_DSC9211-2.Mobilen

Den rosa himlen

"Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn han skall varda frälst." Joel 2.

Det talas mycket om vad vi gör med naturen och hur vårt vårdslösa liv påverkar klimatet globalt.  I den här versen av profeten Joel skulle man kunna påstå att det är han själv som anför att han är med och utför tecken himlen, dvs. att det är en så kallad mänsklig klimatpåverkan. Om vi läser in det så. Men Joel talar inte ur egen mun. Det är Herren som talar och agerar. Det gällde framtiden. Vår tid!

Det sägs att den röda himmel som vi såg härom kvällen skulle bero på oss. Meteorologerna menar att det är små sotpartiklar som genom ljusets inverkan från solen gav det rosa sken som vi alla fotade av under romantik. Och förklaringen må vara vetenskaplig. Den brinner ju för fullt i Australien och från Sydamerika rapporteras det om outsläckliga bränder. Så det finns en logik i det.

Rökstoder, vad är det om inte de pelare av sot som syns över Australien just nu? Gud har sagt att han kommer att vara med i de tecken som vi kommer att få genomleva. Vetenskapligt förklarade eller ej. Hela skapelsen är ju Guds från början och de naturlagar som styr den. Profeten såg det hela ur ett gudsperspektiv. 

Här talar Joel om att Gud skulle låta tecken synas på himmelen och på jorden. Gud som vill väcka människan över hennes tillstånd och i hennes eviga position. Blod, eld och rökstoder... Solen skall vändas i mörker och månen i blod ... ja, gör inte solen alltid det? Det blir mörkt på kvällen och månen tar vid. Men rött blod?

Det vore rationellt att förlägga uppgiften om att "månen skall vändas i blod " till den kommande rymdfärden. Om fem år. USA har sådana planer. De kunde då handla om en katastrof med mänsklig inverkan - för än så länge finns det inga rapporter om blodspillan på månen. Joel levde troligtvis redan hundra år innan profeten Jesaja på 800-talet före Kristus. Att få upp blod på månen var då helt utopiskt, om vi skall tolka texten ordagrant. Texten har varit obegriplig för teologer i alla tider. Men när det sker kommer vi ändå inte att tro på bibelns sanningar! Gud har gett information om distinkta händelser som vi alltmer börja vänja oss vid som aviserar hans nära tillkommelse - hans dag den stora och fruktansvärda!

Det finns också ett erbjudande, det är själva essensen här, till var och en som vill; den som åkallar Herrens namn skall vara frälst! Vilket namn är det? JESUS!

Det avgörande namnet visste inte Joel om, men du och jag är väl underrättade.


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Etikettmoln