_DSC9211-2.Mobilen

Tornet i Siloam

Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade: "Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som de. Eller de arton som dog när tornet i Siloam föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt. Matteus 13:4


Det finns faror i livet. Olyckor som till synes bara sker. Gruvligt likt Titanic eller förlisningen av Estonia. Vindar som tar tag i träd och vräker omkull dem över allt och intet. Ohämmat och brutalt. Människor förolyckas. Olyckor hör livet till och de frågar inte om lov. Men straffdomar hör också till livet. Ja, straffdomar mot människor som gått för långt. Människor, ja, människor som gått för långt.

I den här berättelsen kring Jesus liv och hans möte med sin samtid så refererar han till en olycka som skedde vid Siloamdammen vid Josafats dal. Den är inte mer känd än så. Men Jesus nämner att 18 personer skall ha dött då tornet föll över dem. Jesus säger inte att de förolyckade var oskyldiga - om vi skall tala om synd och skuld. Han säger att de på intet vis var mer skuldtyngda än andra. Vad var de andra då, som inte drabbades? I lika illa dager! Det säger Jesus själv. Vi vet att 40 år senare brändes templet ner och staden invaderades. Varför? Ja, det sa han. Om ni inte omvänder er! Varför skulle han annars ta upp fallet om tornet i Siloam? När Siloamtornet rasar är det för sent och otidsenligt att bada i Siloam. Det kan jag försäkra dig. Då är det bara Betesdadammen som är öppen under ett ögonblick av nåd. Den som hinner först i har förstått nåden. Fly till Gud!

Varför stänger man av Kaknästornet i Stockholm som ligger någon kilometer utanför Stockholms inlopp - den har ju stått där fredligt sedan 1967? Frågan är än mer berättigad eftersom modern IT teknik medger direkt påverkan från servrar via andra och tredje land för att slå ut viktiga funktioner man bedriver där. Det är ju mer berättigat, menar jag, att inte släppa in folk i tornet under den analoga tiden - om nu analogt kan stå för den förra tidsepoken då allt behövdes göras i direkt kontakt med det som skulle oskadliggöras. Nu slår man i krigstider ut allt i fiendeland hemifrån och påverkar demokratiska val allt efter behag via facebook och andra tekniska plattformar.

Nej, det är något som inte stämmer. Där är en hund begravd. Den som vill skada något i Kaknästornet kan göra det från en annan kontinent och från sin sängkant. Det behövs inga tillträden via hissen och upp i tornet eller genom direktkontakt. Men om det föreligger ett hot, ett verkligt hot, vad grundar det då sig på, frågas? 

Omvänd er! Det är ett stående tema till den mänsklighet som ostyr rasar ohämmat mot avgrunden. Omvänd er! Här är inte ens Jesus nådig mot sin samtid och sin tids religiösa bärare. För om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt, sa han.

Vilken profetia 40 år innan Jerusalem totalförstördes under en belägring.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln