_DSC9211-2.Mobilen

2017 > 12

"Moab har levt i trygghet
från sin ungdom,
han har legat i ro
som vin på sin bottensats.
Han har inte hällts från kärl till kärl,
inte vandrat bort i fångenskap.
Därför har han kvar sin smak,
och hans luktsinne
har inte förändrats.
Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då jag sänder till honom vintappare, som ska tappa honom och tömma hans fat och krossa hans krukor. Då ska Moab skämmas för Kemosh, liksom Israels folk fick skämmas för Betel som de litade till.

Jeremia 48.


Moab är ett pojknamn ur ett incestförhållande på gamla testamentets tid. Ja, vi har haft usla förhållanden tidigare i historien. De följer människan likt konturerna av hennes skugga. Moab var son till Lots äldsta dotter. Lot var en rättfärdig man. Moab kom till efter en fylla. Men det är inte pappan som begår övergreppet. Det är dottern. Så mycket elände fyllorna ställt till med att vi nästan kan säga att den lisa det möjligen gett en och annan under mänsklighetens historia - med råge skapat mångdubbelt elände tillbaka. Vi människor som är specialister på missbruk. Vill du hamna galet i livet; sup dig redlös och du kommer med stor risk att ha spårat ur innan ruset lagt sig. Har du inget allvar kvar i dig!? Skaffa dig ett och behåll det. Det kan vara bra att ha för sämre dagar. Kommande dagar. Du kommer att utrustas med ett.

Moab blev med tiden ett folk. Ett folkslag. Men det började fel och fortsatte fel. Moab som står för elände. Inte så konstigt. Lots döttrar bar med sig Sodoms ideal. Ett kulturarv. Ideal och idealism är ingen garanti likt svanenmärket för rekommenderade produkter. Nej.

Moabiterna hade en egen gud. En avgud. Kemosh. Man offrade sina förstfödda söner till den guden - likt till Molok. Så barbariskt. Varför gjorde man det? Var det en projicering av det faktum att dottern söp sin far under bordet och genomförde det skamliga och fick just en son? Det vet vi inte. Hade föraktet blivit till skam som behövde sonas? Försonas. Den tiden hade säkerligen också sina sociala rekommendationer och föreställningar. Det var i alla fall legitimt och en dygd att offra den förstfödde. Alla kulturarv är inte av godo.

Jag vill ta fasta på vintapparen i texten. Vi som vill tappa upp. Vi ber också Gud tappa upp för oss med materiella välsignelser - han som ville lätta på våra bördor och uppmanade oss att fokucera på vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Han som ser vår skuld och skyndar dit efter brödet i bönen. Eviga ting. 

Plötsligt går något sönder och innehållet tappas ut, för Moab. Då kommer skammen. Likt en befrielse! För vintappares skull! "Skammen över Kemosh"... ..."liksom Israels folk fick skämmas över Betel ". När Israel skäms över Betel då har det gått väldigt, väldigt långt. Då är det ett bryskt uppvaknande. Det vill jag säga. Betel som är en bild på Guds hus.

- Tack Gud för de till synes nedbrytande vintapparna! De upprättar Betels rätta ära och ställning. De gör slut på Kemosh. 


 

Läs hela inlägget »

Igår kunde vi läsa om att Försvarsberedningens ordförande, Björn von Sydow, har en privat krisberedskap i händelse av krig. Han uppger att han lagrat filtar, mat, har en eldstad och en radio som man vevar fram el, så att man kan höra nödvändiga nyheter på radion. Vid krig kan elen slås ut. Man vädjar också från Försvarsberedningen att gå in på webbadressen: dinsakerhet.se - för att uppdatera sig och skaffa sig kunskap. 

Idag läser vi att Försvarsmakten också börjat skicka ut inkallelser för civila fordon, i händelse av höjd krigsberedskap. Man krigsplacerar fordonen. Det handlar främst om lastbilar och tyngre fordon men även privatbilar kan tvångsinköpas. De som får en sådan inkallelse får den i hemlighet per post. Vid ett krigstillstånd hinner man inte köpa fordon. Då måste fordonsparken redan vara känd och leveransklar.

Den totala tystnaden kring mina bloggar kan möjligen bero på det obegripliga i situationen och om det överhuvudtaget stämmer. Ja, du lär inte höra några verkliga profeter tala om det idag. Man är inte "up to date" med situationen. Nu är det inte längre jag som är alarmistisk. Nu är det istället myndighetspersonerna i Sverige som larmar. Min hustru som alltmer talar i termer: "du verkar få ditt krig"... Frågan är trots allt större än jag. 

Den militära bedömningen är att ett krig någonstans i Europa kommer att tvinga Ryssland att inta Sverige för att säkerställa Östersjön. Vårt innanhav rymmer många länder som Finland och de tidigare Baltiska länderna. Gotland anses vara en ovärderlig punkt i det här sammanhanget. Gotland - Östersjöns hangarfartyg, också kallat. Gotland och Öland som är en infartsport till Östersjön och Atlanten. Den som har Gotland äger Östersjön. Det är analysen.

Jag är inte för krig. Absolut inte! Då vore jag inte frisk. Men vår befolkning och vårt land måste igenom en kris. Varför? Det är bara en djupgående kris som kan föra till en rätt utveckling. 

 

Läs hela inlägget »

Försvarberedningen delgav idag regeringen sin rapport om totalförsvaret i Sverige. Slutsatserna som inte är militärt baserade väcker ändå oroväckande farhågor: - Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas, säger försvarsberedningen. Det skriver flera av våra dagstidningar om idag. En snabb nyhet som redan drunknat i all annan medial nyhetsförmedling.

Försvarsberedningen - som har till uppgift att analysera dessa frågor utifrån civilsamhällets utgångspunkter, föreslår att varje medborgare framöver ska ha beredskap för att klara av sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga samhället. Så konkret. Så kategoriskt.

Beredningens analys fastslår också att vi har ont om tid för att kunna nå fram till den förmågan. Det saknas både tid och resurser, menar man. Man pekar också ut Ryssland som ett hot i närområdet. Det är för övrigt inte många veckor sedan Rysslands president Vladimir Putin uttalade att det ryska samhället måste börja förbereda sin industri på att snabbt kunna ställa om hela sin produktion för militärt bruk, vid ett krigstillstånd. Vem tänker man anfalla? Vilka? Och när?

Vapenskrammel är en sak. Retorik en annan. Men där står vi!

Jag säger det igen: jag ser inte någon annan utväg. Våra pseudoproblem, välfärdsproblem och vår sjuka kultur behöver botas - för att inte tala om alla de relationsproblem vi har i vårt land. 

 

Läs hela inlägget »

Jag hörde för ett par dagar sedan ett program i P1 på radion som diskuterade moral utifrån vår egen tid. Man hade hämtat upp ett uppdiktat exempel från sexuallivets område. Har du ömma ögon - släck ner mitt blogginlägg. Det finns inget estetiskt här. 

Men låt mig först få slå fast - för något måste över tid få vara fast och riktgivande annars går vi vilse; Moralen, det är en tolkare av etiken. Våra normer. Här har kristendomen varit tongivande med bibelns budskap i många århundraden i vårt land - om hur vi skall förhålla oss. Vårt kristna arv har gett oss den moral vi en gång ägde. Men vi är inte kristna längre. Vi har blivit sekulariserade. Den nya generationen vet inte av Gud och hans ord längre. Människan saknar kompass i tiden. Ett rättesnöre. En vägvisare.

Redaktören och panelen i radions P1, som jag refererar till, diskuterade och prövade moralfrågan utifrån en uppdiktad händelse. Man skulle försöka identifiera och lotsa varandra i det moraliska kontra det omoraliska i berättelsen. Det rörde sig om en människa som tillredde en kyckling i ugnen och sedan tillfredsställde sig sexuellt med kycklingkroppen, handlade denne moraliskt eller omoraliskt och i så fall varför. Det var utgångsläget för diskussionen.

Naturligtvis så var ju panelens svar och invändningar avgörande här. Det är ju inte alltid man får svar som man ropar under civilkurage. Men för det mesta. Det tagna exemplet är inte bara smaklöst. Det är också ett exempel på hur låg standard det är på en moraldebatt i ett seriöst program i Sveriges radio idag. Vi har kommit dithän.

 Vad svarade man? 

Ja, den ena hade invändningar men inte mot sexualakten med den grillade kycklingen i sig, utan i egenskap av vegan. Som vegan hade han moraliska betänkligheter på att först ha dödat ett liv och sedan grillat det. Därför var den sexuella aspekten sekundär. Det var hans perspektiv. Han tyckte det omoraliska måttet redan var rågat. Den andra debattören försökte framhäva sin intellektualism genom att vilja veta mer om omständigheterna kring akten med kycklingen. Hon ville veta hur det gick till rent konkret. Hon ville även veta om maten skulle förtäras efter tillgreppet. Om det var en man eller kvinna som handlade. Eller om någon annan sedan skulle bli inbjuden till måltiden av kycklingen, innan hon kunde svara. 

Mina vänner. Jag är inte dummare än att jag förstår exemplet och dess ytterlighet i att förutsättningslöst försöka att tolka och tänja på gränser utifrån ett nutida moralperspektiv. Men hur debatten förs säger väldigt mycket om tidsläget. Vi är nämligen inlåsta i vår egen tid. Därför ser vi inte klart. Och vi har ingen urkund längre. Jag har andra fullständigt häpnadsväckande exempel tidigare aldrig skådat i historien, som jag kunde tynga er med, men jag stannar här.

Predikanten Birger Skoglund har talat i flera år om en eld över Sverige. Om eld över Sverige! Och han talar i termer av väckelse. Många är de som salvelsefullt säger sitt ja och amen till det. Vi tänker i frikyrkliga banor. Vi tänker på blå-gula tält på gröna ängar med stora frälsningsmöten och många dopförrättningar. Det är också mina preferenser. 

Jag är ingen profet. Men jag är verkligen inte säker på att Birger Skoglunds tilltal, som också jag har stor respekt för, kommer att komma på det här sättet. Det tror inte jag. Vi behöver ett generellt uppvaknande först. Guds ord talar om många härliga besökelsetider. Den beskriver också fruktansvärda historiska händelser.

Vad är värre än ett krig? Inget.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: birger skoglund

Idag har USA:s president Donald Trump deklarerat att man erkänner Jerusalem som Israels huvudstad. Man påbörjar härmed en flytt av sin ambassad från Tel Aviv till huvudstaden. Det här är politik och gör ingen skillnad i sak. Men det finns ingen annan huvudstad i Israel än Jerusalem. Det är så befriande att höra någon stå upp för något som vi vetat om i många, många årtusenden. Jerusalem var Israels huvudstad redan på biblisk tid.

Det var glädjande att höra!  

- Grattis Israel!!

 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter