_DSC9211-2.Mobilen

Daniel Alm

"Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder." (Luk. 32:31)

Daniel! Daniel Alm. Sist vi talades vid via detta forum så var du hela Pingsts ledare. Du var Pingströrelsens främste ledare och det var dina ord som gällde i större rum och sammanhang. Det var du som var satt att staka ut kursen åt många. Mycket snabbt har din verklighet förändrats. "Men Jesus är densamme än. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet." Så sjöng vi förr.

Jag vill uppriktigt inbjuda dig som jag gjorde sist här på bloggen att komma med och evangelisera bland människor som inget hopp har för evigheten, i korsningen Gamlabrogatan/Drottninggatan, där jag brukar stå. Du svarade inte sist på kallelsen. Det har nu blivit ditt öde att få kallas en frifräsare för Herren, vare sig du vill eller inte. Ett nidord med synonyma begrepp som "de kristna " eller "de som vandrar på den vägen ", som det står i skriften. 

Ja, när du har omvänt dig är du välkommen att vara med mig i spridandet av evangelium. I ditt gamla samfund är du nu möjligen förbrukad. Ett samfund som kan fördraga än värre ting! Nåden har i vissa avseenden tagit helt slut i din kyrka men lämnar rum åt annat bibelstridigt. Det samfund du så kategoriskt menade att all evangelisation skull knytas till utifrån ditt dåtida engagemang i Guds rike. Samma institution som nu tagit ifrån dig ditt mandat som ledare och förkunnare.

När du en gång omvänt dig, så styrk dina bröder. Så sa Jesus till Petrus.

Så säger jag nu till dig.


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln