_DSC9211-2.Mobilen

2018 > 12

Stöter man i en basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den?  Amos 3

Profeterna genom historien är ingen homogen grupp. Profeter äger individualitet och en integritet som inga andra. De har också ett företräde - mer än andra människor. Det har sin förutsättning i deras kallelse att vara just sådana de är. Det företrädet kan de inte saluföra eller dra nytta av för egen del. Aldrig. Men de är profeter därför att de är det. Hur kommer det sig?

Det kommer sig av att Gud har gjort deras kallelse fast. Det sker individuellt och så till den svåra grad att det inte är människan som blir profet, det är profeten som är människa. Deras kallelse är så ett med deras liv att de tänker Gud, de tänker om Gud och de relaterar till Gud. Anspråksfullt? Absolut, för vem kan med förståndet i behåll säga; Så säger Herren - utan att mena det? Vem kan säga; Så här säger Herren - utan att först ha vetskap om vad Gud tänker och avser? Profeter är egenartade karaktärer som du aldrig kommer att förstå dig på. De äger olika bildningsgrad och härkomst där den enda gemensamma nämnaren är Herren - för Herren genom tjänsterna ! Men du kommer att förnimma Guds närvaro i det som sägs. Den äger inte människan i sig själv.

Amos i bibeln, som inte ens menade sig vara något annat än en jordbrukare, anför i sin polemik med prästen i Betel att han inte var någon profet. Ändå profeterar han. Han var så ett med vad Gud gjorde och skulle göra i ett rättspatos att han tillskrev olyckor i staden vara från Gud. För honom var Guds uppfattning ett med honom. Han skriver faktiskt en stad och inte staden. Allmängiltigt, alltså.

Om Gud skyddar en stad då gör han det suveränt. Men om en olycka drabbar staden, har Gud då övermannats av någon annan starkare och destruktivare kraft eftersom en olycka inträffar? Nej, inte för Amos. Han som är positionerad bland profeterna. För Amos är Guds beskydd av staden eller fråntagna beskydd av staden synonymt. Det är Gud som verkar oavsett. Då Gud handlar, således!

Amos frågor är retoriska. Vad betyder det? Det betyder att frågan rymmer svaret på frågan. Kan det hända en olycka i en stad - utan att Herren vållat den?! För profeten är det som Herren företar sig - för bortom vad det än må vara - så är det det bästa som kan ske utifrån tidsläget. Det skiljer lyckoprofeter från sanna profeter. Sanna profeter som inte graderar Guds händelser. De bara verbaliserar dem. Grundinsikten är att Gud alltid är god och handlar rättfärdigt. Gud genom Jesus sedd i nåd!

Klicka på bilden till denna blogg. Det är en skärmdump över hemsidan för Kaknästornet i Stockholm. Stängt! En turistattraktion som låtit besökarna en vacker dag kunna se så långt som sex mil bort. Tornet är från 1967 och har rymt både festlokal och restaurang. En utomordentligt lukrativ verksamhet med inträde och kommers. Plötsligt har den nu i dagarna stängts för allmänheten. Man skyllde först på en undermålig brandsäkerhet. Motspekulationer var bland annat att företagen som huserar i tornet ville ha hjälp med finansieringen av de nödvändiga förbättringarna. En stadens angelägenhet. En chimär.

Nu har det istället framkommit att tornet är en säkerhetsrisk för främmande makt. Vem har bedömt det? Och varför? På vilken förekommen anledning? Vem har dragit den långtgående analysen efter 50 år i drift och gett det avgörande direktivet att stänga tornet? Vem har mottagit så graverande uppgifter att det teknikbeklädda tornet som rymmer både radio och TV utsändningar - helt plötsligt är ett akut skyddsobjekt som det inte skall ägas tillträde till av allmänheten och samtidigt är man villig att avsäga sig de inkomsterna och den goodwill det ger för staden? Vem utgör hotet? Hot är väl reella? Eller skojar ni?

Militärer brukar inte delge befolkningen lika mycket information som man delger statsledningar. Den politiska ledningen i ett land har att parerar mellan åtgärder och risk för uppenbar panik. Det säger sig självt. 

Vårt land har nått till vägs ände. Det har sagts länge. Jag är ingen profet men Guds handlande både i historien och i skapelsen pekar på en svår och mycket allvarlig situation för Sverige. Vi är inte ensamma om den men vi är ett föregångsland. Nådens tid är en begränsad tid.

Jag har inte profeterat om vad som skall hända med Kaknästornet. Tornet är på det viset inte intressant i sig. Men det är typiskt nog en fallossymbol. Den korresponderar med obelisker och andra hedniska uttryck av mänsklig självhävdan i historien. De har alla fallit som symboler över kulturer som gått under. Nu har tornet stängt ner pga risk för intrång av främmande makt. Har jag verkligen läst rätt? Vems beslut är det och på vilka förekommande anledningar?

Det här är inte en isolerad händelse. Det är jag övertygad om.


 

Läs hela inlägget »

Sedan den 15 oktober i år är det förbjudet enligt lag att "ha permanent hemvist på allmän plats" i Ungern. Vilken lösning på problemet!

Vart är Europa på väg någonstans? Vart leder denna inhumana hållning till slut? Utrotning av etniska grupper vi inte kan husera i våra samhällen..?

Premiärministern i Ungern Viktor Orbáns regeringsparti Fidesz hade ett liknande lagförslag för några år sedan, men det gick inte igenom i den konstitutionerande domstolen. Den ”inskränkte på människors värdighet”, hette det då. Vilken värdighet!?

Man blir bestört.

 

Läs hela inlägget »

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.   1 Tess.4:16-19.

En av de stora frågorna för de som tvivlar på Guds existens är; hur kan vi ha evigt liv eftersom vi dör och kroppen faktiskt bryts ner och försvinner? Hur är det möjligt att leva vidare utan sin kropp som vi lärt oss vara så beroende av, för vårt liv. Ett evigt liv - finns det? Svaret på frågan går inte att bevisa - lika lite som man kan bortförklara skapelsen stora under om att det finns en Gud som placerat en enda planet med livsbetingelser i ett enda universum, men som vi ändå inte kan förklara eller bortförklara uppkomsten av. Vi kan bara förundras över hur livet harmonierar. Vår eviga tillblivelse ligger bortom detta liv vare sig vi vill tro det eller bekänner oss till det. Precis så är det också med skapelsen som hör till samma fråga - vår jordiska existens.

Att tro på evigt liv kan jämföras med fotografering - om än i missvisande proportioner. Om du för tusen år sedan hade påtalat för dåtidens människor att man i framtiden skulle kunna fotografera och än mer häpnadsväckande kunna filma människor med rörliga bilder och ljud, skulle du aldrig blivit trodd. Hur skulle det vara möjligt? Vi är så vana vid det så vi reflekterar inte över det. Men det är ett under. Maskiner vi skapat kan gestalta exakta människor. Vi kan se dem och vi kan höra dem tala fastän de kan ha dött. Vi kan spela upp och bildvisa människor på ett fotopapper eller på en skärm. Levande som döda. Så på ett vis lever de vidare i den formen, om än statiskt. Vad vet du då om vad Gud kan göra med oss, han som skapade de första människorna av jord?! Vår kropp som också blir till jord en dag fastän vi är av kött. Tvivlar vi också på det då är vi illa ute och ur förstånd.

Människan framhärdar i att förneka att Gud skapat henne med evigt liv, det vill säga existens bortom detta liv. Men människan själv kan klona och skapa kroppsdelar av det material som Gud skapat oss med. Det förnekar vi inte.

En dag skall Gud avbryta livet i den här formen. Döden är en sådan slutstation. Den Jesus som vi fått kunskap om, som vi lärt känna eller förkastat, skall komma tillbaka. Vilken fantastisk nyhet! Och så rikt detaljerat beskrivet. En befallning skall gå ut. En högt stående ängel i rang skall säga något i saken. DÅ skall Herren stiga ner från himlen. Det skall ha en sådan effekt att de som dött skall uppstå ur sina gravar. Molekylerna och blotta minnet av dig kommer att händrycka dig till liv! Men inte hos alla. Bara de som dött i en god relation till Jesus. Här handlar det om relation den enskilda människan och Jesus emellan. En god sådan. Tillhörighet och vänskap behöver inga förklaringar. Tack och lov! Bibeln beskriver det som att ha "dött i Kristus", dvs. man har trott på honom till livets slut. 

De som fortfarande lever när denna händelse äger rum skall ryckas upp bland molnen för att möta Herren Jesus. Varför är den noteringen så viktig, den med molnen? Där sker den första synliga mötesplatsen. Jesus har då kommit tillbaka som han lovade, han som försvann bland molnen efter sin uppståndelse och som änglarna berättade för lärjungarna, att hans skulle komma tillbaka på samma sätt som man sett honom fara upp. Molnen tog honom bort. Han försvann där.

Vad är poängen - du som inte kan förneka flygplan som kan stiga upp ända in i rymden och beskådar satelliter som inte tar hänsyn till jordens dragningskraft?

Det här jordelivet är tillfälligt. Vi lever en kort tid sedan skall vår kropp dö och vi går vidare i en annan skapelse. Hur är det möjligt? Ja, hur är det möjligt att filma en person som man sedan kan spela upp sekvenser av som om han eller hon fortfarande fanns och var närvarande? Själen fortlever, om du förstår min bild. Gud har skapat något bättre och han har tagit sig an formen för nästa liv. Tänk att leva ett evigt liv på denna jord under dessa förhållanden - det vore förfärligt!

Men Gud är god och han har berett en bättre tillvaro. Den väntar vi på! Det finns möjlighet för dig att göra detsamma. Gud är god och han låter sig finnas av dem som söker honom.


 

Läs hela inlägget »

Idag har Danderyds kommun utanför Stockholm aviserat att man önskar införa tiggeriförbud efter att Högsta förvaltningsdomstolen på måndagen gav Vellinge kommun i Skåne rätt att införa tiggeriförbud på vissa utvalda platser. Man vill freda återvinningsstationer och köpcentra där tiggarna verkar, heter det.

Återvinningsstationer - vår tids soptippar. Fast egentligen går det mesta i elden. Inte ens det vill vi dela med oss av. Våra sopor! Köpcentra å sin sida är den plats där vår egen konsumtion inte vill störas av andras sämre belägenhet i livet. Köpcentrat som blivit vår tids tempel. Där mättar vi vår själ efter ögonens begärelser med det som sedan kroppen smakligt väljer ut och behöver - utan några som helst existensiella begränsningar - vad beträffar förmågan att överleva. Vi som inget saknar men som ser ner på andra som inte haft turen att lyckas lika bra som vi - under förakt. Det är egoismens stora outtalade tryne. Bibeln talar om dem som levt i kräslighet på jorden. Profeten gisslar dem; - Ni har levt i kräslighet på jorden. Ni har gött er på eder slaktedag!

Förbud emot tiggeri handlar i grund och botten om djupt rotade frågor.  Det handlar om statusen på vår egen egoism. Vi vill inte bli störda i den och vi kan inte ens okontrollerat tänka oss att dela med oss av våra sopor. Är det inte märkligt vilka uttryck det kan ta sig?

Idag har jag fått på pälsen i de sociala medierna kring mitt försvar kring frågan om rätten att få tigga utan att bli en brottsling. Ja, det är patetiskt att behöva strida för en så låg sak. Då förstår du hur långt det har gått. Man spelar ut de svenska pensionärerna kontra hemlösa med inhemskt ursprung - kontra romer eller andra etniska folkgrupper som lever hand ur mun. Ja, det finns faktiskt människor som vill leva så och de skall ha rätten till det. Högmodet över detta livets goda får faktiskt hitta andra domäner att yvas över sitt eget välmående. Du har fått det du äger och är satt att förvalta det. Det innefattar också att vara en hjälpande människa.

Guds ord föreskriver många förhållanden som bör efterföljas för att det skall gå den enskilde väl. Den går så långt att den påbjuder varje människa att "älska din nästa såsom dig själv ". En omöjlighet utan kärlek. Har du provat att älska någon utan kärlek någon gång? Ett sådant förhållande räcker inte länge. Men det kan räcka så långt i alla fall, att du hinner ömka dig och dela med dig under ett ögonblick. Mer begär inte kärleken av dig, då den älskar sin nästa.

Men det står "älska din nästa såsom dig själv ". Vilken är då "den första" ? Det är de människor som inte kommer i andra hand hand utan i första hand i ditt liv, de som tillhör dig och dina närmaste. Din nästa skall du likväl älska som dig själv! Här grusas alla svepskäl om ATP poäng som hamnade snett bland årgångarna eller urholkade pensionsavtal. Guds ord för ner oss alla på samma plan där Gud själv verkar utan anseende till person. Du är sedd när du går förbi din nästa! Fråga Jesus, han som stod och kikade på de som la pengar i kistan till templet där änkan lade ner mest och han var så ofin att han också berättade om det. Henne till godo! Inte vill vi väl vara hans usla exempel, han som ser allt också under avsaknad av sann trofast gudsfruktan.

På Hesekiels tid var det tveklöst Guds sätt att pröva de rika kulturerna på deras kvalitet - hur de delade med sig. Han mätte hur man förhöll sig till de fattiga i relation till sitt eget överflöd. Då är vi farligt ute! Hesekiel anför inte samlivet som skäl till Guds vrede. Han pekar på fördelningsfrågan. Den var oetisk och omoraliskt skev. Domen kom!

Resonemanget som är förföriskt lätt att ta till sig att svenska pensionärer lever under existensminimum och det faktum att invandrare är kvickare att sno de svenska pantburkar som är slängda i det fria, är inget skäl för främlingsmotstånd. Inte heller att svenskfödda bor på gatan. Det finns alltid en bakgrund som är komplexare än så. Det är två separata frågor. Nöden i det ena fallet har ingenting med den fattiges pension att göra. Det är intellektuell ohederlighet att påstå något liknande. Politiskt sett så är det EU fördraget som orsakar skevheten bland olika folkslag, eftersom fri rörlighet gäller alla folk och länder inom unionen. Den slår så illa. Men det är den politiska aspekten.

Nej. Det finns en övergripande etik och moral som Gud turligen använder sig av gentemot alla människor. Han har inte anseende till person men han ser till alla ! Den nödställde och den fattige har ett särskilt beskydd hos Gud. Han får inte förtryckas.

Och vet du...du som vill kalkylera med Guds välsignelser eftersom också den karismatiska moderna kristenheten har släpat vinstintresset in på Guds rikes område, vet du vad skriften säger; den som ger åt den fattige, han lånar åt Herren! Har Gud en sådan omsorg om den fattige? Det kan du skriva upp.

Vad kan vi dra för slutsats av detta? Gud värnar om den fattige. Tro inget annat! Se till att inte göra honom vred över en så liten sak som att underlåta att ge av dina smulor.

När det är han som ger både växt, förutsättningarna för det och skörd.

 

Läs hela inlägget »

Det är med bestörtning man tar del av att Vellinge kommun i södra Sverige har tagit beslut om att förbjuda tiggeri på offentlig plats. Har man inte större problem i kommunen att ta itu med!? Det här är inte ett förbud mot oordning. Det är inte heller ett förbud mot företeelsen i sig - för man bortser från människan bakom en utsträckt hand. Det är i själva verket ett förbud mot människor man inte vill hjälpa. Så är det. Och om man inte vill hjälpa dem så förbjuder man dem istället  att tigga för att de skall avvika och återvända hem. Ett hem de inte har! Tror du inte att Gud  s e r  detta!?

Det här slutar aldrig väl, Vellinge. Att skylla på att de tiggande urinerar på offentlig plats...ja, men vart ska de ta vägen med sina behov? Lås upp era offentliga toaletter istället, så är saken löst. Det borde tvärtom vara förbjudet att inte ge en gåva till hjälp för de här människorna som har det sämre än era husdjur har det. Det är så beklämmande. Jag skäms å era vägnar! Vad är det för samhälle vi önskar äga?

Jag säger inte att tiggeri är en överlevnadsform som är långsiktig. Jag säger inte att det är en permanent lösning på deras situation. Nej, men det är just nu den enda möjligheten en hel del människor har att överleva. Skall de utöver det också behöva bli stämplade som brottslingar - för att de tigger!? Den skammen behöver inte ni bära!

Förkunnaren Birger Skoglund har talat om en brottsvåg som kommer att dra fram över vårt land - ett land som inte vill ta varning. Brottsvågen är redan här. Vissa områden i Stockholm vill polisen inte längre åka ut till för det har blivit för farligt. Har du inte hört från nyhetsrapporteringarna hur människor avrättas på öppen gata och hur en stöldvåg drar fram över landet. Hoten och våldet ökar. Vi har tappat bort medmänskligheten. 

En kultur i upplösning.

 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter