_DSC9211-2.Mobilen

Domsord!

Ve dem som längtar efter Herrens dag! Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Det blir som när någon flyr för ett lejon, men möter en björn, och som, när han kommer hem, stöder handen mot väggen och blir biten av en orm. Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus, tjockt mörker utan en strimma av ljus.   Amos 5:18-21

Några brottstycken från Amos bok. Mannen Amos var en boskapsherde. Han livnärde sig på mullbärsfikon. En tvåbent livsnäring då säsong ömsom dålig avkastning gav utkomst. En agrar man med indignation i bröstet. Vi förstår det av hans poem. "När Herren talar, vem skulle då inte profetera?" Amos har inte Gideons upptagna självbild. Budskapet har blivit så ett med Amos att han inte drar sig för att gå och profetera mot Betel. Mot prästerskapet - ja, åt Herren själv.

Det är en gång för alla så att det gamla testamentet inte är ett förlegat testamente - som det kan vara då man hittar två stycken testamenten i ett dödsbo, i det profana livet. Gamla testamentet har särskilt för det judiska folket och Israel en alldeles pågående aktualitet. För oss - gojim, hedningar, kan vi utläsa Guds principer i många avseenden. 

Till texten.

Amos säger att det skall ske som när... , osv. Han talar till oss med ett begripligt bildspråk men väljer betydligt svårare överraskningar än bladlöss eller fikonmögel, i överförd mening. Han pekar på lokal livsfara. Inte på missväxt. Den kan om möjligt vara överkomlig att genomlida. Men ett lejon betvingar man inte. Ej heller en björn. De måste besegras på deras villkor. Men vem hinner undan för ormen på eget område, säg? Ja, han illustrerar överraskningsmomentet med en som flyr för ett lejon. Men möter en björn. Och när han undkommit björnen och kommer hem och lutar sig mot väggen blir han huggen av en orm. Gode Gud! Det blir slutet på självgodhetens resa.

Låt oss också gå till Hesekiel.

Se, detta var din syster Sodoms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig. Därför försköt jag dem, när jag såg detta. Samaria har inte heller syndat hälften så mycket som du. Du har begått så många fler vidrigheter än dina systrar, att du genom dina avskyvärda handlingar har kommit dem att synas rättfärdiga. Därför skall du också bära din skam, du som givit dina systrar en ursäkt. Ty genom att du har begått ännu fler vidriga synder än de, framstår de nu som rättfärdiga i jämförelse med dig. Skäms därför och bär din skam eftersom du kommit dina systrar att synas rättfärdiga. Hesekiel 16.

Det har blivit med Amos tal som för Sverige. Det har blivit med Sverige som för Jerusalem. Israels folks stad hade nått Sodoms rykte. I Guds ögon. Är inte Sodom känt för andra mer liberala uttrycksätt i livsföringen än brister i fördelningspolitiken kan uppvisa? Det är möjligt. 

Vi har bara för några månader sedan nästan genomgått en politisk kris i Sverige. På grund av tiggarna. De översvämmade landet, hette det. Vi fick alla tid att ta ställning till dem. Till att hjälpa dem. Till att hysa dem. Inte avhysa dem! De sover fortfarande utomhus också denna kommande vinter. 

Hesekiel talar om en basal allmänmänsklig fördelningspolitik. Att hjälpa den nödställde. Flyktingen. Utan att etnicitets bestämma honom eller henne. Den saken blev vi prövade på. Norge gick väldigt långt. De ville lagstifta emot tiggeri. Sverige höll - precis som nu - en hög moralisk bekännelse men genomför i slutänden samma främlingsfientliga politik som Danmark. Ett föregångsland. Mitt. Vårt. Oss! 

Två månader har gått. Nu multipliceras flyktingströmmarna istället. Sverige gör flyktingmottagandet till en dygd. Av list. Av pragmatism! Det är kejsarens nya kläder.

Låt mig avsluta. Vad säger Amos? Han talar om Herrens dag. När är den? Den börjar då Gud handlar. Hur handlar Gud, enligt Amos. "Då skall det vara som när en flyr från ett lejon men möter en björn". Det blir värre med andra ord. Fly in i folkhemmet, du folk, i nästa etapp av självgodhet. Luta dig tryggt mot dina innersta vrår. Vad tar Amos sikte på i texten? Hemmets vägg. Vår trygghet.

En bostadsbubbla brister och vi får dela de bostadslösas lott." Stöder handen mot väggen", säger Amos. Vad betyder det? Att förtrösta på sitt eget hem som skyddar och bevarar - mer än en bevarad gudsfruktan. Du som förtröstar på dina fastighetsaffärer men inte kunnat ge till den fattige av dina smulor. Guds ord är solklar över fördelningspolitiken. "Den som ger åt den fattige, lånar åt Herren". Det gäller än idag!

Jag har svårt att tro på statsministern när han ömmar för en ökad flyktingtillströmning till Sverige. Man ville inte ta hand om dem som var här för två månader sedan. De var en bråkdel av de flyktingar som kommer nu framöver. Det som sker i Syrien hör det profetiska ordet till. Gud är inte oskicklig att bereda dem rum - i massor! Vi kommer tvingas ta emot dem med eller utan baktankar. 

Så stöd handen mot er vägg ni som har ert på det torra. Där ligger en orm i försåt. Ni som gick förbi den arme, flyktingen, den värnlöse. 

I förakt.

 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv