_DSC9211-2.Mobilen

2021 > 08

"Men vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var HERRENS arm uppenbar? Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höllo honom för intet." Jesaja 53

I morgon bär det iväg och ut på stan igen! Det är en mycket märkligt skede vi är inne i. Det är som om Herren ständigt är beredd att gå ut med budskapet om sin frälsning, men det är vi som hindrar honom. Han manar oss! 

En dag var jag "tvungen" att åka direkt efter arbetet för att stå några timmar och dela traktater. Ja, för att jag ville, naturligtvis! Kan du tänka dig? Det är som att det brådskar. Det är maktpåliggande. Och då ska man gå.

Imorgon kommer jag att slå en "high five" med fasaden till byggnaden där jag blev frälst för snart 50 år sedan. Det brukar jag göra. Det är jag och Herren som har detta ihop. Det är en tacksamhetsgest! Fienden, han triumferar alltid då det som varit ett Guds verk tynar bort. Men det står om Jesus att "han sköt upp som ett rotskott ur förtorkad jord." Det vill han göra också i vår tid och i vår generation.

Imorse skrev jag till några grannar med stor frimodighet. "Ni måste bli frälsta! Jesus har en uppgift för er! " Det menar jag. Hur ska de kunna veta det om ingen säger det till dem?! Frimodighet har med sig stor lön.

Ja, jag vet inte vart det här slutar. Det är bara så stort!

En följare kontaktade mig och undrade om det gick att köpa traktater av mig. Insatserna där på stan får människor att aktivera sig. Det går hand i hand. Andra vill göra det man kan för evangelium. Det är så rätt!

Är du frälst? Ja, då är du ett vittnesbörd!! Du är inget vittne för att du kan allt om teologi och postmodernismens fasor. Du blir bara en åsiktsteolog och kommer inte att hålla måttet i kyrkopolitikens och demagogernas krets. Men har du kallelsen att vara vår tids apologet - då ska du ta dig an uppgiften! Bli ett Jesu vittne! Då får du någon med dig hem till Gud. Det vill han! 

Jag kommer att ha med mig gott om traktater imorgon så jag kan dela med mig. Det kostar inget.

- Väl mött därute!

 

Läs hela inlägget »

Nu till veckan, på onsdag, kommer jag att stå och dela ut flyers i korsningen Gamla brogatan / Drottninggatan. Det har inte gått ett tillfälle utan att det ha varit givande! Jag blir där från kl.10.00 med avbrott för lunch och till sen eftermiddag. 

Förr i tiden sjöng de kristna; "Framåt blott till seger underbar, Han är trofast som oss kallat har, Själv han går framför oss alla dar, I hans namn finns härlig frälsning!"

En riktig kampsång.

Vi ses!
 

Läs hela inlägget »

En man passerade mig på stan. Han fick också en traktat. Han stannade upp och läste. Då stannar också jag upp. Det är ett lystringstillfälle i arbetet som människofiskare. 

Mannen var mer gammal än äldre. Han hade levt ett bra liv, sa han. Han hade gjort allt som han hade velat och önskat. Farbrodern trodde inte på något liv efter detta och han ville inte ha några fler upplevelser. Allt var upplevt och gjort, så sa han.

Mannen berättade att han varit på starka gudstjänster på Tunnelgatan på tidigt 60-tal men han avgjorde sig aldrig för Gud. Det var i hans ungdom. Detta var långt innan jag själv var född. Nu stod vi där och Guds Ande gav mig en ingivelse:

" Om du nu är mätt och blasè på livet så till den grad att du inte ens kan tänka dig en evighet och en himmel, varför gav du då inte ditt liv till Gud när du var ung? Då hade du knappast hunnit bli led på alla upplevelser? Du har alltså inte upplevt allt! "

Mannen levde på en livslögn. Guds Ande sköt rätt in i bubblan. Meningarna kommer att följa honom ända in i evigheten - oaktat utgången. För vi är evighetsvarelser! 

Där stod jag på stan precis 60 år senare och får vara med och påminna honom om det som han hörde om på tidigt 60-tal och ge ett nytt frälsningens erbjudande.

Varför sörja flydda tider? Det är bara du som förpassat dig själv vid sidan av.

- Gå ut på fältet!  


 

Läs hela inlägget »

Flera röster oroas över att jag döper till Kristus utan församlingstillhörighet.

Mina vänner! Jag döper till Kristus och inte till någon kyrka. Eller är det så att det inte finns någon frälsning utanför kyrkan?! Så har i alla fall inte missionsbefallningen överlämnats av Jesus i min bibel.

Om den oron för de nydöpta skulle ha någon relevans hos de som har invändningar till dopet då vill jag säga; tänk om ni var lika ängsliga över alla de människor som aldrig nås utanför kyrkans väggar om frälsningen i Jesus och som inte får kännedom om bibliskt dop. Då skulle ni skynda med mig ut på stan och försöka nå dem med frälsningens budskap!! Ni bänkvärmare och föreningsidkare, jag vill säga till er: 

"Gå ut i hela världen och predika evangelium! Det gäller också för dig som är troende! "Den som tror och bliver döpt skall vara frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Döp dem till Kristus, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er."

Kyrkorna går inte ut till människorna. De lever många gånger i slutna grupper och odlar sina egna kulturer och särarter. Själv har jag suttit i 45 år på kyrkbänkar. Jag lärde mig allt om församlingsliv och fick en gedigen bibelkunskap, men förde aldrig själv någon fram till frälsning i Jesus eller döpte någon. Så förfelat! Men bara efter några dagar i evangeli tjänst fick jag döpa syster Mimmi till Kristus. Så stort! Jag kommer att bära hennes namn inför Gud i alla mina dagar. Tro inget annat! Hon vet var jag finns och att jag finns till för henne utifrån min medmänsklighet och gudstro - som för alla andra. Så bygger man relationer och så växer en gemenskap fram bland flera troende. 

Innan jag tackar Jesus för allt han gör så vill jag låna ett ord av honom. Det blir ingen tröstande psalm denna gång! Jesus svarade:

”Hälsa den räven att jag driver ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon, och att jag på den tredje dagen når mitt mål."


- Ha tro på Gud! Han som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen.

- Tack Jesus för vad du gör! "Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?!"

 

Läs hela inlägget »

" Jesus sade till dem: "Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd, för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom – vem av er skulle då få till svar där inifrån: Stör mig inte! Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er: Även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt djärv. 

Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.
" Lukas evangelium 11:5 -10.

Vänner har man för olika. Ja, så skulle man kunna beskriva det. Man finner samhörighet på ett personligt plan men inom olika områden. Det är inte alla man ringer mitt i natten för att låna bröd, som i Jesu exempel. Då är det verkligen en nära vänskap.

Jesu liknelse handlar om en man som ringer på mitt i natten för att låna bröd av en vän. Den tar sikte på vår relation till Jesus ifråga om vårt böneliv. Det är essensen. Vi ber för att vi har behov. Vi söker ibland för att vi saknar något och vi bultar på dörrar i en vidare bemärkelse då vi söker andra utvägar och möjligheter i livet. 

Bön kan vara ett kort omnämnande och sedan ett amen. Du känner nog igen det. Det är föga övertygande. Engagemanget talar då emot alla uppradade behov. Bönen är då mer en vilande livförsäkring för de eventuella närmast sörjande som har att begrava dig vid uteblivet bönesvar. Förstå mitt språk. Bön som istället kan vara en rejäl andlig brottningskamp! Så fick Jakob det. En ängel kom och besökte honom till och med.

När vi söker - ja, då kanske vi letar lite förstrött och ganska snart ger vi upp. Vi hittade inte det vi tappat. Vi kanske till och med letar ihärdigt och länge men inte tills vi finner... Det finns skillnader i sökandets omfång, om man beskriver det så.

Bultar, å sin sida, det är en rejält tilltagen knackning och talar om intensitet. Ingen bultar på en dörr och samtidigt tar hänsyn till folk på andra sidan dörren mitt i natten. Allt sker under en angelägenhetsgrad!

I liknelsen om mannen som ville låna bröd mitt i natten, så säger bibeln att han var "oförskämt djärv." Sätt in det uttrycket i en kontext om bön. Hur många gånger har vårt behov av att påkalla Herrens hjälp varit så intensivt? Ja, det är Jesus som ger oss illustrationen.

Bibeln talar på ett annat ställe om "att be illa ". Man ber illa för att motiven är att sedan själv förslösa det man fått. I detta textavsnitt så är den behövande "oförskämt djärv ". Är inte det "att be illa "? Nej, det är att framhärda i behoven!

Ohhh...min vänner! Tro att Gud tar himlastormande böner på allvar då det handlar om Guds rikes sak! Men då lägger man inte en lapp utanför himlens port och frågar Gud lite trevande om det kanske skulle kunna gå för sig att han hör av sig vid frukost ifall det skulle kunna tänkas finnas några skorpor över, för att travestera metaforen. Så illustrerar inte Jesus bönen. - Bulta, människa! Nej, att bulta det handlar om intensitet, om akuta behov och en nödsituation. Är ditt ärende angeläget? Gå till honom!

En annan bibelöversättning går i en annan riktning.  Låt oss läsa:

"Jag säger er: Även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd." (Svensk Folkbibel)

Har du läst något liknande?

Här får texten en annan innebörd och vi känner att vänskapen som människor känner av den verkligen riskerar att sjunga på sista versen. Upplevt tvång - då lever vänskapen farligt. Men Jesus är tålig och mild och han tar exemplet som ett typexempel.

Korresponderar inte denna liknelse väl med den om änkan som krävde rätt av sin motpart? Domaren gav henne rätt för hon pinade ut honom med sina ständiga påtryckningar. Vad säger Jesus i Lukas 18? "Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem?"   

Den nattliga vännen var "oförskämt djärv." Ohh...vi skulle kunna erövra betydligt mer för Guds rike om vi var besjälade av samma tåga. Brännpunkten ligger i angelägenhetsgraden i relation till Jesus - för det är vad bön handlar om! 

Om du har ett uppdrag att vinna andra människor för Gud och du med dina brister vänder dig till honom i bön, då vill jag påstå att hela himmelens resurser kommer att ställas till ditt förfogande. Det är mer än teori!

Var djärv! Ja, den nyanserade översättningen talar om att vara "oförskämt djärv ". Inte djärvt oförskämd. Men oförskämt djärv!  

Res dig, damma av dina kläder och sök vinna människor för Gud. Han kommer gå med dig om än andra vänder dig ryggen. Han som vill att vi ber honom om att sända arbetare till sin skörd. Men också att vi går själva!

Han kommer att gå med dig och förse dig med det du behöver. 

 

Läs hela inlägget »

"Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn." Apostlagärningarna 22:16.

Dagens text riktar sig uppfodrande till de tveksamma. De som vet om vägen med Jesus men som ändå dröjer. Varför tvekar du?

Detta brottstycke är hämtat ur Paulus liv men det rymmer samma princip för oss. Paulus frälsning var inget undantag. Så är det inte heller för dig och mig. Paulus tjänst och uppgift var speciell men hans nödvändiga omvändelse från sitt gamla liv det kunde han inte undgå. Detsamma gäller för dig och mig.

"Låt döpa dig och tvättas ren från synder och åkalla Herrens namn !"

Har du åkallat Herrens namn? Har du stannat upp i ditt tidigare förfelade liv och överlämnat det åt Herren - ja, då är dopets väg också din väg. Tänk att denna enkla procedur ska vara så svår att ta beslut i. Jesus som det strömmar kärlek ifrån, han som möter oss och ger oss av sitt liv och sin frid, när han inbjuder oss till dop - ja, då backar vi. Varför då? Det är en faktisk begravning över ditt syndaliv. Inte vill du väl släpa runt på det? Begrav det!

Det är märkligt. Vi som eftersträvar renlighet till kroppen flera gånger om dagen, vi som fått lärt oss att tvätta händerna så infernaliskt frekvent denna pandemi - inför dopet - då skriften säger att det är ett renande bad från våra synder - då tvekar vi! Det borde vara kö till dopgraven.

Dopets vatten är inget vigvatten i den bemärkelsen att själva översköljningen frälsar. Du måste ha en relation till Jesus. Det är där det sitter. Är han levande för dig - ja, då övervinner du alla hinder och går i dopets grav. Sådan är kärleken!

Bara det faktum att det bjuder på så mycket motstånd inom en människa och utom en människa, det faktum att många kan brottas i åratal kring dopfrågan, det talar för att frågan är laddad och hör till frälsningens väg. Stå upp! Låt döpa dig! Gör upp en gång för alla med den gamla människan i dig och träd in i en ny gemenskap med Herren. Du har väl inte lämnat Jesus bakom dig inför dopfrågan? I resignation. Det vore ett förskräckligt nederlag.

Stå upp. 

Låt döpa dig!

 

Läs hela inlägget »

Nu finns och syns flikarna i överkant lite bättre på bloggens stationära sida. Där finns också kontaktvägar. På mobila enheter finns de i högra kanten högst upp. 

Läs hela inlägget »


Sist jag stod på stan och delade flyers iakttog jag två personer som snabbt vände på sina mottagna traktater. Med blank baksida. De fångade mitt intresse. Kanske man skulle lägga till ytterligare text också på baksidan, till nästa upplaga?

Mina tankar gick raka vägen till förfrågan; Biograf överlåtes. Ja, ni får förlåta mig men jag menar allvar. Varför har jag sånt behov att komma ut på stan med traktater? Därför det är ett uppdrag som hastar. Jag kan stå där i sex - sju timmar i sträck men blir inte trött och åker motvilligt därifrån. Detta är inte ett normaltillstånd. Och inget skrymteri. Jag är för långt gången för sånt. Jag är havande med en vision!

Men jag vill inte hjälpa Gud med lösningen på en lokal. Det här ska vara omöjligt ända till ett förverkligande.

Idag gick jag förbi biograf "Saga" på Kungsgatan. Jag förde ett inre resonemang huruvida salongen var för stor, för liten eller hade för många salar. Jag fick släppa också de funderingarna. Inte av resignation men av överlåtelse till Herren. Också dessa aspekter är Guds!

Jag ser framför mig hur många människor har detta som sitt andliga hem som idag är hemlösa. Unga som gamla! Förståndet grinade illa när den stora skylten "Saga " kom i blickfånget. - "Du drömmer ", påpekade en röst, medans trons öga redan hade påbörjat demonteringen av Saga skylten och börjat sätta upp nya bokstäver: " T A B E R N A K L E T ". Jag gick segrande därifrån. Jag undrar så vilken lokal det kommer att bli. Ingen får Swisha mig en enda krona för saken skull. Jag returnerar. Så har jag det, mina vänner!

Guds folk behöver en plats där de kan gå "in och ut och finna bete." Där kommer så många frivilliga krafter att frisättas i kärlek till Jesus och Guds verk att... Själar skall bli frälsta!

Jag får ingen ro i frågan. Hade jag haft makten att beordra fram ett synligt resultat då hade jag kanske gått före Gud. Nu måste jag invänta visionen.

Jag är väldigt sugen på att skriva; "Biograf övertages" på baksidan av mina traktater vid nästa upplaga. Men trons övertygelse bidar Guds tid. Under tiden ska jag dela ut mina traktater. I tiotusentals! Och människor ska bli vunna för Jesus! Du får gärna följa med. Men jag står och faller inte med det.

Jag är för uppfylld.


 

Läs hela inlägget »

Idag har jag stått hela dagen i korsningen Gamla brogatan / Drottninggatan. Ett dagsverk. Ja, det är med en åkermans förnöjsamhet jag konstaterar att jag fick nå 1000 människor med påminnelsen om Jesus och evigheten. Det kommer att bli skörd på sådd! Åkermannen som har sin främsta egenskap i tålighet. Tåligt väntar han på sin skörd. Grodden kommer upp men inte samma dag...

Det blev ingen förbönsstund eller frälsningsmöte denna dag. Men flera kristna som fick upp ögonen för det gamla sättet att med enkla medel kunna evangelisera med traktater. De gav sig till känna. Jag har lovat hjälpa till - om någon ber mig om att få fram traktater. Bara mejla mig så hjälper jag till. Adressen finns här på min hemsida. Det kostar inte så mycket och stadens gator är än så länge bara avgiftsbelagda för bilar. 

Den första frågan som kommer upp när man samtalar med människor är; "Vilken kyrka eller församling är det? " När jag då svarar att det är på en personlig kallelse och initiativ jag står där då är det som att ett annat förtroende uppstår hos människor. 

Hur gör man då, kanske någon undrar, när man står där och delar ut? Är det inte utsatt och pinsamt? Nej, det är så enkelt. Var bara dig själv och gå inte in i någon roll. Var varken karismatiskt tillgjord eller dogmatisk. Jag brukar säga när man frågar mig; "Vad är det där? " Då svarar jag att jag står här för att påminna om Jesus och om vad han gjort för oss. - "Han älskar dig personligen." Väldigt direkt på sak. Det är avväpnande och människorna blir mjukare i bemötandet. Då kan man komma dem inpå livet.

Jag skulle kunna berätta helt osannolika berättelser om hur jag fått be flera gånger under ett och samma tillfälle för människor, när det sedan visade sig att själva mötet oss emellan var det bönesvar som vi samtidigt bad om. Jag fick nämligen ge råd som löste situationen eftersom jag var insatt i det som det gällde. Ett möte och ett sammanträffande som inte kunnat ske om inte Herren sammanfört oss. Det är mer än ett kunskapens ord! Det handlar om att gå i Gud förutberedda gärningar vid ett möte på miljonen - för hur skulle vi kunna veta om att vi skulle träffas där och då? Jag önskar jag kunde berätta mer detaljerat än så men det förstör förtroendet.

"Gå ut på gator och i gränder och nödga människor att komma!", står det. 

Ut på gatorna! Man växer med uppgiften. Jag hjälper dig med flyers om du vill. Stockholm har många gatukorningar. Gör en till din! Så extremt avskalat men du får så många kvitton på att Gud sänder människor i din väg. Snart kommer Jesus och du vill väl ha någon med dig? Eller är du bara upptagen med att samla skatter här på jorden?

Vill du vara med och evangelisera? Det kommer att förnya dig. Du kan få stå med mig. Jag har bara börjat och jag överlämnar tillväxten åt Gud. 

Det personliga mötet som kan bli till en gemenskap på sikt. Det är mer än bibliskt. Det längtar jag efter. Bryt cirklarna! Jag vet hur cirkulära de är. Jesus har ett uppdrag vi har att uträtta. Att göra honom känd.

Jag återkommer här på bloggen nästa gång jag kommer att stå där i korsningen - Gamla brogatan / Drottninggatan. Jag har bara börjat.

- Gud välsigna dig!
 

Läs hela inlägget »

"Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd." Markus evangelium 16:16

Imorgon kommer jag att stå hela dagen i korsningen Gamla brogatan / Drottninggatan och vara kontaktbar och dela flyers, med avbrott för lunch. Det finns så många möten därute som inte hade kunnat bli till om jag inte befunnit mig där. Nu är varje tillfälle så dyrbart. Tänk, Mimmi var ett sånt möte! Hon blev döpt i lördags. Nu äger hon full frälsningsvisshet. Jag vet inget större än det, just nu! Himlen gläder sig fortfarande och jag dras med all vaken tid.

Låt mig få utmana dig utifrån Jesu egna ord i Markus evangelium du som inte blivit döpt. För bibelorden är från Jesu tal efter uppståndelsen. Detta är frälsningens väg också för dig.

Vad sa Jesus? - " Den som tror och bliver döpt, han skall vara frälst."

I Romarbrevet skriver Paulus: " Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, skall du bli frälst." Detta är frälsningens grund och trons verkan.

Men stod det inte ett litet och i den meningen som Jesus uttalade? "Den som tror och bliver döpt, skall vara frälst." Binder inte ordet ihop akterna? Tron och dopet. Vad händer om man inte tror. Då blir man fördömd! 

Min vän! Ingen låter döpa sig om man inte tror! Eller hur? Dopet är en följd av frälsningen. En följdriktig lydnadshandling. Därvid utklassar också Jesus alla barndop. Ett spädbarn kan inte tro. De vet inte ens om att de finns till. Bibliskt dop är ingen besvärjelse med hjälp av dopfuntens vatten till bestänkelse av spädbarn. Med vår tids mått mätt, skulle det kunnat kallas för kränkande behandling. En ritual barnet inte vet om. - Dopet har med personlig tro att göra!

Jag överlämnar till dig att brottas med denna fråga. Men jag vill fråga dig och undrar; vill du inte gå frälsningens väg fullt ut? Sådan är tron. Sådan är kärlekens väsen. Den vill följa Jesus i allt! Med dopet dröjer man inte om man äger frälsningsvisshet. Det handlar om kärlek till honom - även genom något så enkelt som att gå dopets väg. Ändå är det sådan kamp för den enskilde att få det utfört! Tala om betydelse!

Min slutsats är att ingen låter döpa sig - om man inte är en troende. Det är logiskt. Och den troende döper sig när man blivit frälst. Stod det inte så? Alltså är dopet mer sammanhängande med frälsningen än vi kanske anat och förkunnat.  Det står inte heller att den som blir döpt kommer att börja tro och därmed vara frälst. Så går det helt enkelt inte till. Det förstår vem som helst.

Hela bibeln är full av dopets betydelse och återspeglingar! Jesus underströk dopets betydelse så till den grad att han själv gick i dopet hos Johannes döparen - "för att all rättfärdighet skulle uppfyllas." Jesus underställde sig. Varför skulle då inte du och jag göra det? 

Dopet är en begravning av den gamla människan och det är ett anrop inför Gud om ett rent samvete, står det i Petrusbrevet. Säg mig, är det då inte ett viktigt och unikt inslag i frälsningen? "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna", vädjade aposteln Petrus i sin predikan. 

Mina vänner! Vi kommer att döpa många omvända här ute i Sickla strand framöver. Behovet av en samlingsplats tilltar i styrka och det ekar mot den flärdfulla neonfasaden - Herren behöver den!! 

Imorgon ska många människor bli påminda om Jesus och frälsningens väg. Jag kommer förmodligen att stå där själv och hela dagen. I framtiden kommer fler och fler gatukorningar att vara bemannade med vittnen på samma sätt.

- Jesus älskar dig!

 

Läs hela inlägget »
"På min mästares befallning, och på din egen bekännelse om sinnesändring och tro på Gud. Så döper jag dig till Kristus, I Faderns, i Sonens och i den Helige Andes namn." "På min mästares befallning, och på din egen bekännelse om sinnesändring och tro på Gud. Så döper jag dig till Kristus, I Faderns, i Sonens och i den Helige Andes namn."


Idag har Mimmi blivit döpt till Kristus i Sickla sjön. - All ära till Jesus! Snart kommer hennes syster också att gå dopets väg. Det är jag övertygad om! Gud kommer att leda henne fram till ett slutgiltigt beslut. In i Guds rike föds man. Man föses inte. Systrarna som oavkortat blivit mina bönebarn. Herren kommer att vaka över er!

För ett par år sedan kallade Gud mig att ställa mig i korsningen Gamla brogatan / Drottninggatan med flyers för att nå människor med frälsningens budskap. Det dröjde inte många dagar så kom Mimmi och frågade mig om det fanns möjlighet att kunna bli döpt. - Ja, detta är förstlingsfrukten!

Mina vänner! Detta är bara en början. - Här, ja, här i Sickla sjön kommer många dopförrättningar att äga rum framöver. Det säger jag med en trons övertygande visshet. Det upplever jag Herrens välbehag över.

När jag döptes 1973 fanns det fyra dopförrättare. Det var andra tider då. En av dem, min egen far, han är hemma hos Herren nu. De andra två är inte längre verksamma. Men den fjärde, Karl-George Rognstad, som är bosatt i Norge har bevarat tron! Karl-George, som jag träffat fyra gånger på 48 år såg min påannonsering på min hemsida och frågade om han fick komma med på dopförrättningen, då han mitt under pandemin skulle besöka Stockholm. Ett sammanfallande besök ingen människa kunnat organisera. Dopet var inte ens känt. Ett sammanträffande på miljonen. Ser du Guds finger i detta? - En cirkel är sluten!  Karl-George sa sitt Amen. Då är det så.

Våra före detta grannar ute i Vällingby, Sven och Vera, de kom också just denna dag för att hälsa på och bese vårt nya hem. Vi frågade om de ville följa med på dopförrättningen. Också slumpmässigt realiserat. De följde med! Ett evangeliskt dop de aldrig tidigare beskådat, vad jag vet. - Herren skall med sin mäktiga och kärleksfulla hand leda också dem fram till ett avgörande. 

När vi går i tro då leder Herren oss in på så märkliga vägar att de nästan verkar minutiöst planerade. Alltför många sammanfallande faktorer det fullständigt är omöjligt att organisera på egen hand. Guds ord kallar det för: "att gå i förut beredda gärningar !" Du kyrkoängslige; Herrens Ande klarar det vi inte klarar av! 

Vädret var också helt perfekt denna dag. Obadvänligt och fritt från badare. Gud hör bön! Han lät hösten komma tidigare i år och tömde badplatsen för ett högre syfte. Han kan sträcka sig hur långt som helst bara vi går i takt med honom. Det kommer han att visa framöver också.

Nu är det viktigt att de som blir döpta kommer i tjänst. De får gå med mig, helt enkelt. Det är så evangelium går vidare. Inte i slutna rum men där människor rör sig och där Gud kan leda och sammanföra oss vidare i uppgifter för honom.

I fjärran ser jag en biograf öppna sina portar. "Ja, säger Herren; Höjen, I portar, edra huvuden, höjen eder, I eviga dörrar, för att ärans konung må draga därin." Du ska få se det med egna ögon och bjudas gå in. Sådan är Herren! 


Vilken potential i Gud!! Ja, jag vill utbrista med Josua: "Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal!

Så att jag får vinna seger åt Herren. 

- Tack alla ni vänner som burit denna dag inför Herren! Ni som slog hål i vaken, andligt sett. Inte minst min fru, Anne. Utan dig vore detta inte möjligt.

 

Läs hela inlägget »Imorgon är det dop till Kristus vid Sickla strand. Klockan 17.00 sker det. Var med i bön! Förberedelserna är många och på skilda plan och det är mycket som får lösas spartanskt och med uppfinningsrikedom. 

Frågan uppstod hur dopkandidaterna ska kunna byta om därute i det fria. Jag kom då på att jag har ett kamouflagetält som jag använt vid rovfågelfotografering. Det är ett enmanstält man dessutom kan stå upprätt i och som man fäster i marken så det inte flyger iväg. Det kommer bli en utomordentligt praktiskt lösning på detta triviala problem. Tältet vecklas ut och fälls ihop i en handvändning. Kärleken är uppfinningsrik, kärleken till Guds verk!

Be till Gud för dopkandidaterna att de får kraft att gå hela vägen. Det är ett stort steg i rätt riktning på trons väg. Vi döper ju till Kristus och inte till något samfund. Det hoppas jag att man gör också i din kyrka.

Du har väl läst om hur Guds Ande ryckte bort Filippus så fort han rest upp den etiopiske hovmannen ur vattnet, när han hade blivit döpt? Så oansvarigt av Gud! Borde inte hovmannen under Guds Andes överenseende åtminstone ha fått gått en Alfakurs och minst två år på bibelskola först? Hur skulle han kunna klara sig andligen i Etiopien utan kunskap i ordet? Nej, Guds Ande ryckte bort Filippus och han blev därefter sedd i Asdod, fem mil österut. Hovmannen fortsatte därefter sin färd - glad! 

Ha större tro till Gud och till den Helige Ande och var mindre ängslig för numerären i ditt samfund. Du är primärt satt att vinna människor för Gud. 

Att bygga sin församling - som är Kristi kropp - det sköter Herren om!

 

Läs hela inlägget »

Det är svårt att sommartid kunna genomföra dop vid badplatser. Speciellt om det är fint väder. Vattnet är då ockuperat av badare. Vi bestämde oss därför initialt för att begränsa dopförrättningen till några få inbjudna vänner, med risk att behöva improvisera och kanske få byta plats. Då är det omöjligt att bjuda in till offentligt dop. 

Men nu ser det istället ut att vädret blir dåligt ur badsynpunkt. Tack Jesus! Jag har bett för den saken. Hösten är minst en månad för tidig. Vi får det bästa av dopväder! Det gör att vattnet troligtvis blir fritt från badgäster. Det säkerställer att vi kan ange platsen. Jag är förvissad om att vi kan genomföra dopet på Sickla strand som vi tänkt - utan att vi sedan måste bege oss någon annanstans med åskådare och deltagare i släptåg. Det hade inte gått.

Så kom och var med. Det är trosstärkande. Dop till Kristus som aldrig sker under hysch-hysch. Så var det aldrig tänkt heller. Frågan var mer av praktisk art. Men man måste kunna annonsera platsen om man bjuder in människor. Bara så.

Vi kommer att genomföra dopförrättningen vid Sickla strand klockan 17.00 på lördag. Den blir avskalad men underbar! 

Gud hör bön och vädret ser ut att bli till dopets fördel. 

- V ä l k o m m e n !
 

Läs hela inlägget »
I går fick jag hem 7.500 traktater från tryckeriet. Med samma text. Resterande 2.500 befinner sig på villovägar men en god leverantör ersätter förlusten med nya.

Är detta någonting att skriva om? Ja, verkligen! Det kan inte nog proklameras ut det arbete som sker för Jesus. Hur skall annars efterkommande finna exempel och föredömen? Och hur skall glöden ta fyr?! 

På söndag planerar jag att stå i korsningen Gamla brogatan/Drottninggatan igen. Jag ser ju hur Gud koordinerar människors andliga hunger och behov med min närvaro därute. Inte för att jag är något i mig själv men för att Jesus står i centrum. Kunde jag skala av ännu mer för att han skall bli synliggjord då skulle jag göra det. 

Johannes döparen sa; "Det är såsom sig bör att han (Jesus) växer till, och att jag förminskas. Den som kommer ovanifrån, han är över alla; den som är från jorden, han är av jorden, och av jorden talar han." Johannes 3.

Det är så sant!

På lördag är det dopförrättning. Då skall jag döpa två systrar till Kristus. Det är en betjänande uppgift. En del tror att det är villkorat och bygger på meriter i Guds rike. Så fel man kan ha. Nej, det är en frukt från en ringa början av ett evangelisationsarbete. Jag gör bara det jag är kallad att göra.

Denna gång annonserar jag inte ut dopförrättningen inför publik. Det får bli en "begravning i närhet av de allra närmaste" - om jag får låna uttrycket i det naturliga. Några är inbjudna av dopkandidaterna. Bed att Jesus får verksamhetsutrymme på så vis att han kan beröra många. Det gör han. Han som går de vägar han gick förr. Vart är det? Där behoven finns!

- Välkommen på söndag om du har vägarna förbi. Jag ska försöka vara i korsningen vid 15.00 tiden och hela dagen ut. 


 
Läs hela inlägget »Nästa lördag så blir det dop i Sickla sjö. Då ska två systrar ta steget och döpa sig till Kristus. Det är hur stort som helst!

Vi ser fram emot dåligt väder så att vi kan få vara så ostörda som möjligt, utan att det för den sakens skull handlar om ett hemlighetsmakeri. Varken dopförrättaren eller dopkandidaterna vill ju ha fullt av annan aktivitet i vattnet precis där och då. Bara så. Annars sker det under öppen himmel!

Guds ord har framgång! Människor tar evangelium på allvar och finner Jesus! Det är överväldigande.

Jag kommer själv att dopförrätta.

Äran till Jesus!
 

Läs hela inlägget »
I dag har jag varit ute på stan hela dagen. Äntligen ett helt pass med många traktater utdelade. Ett verkligt maratonlopp. Vilka fina möten. 

En ung kvinna som varit frälst en längre tid kom fram till mig och önskade bli döpt. Det är så stort! Vi har nu utväxlat telefonnummer och ska försöka få till en tid framöver. Det får bli ett dop utomhus då sommaren ännu är här. Be till Gud över saken. Det kan vara kampfyllt både innan ett avgörande och tiden där inpå för en dopkandidat. Det är ett viktigt steg i frälsningen. Gud är mäktig att bevara! Den etiopiske hovmannen sa till Filippus; "Vad hindrar att jag blir döpt? " Inget hindrar! Så gick de båda ned i vattnet. Hovmannen blev så döpt. Det är ett exempel för oss. Nu ska vi träffas i helgen, jag och Anne, dopkandidaten och hennes syster och planera in dopet till Kristus! Tack Jesus!

Ja, det handlar om att bygga förtroenden och att vara en tjänare åt människor för Gud. 

Många har också kommit med sina berättelser och sökt hjälp i bön. Vi har bett tillsammans och mitt i allt funnit märkliga sammanträffanden som bara Gud kan ha lett fram till. Så har mötet i sig gett styrka till de behövande och blivit till ett bönesvar.

Det kommer med tiden att behövas en samlingsplats utöver gatans fina möjligheter till evangelisation. Det står redan nu mer än klart.

- Jesus går med!


 
Läs hela inlägget »
Göta Lejon på söder i Stockholm Göta Lejon på söder i Stockholm


Imorgon fredag bär det iväg till Gamla brogatan / Drottninggatan. Platsen för evangelisation genom flyers. Jag kommer att stå där hela dagen. Människor skall bli påminda om Jesus. Det är en enkel men betydelsefull uppgift. Att dela ut traktater och samtidigt vara tillgänglig för sökande människor - bättre kan inte evangelium presenteras.

I dag gick jag förbi Göta lejon på söder igen. Den rymmer ingen verksamhet just nu. Här anföll en man mig för en tid sedan när jag stod utanför lokalen, havande med min vision. En tiggare rusade rakt över gatan fullständigt oprovocerat. Han drev mig formligen därifrån - trots att det fanns flera på gatan. Det ser jag inte som ett nederlag men som något väldigt typiskt. Djävulen är ett rytande lejon och behöver luft för att ryta. Guds ord säger att han ryter. Det är mest oväsen. Han som i apokalypsen är rädd för "Lammet som blev slaktat ". Gud skall ha en biograf! Det vet han om. 

Någon föreställning om Piaf verkar ligga i pipeline där på Göta Lejon. Fullständigt överflödigt. Berättelsen om hennes liv klarar vi oss utan. Här borde istället människor med samma usla bakgrund som hon kunna få upprättelse och nytt liv i Gud i ett evangeliskt arbete. "En biograf förvandlad av människor som förvandlats av evangelium! "

Jag provoceras av dessa lokaler. Jag provoceras jämt, oavlåtligen och ständigt av dem. Bara tanken på dem uppfyller mig. Gud skulle haft en lokal för länge sedan och hans kringspridda folk behöver en samlingsplats. Varför? För att vinna andra!! Den helige Ande ska leda saken i hamn. "Nu är den välbehagliga tiden. Idag är frälsningens dag!"

En man kom fram till mig förra gången jag stod vid Gamla brogatan. "Du har tagit ett steg, sa han. Medan Gud har tagit sju stycken under tiden." - Amen, säger jag till det. Platsen där i korsningen kommer att vara mittpunkten tills vidare. Människor kommer med tiden att vända sig dit. Inget behöver frammanas. Gud kommer själv att leda sitt verk. Vi får gå med i hans efterföljd.

Jag pekar frimodigt rätt in mot staden i och ur mitt inre. En lokal får börja göra sig redo för annan verksamhet. - Herren behöver den!! Ja, jag ber om en Herrens ängel att bereda väg. Ett maktbud. En order. Med Guds fullmakt kan stängda dörrar öppnas. Hur ska det hanteras? Har ingen aning. Detta är inget enmansföretag under mänskliga kontrollbehov. Guds verk har aldrig gått att kontrollera med mänsklig makt. - Herren gör själv anspråk på att leda sitt verk!

Detta är min övertygelse att vi kommer att få se det förverkligat. Det som sker nu ser väldigt ringa ut. Men tron den vilar i litenheten. Det minsta av korn. Därför har litenheten inte bråttom. Litenheten. Det ringa. Det lilla kornet vet att Gud kan ge de största av växter men spekulerar inte i det. Det är inte där storheten ligger. Är säden gudomlig är det gott nog. Därför fröjdar jag mig redan i triumf. Ja, profeten hade därvid sagt; "Herren skall där bevara er ingång och er utgång. I Herrens palats, ett Tabernakel."  Sela.

I morgon skall jorden bearbetas med en liten plog, en spade. Varje traktat är ett skedtag i förtorkad jord. Så får vi likt jordbrukaren ha perspektivet levande. I slutänden får vi bärga in en skörd.

Det ligger ett outtalat gammal testamentligt ord i luften. Det är profetiskt betingat.

" Släpp mitt folk, så att de kan hålla gudstjänst åt mig i öknen! ", säger Herren.

 

Läs hela inlägget »

I måndags var jag ute och evangeliserade i korningen Gamla brogatan / Drottninggatan och bättre rustad denna gång med betydligt fler flyers. Men att stå med 5-10 kg på ryggen hela dagen blir tungt så jag spände fast ryggsäcken runt en gatustolpe intill. Under ett samtal med en man - vips så var ryggsäcken borta. Någon hade tagit ryggsäcken med traktaterna. Men segern vinner över nederlagen! Jag har nu beställt ytterligare 10.000 traktater från tryckeriet. 

Mina vänner, mina läsare och följare! Jag skulle vilja berätta för er i detalj vad jag är med om. Beskriva människorna jag möter, nämna deras namn, människor som var och en rymmer sin egen värld och med sina särskilda behov. Vilka gripande möten det har varit! Detta är en förtroendeställning och jag bygger relationer, så jag har att vara hänsynsfull. Men att Guds ande rört vid flera av människorna det kan deras tårar bedyra av enkla vittnesbörd. Så många samtal med sökare och sökande, väckta och oroade. Evangelium möter alltid människan på ett personligt plan. Det måste det göra. Här gäller det att presentera Jesus och hjälpa människor fram till honom i bön. 

En man som jag fick vittna för grät då jag formulerade bönemeningar åt honom. "Så här kan du bedja ", sa jag. Men du måste själv formulera dina böner i din relation med Jesus. Det brast för honom. Meningarna verkade klä allt han bar på och kände i ord. Vi kommer att ses igen!

På fredag den 13 augusti kommer jag att gå ut igen med mina flyers. Jag räknar vara där vid 10.00 tiden. Innan dess är det inte så mycket människor som rör sig på stan. Jag får hitta en lösning på var jag ska förvara alla buntar med traktater in progress. 

Flera kristna har uppgivit för mig att de saknar ett andligt hem. Just för dem har jag berättat om min vision om en biograf. De har lovat att be för saken. Det handlar inte om att skapa opinion eller ett gediget insamlingsunderlag. Nej, det handlar om att Gud ska få en plattform. Jag ser med tillförsikt fram emot det!

Fredag kl. 10.00 kommer jag att stå där i korsningen Gamla brogatan / Drottninggatan igen. 

 - Guds rike ska ha framgång!


 

Läs hela inlägget »

"Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad." Romarbrevet 10

Ett särskilt välkommen till min hemsida, till dig, du som idag fått en traktat i korsningen Gamla brogatan / Drottninggatan. Vet du? Du är älskad och sökt av Gud. Detta kan vara ett av dina unika tillfällen att ta livets viktigaste fråga på allvar. Ja, jag önskar jag kunde väcka din längtan eller föra dig vidare till Jesus med din väckta längtan. Den finns där djupt inom dig.

Många existentiella frågor tvingar sig på oss under livet och vi har att lösa dem. Vi söker därför avkoppling genom våra olika intressen och varvar "livets onda" med det vi tycker om att göra. Men våra intressen eller vår livsföring kan inte frälsa vår själ. De kan bara bedöva eller skapa mer eller mindre komfort under tiden. Vi behöver frälsning för vår person. Det är det allt övergripande. För oavsett hur välbeställda vi än lyckas bli under ett liv så kommer vi alla att få lämna alltsammans och vi ska möta Gud - vår skapare, en dag. Är han farlig? Nej, men synden är farlig och skiljer dig från honom!

Kunskapen om Gud i den stora kontext vi är satta att relatera till, är det allra viktigaste i livet. Han som sände sin son Jesus att försona vår synd och vår syndnatur med sig. Han vill bli din frälsare!

Ta bibelordet från Romarbrevet kapitel 10 på allvar. Den är enkelt instruktiv. Vad står det? "Om du med din mun bekänner Jesus vara herre." Det handlar om att säga det. Att uttala det. Jesus, du är herre! Men det är inget mantra. Det är ingen "knapp" man trycker på när man säger det och så blir man frälst. Nej, om du tror att Gud har uppväckt Jesus från det döda och bekänner Jesus - då skall du bli frälst. Du måste tro på det och bekänna det. Du söker ju kontakt med Jesus. Han är en person, en verklighet och inget fludium under inbillning.

Det handlar om att tro på. På Jesus. Och det handlar om att bekänna. Då kommer Jesus att möta dig på ett genomgripande sätt. Det kommer att beröra dig djupare än vad musik kan göra. Han, Jesus som förlåter dig dina synder och sedan berör ditt inre till förvandling. Vi syndare kan få uppleva att synden blir förlåten och vi blir nyskapade.

Sök dig till Jesus som har makt att förlåta dina synder medan du är i livet. En dag kan det annars vara försent. Det är inget tvingande att säga detta. Men det är en konsekvens av ditt val, ett ställningstagande och ett allvarligt sakförhållande. 

- Jesus älskar dig! Han söker dig till frälsning.

 

Läs hela inlägget »
Evangelisation på Gamla brogatan / Drottninggatan i Stockholm Evangelisation på Gamla brogatan / Drottninggatan i Stockholm


Äntligen! Idag kom jag ut på stan igen. Som jag har väntat. Och så lyckat det blev. Många har semester fortfarande och är stressfria. Men jag hade för lite traktater med mig. Jag fick ut knappt tusen stycken. Så viktigt och välsignat. Nu fortsätter arbetet! 

Vilka fina möten och samtal det blev. Inte minst blev jag så glad när mina eviga vänner Matz o Liw Emanuelssons son Lukas kom och gav sig till känna. Lukas var 4-5 år senast jag såg honom. Nu en vuxen man. Lukas pappa Matz var en föregångare i Göteborg under min uppväxt i att tillsammans med min pappa och andra vänner evangelisera i city på samma sätt. Matz är sedan länge hemma hos Gud. Det var som om en cirkel slöt sig för mig att möta Lukas på samma gata där vi senast sågs på 1980-talet och i samma kontext. Klart att jag känner extra för bröderna Emanuelsson. 

En man som jag vill nämna om fick verkligen nytt hopp. Det var så tydligt. Jag förklarade för honom om Jesus och hans ständiga närvaro i våra liv och den tillgång han är för oss. Han är vår frälsare för evigheten. Loui skulle komma tillbaka till vår mötesplats framöver. Han uttryckte att en dag kanske också jag står med dig här. Det var mer än ord!

Många kristna kom också och gav sig till känna. En grupp ungdomar på sex personer var dock bekymrad över att jag var oberoende, dvs. inte hörde till någon kyrka. De ville att vi skulle be tillsammans. Vi gjorde en bönering där mitt i gatukorningen och vi bad för varandra. Så drog vi ner himlen över oss och de verkade genast mycket mindre bekymrade för mig.

En kristen man ville veta vart man kan beställa flyers med kristen text på, för att dela ut. Det såg ut som om att han fick en idè för egen del.

Måndagen den 9 augusti, det är en måndag, då kommer jag att stå i korsningen Gamla brogatan / Drottninggatan igen! Då ska jag ha redigt med traktater med mig. Hela dagen kommer jag att vika för denna sak. Kommer du förbi så hälsa på.

Jesus skall göras känd för vem han verkligen är!

Ett gigantiskt arbete har påbörjats. Gud ska ha en plats mitt i centrum. Just nu är det en gatukorning i Stockholms mest centrala kvarter. Det kostar ingenting och det är bara att gå ut. Det finns bara de hinder vi själva inte beslutar oss för att undanröja.

- Väl mött där ute!


 

Läs hela inlägget »

Imorgon vid 13.00 tiden kommer jag att befinna mig vid Gamla brogatan/Drottninggatan och resten av dagen för att dela ut traktater. Detta är mitt härad och det är en mäktig manifestation utan åthävor. Det är också en proklamation och det är att stå upp för evangelium. Jag vet att Jesus går med oss när vi går i tro på honom och vi ber att varje flyers blir till välsignelse. Gud är god!

Han, Jesus vill bli Herre i våra liv! 

 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter