_DSC9211-2.Mobilen

2023


"Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske." (Joh. 16:13)

God fortsättning på året. Om en handfull dagar så är vi redan inne i år 2024. Då har de sjuttio åren gått sedan Anton Johansson och Birger Claesson profetiskt talade om en förestående dom. Nåväl. Den ryska statsledningen hotade så sent som igår både Finland och Sverige. Hoten låter mer som löften om en förestående konfrontation än som tomma ord. Vi har inget löfte om förskoning. Guds egendomsfolk, Israel, har många gånger attackerats genom Guds straffdomar och försorg. Säg gärna emot mig om jag har fel. Det står dock i Guds ord - väl formulerat av Israels profeter.

Men vi ber och hoppas att Gud istället kan väcka en längtan genom alla de hundratusentals evangelister som visserligen ännu saknas, men som kan vrida historiens gång till lycka och inte till ofärd, i den Helige Andens kraft.

Jag håller fortfarande på med den tekniska biten av inspelningsutrustningen för att kunna spela in på YouTube. Ljudet har jag fått ordning på men en remote som tar emot signalen till kameran via en handenhet är inte kompatibel med kameran. Nikon har hittat en bugg, säger man. Och så typiskt att buggen ska bugga till sig just i min utrustning här och nu. Jag kunde visserligen köra via mobilen men nu ville jag höja kvalitèn och vi är snart nära en nystart.

Ja, jag kokar. Men inte av ilska. Jag kokar likt en uppdriven ångmaskin man gav till de yngre tonåringarna på julen, generationen före mig. Den lilla maskinen med skorsten och möjlighet till visselljud då vattnet i turbinen värmts upp tillräckligt med hjälp av metatabletter. Man kunde också koppla till en enhet med ett roterande hjul vid sidan om, där den förångade kraften kunde få hjulet att rotera och det våldsamt. Till den kunde man sedan koppla en liten ljuslykta. (som på bilden här ovan)

 "Ja, låt de mindre ljusen lysa, klart utöver vredgad sjö. Kanske någon nödställd sjöman, frälsas räddas från att dö! "

Så är det för en förkunnare. En ångturbin. Det bubblar och sjuder inom. Det bultar och vibrerar. Packningarna läcker under den inneboende kraften av den Helige Andes inflytande. Då förkunnare rör vid Gudsordet så är det som metatabletter, som kol för lokomotivet. Det glödgade kolet från altaret. Det tjuter och visslar i maskineriet. Inom. Och utåt! Lasten och tyngden spelar ingen roll. Hjulen kommer i rörelse. Det drar med sig alltihop!

Jag vill tala om den Helige Ande nästa gång. Lovat vare Gud! Han behöver komma till som i urkristen tid. Varför blir en förkunnare uppdämd? Därför att den Helige Ande inte fått komma till på länge. Han är en Ande av en nitälskande Gud. "Med svartsjuk kärlek trängtar han att ta sin boning i oss.", står det i Guds ord.

Det är livsfarliga egenskaper i en och samma person. I en kärleksfull och god Gud.


 

Läs hela inlägget »

"Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom." (Johannes 16)

Orden är hämtade från Jesus avskedstal. Ja, hur hårt det än måste ha känts för apostlarna så säger inte Jesus att det vore bättre om han gick bort. Utan det var det bästa för dem. Annars skulle inte den Helige Ande komma. Jesus värdesatte så högt hans närvaro i och ibland oss kristna.

Vad är den Helige Andens uppgift? Han ska överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom.

Hur mycket hör vi av den Helige Ande i modern kristen förkunnelse idag, i så fall? Vi hör möjligen mycket om honom. Men av honom? Synd är ingen dygd. Det var inte så det var tänkt. Likväl skulle den Helige Ande överbevisa om synd. Om rättfärdighet. Och om dom. En ur mänsklig synpunkt destruktiv verksamhet. Inte sant? Därför att det inte sker utan friktion och konfrontation. Om det finns synd måste det till försoning. Synd, orättfärdighet och dom. Tre negativa rubriker. Inte sant?

Modern kristenhet har fjärmat sig från den Helige Andes uppdrag. Den har ett sken av gudsfruktan men vill inte veta av dess kraft. Han, den Helige Anden, måste få komma till.

Jag vill nu önska er en riktigt God Jul och Nyårshelg. Jag ska genomföra fler inspelningar på YouTube fram över. Ni kan hitta mig på YouTube under @thommyjakobsson. (Klicka på länken) Där kan du också aktivera en prenumeration på mina inspelningar. Det kostar inget. Orden vill inte bara stanna kvar i skriftform. De brinner av eld! Den Helige Ande måste få mera utrymme. Och så mycket han vill. Den Helige Ande är så mycket mer än bara ett unisont tungotal på en Livets ord konferens. Vad åstadkommer det? Det är inte ett uttryck för stor andlighet. Det är som att sätta hela bilen full med folk och gasa med körspaken i parkeringsläge. En marsch på stället. Tungotalet är ett tecken för dem som inte tror, står det i skriften. Men för oss som tror är det inget uttryck för stor andlighet. Även kastraterna i Vatikanen kan sjunga unisont på beställning. Högre upp!!

Kraften är till för frimodigheten och konfrontationen med mörkrets makter. Det är något helt annat det. Vi fick den Helige Ande som en gåva men för att bli ett Jesus vittne. Att tala i tungor uppbygger. Men kraften är till för ett arbete och inte för att verka andliga. Vi ska verkligen titta på dessa aspekter framöver i förkunnelsen. Det är så angeläget.

Bed i juletid för alla ensamma. Alla sjuka. Julen, denna bredsida mot de ensamma, som sargar dem ännu mer. Denna högtid som var tänkt att påminna om vår Frälsare har blivit en tid av plåga för många. Barn under missförhållanden och uteliggare som än mer blir påminda om livets hårda väg. Jag tror inte Herren firar sin födelsedag. Han sörjer över just det som är den Helige Andens uppgift att bekämpa. Det är mer aktuellt för honom!

Guds ord är ett svärd. Dra svärdet ur skidan! 

Läs hela inlägget »

Jag vill dela några meningar idag med er av den Guds hängivne förkunnaren A.W Tozer. 

"If the Holy Spirit was withdrawn from the church today. Ninety five percent of what we do would go on and no one would know the difference."

- A.W Tozer -


 

Läs hela inlägget »


Nu har mikrofonerna kommit som jag blev rekommenderad av Scandinavien Photo att köpa för mina YouTube inspelningar. De verkar duktiga där - inte bara på foto - utan också på ljud. Jag uppgav inte att de skulle användas för evangeliskt arbete. Det hade varit ovidkommande för dem. Men man rekommenderade ändå rakt av dessa smidiga mikrofoner med det fina varumärket Hollyland. Holy land. Guds rike!  Ja, det är faktiskt två stycken mikrofoner och jag fick med två myggor också, som man kan ansluta till mikrofonen i sig. Enheten i mitten på bild är själva mottagaren som sätts på kameran och de två andra enheterna är själva mikrofonerna som drivs med radiovågor, så man kan vara helt mobil. De har en räckvidd på ca. 250 meter. 

Varför skriver jag så här? Varför kör jag bara inte, utan berättar allt? Det kan ju verka enfaldigt och pinsamt. För att ge dig ett exempel. Bara därför. Hur ska dagens Jesu lärjungar komma på fötter och genomföra sitt uppdrag om ingen visar dem? Du kan följa mig i spåren. 

Gud välsigna dig att ta Jesus missionbefallning på allvar. Be honom visa dig vad du kan göra. Gör då det han visar dig och låt det bli till en helig uppgift för dig. Den Helige Ande kommer att sätta sig på dig. Ja, det står så i Apostlagärningarna. Vi ska läsa om det så fort det bara går.

Imorgon är jag ledig och jag dras åt två håll. Jag vill ut på stan och dela ut traktater och jag vill spela in nästa avsnitt om Apostlagärningarna innan jag sprängs av ett inre tryck. Det är märkligt med den Helige Ande. Jag kan inte sysselsätta mig i tanken kring de bibelord som han gör levande, nu för tiden, för då väcker jag upp allt hans intresse för saken och jag blir totalt uppfylld av hans närvaro! Den Helige Ande är mäktig. Han är inte beroende av tider och stunder utan han väcks upp i all sin kraft, dygnet runt, om du närmar dig hans uppgift och ärende i tiden. Hör du mig? Jag lägger ju mig på dig för att värma upp ditt döda Kristusliv i ord och med tanke, min vän.

Gud välsigna dig att följa mig här på bloggen men också som prenumerant på @thommyjakobssonYouTube. Jag bryr mig inte så mycket om att tävla i antal följare. Jag har redan fler prenumeranter än vad Noa hade efterföljare på sin tid. Tio stycken. Men jag kan inte mäta mig med honom. Han hade bara åtta stycken följare. Så jag är mer än nöjd då vi lever i Noa och Lots dagar. Jesus är här när som helst! Är du redo? Det är inte följarna som ger stimuli åt en förkunnare. Det är den översvinnerliga kraften! "Ja, allt förmår vi i honom som ger oss kraft.", skrev Paulus. 

Det handlar om gudsnärvaron. 

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: hollyland lark max

" In the deep spirit of a man, the fire must glow, or his love is not the true love of God. The great ones of the kingdom have been those who loved God more than others did."

 - A.W Tozer -

 

Läs hela inlägget »

I dag har jag beställt en mikrofon som jag kan använda till inspelningar till You Tube. På så sätt kan jag höja kvalitén på inspelningarna. Jag måste få belysa några saker till ifrån Apostlagärningarna. Det är ett måste!!

Ja, kraften är större än budbäraren. Därför kan det ibland bli överslag i förstärkaren. Om en förstärkare har för kraftig utgång eller en megaheartz som inte står i proportion till högtalaren, då kan membranen slitas sönder strax innan ett skrän och ett brak. Rök kan uppstå och kopparspolen far rätt ut - mitt i högtalarens epicentrum! Det behövs högre watt. Ja, sånt kan ske. Den Helige Ande är full av intensitet. "Gud ger inte Anden efter mått." Ja, det är påtagligt. Men vi är mått. Men budskapet, det ber den Helige Ande aldrig om ursäkt för.

Gud vare lov! Jag ska förkunna för er om Stefanus och vi ska se på en annan mycket allvarlig sak bland apostlarna som inte är helt lätt.

Leif i Småland kontaktade mig och berättade att han delat ut traktater i Nässjö idag. Man blir så glad! Han går ensam och ställer inte in det han föresatt sig. Det är en gåva från Herren. Och åt Herren! Vi behöver flera sådana karaktärer.

Det verkar finnas så mycket som Herren vill föra fram genom den starke Helige Ande. Det trycker på! Det trycker på.

Det är svårt att sitta still.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: youtube

Den 4 december ordnade Stockholms Handelskammare ett symposium om tidsläget. Där medverkade bland andra marinchefen Ewa Skoog Haslum och talade om hotbilden över Sverige. Det var också rubriken över hennes framförande.

Vi lever i förkrigstid! Ja, det var ingen profet som sa det. Det var marinchefen. Annars är vi vana vid att säga att vi lever i efterkrigstid. Förkrigstid!  Hur kan man använda ett sådant begrepp? Det betyder att det ligger ett krig framför. Inte sant?

Ewa Skoog Haslum pekade på att den ryska marinen är intakt - trots kriget med Ukraina och att den ryska marinen ständigt övar i Östersjön på att blockera  hamnar och framkomligheten i Östersjön. Samtidigt påtalade hon att de hybridattacker som ständigt genomförs, utföres förnekelsebara. Hon belyste också att Östersjön är ett hav av infrastruktur på öppet vatten, där Sverige inte själva äger jurisdiktion. Den svenska militären ser heller inga förbättringar i de aktiviteter som främmande makt bedriver mot Östersjöstaterna.

Det är verkligen alarmerande och att vara alarmistisk nu är inte utan fog. Det svenska civilsamhället uppvisar ett yrvaket beteende då vi levt aningslösa i en efterkrigstid.

Jag tycker det är allvarligt och den kristne står inte utanför denna världsbild. Vi vet inte hur det kommer att eskalera.

Just nu så brinner jag för att spela in ytterligare undervisning från Apostlagärningarna. Ordet är så levande! Det är med det som när man gräver en grop och hittar vatten. Det rinner till mera vatten om man öser. Och när man hittar vatten vill man ösa, bildligt talat. Men jag har inte bestämt mig för om jag ska splittra upp mitt engagemang på det viset. Den typen av verksamhet kan lika gärna vara ett sidospår från det som är min kallelse, dvs att vara ute bland människor.  

Ja, ni som är intresserade får hålla utkik. Sprid inspelningarna vidare i den utsträckning de är bärare av något väsentligt.

 

Läs hela inlägget »

Detta är den andra delen i undervisningen över Apostlagärningarna som finns publicerad på denna sida. Undervisningen tar avstamp i den första delen som också finns på YouTube, under titeln: " Den helige Andens verk."

Var med och sprid budskapet i den utsträckning du tycker förkunnelsen kan väcka eller livnära andra kristna.

- Gud välsigna dig !


 

Läs hela inlägget »

Det är under stor irritation vi på morgonen har meddelat vännerna i Storvreta att vi i familjen råkat ut för covid. Det är bekräftat. Omständigheterna kring covid känner vi till vid det här laget.

Vi skulle åkt upp till Storvreta i morgon och träffa vännerna där. Herren har verkligen lett det så. Det är naturligtvis retsamt att i livets hårt reglerade scheman behöva skjuta upp saker på framtiden, också föraviserade utfästelser. Men vi tappar inte modet för det! Det är inte prestigen som är vår bärarm. Gud för sitt verk framåt!

Vi lever i fortsättningen av Apostlagärningarna, upplever jag, och vi ska ta upp kampen för evangeliums utbredande allt mer och mer. "Guds rike är invärtes i er ", sa Jesus. Ett märkvärdigt uttalande som vi bör ta till oss och tänka på. Det är där det ska in och upprättas i människors liv. "Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande." (Rom. 14:17) Därav den invärtes förklaringen av Jesus.

Herren strider för oss! Det gör också vårt immunförsvar just nu som är Guds nedlagda omsorg om oss. Vi tappar inte modet vid timliga nederlag utan behåller fästet och den ställning vi har i Kristus.

Vi får se om jag kan tala in något med enkla medel på You tube under morgondagen istället och från Apostlagärningarna. Guds Ande är verksam. Låt honom få vara verksam genom dig. Hindra honom inte! Herren manar gott för de sina.

 

Läs hela inlägget »


Nu är det dags igen! Jag har värkar.

Man säger åt mig att inte skriva om en biograf hela tiden. Det är tröttsamt att läsa om. Men jag bär på detta dagligen! Och nu värker det. Igen! 

Hur går det då med visionen, kan man undra? Jag ser ingenting. Ingenting, precis som förra gången jag skrev om behovet av en lokal i Stockholm. Jag förstår om ingen tror på detta. Jag tror ! Med en tilltagande tro - om så än jag inte under förutsägelse får rätt. 

De muslimska killar jag mötte på stan kallade Jesus för en profet. Det är för litet! Att vara en profet är ingenting. Att vara en profet är inget självändamål. Profeterna var synonyma begrepp med lidanden. Det är verkligen inget att eftersträva. Så jag framhärdar! Mänskligt sett är det en omöjlighet. Inte ens Hillsong som dammsugit frikyrkan på ungdomar kunde med sin potentiella ekonomi skaffa sig en biograf - fastän biograferna har det ekonomiskt svårt. - Är Gud med, då går det! Sela.

Mina vänner! Jag har en följeslagare som återkommande viskar åt mig."Din idè om en biograf för evangeliskt arbete kommer att bli ditt "Håkonsborg." Jag har inte brytt mig om den rösten. Jag vet att det var T.B Barratt som hade ett projekt som kom att kallas för Håkonsborgen på tidigt 1900-tal, men som det inte blev något av. Jag hade glömt av vad det handlade om eftersom det är så länge sedan jag läste om honom. Jag har tänkt att det bara varit Satans vanliga sätt att jämföra mig med Barratt och göra mig oproportionerlig inför mig själv, vilket inte lyckats. Högmod kallas det för. Jag har därför inte brytt mig om den rösten. Jag är ingen T.B Barratt! Det vet djävulen också.

Men idag så googlade jag på Håkonsborgen och fick igen veta att det var T.B Barratts projekt att bygga en kyrkolokal i Kristiania, nuvarande Oslo. Han brann för det. Thomas Ball Barratt, som han hette, fick den norske kungen Håkons välsignelse att åka över till USA för att samla in pengar till detta projekt, vilket han också gjorde. Därför kom det på projektstadiet att kallas Håkonsborgen. Men det blev inga pengar till bygget. Insamlandet kom av sig. Och bygget uteblev. Han blev andedöpt och väckelsen togs sig andra vägar genom Pingstväckelsen.

Men jag har inte tänkt att samla in pengar till en biograf/teater. Jag trotsar projekternas projekt och framhärdar! Titta på bilden här ovan. "Skulle då något vara så underbart att Herren inte förmår det? " Svara mig!

Jag såg förresten häromsisten en evangelist som för femtio år sedan hade lämnat sitt trossamfund men som sedan samlade människor under sitt gamla trossamfunds namn, stavade om varumärket, kopplade till ett swishnummer och genomförde ett upprop om väckelse bland gamla vänner, men där kontot till swishen gick in i det nuvarande sammanhanget, men med det gamla trossamfundets rubrik. Gode Gud! Är alla medel tillåtna i pengars namn?! Kan väl himlen lägga sin välsignelse till något sådant där man spelar på gamla strängar under "stulet varumärke"? Aldrig! Aldrig i livet. Och inte i det tillkommande livet heller.

Vi ska ha en lokal i Stockholm utan pengar, hör du att jag säger det, dit människor ska längta till! Det är ingen förutsägelse. Det är en utfästelse. Jag pantsätter mig själv i detta. Hör du mig?

Under tiden ska det delas ut traktater om Jesus så hela Stockholm får veta om Herren.

Var är du som ska vara med och erövra ny mark för Herren? Herren behöver dig och han kommer att förvandla dig inifrån om du säger ja till kallelsen.

Idag har min broder Leif varit ute ensam i kylan i Värnamo och delat traktater om Jesus.

Om du visste vilken välsignelse han drar ned över sitt liv och över andras!

Herren vare med honom!! 

Läs hela inlägget »

- Välkommen att ta del av denna förkunnelse. 

 

Läs hela inlägget »

"HERREN har låtit vår rätt gå fram; kom, låt oss förtälja i Sion HERRENS, vår Guds, verk." (Jeremia 51:10)

Jag har annonserat att jag ska evangelisera i korsningen Gamlabrogatan-Drottninggatan imorgon. Men det går inte. Jag måste tyvärr ställa in den då jag blivit så sjuk. Jag är verkligen däckad.

Men den Helige Ande är intakt! Han verkar alltjämt med rastlös iver. När människor ställer sig till hans förfogande så är han inte sen att svara.

Nästa söndag ska jag och Anne åka upp till vännerna i Storvreta. Då måste jag vara frisk. Så är det bara. Då ska jag om tillfälle ges berätta om arbetet med traktatmissionen.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: jeremia 51:10

"We are called to preach the Bible. Not to prove it. The Holy Ghost is all the proof we need."

 - A.W Tozer -

 

Läs hela inlägget »

"Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren; jag vill speja för att se vad han skall tala genom mig, och vilket svar på mitt klagomål jag skall få att frambära. Och HERREN svarade mig och sade: Skriv upp din syn, och uppteckna den på skrivtavlor, med tydlig skrift, så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den längtar efter fullbordan och skall icke slå fel. Om den dröjer, så förbida den, ty den kommer förvisso, den skall ej utebliva." ( Hab. 2 )

Jag är en hårsmån ifrån att än en gång profetera ut (säger man så?) om en kommande biografsalong här i Stockholm - om du inte hört det förut. Vad är en hårsmån? Det är bredden på ett hårstrå. Ett hårstrå som fallit under min Guds överinseende. Det är bara så att jag snubblar på prefixet: "Så säger Herren", i frågan. Det säger man inte hur som helst.

Mitt inre är som en uppdämd flod och mina armar är beredda att lyfta den väldiga stadsporten, på var sin kortsida tillsammans med Simson, och bära den upp på berget av Guds kraft. Där ska Herren bevara vår ingång och vår utgång! Mannen som "Guds Ande började verka på." En mening jag aldrig kan läsa nu för tiden utan att börja gråta. Den rymmer så mycket.

Profetia äger i sig rättigheten att tala om men inte behöva säga när. Därför säger jag; "Så säger Herren" i denna sak. Och jag är inte till salu. Kraften bakom är oövervinnerlig! 

Herren kommer att genom så stora omöjligheter ställa fram en lokal i detta utförande att hans namn blir upprättat och ärat! Jag är förvissad och mitt inre är uppfylld av det jag sett. Det är också bekräftat så många gånger under en så lång tid, min vän. Äran till Gud! Det är Guds kränkta ära att själv återta sin plats, på sin tron, bland människor.

Ohh... jag kan inte nog bärga mig i den upplevelsen att se det förverkligat. Jag erfar det redan! Hör du mig? Det är på helig mark! Det är på helig mark. Ja, det är ingen idè att ni spärrar in mig eller försöker distrahera mig som med barnen över denna sak eller kväsa den under den typiska likgiltigheten. Det når mig inte.

Vad skriver Habackuk, han som rister av magnituden av sin egen upplevelse. Jorden rämnar och gps koordinaterna flyttar på sig. Markytan höjer sig och sänker sig. Vad säger han? "Herren svarade mig och han sade." Vad mer? Vad mer? "Skriv upp det! Med tydlig skrift. Så att det lätt kan läsas." Sela.

Jag förstår Habackuks inre liv. "Om synen dröjer eller inte " - det har inte med saken att göra. Gud är inte beroende av tid och rum. Han som fyller allt i alla!

"Så säger Herren! "Vad säger han? "På ett mäktigt sätt så kommer en salong att intas av ett evangeliskt arbete, i Stockholm."

"Förvandlat av människor som förvandlats av evangelium. Förvaltat av människor som för evangeliet vidare."

 

Läs hela inlägget »

I kväll nås vi av nyheten att det föreligger ett ökat hot i Östersjön. Mer än vanligt, alltså. Tjugo örlogsfartyg ska sättas in under första halvan av december månad. Det handlar inte om en regelrätt övning utan om en förstärkt närvaro i vårt innanhav. Det är fortsatt mycket spänt i vårt närområde. Natochefen har sagt att vi inte ska underskatta Ryssland. Det finns säkert underrättelser som ligger till grund för både uttalandet och denna militära upptrappning som nu sker. Gud har allt i sin hand. Det säger jag inte för att stilla oron. Vi har ingen fribiljett till fred och frihet för vårt land. Bara den som Gud beskyddar äger frid bland ett gudlöst folk. Många gånger i historien har ofärden varit den bästa väckelsepredikanten för ett ogudaktigt folk, som egentligen vet bättre, men som lever i syndig njutning.

Nästa måndag kommer jag att vika hela dagen till evangelisation i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan. Det är ett mycket angeläget arbete för Jesus! Mitt inre fröjdar sig vid tanken med en målinriktning så oerhört stark. Den avtar inte!

Man kan ha arbetat på en arbetsplats i åratal utan att få en chans att vittna om Jesus där vittnesbördet skulle kunna ha landat naturligt. Många försitter också sådana tillfällen för att man kanske känner sig rädd att bekänna Jesus. Man är så van att prata om precis allt annat med sina arbetskamrater att Jesusnamnet blir till en tunghäfta. Så oerhört tragiskt.

Men att för 19 öre dela ut en traktat som skjuter rätt in på ämnena; evigheten, Jesus, frälsning, befrielse, räddning och dop, där du som aktör skapar ärendet själv, det är helt överlägset. Det har evig betydelse för andra människor!

Jag inbjuder dig att gå bredvid för att värmas upp i denna tjänst. Du kan vara helt trygg i det. Du kommer att få se hur du förvandlas och hur din frimodighet växer ihop med en allt större lyhördhet för Guds Helige Ande, där det erbjuds vägledning, frälsning och dop till Kristus! Du kommer att få säga saker till människor du inte tänkt ut själv. Och du kommer förundras över var det kom ifrån. Det är i den Helige Andens kraft. Han som aldrig får utföra sitt verk för att vi aldrig går ut med honom till behovets barn. (!) 

Gud välsigna dig att resa dig upp ur försoffningen. Kontakta mig om du vill vara med så kan vi skräddasy en flyers åt dig. Så gjorde Leif i Småland och han är nu i tjänst. Lovat vare Gud! 

Jag har ingen lokal vi kan samla människor i men har denna hemsida tills vidare. Det kommer man ganska långt med. Men jag vill se en teater eller en biografsalong där Guds fria folk kan få samlas. Det är inte stora krav egentligen. Där ska det också finnas ett fik. Det är ett trons projekt utan dess like inför levande Gud! Jag vill säga att det är han som väckt tanken och han är samtidigt utmanad i detta. "Elia bad en bön att det inte skulle regna och han sa att det inte skulle komma något mer regn, med mindre än att han själv sa det." Vilken oerhörd ställning! Gud höll med honom och sände torkan. Och sedan regn. Det var aldrig Gud som sa åt att Elia skulle befalla torkan. Vad handlar detta om? Jo, det handlar om det som sker i Jesu bön; "Fader vår...Ske din vilja såsom i himlen så och på jorden." Det är ett samarbete på högsta nivå.

Den Helige Ande har inget arbete att utföra genom dig framför TV:n eller genom dina egna kulturella intressen. Det är faktiskt så att i kyrkan passiviseras de kristna. De mår bara bra själva i sina gudstjänster och tråkar ut den Helige Ande med samma böner "mig, mitt och mina." Men Guds Ande når inte behovens barn till frälsning på de nedsuttna stolarna.

När Carter Conlon i Times Square Church (TSC) i New York, fick och kände kallelsen att lämna sin farm och flytta till storstaden för att bli andre pastor tillsammans med David Wilkerson, så sa Herren till honom; "Om du tar hand om min familj (församlingen), så ska jag ta hand om din." Han lydde Gud, flyttade in till New Yorks värsta distrikt och fick sedan leda församlingen i många år tillsammans med Wilkersson. Han blev sedan garanten för församlingens kontinuitet då Herren hämtat hem Wilkerson. Handplockad. Och lydig.


Gå ut! Gud välsignar dig.

 

Läs hela inlägget »

Det är otroligt provocerande för mig att tänka på att starta en insamling för att skaffa en biograf till evangeliskt arbete i Stockholm. Jag är bara ett Swishnummer ifrån! Så är det igång. Jag behöver inga medel själv. Så är det sagt. Det lär gå åt många miljoner för att köpa en teatersalong. Man kunde börja samla in medel.

Jag tror att det finns ett enormt intresse för en öppen frikyrka i Stockholm som tror på bibliskt dop och som kan definiera det som bibeln anser vara synd för synd. Ja, det finns till och med något i skriften som kallas för svår synd. Kan du tänka dig.

Men kyrkan idag flirtar med sin samtid. De begår samma hor med sin samtids djävul som Israel gjorde på sin tid då deras egna profeter profeterade emot dem. Kyrkan idag måste följa sin samtid för statsbidragens skull och de kristna följer med och efter. Det är oerhörda saker! Bibeln uppmanar gång efter annan; "Dra ut ifrån dem, ni mitt folk! Och gör er inte delaktiga."

Jag är fem bokstäver, ett semikolon och tio siffror ifrån ett Swish-nummer! Hör ni mig? Men då blir det underställt debet och kredit. Denna matematiska förbannelse för Guds verk! Det vill jag inte. Men jag vill ha en teatersalong!! Inte för mig själv men för alla ensamma, vilsna och längtande Jesus människor. Mitt hjärta bultar och mitt blodtryck går upp bara vid tanken. Varför? För det finns ett stort behov och jag vet att Herren kan lösa det. Han tömde Genesarets sjö på fisk en gång. Åt Petrus & Co. Jag vet inte vad kilopriset låg på den gången, men volymen fisk var ansenlig eftersom den stod i proportion till att de inte hade fångat en enda fisk under hela natten, dygnet innan. Gud är inte beroende av proportioner!!

Men, min vän, tiden kanske inte är inne än. Å andra sidan; Ska jag stå där själv i ett arbete? I en stor teatersalong? Ja, varför skulle jag inte kunna det? Den Helige Ande har tidigare i historien låtit överlåtna kristna predika tre gånger om dagen i åratal och vunnit människor för Gud. De var alla normalbegåvade men hänförda av den Helige Ande. Hör du att jag talar till dig? 

Jag säger inte att David Wilkersons verksamhet är efterstävansvärd och en förlaga - fastän den kunde vara det. Gud lät honom få vara med och realisera ett sådant fint arbete i New York på 1970-talen. Det kunde ske också i Stockholm! Det är på tiden nu. - Gode Gud! 

Det finns så mycket medel hos de troende sammantaget att det inte skulle vara svårt att dra ihop många miljoner till denna sak. Det är jag övertygad om. Men jag föraktar pengar som styrmedel. De ska inte styra ett Guds verk. Aldrig!

Jag är svårt havande att få till en teatersalong här i Stockholm!! Snart tar jag en bäckenbotten bedövning via ett Swishnummer för att stilla smärtorna! Hör du mig? Det är söndag kväll och de kristna här i staden har inget vardagsrum att gå till! Vi måste också ut på ett trons äventyr. Det hör ihop. Gud har en fallenhet för sådana. Människor behöver veta vem Gud är. Människor behöver möta Gud och vinna frälsning i Jesus! Punkt, utropstecken, punkt!

Har du läst om Cornelius? Jag vågar knappt skriva och berätta om honom. Men jag ska göra det i alla fall. Men jag sparar utläggningen. Du får läsa själv och se vad Gud såg i hans liv när det gäller gåvor inför Gud. (!) ( Apg 10:1- 4 ) Det är oerhörda saker.

"Herre hjälp oss med en stor lokal! Visa vem du är, gör ett under ohh Gud, som du gjort i gången tid. Vi känner ditt namn och du räknar med oss. Varför skulle vi annars blivit havande? Vi önskar se din arm uppenbarad här i Stockholm! Res upp i dessa dagar ditt kränka namn, mitt ibland ditt eget folk! "

AMEN. 

Läs hela inlägget »

"Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg. 1: 8)

I dag har vi umgåtts med "Mimmi" jag och Anne. Mimmi döptes i Sickla sjön för två år sedan. Det var så fint att återses. Vi upplever att vi är syskon i Herren. Mimmi är bevarad i Gud och vi möts alltid vid nådens tron, i bön. -Tack Jesus!!

Nu ser vi fram emot sommaren och vi spånar på en ny traktat så vi tillsammans kan vara ute och dela traktater om Herren på stan. På så sätt upplivas vi, får nådegåvor och kan bli skickliggjorda för allt gott verk. Leif och Barbro i Småland har också en stående inbjudan att komma upp och vara med i arbetet. Det längtar vi efter och ser fram emot och till!!

Det är två saker jag vill nämna om evangelisationen. Ja, kanske tre, till och med.

Första gångerna jag var ute, det var före pandemin, då provräknade jag hur många som inte tog emot traktater. Jag gjorde en snabb huvudräkning på det och kände ibland besvikelse över det och dem. De ratade evangeliet. Tänk hur fel man kan hamna. Idag så är det fokuset helt borta. De som inte tar emot  får en ny chans nästa gång. Nåden har vuxit hos evangelisten! Är jorden hård då får man plöja och vattna mera. Då blir jorden mjuk igen. Så är det!

Det andra jag vill säga är att man växer med uppgiften. Det gjorde det för Jesus också. Vad står det om honom? "Men barnet (Jesus) växte upp och blev allt starkare och uppfylldes av vishet; och Guds nåd var över honom." (Luk. 2:40) När vi tjänar Gud blir vi starkare både i vishet och i nåd. Det är en erfarenhet.

För det tredje och det är det allvarligaste jag vill säga här; den Helige Ande får inget att göra om vi sitter i slutna kretsar med bara troende och umgås med Herren. Jag säger inte att det är fel. Herren vill bygga sin församling!! Men det finns som dagens text anger en kraft i den Helige Ande för ett syfte. Syftet är inte att åka räkmacka i livet och stå ut med väckarklockan som ringer, räkningar som ska betalas och att uthärda samma livets mödor som alla människor får utså men under särskild lättnad. Det är det inte! Vi behöver den Helige Ande för att få kraft att bli Herrens vittnen!! Det är syftet och ändamålet. Det är tydligt angivet i skiften.

Det finns otaliga exempel från traktatmissionen där den Helige Ande plötsligt ger ord och infallsvinklar i samtal och vittnesbörd med människor, som bara han kan. Sitter du i kyrkan år ut och år in, där behoven är mer än tillgodosedda - ja, vad ska den Helige Ande göra och utföra? Han blir arbetslös, helt enkelt. Läs i Apostlagärningarna så får du se hur det var för lärjungarna. De gick omkring och i mötet med människor så uppenbarade sig den Helige Ande i realtid och gjorde underverk. Här gäller det för oss att våga ta utmaningen, växa till som Jesus gjorde och att lita på den Helige Andes vägledning. Det är ett växande i tro och i gärning.

Gud vare lov!

Arbetet med traktatmissionen
kommer att fortsätta och den Helige Ande är så intresserad av det. Han rör sig som människans bästa vän där i hjärtat, likt en trogen hund som blir utom sig av glädje vid bara aningen om att vi går ut. Förstå mig rätt! Men han lever upp. Han känner ju till alla behoven där ute. Han är underbar i råd, han är väldig Gud och en evig Fader. Hur kan han vara det? Därför han tar av Jesus och förkunnar för oss, står det. Vilka tillgångar och resurser!!

Den 10 december åker jag och Anne upp till vännerna som inbjudit oss till Storvreta och deras husmöte där. Vi har aldrig träffats. Gud ska säkert vara med oss, över oss och mitt ibland oss.

Vill du vara med i en livsförvandlande evangelisation? Älskar du Jesus och vill vägvisa på honom - då ska du följa med oss ut och vittna på tu man hand för människor. Jag följer med dig! Kan jag så kan du.

"Tack Jesus för " Mimmi" och att du bevarat henne till denna dag. Du ska leda henne i allt. Vårda dig om oss och vägled oss i arbetet för dig denna sista tid. Ge oss en teaterlokal och inte en biosalong. Låt oss få en lokal med balkonger på sidoflyglarna så de blyga och trevande kan få en sittplats i lugn och ro tills du möter dem med din härlighet! Tack att du är en Fader för oss, Jesus!  Ta hand du om alla som idag har sorg. Trösta med din kärlek och nåd, Herre. Vi behöver inte så mycket från dig, egentligen, för att bli upplivade igen i vår ande."

Amen.


 

Läs hela inlägget »
"Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande." (Apostlagärningarna 1:5)

Innan Jesus lämnade sina lärjungar uppmanade han dem att stanna kvar i Jerusalem. De behövde invänta den Helige Ande för att bli beklädda med kraft. Ovan ifrån. Tidsaspekten handlade om några få dagar. Inte ens en vecka. För då hade Jesus sagt det. 

Men om Petrus som kände ledarskapsansvar i en drabbad verksamhet så står det: "En av de dagarna reste sig Petrus och sa: Bröder! Skriftens ord måste uppfyllas som den Helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas".  (Apg. 1:15-16)

Petrus kunde inte vänta ut dagarna. Han skulle istället ha inväntat det som Jesus så väl påtalat. Den Helige Ande. Han hittar istället på egna gärningar i Apostlagärningarna och skapar ett "måste" kring det. Vi läser vidare om Petrus motivering:

"I Psaltaren står det skrivet: Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där, och: En annan ska ta över hans ämbete. Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss." (Apg. 1:21-22)

Petrus refererade till två satser i två olika psaltarversar under sina anförda "måsten". Den mest påtagliga förutsägelsen om att Judas skulle ersättas: "Låt hans dagar bli få och en annan ta över hans ämbete." (Psaltaren 109:8) Vi möter inte något annat skriftställe som bekräftar denna nödvändighet. Men när Jesus själv handplockar Saulus av Tarsus så blev han "ett utvalt vittne." Han lottades inte fram. Petrus hade ingen tilltal om att den lottkastning som han föreslog var riktig och skriften erkänner den aldrig. Den stod det inget om - varken i psalmerna - eller hos någon av profeterna. Petrus blev verksamhetssjuk. 

Här har vi den kristna kyrkans första horisontala och "papistiska" ingrepp i Guds rike, utan den Helige Andes sanktion. Om du lottar i Jesu namn utan att det är förordnat av Gud så tvingar du in Herren i ett val han aldrig har bestämt. Så valde inte heller Samuel den unge David efter lottning. Vi ser också att Mattias som lotten föll på aldrig utför en apostels gärningar. Han hade visserligen varit med från början, som Petrus anför, men det är ingen apostels kännetecken eller kriterium. Mattias skriver inte en enda rad av undervisning och säger ingenting i skriften. Det gjorde inte Justus heller. Så lotten föll inte fel på marginalen. Mattias blev en funktionär insatt av "kyrkan". Hans kallelses medvetenhet är för vag. Han har bara lappen i sin hand efter lottningen likt ett skrivet anställningsavtal och hans utväljelse kastar samma fadda skugga över den som ägde samma premisser som han själv, men som lotten inte föll på. Ett mänskligt verk.

Den Helige Ande föll när de alla var omaka par. Varför skriver jag så? Därför Jesus sände ut dem två och två. Men efter det att Judas tagit sitt liv så skulle en av dem få gå ensam... Elva personer kan inte dela sig och gå två och två. Här ser vi hur oerhört viktigt det är med den Helige Ande för verksamheten. Vi kan halta. Vår verksamhet kan halta. Men fullkomnas i den Helige Andes kraft. Skriften säger "Hans ämbete tage en annan." Det är ett omnämnande i sak. Men det står att Herren gav oss somliga till. Man tog det inte själv. Man gav inte varandra.

När Anden hade fallit och de alla blev uppfyllda då var det helt andra premisser för verksamheten. De blev ledda av Gud i realtid. Petrus är full av diktamen före Andens utgjutande. Ett kontrollbehov. Han förekom Gud och utförde ett människoverk med ett svagt skriftens underlag. Så typiskt kyrklig verksamhet där människan ska organisera Guds verk. Att Paulus hör till en av de tolv och var den som fick apostlaämbetet av Jesus själv är tydligt då han också blev verksam som en Herrens apostel. Historien vidimerar det. Paulus som inte prioriterade en penningpung men som bar på en uppenbarelse.

Vad vill jag säga? Kyrkliga beslut kan vara helt förödande - även i så små sammanhang. Ett horisontalt handlande utan gudomligt initiativ. Vi behöver det vertikala inflytandet. Att tvinga Gud genom lottning av två personer var inte enligt skriften. Det står om Jesus i psaltaren att "De dela mina kläder mellan sig och kasta lott om min klädnad" ... (Psaltaren .22.19) (Matt. 27:35) Men det var aldrig skriftenligt att kasta lott om Mattias och Justus. Man tvingade in Gud i ett val. Ett avtal. En påvlig lottning av kardinaler, om du så vill. Den ene blev utrangerad eftersom en lottning medför sånt. Den andre som lotten föll på utförde inte heller en apostels gärningar. Han blev en religiös funktionär i kyrkan och tillförde bevisligen inte några andliga resultat i Guds rike. Här har du den papistiska religionen på lur och i sin linda. Den är av människor och inte av Gud. Och den lider av ett enormt kontrollbehov.

Herren genom tjänsterna. Därför blev Paulus den av Herren handplockade. Petrus skulle ha väntat någon dag till så hade allt gått enligt skriften och inte under Petrus måtto: "måste ". Kanske bara en dag till och ett förödande rådslut hade löst sig av Herren själv. Man kan möjligen kasta lott om kläder. Men aldrig mellan människor. Det medför är en alldeles för vag kallelsemedvetenhet. Och ett alldeles för farligt bemyndigande inom områden en människa inte har befogenheter i sig själv. 

Petrus satte kött till arm och vi känner så väl igen den typiskt " kyrkliga verksamheten" utan att Herren är med i besluten. Vi får funktionärer som inte äger ett andligt ämbete. De gör möjligen mycket på den religiösa estraden men blir aldrig omskrivna i andens värld och på bibelns blad, i överförd mening.

Sådana har vi tjogvis på dussinet av i den kyrkliga världen.


 
Läs hela inlägget »

" Modern religion focuses upon filling churches with people. The true gospel emphasizes filling people with God."

- A.W Tozer-

 

Läs hela inlägget »

I dag blev det ett par inte inplanerade timmar på stan i evangeli tjänst. Två hundra femtio traktater blev utdelade. Det är inte förgäves.

Från Småland rapporterade Leif att han delat ut ett hundratal traktater i dag om Jesus i Värnamo. Det är så roligt att fler troende blir aktiva för Guds rike!

Arbetet går vidare och det är som det är sagt tidigare;

Arbetet har bara börjat!

 

Läs hela inlägget »

Tidningen DAGEN har som tidigare aviserats nu meddelat att Filadelfiakyrkan/Rörstrandskyrkan i Stockholm antagit de nya stadgarna om att det räcker med att vara barndöpt för att få bli medlem i församlingen. Man tror knappt att det är sant!

Jag upprepar igen; Vad säger bibeln, Guds ord? " Den som tror och bliver döpt, han skall vara frälst. Men den som inte tror skall bli fördömd." (Markus 16:16-18) I nämnd ordning. Bör inte det vara församlingens tydliga undervisning och tillämpade lära? 

Ett spädbarn kan inte tro. Barndopet är en kyrklig ritual och har ingenting med Guds ord att göra. Ett andligt kvacksalveri. Barnet vet inte ens om att det finns till. Hur ska det då kunna tro något? Barnen tillhör dessutom Guds rike men föds med tiden in i världen och därifrån måste ett personligt uttåg ske genom syndamedvetenhet, pånyttfödelse och dop. Det är elimentär frälsningslära. Ingen går heller och döper sig utan att tro. Det vore mer än märkligt. Man tror och blir döpt! Och döper du ett spädbarn som inte kan eller behöver tro så är det ett rituellt övergrepp. Frälsning kan aldrig förknippas med tvång.

Uttåget ur Egypten genom havet kan vi inte hoppa över. Dopet är så många gånger verifierat i Guds ord. Även Jesus lät sig döpas som en tydlig anvisning om frälsningens väg. Maria och Josef barndöpte aldrig Jesus. Det hade de naturligtvis gjort om det var anvisningen. Apostlarna praktiserade Johannes dop som var att sänka ned hela kroppen efter att man gjort bättring och omvänt sig. Det är tydligt beskrivet. Ett spädbarn behöver inte göra någon bättring. Bättring ifrån vad?

Detta är en enorm attack emot Guds ord och biblisk tro. Våra fäder blev satta i fängelse för att de stod upp och stred för det bibliska dopet. Många av de troende i det som kom att kallas för "Döparrörelsen" fick plikta med sina liv i en tid då kyrkan ägde juridisk makt och valde att kväsa de bibeltroende.

Mina vänner! Detta är en satanisk makt och villfarelse som opererar mitt i Pingstkyrkan idag och dess ledning. Detta är en klar villfarelse! 

Se till att du omgående pantsätter ditt liv och lämnar en sådan bibelstridig församling och gemenskap. För din tro och övertygelses skull! Gör dig inte delaktig i denna kyrkas inställning. 

Vi behöver verkligen en ny lokal i Stockholm för Guds folk som vill följa Guds ord och som inte förnekar Herrens namn, mina vänner.

Behovet ökar för varje dag!!

 

Läs hela inlägget »

 

"Tron verkar inte i det möjliga området. Det finns ingen ära för Gud i det som är mänskligt möjligt. Tron börjar där människans makt tar slut."


George Müller 1805 -1898 


 


 

Läs hela inlägget »
Etiketter: george müller

Under en längre tid då jag evangeliserat på stan har jag sett en man gå längst Drottninggatan med en halvtimmas mellanrum. En äldre herre. Jag har skrivit om honom förut. Mina ögon har fastnat på honom. Hans anlete finns i mitt minne. Varför vet jag inte - mer än att det är evangelisten som ser. Jag har sett honom varje gång jag varit där ute. Jag kan nästan ställa klockan efter honom. 

Jag började be för honom på avstånd. Tog med honom hem i mina tankar. Mannen som säkert är över sjuttiofem år har aldrig tagit en traktat av mig. Men jag tror att han hela tiden vetat om mitt ärende.

För ett tag sedan när han kom sin andra vända gick jag honom till mötes. När han var inom hörhåll sa jag till honom; - Jag har bett för dig. Det hade jag ju. Mannen tittade på samma sätt som han alltid gör och nickade åt mig. Men sa inget. Tidigare hade han bara skakat på sitt huvud då jag försökt överräcka en traktat till honom. 

Nästa gång jag var där ute så såg jag honom igen. Han ser mig och jag ser honom. Som alla gånger. Men denna gång lät jag honom vara. På alla sätt. Jag ville inte tränga mig på ytterligare. Han hade nog med funderingar kring att jag meddelat honom att jag bett för honom. Ett sådant besked lämnar ingen oberörd.

Men idag kom jag på att jag inte sett honom alls de senaste gångerna jag varit och evangeliserat. Det behöver inte hänt honom något men i alla fall.

Vad vill jag säga med det här? 

Det finns ett så enormt stort arbete bland människor där ute, utanför de kyrkliga väggarna som du inte anar. Och detta gäller bara en av alla människor som Den Helige Ande sätter på kartan. Den Helige Ande har uppgifter och uppdrag som vi kanske inte har hela bilden av men som han låter oss verka genom.

Men de kristna sitter i slutna sammanhang och uppbygger varandra intill dödagar. Och Gud låter aldrig Jesus komma tillbaka och hämta oss när han skulle - för skaran blir aldrig fulltalig! Förstå mitt resonemang. De som är satta att förkunna får till slut läsa både grekiska och hebreiska för att kunna behålla både sitt eget och andras intresse för sin predikan. Och för att hitta nya vinklar för sin predikotjänst. Man har ätit och underhållit så mycket ur Guds ord att man gött sig intill sin slaktedag! Man har blivit teologer som har svar på allting. Man har blivit som dem i TV som leker och tävlar med mat. Andliga matprogram för kräsna bedömare! Hur man lägger upp maten - hur ordet presenteras och hur den smakar även denna söndag... Du har "tjugonitton" bibelöversättningar på svenska av bibeln. Välj en av dem och gå ut och arbeta för Herren! Gå ut på stan du som inte har något forum. Snart ska vi möta Herren och vi har inte förhärligat hans namn som vi skulle.

En broder sa till mig; Du har väl King James översättning? Den är mest grundtext trogen. Vad hjälper det hela världen om du sitter och petar i maten? Om du lär dig King James översättning baklänges på arameiska? - Gå ut och mätta de hungriga istället! En hel värld går under och du sitter och analyserar i skrifterna hur mörkrött Jesu blod egentligen kan ha varit vid femtonde timman! Eller liknande kvasifakta. Det var rött - som ditt och mitt! Men utan synd. Det räcker gott och väl för visad väg till frälsning.

"Den som inte arbetar ska inte äta.", säger Guds ord. Det gäller än. ( 2 Tess 3:19 )

Vi kristna har kört alldeles, alldeles fel och det under väldigt långa tider. Det får bli ett uppbrott nu. 

 

Läs hela inlägget »

"Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,"  (Efesierbrevet 4:11)

Paulus skriver att Kristus gav oss somliga till bärare av ett andligt ämbete, för en uppgift och för ett syfte. Men är församlingarna eller kyrkorna uppbyggda så idag? Vår tillämpning av texten säger mig att vi istället fallit offer för ett påtagligt syftningsfel och en tolkning som hämmar Guds verk. Människor kommer inte i tjänst. Människor blir inte frälsta och därför dröjer Herren.

Låt mig få tröska begreppen och renodla subjekten.

Vilka är de heliga i texten? Det är själva huvudobjektet här. Avser det endast apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare? Var det bara ämbetsbärarna som skulle bli skickliga i att utföra sitt tjänarvärv inför de andra i Kristi kropp? Är inte alla de troende "de heliga" i sammanhanget? Lägger vi betoningen fel här så får vi en toppstyrd gemenskap, ett elitistiskt ledarskap på bekostnad av helheten. 

Men det är inte vårt problem idag. Våra församlingar är inte ens byggda på Paulus undervisning och betoning på ett betjänande ledarskap med andliga nådegåvor och tjänstegåvor. Vi har istället renodlat ledarskapet i en verkställande direktör i ett enda pastorsämbete under en styrelse, där medlemmar och ekonomin är alltför centrala verksamhets faktorer. 

Låt mig få travestera Paulus text efter den verklighet vi står i. Den uppenbarar föreningslivets mekanismer.

"Och församlingsstyrelsen kallade en pastor som passade vår inriktning bättre i församlingen och erbjöd honom en pastorstjänst. Pastorn fick mandat att byta ut andre pastorn och ungdomspastorn med lovsångsledaren vid sitt tillträde - om han bedömde det så - mot några som kunde föra församlingen in i förnyelse och in i en ny tid. Dessa blev sedan det team som skötte det pastorala och gudstjänsterna och gjorde de troende offervilliga och frekvent besökande. Så kom kyrkan att aktivera de troende efter kyrkans egna behov och göromål under en etablerad elitism, som samtidigt passiviserade de heliga, men med målet att så många som möjligt skulle bli medlemmar i samma kyrka. Så ökade församlingens inflytande för var dag, allt eftersom tiondet av kapital lades till verksamheten. Eller inte gjorde det. Kristi kropp blev satt i rullstol - trots att hon kunde gå.

Det här är möjligen en grov karikatyr av våra församlingar av idag, men till sin struktur så ser det faktiskt ut så här. En huvudpastor leder en hållen förening. 

Församlingens ledarskap med sina uttagna tjänstebärare skulle göra de heliga skickliga att utföra sitt tjänarvärv, dvs alla de troende skulle bli rustade för eget själavinnande. Kyrkolokalen är inte slutdestinationen för syndaren bland de bäst begåvade av begåvade. Syndaren ska begravas i dopets grav och inte gravsättas under kyrkans golv. Lokalen blir aldrig helig! Den upprättade syndaren ska så fort som möjligt ut i tjänst - som synderskan vid Sykars brunn. Ingen kan vittna som hon! Hon är inte en statist - pastorn till fromma - bland alla andra bänkvärmare. 

Men vi har idag en församlingskonstruktion där församlingens funktionärer blir våra ställföreträdande verksamhetsutövare. Små påvar. Art fränder. Ett typiskt föreningsliv för dem med egna ambitioner. Detta är inte ett nytestamentligt församlingsliv. Korsets budskap som skulle gå över också våra liv har vi symboliskt monterat upp på taket och så långt upp i spiran som möjligt. - Det här får du tillbaka, Gud. Frikyrkan som skulle vara fri har blivit en träl.

Ett samtida församlingsliv numera, är den bästa formen för passivisering av de kristna som har en mangrann missionsbefallning över sina liv. 


 

Läs hela inlägget »

Jag är havande med visionen om en biografsalong i Stockholm. Eller en motsvarande teatersalong. Det har många frikyrkliga verksamhets ivrare varit inne på tidigare men inte lyckats få till, av olika anledningar. Jag klandrar ingen. Men å andra sidan vad rör det mig? Ingenting. Trons väsen behöver inga jämförelser. Den behöver inte mäta sig med något kringliggande i det närvarande eller i det perifera för att kunna hävda sig under övertygelse och för ett förverkligande. Tron behöver inte legitimera sig. Den tror och hoppas det som man inte kan se. Den är av senapskornets art men mycket väl medveten om kraften i livsbetingelserna. Tron rymmer sin egen överlevnad. I Gud!

En teatersalong... En före detta biograf... Men inte för att spela livet eller filmatisera något av det eller för att fly livet för en stund utan för att det ska finnas ett vardagsrum för kristna i huvudstaden som är centrerade kring Jesus och människors frälsning. Jag vet inte hur många gånger jag skrivit om detta.

Men det är så att vara havande. Ja, de mest gnälliga kan stundom vara de gravida under en storm av hormonella störningar. Otympliga och besvärliga. Missnöjda och egensinniga. Illamåendes och tjatiga. De kan varken ligga, sitta eller stå. Deras fötter svullnar och de är ständigt förbisedda och oförstådda. De gravidas kväden! Processen som rymmer ett nytt liv.

Jag är havande! Och ju större barnet blir - desto påtagligare är det att bära det. Snart kan ingen förneka det. Vilket? Visionen!

Jag satt på inrådan och kopierade texterna ur detta forum och slogs av hur mycket det upprepas här om denna teatersalong. Men jag hade inte ens kommit in på innevarande år, förrän jag åter drabbas av dessa foglossningar. Barnet vänder på sig, det sparkar och gör sig påmint. Gode Gud! Om jag så ska dö i barnsäng så skall det födas fram och förverkligas! Kyrkorna representerar allt mindre Guds rike. Och tar lätt på synden. Nåden blir överflödig och Jesus försoningsverk ett onödigt spektakel. 

Det är dyrbart att följa Herren. Hans närhet är utomordentlig och hans inverkan och påverkan är påtaglig. Hans varma kärleksfulla inflytande är omistlig. Och han är blixtsnabb i tanke och ord. Hans uppfattningsförmåga kan ingen mätas sig med. Vilka resurser i den Helige Ande!

Jag kom för sent en dag till evangelisationen. Ja, jag skriver om det och beskriver det så för dig - likt profeten som la sig på en död kropp och överförde sin värme till pojken - för att om möjligt också ge dig nytt liv. Mun mot mun metoden där pneuman driver igång livsanden på nytt! Vi lär oss tidigt i livet att skrymta. Det hör till vår natur. Vi blir ofta utan att vi själva vet om det ögontjänare inför andra. Vi ser inte våra liv nakna och kala inför Guds omedelbara åsyn. Vi saknar gudsfruktan. Och på grund av att vi saknar gudsfruktan så tjänar vi oss själva eller andra intressen. Och lägger alla betoningar fel i tjänsten och utövandet inför Herren. Det finns en uppriktighet i tjänst för Herren som föder och när gudsfruktan. Den är helig och dyrbar!

Jag vill berätta för dig för att andas på dig. Med syrerik värme. Jag kom för sent, som jag sa, till min evangelisation en ledig dag. Tusen och en praktiska hinder dök upp och jag ville verkligen vara på plats klockan 10.00. Som jag lovat. Vi är annars inte lika noga med Herrens verk som vi är med "våra jordiska Herrar" och deras uppdrag åt oss. Dit kommer vi aldrig försent och vi ställer upp gränslöst. För pengars och karriärens skull. För slem vinnings skull. Timliga värden som ska förgås!

Jag kom femton minuter för sent till evangelistens arbete inför Gud. Och plågades av det. Av kärlek till honom! "Men det gör väl inget? Herren är ju nådig"... Javisst! Men det är inte ämnet här och nu. ”Gör er tjänst med villighet, såsom tjänade ni Herren och inte människor." Den tjänsten är ännu viktigare. Jag kom fram kl.10.15. Jag skyndade mig, verkligen. Varför skriver jag så här? Varför är jag så här? Därför att det är som om Gud går med. Och det är en andakt. Det är en aktsamhet om honom som aldrig slarvar med mitt liv! Eller med någon annans  liv. Gudsfruktan som banar väg för samvetsgrannheten. Och pålitligheten. Du anar inte vilken frihet den ger i en rymd av stor glädje!

Ja, jag vet inte om mina många ord kan väcka dig till liv. Möjligen värma ditt intellekt över att detta är något annorlunda - för det är det! Men så fort du lämnat min text så svalnar möjligen din ande på nytt och likstelheten finner rum och plats i och över dig. Paulus, som fick föda galatierna en andra gång till liv i Kristus... Tanken är att föda dig till liv med en förförisk längtan efter den Helige Andes röst och maningar i ditt liv. Han som trängtar med svartsjuk kärlek att ta sin boning ibland oss.

Herren får ingen ro inom och jag blir verksam i honom! Han vill ut både tidigt och sent med traktaterna på stan. Där står evangelisten mellan himmel och helvete och påminner människorna en sista gång om livets två utvägar - deras eviga väl eller ve. Det är en påtaglig uppgift! Den mest påtagliga, vill jag säga. Den är också din! 

Mina vänner! Teatersalongens hörn, där väggar och tak möts, brytpunkten mellan det horisontala och det vertikala skaver i evangelisten. Innertakets runda valv får "barnet" att sparka i mig. Och en hel salong av uppradade stolar ropar till varandra i trosvisshet under sin röda plysch i vetskap om de som kommer att sitta där i av Gud förut beredda gärningar. Jag har varit med om att köpa hus för flera hundra miljoner. Hus som inte var till salu. Med pengar som inte fanns. Gud visade mig på första parkett vad han förmår! Han som har skapat himmel och jord, skulle han finna det vara för svårt att avskilja en lokal för sitt verk - med eller utan finansiella upprop? Det är rent av pinsamt att formulera det. Han som slog på havet och det stod givakt så att hela folket kunde gå över torrskodda. Sela. Ja, sela.

Varför skriver jag sela? Därför att det är ett hemligt ord. Det attesterar det förutsagda. Det förutsagda?

Ja, det som blev sagt förut. 


 

Läs hela inlägget »

"Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar; så snart han hör din röst, skall han svara dig. Ty väl skall Herren giva eder nödens bröd och fångenskapens dryck, men sedan skola dina lärare icke mer sättas å sido, utan dina ögon skola se upp till dina lärare. Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skola dina öron höra detta ord ljuda bakom dig; »Här är vägen, vandra på den.( Jesaja 30)

Här är vägen vandra på den. Det är Guds Andes tydliga röst i texten. Jesaja skriver: "Om du viker av ...". Det kan inte uppfattas på annat vis än negativt. Man avviker ifrån en särskild väg. Då kan man missa målet eller destinationen för sin vandring.

Jesaja hävdar att rösten kom bakifrån eller "bakom dig ", som översättningen här så tydligt anger. Det gör tilltalet personligt. Om man lämnat någon bakom sig så kommer också rösten ifrån den som talar och man lämnat, bakifrån. Inte sant? Någon har stannat och inte följt med. Vad har hänt? Så skulle rösten höras vare sig man gått åt vänster eller höger i sin avvikelse. Det handlar om geografi men det kan också handla om tidsperspektiv. En röst som talat eller som talade så tydligt, härkommet och beskrivet i ett annat tempus. "Här är vägen. Vandra på den!" Det vill säga: - Gå tillbaka! Och därifrån vidare.

Avvikelsen från vägen kan ha skett åt höger eller åt vänster, skriver profeten. Alltså av skilda orsaker. Men det är likaväl en ödesdiger avvikelse - varför skulle Guds Ande annars vädja?

Vilken enastående frihet det sedan ligger i "att vandra " på den rätta vägen som leder till målet. Jesaja uppmanar: "Vandra på den!" Vi behöver alltså inte vara stillasittandes. Guds Ande är en fin röst och ledsagare. Han är vår käpp och vår stav i tiden.

Han tröstar oss. 

Läs hela inlägget »

" Christians should be the boldest people in the world; not cocky and sure of ourselves, but sure of Him."

- A.W Tozer -

 

Läs hela inlägget »

Anrika Filadelfiakyrkan i Stockholm som byggdes under 1930-talet, mitt under 1900-talets största ekonomiska depression är i svår finansiell kris. Det är tidigare påannonserat av församlingsledningen.

Nu bjuder man ut kyrkan till profan verksamhet för en kväll där det handlar om att inom olika nivåer av livet driva med vår tillvaro. Det är nämligen den profana arangörens varumärke. Driva med vår tillvaro?! I ett Guds hus!?

Vi lever i den absolut sista tiden och Jesus är snart tillbaka. Vi hör krigslarm på den ena orten efter den andra. Israel upplever en svår Jakobs nöd. Det är tidstecken. Hur kan man upplåta församlingens lokal till sådan verksamhet när man själva menar sig ha ett uppdrag att bekämpa sekulariseringen? Det är obegripligt. Vad gjorde inte Judas för pengar? Showbiljetter till ett Guds hus för en femhundring...(!) Jag skäms å era vägnar. Våra fäder hade utlöst bönenätter för den ekonomiska situationen, om inte annat, och inte sålt sin identitet för några hundralappar.

Det här kommer aldrig att sluta väl för Guds verk. "Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden vakar väktaren förgäves." (Psaltaren 127) Guds verk handlar inte om ekonomi, primärt sett. Det handlar om Herrens välsignelse och välbehag över ett Guds verk. Då är det något fundamentalt som är fel här. Hur skulle evangelister vilja satsa sina liv i en kyrka som motarbetar uppdraget för pengar skull? Eller offerviljan känna kallelsen under en sådan hållningslöshet? Det är en orimlighet.

Vi lever farligt! För vad stod det i skriften? "Om inte Herren vaktar staden vakar väktaren förgäves." Vakar förgäves? Ja, förgäves. Allt handlar om Herrens beskydd. Utan hans beskydd är vi utelämnade.

Detta är ett allvarligt varningens ord.

- Du ska inte fresta Herren din Gud!

 
Läs hela inlägget »

"Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." (1 Tess.4:13-18)

Vi går in i Allahelgonaveckan och i dess profaniserade form - Halloween. Förlåt att jag buntar ihop kulturyttringarna så respektlöst och förstör den ackumulerade feststämningen och solkar helgglädjen som vill ta sats i andefattiga liv. 

Allhelgonahelgen och Halloween har olika upphov i traditionen. Men är det inte en och samma fråga som behandlas, egentligen? Död och döda. Monster och andar. Helvetes symboler och yttringar små barn ska vänjas vid så tidigt som möjligt, för att det skulle vara kul. Att göra saknad och sorg till en högtid. Frånfälle som är ett elände. Kom inte och säg något annat. Det är inget att fira! Eller hur? - Vi ska minnas dem, säger vi. Det gör vi ändå. Ingen glömmer en kär avliden. De finns med alla dagar. Ett helgons alla dagar, i så fall. Med eller utan utskuren pumpa. Med eller utan stearinljus intill eldsvåda! Det svider ändå. Inte sant? Ondskans och de avlidnas högtider.

Hela vårt samhälle fylls nu med gummimasker där man tävlar i att se så deformerad och läskig ut som möjligt. Blod och dödsliar. Eldgafflar och horn. Föräldrar som fulla av kärlek under tanklöshet rustar sina barn med ondskans och grymhetens attribut - för att andra gör så. Det är sjukt. Genomsjukt. Samtidigt genomlever vårt samhälle den värsta gängkriminaliteten vi någonsin har upplevt, där död och saknad sätter livslånga spår i familjer och vi påstår oss sedan vara rädda. Men på halloween firar vi dessa ondskans uttryck! Seriöst? Vi tänder också ljus till minnet över de döda. Som om genomförande hade någon som helst effekt. Som om själva ljussättningen vid gravarna skulle kunna överrösta den sorg de efterlevande bär på. Eller mildra den. Detta är ingen högtid per definition.

Den troende har istället ett saligt hopp! Verkligen! Vi ska återses igen på kristallhavets stränder. Det handlar om liv och inte om död. Förlösta! Hemma hos Gud. Genomstrålade av Herrens härlighet. Därför sörjer vi inte som de andra som saknar hopp. - Ge dem hopp!! Där finns ingen sorg eller saknad. Där ska ingen död mera finnas. Där är döden uppslukad. 

- Jag vill dit!


 

Läs hela inlägget »

"MODERN RELIGION FOCUSES UPON FILLING CHURCHES WITH PEOPLE. THE TRUE GOSPEL EMPHASIZES FILLING PEOPLE WITH GOD."

- A.W TOZER -

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: a.w tozer

En verklig segerrapport från Leif i Värnamo. 600 flyers utdelade i den jämförelsevis lilla staden. Det är fler än en hel församling eller kyrka når av ofrälsta människor någonstans under en gudstjänst. 

Varför uppmanar oss skriften att gå ut på gator och i gränder och bjuda in människor till frälsning? Därför att det på förekommen anledning finns skäl att göra det. Vi har så lätt att passiviseras och skriften känner till det.

Det finns ingen motsättning i församlingsliv och att följa missionsbefallningen. Men när de kristna tappar det mest centrala i evangelium - att nå de opånyttfödda - då kommer församlingen till slut att självdö i sin egentillvaro. Inre och yttre mission måste till!

Om de första kristna hade stannat kvar i den övre salen men inte gått ut efter att de hade blivit beklädda med kraft, hade de blivit sig själva nog.

Jesus är inte sig själv nog! Han är febrilt sökande efter det hundrade fåret. Men jag har en känsla av att idag så är det inte det hundrade fåret Herren söker utan de nittionio och det hundrade.

Så illa är det i tiden.

 

Läs hela inlägget »
Broder Leif evangeliserar på Drottninggatan i Stockholm Broder Leif evangeliserar på Drottninggatan i Stockholm


"Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det; och jag skall skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ned från himmelen, från min Gud, så ock mitt eget nya namn." (Uppenbarelseboken 3:12)

Broder Leif i Småland hälsade mig att han kommer att evangelisera med traktater i Värnamo under morgondagen. Det är så inspirerande. Det är den bästa av alla evangelisationmetoder att gå ut på gator och gränder och nödga människor att ta emot Jesus i sina liv. Tydligare kan inte missionbefallningen gestaltas.

Leif, jag är med dig i tanken och i bön! Det är jag övertygad om att fler av bloggens följare är. Många av mina följare är av dignitet. Hur då? De räknar med Gud i alla lägen. Orden glöder när jag skriver detta.

Paulus han kom till Troas och han säger själv att han fann en öppen dörr för evangelium. Det vi alla eftersträvar. Men han fick ingen ro i sin ande där, står det. Han saknade nämligen Titus. ( 2 Kor. 2: 12-14) Paulus drog då därifrån. Ifrån Troas med den öppna dörren... Så märkligt. Försatt han inte chansen, tänker man. Här har du ämbetets dignitet. Han saknade Titus så till den grad att han åkte därifrån! Här har du församlingstanken i sin minsta form. Två bröder! Paulus och Titus. 

Så det är många som kommer vara med dig i bön och tanke imorgon. Varenda broder och syster som är i tjänst för Herren är efterlängtade av "den andre". Det är Kristi kärlek det.

"Den som vinner seger ", står det i skriften. Seger över vad? Över allt, överallt och överallting! Honom ska Herren göra till en pelare i Guds tempel, står det. Vad gör en pelare? Håller upp en hel del faktiskt. Hela taket! En pelare måste man förhålla sig till i ett hus. Den kan man inte flytta på hur som helst. Den har sin givna position och är fundamental.

Herren ska vara med dig, Leif! Kämpa trons goda kamp. "Stå i egna skor" och du ska se att den Helige Ande kommer till dig och över dig i dina samtal och vittnesbörd. Så vidgas kärlet med tiden och blir ett allt större kärl, till hedersamt bruk.

Jag står med dig på distans imorgon. 

Herren är med dig! 


 

Läs hela inlägget »

- Välkommen alla ni som hittat hit till min blogg och som fått en flyers om Jesus idag på stan. -Du är älskad av Gud och sökt av Jesus Kristus! Ta vara på din kunskap om Gud och om det frälsningsverk han presenterat för dig på Golgata, där Jesus dog. Han dog också för dina synder. Lägg ditt liv i hans hand. Be till Jesus att han tar hand om dig, att han utplånar den synd som du vet att du bär på. Vi är syndare. Det var därför han dog. Bara Jesus har makt att förlåta synder. Jag lyckönskar dig att överlämna dig åt Jesus och börja vandra med honom.

Ja, det blev nästan fem timmar i folkvimlet. Mellan kl.10.00-15.00 var jag på plats - borträknat tjugo minuter för lunch. Det blev 500 flyers utdelade. Jag fick många enskilda samtal med flera stycken om frälsningens väg. Varje människa har sin egen relation till livet och till Gud och det är därifrån man får vägleda dem alla. - Gud hör bön! Och Jesus svarar på bön!

Tre syskon på besök i Sverige från Tyskland blev så gripna över det enkla arbetet på stan. Man ville be tillsammans med mig där i korsningen. De var verkligen berörda av detta oväntade möte att se en evangelist, en vardag evangelisera bland ofrälsta på stan. Sedan vädjade de att få vara med och finansiera traktater med en engångssumma. Fyrtio euro gav de till traktatmissionen. Jag är inte helt bekväm med det. Men jag gjorde ett undantag då de var uppriktiga och summan hanterbar. Jag har sett alldeles för många evangelister som börjar genuint inriktade på att evangelisera, sedan glider de alltmer in i att det blir en verksamhet där ekonomin får diktera arbetet och en stor penningslukande apparat omättlig på resurser slukar både evangeliet och evangelisten till slut. En stor verksamhet är inte beviset på att Guds ord har framgång. Till slut flyger man i egna flygplan och lever allt annat än som en Kristi budbärare, med hjälp av andras resurser och tror sig vara något särskilt. 

Men syskonparet hade en genuin önskan att både uppmuntra mig och konkret ge sin välsignelse till arbetet. De inskärpte hos mig att aldrig ge upp. Att det är ett såningsarbete och att det kan ta tid att se frukt. Men tron segrar! Vi var överens om det att det är det eviga perspektivet som detta gäller. Gåvan får anses vara ringa men hjärtlig. Den täcker en försändelse av flyers och kommer inte att styra över varken evangelisten eller det centrala på villovägar. - Tack Jesus! Välsigna dem du och ge dem möjligen av den lön som nu innestår i de himmelska ladorna.

Det är svindlande konkret att stå mitt på Drottninggatan och få tala om det mest väsentliga som finns - hur enskilda människor ska nå fram till Jesus. Känner du kallelsen att göra detsamma, så är du välkommen att höra av dig till mig, så ska jag hjälpa dig hur du ska göra.

Och du som blivit berörd av uppmaningen att söka Jesus till frälsning - lämna ditt liv åt honom! Han väntar på dig med en ofattbart stor kärlek!


 

Läs hela inlägget »
Bilden tagen januari 2020 Bilden tagen januari 2020


I morgon från kl. 10.00 kommer jag att evangelisera i korsningen Gamlabrogatan/Drottninggatan igen. Det är så angeläget varje gång. Jesus kommer mycket snart tillbaka för att hämta hem de som tillhör honom. Det ser vi på så många tidens tecken - inte minst hur det blir alltmer trångt för Israel. Snart är hedningarnas tid fullbordad och Israels uppgift i världen tar fart.

Den här bilden är tagen i januari 2020. Det var under några månader innan covid-pandemin bröt ut och var ett faktum som jag arbetade på detta sätt. Ingen visste när denna bild togs vad som höll på att hända. Men när jag ser tillbaka på den tiden så ser jag hur den Helige Ande lett arbetet. Jag hade beställt två plakat från Danmark som jag hängde på kroppen så här. Där hade jag skrivit - Du är älskad! JESUS älskar dig! Sök honom till räddning.

En kvinna kom en dag fram och sa; - Räddad från vad? Ja, som förmedlare av ett budskap eller som kommunikatör så väger man alltid orden i ett förmedlande. Hennes mening fastnade i mig. Men det gick inte många månader förrän jag förstod att det hade varit rätt budskap. Det fanns inte en enda människa de dagarna som inte fångats av budskapet på plakaten som passerade den gatan med text skriven på fram och baksidan. Hur många av de som sedan insjuknade och hamnade på IVA, det vet bara Gud. Jag har heller ingen anledning att renodla det resonemanget som att det var " en händelse som såg ut som en tanke." Gud vet allt!

Jag slutade senare med plakatet för människor hade en tendens att undvika mig och traktaterna. Istället strök man längst med husväggarna vid passage. På så sätt uteblev de viktiga mötena evangelisten och människor emellan. Så plakaten tillhör den allra första tiden men så avgörande.

Imorgon blir det en handfull timmar med Jesus på stan! Tack Jesus att jag får följa dig i detta. Den Helige Ande längtar dit ut för Herrens sak. 


 

Läs hela inlägget »

"Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder." (Luk. 32:31)

Daniel! Daniel Alm. Sist vi talades vid via detta forum så var du hela Pingsts ledare. Du var Pingströrelsens främste ledare och det var dina ord som gällde i större rum och sammanhang. Det var du som var satt att staka ut kursen åt många. Mycket snabbt har din verklighet förändrats. "Men Jesus är densamme än. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet." Så sjöng vi förr.

Jag vill uppriktigt inbjuda dig som jag gjorde sist här på bloggen att komma med och evangelisera bland människor som inget hopp har för evigheten, i korsningen Gamlabrogatan/Drottninggatan, där jag brukar stå. Du svarade inte sist på kallelsen. Det har nu blivit ditt öde att få kallas en frifräsare för Herren, vare sig du vill eller inte. Ett nidord med synonyma begrepp som "de kristna " eller "de som vandrar på den vägen ", som det står i skriften. 

Ja, när du har omvänt dig är du välkommen att vara med mig i spridandet av evangelium. I ditt gamla samfund är du nu möjligen förbrukad. Ett samfund som kan fördraga än värre ting! Nåden har i vissa avseenden tagit helt slut i din kyrka men lämnar rum åt annat bibelstridigt. Det samfund du så kategoriskt menade att all evangelisation skull knytas till utifrån ditt dåtida engagemang i Guds rike. Samma institution som nu tagit ifrån dig ditt mandat som ledare och förkunnare.

När du en gång omvänt dig, så styrk dina bröder. Så sa Jesus till Petrus.

Så säger jag nu till dig.


 

Läs hela inlägget »


Vill än en gång publicera denna inspelning som gjordes för tre år sedan nu, till er som är nya följare på denna blogg. Inspelningen är lika aktuell idag. Det är en vison som inte ger upp. Den ska ha sitt förverkligande när tiden är inne. Gud ska själv göra det! Fram till dess så genomförs ett arbete med att bearbeta människorna och väcka en längtan efter evangelium. Det finns inga genvägar.

Många tror att bara de själva blir mer synliggjorda eller beryktade så ska de kunna få inflytande och på så sätt utvidga Guds rike. Det är världens sätt att agera. Det gäller inte i Guds rike. Det är inte verksamhetsmaskinen som åstadkommer något. Det är enkla kärl som ställer sig till Herrens förfogande - väl medvetna om vem det är som äger all makt - som kan vara med om förändringar. Den som vill vara störst, säger bibeln, han ska vara den andres tjänare. Där börjar det! Vad står det i skriften?

"Då satte han sig ned och kallade till sig de tolv och sade till dem: »Om någon vill vara den förste, så vare han den siste av alla och allas tjänare." (Matt. 10:43) 

Alla utom den siste blev förmodligen korrigerad här av Jesus. Den siste hade inte något perspektiv alls på frågan. Alla de andra hade egna ambitioner - om inte - hade de alla varit sist. Bli sist! Tjäna andra med din gåva till människors frälsning.

Gud välsigna dig att din tro får näring och att det börjar att spira i ditt trosliv. Var rädd om den plantan! Den är dyrbar och kan förvandla ditt liv inför Gud och människor. Vårda den i bön och längtan. Det är en planta från Gud. Han ska vaka över den.

- Gud välsigna dig, min vän!

 

Läs hela inlägget »

Jag tänkte för ett slag; ska jag verkligen rubricera detta inlägg med Lasse Berghagen. Artisten som fått stå ikon och symbol över profan glädje och mänsklig lättsamhet under årtionden. Han har på något sätt blivit en fadersfigur för artist Sverige och sinnebilden för de som saknar en pappa i stort. Trygghetens symbol. Längtan efter - som tar armkrok med saknaden och våra egna förluster som dränks under sentimentalitet. Vi stäms till sorg och medlidanden.

Men hur många sånger du än diktar och sjunger eller hur många du än har roat i livet så skall varje människa möta sin Gud. Där blir frågan; Vad har du gjort med kunskapen om Jesus Kristus vår frälsare och den frälsning som Gud gav dig? I himlen skålas det inte. Nej, i himlen är alla orsaker till skickligt eller oskickligt sätt att leva undanröjda. Där behöver du varken under sorg döva ditt omdöme eller spä ut den under glädje. Glädjen där blir i överflöd. Och ingen synd ska bli funnen.

Innan du går in i evigheten måste du ha lämnat ditt liv åt Jesus. Han väntar på dig! Sedan är det för sent. Försent. För alltid försent. Det är den enda saken du har att ta ställning till av evighetsvärde här i tiden. Gud har berett en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Vägen och dörren dit går genom Jesus! Men Gud vill inte ha in synden dit. Han värnar om oss. För då skulle samma elände uppstå igen. Krig och ondska. Sjukdom, nöd och död ska inte ses där. Därför är valet ditt.

Varför skriver jag så här? Därför att det är ett mycket bra tillfälle att evangelisera bland människor just nu. Människor är påminda om livets slut och om en oviss framtid. Vi står alla lika inför döden. Lika värnlösa. "Det är förelagt människan att en gång dö och sedan dömas." ( Hebr. 9:27 ) Alltså finns det ett liv efter detta. Om själen dog skulle domen förbli verkningslös. Det fanns då ingen dom att utkräva någon. Men domen och straffet tog Jesus på sig! Överlämna därför hela ditt liv i hans hand och jurisdiktion. Du kommer inte in i himlen med din synd. Det gäller alla. Jesus väntar på dig med en öppen famn!

I dag meddelade mig Leif i Småland att han är på väg till Värnamo för att evangelisera om Jesus. Så underbart att höra! Och så oerhört angeläget. Det tål att annonseras.

Det finns livskraft hos de som springer med det glada buden över bergen, som psalmisten diktar. "Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung! " (Jes. 52:7)

Varför står det att han kommer över bergen? Därför att berg är ett hinder. Och ett hinder ska övervinnas.

- Ta emot Jesus i ditt liv innan det är försent. Du har inga garantier för morgondagen.


 

Läs hela inlägget »


Nästa tisdag kommer jag att evangelisera i kvarteret Lammet i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm. Inte så långt ifrån konditori Vete-Katten. Jag ska försöka vara där vid 10.00 tiden och framåt.

Gud välsigna dig! Gud är god. Jesus lever och manar gott för dig!

 

Läs hela inlägget »


I dag kom de handskar jag blev rekommenderad att skaffa. Uppladdningsbara batterier dockade till handskar med inbyggda värmeslingor. Nu står jag rustad inför vinter och kyla. Upp till +50 grader klarar de av att värma. 

För något år sedan hade jag glömt mina handskar på bussen. Men jag framhärdade i kylan. Ville inte vända hem utan att ha utfört inför Herren det jag föresatt mig och lovat. En broder och hans hustru kom och besökte mig där i korsningen och han erbjöd mig då sina handskar. Jag blev så glad. Men jag hade inte många traktater kvar och ville inte flytta över min kyla till honom. Nu kan jag trotsa än värre kyla.

Är detta något att skriva om? Ja!! Ja, det är det. Det är att förmänskliga och tillgängliggöra en evangelists verk. För mig är detta lika stort som när Kanal 10 vill ha tusen fler månadsgivare och partners för att kunna köpa in en ny kamera för två miljoner. Men ni passiviserar bara de kristna och låter dem köpa sig fria från eget själavinnande. Nej!! Res dig och gå ut till människorna med det personliga vittnesbördet om Jesus. Det är vad missionbefallningen handlar om. Om du visste vilken oerhörd glädje det fullkomligt strömmar ned från himlen över detta verk, så litet. Rapport om ett par handskar... Lovat vare Gud! Johannes döparen fick sin outfit omnämn i bibeln. Ett bälte av läder och kläder av kamelhår. Så varför inte? "De ringa budbärarnas evangelium." Sela.

Jag har en längre tid undrat om inte de depressioner och nedstämdheter som drabbar kristna har med detta att göra. Man gör inte Guds vilja. Den Helige Ande blir bedrövad i oss. Det är det vi känner av och vi finner ingen frälsningsglädje längre. Hur ska den Helige Ande kunna trivas i ett inaktivt kristen liv? Han som vill peka på Herren med hela handen, han som är full av nåd och sanning.

Ohhh... det sjunger till toner av en megastark Hammondorgel med utdragen ton i mitt väsen. Himlen är öppen och det är detta som Gud vill ha utfört. Herren bekänner sig till det och den Helige Ande hjälper till med en kraft och visdom som inte finns under normala förhållanden. Det är hans verk!

Låt mig få bli dig ett föredöme. Bryt med alla konventioner! Stäng ned Kanal 10 så folk kommer på fötterna. Gå ut till människorna. Då blir det väckelse! Sitt inte och bedriv gudstjänst i slutna rum under egna bekvämligheter. Vi behöver inte tusen partners och månadsgivare. - Vi behöver en enda evangelist som når tusen, istället ! Ja, två. Och tre. Ja, flera! Vänd på devisen. Evangelium är till för andra. De som inte tagit emot Jesus ännu.

- Lovat vare Gud för alla hans välgärningar! 

 

Läs hela inlägget »


För en liten stund sedan höll försvarsminister Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin tillsammans med general direktören för kustbevakningen och chefen för svenska marinen en presskonferens. Man meddelade att en telekommunikations kabel mellan Sverige och Estland har skadats. Om detta skett samtidigt som gasledningen mellan Finland och Estland blev skadad är inte känt. Alltså oklart om det är två olika tillfällen för åverkan som redovisas. Den vedertagna uppfattningen är att kablar av olika slag som läggs på havsbotten inte skadas i en marin miljö. 

Än en gång så drabbas vi av sabotage i Östersjön, vårt närområde. Ryssland som klart och tydligt angett att de skulle vidtaga "miltär tekniska åtgärder" vid en svensk och finsk ansökan till Nato. 

Om man först oskadliggör de stationära och fysiska möjligheterna till telekommunikation så blir effekten fullödig om man också slår ut teknisk utrustning genom cyberattacker. Då isoleras ett land. Det är naturligtvis inte improviserade handlingar det handlar om. Det förstår var och en. Det finns en noggrann genomtänkt strategi med ett genomtänkt syfte och mål.

Det är verkligen ett allvarligt läge också runt Östersjön och våra grannländer emellan. Ryssland har två strandtomter i Östersjön. St:Petersburg och Kaliningrad. Det är incitament nog.

Dom över Sverige!

 

Läs hela inlägget »
Aktivt själavinnande utanför A6 i Jönköping. Aktivt själavinnande utanför A6 i Jönköping.


Strax före midnatt var jag tillbaka i Stockholm efter en evangelisationsdag i Jönköping tillsammans med Leif från Småland. Vi fick fem fullvärdiga timmar då vi delade traktater till människor utanför A6, ett stort köpcenter i Jönköpings ytterkant. Leif har nu Småland som sitt fält, så vi delade ut flyers med hans kontaktuppgifter. Leif går inte i mina fotspår. Vi går i samma. I evangelitjänst. Han kom från ovan som en skänk och nu dubbleras arbetet för Guds rike. Brinnande och tjänande Jesus och inget annat. 

En ordningsväktare blev uppfylld av irritation eftersom vi stod för nära köpcentrets entrè idag. Det är så signifikativt när det rör på sig i den andliga sfären. Han följde efter oss vart efter vi bytte sida och ingång - som om vi vore några terrorister med illasinnande avsikter. Vi flyttade inte på oss av hänsyn till hans inställning till oss utan det var mycket väderleken som avgjorde och att vi inte är bundna till tid och rum. "Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss." 2 Kor. 5:20. Så det fanns inte på kartan att han skulle kunna stoppa oss. Väktare har också ibland för lite att göra då de står sysslolösa på torgen och vi hörde definitivt inte till hans kundkrets. Därför röjde han mest sina egna åsikter. Han fick ge upp.

Ja, hur ska man sammanfatta dagen? Vi delade ut 750 traktater. Det betyder att vi nådde 750 enskilda personer med evighetsfrågan. Det är så stort! När vittnade du för 750 personer på en dag senast? Du ser! Vi lever helt fel som kristna. Merparten av de vi mötte idag får vi ändå anse som opånyttfödda. Det är fler än Kanal 10 når hur mycket de än försöker på en kväll. Kanalen som är till för de redan vunna. Detta konstlade sätt att "komma tillsammans på". Ett slags respiratoriskt tillstånd där de kristna får andlig mat intravenöst genom TV:n.  Och det skinnar Guds rike på offrade medel. Skicka ut tusentals missionärer för medlen istället. Satsa på sådana som stannar kvar på en plats och inte åker fram och tillbaka under flykt av årstiderna. Nej, ut på banan! Stig ned från alla höga hästar. Sluta bygg dig ett eget namn. Vinn själar åt Jesus istället! Han blir så glad av det och du får en sällhet i din själ du aldrig kan ana.

En kvinna som jag talade med tyckte att kristna bara odlade sitt eget samkväm. Jag tänkte att jag måste lösa henne på hennes egen planhalva. Jag gav henne därför rätt. Det var mer än pedagogiskt gjort. Hon underströk också att icke kristna människor ofta är bättre människor än kristna. Hon menade att kristna inte är så fromma alla gånger. Den Helige Ande påminde mig - men inte för att vara inställsam - utan för att lösa henne! Jag svarade henne: "Denna tidsålders barn skickar sig klokare mot sitt släkte än ljusets barn." (Luk.16.) Gudsordet löste henne från fasta positioner. -Nu har du bara Jesus kvar att ta ställning till, svarade jag henne. Ja, det är den Helige Ande som är så kvick i tanken. Det är bara att låta sig ledas i svaren.

En annan kvinna fick många allvarsord, för det är ärendet i evangelisationen, att hon ofrånkomligt måste ta ett beslut för eller emot den frälsning Jesus ger. Hon drog sig fram med rullator. Evangelium är konkret - för eller emot. Inte för eller emot evangelister men för eller emot Jesus. 

Nu har vi en evangelisationsaxel upprättad Stockholm - Värnamo. Kanske jag tar i för mycket när jag säger så. Men jag gläds! Vi ska nå många människor med evangelium. Vi ska åter bearbeta jordmånen och så Guds ord för en rik skörd genom träget arbete.

Jag ska försöka sluta hacka på de kristna som bara går fram och tillbaka till kyrkan men inte kommer i tjänst. Ni är lurade och ofarliga för djävulen. Problemet är att ni inte vet vad ni går miste om av Herrens närvaro och omedelbara ledning. Församlingen är inte synonymt med en kyrka. Församlingen är Kristi kropp i tiden. Den behöver vi! Men inte via TV:n. Och som ordet församling i sig anger; Vi församlar oss.

Den passivitet som de kristna präglats på med professionella andliga ledare och begåvande artister som ersätter alla andra, den är förödande. Ett enda felsteg så ramlar de ned från sina höga positioner och deras gudstjänst är inte längre något värt. Så kan inte Guds rike vara upprättat.

Guds rika välsignelser och speciellt till dig Leif, nere i Småland. Du kommer att hungra efter att gå ut med traktaterna om Jesus. Den hungern kommer inte att avta.

Men öka!

 

Läs hela inlägget »

Klockan är 04.00 på morgonen och evangelisten vaknade före väckarklockan med en gammal sång som sjöng där inne i honom. Om några timmar går tåget mot Jönköping. Där väntar Leif med 5.000 traktater på mig. Vi kommer att stå vid köpcentret A6 och dela ut. Där kan vi stå under tak oavsett väder.

Varför är det så viktigt att skriva kl. 04.00 - som om det var en dagbok eller att jag ville förhäva mig över min stora andlighet? Nej, så är det inte vad en möjligen ödmjuk själ kan inventera. Men det var sången som inte sjungits på årtionden som väckte mig. Jag skriver ned den här snabbt innan jag måste lämna stan. Det var den helige Ande som väckte mig och viskade sitt budskap med himmelsk atmosfär. Vem annars? Djävulen har aldrig något gott att säga ur minnet! Han kan bara ljuga, denne mandråpare.

"En sådd är vårt liv här i tiden, och en gång skall inbärgning ske. När arbetets dag är förliden, den mognande skörden vi se. /:Det verk som är utfört för Jesus. Det skall evigt bestå inför Gud. Hans namn vare ära, det håller, att leva och dö på hans bud:/

Det är endast nåd att få giva, sitt liv uti Frälsarens hand. Det är endast nåd att få bliva, ett redskap i Mästarens hand. /:Att trygg i hans omsorg få vara, hur än allting förändras på jord. Och troget hans budskap förklara, och bringa försoningens ord.

När skaran går in uti staden, och jubel och lovsång man hör. Då vill jag stå med uti raden, instämma i änglarnas kör /: Då bringar vi Jesus all ära, som har köpt oss åt Gud med sitt blod. Tillsammans med nära och kära, Som tjänat hans rikssak på jord. "   - Gunvor Haag - Strandh -Ett vackrare uppvaknande under Guds klocka går inte att finna. Det är den Helige Ande som fröjdar sig i en själ. Han som manar gott för oss.


 

Läs hela inlägget »
Den 50.000:ende traktaten blev utdelad idag. Allt till Jesu ära! Den 50.000:ende traktaten blev utdelad idag. Allt till Jesu ära!


Hej min vän som hittat hit till min hemsida och som har fått en flyers av mig idag på stan. Jag heter Thommy och är en gatuevangelist som så fort jag har möjlighet står just i denna korsning och skapar kontakt med människor via flyers. Ett utmärkt sätt att få direktkontakt med människor utan omvägar. Det är så många jag har fått tala med, vittnat för och fått be med under snart fyra år jag stått där ute. Människor som bara sammanträffat med mig, till synes slumpartat. Jag står alltid i denna korsning när jag evangeliserar. Gatan har blivit mitt fält.

Jag har varit en kristen i 50 år. Jag är inte utsänd av någon organisation eller någon kyrka. Men jag är driven av Guds kärlek och kallelse att nå ut just till dig med evangelium om Jesus. 

Min vän, du är sökt av Gud. Du är älskad av Jesus och han söker dig till frälsning. Det är vår djupa längtan och ständiga hunger i sökandet efter tillfredställelse som egentligen är Guds andes röst till oss och inom oss. Du kanske känner en otillfredställd längtan i livet. Eller emellanåt behovet av att tillföra något i ditt liv på grund av en slags tomhet som uppstår i själen. Allting blir förbrukat över tid för oss och föder en slags otillfredställelse. Den är nedärvd. En hunger som tar sig uttryck inom olika områden. Det är vår längtan efter vår skapare och Gud. Jesus kom för att ta vår synd. Vi är syndare. Det vet du innerst inne om men kan inte själv hantera eller alltid definiera det. Också jag var en syndare men har fått förlåtelse och blivit en hel människa i mötet med Jesus. Det kan jag vittna om. 

Min vän, vi är evighetsvarelser. Vi är bara på genomresa i livet. Vi kommer alla en dag att avsluta vårt jordeliv. Vi kommer alla en dag att antingen gå förlorade för evigt  - på grund av vår synd - eller bli räddade genom Jesus försoningsdöd för oss. Gud har skapat en ny tillvaro bortom detta livet! Varför? Därför synden kom in i världen. Men han har strängt beslutat att ingen synd får komma in i vår nya tillvaro, in i hans himmel. Så svindlande stort men också så allvarligt. Vi har därför vårt eget liv i vår hand. Jesus kommer aldrig tvinga dig att överlämna ditt liv och din synd till honom. Aldrig! Det måste du göra själv frivilligt. Men Jesus sa; "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig." Det var kontroversiellt sagt för det utesluter samtidigt alla andra religionsstiftare med klara besked till oss. Jesus är vägen! Han älskar dig och dog för ditt liv!

Jesus står och knackar på ditt hjärtas dörr. Han kunde öppna ditt hjärta utifrån, för att använda den bilden men du måste öppna dörren inifrån själv och släppa in honom. Han kör inte över din vilja. Därför är beslutet ditt. Vårt hjärta är som en bostad för alla de vi har kära. Ett rum för mamma och pappa. Ett rum för våra barn. Våra släktingar och anhöriga. Vänner och medmänniskor. Men det finns ett rum som är helt övergripande; Rummet som är till för Gud! Rummet som består av hela ditt väsen, din opånyttfödda ande.

Ta emot Jesus i ditt hjärta idag. "Den som åkallar Herrens namn skall vara frälst! ", står det i Guds ord. Vad betyder åkallan? Man ropar på hjälp och man menar det, betyder det. Öppna dig i tro för Jesus! Han kommer att möta med dig.

Gud välsigna dig, min vän! Vill du ha hjälp i bön att bli frälst så följer jag dig mer än gärna. Men du måste själv bekänna med egna ord. Säg namnet Jesus i ett relationsmöte med honom. Jag följer dig gärna i den bönen. Jag är inte väsentlig i sammanhanget men kan vara med dig likt en barnmorska till att föda dig på nytt. Sedan får du bli döpt till Kristus och du får bildligt talat dränka dina gamla synder av lögner, smuts och kanske ännu värre ting i dopet. Du kommer att få börja ett helt nytt liv där mycket du nu dras med blir oväsentligt. Du blir en kristen!

Sök Jesus till frälsning medan tid är. Du vet; någon som knackar på en dörr för att komma in står inte och knackar hur länge som helst... Förstår du bilden? Om ingen öppnar så går man vidare... Jesus söker dig idag. Öppna för honom! Varför just idag? Därför morgondagen har vi inga garantier för. Då kan det vara för sent.

Därför säger bibeln; "Idag är frälsningens dag! Idag om du får höra hans röst så ska du inte göra ditt hjärta hårt." 


 

Läs hela inlägget »

"Då berättade Jesus en liknelse för dem: ”Om någon av er har hundra får och upptäcker att han saknar ett av dem, lämnar han inte då de nittionio andra i ödemarken och letar efter det som är försvunnet, tills han hittar det? När han hittar det, blir han glad och bär hem det på sina axlar. Sedan samlar han sina vänner och grannar, så att de också kan glädjas över att han hittat sitt förlorade får. Jag säger er att på samma sätt kommer man att glädja sig mer i himlen över en enda syndare som vänder om, än över nittionio rättfärdiga som inte behöver vända om." (Luk.15:3-7)

Att tala är lättare än att skriva. I tal så kan mycket av det man vill säga för att omintetgöra missförstånd bakas in av andra effekter - som eftertryck, intonation, kroppsspråk och hållning. Röstförändringar och saliga rop. Men i skrift måste man väga varje sina ord. Obegripligheter har i skrift många diken.

Här är ett referat av Jesu tal i en liknelse. Orden är väl valda. Det kan du lita på. Men det är ett ord som verkligen sticker ut här. För det står att herden lämnade de nittionio fåren i ödemarken för att leta rätt på ett enda får som gått vilse. I ödemarken! Jesus redogör inte för hur herden ombesörjde de nittionio fårens välbefinnande och skydd emot rovdjur och annat, när han lämnade dem där. Det är en fråga som väcks. Nittionio får är ingen liten hjord. Men det som är så övertydligt här med detta ordval, utan vidare redovisning, är angelägenhets graden av att hitta det hundrade och bortkomna fåret. Ja, han till och med lämnar frågan retoriskt öppen. Som en självklarhet eller att alla kanske inte tycker så. A n g e l ä g e n h e t s g r a d e n ! Det är vad ordet "i ödemarken" syftar till i förhållande till det hundrade fåret. Det var bråttom! 

Jesus växlar omgående över ifrån sin liknelse till att placera illustrationen dit den hör hemma. En enda syndare. En enda! Han är beredd att lämna de nittionio rättfärdiga i ödemarken för att hitta en enda syndare. Har du läst detta förut? Det är den utslagsgivande essensen här. De nittionio rättfärdiga som ingen bättring behöver...

Jag behöver inte säga så mycket mer. Texten talar för sig själv och det är inte jag som valt illustrationen. Det är Jesus. Ordvalen är hans. Han som sätter standarden på angelägenhetsgraden!

Imorgon kommer jag totalt att ha delat ut 50.000 traktater här i Stockholm om Jesus. Det finns en oöppnad bunt på 250 traktater och den sista flyersen i den bunten är just den. Det är ett jubileum! Det är lika många människor som det ryms i den största arenan i Sverige. Friends Arena. Det är så man hittar de förlorade. Där de rör sig i stim. Församlandet till Kristi kropp har gjort de kristna till klubbmedlemmar med särintressen. Vilken kyrka tillhör du? Stereotyper! Är du rund eller fyrkantig? Är du blå eller röd? Herren lever och gör den troende levande - långt ifrån alla rutiga raster! Den kristna konformismen har passiviserat den enskilde så till den grad att man varken kommer i tjänst eller söker sin kallelse på ett personligt plan. Därför ser världen ut som den gör! Du, du är kallad.

Jag gläds under ödmjukhet och inte under självgodhet i att ha funnit traktatmissionen vara en framkomlig väg att nå ofrälsta med små medel och jag vet att flera kommer att nå hem till Gud från det arbetet i tiden. All ära till Jesus!!

Vad hjälper din salighet i kyrkan de som går förlorade? Du går finklädd dit och  mätt och belåten på ett andligt plan går du hem igen. Men helt ofarlig för djävulen! Vad hjälper det de som inte hittar fram till befrielse från synd och nöd ur en frälsande hand i tiden, då kyrkan vårdar sig om sina särintressen "i den övre salen" - otillgänglig för allmänheten!? Man vårdar sina teser och teologiskt befästa sanningar tills man självdör av ålderdom och mantalsskrivningen i tiden upphör. Vilket självmål! Vilket självmål i Guds rike. Kom med mig i korsningen så ska du få uppleva hur Guds härlighet vilar över det korset. Vad ska vi sätta för rubrik över den korsningen? Jo, det är mig Gud välbehagligt. Det kan också bli dig Gud välbehagligt.

Nej! "Giv mig barn annars dör jag ", ropade Rakel. Hon som också blev upphovet till ett skri i Rama, i ordstävet. Hon som inte bar matta ögon. Gode Gud! Den som ställer sig på muren i den andliga striden blir också hårt ansatt. Men "Han som är i er är större än han som är i världen." (1 Joh 4:4-6)

Lämna "ödemarken". Bli inte kvar där. Oavsett vad du där har att vårda. Sök det hundrade fåret. Herren väntar på att få fylla himlen med den glädje som bara du kan åstadkomma i hans tjänst och vård. Gläd Honom och du kommer att bli salig i din gärning! Hör du mig!? 

"Ty det blir mer glädje i himlen över en enda syndare som gör bättring än nittionio som ingen bättring behöver."

 

Läs hela inlägget »

" We cannot afford to let down our Christian standards just to hold the interest of the people who want to go to hell and still belong to a church."

- A. W Tozer -

 

Läs hela inlägget »

"Då berättade Jesus en liknelse för dem: ”Om någon av er har hundra får och upptäcker att han saknar ett av dem, lämnar han inte då de nittionio andra i ödemarken och letar efter det som är försvunnet, tills han hittar det? När han hittar det, blir han glad och bär hem det på sina axlar. Sedan samlar han sina vänner och grannar, så att de också kan glädjas över att han hittat sitt förlorade får. Jag säger er att på samma sätt kommer man att glädja sig mer i himlen över en enda syndare som vänder om, än över nittionio rättfärdiga som inte behöver vända om." (Luk.15:3-7)

På lördag kommer jag och broder Leif från Småland att ägna dagen till att dela flyers om Jesus i Jönköping. Traktaterna har anlänt! Det är så stort. Vi var inställda på Värnamo men vi följer väderleken som lovar regnuppehåll i Jönköping den dagen. Och vi når fler i Jönköping.  Jag kommer också själv att evangelisera i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm nu på fredag. Äran till Jesus! Kristi kärlek är drivkraften.

Jönköping, behöver den staden evangeliseras? Det må du tro! De kristna måste också väckas. Ju fler som väcks desto fler kommer i tjänst för Herren. Res på dig!

Tidsläget är extremt allvarligt. De internationella spänningarna ökar och medför nya bränder på plats efter plats. Nu senast i Finland där någon saboterat gasledningen mellan Finland och Estland. Israel har hamnat i krig och den hjälp Ukraina behövt för framtiden, av omvärlden, kommer att påverkas. Det är ofrånkomligt. Hela Östersjön och vårt område är också hotat. Ryssland har lika stora intressen i Östersjön som av Svarta havet - även om inte det saluförs just nu av massmedia. Ryssland är också en stormakt i sammanhanget med en enorm förstörelsekraft.

De kristna bör lämna sin idyll eller sina vikar och grottor!! Gå ut ur era kyrkor! Kristus vill inte vara där. Där finns inga reella behov. Lämna de nittionio fåren och gå ut och rädda ett enda av de förlorade! Gå ut och tala med människor och ge dem hopp för tid och evighet.

"Vi har här ingen varaktig stad utan vi väntar på den tillkommande staden, Guds Jerusalem."
 

Läs hela inlägget »


Vi väntar varje dag nu på att Vistaprints tryckeri i Holland ska få iväg traktaterna och sända dem till Småland. Varför dröjer det? Det finns ju flyg... Det är verkligen dag - för - dag väntan nu.

Jag ämnar kasta mig på inbokning av tågbiljett så snart vi vet när de beräknas komma. Jag vill möta upp Leif så tidigt som möjligt och påbörja såningsarbetet och stadfästa det. -Den Helige Ande säger sitt ohämmade ja till det.

Ja, det är som att sitta och referera till fortsättningen på Apostlagärningarna - så spännande är det! Det är utom människan.

Gud vare lov! Herren vill manifestera Jesus närvaro för människor. 

 

Läs hela inlägget »

Jag har fått en inbjudan av broder Leif i Småland att vara med vid uppstarten av traktatmissionen i Värnamo. Dag och tidpunkt är inte bestämd ännu men vi står i ständig kontakt för att påbörja ett arbete också där. 

Detta är oerhört stort! Kan arbetet mångdubblas så breder Guds rike ut sig fortare och människor kommer till tro på Jesus Kristus. 

Var med i bön för detta arbete. Ställ också du dig till Herrens förfogande. Du har ett mandat i missionsbefallningen:

"Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar." (Mark. 16:15-18)

Jag kommer att rapportera om vår evangelisation i Småland så snart jag kommit tillbaka till Stockholm. Jag får återkomma med det.

- Guds rika välsignelse!

 

Läs hela inlägget »

"Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd." (Matteus 16:16)

I dag uppger tidningen DAGEN att Filadelfiakyrkan i Stockholm, som också går under namnet Rörstrandskyrkan, i en röstning sagt ja till att spädbarns döpta skall kunna bli medlemmar i kyrkan. Vi är nu bara ytterligare en röstningsomgång ifrån ett förverkligande. Det är inte längre Guds ord som är normgivande för kyrkan.

Vuxendopets betydelse kommer naturligtvis med den här utvecklingen att upphöra med tiden. Det är den logiska konsekvensen - för varför döpas två gånger om man redan är upptagen i gemenskapen genom spädbarnsdop? Det blir en inbyggd motsättning. Och bibeln känner bara till ett dop.

Bibeln är tydlig. "Den som tror och blir döpt, skall vara frälst." I nämnd ordning - för ingen låter sig döpas om man inte tror. Det vore mer än konstigt. Och ett spädbarn kan inte tro. Ett spädbarn hör Guds rike till och måste själv när barnet växt upp till mogen ålder ta ett eget beslut i dopfrågan. Spädbarnsdop är med samtidens ögon sett ett kyrkans övergrepp, vill jag hävda. En kyrkans ritual som inte har med Jesus barnvälsignelse att göra.

Det framgår med tydlighet i skriften hur frälsningens väg är utstakad. Vad står det i Efesierbrevet? ; en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader." (Ef. 4:5) Ett dop! Inte två.

Filadelfia, som har namnet om sig att "ha bevarat Jesu ord " i Uppenbarelseboken har hamnat utanför bibelns lära och får istället benämningen "att ha namnet om sig."... Det är budskapet till församlingen i Laodicea. En mycket allvarlig utveckling. 

Håll dig till bibeln, till Guds ord. Det gav oss Herren för att vi inte skulle gå vilse i tiden. Håll dig till kristna som delar bibelns syn på trosfrågor och dela deras gemenskap.

Vi behöver i sanning en lokal i Stockholm, vänner! Kyrkan håller på att urarta i allt väsentligt.

Jag vill citera några ord av A.W Tozer här. Det är tänkvärda ord.

"THE DEVIL IS A BETTER THEOLOGIAN THAN ANY OF US AND IS A DEVIL STILL."

A.W Tozer

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter