_DSC9211-2.Mobilen

Trygghet hos Herren

"Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. 
HERRENS fruktan skall vara Sions skatt." Jes. 33:6.

En enda vers från Jesaja bok. Den kunde likaväl ha varit hämtad från Psaltaren där kung David eller någon annan för tillfället är invaggad i tillförsikt. I tro. Med tro. Av tro. Men versen som andas hymn ligger mitt i ett domsord från Gud. Profeten är bara brevbäraren. 

Versen är till för den som är i nöd. För den som har behov. För den som söker hjälp. För en sådan står ordet "frälsning" som en omöjlighet, likt en motsats, bortom all räddning. Men de säkra. De rika. De trygga. För dem har ordet frälsning ingen betydelse. Betydelsen av ordet saknar för dem substans. Men inte så för den hjälplöse.

Hör !

Om versen vore dig ett profetiskt tal, ett tilltal, då skulle varje sats i den fåordiga versen värma ditt inre och du skulle jaga efter varje stavelses betydelse. Men inte så hos den självgode. Han går tomhänt från Gud. 

Låt oss läsa ordet som ett tilltal. Varför då? Därför att det är ett. Så har Guds ord tröstat sitt folk i årtusenden. Ingen översättning i världen kan utplåna det. Hur skall vi då närma oss Ordet? Låt oss gå fram emellan bokstäverna och stava oss fram. Hans käpp och stav skall leda oss. Det ord vi predikar. Svaret finner vi i betydelsen. Ordet som är oss nära i vår mun. Låt oss tröska texten. Lyssna!

"Han"...Vem är det? Herren! Vad är det med Herren i förhållande till din situation? Jo, Han skall för dig vara... Vad skall Han vara? Vad? Vad? Vad?! Så stressas den hjälplöse i sin nöd utan hopp i all sin utsiktslöshet. Av sig själv och med fiendens hjälp. Men lugn. Gå inte för fort fram i texten. Vad säger satsen egentligen? Herren skall ! Är inte det en beskrivning på framtiden? "Skall vara". Jo...Vad skall Han vara då? Vad skall Herren vara? Jo, Han skall vara din framtids säkra grund. Det är vila i det.

Är du i verklig nöd och trångmål då är jag viss om att ordet har en avgörande betydelse för dig, hos dig och över dig. För om Herren lovat att vara din framtids säkra grund - då har du ett påtagligt utrymme att sätta din tro till Honom! Inte sant? Bara den informationen är nog för att bära dig - om du vill tro.

Vi läser vidare:

"Han är rik på frälsning". Herren är rik på frälsning. Vad betyder det? Ja, frälsning betyder mycket. Men det kan grovt översättas med ett snävare begrepp som "räddning". Räddning från vad? Din belägenhet således! Och Han är rik på frälsning. Han har följdriktigt mycket av det.

Så här emottages ett ord med dignitet från Gud. Så värderas det och bibehålles med styrka åt själen. En trött själ.

Vi läser vidare:

 ..."rik på frälsning, vishet och kunskap." Varför står här vishet före kunskap? Är inte visheten den skickligt tillämpade kunskapen? Jo. I regel. Är det så att Jesaja är så upprymd i sin salighet att han snubblar och rabblar orden slarvigt och i oordning? Nej. För som Frälsare är Herren i det läget mer angelägen att tala om för oss att Han vet hur Han skall frälsa. Visheten blir istället bestämning till frälsningen. Men Han stöttar också upp vår ängslan med att han äger kunskapen. Kunskap om din situation. Och andras. Det här är mat för själen. Det stärker anden och du får ro.

Till slut i detta väldiga bibliotek av skatter. De på hög staplade beskrivningar om vad Gud representerar i förhållande till en människas belägenhet och situation, varsamt omhändertagna av vårt språkbruk och hur vi uppfattar det. Hur avslutas versen?

Lyssna.

"HERRENS fruktan skall vara Sions skatt." Ja, det står inte att Herren är rädd eller har fruktan. Men att en människa kan frukta honom. Fruktan inför en stor Gud är inte rädsla. Hur skall man då definiera fruktan inför Gud? Ja, satsen kommer sist i versen. Också det pedagogiskt. Om man håller före, ja, om man håller fast vid det som versen från början hävdar och bara håller fast vid det i tro - då är du på rätt väg. Tro är att ha tillförsikt och insikt om det som man fått kunskap om, att lita på det - då blir också fruktan en frukt av hela processen. Frukt har med processer av liv att göra. Livsprocess. En befruktning. Jag förordar den kopplingen. Fruktan och frukt. De hör ihop.

Vad skall vi säga om denna enstaka vers i Jesaja väldiga bok? Ja, den utlovar något i framtiden där Gud går i god för dig. På en säker grund. Helt plötsligt blev den lilla versen så fylld av välsignelser att jag glömde utlägga ordet "grund" i satsen. Du ser! Öppna dig för ordet. Det växer och får liv. Du får liv!

När man läser bibelns löften så är det gott att sätta orden i dess motsats förhållanden. Vad täcker löftet upp? Vad går det i god för? Då får innebörden ett starkare uttryck. Ja, låt dina problem vara den relief där Hans löften får stå ut och spegla högdagrarna. Låt ditt sinnes mörker få skymmas av strålglansen från Hans höga och rika löften och underkasta sig ljuset. Då erfar du att Hans ord är svaret på dina trångmål.

Då blir ditt liv rikt och tryggt i Gud.

 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv