_DSC9211-2.Mobilen

Ulf Ekman

"Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus".                                                                                                          1 Tess.2:5


Det är en grundmurad sats att man inte skall bedriva ockultism. För den kristne, vill säga. Den opånyttfödde vandrar i mörker.

Saul - den avfallne kungen, sökte hos spåkvinnan frammana den avlidne profeten Samuel. Det var emot Mose lag. Därvid råder det inga oklarheter. Det är så elementärt att det inte finns några undantag, någonstans, någonsin bland Guds folk. Inte ens i den judiska traditionen.

Bibelordet jag citerar talar inte om de döda. Texten talar om att Jesus Kristus är medlaren mellan Gud och människan. Han som lever i evighet! En är medlaren. En! Jesus Kristus.

I dagarna har grundaren av Livets Ord, Ulf Ekman och hans hustru Birgitta deklarerat att de valt ut var sitt skyddshelgon. Jag vill skynda mig att fråga: var står det i Guds ord att vi skall välja ett skyddshelgon för vår livsvandring här i tiden? Är det verkligen fullt möjligt? Jag är inte sämre upplyst än att det är en kyrkas tradition. Makarna Ekman har ju konverterat. Då är det inte så märkligt. Men är det bibliskt? 

Ulf Ekman låter hälsa att den påve - som han själv uttryckte missaktning emot, då Johannes Paulus ll skulle besöka Uppsala på 1990-talet, nu har blivit hans utvalde skyddshelgon. Han exemplifierar och motiverar valet med att Johannes Paulus ll var ett föredöme i kampen emot kommunismen i de forna öststaterna. Fru Ekman låter också meddela - uppger tidningen Dagen, att hon nu har funnit en "fantastisk personlighet" i Jesu moder att hon nu har gjort henne till sitt personliga skyddshelgon. 

Den kommunistiska världen har inget som helst med Guds rike att göra. Den gjorde möjligen evangelisation svårare i de forna östblocket. Men det är en annan sak. Guds rike är inte av denna världen! Står det inte så? 

Ulf Ekman, som varit den "meste" i svensk kristenhet under ett par årtionden vid förra seklet - oavsett vad man ansåg om hans teologi - har gjort flera teologiska klassresor. Få har som Peter Halldorf och Ulf Ekman förstört den andliga jordmånen i vårt land. 

Kan man lämna en del av Kristi kropp för att gå in i en annan del av Kristi kropp, men samtidigt döma ut den del som man lämnat - såsom vara icke fullt värdig? För det är kontentan. Det är ju inte ens intellektuellt hederligt. Kan man äta av Herrens bord med ena handen men vara förbjuden att äta från samma bord med den andra? Så här inkonsekvent är den ekumeniska retoriken i praktiken, i sina återkommande föresatser att illustrera Guds församling som en Kristi kropp. Man stjäl illustrationen från bibeln men missbrukar den och tillämpar den på två väsenskilda andliga företeelser. Det är ett teologiskt ställningskrig där det gäller att vinna anhängare för sin tro och åskådning. Under tiden är man bröder i Herren och samma kropp. Vilket falskspel. Människor blir vilsna och förförda.

Ulf Ekman uppger för tidningen Dagen, citat: – Vi har en protestantisk utveckling där gudstjänstformen mer liknar allsång på Skansen än tempeltjänsten. 

Det här är signifikativt för den tidigare så karismatiske Ekman och det är beklämmande att han inte blir mer ifrågasatt. Han är alltid apologetisk. Men byter ständigt skola. Det bör man inte för trovärdighetens skull göra för ofta. Han som själv odlat den gudstjänstkultur som han nu istället tar avstånd ifrån och i mångt och mycket själv bidragit till. Nu pekar han finger åt den. Det måste sägas. Jag dömer honom inte. Jag bedömer!

Förlåt om jag blir polemisk och sarkastisk, Ekman är det själv, och som man ropar får man svar. Var inte Ulf Ekman - i så fall - den meste i att efterlikna Lasse Berghagen i kristenhetens "Allsång på Skansen" - som han själv raljerar över? Ekman den främste estradören. Han har ju själv satt standarden i den svenska trosrörelsen och kastar nu sten i eget glashus. Nu har han funnit ett sammanhang som är större än honom själv. Sånt är alltid befriande. För ett tag. Allsång på Skansen... Så nedsättande och arrogant. Gjorde Paulus så med de troende? Nej. Där var det tvärtom. Aposteln stod kvar och fullbordade sitt lopp. De flesta svek Paulus istället och vek av. Det är skillnad på apostel och apostel.

Men ekumeniken ligger fast...med samma trossyskon. Så ohederligt. Förr var Ekman väckelsekristen. Nu är han en antiprotestant. Han är lejd utan att veta om det och har fått betala ett högt pris. Trovärdighets priset.

"En är medlare mellan Gud och människor, nämligen människan Jesus Kristus." 

Låt de avsomnade få vila i frid. "Vi skall efterfölja fädernas tro", står det. Men vi ska inte försöka prata med dem."Vi skall se hur de slutade sina liv". Men vi skall inte för ett ögonblick tro att vi kan kommunicera med de döda. Det har vi inga möjligheter till. Och vi bör heller inte göra det.

Jag kunde be min pappa - som är hos Gud, om en massa saker. Han var också en mycket varmt troende. Men den dag jag föreställer mig att jag kan nå honom och att han börjar göra sig hörd från evighetens sida, då är det andra krafter som är i rörelse. Det borde istället odlas ett större förtroende för Jesus. Han är oss alltid nära! 

" Jesus Kristus är densamme igår, idag så och till evig tid!! " Gäller det idag också?

Det är jag övertygad om. 

 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv