_DSC9211-2.Mobilen

Josef - del 5.

Att gå Guds väg är inte lika för alla. För Abraham handlade det om att själv gå ut ifrån sitt land och sin släkt. För Josef handlade det om att bortföras från sitt land och från sin släkt. Temporärt men lika omvälvande. Gud stöper inte sina ljus i formar. De är alla handstöpta. Särskilt handstöpta.


Josef kommer till Faraos hus och blir betrodd med allt. Guds hand var med honom och bara hans närvaro där välsignar hela Faraos hus. Vilken skillnad mellan honom och Mose. Mose som får vara den som leder Israels folk tillbaka från Egypten till Israel, i ett senare skede. När han sätter sina fötter i Faraos hus, då börjar olyckorna. Josefs och Moses inverkan var diametralt motsatta. Din kallelse är inte en annans kallelse. En annans uppgift är inte din. Vi har alla ett arbete att utföra och Gud skall till slut föra fram det, som Han har tänkt det. Och det får kosta vad det vill. Så tänker Gud. Han genomför det och Han frågar om vi vill gå. Jämför dig inte med de som till synes har en mycket mer framgångsrik tjänst. Den kan vara av Gud ordnad så. Förhäv dig inte över att just du får skörda extrema framgångar. Gud kan bara ha ordnat det så. Varför gör Han olika? Gud har ett syfte. Ditt intåg blir en annans uttåg. Det kräver sin man och sina förhållanden. Gud stöper ljusen för hand. I sin hand. Men brinn, människa !


Josef blir misstrodd. Hamnar i fängelse. Konungens fängelse. De är nog inte särskilt mycket bättre. Den konungen är vred på får det troligen sämre än andra fångar. För varför skulle det annars heta konungens fängelse? Det var Faraos hustru som försökte fälla Josef - på kvinnors vis. Det gick inte. Karaktären var bättre. Och visionen bar honom. Lillgrabben som var på drift men hade blivit en man. Tyvärr hade Farao - som alltid, ett anseende han måste upprätthålla och då var han under stora svårigheter tvungen att slänga Josef i fängelse. Rikets första dam var Farao tvungen att rädda ansiktet på. I det fängelset började Gud att låta Josef få tyda drömmar åt andra. Men vart hade han lärt sig det?


Efter en lång tid står Josef igen hos Farao. Gud har ingen klocka. Men Han verkar under tiden och Han kommer aldrig försent. Farao har haft en dröm som handlade om sju svåra år av torka och hungersnöd, i hela mellanöstern. Den skulle föregås av en lika lång period av rik skörd. Ingen kunde tolka drömmen. Den var för kryptisk till sitt utförande. En från fängelset benådad fånge tipsar Farao om den bortglömda Josef, som fortfarande satt kvar i fängelset och han hade ryktet om sig att kunna tyda drömmar. Kommer du ihåg vad hans bröder sa; Där kommer drömmaren! Det står i bibeln att Gud var med honom. I fängelset!? Ja, i fängelset. Vem hade lärt honom tyda drömmar? Och vart hade han lärt det, han som själv tydligen drömde drömmar med innehåll? Kan du säga mig det, du som upplever att du lever i en becksvart tillvaro, betydligt komfortablare än Josefs tillvaro. Allt är relativt. Jag bugar mig ändå inför dina problem. De är naturligtvis dig övermäktiga, förstå min tanke...


Josef lyftes upp med ännu större befogenheter. Han får vara den som upprättar ett skattesystem för att hamstra för de svåra tider som skulle komma. Han blir en mäktig finansminister med vittgående befogenheter. För nu hade Gud satt Josef i den position där drömmarna han haft i ungdomen, skulle realiseras. Det var också hungersnöd i Kanaans land där hans familj bodde. De sökte sig ner till Egypten där det fanns säd och bröd. Där hade nu Josef en nyckelroll. Stjärnan i mitten av de andra som bugar sig. Och kärven i mitten som blir upphöjd av de andra kärvarna. Synen som väntade på sin uppfyllelse. Men inte som ett självändamål.


Vad får plats att sägas mitt i denna slarvigt schematiska framställning över Josefs liv, gjord på en bloggs minimala utrymme? Ja, Jakob profeterar över sin son lite senare, vid slutet av sin levnad. Han säger; " Ett ungt fruktträd är Josef, ett ungt fruktträd vid källan: dess grenar nå upp över muren. Bågskyttar oroar honom, de skjuta på honom och ansätta honom; dock förbliver hans båge fast och hans händer och armar spänstiga genom dens händer som är den starke i Jakob, ..... välsignelser från djupet som utbreder sig därnere. 1 Mos. 49.


När en annan konung, Kores, får uppdraget av Gud - i en annan tid, att släppa Israels folk ut från ett annat förtryck, då beskriver bibeln det så här; Jag skall ge dig skatter som är dolda i mörkret." Det korresponderar väl med det som Jakob talar över Josef. Djup. Mörker. Mörker och djup! Välsignelser från djupet. Skatter i mörkret.


Vad vill jag säga och peka på bland alla metaforer och bilder?


Guds vägar är oöverskådliga. Och de är inte alltid smärtfria. Är livet överhuvudtaget smärtfritt för någon? Nej. Men lyckan, glädjen och friden du får när du tar emot Jesus i ditt liv, överglänser allt. Tveklöst. Men skall du följa Jesus så finns det också ett pris att betala. Och det är värt priset! Vi vill gärna välsigna och bli välsignade. Vi vill gärna ha skatter och ge allmosor. Jag talar naturligtvis om andliga skatter och välsignelser. Djup och mörker. Vad är detta för motsägelser i ett rikt kristet liv? Det är inga motsägelser. Skatterna i mörkret. Gud har gömt dem där. För vad är lidande, om inte ett absolut erfaret mörker? Och vad är skatter om inte en uttydning av en förvirrad regents mardrömmar, där miljontals människors överlevnad står på spel? Det är Guds ära att gömma en sak. Men det är konungars ära att utforska en sak . Ordspråksboken 25:2.


Är det en tröst för dig? Ger det dig ny kraft i din situation? Kan du känna att Gud trots allt inte har övergivit dig - som människor gör? Har du glömt att du lämnade ditt liv åt Honom och ville tjäna Honom brinnande? Han är med dig. Han kanske är med dig just som Han var med Josef. Hårt trängd. Kanske din närvaro och samvaro får tillvaron att haverera och du likt Mose inte kan se någon välbehagligt omkring dig? Gud stöper sina ljus. Lys och skin människa! Var ett ljus och ett salt i denna värld. Ha tålamod! Ät inte upp allt tålamod. Behåll lite. Du behöver den för att få vad som är utlovat. Och Gud verkar under tiden. Han kommer att leda dig rätt.


Det gjorde Han med Josef.

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln