_DSC9211-2.Mobilen

Anton Johansson - Budskapet

Anton Johansson får veta att hans brorson kommer att drunkna dagen efter. Det är en rekvisition på budskapets äkthet. Anton tar själv emot den av Gud och löser in den. Vilken svår dag. Att en sådan tragisk händelse slår in i närtid, ger naturligtvis trovärdighet till allt det andra Gud visade honom.

Jesus verkade stå på höger sida om Antons säng, där mitt i natten. Han vågade inte titta åt det hållet. Anton bedyrar att han inte brukar drömma och ljuset och glädjen som kom från mannen i rummet, var obeskrivligt stor. Atmosfären som uppfyllde rummet var en legitimation i sig. Himmelen var där!

Anton Johansson fick se framtida händelser som skulle beröra hans eget liv, sin omgivning, fisket i Finnmarken, missväxt, det första världskriget och ett vulkanutbrott på Island. Han får alltså veta en hel del händelser iförväg. Men även ett krig 1953 som Sverige skulle komma att involveras i - alltså två år efter Birger Claessons syner som han fick 1951. Det är åtminstone redaktionellt intressant.

Uppgifterna var så detaljerade att de framtida chefer Anton skulle få på sitt arbete, ett lantmäteriarbete, blev alla namngivna med verksamhetsår. Efter den sista chefens tillträde - som skulle heta Knutson, då skulle världskriget bryta ut. Allt detta är nu historia.

Anton Johansson får göra en "rymdfärd" med Jesus. Det är naturligtvis svårt för oss att föreställa sig. Så spektakulärt. En del av oss rynkar redan på pannan i skepsis. Det här ligger utanför alla våra egna preferenser och vi tappar gärna greppet om historien. Men Anton får se "himmelrikets hemligheter" och är på en historisk framtidsresa över Europa och världen, som sker tidskronologiskt för honom. Anton säger själv att det han var med om, var så storslaget att han var rädd för att bli märkvärdig. Vi har med en enkel man att göra. Gud dubbar inte vem som helst. Ändå faller manteln på den ovärdige. Den som inget är. De brukar vara de bästa verkställarna. De ambitiösa far ofta vilse i sina egna projekt. Gud behöver trogna vittnen.

Herren sa till Anton: "För människornas ondskas skull skall världskriget komma, men du skall göra, vad du kan för att underrätta och varna kejsar Wilhelm, att han icke må låta förleda sig att gå med på världskriget. Du skall vara mitt vittne. Du skall stå inför norska regeringen, stortinget i Kristiania (Oslo), Stockholm, Berlin och kejsar Wilhelm". Anton invänder. "Jag är ovärdig, att vara Ditt vittne, men genom tron på Dig är jag rättfärdiggjord till saliggörelse, jag kan inte skriva gott, kan inte tyska, och vägen är flera hundra mil". Så sa Mose. Så sa Gideon. Så sa. Och så sa...

Då fick han se Jesus på korset och kunde i detalj beskriva honom. Anton undrade ändå om det verkligen var Jesus som kom med dessa omskakande nyheter till honom. Vi tvivlar så lätt i vårt förnuft. Då förekom Jesus honom i hans tankevärld och sa: "Frukta inte, frestaren får inte bära törnekronan". Visa ord. Hade Han sagt "vill inte bära" kunde det varit en komplott under förställdhet. Men makten ligger hos Gud! Den kan ingen beröva Honom.

Hela denna berättelse bär inom sig en sådan övertygelse ifråga om en människas möte med en synlig Herre och det övermäktiga i att gå Guds ärende, att den hade kunnat vara läst direkt ur bibeln. Synen bekräftar sig själv. Anton omdömes förklaras och resten är historia.

Vi har skäl att se vidare på Antons syner. De går möjligen upp i Birger Claessons märkliga upplevelser på 1950-talet. Vi upplever också just idag hur krigstrummorna plockas fram. Idag sänder Danmark upp sex stridsflygplan för att patrullera det Baltiska luftrummet, i NATOS namn. På Östersjöns botten ligger ryska pipelines.

Det finns flera extremt allvarliga mellanmänskliga frågor som Gud aldrig blundat för i historien. De har tveklöst skapat kontroverser med Honom. Den gränsen har Sverige passerat för länge sedan. Vi skall inte negligera profetiskt tal. Profeten Jona budskap avvärjdes av Gud - på hans tid. Men återkom över landet under profetens Nahums dagar. Tillfälligheter är övergående men Guds standard för mänskligt liv har en bortre gräns. Tveklöst. Annars vore han ingen Gud. Det är Hans skapelse! Och Hans rörelsemönster går att skönja i Guds ord.

Sverige och Norden hör till det politiska och framför allt militära block som med Ryssland i spetsen kommer att draga ner till mellanöstern och kriga mot Israel. Det finns alltför många utpekade faktorer i Anton Johanssons och Birger Claessons profetior, att vi inte kan förbise dem. På ett eller annat sätt står vi i Sverige inför en omvälvning. Det är tveklöst så. Det kan få sin utlösande faktor - likt Elia gärning. En man av Gud ber en bön och driver landet in i nöd. Gud har låtit människor samarbeta med Honom förr. Gud tar ut vem Han vill.

Jag tror inte som Ulf Ekman att väckelsen kommer från den katolska kyrkan. Den kyrkan äger inte det perspektivet. Väckelsen kommer från annat håll och måste så göra. För vi håller på att välfärda ihjäl oss. Det vill ingen av oss kännas vid.

Vi är inte längre mottagliga för sanna andliga väckelser. Något annat måste till först.


Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln