_DSC9211-2.Mobilen

2023

En gyllne krona Jesus ej i världen bar, Hans makt var inte utav denna jord. Men de rubiner som uppå hans panna var. Det var hans eget dyra offerblod.

Kör: I kärlek stor med blod han skrev, För syndaren ett frihetsbrev. Han uppstod uti all sin prakt och visade sin frälsningsmakt.

En konungs purpurpurdräkt blev på hans skuldra lagd, Då blodet från hans rygg till jorden rann. Och från hans många sår en reningsström utgår, där också jag en härlig frälsning vann.

Av allt det hån och spott som han en gång har fått, Det blir ett äresmycke för hans brud. Vid graven satan log, men Frälsaren uppstod, Och klädde bruden skön i bröllopsskrud.

A rugged cross became his throne, His kingdom was in hearts alone. He wrote his love in crimson red And wore the thorns upon his head.

Ira F. Stamphill

 

Läs hela inlägget »

" We cannot afford to let down our Christian standards just to hold the interest of the people who want to go to hell and still belong to a church."

- A.W. Tozer -


 

Läs hela inlägget »

"Då gick Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?" Jesus sade till honom: "Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju." Matt.18:21-22

Jesus övergripande uppdrag var att komma till de som var förlorade, till de sjuka och inte till de friska som ingen hjälp behöver. Det säger han själv. Ja, vi var alla förlorade av synden genom våra överträdelser. Nåden gläds vi åt för egen del när vi upplevt förlåtelsens verklighet men kan alldeles missa det uppdrag Jesus hade när vi tillämpar nåden på andra. Eller inte tillämpar den. Eller godtyckligt tillämpar den vid vår egen bortre uppdiktade gräns. "..min broder som försyndat sig... ", säger Petrus. Försynda sig? Vilket märkligt uttryck. Har synden en mildare form än sin egen genuint destruktiva betydelse?

Att Petrus här utgår ifrån talet sju har troligtvis sin förklaring i Ordspråksboken. Där framgår det att en rättfärdig kan falla sju gånger. Vi får förmoda att det är detta skriftställe Petrus utgår ifrån. "Ty den rättfärdige faller sju gånger och står åter upp; men de ogudaktiga störta över ända i olyckan." (Ord. 24:16.)

Men Jesus slår här fullständigt sönder Petrus förkärlek till att göra brottet lagbundet till antalet och därmed utestänga någon från nåden. Jesus multiplicerar istället Petrus föreslagna antal gånger med sjuttio. Jesus gör som Petrus och förankrar det i skriften. Han tar fasta på talet sjuttio. De sjuttio äldste, möjligen. Sanhedrins antal. Sjuttio gånger sju. De äldste som kommer att fälla domen bland folket och göra uteslutningen av den som försyndat sig till ett faktum. Ja, inte bara det utan fullständigt omöjliggöra för den drabbade att kunna återupprättas. Ingen människa kan hålla räkning på sjuttio gånger sju i en annan människas liv, vid försyndelser. Nej, för här är det nåden som talar och gör räkneexemplet antal och nummerlöst. Nåden ser inte till brottet. Nåden ser inte till skadan. Nåden tar sikte på upprättelsen och räknar inte villkorligt. Villkoren som har sina begränsningar genom komponenterna för ekvation. X och Y.

Hur mycket kan vi inte lära av Kung David - som var en man efter Guds hjärta. Otroligt mycket! Han som fick ducka för Sauls spjut och många gånger var nära att bli dödad av honom. David som jagad fick fly ut i ödemarken och fick bete sig som en vettvilling, han utbrister lite längre fram i sitt liv; "Finns det ännu någon kvar av Sauls hus, som jag kan visa godhet mot för Jonatans skull ?" (2 Sam. 9.) En underbar predikotext! Men man hittade bara en Mefiboset. Han som var ofärdig i benen. Som i sin självbild betraktade sig som en död hund. Han kom att få sitta vid kung Davids bord och äta med honom. Av nåd. Av nåd för minnet av Jonathan av Sauls hus skull. En ättling till Saul. David gav tillbaka allt som hade tillhört Saul åt Mefiboset. Ja, vi talar inte om några byggjobbare som hade olika uppfattningar om vilken skruv man skulle använda i bygget, runt bordet i en arbetarbod, eller några sliriga relationer mellan kreti och pleti i texten. Vi rör oss på konungslig mark. David gav. Han tog inte ifrån. Han gav av nåd! Nåden som Jesus bar i sin kropp räcker. Nåd utöver nåd!

Jag blir påmind om en pastor i en frikyrka i Uppland och vill påvisa hur nådens utövande kan förhindras och försvåras. Vi talar här om nåd och om upprättelser.

En pastor hade levt ett dubbelliv. Han var till ämbetet en lärare. Han hade ett betydande inflytande och hade ett stort antal skrivna böcker inom sitt ämnesområde. En bibellärare. Men pastorn brast i vandeln och hans egen lära gick sönder under hans fötter. Han inte bara försyndade sig utan bedömdes ha fallit i förkunnad synd. Vad gjorde församlingen? "De sjuttio" drog in och makulerade alla de utgivna skrifterna som församlingsledningen långt tidigare hade teologiskt godkänt utifrån Guds ord. Nu var det inte Guds ord längre utan pastorns - som hade försyndat sig. Det är ju oerhört! Så går man fiendens ärende en gång till och utrotar eviga sanningar! Låt mig få säga det. Guds ord står alltid på egna ben. Det behöver inte försvaras. Så förkastade man och försvårade man en mans framtida upprättelse genom att plocka bort biblisk undervisning som var rätt från början. Annars hade man väl inte givit ut den? Den var ju inte mindre bibeltrogen efter försyndelsen. Har jag rätt? Har jag fel? Döm själva.

Nåden, Jesus specialitet, den är av en sådan dignitet att den inte hukar för några fall. Den vill upprättelse! Varför?Därför att vi rör oss med eviga värden och inte primärt med de sjuttios stadgar. Petrus svor vid Jesus mest kritiska tillfällen i livet. Svordom som kanske är det mest primitiva av alla hållningslösheter bland pånyttfödda. Petrus som bedyrade att han inte känt den mannen, Jesus.

Nåden letar efter synder att få försona. Hör du det!? Den letar inte efter sju gånger. Inte heller efter de "sjuttios gånger" då äldstebröderna sagt sitt och bundit på jorden det som de kunde varit med och löst för himlen. Himmelrikets nycklar. De ska man inte kasta överbord på tidens hav!

Jesus blev vid några tillfällen rent fysiskt utåtagerande när han gick emot de religiösa. De som av egenintresse - vad helst det än var - fällde jäviga domar. 

"Se Guds lamm som borttager världens synd ", ropade Johannes. Det gäller än idag. Låt inte det som är fött av Gud dras ned i smutsen. Låt Guds namn vara ärat och var snar till att upprätta människor. Låt inte fienden göra två slag av saken. Det är djävulens specialitet då vi reagerar instinktivt mot försyndelser som behöver nåd och upprättelse. Vi ska inte tjäna honom utan han som gav oss ett försoningens ämbete; Jesus Kristus, mäktig till att frälsa.


 

Läs hela inlägget »
Korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm Korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm


Hej min vän som hittat hit till min hemsida och som har fått en flyers av mig idag på stan. Jag heter Thommy och är en gatuevangelist som så fort jag har möjlighet står just i denna korsning och skapar kontakt med människor via flyers. Ett utomordentligt sätt att nå direktkontakt med människor utan omvägar. Det är så många jag har fått tala med, vittnat för och fått be med under snart fyra år jag stått där ute. Människor som bara sammanträffat med mig, till synes slumpartat. Jag står alltid i denna korsning när jag evangeliserar. Gatan har blivit mitt fält.

Jag har varit en kristen i 50 år. Jag är inte utsänd av någon organisation eller någon kyrka. Men jag är driven av Guds kärlek och kallelse att nå ut just till dig med evangelium om Jesus och jag har tagit detta initiativ själv på Guds kallelse till mig. Jag har inte för avsikt att bygga något kring mitt eget namn. Kanske andra "hakar på" med tiden i evangelisationen. Så vet du mina motiv. 

Min vän! Du är sökt av Gud. Du är älskad av Jesus och hans ande söker dig till frälsning. Det är vår djupa längtan och ständiga hunger i sökandet efter tillfredställelse som egentligen är Guds andes röst till oss och inom oss. Du kanske känner att du alltid måste unna dig något. Ett oprecist påstående av mig. Eller åtminstone emellanåt tillföra något i ditt liv på grund av en slags tomhet som uppstår i själen. Allting blir förbrukat över tid för oss och föder en slags otillfredställelse. Den är nedärvd. Känner du igen det? En ständig hunger inom olika områden. Det är vår längtan efter vår skapare och Gud som jag berör här. Jesus kom för att ta din synd. Du är en syndare. Det vet du innerst inne om också men kan inte själv hantera eller definiera det. Det är ingen anklagelse. Det är bara ett faktum. Också jag var en syndare men har fått förlåtelse och blivit en hel människa i mötet med Jesus. Det kan jag vittna om. 

Min vän! Jag ropar under vädjan till dig. Vi är evighetsvarelser. Vi är bara på genomresa i livet. Vi kommer alla en dag att avsluta vårt jordeliv. Vi kommer alla en dag att antingen gå förlorade för evigt  - på grund av vår synd - eller bli räddade genom Jesus försoningsdöd för oss. Du förstår; Gud har skapat en ny tillvaro bortom detta livet! Varför? Därför synden kom in i världen. Men han har strängt beslutat, oss till godo, att ingen synd får komma in i vår nya tillvaro, in i hans himmel. Så svindlande stort men också så allvarligt. Vi har därför vårt eget liv i vår hand. Jesus kommer aldrig tvinga dig att överlämna ditt liv och din synd till honom. Aldrig! Det måste du göra själv frivilligt. Men Jesus sa; "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig." Det var kontroversiellt sagt för det utesluter samtidigt alla andra religionsstiftare med klara besked till oss. Jesus är vägen! Han älskar dig och dog för ditt liv!

Min vän! Jesus står och knackar på ditt hjärtas dörr. Han kunde öppna ditt hjärta utifrån, för att använda den bilden, men du måste öppna dörren inifrån själv och släppa in honom. Han kör inte över din vilja. Därför är beslutet ditt! Vårt hjärta är som en bostad för alla de vi har kära. Ett rum för mamma och pappa. Ett rum för våra barn. Våra släktingar och anhöriga. Vänner och medmänniskor. Men det finns ett rum som är helt övergripande; Rummet som är till för Gud! Rummet som består av hela ditt väsen, din opånyttfödda ande.

Ta emot Jesus i ditt hjärta idag. "Den som åkallar Herrens namn skall vara frälst! ", står det i Guds ord. Vad betyder åkallan? Man ropar på hjälp och man menar det, betyder det. Öppna dig i tro för Jesus! Han kommer att möta med dig.

Och vet du vad? Han tar hand om grovstädningen och den fortlöpande finstädningen av din själ, när han flyttar in. Han sopar bort hat, bitterhet, skuld och annat som tynger din person och som gnager sönder dig inifrån. Sedan fyller han dig med en övermänsklig frid ända ner i källaren av ditt väsen. Hans ande blir ditt "nya ventilationssystem" som skapar en fin atmosfär i din person och du blir en blid människa. Ja, du kanske kommer att uppfattas som en mespropp i världen därefter, men det är för att i världen är allt så brutalt. Jesus är inte brutal. Han är mild men kan också säga ifrån som ingen annan.

Gud välsigna dig, min vän! Vill du ha hjälp i bön att bli frälst så följer jag dig mer än gärna. Men du måste själv bekänna med egna ord. Säg namnet Jesus i ett relationsmöte med honom. Jag följer dig gärna i den bönen. Jag är inte väsentlig i sammanhanget men kan vara med dig likt en barnmorska till att föda dig på nytt. Sedan får du bli döpt till Kristus och du får bildligt talat dränka dina gamla synder av lögner, smuts och kanske ännu värre ting i dopet. Du kommer att få börja ett helt nytt liv där mycket du nu dras med blir oväsentligt. Du blir en kristen!

Jag skriver alltid på denna blogg innan jag går ut i korsningen. Det är väldigt bra för då kan du alltid möta mig där på en offentlig plats. Kom som du är! Stockholms stad upplåter korsningen åt mig. Gatumiljön är fri så jag behöver inte tigga dig om pengar för någon verksamhet. Det här är något helt annat. Så här arbetade Jesus och hans lärjungar. På gator och där människor rörde sig. Gatukontoret har satt dit åtta stora lejon av cement så jag står där riktigt konungsligt och trygg. Så att ingen kan köra över mig. I Jesu namn!

Sök Jesus till frälsning medan tid är! Du vet; någon som knackar på en dörr för att komma in står inte och knackar hur länge som helst... Förstår du bilden? Om ingen öppnar så går man vidare... Jesus söker dig idag. Öppna för honom! Varför just idag? Därför morgondagen har vi inga garantier för. Då kan det vara för sent.

Därför säger bibeln; "Idag är frälsningens dag! Idag om du får höra hans röst så ska du inte göra ditt hjärta hårt.


 

Läs hela inlägget »


En ny sändning med 10.000 flyers har nu anlänt. Underbart! Det fyller mig med iver och verksamhetslust. Tack Jesus!

Jag har vässat budskapet på dessa traktater och poängterar nödvändigheten av att bli befriad från sin synd. Det är det centrala i evangelium mänskligheten behöver få höra. Jesus kom för att ta synden på sig. Men vi måste ge den till honom personligen i ett möte med honom. Det är en aktiv handling och kan inte ske per entreprenad.

Daniel Alm, ledare för Pingst skriver i DAGENS debattartikel: "Vi passar inte in på skalor om liberal och konservativ, för personen är alltid viktigare än principen."

Vilken princip? Vilka principer är det vi inte ska beakta? Korsets princip? Nej, det är naturligtvis inte andemeningen i hans text. För då hade han skrivit det och inte lagt betoningen på individen i samma mening. Han kunde istället ha skrivit: "Personen är viktigare än synden" och så mer uppriktigt brutit udden av evangelium i sin mening. Men en person går förlorad utan korsets princip! När debattunderlaget sedan nagelfars i DAGEN vill ingen stå för det som skrivits. Då byter man ut texten och kväser gensvaren. Det är naturligtvis ett upplägg för att testa motståndet på den religiösa marknaden och samtidigt skapa tillvänjning till den långsamma process det är att prägla Guds folk utan protester på samtidsandan. Den är en förutsättning för att få statsbidrag till verksamheten också framöver. Pingst behöver mer statliga medel för att driva Guds verk. Som om Paulus och Petrus skulle ha ansökt om statsbidrag av kejsaren i Rom... Aldrig! Hellre hade de kastats framför lejon. Evangelium och världen står alltid i konflikt till varandra då det är salt. Gud behöver inga pengar av kejsaren! Därför är budskapet, evangelium, kidnappat i kyrkorna idag. Under och tecken hålls inne av himlens Gud! Hade de gammal testamentliga profeterna levt idag hade de sagt att "ni horar under varje ek och i varje lund"....  Ni fjärmar er från Guds ord och väcker upp profeter emot er!

Därför handlar det om just liberalteologi där hänsynstagandet till varje person ska ses och inte det faktum att varje människa behöver bli försonad med Gud på individnivå - men av bibeln varudeklarerad. Samtidshumanismen äter sig in i kristenheten och bryter udden av bibelns budskap. Syndaren får en plats i församlingarna men går evigt förlorad. Och kyrkan klarar budgeten ett tag till! 

Vi kristna ska inte spegla människor utifrån ett horisontalt, inomvärldsligt perspektiv. Vi måste äga det vertikala ljuset från himlen. Den ser synden som det stora problemet och inte opreciserade principer under dunkla motiv. Ljuset från himlen korresponderar alltid med Guds ord.

Gud välsigna dig att stå upp emot den fallna kyrkans verksamhet för att konservera synden bland vårt folk. Ställ dess företrädare till svars så de blir tydliga utifrån Guds ord och håller sig till sanningen! "Ty sanningen ska göra er fria ", sa Jesus. Människor behöver förkunnelse till befrielse. Det är kyrkans uppdrag. Då kommer vi att få se himmelsk assistens. 

På torsdag kommer jag att evangelisera i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan igen.

Guds välsignelser!

"Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, en dag, då han skall trösta alla sörjande,... ( Jesaja 61.)


 

Läs hela inlägget »
Alltid i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan Alltid i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan


Hej min vän som hittat hit till min hemsida och som har fått en flyers av mig idag. Jag heter Thommy Jakobsson och är en gatuevangelist som så fort jag har möjlighet står just i denna korsning och försöker skapa kontakt med människor genom flyers. Ett utomordentligt sätt att nå direkt kontakt utan omsvep. Jag har varit en kristen i 50 år. Jag är inte utsänd av någon organisation. Inte heller tvingad till det. Jag är driven av Guds kärlek och kallelse att nå just dig! Så vet du mina motiv. 

Min vän! Du är sökt av Gud. Du är älskad av Jesus och hans ande söker dig till frälsning. Det är din längtan och ständiga hunger i sökandet efter tillfredställelse som egentligen är Guds andes röst till dig och inom dig. Du behöver alltid unna dig något. Känner du igen det? En ständig hunger inom olika områden och på det kulturella området. Jesus kom för att ta din synd. Du är en syndare. Det vet du om men kan inte själv hantera det. Det är ingen anklagelse. Det är bara fakta. Också jag var en syndare men har fått förlåtelse och blivit en hel människa i mötet med Jesus. Det kan jag vittna om. 

Min vän! Vi är evighetsvarelser, som det står på min traktat. Vi är därför bara på genomresa i livet. Vi kommer alla en dag att antingen gå förlorade för evigt på grund av vår synd eller bli räddade genom Jesus försoningsdöd för oss. Du förstår; Gud har skapat en ny tillvaro bortom detta livet! Varför? Därför synden kom in i världen. Men han har strikt beslutat att ingen synd får komma in i vår nya tillvaro, i hans himmel. Så svindlande stort men också så allvarligt. Vi har därför vårt eget liv i vår hand. Jesus kommer aldrig tvinga dig att överlämna din synd till honom. Aldrig! Det måste du göra själv.

Jesus står och knackar på ditt hjärtas dörr. Han kunde öppna ditt hjärta utifrån, för att använda den bilden, men du måste öppna dörren inifrån och släppa in honom. Han kör inte över din egen vilja. Vårt hjärta är som en bostad för alla de vi har kära. Ett rum för mamma och pappa. Ja, om de fortfarande bor ihop, förstås. Annars får de väl ha ett rum var därinne. Ett rum för varje av våra barn. Våra släktingar och anhöriga. Vänner och medmänniskor. Men det finns ett rum som är helt övergripande; Rummet som Gud är till för! Rummet som består av hela ditt väsen.

Ta emot Jesus i ditt hjärta. "Den som åkallar Herrens namn skall vara frälst! " Så står det i Guds ord. Vad betyder åkallan? Man ropar på hjälp och man menar det, betyder det. Öppna dig i tro för Jesus! Han kommer att möta med dig.

Och vet du vad? Han tar hand om grovstädningen och den fortlöpande finstädningen av din själ. Han sopar bort hat, bitterhet, skuld och annat som tynger din person. Sedan fyller han dig med en övermänsklig frid ända ner i källaren av ditt väsen! Hans ande blir ditt nya ventilationssystem som skapar fin atmosfär i din själ och du blir blid. Ja, du kanske kommer att uppfattas som en mespropp i världen men det är för att där är allt så brutalt. Jesus är inte brutal. Han är mild men kan säga ifrån som ingen annan.

Gud välsigna dig! Vill du ha hjälp i bön att bli frälst så följer jag dig mer än gärna. Men du måste själv bekänna med egna ord. Säg namnet Jesus i ett relationsmöte med honom. Jag följer dig gärna i den bönen. Jag är inte väsentlig i sammanhanget men kan vara med dig likt en barnmorska till att föda dig på nytt. Sedan kan jag döpa dig till Kristus och du får bildligt talat dränka dina gamla synder av lögner, smuts och kanske ännu värre ting. Du kommer att få börja ett helt nytt liv där mycket du nu dras med blir oväsentligt.

Jag skriver alltid på denna blogg innan jag går ut i korsningen. Det är väldigt bra för då kan du alltid möta mig på offentlig plats. Kom som du är! Stockholms stad upplåter korsningen åt mig så jag behöver inga pengar för det. Gatukontoret har satt dit åtta stora lejon av cement så jag står konungsligt trygg där. 

Sök Jesus till frälsning medan tid är! Du vet; någon som knackar på en dörr för att komma in står inte och knackar hur länge som helst... Om ingen öppnar måste man gå vidare. Förstå min bild.

Därför säger bibeln; Idag är frälsningens dag! Idag om du får höra hans röst så ska du inte förhärda ditt hjärta.

 

Läs hela inlägget »


I morgon kommer jag att gå med JESUS ut till människorna på stan. Vi står alltid på Gamlabrogatan i korsningen till Drottninggatan, ett kvarter från Hötorget. Där kommer vi att stå imorgon och dela ut traktater i Herrens tjänst.

Mina vänner och läsare! Så otroligt många som varit inne på min blogg de senaste dagarna. Floden stiger och responsen på Daniel Alms debattinlägg har varit enorm. Ett par tusen sidklick på ett par dygn. Sänd länkar till vänner och bekanta och gör arbetet känt! Det är bristfälligt men pionjärt. Ovanligt men inte helt unikt.

Många har frågat om de får vara med och stödja arbetet med evangelisation genom att swisha en gåva. Gör inte det är ni snälla. Jag bifogar alltid mitt telefonnummer i mina bloggutskick men det är inte för insamling av gåvor. Det är bara en kontakt kanal. Så vet ni det. Traktatmissionen kräver inte så stora resurser. Ni vill väl inte göra mig till en Benny Hinn som till slut flyger i eget jetplan och lever som en jordisk kung i Jesu namn - för det är klimax på att tjäna Gud och pengar samtidigt. Så förfärligt! Nej, de traktater jag delar ut självfinansieras utan bekymmer. Hur ska Kristuslivet annars bli helgjutet om inte våra medel också inkluderas? Låt mig få bli dig till ett exempel, istället. Men jag föraktar inte offerviljan. Den kommer säkert att komma till pass längre fram.

Men vill du istället be till Herren att vi får ett vardagsrum här i Stockholm, som på bilden här ovan. En biograflokal med ett cafè i entrèn så att människor kan samlas fria i Jesu namn! Ett självfinansierat "Tabernakel" med ideella insatser. Människor längtar att få vara med och komma i tjänst för Herren och fira gudstjänst tillsammans. Där kan alla också få vara med och offra till Guds verk. Jag kan föreställa mig att man behöver byta klädsel på stolar, som på bilden. Det är en kostnad. Men det blir då det.

Ja, imorgon går vi ut till människorna i Gud förut beredda gärningar. Han känner till varje mått och steg vi tar. Och jag vet redan nu hur saligt det är att gå Guds ärenden. Vad är avsikten? Att JESUS ska bli känd för människorna långt bortom all religiositet.

- Gud välsigna er alla!

 

Läs hela inlägget »
Daniel Alm, Pingstledare          Foto: Thommy Jakobsson Daniel Alm, Pingstledare Foto: Thommy Jakobsson


Tidningen DAGEN hade den 19 maj en debattartikel insänd av Pingst:s företrädare Daniel Alm. Där skriver han om "swishpredikanter" och tidningen satte den fräcka rubriken: 

"Behövs inga polariserande frifräsare som gör anspråk på inflytande i kristenheten."

Polariserande frifräsare... " Swishpredikanter." Vilka skymford över dem som fått en kallelse av Gud att göra något för hans rike och som liksom företrädare av Pingst har utgifter i en fysisk värld men som vittnar om JESUS på egen hand. Uppmuntra dem istället. Bistå dem! 

Nu har tidningen DAGEN bytt ut den rubriken på den ursprungliga debattartikeln. Stormen blev för hård och samspelet allt för tydligt. 

Jag gav direkt mitt genmäle till Daniel Alms inlägg den 20 maj här på bloggen när artikeln kom och sände den också till tidningen DAGEN som ett svar för publicering. Det var ju en debattartikel på DAGENS debattsida. Inte sant? Då får man räkna med replik - oavsett om man tycker om det eller inte.

Nu har Frida Park som är opinionsredaktör meddelat mig att de inte har för avsikt att publicera mitt gensvar. Den var förmodligen inte i närheten av deras egen fräna rubriksättning om "polariserande frifräsare" - trots att jag kunde betraktas som en sådan i deras vokabulär. Alltså rätt målgrupp och rätt svarande. Jag vill fortfarande veta vilka man menar. "Frifräsare." "Swishpredikanter." "Som gör anspråk på inflytande i kristenheten"... Vilken arrogans!

Daniel Alm svarade mig på bloggen här. I kommentarsfältet. Jag lägger in det här nedan oredigerat:

Hej!!
Jag beklagar mycket att Dagen använde ordet frifräsare i rubriken. Jag gillar i mångt och mycket frifräsare om man menar entreprenörer och initiativtagare. Vad jag inte vill är att engagemang frikopplas församlingsgemenskapen för det leder till att sekulariseringen förstärks även om det är det sista man vill uppnå. Evangelisterna behövs också i församlingen!    (Daniel Alm)


Daniel Alm, du gör Guds rike en otjänst tillsammans med DAGEN. Vad står det uttryckligen någonstans i Guds ord om att engagemang i evangelisation leder till sekularisering? Menar du vad du skriver? Vi talar om evangeliskt arbete och inte om "entreprenörskap eller initiativtagare" i största allmänhet. Det gör inte du heller för du skriver om församlingsgemenskap men blandar sedan korten. Vilka är de swishpredikanter du tänker på eller har DAGEN också där nedtecknat det du inte vill stå för i din egen debattartikel?! Poängterar inte Paulus till och med att "oavsett motiv så blir Guds ord ändå förkunnat." Vilken tillit till Gud Ande hos Paulus. Inte sant? Kommer du ihåg, utan att ytterligare föra in nya begrepp i en seriös diskussion, och blanda korten igen, om vad Gamaliel sa vid ett tillfälle i skriften när apostlarna var hårt trängda och förbjudna att förkunna!? 

"Och nu säger jag er: Håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta är människors påhitt eller verk, rinner det ut i sanden. Men är det av Gud, kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud." Apg. 5:38

Jag redogjorde för offerlivet i Guds verk i mitt svar till dig och du talar om swishpredikanter men DAGENS redaktör menar att mitt inlägg är ovidkommande. Märkligt. Vilka avser du? Vilka tänker du på bland de som har utgifter precis som Pingst och som du misskrediterar i din artikel? Är det marknadsandelar som det handlar om bland troende som vill offra åt Herren eller är det verkligen din ängslan över att evangelisationen ska sluta i sekularisering? Du blandar korten dåligt, min broder. Riktigt dåligt. 

Jag beklagar att DAGEN inte såg debattvärdet i min artikel. Det greppar hela den inställning som DAGEN hjälpte till att verbalisera åt dig. Vilken?

Ingen frälsning utanför kyrkan!

Men Guds rike är
större än Pingst! Guds rike är större än alla kyrkor tillsammans. Guds rike är bättre och överlever utan statliga bidrag och kommer att göra det också. Det är där skon klämmer, min broder. Ekonomin. Marknadsandelarna - kontra vad som är opportunt och politiskt korrekt i världen. Pingst flyr korsets väg till förmån för en obiblisk teologi och en tryggad ekonomi. Och så har profeter uppväckts emot den.

- Gud han kallar vem han vill - ut i en sekulariserad värld med evangelium! JESUS sände ut dem två och två. Står det inte så? Men han kallade också Filippus att gå ensam ut på gatan som var tom på folk. (Apg. 5.) Filippus som oförhappandes rycktes bort av Anden - efter att han precis hade döpt den nyfrälste etiopiske hovmannen. Filippus fick inte ens möjlighet att skriva in hovmannen på en Alfakurs i Pingst, så att han kunde klara sig teologiskt. Så slarvigt av Herren. Vilka perspektiv!

Herrens Ande ryckte bort Filippus men frågade varken de tolv apostlarna eller de andra sex som tjänade vid borden om han fick göra så. Eller om det var lämpligt. Filippus blev sedan sedd i Asdod. Med eller utan swish. Det är Guds verk. 

Inte vårt! 

 

Läs hela inlägget »


I dag har jag lagt en ny beställning på 10.000 flyers. De är av det senaste utförandet som jag beställer som går mer rakt på sak, med text på båda sidor. Syndernas förlåtelse, befrielse och upprättelse är kärnan i det kristna budskapet. Människor vill bli befriade. Det vet de kanske inte om. Men vi troende vet om det. 

I går delade jag ut 1000 stycken traktater. Så välbehagligt. Det motsvarar ett dagsverk. Sedan beror det på hur många samtal man får under en dag, naturligtvis.

Jag blev så glad när två finska kristna systrar kom fram och berättade att de tidigare fått var sin traktat av mig, men sedan hade suttit en bit ifrån och iakttagit mitt arbete i korsningen. Nu kom de fram för att berätta att de fått tanken att göra likadant i Helsingfors då de inspirerats av mitt arbete. Jag berättade många berättelser från evangelisationen för dem. De tyckte traktaten var bra och ville skapa något liknande för att få kontakt med människor i Finland. U n d e r b a r t !! Gud kommer att välsigna er i er gärning!

Ja, det här arbetet kommer att växa. Det säger mig mitt inre. Trycket ökar.

Den Helge Ande manar mig hela tiden att gå ut. Han är outtröttlig i arbetet för JESUS. Efter nästan sex timmar igår på stan så kändes det vemodigt att behöva packa ihop. Längtan att snart få gå dit ut igen finns hela tiden kvar. Det verkar som det är bråttom på något vis. Äran till Gud! Det är därför jag är så frimodig. Det är ett Herrens verk. Han kommer att stadfästa det mäktigt.

Jag har sedan en tid bett för en äldre man som jag nästan kan ställa klockan efter. Han kommer på förmiddagen. Han går först åt ena hållet. Sedan kommer han tillbaka efter någon timma åt andra hållet. Varje gång så. Men han har aldrig tagit emot en traktat. Om man har stått på samma ställe och evangeliserat så börjar man snart att känna igen folk. Även i en storstad. Men mannen vill inte ta emot traktater av mig. Så fort jag räcker ut handen ett par meter ifrån honom så skakar han på huvudet. Hundra gånger, säkert. Konsekvent. Och jag vet inte varför jag fäst mina ögon på honom. Många gör likadant, nämligen. 

Så i vintras fick jag honom på mitt hjärta. Bed för honom! Bed för honom!! Jag tog minnet av honom med mig i bön varje kväll. Bara så. Och igår då kom han precis när jag kom tillbaka efter en kort lunch. Då var han på väg åt det senare hållet. Jag kände mig manad att tala till honom. - Jag vet att du inte vill ta emot en traktat av mig, men av alla människor som går här på gatan så har jag bett just för dig sedan i vintras. Det ska du veta, fyllde jag i. Det bara föll sig så. Mannen nickade och sa: - Tack! Ja, det är den Helige Andes verk, mina vänner! Kärlekens makt från Gud!

"Det är dig omöjligt att spjärna emot udden", sa Herren till Saulus. Och ibland får man helt enkelt sträcka ut hoven, i bildlig mening, när fisken inte nappar. Och hova in dem i bön!

Om vi nu kan känna av att JESUS nitälskar för människor, varför skulle vi då uppleva det annorlunda som tjänare åt honom? Det är ju den bästa kombinationen! Gud vare lov! "Jag blygs inte för evangelium. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror!

På fredag då bär det ut igen! I JESU namn. Guds ord bär inte bojor och den Helige Ande blåser vart den vill. Varför vara overksam när det rör på sig? Ingen seglare fäller väl ned sina segel när det blåser upp till vind. Då vill man fånga vinden så mycket som möjligt med allt tyg man äger!

Eller hur? 

 

Läs hela inlägget »


En man, 84 år gammal, kom emot mig med sin röda rullator. Nedböjd, skröplig och långsamt gåendes. Jag tänkte för ett ögonblick: - Är det någon idè att ge honom en flyers om JESUS? - Kan han läsa, ser han bra? Jag gav honom ändå en traktat och han stannade upp och läste. Jag gensköt honom under tiden och frågade med mild röst: - Har du tagit emot JESUS i ditt liv? - Inte helt, svarade han.

Mannen hade tre canceroperationer bakom sig och all behandling var nu avslutad. Hans dagar var räknade. I övrigt en klar äldre man.

Jag förklarade för mannen att vi alla är syndare. För så är det. Det kan vi aldrig undanhålla människorna kunskapen om. Det är synden som skiljer oss från Gud i tiden och för evigheten. Det var därför JESUS kom och behövde dö för oss. 

Jag sa: - JESUS står utanför ditt hjärtas dörr och klappar för att du ska släppa in honom. JESUS skulle kunna öppna ditt hjärtas dörr från utsidan, om han så vill, men han gör inte det. Det måste du göra. Men från din insida. Det är en tröskel och det att en kamp att genomföra det, men du behöver bara tro av ditt hjärta och nämna JESUS. Då möter han med dig i din uppriktighet. Mannen tittade på mig och sa med sin vokabulär: - Än har jag inte sagt emot dig...

Jag frågade honom, då jag märkte att han hade en längtan efter JESUS i det jag sa, om jag fick be för honom. Det är inte så lätt för människor mitt på gatan att tycka att det är bekvämt att få förbön, men jag frågade ändå. Han avböjde det men så tillade han: Så här långt har jag ändå inte sagt emot dig... - JESUS, denne  man är ju mogen att ta emot dig till frälsning, tänkte jag.

Jag berättade vidare om rövarna på korset för honom. Hur den ene av dem vädjade till JESUS: - Tänk på mig när du kommer till ditt paradis. JESUS gensvarade direkt; - Redan idag ska du vara med mig i paradiset! Mannen framför mig kände till alltsammans men lyssnade noga och jag upplevde att exemplet var valt av den Helige Ande. (Mannens bekännelse jag hade framför mig var ju av samma försiktighet som rövarens.) - Du har mycket värme och den är äkta, jag känner det, sa mannen och fyllde i: - Och så här långt har jag inte sagt emot dig...

Han var redo att ta emot JESUS i sitt liv. - Jag kan inte jag hjälpa dig med det, sa jag till honom. Du måste be själv med egna ord. Jag kan bara vägleda dig, sa jag. Så här långt har jag inte sagt emot dig..., svarade mannen igen. Vad betydde det? Ja, det betydde att han ville att JESUS i denna hans situation skulle tänka på honom i paradiset, så klart. I överförd mening. Förstår du? Alla rop är inte högljudda. Han ropade i sin stilla nöd och på sitt sätt. Evangelisten förnam det!

Innan vi skildes åt sa jag att vi kommer förmodligen aldrig mer att träffas här i tiden. Han nickade. Han förstod sin situation mycket väl. - Men jag kan gå bort idag och du kan leva till i morgon, sa jag med den förvissningen om att ingen har några garantier för morgondagen. - Men idag är frälsningens dag! Se till att du släpper in JESUS i ditt hjärta medans tid är genom att vända dig till honom. Han kommer att möta dig! Mannen tittade på mig igen svarade och sa: - Ja, än så länge har jag inte sagt emot dig...

Gode Gud!

Mina vänner! Vi skildes åt. Vi kommer att mötas hos Gud en dag. Vet du vad den märkta mannen sa, som på intet vis var senil, när han gick och mina ögon tårades: - Du har gjort min dag. Då förstår du hur nära Guds rike han var. Han kommer att ta steget in i gemenskap med JESUS!! Var så säker.

Det sista jag sa till honom när han gick var: Jag önskar se dig hemma hos JESUS en dag när vi båda kommit dit. Då repeterade han igen: Än så länge har jag inte sagt emot dig och hans ögon tårades. Gode Gud! Ja, vad ska man säga? JESUS rör vid människor och skörden får vi bevittna en dag i evigheten. 

Jag har så mycket att berätta men det ryms inte här. Allt kan heller inte återberättas och bör inte sägas. En evangelist måste äga integritet och förtroende. Men mannen som jag här så utförligt berättat om låter jag vara anonym. Han har bara några få dagar kvar här i jordelivet och har för länge sedan stängt ned webben. Vi kommer att mötas hos Gud en dag. Det är jag övertygad om! Tack JESUS!

Jag stod där ute mellan 10.30 till 16.50 och kommer så fort jag kan att evangelisera vidare. Det är här vi ska vinna själar! På gatan där Gud låtit en dörr stå öppen. Ingen kan stänga den!

Denne man skulle aldrig kunna hitta till slutna gemenskaper eller kyrkor. De har ju bara mottagningar på söndagar. Och då som oftast musikkonserter med rökmaskiner och artisteriskrän. Det är inte bröd för människor! Livet är mycket allvarligare än så. 

"Tack JESUS för denne man som jag skrivit om här. Tack att du rört vid honom och att han ska få välkomnas av dig, nu när hans liv snart är till ända. Tack att du sammanförde honom med mig idag. Tack för ditt fina samarbete med mig i din gärning, JESUS. Tack för den Helige Andes suveränitet. Tack, JESUS! "

 

Läs hela inlägget »
Korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm Korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm


I dag blir det fint väder och det passar mig alldeles utmärkt att en ledig dag gå ut med traktater om JESUS till människor. 

Du som idag har kommit att ha fått en traktat och hittat in här på min hemsida ska först och främst veta att du är sökt av Gud, älskad av JESUS och uppsökt av den helige Ande! Vi är alla på resa genom livet och vi har att hitta fram till JESUS med våra liv för att överlämna vår synd till honom. Han tar emot oss som vi är och förvandlar oss! Han älskar oss. Men inte våra synder. Vi bär på en syndanatur. Gud har inte överseende med vår synd. Då hade han inte behövt sända JESUS att dö på ett kors. 

JESUS vill bygga en relation direkt med dig! Det är mitt ärende till dig. Många som kommer till mig inleder med att säga; "Vad är detta?" - Jag står här för att påminna om JESUS, svarar jag. Svårare är det inte. Resten blir ett möte människor emellan där JESUS står i centrum.

Gud välsigna dig att söka dig fram till JESUS! "Den som tror och blir döpt han ska vara frälst" , står det i Bibeln. Vad betyder det? Du går inte evigt förlorad i din synd när du dör. För det gör du annars. Gud vill ta oss hem till honom i sin himmel men han vill utestänga synden.

Därför måste den läggas av vid JESU kors. Det gäller alla!

- VÄLKOMMEN!

 

Läs hela inlägget »

Daniel Alm, föreståndare för Pingst har skrivit en debattartikel i tidningen Dagen där han rubricerar sitt anförande på följande sätt;

"Behövs inga polariserande frifräsare som gör anspråk på inflytande i kristenheten men inte vill tillhöra en församling. Vi behöver inte fler swishpredikanter som utan att stå räkenskapsskyldiga någonstans använder det egna mobilnumret och utnyttjar mångas goda vana att ge utifrån sin kristna tro...

Vilka är det, Daniel Alm, avser här? Jag vill veta. Är det möjligen de få röster som finns kvar i landet som inte uppbär statsbidrag och annan finansiering av Guds verk som avses. De som vänt artisteriet ryggen och ett urvattnat evangelium och som inte trivs i kyrkan och därmed inte kan tillhöra en församling längre. Vad är en "frifräsare " för dig, Daniel Alm? Var inte självaste Lewi Pethrus en frifräsare en gång, utesluten från sin härkomst? Har du plötsligt blivit så radikal mellan de ekumeniska sittningarna att du börjat kalla enkla eller avancerade bröder och systrar som upplever en kallelse att göra något inför Gud för "frifräsare "!? Frifräsare... Så föraktfullt! Vad menar du? Det är de troende du talar om här. De som inte längre kan sitta still i bänkarna när kyrkan tappat sin teologi på biblisk grund och hemfallit åt tidsandan och så per automatik drabbats av hemlöshet. Behövs det inte polariserande röster som ropar emot förfallet i kyrkan, i varje tid? Ett faktum man istället borde ha respekt för. Har inte profeterna alltid varit de polariserandes skrå? Eller vilka avser du med betoning på ekonomisk vinning? Du vill ju tysta de rösterna. Det är ju ditt ärende. De som stör kyrkans, din, ordning. Och du föraktar deras swishkonton som gör deras röst möjlig. Vi talar om Guds verk. Gör vi inte det?

Daniel Alm. Du slår under bältet på de som inte finansierar Guds verk med skattemedel och hånar dem som ger av glatt hjärta till Guds verk. Du borde veta bättre om hur offerlivet fungerar inför en seendets Gud. Det som också din verksamhet behöver medel till för att kunna verka. Är detta ditt huvudargument? Pengarna. Är det du som ska utkräva ansvarsfrihet för deras trohet inför Gud? Är det inte Överherden som skall göra det om hur vi har förvaltat våra pund och som om det var kärnfrågan för kristenheten idag, när du själv och dina pastorer inte kan uppbära någon lön utan statligt finansierade medel. Vilket hyckleri! 

Vidare så talar du om "inflytande i kristenheten "... Vilka är det du inte vill ska ha inflytande i kristenheten - ni som i Pingst inte gjort annat än odlat ekumeniken och allas inflytande i kyrkan på lärans bekostnad, in absurdum. Ni har ju inte själva längre en klar enad biblisk syn på dopet eller vad som föder en människa till liv i Gud, i bjärt kontrast till proselytverksamhet och upptagandet i en församling. Frälsningens grunder. Har du inte fått med dig alla i den nya synen på synd och frälsning ifrån synden? Är det igen profeterna och de kravfyllda läsarna du avser hotar sammanhållningen? De som talar med emfas utan att spekulera över just ett eget inflytande eller konsekvenserna för egen vidkommande. De som just nu själva brännmärks precis genom sådana debattinlägg som ditt och som offrar sina liv under en utgiftsbörda och med samma teknikens kanaler som ni själva använder. Swishkonton. Som om pengar var det centrala i Guds rike! Så lågt.

Dessa röster kommer du aldrig att kunna tysta. De kommer att med stegrad engagemang ropa emot förfallet. Mot avfallet. Emot andefattigdomen och mysticismen. Och lyckas man tysta dem kommer Gud resa upp nya. Därför att de reses upp då så krävs. Det borde du känna till. Levande kristendom kommer du aldrig att kunna tysta. De har sitt mandat av Gud. De står fria och har sin legitimitet i Gud. Så har det också alltid varit. Varför? Det handlar om ljuset kontra mindre ljus. Mörker kontra mycket mörker. Därför ropar profeterna utanför din kyrka och inte inifrån. Inifrån kan de inte ropa och ändå beklagar du dig över att de "frifräsar " och behöver finansiering utanför den. Så föraktfullt. Men de ropar. "Den som har öron, han höre.

Det är sant att vi inte behöver swishpredikanter. Det har du förstått rätt. Men du är fel verksamhetsutövare för att säga just det. Utan statsbidrag så faller din verksamhet ihop som ett korthus. Du kastar sten i glashus, min käre broder. "Frifräsarnas" medel kommer ändå från troende som ger till Gud av ett glatt hjärta. Gud som ser. Han vakar över sitt verk.

Du var satt att vakta hjorden. Istället medverkar du till att släppa in samtidsandan i kyrkan och du varnar för de profetröster som reser sig upp och blir hånade för att inte vilja anses tillhöra någon församling. Varför lämnar de och börjar om på nytt? De trivs inte i Pingst längre, Alm. Det är den nakna sanningen. De känner inte igen Pingstväckelsen. Därför får du "frifräsare ". Förr kallades de för "läsare" eller "ropare". Nu kallar du dem för Swishpredikanter. Vilken nidbild!

En mycket olycklig ingress men så signifikativ. Det var maktspråk och inte ekumenikens tillrättalagda röst. Det var maktanspråk och inte "andlig enhet genom fridens band."

Det bibelord som åberopas då det passar oss själva bäst. 

 

Läs hela inlägget »

På måndag är det dags igen. Då ska jag ut i evangelisation för och med JESUS!! Den största av uppgifter. Jag har lyckats få en knäskada. Det är en meniskskada i knät som ofta drabbar fotbollsspelare som byter riktning hela tiden. Fotbollsspelare? Springa omkring efter en boll... Vad är det i jämfört med att få tjäna Herren?! Ingenting! Mitt knä och menisk som drabbats av många och plötsliga byten av stegriktningar vid utdelningen av traktater, i att nå så många som möjligt, är ingenting i sammanhanget. Detta är ingen heroism. Jag söker bara göra mig mänsklig som du. Det är en skada inbäddad i en stor kärlek, kärleken att göra det JESUS vill! Äran till Gud! Knät får finna sig och läka så smått. Det kommer det att göra. Om jag så ska ligga ned på gatan och dela ut traktater, så är det en bärkraft dit ut! 

Ja, ära till Gud som nöter ned hindren och jämnar mark för sig själv med den helige Andes hjälp. Äran till honom som låter kontinentalplattorna i överförd mening drabba samman så att dalarna höjs upp och vi ser JESUS bättre. Trons bön hjälper alltid! På lång eller kort sikt. "Pastiformi bendiverbi kastano." Ja, jag vet inte om jag stavar rätt. Det är den helige Andes språk till Gud. Han som vet vad Anden menar. Han är väldig i kraft!

Vill dela denna sång som sjungit i mig, med dig denna dag. Pelle Karlsson sjunger: ..."Ingenting kan störa deras frid. De har nått sitt mål för evig tid." Det handlar om de som redan gått före oss, hem till Gud. Dit vill jag skynda med raska steg efter.

Bed till Gud om en ny besökelsetid och medarbetare som är nytända och villiga till uppoffringar för Guds rikes sak. Gräv upp de gamla brunnarna! Gör vägarna farbara för ett evangeliskt arbete i Stockholm. Var brinnande och tjäna Herren. Herren kommer inte nu. Han kommer när vi arbetat klart. Parusins realitet är ingen orsak till passivitet. Då har vi fel inriktning och felbetonar denna grundsanning. Nej, tvärtom! Aktivitet!

Intag staden! Intag landet! Intag porten, rasera muren! Vada över ditt vadställe och gå vidare. Din övergång är inte nog, du Jeshurun. 


- Väl mött där ute!

 

Läs hela inlägget »

Tack Patrik för din predikan och undervisning. Genomsyrad av gedigen bibelkunskap. Tack för berättelsen om David Östlunds pappa som följde den Helige Ande i HERRENS efterföljd. Det berörde också starkt. 

 

Läs hela inlägget »


I natt nådde mig beskedet att Lisa Wikström fått flytta hem till HERREN efter lång väntan. Hon blev över 103 år gammal. Lisa, en bönens kvinna. En lågmäld och glad kvinna med hyperkänsligt inkännande för andra människors tillstånd. När oro kom över henne för någon annan människa, bad hon för dem. I hemlighet. Så lärde jag känna henne. Jag skrev om henne för några år sedan här på bloggen och vill återpublicera det i allt väsentligt. Nu har hennes lopp avslutats i triumf och hon är i skrivande stund hemma hos JESUS.

Tack JESUS! 

Jag vill till hennes minne berätta om ett av många tillfällen då jag satt hemma hos henne och jag beklagade mig något över en HERRENS tjänare. Ibland kan man bli besviken på människor. Det är så för alla. Jag är inte frommare än någon annan. Lisa lyssnade. Bemötte mig inte. Men sa sedan utan några över eller undertoner;" Jag talar inte illa om dem. Jag beder för dem." Orden perforerade mig och gav mig så mycket. En korrigering som smälte samman.

Nu har ett enormt stort hål uppstått i universum. Igen. Ja, det är ett av de gigantiska svarta hål som forskarna ibland finner i rymden. Någon måste genomträngande ta sig an i rop till Gud och fylla det svarta hål, framöver, som Lisa lämnat efter sig. Bönevägen till HERREN! Där har det nu blivit så tyst av rop, av åkallan, av tillbedjan från jord. Lisas röst har tystnat.

Jag vill här åter publicera min text över henne här nedan. Mina minnen av Lisa. "En moder i Israel." Verkligen. "Tack Lisa! Tack för ditt stöd, din karaktär. Vi ses igen på uppståndelsens morgon."

-----------------------------

Lisa in Memorandum

En späd liten kvinna inträder i gudstjänsten. Hennes gång fram till sin plats - vilken plats som helst - men alltid på ytterkanten, långt fram men inte längst fram, var avkännande och verkade något motoriskt tveksam. Försiktigt och avvaktande. En människas gång. Som om hon var buren av en total anspråkslöshet men ändå inte håglös och mån om att hälsa på alla längs hennes väg i bänkraderna. Ja, hon kände verkligen av längs vägen. Så skulle jag vilja beskriva henne. Hon valde alltid ytterkanten av en stolsrad. Alltid.

Det är över tjugo år sedan jag träffade henne sist. 

Ja, det tog alltid tid för henne att ta sig fram till sin stol. Hon var som en drottning som inte slarvar med människosjälarna längst en paradgata. Hon hälsade på alla på vägen och sken som sol. Av frid. Men det var inte där hon djupast sett rörde sig. Hon bar på en tyngd, en andlig densitet bakom skenet. Den av Gud pålagda nöden för andra.

Lisa var en bönemänniska. Vad är en bönemänniska? Det är en människa som inte kan låta bli att bedja för andra. Som drivs till det. Vad beder en bönemänniska om? Ja, den som det kunde säga. Men det jag vet är att de under långa tider beder för många människor och med nöd för dem och med intensitet och med omtanke. Lisa berättade för mig en gång att när hon ber så känner hon att Gud hör henne; "bönen biter, den sitter där, då ligger den där ", sa hon.

Lisa satte sig som sagt alltid på ytterkanten av en stolsrad. Det hade med hennes arm att göra. Den behövde svängrum i bänkraderna, har jag nu förstått. Jag kan se henne sitta med sin sjal om håret, se hur smörjelsen tar tag i henne och hur hon böjer sig framåt med armen snett utåtsträckt och ropar "Herre, kom över oss! " Då tog hon den förtätade atmosfären med sig och förtätades själv och blev till en andlig åskledare. Då kom Guds ande över henne och profetorden blev det verbaliserade tordönet och jordbävningen som Uppenbarelseboken talar om - om än i lokal skala.

Det finns en ängel som håller i en guldskål i himlen. Där blandas människans böner med rökelse. Jag tror som många andra att den rökelsen är Jesus böner för oss - för det står att han ber för oss och manar gott. Utan Jesu böner skulle våra böner få slagsida. Rökelse luktar också gott, om du förstår bilden. Dessa böner når fram till Gud. Sedan vänder ängeln på skålen och lägger eld därtill. Så avgörande. Innehållet hamnar sedan på jorden. Då uppstår åska, blixtrar, tordön och jorden skakar! Det är ju en andlig värld vi talar om.

Lisa har genom sitt liv varit en nedslagsplats för Gud. Hon har burit fler människor på sitt hjärta under sitt liv än vi kan ana. Jag vill ge henne den bekräftelsen här. Guds Ande slog ner i henne. Då vek hon sig karaktäristiskt framåt i stolen där hon satt. Hon ropade. Armen hennes som behövde fria ytor åt höger sträckte hon då ut - likt en Mose stav. Tro inget annat. Då förstod man att hon var på väg att föda ett budskap. Mödrar som föder fram Guds verk.

Amen.

 

Läs hela inlägget »

"Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en Herrens ängel, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: "Skynda dig upp!" Då föll kedjorna från hans händer, och ängeln sade till honom: "Sätt på dig bältet och sandalerna." Petrus gjorde så, och ängeln sade: "Ta på dig manteln och följ mig." Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt utan trodde att det var en syn han såg." Apg.12.

Jakob, broder till Johannes, hade vid detta tillfälle blivit avrättad med svärd. Nu hade Petrus fängslats av samme Herodes. Varför kom inte HERREN Jakob till undsättning på samma sätt som till Petrus? Frågan är berättigad. Men hans tid var över. Det är så vi får se det. Och även om det är ett fruktansvärt sätt att dödas på så var restiden in i evigheten med JESUS över på ett ögonblick. Låt oss alltid vara överlåtna och redo för HERRENS lösningar i våra liv. Han vet den bästa vägen med sina syften. Han som räknar våra huvudhår och vet om längden också på dem.

Annat var det med Petrus vid detta tillfälle. Här var han mycket trängd och under fängsligt förvar. Här hjälpte varken silver eller guld. Helandets gåva hade här ingen inverkan på situationen. Det står att kom en HERRENS ängel till honom. Men inte i god tid innan gripandet för att undanröja arresteringen. Nej. När kom ängeln till honom? Natten innan allt med förmodan skulle ta slut också för Petrus. När besökstiderna för församlingsmedlemmarna var över... När mörkret i cellen tog vid... När fukten och nattens råa kyla tävlade med råttor och kackelackor om att påminna honom om en frånvarande Gud, med fientliga vakter på ömse sidor om sig... Om natten när de flesta inte är tillgängliga eller anträffbara vilken generation du än refererar till i tiden och under stor ensamhet... När inte ens en trogen vän förväntas bli väckt om natten... När all hjälp var utestängd och han själv var inlåst... När alla instanser för att hävda sin rätt och sin oskuld var omintetgjorda... Då kom en HERRENS ängel! Hur kom han? Plötsligt. Plötsligt! Vart? Där, säger skriften. Mitt i Petrus belägenhet så kom HERRENS ängel - för det står inte särskilt angivet var han positionerade sig i rummet, i sitt förhållande till Petrus, detta himmelska sändebud. Bara att plötsligt så stod han där. I  h e l a  Petrus situation! Vi hör heller inte Petrus klaga över sin belägenhet eller sjunga sånger likt Paulus och Silas gjorde likt när deras fängelsevistelse utbyttes i frihet. Tilliten till Gud äger inga patentlösningar. Petrus är tyst. Han räknade med att Gud har en utväg. Tron på Gud är sådan bland trons folk.

Vad betyder ordet plötsligt? Det betyder brådstupa. Brådstupa! Ja, brådstupa. Det var ju bråttom. Är det ett ord synonymt med: "när det nästan var för sent "? Onödigt för sent. Ja, möjligen i våra egna upplevelser och ur vårt eget betraktande på livet då vi ofta tar till nödlösningar långt innan natten faller på, i överförd mening. Ängeln plötsligt bara befann sig där då det var som mest kritiskt. Dessa övernaturliga betjänter åt Gud. Varför fruktar och räds vi troende överhuvudtaget någonting? Det hör till vår natur. Vi måste lära oss att förtrösta på HERREN alltmera och i allt. Men vi får sällan understöd av dessa budbärare för att vi inte behöver dem. Vi organiserar allt själva och undanröjer alla hindren på egen hand. Så gjorde inte Josef. Han insisterade inte en enda gång på den brokiga resa han fick göra. Därför fick Gud sin väg med honom. Hade han hävdat sin oskuld och vunnit sitt överklagande hade han kunnat få rätt, men sedan förpassats ut ur Faraos hus och tappat sin kallelses destination. Guds vägar är inte våra vägar. Är det inte likt JESUS liv och hållning? Han som fördes bort likt ett får för att slaktas. Han som vann en evig seger!

Mina vänner! Det handlar om himmelska resurser. Gud har oändliga resurser till sitt förfogande och han väljer och måste få äga det utrymmet i våra liv, att vi inte tar till svärdet eller andra lösningar för att främja våra liv eller vår egna verksamhet. "Var är offret ", säger Isak till Abraham? "Gud ska själv tillse ett offer.", får han till svar, och profeten förstår inte själv vidden av det han förutsäger.

Ängeln stötte till Petrus i sidan. Och väckte honom. Det står där för att det är värt att notera. Ängeln lyste upp cellen för honom och bad honom sedan att skynda sig upp. Sätt på dig bältet och sandalerna! Ta med dig manteln och följ mig, sa ängeln. Bojorna föll av Petrus och fängelsedörrarna öppnade sig. Han kunde gå ut räddad av allsmäktig Gud.


Det är ju häpnadsväckande hur långt Gud kan gå i att använda ett redskap som är fullständigt överlåtet till HERREN. Det är så vi blir föremålen för Guds medverkan i våra liv. Det är så trosstärkande att också veta och vila i det att Gud vakar över sitt verk. Verket är ju HERRENS! Varför inte då hänge sig mer åt det?

Åt honom som vakar över sitt verk, det som vi överlämnar åt honom.


 

Läs hela inlägget »
Gatuevangelisation i korsningen Gamlabrogatan-Drottninggatan. Gatuevangelisation i korsningen Gamlabrogatan-Drottninggatan.


I dag blev det ett par timmar i traktatmissionens tjänst. All ära till JESUS som med den inneboende kraft han ger vill intensifiera sin verksamhet. Det här är något alldeles oerhört! Så många jag nådde idag med frälsningens budskap.

Den korta tiden till trots fick jag samtala med många och predika för flera. Ja, den helige Ande inskärpte allvaret för en del. "Livet är kort. Tiden är knapp! Och du har ingen garanti för morgondagen. Du kommer inte hem till Gud med synd i ditt liv. Förstå dess allvar. Du kan gå evigt förlorad. JESUS älskar dig men du måste ge ditt gensvar!"

Ett tjugotal finska ungdomar som talade svenska fick också var sin traktat. Budskapet var solklart. Himmel eller helvete! För så är det. Vi har inte tid att publikfria eller försöka vinna människor för oss själva. Evangelium är ingen mysfaktor. Evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Flera inflytelserika och namnkunniga fick jag också möjligheten att tala med idag. Gud ska verka mäktigt över och på dem och leda dem rätt i det som är det centrala i livet. "Vi har här ingen varaktig stad.", som det står i skriften.

Ja, det är en outtömlig tjänst, detta. Nu gjorde jag ett nödvändigt blixtbesök därute men när värmen kommer ska jag bosätta mig där på gatan och peka på JESUS! 

"Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse. Marana tha. Herren Jesu nåd vare med er. Min kärlek vare med er alla i Kristus." 1 Kor. 16:22-24.

 

Läs hela inlägget »

"Ty likasom en mans gördel sluter sig tätt omkring hans länder, så lät jag hela Israels hus och hela Juda hus sluta sig till mig, säger HERREN, på det att de skulle vara mitt folk och bliva mig till berömmelse, lov och ära; men de ville icke höra."
( Jeremia. 13.)

Mitt inre brinner så för att få beställa en ny omgång med traktater om JESUS. Han vill ut till människorna! Kan du förstå något liknande? Och jag inväntar otåligt på ett erbjudande från tryckeriet. Då slår jag till med en upplaga som aldrig förr. Det är då oerhört vad den helige Ande är på i denna sak. Men en lördagkväll klockan 22.00 går det inte att uträtta så mycket i evangelisation. Jag klagar inte över det men upplever intensiteten. Denna m a k t  p å l i g g a n d e kallelse. 

Det står helt klart för mig att jag framdeles kommer att lyfta fram och trycka på synden som det allt överhängande och problematiska för människan. Kyrkorna idag talar inte om synden. Guds ord fördömer synden i köttet. Den enskilda människan måste räddas!! Vår kultur har indoktrinerat oss att det är människan som blir kränkt av predikan. Så är det inte. Det är synden i henne som vill leva kvar ostört! Därför blir heller inte människor befriade. Vi går likt katten runt gröten och får i bästa fall oförlösta konvertiter och proselyter till vår verksamhet. Guds ord har alltid samvetena på sin sida. Därför kan vi frimodigt proklamera Guds ord. Lovat vare Gud för hans outsägliga gåva. Den Helige Ande är starkare än den ande som är i världen. Så är det fortfarande!

Ja, jag känner mig sjuk som bruden i Höga visan som hade gått och lagt sig. En hand hade nått in genom luckan i dörren och rört vid henne! Doften av honom gjorde henne berusad. Så är det att vara rörd av Gud, kallad av JESUS och sänd av den Helige Ande. Bruden i Höga visan gick upp - trots att hon hade gått till sängs och hon letade genom hela staden efter sin vän.

Den första kärleken är kvalitativ. Den går inte att förhindra. Den är en fin bild på JESUS kärlek till oss. "Trofast är han som kallar, han ska också utföra sitt verk." Vilket verk?

Hans verk!

 

Läs hela inlägget »

"Men JESUS kärlek gav mening åt livet igen. Av nåd får jag nu vara hans..." - Christina Imsen -

 

Läs hela inlägget »

"Så sade HERREN till mig: »Gå bort och köp dig en linnegördel, och sätt den omkring dina länder, men låt den icke komma i vatten.» Och jag köpte en gördel, såsom HERREN hade befallt, och satte den omkring mina länder. Då kom HERRENS ord till mig för andra gången; han sade: »Tag gördeln som du har köpt, och som du bär omkring dina länder, och stå upp och gå bort till Frat, och göm den där i en stenklyfta.» Och jag gick bort och gömde den vid Frat, såsom HERREN hade bjudit mig. Sedan, en lång tid därefter, sade HERREN till mig: »Stå upp och gå bort till Frat, och hämta därifrån den gördel som jag bjöd dig gömma där.» Och jag gick bort till Frat och grävde upp gördeln och hämtade fram den från det ställe där jag hade gömt den. Och se, gördeln var fördärvad, så att den icke mer dugde till något. Då kom HERRENS ord till mig; han sade:... ( Jeremia 13 )

Lydnad är inte ett attraktivt begrepp. Det talar mer om måsten än om den väldiga välsignelse och förkärlek det är i att följa Guds vilja och göra det han bjuder en människa att göra. Låt oss återerövra begreppet så smått och finna det vara gott i närheten av HERREN. "Hans ok är milt och hans börda är lätt."

Det signifikanta hos profeterna var att de bar på en lädergördel, i gamla testamentet. Vad var det för någonting? Ja, en gördel finner vi i berättelser om societetsdamer under 1700-talen då det gällde att framhäva sina former, i vår sinnebild. Men det är inte det som gördel avser här. Profeten hade en gördel likt ett brett skärp men den var varken till för att framhäva någon figur eller för att hålla upp byxorna under en för stor mage. Gördeln höll manteln tätt intill kroppen i vaket tillstånd så den inte fladdrade och var i vägen när man gick. Profeter är inga batmans. Om natten släppte man gördeln och manteln blev fri och till ett värmande täcke man kunde svepa sig med. Gördeln var samtidigt ett uttryck för dignitet och tillhörighet. Eller varför inte avsaknad av egen prakt. Prästen, han hade sin efod och gördel. Kungen sin och profeten en av läder för ett slitsamt uppdrag. En gördel av vävt garn hade aldrig dugit åt honom.

Jeremia skulle köpa sig en linnegördel. Det var inte för en ny stilbildnings skull. En ny image. Nej. Men det var naturligtvis uppseendeväckande då han drog av sig sin lädergördel och satte en linnegördel runt sin midja, även om det uttryckligen inte står så. Också han var en människa och levde bland sådana. Men ingen har två bälten på sig samtidigt. Det är begripligt.

Gud säger åt Jeremia att gördeln "inte fick komma i vatten ". Jag tror att linnegördeln var vit. Därav kan vi förstå att han inte fick tvätta den. Den lär ju ha blivit smutsig. Smutsiga plagg tvättar man. Att han inte fick vada med den är underförstått. Men det säger oss också att han bar på denna gördel en tid utan att veta varför, eftersom det inte medföljde några tvättråd den anade men odefinierade tidsaspekten till trots. 

Det är hit jag vill komma med min text idag. Att lyda Gud, att följa hans manings röst så långt han upplyser oss - även då vi inte har hela bilden klar för oss och vi kanske går i en annans skor, rent utav. Jag vill säga det igen; att profeten bar på en linnegördel hör inte till hans tjänst, om du tillåter uttolkningen. Men han gjorde som Gud sa, för ett högre syfte.

Gud sa redan initialt att han inte skulle blöta ned gördeln. "Då kom HERRENS ord till mig för andra gången;" så förstår vi att det måste ha gått en tid. Annars skulle Gud inte behöva instruera om att den inte fick blötas eller tvättas vid det första tilltalet. Den sakframställan hörde ju annars och i så fall till ett senare skede då han skulle gömma gördeln i klippan, vid floden. Han kunde dragit gördeln om sitt liv och gått raka vägen ner och gömt den där under blötförbud. Men vid floden sa inte Gud något om vattenförbud även om den instruktionen inte var upphävd. Alltså hade Jeremia haft linnegördeln på sig ett tag under ovisshet om dess mening. Man avser normalt sett inte att tvätta nyköpta plagg de första dagarna och varför blöta ned dem. Varför gräver jag så här i texten? Ja, sätt dig in i profetens liv. Han gör något som inte primärt hör till hans tjänst men som är närgånget och han vet inte helt varför. Gud instruerar honom bara delvis och sträckvis på hans vandring. Men han följer Guds maning! Utan invändningar. Jeremia, som är den profet vi lärt känna bäst av de alla för att han har så lätt att tala om sig själv. Här tiger han. Ja, han efterföljer och blir en efterföljare.

Jeremia skulle sedan gömma gördeln vid floden - som säkert redan var både smutsig och djupt präglad av profetens liv och leverne. Gördeln som skulle symbolisera hur tajta Gud varit med sitt folk och vice versa. Nu var det inte längre så. Gördeln som doftade Jeremia. Vad står det!? "Sedan, en lång tid efter..." talade Gud till honom en tredje gång om samma gördel. Hur lång tid var det emellan akterna? Vi vet inte det. Men beskrivningen över Mose när han var i tjänst hos Laban i öknen uttrycker sig på samma vis "så förflöt en lång tid " och skriften bakar ihop 40 år i en enda mening. Jeremia måste ha undrat. Han hade köpt gördeln för egna pengar och var påtagligt involverad i projektet. Det kan ha varit ett stort offer för honom. Vi vet inte hur han försörjde sig denne profil och vad en linnegördel kostade. Men han hade inte låtit andra finansiera den. Då hade inte verket varit Guds. Sela.

Vad kan vi lära av denna berättelse på ett personligt plan? Vår kunskap är ett styckverk. Vårt profeterande är ett styckverk men när Gud leder på vägar som ser omöjliga ut och som till och med kan ligga i motvals till vår egen konstitution, så vet han vad han gör. Vi är bara hans tjänare och redskap. Och vi bjuds att gå utan ängsliga spekulationer eller oro för resultaten.

Dagens text över Jeremia liv lär oss att inte ifrågasätta Guds vilja och väg med oss. Men lyda och följa. Vi vet inte hur länge det dröjde innan han fick uttala sitt "Så säger HERREN " ifråga om den linnegördel han själv fick köpa åt Gud. Åt Gud... Det är ju oerhört gripande, egentligen.

Känner du och upplever en pockande kallelse till något som i mänskliga ögon går på tvärsen. Profeter ska inte ha vita linnegördlar... Möjligen prästen om du väver in lite färger för skönhetens och symbolikens skull. Dra bältet om dig! Göm din mantel däri. Gör som Gud säger dig och bli hans redskap i tiden. Förringa inte HERRENS ord. Gör det som han säger dig och ge inte upp. Jeremia fick vänta men han visste att Gud inte höftade till med något. Han som också bad Filippus gå ut som evangelist på en gata som var tom på folk... Han som inspirerade Jona att hoppa i stormigt hav för att rädda de andra... Ingen hoppar i havet som lösning på en storm med en båt som ännu är på rätt köl. Det är vansinne. Då kan man lika gärna gå under med båten eller åtminstone hoppas på en lyckad utgång. Det är då sak samma. Havet är en säker död. Utan båt. Det är också en kaptens hållning att aldrig lämna skeppet. Jona, som blev ödets styrman i Guds hand. Eller hur?

Gud har alltid något där framme, där borta, av övermänskliga resultat som ingen människa kan projektera på egen hand. Den helige Ande öser sina tungotal över mig men jag kan inte bokstavera dem i skrift. Gud är besvärlig med tidsangivelser men han kommer aldrig för sent och han uppenbarar för sina tjänare om vad han ska göra. Stegvis. Så har det alltid varit om än ett, ett steg i taget.

 

Läs hela inlägget »

Den mångårigt verksamma baptistpastorn Dr. Charles F Stanley gick hem till HERREN härom dagen. Ett bevingat ord av honom:

" Lyd GUD och överlåt alla konsekvenser till honom. "

 

Läs hela inlägget »


Jag är svag för Hammondorglar. Hammondorgeln med den roterande turbinen i högtalaren som kastar runt tonerna i sin omgivning i ett mäktigt vibrato. I biografen i Stockholm ska vi ha en Hammondorgel. Ja, visionen lever fortsatt! Visionen som inte har rört sig en millimeter framåt i ett förverkligande. Gud kommer när tiden är inne! Då kan det gå fort men det kan också ske under sakta gemak under iakttagande. Likt en soluppgång. Hos Herren är makten, han som har förkärlek till dån. Det är Gud som har tiden till sitt förfogande. Han har ingen klocka men han kommer alltid i rätt tid. Hur kan det komma sig?

Han är Gud!

 

Läs hela inlägget »

" The church has sold out to carnal methods, carnal philosophies, carnal viewpoints and have lost the glory of God in our midst. We are a starved generation that has never seen the glory of God. " - A. W Tozer -

 

Läs hela inlägget »


Jag vill dela denna bibeltrogna undervisning av Per-Arne Imsen här på bloggen, hämtad från YouTube. Ta del av den, sprid den och låt på så vis Guds ord få deklareras och tillämpas. En undervisning som jag upplever vara ett upprop till kristna att börja följa JESUS igen. Frälsningen är inget självändamål vid slutet av en gata där vi slår oss till ro i vår kyrka. Passiviteten hos den enskilt kristne idag är ibland häpnadsväckande. Vi behöver en folkrörelse till JESUS! Gör något för honom. 

Han som gjort allt för dig.

 

Läs hela inlägget »

Omvänd dig och gör bättring och låt döpa dig till JESUS Kristus, så ska du få den helige Ande som en gåva. Det är ett löfte från Gud till dig.

- Gud välsigna dig på självförnekelsens väg. Du är en syndare. Det vet du om! Du är på väg mot en evig förtappelse. Du går evigt förlorad i din synd. JESUS är Guds väg också för dig. Ta emot JESUS i ditt liv till befrielse. Amen!

 

Läs hela inlägget »
Korsningen Gamlabrogatan / Drottninggatan. Korsningen Gamlabrogatan / Drottninggatan.


"Bered en väg för HERREN. Berg sjunken, djup stå upp!"

 

Läs hela inlägget »

"Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning." ( 2 Tim. 3:16-17 )

Detta forum har kommit att bli något av en evangelists dagbok. Det är också mycket medvetet. Det ligger över mig att också vara ett exempel för andra. Att om möjligt bli en inspiratör.

När jag sist beställde nya flyers så ville jag byta ut texten, budskapet. Göra den mer uppfodrande. Vi är i tiden och vi befinner oss på en vandring i livet där utgången är himmel eller helvetet. Det är den krassa verkligheten. Och den får vi inte sopa under mattan. Livet är en strid ifråga om eviga värden.

Jag har tittat på andra evangeliska traktater. De gör allt för att vara inbjudande. Det är en överbetoning åt det lyckliga hållet. För att verka inbjudande. Ja, det är en obeskrivlig frid och glädje i JESUS! Det vet varje pånyttfödd människa. Men det finns flera sidor av det livet.

Det finns en udd i evangelium som inte får glömmas bort. Den udden är riktad emot synden. Har du möjligen sett en flyers som talar om synd, nu för tiden? Om du någonsin stöter på någon flyers. Nej, det är mycket lycka och befrielse. Och jag säger inte att det också har sin givna plats. Så det är inte det. 

Jag har brottats mycket med textinnehåll. Jag tror att man ska ha stor tilltro till att JESUS verkligen förmår möta den enskilde på tu man hand. Peka på JESUS! Därför uppmanar jag till det. Vänd dig till JESUS i bön. Han hjälper! Så min första utgåva av traktat får vara kvar men också den senare och jag kommer säkert också att skaffa ytterligare traktater med annan text. 

Bibelordet här går i god för att all skrift som är ingiven av Gud är till nytta. Ja, kanske man kan göra liknelsen med de fyra sädesslagen. Råg, korn, vete och havre. De är alla frön men de är inte alla lika lättsmälta. Vi behöver också råg i livet som är fiberrikt. Förstå min bild. Vi ska vara såningsmän av livets ord. 

Tänk om jag kunde få fler på fötter! Ni vet inte att däri ligger början på väckelse. Men så är det. JESUS med den helige Ande går med. Jag talar av erfarenhet. Jag går ensam men upplever det varje gång. Han är en verklig hjälpare!

Åhhh...hela min varelse är uppslukad av att ge mig iväg ut på stan och jag blir inte trött. Kan du förklara det? Detta upptåg är inne på sitt fjärde år och HERREN växlar upp det allt eftersom.

I sommar kommer jag att stå många dagar i denna tjänst. Det är möjligen den ringaste, den povraste men absolut den mest härliga tjänsten för JESUS!

Gud välsigna dig!

 

Läs hela inlägget »

" The only safe place for sheep is by the side of the Shepherd, because the devil does not fear sheep; he just fears the Shepherd." - A.W Tozer -

 

Läs hela inlägget »
Gamlabrogatan-Drottninggatan där jag brukar evangelisera. Gamlabrogatan-Drottninggatan där jag brukar evangelisera.


Det blev en välsignad dag på stan idag! Mellan kl.10.00 -15.30 stod jag i korsningen och fick delat ut 750 flyers. Det är ofattbart många människor och äntligen fick man något gjort. Ja, jag nådde flera än de flesta når från en kyrkbänk under hela sin livstid. Ära till Gud!

Ja, det kommer att bli riktiga maratonpass i evangeli tjänst också framöver, som Reinhard Bonnke förutsa rätt igenom TV rutan till mig, innan Gud tog hem honom. Jag skäms inte över att säga det. Han fick ju rätt. Det underlättar också att inte behöva bläddra flyers med tumvantarna på i kylan, nu när det är varmare ute. Det går nästan inte.

Det blev många, många fina samtal idag. Tre killar i tonåren med muslimsk bakgrund fick var sin traktat och hajade till då läste om JESUS på flyersen. "JESUS var en profet ", visste de redan. "Det räcker inte.", replikerade jag. Profeter kan inte frälsa oss. JESUS är vår frälsare. Pojkarna var från Syrien, Irak och Marocko.

Det har varit i Marocko en hel sommar i min ungdom. Jag bodde bland marockaner i överklassen och fick inblick i marockansk kultur och levnad. En av killarna var också så passande från Marocko så han kunde intyga när de andra två frågade om det jag beskrev stämde. Jag beskrev Id EL-Kebir som jag upplevt på nära håll och om hur jag blev väl bemött i Medinan i staden Fez då vi gästade en äldre man där och hur han skvätte rosenvatten på oss när vi skulle lämna hans hus. Mina berättelser och erfarenheter kom mycket väl till pass och öppnade upp pojkarnas sinnen. 

Kunskapen de fick om att Gud har offrat ett offer för oss människor, en gång för alla - genom JESUS Kristus död och uppståndelse - lyssnade de till. Deras religiösa kunskap var så ett med dem att de kunde relatera till hur stort det påståendet var. Gud ska röra vid deras hjärtan! JESUS vill frälsa dem! Den helige Ande är den store strategen. Han vet att leda människor rätt.

Ja, det finns så mycket annat jag skulle kunna berätta om av samtal, intryck och upplevelser från detta missionsfält. Men det får räcka så länge. Allt kan inte sägas eller nedtecknas.

Gud är god och han vill göra sin vilja känd bland människorna! Ärendet hastar och på den här sidan av den verksamhet jag står i så förstår jag att skriften pekar ut "de fega". De ska stå utanför! Inte bara de otuktiga. JESUS har begränsat evangelisation till de troende. Han skickar inte änglarna för den uppgiften, utan människor. Om vi då fegar ut... ja, det blir då en enorm förnekelse. Bli uppfylld med den helige Ande och res på dig! Staden är full av gatukorsningar. 

Om du ska vänta tills du blir en perfekt gatuevangelist då får du vänta förgäves. Då kommer du aldrig iväg.

 

Läs hela inlägget »

"Och Petrus och Johannes gingo upp till helgedomen, till den bön som hölls vid nionde timmen. Och där bars fram en man som hade varit ofärdig allt ifrån moderlivet, och som man var dag plägade sätta vid den port i helgedomen, som kallades Sköna porten, för att han skulle kunna begära allmosor av dem som gingo in i helgedomen. När denne nu fick se Petrus och Johannes, då de skulle gå in i helgedomen, bad han dem om en allmosa. Då fäste Petrus och Johannes sina ögon på honom, och Petrus sade: »Se på oss.» När han då gav akt på dem, i förväntan att få något av dem, sade Petrus: »Silver och guld har jag icke; men vad jag har, det giver jag dig. I Jesu Kristi, nasaréens namn: stå upp och gå.»  (Apostlagärningarna 3)

Det otroligt nyttigt att stämma av sina intentioner med Guds ord och låta det få vara vägledande och bli både normgivande och till en standard för hur vi ska framleva våra kristna liv. 

Vi förstår här i texten att den inverkan på det samhälle som den handikappade levde i då han blev botad, åstadkom mer i hans samtid för Guds rike än vad stora verksamhetsmaskinerier kan åstadkomma under blandade motiv. En förlamad började gå i JESUS namn! Vi förstår själva. Petrus och Johannes behövde inga annonspengar efter det. Ryktet gick ut av sig själv. 

Jag kan inte finna någonstans i Guds ord att pengar har någon betydande plats i evangelisationen. Jag tror att människor med resurser kommer till oss, när så behövs. "Vårt dagliga bröd giv oss idag." En unison bön. Ett gemensamt behov och inte för ett självförverkligande. Det är en bön riktad till Gud och inte till människor. 

Jag vill avsluta denna appell med att travestera bibelordet på dagens evangelister. De går alla i samma fälla. Expansionsfällan. Elefantsjukan som vill göra ämbetet famösare, mig själv mer framgångsrik och resurserna verksamheten mer välsignad. Man mäter på världsligt vis. En åkomma diktatorer lider av och stater som inte kan hålla mänskliga friheter i schack. De har ju ingen över sig. 

"Då tog Petrus till orda och sa; Silver och guld har jag inte så att det räcker för min verksamhet. Behoven är följande;... Kan och vill du så får du gärna vara delaktig i Guds verk och sätta in en gåva på detta Swishnummer, så att Guds rike kan breda ut sig." 

Det är något grundläggande fel här. Därför sitter det också ofärdiga människor på gatan som inte blir den utlösande faktorn till att hela städer kommer i rörelse mot JESUS. Swishappen har blivit hjälparen! Till vad? Det egna förverkligandet på en religiös marknad. Var går gränsen för det? Läs om Paulus. "Dessa mina händers verk.", skriver han. Mina händer. Inte andras. Och de blev till Guds!

Nu ska jag strax sadla om och gå ut i evangelisationen med mina traktater. Ett hantverk. Så ringa. Så avskalat. Jag har ingenting mer än JESUS att komma med. Han är min avsikt. Och bara han! Resultatet överlämnar jag åt HERREN. Det är han som har kallat och jag har inga befogenheter att bygga in en egen verksamhet i hans namn. Vad händer när många gör så? Det blir en JESUS väckelse! Lovat vare Gud!

Gud välsigna dig, min vän. Jag var hård och kategorisk nu i mitt tal men självförverkligandet har många skepnader och kan dyka upp var som helst. Har du läst om vad Gideon gjorde som blev till en så stor olycka? Bäste Gideon, så anspråkslös. Han gjorde en dräkt av guld. En efod. Var kom det guldet ifrån? Från andra. Vad står Gideons efod för? Den egna verksamhet - mitt i allt. Självberömmelsen. De egna mätbara framgångarna. Han ville inte bli deras kung. Så ödmjukt. Så fromt. " Men jag har en önskan.", skyndar han att tillägga.

Vi läser och begrundar;

" Jag ska inte bli er kung, och inte min son heller! svarade Gideon. Herren är er kung! Men jag har en önskan. Ge mig ett örhänge var av det ni samlat från era fallna motståndare. (Midjaniterna var ismaeliter, och de brukade ha guldringar i öronen.) Det ska vi gärna göra! svarade de och bredde ut ett tygstycke. Där lade var och en ett örhänge från bytet. Den sammanlagda vikten blev 1700 siklar, nästan tjugo kilo. Till detta kom värdet av halsprydnaderna, de kungliga kläderna och kamelernas halskedjor. Gideon gjorde en efod av guldet och satte upp den i sin hemstad Ofra. Men alla i Israel började snart tillbe den. Därför blev den till olycka för Gideon och hans familj." (Dom. 8:27)

Tjäna Gud! Utvidga Guds rike. Ha akt på dig själv.

 

Läs hela inlägget »

- Visionen lever kvar med oförminskad styrka!   (Publicerad för några år sedan.)


 
Läs hela inlägget »

" THE HOLY SPIRIT NEVER ENTERS A MAN AND THEN LETS HIM LIVE LIKE THE WORLD. YOU CAN BE SURE OF THAT."  - A. W TOZER -

Är du kommit bort ifrån HERREN? Då vill han föra dig tillbaka. JESUS kärlek till dig vet ingen gräns! Han kommer att föra dig tillbaka till honom. Det är den helige Andens uppgift i våra liv.

 

Läs hela inlägget »


Här är återstoden av den första versionen av traktater som nu står och bara väntar i vår hall att få bli utdelade. Det kan handla om ca. åtta tusen. Sedan, när de är slut kommer jag att beställa tusentals nya av den betydligt mer uppfodrande traktaten. Det har jag lovat Herren och den helige Ande fröjdar sig i mig.

Ära till Gud! Om du visste vilken smörjelse denna gärning genererar. Det är som att den helige Ande, som är inneboendes, inte vet om tider och stunder. Jag kan ju inte gå ut mitt i natten och dela. Eller hur!? Men det ligger på mig och över mig hela tiden. Viljan och längtan är obeskrivlig och i ständigt tilltagande. Det är verkligen något Gud vill ha utfört här.

Ja, jag kanske hamrar på samma budskap hela tiden om att just dela ut traktater. Men det är verkligen med överbevisning ett Guds verk. Inget är då större! Den som vet vad jag talar om, vet.

Lovat vare HERREN! Så fort helgen är över så ska jag möta många människor med budskapet om JESUS. Det är oerhört.

Ja, det är påtagligt. Och det vilar ett Guds välbehag över det.

 

Läs hela inlägget »

Sara som skulle blivit döpt för två år sedan i Sickla har nu blivit döpt till Kristus. Det är så jättestort! Vi hade förberett för hennes dop redan 2021 och skaffat henne en studiebibel i samband med det och dedikerat hennes dopdatum. Men nu har hon blivit döpt på annan ort med lite tidsförskjutning. Det är så glädjande! Vi döps till Kristus och inte till samfundet, dopförrättaren eller till kyrkan.

Ganska ofta får jag frågan om dopet är frälsande. Om man kan bli räddad för evigheten - trots att man inte blivit döpt av olika skäl. Jag skulle vilja vända på hela resonemanget. Var finns den pånyttfödda människa som inte låter sig döpas till Kristus då Guds ord så klart framhåller det, på frälsningens väg? Är det då inte något fel på tron? Har man då verkligen mött JESUS som sin personlige frälsare om man tvekar att låta sig döpas? Är inte det nya livet med Kristus en så stark upplevelse för en pånyttfödd att man till och med skulle kunna låta sig bli döpt varje dag, om så vore? Om det var regeln i läran, vill säga. Förvisso! Utan tvekan. Kärleken till JESUS skulle göra även det möjligt. Dopet är en begravning. Men nu räcker det att "begrava den gamla människan" en gång för alltid. Vi gräver inte upp det gamla livet för att sedan begrava det igen. Och en död ska begravas snarast.

"Den som tror och bliver döpt han skall vara frälst.", står det i Nya testamentet. När vi läser om den Etiopiske hovmannen i Apostlagärningarna så utbrister han; "Här är vatten vad hindrar att jag döpes? " (Apg. 8:36.) Hovmannen var alldeles nyss omvänd då detta uttalades. Alltså; enda hindret är egentligen vattenbristen som fördröjning och tillfällig ursäkt för att inte genast bli döpt. Vatten finns det gott om och nästan överallt. Många svenskar reser till och med hundratals mil för att bada i tropiska vatten under sina semestrar så det handlar inte om vattenbrist i något avseende. "Så vad hindrar att jag döpes?" Det är den gensvarande repliken.

En tro som inte konfirmeras av ett dop till Kristus har inte fått det gensvar hos den enskilde som frälsningen i JESUS eftersöker. Då är det något som inte riktigt stämmer.

"Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva." (Apostlagärningarna 2:38)

Guds rika välsignelse till Sara som nu har tagit beslutet och följt JESUS i dopets grav. Jag är så glad för det.

- Tack JESUS för Sara, och att hon tagit steget i din efterföljelse. Led hennes steg varje dag med dig. Amen!  

 

Läs hela inlägget »

Till veckan vill jag i JESU namn gå ut i korsningen Gamlabrogatan/Drottninggatan igen med JESUS. Det ligger så över mig! Människor i massor ska få bli påminda om JESUS och bara han. Sedan kan den helige Ande arbeta i människors sinnen, han som förmår verka i både vilja och gärning.

Jag önskar jag kunde involvera dig i arbetet på något sätt. Ärendet hastar!

Jag kunde förvisso göra som andra evangelister och öppna ett Swishkonto för dig som inte kan vara med på plats, men som vill stödja verksamheten och på så sätt tro mig kunna påskynda andliga resultat genom de ökade resurserna. Men jag vill inte ha det så. Jag tror man bara lurar sig själv och hamnar i onödiga frestelser och svårigheter. Detta har ingenting med pengar att göra. Jag tror på att offer ska man ge själv. Med den följer en ohämmad välsignelse och överträffar allt annat. Tänk att bara tigga pengar av andra för ett Guds verk och det hela tiden. Alla ska ju vara själavinnare och inte förlägga det på entreprenad. Då är man fel ute. Vänd på tratten. Bli effektiv med små metoder istället. Stora metoder kommer äta upp både dig och din tid. 

Men jag har ett enormt behov av förbön, mina vänner. Bed för evangelisationen! Den har kommit för att stanna och den arbetar på lång sikt. Mycket lång sikt. För människors eviga väl.

Lovat vare JESUS som är närvarande och levande för hjärtat! Ja, låt oss alla bli Kristusbrev lästa av alla.

Gud välsigna dig och er alla som följer detta arbete!  JESUS är så nära, så nära.

Jag vill följa dig, oh JESUS, följa dig om vägen går, Över solbelysta höjder, eller genom dunkla snår. Där din helga fot gått före, vill jag följa efter glad. Viss att varje steg mig närma, hem till levande Guds stad:/

Må jag då ej ängsligt spörja: HERRE, säg varthän du går. Eller med en hemlig tvekan träda uti dina spår. /: Ack, här gäller blott att följa, Ej att välja väg och stig, Blott att uti barnslig lydnad, gå den väg du valt åt mig:/

Men om något här mig binder, med ett en så hårfint band, och vill bliva mig till hinder för min gång till livets land./: Gör mig fri, ja fri i Anden, fri att följa dig med fröjd. Fri att älska, fri att tjäna, med din goda vilja nöjd:/

Oh så tag min håg, min vilja, slut mig i din vilja in. Och när jag är trött av vägen: viska till mig du är min. /: Har du följt mig här i tiden under några korta år. Skall du ock i evigheten följa Lammet vart det går.:/


Sångförfattare Lina Sandell

 

Läs hela inlägget »

Det ligger fortsatt starkt över mig att gå ut med flyers om JESUS. Det bara är så. Jag skulle så gärna vilja förklara den maningens röst men det går inte. Den är stark som en drift. Ja, är det inte samma ordval i Guds ord? "Drivna av Guds Ande." "De som drivas av Guds Ande." Det är överväldigande tydligt!

I morgon blir Finland medlemmar i Nato. Ryssland har deklarerat att de kommer att förstärka sin närvaro i Väst och i Nordväst som ett svar på det. Mina vänner! Vi har aldrig varit så hotade som vi är idag och jag vill påminna om de 70 år som gått sedan domen enligt Birger Claesson blev uppskjuten. Det är verkligen respektingivande. Året 2023. Gotland har aldrig varit så utsatt som den är idag.

Så fort jag får tid ska jag ställa mig i korsningen Gamlabrogatan/Drottninggatan igen. Jag vet inte vad Gud avser härnäst. Det är en stor och mäktig uppgift i sig att få vara en aktiv evangelist men Gud har något i beredskap här i Stockholm. Det vet jag. Det upplever jag. Det tror jag!

HERREN går själv med. Tack JESUS!!

 

Läs hela inlägget »

"Men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det tillräknades honom som rättfärdighet, och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte den prostituerade Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och släppte ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död." (Jakobs brev 2:20-26) 

Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död, säger Jakob. En troende människa kan inte vara overksam. Det är uteslutet. En levande tro måste ge uttryck för det inre livet med Gud och den hittar sina uttrycksformer. Det är kärleken till JESUS som driver. Det är den helige Ande inneboendes. 

Jakob är kategorisk i sina formuleringar och exemplen han ger var inte primärt organiserade. Han refererar t.ex. inte till Israels barns uttåg ur Egypten eller erövringen av Jeriko. De är förvisso också trons gärningar. Jakob förlägger istället trons gärningar till enskilda individer som utövar dem. Vem hade uppmärksammat skökan Rahabs insats eller Abrahams mycket märkliga bedrift att vilja offra sin son under lydnad, om inte skriften framhållit dem? I ett församlingsmöte hade med all rätta hennes leverne dömts ut och Abraham hade fråntagits föräldrarätten i en humanistisk värld utan förståelse för andligt liv i Gud. Abraham är ju farlig som pappa... "Gud ska nog tillse offret ", sa Abraham till sin son och visste inte om att han profeterade. JESUS kom. Han det stora offerlammet som fick sin förlaga i det prästerliga offrandet.

En levande tro går inte att tygla inom uppsatta konventioner. Du kan aldrig lagstifta mot trons gärningar. De hittar sina uttrycksformer och låter sig inte hindras. Trons gärningar har sina rötter i Gud och hänskjuter sin rätt i det den utför i honom. Det är allt den eftersträvar. Då uppslukas människan i något som blir större än henne själv om än under många brister. Tid och rum blir underordnat. Hon arbetar då ohämmat natt och dag, om så är. De som inte förstår essensen ser då bara övertidsarbetet och det sekundära på en mänsklig nivå. För trons människa finns då inga obekvämligheter eller hinder.

Kan man äga en levande tro på Gud och inte uträtta något för JESUS? Nej. Det säger oss Jakob i sitt brev. Det är helt uteslutet. Man kan inte förlägga trons gärning på entreprenad. Den som lever andas och torson rör sig upp och ned, fram och tillbaka av livstecknet. Det går inte att dölja. Tron utan gärningar är död. Men en levande tro är verksam!

Har du liv i Gud? Ja, då måste du uträtta något i ditt liv. Det är trons väsen.

Jag har sett evangeliskt arbete på nära håll. Verksamhetsformer som uppstod då livet i Gud fick enskilda individer att sluta sig till varandra och hitta uttrycksformer i en verksamhet för att nå andra med evangelium. Vi måste tillbaka dit till ett pionjärt arbete. Det enkla att nå andra människor med evangelium. Nu snickrar alla på sina egna hus istället och profeten Haggai ropar från sin tid, tidlöst; 

Är då tiden kommen för eder att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger öde? (Haggai 1:4)

 

Läs hela inlägget »

"En dag när Mose hade blivit vuxen, gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Han fick se en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla håll, och när han såg att ingen annan var där slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sanden." (2 Mosebok 2:11-25)

De två mest inflytelserika gudsmännen genom tiderna är trots allt Paulus och Mose. Paulus, som före sin kallelse "andades hot och mordlust " blev den kristna församlingens stora apostel och teolog. Han som skrivit merparten av alla skrifter i Nya testamentet. Paulus, som först kallades Saulus var med när Stefanus stenades men utan att ingripa trots sina långtgående befogenheter. "Och jämväl Saulus hade gillat att man dödade honom.", uppger Apostlagärningarna. Hans liv var så belastat att han likt Jakob fick ett nytt namn vid sin kallelse. Paulus.

I Dagens text så heter det om Mose så avklätt och naket att "en dag när han hade blivit vuxen." När han blivit vuxen?! Blir man vuxen på en dag? Det går naturligtvis inte att mäta. Men också vuxna gör förhastade och omogna saker. Ja, värre än så! Fullständigt obegripliga saker. Oh! Åh!...Det är då ett rikt trösteord för den som brutit mot moralens stränga förordningar. Det ger då hopp i Gud om en bättre morgondag i JESUS hägn. Gud värvade Mose. Och JESUS utvalde Paulus. Är det inte stort, så säg? Då finns det hopp!

Mose var kallad av Gud och när han sent omsider ville starta befrielseverket tog han saken i egna händer och påbörjade en strid han aldrig skulle kunna utföra själv. Han försvarade en hebrè mot en egyptier och dödade honom. Mose blev en mördare. Gudsmannen Mose, som senare skrev på stentavlor att man inte ska dräpa. Ja, långt senare i hans liv. "Lev som du lär", säger moralen. Men talar inte utifrån nåden.

Det finns väl knappast något brott som lagstiftningen dömer så hårt som just mord. Livstids fängelse. Hela livet. Bara dödsstraff kan verka strängare. Det mesta kan vi någolunda under försoning och konsensus reparera här i livet, men aldrig någon som bragts om livet. Den människan är inte längre talbar. Likväl - så blev både Paulus och Mose kristendomens, ja, mänsklighetens kanske största män i storhet och räckvidd.

Mose fick vara i en öken en tid därefter. Han förlorade också hela den kontext han var uppvuxen i och som han var skicklig i. Tänk dig gärna in i det. Det är inte små saker vi talar om här. Paulus förlorade också han vid sin kallelse sitt sammanhang med det ansenliga Sanhedrin där han var en av de främsta företrädarna. Den kanske mest ansenliga klubben i Israel på den tiden.

Det här ger hopp, min vän! Nåden är inget Sanhedrins män har någon erfarenhet av. Inte alls. Och egyptierna betraktade inte heller de nåden som något särskilt dyrbart. Farao kunde benåda efter humör eller för sin egen högfärd skull men inte efter ett Guds sinne. "Den som har fått mycket förlåtet kan också förlåta mycket ", säger skriften, och gör dygd av saken.

Mose gjuter på Guds befallning där i öknen locket till Arken där Guds lag förvarades. Arken, som innehöll Guds och mänsklighetens brottsregister. Förbundstavlorna. Förbudstavlorna! Det locket i guld kom att kallas nådastolen. Nådastolen? Ja, nådastolen. Lagen som är uppslukad av nåden i en låda! Där stänkte man offerblodet, vaktandes av två keruber i guld. Nåden gäller. Blodet gäller. JESUS blod.

Guds väg framåt för Paulus var inte i och genom Sanhedrin. Guds väg med Mose var inte heller i Egypten. Ibland är Guds vägar brutala för hans tjänare. Den bryter tvärt av! Vägen vänder inte åter men den sträcker sig framåt under bränd mark. Många gånger.

Det vilar en oerhörd tyngd och densitet över en människas liv i att vara kallad av Gud. Gud är inte en människa. Han är Gud! Han är verksam i tiden också bland människor vilka han har funnit behag till.

 Jag skriver någon till tröst. Utan nåd är vi alla förlorade. 

Mangrant.

 

Läs hela inlägget »


"Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd." ( Markus 16:16 Nya testamentet )

 

Läs hela inlägget »

Till veckan kommer jag att evangelisera i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan med flyers. Jag vet inte hur många gånger jag annonserat om det. Men det är med en lika stor förväntan varje gång.

Jag önskar jag kunde dela med mig av den välsignelse det ger, det välbehag från Gud. Det handlar inte om självexponering eller någon egen marknadsföring. Jag upplever att det är början på något mera och det har jag också många gånger påtalat. Det är något av det moln som följde Israels barn om dagen och elden om natten. Där HERRENS närvaro är där upplevs den.

I våra dagar har han kallat mig dit ut och därför går jag. Det kan låta anspråksfullt - och det är det. HERRENS härlighet har en enorm dragningskraft. Den Helige Ande vill dit!

Därför går jag.

 

Läs hela inlägget »

 - "We took Jesus Christ for better or worse, in health, or in sickness, to have and to hold so that even death should never part us."

 - Charles Haddon Spurgeon -


 

Läs hela inlägget »

För några år sedan bad jag till Gud att han skulle stoppa den ogudaktighet som vårt land upplever. Den är i särklass. Med ogudaktigheten blir kulturen ett drivhus för synden. Ja, jag har skrivit flera gånger om det här på bloggen, "...från manna till vaktlar". Vi får be till Gud om vad vi vill. Han svarar på bön.

Jag fann i Guds ord att profeten Elia bad en bön att det inte skulle regna. Då gjorde det inte det på tre och ett halvt år. Men det står inte att Gud bad honom att tänka så. Eller att Gud initierade idèn. Har du läst om något liknande? Elia gjorde det självmant och Gud gick i god för honom. Jag fann ut att om man är i samsyn med Gud - då blir man i många stycken en verksam medarbetare till honom. Det vill Gud! All ära till honom!! Ja, det står till och med att Elia sa att det inte skulle regna igen med mindre än att han sa det! Läs fortsättningen på den berättelsen. Utvärdera den texten. Det är oerhörda saker. Elia bad landet in i nöd. 

Och nu kommer den! Prisökningen i vårt land har inte varit så hög sedan 1950-talen. Nu börjar det också skaka i finansvärlden. Vi är på väg in i en motsvarande torka. Det kommer inget gott av den. Inget.

- Men det kommer att komma mycket gott ur den!

 

Läs hela inlägget »

"De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden." (Uppenbarelseboken 12:11)

Vare sig det handlar om träning inför ett lopp eller en helt avgörande tävling så finns det ett moment av triumf vid en målgång och en seger. Så är det inom många områden. Segerns glädje. Den munvige njuter polemikens sötma då hans argument överträffat motståndaren i logik och konsekvens under retorik och med tankens skärpa. Den mest snabbtänkte blir den bäst slagfärdige i kombinationen. Vinnaren i tyngdlyftning kan glädjas åt att stången vägde 100 gram mer än motståndarens - trots att båda lyfte flera hundra kilo var. Det är vinnarens aura. Man vann. Man övervann motståndaren. Och man segrade.

Människan har ett eget ansvar för sitt liv och att vinna det. Då handlar det inte om att vinna över en annan människa. Då står du ensam i ditt gem. Många går evigt förlorade för att de skyller på en annan människa. Så förödande tragiskt. Och så enormt självbedrägligt. 

Att vinna sitt liv till skillnad ifrån att vinna hela världen lägger JESUS i vågskålen. Illustrationen är enorm och kan inte överbjudas. "Vad hjälper det en människa? ", inskärper han. Men vi fortsätter att vara engagerade i att vinna små fördelar i världen för en bekvämligare vistelse under en kort tid. Vi tappade bort JESUS undervisning sett ur det eviga perspektivet. Här är vår själ farligt hotad.

Skriftställaren av den här bloggen har en tendens att rikta udden mot de redan kristna och på bekostnad av de av naturen redan förtappade. Jag kommer ständigt tillbaka till att mana de troende. De som somnat. De som gett upp. De som plottrar bort sig under en pågående akt. De som blivit bittra och obrukbara för Guds rike. 

Vet du om att Johannes skriver om de som övervann djävulen med sitt vittnesbörds ord? Det är något oerhört! I kraft av sitt vittnesbörds ord. Det finns kraft i det. Tydligen. Du kanske inte märker av det men det är kraft i ditt vittnesbörd!

I tre år...ja, det låter som Paulus ord nedtecknade av Lukas i Apostlagärningarna... Han som natt och dag hade undervisat de kristna. Men i tre år har jag manat på de kristna att resa sig upp ur alla tänkbara passiviseringar. Du förstår; kan man förmera sig då är väldigt mycket vunnet. Det finns ett enormt arbete där ute bland människorna, bland de som du förväntas vinna för evigheten. Avsaknad av strukturer är ingen ursäkt för passivitet. Nej! Tvärtom. De är uttryck för gyllene tider under pionjärskap. De är mycket mer stimulerande än verksamhetsformer som stelnat och som går sin gilla gång. Hör du att jag ropar på dig! Tänk om det är den Helige Andes rop på dig!? Det är allvarligt.

Att vinna över djävulen i sitt eget liv är en storjublande seger! Ja, jag skriver ihop de två orden som ett enda superlativ. Stor och jublande, säger dig uttrycken något? Men storjublande - då är det verkligen fest! Var lägger du betoningen i ordet? I storjublande? Han som är besegrad av Lammets blod. Det är det första och största. Djävulen gör sina räder men blir ständigt påkommen som en mytoman. Denne åklagare. "Hur har du inte fallit, du morgonstjärna.

Vet du inte hur du ska hitta en tjänst för Gud, min vän? Då kan jag hjälpa dig med det. Jag är vidöppen att lära ut så långt jag har erfarenhet. Du måste bara vilja, våga och verkställa. Du kommer att leva under ett välsignat flöde från himlen. Och du kommer att upptäcka ett mycket spännande liv med Gud du aldrig kan få på annat sätt. Tro mig. 

Jag inbjuder dig att vara med och kan inte överge dig. Herren kallar på många att förändra sin tillvaro ifråga om perspektivet. Det eviga. Det handlar inte om att "lämna allt och sälja allt" och gå upp i rök eller inträda i ett existentiellt vakuum. Det kan det också göra uppvisar historien men "Om den goda viljan är för handen ", säger skriften, "då är den välbehaglig med de tillgångar den har och bedöms ej efter vad den inte har." Du har fått allt. Ge något av din fritid. Ge av ditt vittnesbörd. Ge det åt HERREN i ett själavinnande.

Det är ett offer JESUS har behag till. Pröva honom, så ska du få se!

 

Läs hela inlägget »


Idag kom de nya traktaterna. Tryck på både fram och baksidan. Jag tycker den personliga kontakten är av vikt. Därför la jag in en bild också på baksidan.

Nu står vi inför en vår och en sommar och då ska många få dessa påminnelser. Det ser jag fram emot!

 

Läs hela inlägget »


"Till dig som fått en traktat idag så vill jag säga; JESUS älskar dig! Han vill ta hand om ditt liv. När han flyttar in i hjärtat - ja, för det finns ingen bättre beskrivning på det, så tar han hand om städningen av ditt hjärta och sinne. Han renar din själ från all synd. Han fortsätter att hålla rent i ditt hjärta som du har så många rum i och så många du håller av och älskar. Där det bott hat eller besvikelser, bitterhet eller annat. Där flyttar han in med sin frid. JESUS blir din frälsare och Gud för tid och evighet. Tro på honom, åkalla och bed till honom som till en förtrogen vän. Det är han."

Ja, det blev några timmar på stan idag i den råa kylan. 500 traktater blev utdelade och många har på så vis blivit påminda om JESUS. Det är det stora. Flera samtal med ofrälsta människor som fick veta vägen till frälsning.

Det var också så uppmuntrande att få träffa en broder från Gävle som kom för att titta till evangelisationen och för att träffa mig. En följare som ber för arbetet där i korsningen. Det var och är uppmuntrande.

Ja, så ska det vara! En öppen dörr för evangelium. Snart är vi många fler, ja, en stor armè som reser oss upp ur kyrkstolarna och börjar vinna människor för JESUS och evigheten.

Det är målet och syftet.

 

Läs hela inlägget »

"Medan det nu höll på att dagas, uppmanade Paulus alla att taga sig mat och sade: »Det är i dag fjorton dagar som I haven väntat och förblivit fastande, utan att förtära något. Därför uppmanar jag eder att taga eder mat; detta skall förhjälpa eder till räddning. Ty på ingen av eder skall ett huvudhår gå förlorat. När han hade sagt detta, tog han ett bröd och tackade Gud i allas åsyn och bröt det och begynte äta. Då blevo alla de andra vid gott mod och togo sig mat, också de."  (Apostlagärningarna 27:33-36.)

Jag vaknade denna morgon med vetskapen om att gå ut med evangelium på stan. Det är inget löfte jag behöver leva upp till. "Villigt kommer ditt folk när du kallar din här.", sjunger Psalmisten. Jag vaknade alltså inte under svårmod eller missmod. Men jag går ensam dit ut. Hären är Guds. Inte min.

Jag tänkte för ett slag på min pappa. Han som var min far i livet. Men blev ett föredöme efter sin död. Hade han tro, gått ensam med evangelium ut på stan i Göteborg, då det begav sig? Det vet jag inte säkert. Hans oxpik var modets. Inte ordet mode men mod. Han gick alltid med en eller två av sina andra vänner under evangelisation. Bibelns Mose skulle egentligen gått ensam i sin kallelse. Han som utbad sig Aron, sin äldre bror, till sällskap. Mose, som inte blev en del i något frejdigt evangelistpar tillsammans med sin fru Sippora, på sin tid, med Swishkonto och kallelser från det Kaldeiska Ur i försök att överträffa sig själva. Tvärtom! Blev inte till och med hans son Gersom till ett verkligt problem och mer än av ett episodiskt hinder? Jo. Vi behöver perspektiven.

Den Helige Ande tog mig tillbaka till texten i Apostlagärningarna 27 denna morgon där Paulus tillsammans med 275 personer höll på att gå under på havet i en svår storm. Ja, den var ganska hård säger texten och visar på att det hade kunnat vara värre. En ängel befann ju sig med dem. Vem i vår samtid skulle annars påminna om det om inte den Helige Ande. Tv4? Nyhetsmorgnar eller den smutsiga kristna dagstidningen DAGEN? Den är värre än kvällstidningarna inom sitt område. Oren och smutsig. En verklig surdeg som förstör Guds rikes säd, som den leds idag. Ni som arbetar på den gör mänskligheten en otjänst. Lägg ner den. Den gör mer skada än nytta.

Det var alltså 276 personer med på båten där på det Adriatiska havet med Paulus inräknad. Var Herrens ängel också medräknad, du Helige Ande, som formulerar dina rop i tiden!? Har vi änglar som följer oss? Har vi änglar som hjälper oss då vi inte mäktar med längre? Ja, Gud har en stor skara av sändebud. De bistår då vi inte klarar det längre. Bara vi inte ger upp! Paulus uppmanade alla på båten att äta. Ja, man äter mat. Man tittar inte på mat. Man tävlar inte i mat. De hade inte ätit på hela fjorton dagar. Av misströstan. Guds ord är mat för vårt andliga välbefinnande. Det finns näring och vitaminer i ordet. Du ser dem inte men de verkar då du fått i dig det. Vilket? Det rena Gudsordet.

Vad läser vi här i texten? "Han tog ett bröd och tackade Gud i allas åsyn och bröt det och begynte äta." Känner vi inte igen den satsen under mer angenäma förhållanden? Under normala förhållanden. Formeln är ju avskriven rakt av men avhuggen. "...sedan tog han också kalken efter måltiden"... Men här på skeppet saknas det senare momentet. Båda citaten är Paulus ord. Vi läser den fulla texten i samband med det vi kallar för nattvarden eller brödsbrytelsen. Vad betyder denna iakttagelse? Tider av svårigheter. Av brist. Tider av ofullkomligheter. Då allt inte är optimalt. Då halva satsen saknas i en mening och där allt är till något annat än vad det skulle vara. Då en får gå utan två. Då två och två skulle sändas ut men bara blev till en. Men då det ändå finns liv i Gud! Så framstår en Hanna i templet och en Simeon inför JESUS inträde i tiden. Kämpande men trosvisst väntande.

Det finns extra ordinära tider, som likt under Davids tid, vilken åt av skådebrödet, vilket var strängt förbjudet. Sätt det i relief till Saul som offrade ett offer, vilket var förordnat prästen och inte kungen. Saul blev så förkastad. Men David åt av skådebrödet. Gud hade då högre värden han vakade över! Här bröt Paulus brödet på ett katastrofens skepp och vi saknar vinet i satsen. Förstå min bild. 

Skeppet gick sönder såsom ängeln hade förutsagt. Men alla klarade sig - om än brutalt. Det var det väsentliga. Och hur klarade de sig? Hur kom de i land? Ja, här slår den Helige Ande åter in drivspikar i det nya framtida skeppet, den nya verksamheten, med att säga; "Men hövitsmannen ville rädda Paulus och hindrade dem därför i deras uppsåt, och bjöd att de simkunniga först skulle kasta sig i vattnet och söka komma i land, och att därefter de övriga skulle giva sig ut, somliga på plankor, andra på spillror av skeppet. Så lyckades det för alla att komma välbehållna i land."

Paulus talar på ett annat skriftställe om de som lidit skeppsbrott i tron. "Några klarade att simma i land." Några. Men här i denna påtagliga händelse på tidens hav så räddades de av "plankor " och av "spillror " från skeppet. Här ropar den Helige Ande; "Håll fast det du har så ingen tager din krona!" Vi är inte framme ännu.

Inte allt i en andlig verksamhet överlever. Av strukturerna. Mycket i en andlig verksamhet är också för sin tid. Vi kanske kan vara modiga och säga; bara för sin tid. Likt David "som tjänade Gud i sin tid." Men det som är väsentligt håller man fast vid. Vid tron! Och den är evangeliserande. Den är missionerande! Tron som är lika lite som en bräda - ett senapskorn. En planka - ett senapskorn. Tron den för dig i land. Men du måste äta. Bryt brödet och ät. Ja, ta och ät. "Då blevo alla de andra vid gott mod och togo sig mat, också de."  

Tack JESUS för en Paulus. Tack JESUS för Hövitsmän. Tack JESUS för att du går med som en ängel och bredvid. Då ser du vad vi ser. Du känner vad vi får känna och erfara. Du som redan är väl förtrogen med mänskligt liv."

Nu ska jag strax åka in till korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan med traktaterna om JESUS. Det är tretton minus grader just nu, men det ska bli bättre. Det är ingen väderleks fråga. Detta är ett trons arbete. Jag formligen vräker ut traktater om JESUS, men ser inte strikt till något resultat. Det påverkar mig inte.

Jag vet att på sådd kommer skörd. 


 

Läs hela inlägget »

"Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn." (Uppenbarelseboken 3:8.)

Idag när en följare ringde mig och jag blev så uppmuntrad, så talade vi lite om tidsläget. Då slog det mig att vi är mitt uppe i ett gängkrig som påminner om starten på gängkrigen i New York på 1970-talen, men här i Sverige. Var det inte dem som David Wilkerson kom att evangelisera ibland då Nicky Cruz gängledaren blev frälst och "Korset och stiletten " skrevs? Tanken slog mig; Är det dessa som blir det nya missionsfältet? Gud vet! Herren vet.

Ja, en sak är säker och den meningen utväxlade vi över telefon; "Herren har öppnat en dörr för evangelisationen där i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan och den har kommit för att stanna. En dörr som ingen kan stänga. För det finns ingen dörr att stänga. Himlen är öppen. Vidöppen! 

Nästa vecka kommer de nya traktaterna jag beställt. Bed för denna gatumission! Traktaterna är lite mer påträngande i sitt framförande denna gång. Det behövs. Jag ska visa er när de kommer. Blir de bra i sin slutliga utformning kommer jag att beställa tiotusentals. Tro inget annat.

Hur Herren leder arbetet vidare, det vet inte jag. Men det är ett arbete utöver all mänsklig regi. Fullständigt.

 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

 • Märta » A.W. Tozer:  ”Ett innerligt tack för det du skriver här. Mefiboset ett av Bibelns starkaste vi..”

 • Nina » - Kom till Jesus! förvandlas!:  ”Томми ты молодец. Приятно видеть открытого человека. Который способен делать доб..”

 • Ester » Ett inlägg till Daniel Alm:  ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt i..”

 • Leif Backman » Ett inlägg till Daniel Alm:  ”Sanningen biter när den träffar. En rättmätig fråga till Daniel Alm, och många p..”

 • Elisabeth » Ett inlägg till Daniel Alm:  ”Tack, Thommy för denna klarsyn! Man har ju inga ord. Välsignelser! I Herren ”

Arkiv

Etiketter