en underbar väg. 

Frälsningens väg!


 

Läs hela inlägget »

Då vi alltså veta vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hurudana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. 2 Kor. 5:11.

Vilken rik text! Så fylld av insikt om rätta sakförhållanden. Det handlar om flera perspektiv. Främst om att frukta Herren. Och att frukta Herren i förhållande till själavinnandet. Det är det helt avgörande här. Det handlar alltså om vår gudstjänst.

Det är en omöjlighet för den som inte fruktar Herren att förstå just det sambandet. Men den som förstår att frukta Herren han kan också spegla sitt förhållande till Gud genom själavinnandet. Det är likt en frukt som sitter fast på trädet. Frukten är inte frilagd från trädet eller påklistrad, om bilden kan förstås. De hör ihop. Vi är ett med det vi gör och det vi gör uträttar vi för Herren - för att vi fruktar honom. Fina tanke! Fruktan som tar sin utgångspunkt i kärlek och inte i rädsla. Gud är kärlek. Kärleken ser upp till Honom genom att frukta Honom. Omöjligt att förstå utan att äga det så.

Vidare skriver Paulus att "vi försöker" vinna människor. I en annan översättning skrev man "söka vi vinna människor". Försöka eller söka har möjligen nyansskillnader av betydelsen. Att äga ett uppriktigt uppsåt, i en gudfruktig håg och göra det bästa av de medel man har - ja, det är en välbehaglig gudstjänst. Därför, ger vi inte upp. Sluta inte. Resignera inte. Spekulera inte. Jorden skall själv uppbära sin skörd. Växten är Guds. Det är förhållningssättet hos den som bär på gudsfruktan.

Paulus överlämnar också bedömningen av verksamheten till omgivningens samveten. Är inte det lite utlämnande och riskabelt? Möjligen. Men Gud ser. Människor ser. Åt deras samveten anbefaller vi oss. Det är en prövosten. Men Gud är utslagsgivaren. I med eller mot.

"Då vi alltså veta vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor!"

Så fulländat uttryckt.


 

Läs hela inlägget »


En vecka innan Göteborgsvarvet uppsökte jag vårdcentralen för ett fästingbett. Pjoskigt? Nej, det har sin betydelse när man skall anstränga kroppen.

Läkaren tog emot mig men avfärdade omgående mitt allergogent grandiosa myggbett. "Det där är ingenting", sa hon, fastän rodnaden hade bildat andra röda öar i gränstrakter och såg ut att ta över löparen. Mitt ärende var att jag verkligen ville förvissa mig om att det var klokt att löpa med den här stora prydnaden. Infektioner och löpning hör inte ihop, som sagt. - " Du kan springa", sa hon. Det har inte gått in i blodet. Hur man nu kan se det genom en okulär besiktning. Inget blodprov togs heller. Men man är lekman och tror på experter.

Så med två genomförda lopp på 5,1 mil tillsammans kom beskedet efter komplikationer och en riktig doktor. Borelia!

På ett vis skönt att få veta. Då finns det fortfarande krafter kvar i kroppen för nästa år som ägnades åt annat denna gång. En infektion stjäl ork och kraft. Och det är naturligtvis inte bra att löpa under sådana omständigheter.

Se upp med läkare på Vårdcentraler. De är också människor! Och mitt resultat kunde naturligtvis varit bättre.

Det var det jag ville säga, ja.

 

Läs hela inlägget »

 

Lunnefågel utanför Island.                                                 (klicka på bilden)

För fyra år sedan var jag i Island. Ett land som på grund av sin väderlek inte står överst på de flestas reselista. Så var det för mig. Men en gång i livet måste man åka dit. Island består av ett fantastiskt landskap, minst sagt. Likt en förjordisk terräng där allt inte verkar färdigställt. Jag kan rekommendera en resa dit. 

När jag var där hade Eyjafjallajökull bara några veckor innan haft ett vulkanutbrott. Man kunde vada i sot nedanför glaciären. Hus och gårdar var övergivna och ödelagda. Jag tog för övrigt en liten burk med aska med mig hem. Ett påtagligt minne från den resan.

Island måste återses. Någon gång. Det är naturligtvis de vackra Lunnefåglarna som drar. Och Stormfågel och alla de andra arter som man relativt lätt kan få på bild. Jaktfalk, vidderna och källorna. Forsarna och det lynniga vädret. Gullfoss.
 
Lunnefågeln lever ute på Atlanten hela vintern men beger sig på våren in mot de Brittiska öarna, Norge och Island för att häcka. Där sammanstrålar samma par och lägger nytt ägg för att sedan skiljas och återses till våren igen. 

Den här bilden illusterar fint den hårda miljö dessa skönheter lever i. Vilka märkliga flyttfåglar som primärt inte flyger till värmen. 

När det blir vinter drar de ut på öppet hav.

 

Läs hela inlägget »

Just nu samlas de svenska kungligheterna ute på Drottningholm, ett stenkast härifrån. Prinsessan Madeleines nyfödda dotter skall döpas. 

Men det finns inget sådant dop. Det är endast en ceremoni av kyrkan. Det är en felaktig tillämpning av dopet, enligt bibeln. Det är också att föregripa sig på en händelse som måste vara individuellt beslutad. Kyrkan ställer sig ivägen för den kunskap om frälsningens väg hon själv skulle vara satt att förmedla. I praktiken blir man till hinder och skymmer vägen till frälsning. Dop som betyder att "nedsänkas". Inte ens ur den aspekten följer kyrkan urkunden - Guds ord. Att döpas utan att vara "född på nytt" är lika befängt som att födas utan konception. Således en orimlighet. Det är ett handhavandefel av kyrkan! En urkundsförfalskad tillämpning och en mänskligt förordnad tillställning. Det är kyrkans tradition att tidigt i livet knyta barnet till sig. Det må vara gulligt. Men barnen tillhör redan Guds rike, säger Guds ord. Ett dop till Kristus på frälsningens väg, det är det inte. 

Det är en sanning som tydligen åter och åter måste aktualiseras. Ja, det är en viktig kunskap om frälsningens väg. Frälsningens väg som alltid är attackerad. Att döpas till Kristus är mer än ett nedsänkande i vatten.

Det är en begravning för att stå upp i ett nytt liv!

 

Läs hela inlägget »

I lördags var det Stockholm Marathon. Hur gick det? Inte bra. Jag fick avbryta vid slottet. Då har man hela Södermälarstrand, Norrmälarstrand, Torsgatan, Odengatan och Valhallavägen kvar. Det vill säga 1,2 mil. Vid 3 mil valde jag att gå åt sidan, medvetet på rätt sida om tidtagningen. Den uppskattade tiden skulle hamna på 5 timmar och 1 minut. Det är inte godkänt!

Nej, för lite träning. För tung kropp och för långt bak i startfältet är orsaken. I princip fanns det bara utrymme att öka farten först efter 7 km vid Västerbron. Och det blir säkert samma startfält nästa år. Men vad gör det? Det är resan som är målet.

Nu gäller det att sadla om! Jag är redan anmäld till Stockholm Marathon 2015. Då finns inga ursäkter kvar. Då skall det personliga rekordet slås. Ordentligt.

Om tre månader är det Stockholm halvmarathon. Det är ett lopp som absolut inte får utföras under mer än två timmar.

Så är det nu sagt.

Läs hela inlägget »

Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: "Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig: Tvätta dig, så blir du ren!" 2 Kungaboken 5:13

Att bli frälst är enkelt. Det handlar om att låta sig bli frälst efter att ha fått en tro och tillit till Jesus som Guds son och frälsare. Och knutit kontakt med honom genom en uppriktig bön. Tron kan hos oss vara svag och liten. Det gör inget. Att sätta tilltro till att det är på den vägen man blir frälst, är det avgörande. Och förvandlande! Frälsningens verk står Jesus för. Det är det fina. Det handlar om att lägga hela sitt liv inför Jesus villkorslöst och utan spekulationer. Själva mötet med Jesus är frälsande. 

"Den som tror och bliver döpt, han skall vara frälst". Döpt. Dop. Doppad. Man skall doppas för att uppstå i ett nytt liv. Det är till hela sitt moment en begravning. En begravning för hela den gamla syndanaturen i människan.

Spetälskan på bibelns tid kan jämföras med våra allra mest obotliga och smittsamma sjudomar. Spetälska har också kommit att stå som sinnebild för synden. Liksom spetälskan småningom ledde till döden, gör syndens konsekvenser det också. Vi har alla syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud, säger bibeln. Vi behöver ett reningsmedel för vår själ. För vår eviga existens. Det kommer vi inte ifrån. Här har Gud gått oss till mötes genom det Jesus gjorde på Golgata. En historisk händelse som ännu äger laga kraft. Tro på Herren Jesus Kristus så bliver du frälst!

Man kan gott som tjänaren i texten ovan säga; Om frälsningen baserades på att göra något svårt och förutsättningarna att lyckas också var goda - skulle vi då inte försöka göra det? Säkert. Uppnådd prestation smakar gott. Att bli döpt är ingen prestation alls i sammanhanget. Det är en lydnadshandling efter att ha kommit till tro på Jesus. Det är frälsningens konsekvens. Den som tror vill bli döpt.

Tro på Jesus. Sök upp en evangelisk församling eller någon kristen du känner som kan döpa dig som bibeln lär. Så enkelt det är. Att bli döpt är inte en kyrklig åtgärd. Det är Guds väg till frälsning. Himlen kommer att öppnas över dig och frid strömma in i din själ. Det är frälsningens väg. Det är Guds erbjudande till varje människa. Det står öppen för dig varhelst du befinner dig, att låta dig döpas.

 " Det var ju inget svårt som begärdes av dig".


 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

  • Anita » Traktatmissionen!:  ”Thommy,jag sänder många Krya på dig hälsningar och ber att Gud ger dig kraft och..”

Arkiv

Etiketter