_DSC9211-2.Mobilen

2017 > 01

Idag har jag läst att Svensk Film ( SF ) säljer sin biografverksamhet till AMC Theatres. Det skriver DN. En jätteaffär. Vem kunde ana det för några veckor sedan?

Jag vill hålla fast vid att Stockholm behöver en lokal för evangeliskt arbete. Kanske det lite längre fram kommer att avyttras någon salong i Stockholm, där Gud kan leda några att ta tag i den viktigaste vi har att uträtta: nämligen att vinna själar för himlen och utbreda Guds rike. Det behövs en ny verksamhet!

Stora företag brukar avyttra olönsamma delar av en nyförvärvad verksamhet. Där kan en avsedd salong för Guds folk stå färdig! Hur skall det gå till? Det vet jag inte. Jag har bara pantsatt mitt anseende i denna sak. Vilket anseende? Herren, är mitt anseende.

Herren behöver den!!

 

Läs hela inlägget »

Via länken här nedan följer en kort berättelse om ett gott kristet arbete i en av Amerikas största städer. Ett arbete beskrivet över tid. 

När Gud har en vision delar han den med flera. Så gjorde han med Mose och Aron. Mose som fick uppgiften att tillsammans med sin bror leda ett helt folk ut ur och in i något nytt. 

Jag har för övrigt skrivit nedanstående två rader i kursiv stil som en lärdom från Mose liv, på insidan av min bibel. ( Ordstävet kan vara stulet. Jag kommer faktiskt inte ihåg det.) Det kan utläsas på många sätt. Meningen andas ironi. Det är egentligen en travestering av Jesaja bön: "Här är jag sänd mig." - för Mose ville först inte gå in i det Gud kallade honom till att utföra. Mose sa aldrig: "Här är jag sänd mig", som Jesaja sa till Gud. Han sa istället: " Sänd någon annan."  

Men med tiden har den ironiska nyansen fått annat liv och en bättre innebörd. Jag har funnit att det är en annan betoning i de orden än vad jag först kunde läsa in i den okanoniserade raden. "Sänd Aron." Men inte istället för. Utan som ett komplement. 

- Och Mose svarade: "Här är jag. Sänd Aron."

 

https://youtu.be/8dUvO0FmsDM


 

Läs hela inlägget »

På tisdag, onsdag och torsdag har TSC i New York bön och fastedagar. Man har sagt att man skall bedja särskilt för USA:s framtid. Ja, det kan behövas. Det är inte ens säkert att president elect hinner ta plats i det Vita huset. Jag är rädd för det.

Jag har själv stuckit ut och provocerat alla eventuellt redan existerande församlingar i Stockholms stad om att vi behöver ett nytt evangelisationscenter i Stockholms Citykärna. En finansiell galenskap redan på idéstadiet. Men jag står fast vid det! Stockholm har ett flertal gamla teatrar och biografer med usel lönsamhet. Det beror på att kulturen ofta är ideellt finansierad och att folk nuförtiden sysslar med annat. Herren behöver en av de lokalerna. Han kan förse!

Jag är ingen projektledare. Det får Herren vara! Han är både idémästare och ledare. Men vi behöver ett kristet center som inte är en ungdomsverksamhet där Gud har gått över till engelska som huvudspråk. Varken andlig tuffhet eller smörjelsen är beroende av engelskan som image. Det finns också fortfarande en enkel tro som har attraktionskraft långt bortom musikkulturer och rökmaskiner och trendig rekvisita. Så kraftlöst arrangerat inför den andliga världen. Så obetydligt och billigt. Gud behöver inga tillhyggen när han vinner segrar! Andliga segrar utkämpas inte genom effekter. Det är bara yta. När strömmen går far smörjelsen ut. 

Man nämner från olika håll för mig att det redan finns flera nyetablerade och framgångsrika församlingar i Stockholm. De är också framgångsrika ekonomiskt. Så bra att konceptet fungerar! Bättre då att klara sig med något litet och med Herren. Koncepten är alltid övergående. Herren som kan mätta en hel skara av något litet. Vi behöver ingen ny ungdomsgård i kristen regi! Vi behöver en församling för de behövande och inte för de som vill demonstrera och exploatera en viss kristen kultur eller fromhetsutövning. Där skulle varje själ vara dyrbar. 

Kanske dagarna till veckan kunde vara ett tidsutrymme för att ropa till Gud om saken.

 

Läs hela inlägget »

"Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget? Annars, om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga: Den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig.
" Luk 14.

Denna text är av Jesus. Han använder i sammanhanget ett antal bildexempel för att få oss att förstå att det kan kosta allt att följa honom. En rubricering med synnerligen dålig attraktionskraft. Kosta allt. Men det är bara den ena sidan av saken - för det finns en härlig sida också. En mycket härlig sida!!

Den här liknelsen av Jesus kan ur ett avseende till och med hjälpa oss att bli avskräckta och ta vårt förnuft till fånga och redan på övervägandestadiet resignera och säga: Det är ingen idè. Det är ingen idè att följa Jesus, för det kan vara så att jag inte klarar av att följa honom hela vägen, för då står jag där med ett ofärdigt torn, i överförd mening.  Ja, vi kan nog alla förstå Jesus exempel. 

Det finns bortom alla kalkyler och räknesätt ett himmelskt tillvägagångssätt. Att räkna med Gud! Tron på Gud måste alltid konkretiseras. Tron har inga andra uttryckssätt. Den verksamma tron kan aldrig sitta i lotusställning och bara avnjuta himmelska välsignelser. Det är uteslutet. Den verksamma tron är inriktad på det Gud har visat. Resten är tilltron till att Gud är mäktig att genomföra det som tron fått syn på.

Låt mig ta några graverande exempel:

Gudsmannen Josef är inte mannen att föra Guds folk ut ur Egypten. Han skulle i liten och ensam skala bli nyckelpersonen att fara till Egypten. Det var Guds plan för honom! Mose skulle inte förbli en regent i Egypten. Han skulle föra ett stort Guds folk ut ur Egypten. Josua skulle å sin sida föra folket in i löfteslandet. Alla tre karaktärerna behövde äga trons öga, trons vila, trons förvissning och tillit till Gud i deras individuella kallelser. En sak hade de gemensamt: Gud genomförde sitt verk under tumult och med stora under och svårigheter. Men han genomförde det!

Så fungerar det på trons vandring. Gud räknar med det han kan och vi får förtrösta i Guds förkärlek till lösningarna på omöjliga områden. Gud vill möta med människor i vår samtid. Låt dig därför likt Maria - som fick budet om att hon skulle bli havande med Jesus, förbereda dig i tro att Gud har ett trons verk strax framför. 

Låt oss vara förväntansfulla över framtiden. Gud vill göra något nytt! Det är det enda jag kan säga. Ljuset är Guds och han kommer under vandringen att leda rätt. Hans ljus kommer också att kasta sitt sken på det som Gud vill göra - då man står mitt framför det. Gud kommer att ge klarhet om att detta är vägen - tusen faktorer till trots - vandra på den! 

Han företar sig alltid omöjliga och mäktiga ting.


 

Läs hela inlägget »
Etiketter: josef, mose, josua

Ta dig fram och letade dig in i tisdagens möte på TSC via länken här nere. 1 timma och 30 minuter in i mötet bjuder församlingen på sång. ( Glöm inte att inspelningen ligger kvar till nästkommande tisdag. Därefter är mötet länkat till nästa veckas möte. )

" I went to the enemy`s camp and I took back what he stole from me."( x3 )
   Jesus said that it belongs to me.


http://tsc.ms/t1

Underbart! Underbart! Underbart!


 

Läs hela inlägget »
Etiketter: times square church

God fortsättning på det nya året!

Det står helt klart för mig att Jesus inte är beroende av människor. Ändå gör han sig beroende av människor. Han är lika beroende som oberoende av oss.

I den oroliga muslimska världen hör man idag många berättelser om muslimer som får besök av Jesus i drömmar och i syner. Människor som varit helt opåverkade av evangelium, för övrigt. Gud upplyser dessa människor om att det finns en lösning på individens tillstånd och om ett hopp för evigheten genom Guds son - Jesus Kristus. Den muslimska världen behöver om någon få ett nytt och sant hopp om en god Gud och om en evighet som vänta, när terrorister med destruktiv inspiration ropar att deras Gud är stor och drar andra med sig in i döden. Uppenbarligen vill Jesus möta dessa människor på detta övernaturliga sätt och bevisar sig inte vara bakbunden av de kristnas passivitet. För vi är för passiva !

Egentligen så har Jesus bara vår kapacitet till sitt förfogande. Så små och ringa vi är. Men å andra sidan har vi den helige Ande till vårt förfogande. Han har oss till sitt förfogande!! Vilken resurs - om han får förfoga över oss! Det är lika stort som förutsättningsfullt.

Året som gått har för mitt vidkommande varit präglad av små, små tjänster för Gud. Jag älskar dem. De gör livet meningsfullt! De är gjorda inför Gud men är varken ljusskygga eller kräver någon tribut. Det gäller att öva sig i att höra Guds röst i enskildheter och vara verksam. Det har gått så nära inpå att jag varje dag inväntar ett nytt gott uppslag, även inför morgondagen. De blir då dyrbara gärningar för honom. Ja, det finns många sätt att utföra en gudsjänst på.

Inför 2017 upplever jag att Stockholm behöver ett kristet evangelisationscenter. Ett nytt evangelisationscenter! Jag säger det igen: Stockholm behöver ett nytt kristet missionscenter och jag är inte dess föreståndare. Så är det sagt. Det finns säkert många andra som vill vara det. Jag är inte den mannen men kan hjälpa till. Men det måste vara nytt! Vinträd kan bli gamla men de kan också skjuta nya skott bredvid, intill eller mycket längre bort. Sela.

Vi behöver ett center mitt i staden där det är naturligt att slå sig ner för att ta en kopp kaffe och möta kristna människor utan särintressen, egenintressen eller egna inriktningar på sin verksamhet. Jesus räcker! Kristna som är där för Jesus skull. Och för att andra skall få höra om honom!

När Johannes döparen började sin framgångsrika tjänst tog han vägen ut i ödsligheten. Människorna strömmade ut till honom! Det var alltså inte den centralt belägna verksamheten som drog. Det var förkunnaren och den hängivna förkunnelsen som drog människorna. Men vi behöver ett hus mitt i stan!

Stockholm behöver just nu en möteslokal - mitt i smeten - likt Times Square Church en gång var i New York - och är...

Inför ett nytt år så skall man alltid vara visionär. Alla med anspråk är visionära. Inte jag. Jag drömmer! Men det här står jag för. Tänk om det vore profetiskt buret... Då går vi en spännande och arbetsam tid till mötes. Vilka vi? Det vet jag inte. Men vad gör vi här annars? Bygger vårt välstånd? Det är sparat åt eld.

Gud skall leda i allt fruktbart och gott verk.

 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter