_DSC9211-2.Mobilen

2022

När jag var helt ung var närradion en ny företeelse i etern och bland föreningar och frikyrkosamfund. Kyrkorna kunde köpa sig sändningstid och programmen gick rakt in i hemmen utan något kyrkobesök. Det var nytt och stort då. Vi satt ofta hela nätter och hade direktsändningar över Stockholm närradio. Jag minns särskilt och oförglömligt en nattsändning där sången arrangerades med växelvis körsång av männen och sedan av kvinnorna. Det var T. B Barratts sång vi sjöng: "Bring blott bud till vaert ett görne. Skynd dig dagen är nu när, snart vill himlens skyer revne, Jesus selv vill vare där." För den som var med då finns sången inristad kvar i själen, för evig tid. Det var en himmelsk närvaro och ingen ville sluta sjunga. Ja, sången sjunger än!

Nu är merparten av de som sjöng där hemma hos Gud och blicken riktas alltmer dit upp. Det är en svindlande tanke. Snart ska vi återses! Då ska vi fortsätta där vi slutade tillsammans. Tack Jesus! Men tills dess fortsätter vi kampen för andra människors frälsning och sångerna finns kvar. Sjung dem! Sjung där du är och höj den andliga temperaturen. Ingen annan kan göra det för dig.

Tyvärr finns det ingen inspelning som kunde levereras här men jag hittade denna fina inriktning på det allt centrala - Jesus! på You tube. Den räcker långt. JESUS som uppfyller ALLT i alla. Han som frågade Petrus så innerligt en gång: Älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Det får vi stämma in i. 

Om vi inte hörs innan dess, så Gott Nytt År!! Nästa år ska bli ett starkare och segervissare år för Guds rike!! Jesus har också flyttat hem till Gud men han manar gott för oss, står det, och han poängterade att det var nyttigt för oss att han gick bort så att han kunde sända Hjälparen till oss. Den Helige Ande! Han är underbar. Han är alltid närvarande. Så mycket som vi vill. Bli uppfylld av honom, den Helige Ande.

 

Läs hela inlägget »

Och mannen talade till mig: Du människobarn, se med dina ögon och hör med dina öron och akta på allt jag kommer att visa dig, ty du har blivit förd hit, för att jag ska visa dig det: förkunna för Israels hus allt vad du får se. Och jag såg, att en mur gick omkring huset, runt omkring det. Och mätstången, som mannen hade i sin hand, var sex alnar lång, var aln en handsbredd längre än en vanlig aln. Och han mätte upp murbyggnadens bredd: den var en stång, och dess höjd: den var en stång. ”   (Hesekiel 40.)

”Ingen annan grund kan läggas än den som redan är lagd - nämligen Jesus Kristus”, säger skriften. ( 1 Kor. 3:11 ) Men sedan ska huset - Guds hus - byggas också. ”Var och en må se till hur han bygger därpå ”, uppmanar skriften. ( 1 Kor. 3:10 ) Och en alldeles, alldeles avgörande faktor är vad psalmisten säger: ”Om inte Herren bygger på huset så arbetar byggnadsmännen förgäves.” ( Psaltaren 127 ) 

Hesekiel fördes i en syn till Israel då han satt bland de fångna i Babylon. Där ser han en man "såsom i koppar" med ett linnesnöre i sin hand. Koppar, det har med dom att göra. Kopparbäckenet eller kopparhavet i gamla testamentet är en förebild på dopet i nya testamentet som sannerligen har med dom att göra. Ormen i öknen, var också av koppar. Ljusstaken i gamla testamentet var av guld. Det motsvarar något annat det, för att sätta metallerna i relief till varandra. Det står att mannen ”såsom i koppar” mätte upp huset och muren runt det. Rent symboliskt, då någon i koppar mäter upp något, då kan du vara riktigt säker på att det är en verklig revision på gång. Att bedja då himlen upplevs "såsom koppar" är inte heller det positivt.

Det står att mannen mätte i alnar men att en handsbredd lades till varje aln. En handsbredd lades till måttet! Helt avgörande för allt som därefter mättes. Hur lång var en aln? Vi nutida mäter ju inte i aln. Ja, från armbågen till pekfingret på en fullvuxens arm lång, utgjorde en aln. Och det ankom på konungsliga byggnader att en aln utgjorde ytterligare en handsbredd till alnen. Här har vi svaret. Vi har alltså att göra med en konungslig stad och med konungsliga mått. Jerusalem, Guds stad.

Ohh…vi möter här Jesus, konungarnas konung - för vilken armbåge skulle vi annars kunna ha som måttstock till en Guds hus - han som blev kött och tog sin boning ibland oss? Och vilkens pekfinger skulle annars än hans få mäta ut riktningen på längden av ett omdöme? Underarmar är olika långa. Och händer. Pekfingrar. Men vems handsbredd ska vi lägga till om inte hans sår-märkta händer av försoning!? Om han är grunden för huset då måste också de andra måtten överensstämma med honom. Hela stadens alla alnar kräver att vi tar med hans hand av försoning i alla riktningar, vid varje aln som där finns. 

Men ve dig, ja, ve dig, du församling som ber de församlade blunda då syndare ska bjudas in och nödgas till botbänken i Guds hus av hänsyn till syndaren, för att möta Jesus under respekt och av blygsel. När så sker. Varje mått i Guds hus ska bära Jesus mått och prägel och inte en människas. Hur ska du kunna få in kopparhavet i Guds hus om ingången har fel mått!? Hur ska ljusstaken på skådebröds bordet kunna rymmas där inne, om du har en handsbredd för lågt till tak? Bygg efter mönsterbilden! Sluta genast upp med det publikfriande åthävorna. De är direkt farliga för Guds verk. Du måste lägga till en handsbredd när du firar gudstjänst. Jesu hand måste vara synlig även här. Bredden av hans hand. Det är respekten för Jesus! Detta är av vikt.

Jag upplevde det så starkt när jag besökte en frikyrka häromsistens. Jag har skrivit om det förut. Men det är fortfarande aktuellt och rymmer i sig en hemlighet, en lösning på uteblivna förlossningar vid frälsningsmöten. Den helige Ande blev bedrövad. Hur ska förlossningskraften komma till i ett frälsningsmöte då man skäms över Jesus inför människorna? Det är en omöjlighet. Barnet blir dödfött. Det är ingen skam att komma med sin synd till Jesus. Sluta upp med detta. Omedelbart! Gör om gör rätt. Bygg inte med mänskliga mått och psykologiska värderingar. Lägg Jesus handsbredd till alnen och du ska se att det pinsamma i det offentliga rummet intager sitt rätta värde, nämligen, nämligen ingenting! Röj undan hindret.

Det är den konungsliga alnen det handlar om. Från hans armbåge till hans pekande finger och hans frälsande hand, så bred. Vi kan inte måtta huset utan honom. Måttar du efter mänskliga premisser då blir hela huset felaktigt byggt och fienden forcerar portarna. Han är dörren med de rätta måtten! Det som ska vara därinne måste få plats. Den helige Ande får inte sitt rum och utrymme om vi måttar fel. Han behöver den extra handen. Den konungsliga Jesus-alnen. Det är hemligheten.

Det är vår bekännelse om Jesus som den Helige Ande pekar med hela handen på och inte undanhåller under skam. 

- Håll Jesus namnet högt och ärat, vänner! 
 

Läs hela inlägget »

"När sändebuden från Johannes hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er: Bland dem som fötts av kvinnor finns ingen större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han." ( Lukas 7 )

Bibelns kanske mest intensiva vittnen, Elia och Johannes döparen, hamnade båda i misströstan. Det är ingen synd att misströsta. Men det är en utsatthet. Därför säger skriften att "Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka." Han giver! Det talar för att Herren har omsorg om oss.

Johannes hade hört om vad Jesus gjorde bland människorna. Johannes fick alltså ett färskt och gott vittnesbörd om Herren. Men ändå skickade han bud till Jesus och frågade om han var den som skulle komma eller om man skulle vänta någon annan. Det är egentligen ett mycket sorgligt besked Johannes sänder till Jesus. Ett tvivlets besked. Vi känner inte igen Johannes här. Denne kraftfulle predikant. Han som hade önskat att han skulle förminskas och att Jesus skulle växa till, sitter nu i fängelse betydligt reducerad.

Men Jesus förlägger istället bilden av Johannes hos de som stod omkring honom. "Varför gick ni ut till Johannes i öknen? Var det för att se ett strå som vajar för vinden? " Alltså; inte var det för hans ombytlighet mellan tro och tvivel ni gick ut till honom. Det är inte i tvivlen vi ska uppfatta Johannes, säger Jesus. Och så fortsätter han sin förklaring av honom. Det är väldigt ömt och barmhärtigt.

Johannes blev inte frigiven från fängelset av Jesus. Det var ingen ängel som kom och styrkte honom i hans Getsemane. Inte heller en ängel som öppnade fängelsets portar likt åt Petrus. Det finns situationer och omständigheter som är konsekvenser av tron. De är personligt givna och burna. Inte alla blev avrättade med svärd. Inte alla blev utsläppta ur fängelser. Men inte heller alla blev korsfästa upp och ned. Prövningar, vi inte alltid kan kränga oss ur. Livsomständigheter som kan tära på oss. Påfrestningar som kan gå oss så hårt åt att vi tycker oss tappa fotfästet och vi misströstar. 

Jesus ber sina åhörare att tänka tillbaka på varför de själva gjorde sig omaket att vandra ut i öknen för att lyssna till Johannes. Han som hade stått där och ropat med hög röst; "Se, Guds lamm som borttager världens synd." Ifråga om det vittnesbördet hade ingenting förändrats - om än Johannes här misströstade och ifrågasatte sitt eget vittnesbörd, så såg Herren med andra ögon på honom.

"Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid." ( Hebreerbrevet 4.)

Vi uppmanas att gå fram till nådens tron, står det. Och finna nåd i rätt tid. "Nåd i rätt tid " är i detta sammanhang när man är som svagast. När vi inte själva har kraft att framstå. Då vi upplever oss "som strå för vindar och stormar". Då ger Herren istället oss sitt vittnesbörd.

Det är ett värdefullt textsammanhang som bibeln tagit med över Johannes liv. Det hade bibeln kunnat utelämnat för hans image skull. Men Gud har i skriften tagit med dessa fakta oss till nytta. Johannes var sliten och yttringarna tog avstamp i hans person. Detta är strå och inte ax. Att vara trött är egentligen en kvittens på att man utfört ett gott verk i det flydda. Det bekänner Jesus sig till. 

Var vid gott mod! "Se, jag gör allting nytt", skriver aposteln som en hälsning från Jesus i brevet. Världen och ondskan kommer bara att bli värre men Herrens vilja att uppenbara sig bland människor kommer aldrig att avta så länge nådens tid är. 

 

Läs hela inlägget »

"Sätt basunen för din mun! »Såsom en örn kommer fienden över HERRENS hus, eftersom de hava överträtt mitt förbund och avfallit från min lag. De ropa till mig: »Min Gud! Vi känna dig, vi av Israel.» Men eftersom Israel har förkastat vad gott är, skall fienden jaga honom. Själva valde de sig konungar, som icke kommo från mig; de tillsatte furstar, utan att jag fick veta något därom av sitt silver och guld gjorde de sig avgudar, ty det skulle ju förstöras." (Hosea 8)

Bibelordet från idag som kom till mig, uppvisar mycket av det vi ser idag i kristenheten. Folkvalda ledare. Men inte utvalda av Herren! Hur ska då ett Guds verk kunna bestå? Det är uteslutet. 

Hosea anför att man visserligen ropade till Gud om att man kände honom. Det må vara hänt. Men de hade överträtt hans förbund och avfallit, står det. Israel hade förkastat vad gott var. Därför skulle fienden komma över dem. Det som skulle förstöras, bevarades.

"Där åteln är ska rovfåglarna församla sig ", säger skriften. 

Allvarliga ord.


 

Läs hela inlägget »
En vy över Sicklasjön. Dopplatsen exakt mitt i bild. Inne i lilla viken. Underbara plats! En vy över Sicklasjön. Dopplatsen exakt mitt i bild. Inne i lilla viken. Underbara plats!


Idag gick jag upp på Hammarbybacken och fick en fin utsikt över Nacka reservatet. Ja, därifrån kan man se dopplatsen där Mimmi döptes förra sommaren. Det var ingen engångsföreteelse! Jo, för Mimmi var det det. Men det ska döpas många där!! Det har jag tro för och det ska arbetas för. Verket är Guds. Herren ska leda arbetet och sända människor precis som han fann en lösning för Mimmi. Det förstod jag inte när jag började evangelisationen men Gud ledde det så. - Gud vare lov! Himlen assisterar. Och Karl-George Rognstad var med. Tack, Jesus!

Vill du bli frälst och dränka ditt gamla smutsiga syndaliv i Sicklasjön? Där finns gott om utrymme! Gud välsigna dig att ta Gud på allvar så tar han också dig på allvar. Man kan aldrig förstå innan hur en inre rening från synden har en så genomgripande inverkan på sin person, som när man omvänder sig och lämnar sitt liv till Jesus. Det är som att själen blir verkligen renad. Jesus gör det! Det följer en glädje och tacksamhet som är obeskrivlig. Sedan tar man beslutet om dopet.

Och du som varit frälst i många år..., glöm inte att rena dig "i kraft av Ordets bad", Guds ord. Det vet du vad det betyder. Vår klädnad blir också fläckad på vandringen. Jesu blod som renar från all synd!

Det kan inte sägas på annat sätt. Det är en realitet.

 

Läs hela inlägget »

Vaknade 02.30 av denna sång inom mig och himlen öppnade sig. Anden i oss lever sitt eget innerliga liv med Gud. Trevlig helg, alla läsare! Det blir bara värre och värre i världen och med tiden, men vi får lyfta upp våra ögon. Snart kommer Jesus tillbaka och i ett nu och vi försvinner härifrån. Då lägger vi allt detta bakom oss. - Tack Jesus! Det är värt varje umbärande, varje sorg och smärta.

Läs hela inlägget »

" Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. ” (Hesekiel 37)

Svante Pääbo, en av Nobelpristagarna i år, har fått sitt pris för att han gjort framsteg i att kartlägga neandertalarnas arvsmassa. En enda liten benbit räcker för att rymma facit på dessa tidiga människors anlag och liv. Det är en helt svindlande insikt som för hundra år sedan skulle te sig utopiskt om någon hade kunnat förutsäga det. Men nu har det skett. Man kan till och med se vad de gamla faraonerna hade ätit över tid och vad de bar på för sjukdomar genom benmassa. Är inte det otroligt?

Dagens text från Hesekiel bok är en märklig fråga ställd av Gud - han som inte vet av några begränsningar. Frågan är ställd ur ett liknande perspektiv men med mycket sämre utgångsläge, på sitt sätt. För här handlade det om att resa upp ett helt folk som bara bestod av högar av uttorkade ben och inte bara för att härkomstklassa dem.

I dalen dit Hesekiel kom kan du om det vore idag, DNA testa, och se att benen hörde ihop en gång i tiden. Du skulle också kunna se att de åt av samma mat. Och drack ur samma klippa. Du kunde se att de tillhörde samma folk. Men ur ett mänskligt perspektiv inget, inget mer. I övrigt har de bara ett gemensamt; De hade alla gått under. "Kan dessa ben få liv igen? ", frågade Gud profeten. Här står vetenskapen rådlös. Här står vi rådlösa. Hur får man liv i ben? I torra ben.

Gudsmannen som kände Herren svarade; "Herre, du vet det." Är det för övrigt inte samma svar som Petrus gav Jesus då han blev kallad till fördjupad tjänst? "Herre, du vet det." "Herre, du vet det." "Herre, du vet det." Det ligger en underdånig reservation i de orden. Vi kunde kalla det för gudsfruktan. En fullständig överlåtelse till Gud om vad svaret och återrepliken skulle kunna vara och inga egna övertoner eller andra ambitiösa förslag på något utförande, bara följsamhet likt en blind som leds av en betrodd som ser.

Samma svar finner vi här hos Hesekiel. "Herre du vet det." Sedan kommer detta bönesvar från Herrens sida; "Jag ska sätta senor på er "... Eller " Jag ska fästa senor på er ", som det står i en annan översättning. Han säger inte; "Jag ska sätta krokar i er. Eller tvinga er eller locka er." Det säger Gud till Gog. Och till de som kränker förbundet med Gud i Daniels bok. Nej, här handlar det inte om brutalitet eller något av lukrativt eller av frestelsens förföriska värde. Senor handlar om organism. Senor handlar om band. Mänskliga band. Band som är avmätta efter varje senas uppgift. Senor, som förbinder muskler med skelettet. Det som skapar förutsättningarna för rörelse och funktioner.

Senor var det första Gud själv ämnade skapa, enligt Hesekiel. "Jag ", säger han. Det fanns också inslag som profeten skulle ta sig an. Men det fanns denna överjordiska och himmelska åtgärd som bara Gud kunde göra - han som av ett enda revben skapade Eva åt Adam. Han fogade dem samman. - Jag ska fästa senor på dem!  Jag ska göra det, säger Herren. Det talar om ett samlande. Om ett församlande!

Vi går in i en fruktansvärd tid då Kristi brud, som är Guds församling, går in i ett degenererat tillstånd. Ett fall ifrån sin höga position man nu lämnar. Ett avfall. Kyrkan blir till ett öppet hus för allt och alla. Men utan omvändelse! En andlig bordell under liberalteologi. Vad är det typiska för en bordell? Man umgås med många olika herrar mot betalning och tillgodoser deras behov. En av "herrarna" är de som tidigt i denna utveckling köpte konserter när din pastors styrelse började hyra ut din kyrkolokal. Varför? För pengar. Så harmlöst, kan tyckas. Men det var en markör på avfallets väg. Det är ju inte ens en vänskapskram med världen, tycker någon. Men det finns förmögnare krämare du Filadelfia, i mindre Asien. De står på kö för att ge dig sina gåvor in natura. Bara du släpper in dem. Släpper in allt och alla. Undergången är nära!

Jag såg detta med egna ögon för en tid sedan. Rörstrandskyrkan hade tuggummiautomater i entrèn med öronproppar för fem kronor. Samma kyrka som på ojämna veckor bad för sjuka och döva, erbjöd hörselskydd under ogudaktiga konserter. De kunde skada sin hörsel... Vilket hyckleri, i Guds hus! En kram till världen för pengar skull. Så profant men inte oskyldigt. Utvecklingen har rasat vidare med hög hastighet. Guds folks vardagsrum blev redan på 1990-talet en marknadsplats för månglare. Nu har detta Guds hus blivit till en enda "förgård". Och prästen hittar inte tillbaka till "det heliga". Arken är stulen! Var är nådastolen? Pärmarna och klammern kring Guds ord. Innehållet som villkorar vår frälsning.

Judas var också en tjänstvillig person mot betalning. Kyrkan säljer ut sin teologi, sin bibel, för de statsbidrag staten ger och måste nu återbetala in natura. Det gör hon genom att låta alla utan åtskillnad få tillgång till henne. Bildspråket känner vi igen från profeterna i Israel. Det är därför också följdriktigt att vår Herre kommer att i denna sinnebild uppväckas av helig svartsjuka och vrede! Det är bibelns lära - du som trasat sönder din gudsbild på teologiska fakultet till liberal oigenkännlighet. Pingstpastorer som gör jämförelsen mellan konströk från rökmaskiner med röken från brännofferaltaret i Gamla testamentet. Ingen rök utan eld. Och ingen eld utan offer! Syndaren måste omvända sig, du som förvaltar heliga ting fel. Det lär vi oss första året i söndagsskolan. Bibeln är sträng emot främmande eld. Men låtsas-rök hur har den hamnat bland de frikyrkliga!? Stäng ned och slå igen. Eller omvänd er! Ni vanhelgar Jesus namn. Och ni kommer att uppväcka profeter emot er!

Men jag ser något annat också. Parallellt. Gud vare lov!!  Om än i liten skala. Jag ser "pärlemor-vita senor" som otvunget men mycket naturligt fogas samman. Det är Kristi brud som han utväljer från världen. Det är hon om vilken vi kan läsa om i Höga Visan som blir slagen av väktarna i staden för att hon berörts av doften från Brudgummens hand, som han sträckt in genom hennes dörr till beröring. I den sista tiden väcker Gud upp en ny brud likt de ben som på Hesekiels tid stod upp och blev Guds nya egendomsfolk i Israel. De blev de förfäder till dagens Israeler som lever där än idag, efter Herrens ord. "Jag ska fästa senor på er"...

Jag vill uppmana dig som drabbats av ett teologiskt paradigmskifte i din församling; "Fly!!" Lämna den för ditt livs skull. Du kommer inte att kunna bromsa utvecklingen. Varför?  Jo, det skriver Daniel om. "Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut." ( Daniel 11:32 ) I en annan översättning står det "skall han med hala ord locka till helt avfall." Så exakt uttryckt av bibeln. Det är det som sker nu. Bibeln smulas sönder av demagoger och liberal teologer. Pratkvarnar som skruvar på ordens innebörd och förfalskar evangelium. Fly! Fly som Lot gjorde så att inte Guds vrede drabbar också dig.

Vad är ett förbund? Det finns många förbund i tiden. Den katolska kyrkan betraktar äktenskapet som ett sakrament. Det är det inte. Men det är bibelns syn på mänsklig samlevnad. Ett gudomligt förhållningssätt att leva efter. Det är inget sakrament men ett förbund. Ett förbund som inte får brytas hur som helst. När får det brytas? När otukt skett. Eller om någon dött. Går du på gudstjänster där man ska blunda då syndaren begär förbön av respekt för syndaren, när man samtidigt är underlåten med synden i sig? Det är en skymf mot Kristus! Den helige Ande ger inte sin sanktion till det. Den helige Ande förkunnar om rättfärdighet, synd och om dom. Han skäms inte för namnet Jesus vid syndabekännelser. Tvärtom! Han pekar med hela handen på Kristus! Stryp ditt tionde till din församling. Kväs den kyrkan inifrån, om det är så. Sluta gå där och begär ditt utträde. 

O... se, ja, se hur Gud i det fördolda väver den fibrösa bindväven. Senorna. Benkotor och förtorkade ben får liv igen. Han väcker upp en brud i vår tid! Jesus församling. I en obefläckad klädnad. Obefläckad av världen. 

Den värld som nu delar och penetrerar sönder frikyrkan till oigenkännlighet.

 

Läs hela inlägget »

Likt en kniv som används hela tiden men som återkommande måste vässas, får vi gå till skriften, Guds ord. Ja, all skrift som är ingiven av Gud är nyttig till undervisning. Vi behöver vässas.

Jag vill påminna om några meningar här av Charley G Finney en väckelsens bärare i förfluten tid. Jag tror att vi alla i någon utsträckning kan ta till oss ett gott råd av honom till ett mer brinnande andligt liv. Andligt liv som har sina förutsättningar i efterföljelsen. Vi äger allt i Jesus men vad hjälper det att ropa Herre, Herre om vi inte är i samklang med Gud?  "Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja."  (Matteus 7:21)

" Du måste vaka i bönen. Du måste ha blicken öppen och se, om Gud ger välsignelsen, när du ber om den. Människor ber, men ser ej efter om bönen besvaras. Var även rädd för att bedröva den helige Ande. Bekänn och överge dina synder. Gud ska aldrig leda dig som en av sina förtrogna och föra dig in i lönnligheter, om du ej bekänner och överger dina synder. Inte alltid bekänna men aldrig överge, utan bekänna och överge på samma gång. Gottgör, när du gjort något orätt. Du kan ej vänta att först få bönens ande och sedan ångra. Du kan ej komma igenom så. Kristna som är stolta och oböjliga och söker rättfärdiga sig själva, kunna aldrig förmå Gud att bli boende hos dem. "

 
- Charles G Finney - Ur boken:  Andliga väckelser


 

Läs hela inlägget »

Jag såg ett samtal Malou von Sivers/TV4 hade med Leif G W Persson. Leif som kommit att bli en slags nationens farfar hos vilken frågor med allmänintresse brukar stämmas av. Han svarade också på frågor om sin gudstro. Inspelningen finns på TV4 Play. Jag vill citera deras samtal här nedan:

Malou: "Om vi avslutar med din tro, för du är en troende person. Du ber din aftonbön och du tänker på att det måste ändå finnas ett liv efter det här."

Leif: "I och med att jag är fri att välja...Alternativet är ju den eviga sömnen, där du inte ens vet om du sover...Som ett ljus som har slocknat."

Malou: "Var finns din pappa Gustav idag? Han har packat alla sina verktyg, skriver du i din bok. Tagit med sig alla hammare och sågar och måttstockar."

Leif: "Och snart träffas vi igen."

Malou: "Snart träffas vi igen... Det är en bra tanke?"

Leif: "I och med att jag är fri att välja..."

Malou: "Vad menar du med "Fri att välja"?

Leif: "Hur kan man tro på nåt sånt? Ja, de som tror starkast idag, de tror på motsatsen. För den är lika obevisad på det som jag tror på. Jag har valt att tro på det trevliga alternativet. Ska det vara så svårt att fatta? Nej, jag tycker att bevisbördan åvilar dem som hävdar motsatsen. Det är självplågeri i extrem form."

Leif G W Persson har en poäng. Det har kommit att bli så att vårt ursprung har hamnat hos de kristna att försvara och kunskapen om ett evigt liv att förvalta. De kristna som verkligen har en förklaring till skillnad från de som inte tror på Gud. Men det hjälper inte att bara vara väckt i frågan! Det räcker inte att stryka samvetet medhårs med hjälp av andliga sånger tills nästa gång syndanöden kommer över oss! Det måste till ett beslut, ett avgörande beslut inför Jesus! Annars förblir man kvar i sina synder och i ett förtappat liv och tillstånd. Man måste oförbehållsamt överlämna sitt liv till Jesus. Annars går man förlorad. Det är inte sanningen om ett evigt liv som frälsar. Utan det är sanningen om att Jesus kom, levde och dog för våra synder som frälsar oss då vi släpper in Jesus i våra liv. "Den som tror och bliver döpt han ska vara frälst." , säger bibeln. Men det är inte tron på ett evigt liv som frälsar. Nej, man måste få sin sak klar med Gud på ett individuellt och personligt plan. Det gäller också dig och din själ.

Vad hjälper det en människa om hon känner sig dömd men inte tar emot nåden? Det förändrar inget. Du måste ta emot nåden. Nåden som Gud erbjuder dig. Den påtvingas dig inte. Nåden finns hos Jesus för ett sönderbråkat hjärta.

Lämna hela ditt liv till honom, min vän. Då får insikten sin naturliga uppföljning och konsekvens. Gud välsigna dig att ta det steget. 

 

Läs hela inlägget »


Idag blev det ett par timmar ute i evangelisationens tecken. Det var - 7 grader och när människor fryser så är man inte så pigg på att ta emot några flygblad.

Men som på en beställning så kom ett reklamföretag och ställde sig på torget och började dela ut gratis läsk. Det förändrade hela bilden. Människor som får något gratis av synligt värde blir plötsligt förändrade och det var lätt att skicka med en traktat därefter. Då blev många traktater till flygblad.

Det blev flera samtal med människor. En vanligt förekommande okunskap är att människor blandar ihop synd med att vara ond. Det är inga synonyma begrepp. Det är en stor missuppfattning - även om ondskan har sina rötter i synden. Du kan vara en genomsnäll människa men ändå vara en syndare. Alla människor har syndat, säger bibeln. Alla! Även de goda, där du tillhör. Du kan vara genomgod och ge ut hela ditt liv för andra och försaka dig själv men ändå gå i stuprör rätt ner i helvetet! Synd har inte heller med goda men misslyckade föresatser att göra. Synden skiljer människan från Gud åt. Det är det allvarliga. Det är ett brott i den relationen som måste återupprättas.

En man menade sig vara ateist. Han brottades med att universum inte har något slut. Han som var ingenjör och van att tänka rationellt. Han kunde inte förlikas med den tanken om ett oändligt universum. Jag sa åt honom att det får vara hur det vill med den vetenskapen, men den förminskar inte vetskapen om en Gud som ligger bakom! Just den faktorn är ju i så fall ett Gudsbevis, människa! Gud är större än sin skapelse. Det är logiskt. Då behöver vi böja oss för honom. Det säger sig själv.

Atesim, är möjligen frånvaro av religion. Tacka Gud för det! Och att du inte fastnat i någon religion som tvingar dig till förbättringar du aldrig klarar av, vid en oblid Gud som aldrig ger dig sitt godkänt. Men ateism är som egenart endast en attityd om att vara ateist. En fix idè. Hör att jag säger dig det! Ateismen har ingen substans. Ateismen äger inget i sig. Hör upp med den, medans tid är. Den är ett trots, under översitteri. Du går förlorad min vän, du lever på lånad tid!

Många kyrkor uppträder allt mer som garanter för ditt eviga väl. Där är tröskeln låg till gemenskap. Du kan bara flyta med och bli en del i den sociala gemenskapen och sjunga med, så är det fixat. Man talar inte om synd med dig. Man predikar inte för dig om den. Tar du också del av nattvarden så är du okey. - Neeeej! Detta är ett stort bedrägeri. Du måste ha din sak klar med Gud genom Jesus på ett personligt plan relaterat till ditt liv och inte till kyrkan. Du måste överlämna din synd till Jesus och be att han tar emot den. Det handlar om att födas på nytt inifrån.

Du vet att du är en syndare och du försöker vara god. God, godare, godast. Det hjälper inte! Du kan inte byta din frekventa godhet med ett överseende med din synd. Det går inte. Det är helt vitt skilda saker.

Om du inte får din synd försonad med Gud kommer du att gå förlorad. Du ÄR en syndare. Därför syndar du. Du syndar inte för att du misslyckas med ett och annat. Du syndar för att du ÄR en syndare. Du är och gör synd. Det handlar om mer än ett beteende. Det handlar om en identitet. Du är en syndare inför Gud!

Det är därför du måste födas på nytt.

- Kom till Jesus, han vill befria dig!

 

Läs hela inlägget »

"Fruktan kan gå i två olika riktningar. Den kan göra oss rädda för att utföra det vi vet vi borde göra, och den kan göra oss rädda för att inte göra det vi har anledning att tro att människor förväntar sig av oss.

Det finns en dåraktig företeelse som för oss in i slaveri under andra människors samveten. Vårt kristna vittnesbörd har skapat en viss förväntan hos våra vänner, och hellre än att äventyra vår ställning inför dem handlar vi plikttroget i enlighet med deras förväntningar - trots att vi inte har någon personlig övertygelse i saken. Vi är helt enkelt rädda att inte göra vad folk väntar av oss. Vi kan inte möta vår publik sedan vi misslyckats med att göra vad vi vet att de väntade av oss. 

Detta, det allmänna tryckets moral är ingen ren moral alls. I bästa fall är den en försynt rättfärdighet av tvivelaktig härkomst. I sämsta fall är den ett barn av svaghet och fruktan. En fri kristen människa ska handla av inre övertygelse utan att alls bry sig om andras åsikter. Om en riktning är riktig ska hon följa den därför att den är riktig, inte därför att hon är rädd för att inte följa den.

Och om den är felaktig ska hon undvika den - även om hon därmed förlorar varje jordisk tillgång eller till och med sitt eget liv. "  

     Ur boken: Guds profet i församlingen av A.W Tozer.

Läs hela inlägget »

Imorgon vill jag gå ut med Jesus till människor på Gamlabrogatan -Drottninggatan igen. Igår nåddes jag nämligen av beskedet att en broder ur min egen generation fått flytta hem till Herren, som på eget initiativ tjänat Gud med sitt liv. En lekmannapredikant i ordets finaste bemärkelse, om du så vill. Så viktigt att äga en personlig Gudsrelation och att sprida kunskapen om Jesus vidare. En dag ska vi återsamlas och glädjas över att vi alla nådde hem till Gud. Men vi är inte framme ännu!

Ja, imorgon vill jag till de som gått före och till Jesus ära vika en dag på stan, så långt som kylan tillåter. Det glesnar i leden och 1960-talisterna är till majoriteten upptagna med allt vad världen har att erbjuda. Vi bygger vidare på våra liv som om vi skulle vara kvar här för evigt, fastän vi vet att så inte är fallet. Det är många luckor att fylla i Guds rike. Arbetarna i Guds vingård är för få.

Frimodighet är inte en nådegåva. Den hör inte heller till personlighetstyper. Frimodigheten ligger i ditt dop i den helige Ande. Där ligger den! Den har inget med fallenhet eller extrovert läggning att göra. Den har sitt upphov i den helige Andes kraft. Bli därför uppfylld av honom!

Gud välsigna dig att likt vetekornet dö bort ifrån dig själv och ta ett trosteg i rätt riktning med och för Jesus.

Gud välsigna dig!

 

Läs hela inlägget »


Publicerar här en predikan av Per-Arne Imsen som han genomfört i Korskyrkan i Alingsås, nyligen. Den är viktig!

Han talar om den nya förvanskade och falska kristendomen som dyker upp överallt. Den har inget med evangelium att göra utan är ett fräckt sätt att ta över det kristna budskapet utifrån ett inom världsligt synsätt och ger begreppen en ny innebörd. Vi känner till i skriften om "ogräset som såddes i åkern, medan folket sov". Ogräset tar näring ur jorden och kväser det som ska växa, nämligen Guds rike. Vakna. Tiden är mycket kort!

Det är också så värdefullt att höra hur en liten gemenskap håller fast och håller ut i de exempel Per- Arne berättar om, i en utåtriktad verksamhet bland människor. Det är mycket uppmuntrande.

Bistå dem som förkunnar Guds ord med dina förböner. Låt Guds rike breda ut sig. I Jesu namn. Jesus vill bygga sin församling i ändens tid.

 

Läs hela inlägget »

"Jesus svarade: ˮStunden har kommit då Människosonen ska förhärligas. Det jag säger till er är verkligen sant: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som hatar sitt liv i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon tjänar mig måste han följa mig, och där jag är ska även min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom." ( Johannes 12.)

"Om vetekornet inte faller i jorden och dör "... varför används just ordet falla i, i denna redogörelse. Vi vill ju bli upplyfta och uppburna av olika slags framgångar. Måste verkligen vetekornet genomgå en så hård sista behandling innan dödsprocessen startar, som att falla i jorden? Det står ju inte att kornet läggs i jorden - vilket språkligt inte skulle inskränka på betydelsen av handlingen. Alltså under kontrollerade former. Inte heller att det kastas i jorden. Men att falla i upplevs som lite okontrollerat. Vem faller frivilligt, så att säga, för att ge struktur åt innebörden. 

När vi går till den ordagrant översatta grundspråket så formuleras det så här, ord för ord: "Om inte kornet vetets fallande i jorden "... Det är ju oerhört, vänner! Det finns inga synonyma begrepp för denna rörelse. Och fallandet är i presens. Det är en ständigt pågående form med avseende på den förberedande processen innan det hamnar i jorden. Att falla i är inget positivt begrepp.  Jag tittade vidare på ordet pesòn och dess grundbetydelse och blev upplyst. Det står för: "falla omkull ", störta, falla ned, falla bort." 

Det här är de ord som Jesus talade inför sin korsfästelse. Han talar naturligtvis om sitt eget liv och sin bortgång. Men det är också korsets väg för oss var och en på efterföljelsens väg av Jesus - även om vi inte är kallade att korsfästas.

Bilden som Jesus använder sig av är från jordbruket. Men man kan beskriva ett såningsarbete på många sätt. Kunde Jesus inte valt ett annat sätt för det beskrivande genomförandet? Det kunde till exempel stå att man måste böja sig ned i ödmjukhet och lägga sitt frö försiktigt i jorden. I andakt och vördnad för den gudomliga principen. Under djup fromhet. Resultatet kunde bli detsamma. Det växer inte bättre för att det "faller " i jorden eller läggs ned i den. Inte sant? Men nej! Och åter nej! Jesus sa att det måste falla i jorden. Vi förstår rörelseriktningen i det obekväma. Vi vill gärna ta emot med händerna under protest över vad som sker oss i vårt inre liv. Det är början på självlivets död.

O, de mest brukbara i Guds vingård har varit de som brutits, som fallit i sin egen förträfflighet. Tänk att en av nyanserna i just detta ord och sammanhang handlar om att "falla omkull". Att störta! "Den som har fått mycket förlåtet förlåter också mycket." Det hittar du inte hos de förträffliga. Okrossade människor som mäter sin omgivning utifrån sin egen karaktärs förträfflighet och där nåden bara utgör ett tillägg i den kristna bekännelsen.

En uppmuntran till dig, du kristne, som upplever kamp och strid. Jesus valde att beskriva inbäddandet i jorden genom att falla i den. Vi kan inte skriva bara falla för det blir då ensidigt beskrivet. Men falla i jorden. Något som är större och utom din kontroll, således. 

Du är i din fulla rätt att vara inom ditt skal. Vetekornets skal. Men vill du ha ett utgivande liv i Gud då måste skalet lossna från vetet. Det är innehållet, ditt inre som måste överlämna dig åt dödsprocessen. Självlivet och anseendets död. Falla i och inte ömsint eller med stor respekt för vetekornets värdighet läggas försiktigt i jorden med några fina fingerrörelser. Kornet behöver fort ner i jorden för att så fort som möjligt förmeras, i Guds rike. Vetekornet måste falla i jorden. Det är vetekornets lag. Men du slipper att kastas.

Vi som strävar efter att bli upphöjda, ansedda och beryktade. Det är en felaktig och motsatt rörelseriktning till att förneka sig själv och falla i jorden.


 

Läs hela inlägget »

Det går inte nog att se sig mätt på denna gudstjänstfirande kör, från Brooklyn i New York. Sekvenserna och bildrutorna gestaltar det vi i Jesu namn ska nå fram till här i Stockholm. En plats att tillbe Gud! Ligger inte det på Guds hjärta du som känner honom, så säg?

Jag vill minnas att det var den underrättelse och den befallning Mose hade att ge till potentaten i Egypten. Vad sa Gud? "Släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öknen." Det var Guds önskan. Med Tabernaklet i öknen. 

Jag har berättat det här flera gånger hur jag erfarit att Gud kan lösa projekt som är omöjliga att genomdriva och att förutse. Med Guds hjälp så kan mirakler ske! Vi kan inte själva få en enda fluga att lyfta med tankekraft men Gud kan skapa de incitament som banar väg för en biograf. En gudstjänstplats. Tänk att få gå dit bara i ett syfte. Att tillbe Gud tillsammans! 

Ja, ni som har följt mig vet att jag snart är inne på det tredje året i denna omöjlighet. Den här visionen är så stark att den överhuvudtaget inte möter på några tvivel. Är det inte märkligt? Mitt inre fylls av glädje och tårar redan nu av tacksamhet. Det är som att det inte ligger någon tid emellan nuet och uppfyllelsen av det. Det är som om jag för mitt inre redan är på väg in i salen och hjärtat är uppdämd av tacksamhet. Gud vare lov!

"You don`t have to worry and don`t you be afraid ", sjunger kören i Brooklyn. Är inte det ett ord från levande Gud, så säg? "Du behöver inte bekymra dig och inte vara rädd." Är inte det en Guds kärleksfulla ömhet som säger så? 

Ja, jag vet inte hur stor denna lokal blir. Ibland kommer den rationella tanken till mig att det blir nog en liten kvarterslokal i någon yttre innerstadsförort, där vi kan åtnjuta vårt lilla antal av närvarande. Förståndet, denna otrons förespråkare! Det är inte där brännpunkten ligger i denna fråga.  - Var inte Gosen den bästa delen i Kairo på Israels barns tid, som Gud gav dem till vistelse eller uppehålls ort!?  Jo. Där förökade de sig ohämmat. Då så! Förökningen är i överförd mening en bild på dem som låter sig frälsas. Lokalen ska vara efter Herren vilja och storlek.  Ja, ära vare Jesus! Jag kan inte nog säga det. Du är obegripligt stor och det flödar från dig av omtanke och kärlek för oss! Det ska vara en stor sal för stora skördar.

Nästa år räknar Konsumentverket med att matpriserna går upp med 20% och elpriset med 100% utifrån 2022 priser och inflation. Konkurserna har inte varit flera sedan 1990-talen sett på en kalender månad. Du förstår! Det har slutat att regna... pengar av välstånd. Människor kommer att komma i nöd.

Låt oss inte samla ihop våra pengar - likt Aron gjorde - och köpa ett ställe. Det kunde vi om vi hjälptes åt och verkligen var burna av denna vision. Nej, låt oss istället låta Gud verka/värka fram det. Då blir det av en annan karaktär. Vilka är vi? Du och alla andra, så klart.

O, jag upplever att det är i vardande. Detta tidlösa tillstånd som rör på sig.

- Låt oss inta Jeriko i Jesus namn, vänner!

 
Läs hela inlägget »
Här framföres Per-Arne Imsens fjärde del av sin serie om församlingen. Ta del av den. Låt ordet få bana väg för Guds rike.  - Gud välsigna dig!
Läs hela inlägget »

"Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom. Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda, Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade. Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bliva uppenbart att hans gärningar äro gjorda i Gud.»"
( Johannes evangelium 3 )

Har du någon gång bokat en resa och hamnat på en plats du egentligen inte tyckte om? Kanske till och med en avskyvärd plats, visade det sig. Eller om jag får specificera det lite mer; bokat in dig på ett hotell under förskräckliga förhållanden och du kände att du inte för ditt liv skulle vilja bo där en enda natt, ens. Jag har bott på hotell där myror i hundratals krupit omkring på nattduksbordet, sängar vid lite efterforskning där ett mord kunnat begåtts, och råttor löpt på bjälkarna mellan tak och öppen luftspalt. Jag har varit med om att hyra lägenheter jag aldrig sett innan jag skrivit på kontraktet och bundit upp min tillvaro till den, under tider av missnöje. Tvingandes av livets gång och ofrivilligheter. Erfarenheter som inte varit livsfarliga. Men oönskade. 

Vet du om en sak? När du dör - och det ska vi alla göra - så vet du inte någonting om din destination. Du vet ingenting om dina befogenheter. Du vet ingenting om vart du ska bo eller vart du kommer att ta vägen. Hur du ser ut. Om du har kläder på dig eller inte. Du vet inte om du kommer att ha ett startkapital eller resurser i överförd mening, när du dör. Du kan utifrån dessa tankar här och nu inte veta någonting om vad som händer när du dör! Eller vem som hämtar dig. Tycker du att jag provocerar dig? Ja, dessa frågor borde sysselsätta oss oftare. Allt löser sig inte med tiden. "Nu är den välbehagliga tiden, nu är frälsningens dag", uppger bibeln.

Bibeln uppger att det bara finns två utgångar av livet. En som leder till det nya livet och en som leder till fördärvet. Den väg som leder till livet har en dörr och den dörren är Jesus! Han som kom för att dö för våra synder. Detta känner du till. Du har säkert hört det men aldrig reflekterat vidare över det i relation till ditt eget liv. Jesus sa om sig själv: "Jag är vägen, sanningen och livet! " Det innefattar allt. Han är vår räddning. Men du förhåller dig inte till det, som nödvändigt är.

Bibeln uppger att en dag ska det vara för sent att lämna sitt liv till Jesus. Han som kom och älskade oss så mycket, för att han ville rädda oss för evigt. Vi är evighetsvarelser. Vare sig vi vill eller inte.

Vågar du avsluta ditt liv här på jorden utan att ha överlämnat ditt liv i Guds händer? Jag tror inte det. Du som kanske är van att inte bara ordna för dig själv utan också för många andra, du kommer en dag att inte ha några resurser och du vet inte vilket mörker du kan hamna i.

Bibeln uppger att det en dag i helvetet ska vara "gråt och tandagnisslan". Det är själsliga uttryckssätt för djup sorg. Sorg över att man inte tog tillvara kunskapen och erbjudandet. En dag är det för sent.

Bibeln uppger att den som åkallar Herrens namn, ska vara frälst. "Med hjärtats tro och med munnens bekännelse blir man frälst.", uppger bibeln också. Namnet Jesus är det namn som har fullmakten att frälsa oss. För Gud är synd allvarligt. Så allvarligt att döden kom in i mänskligheten. Synden kommer inte in i Guds nya tillvaro som han berett för mänskligheten. Därför måste vi befrias från synden.

Tänk lite på de här handfasta exemplen från livet i stort. Då blir dessa frågor ännu större. Att komma till en plats man inte vill vara på... Eller bo under förhållanden vi aldrig ens kan föreställa oss! Och du kan inte byta plats eller destination. Det finns ingen väg ut.

När vi dör då är tiden slut för vår del. Då går vi in i en tidlös evighet som inte mäts i timmar eller en sols trakterande av skuggor eller ljus. Då är du dömd till en evighet i en fruktansvärd tillvaro - om du inte försonat dig med Gud. Det finns liksom ingen förmildrande omständighet här. Det finns ingen otur, dåligt flyt, en räcka av misstag eller att det var någon annans fel... Du har ansvar för ditt liv. Ingen annan.

Jesus är vår advokat och vårt offer inför Guds helighet. Hans helighet är syndens motpol. De kan inte samexistera. Därför måste vi få försoning för våra synder. Vår försonare är Jesus Kristus.

När vi lämnar jordelivet är det för evigt och det är stora övergripande saker vi måste ha löst innan dess. Det har med vår slutdestination att göra.

Många präster och så kallade pastorer ser mellan fingrarna på synden, idag. Det gör de för att behålla sina tjänster i kyrkan och för att uppvisa resultat inför sin styrelse som anställt dem. Ett fruktansvärt bedrägeri. Det är Gud som är domaren. Han ser våra liv genom Jesus och inte genom några andra kriterier. Gud älskar oss utan anseende till person och han dömer oss också utan anseende till person.

Överlämna ditt liv till Jesus. Kapitulera inför honom. Han älskar dig och han räddar dig också undan den eviga elden. Överlämna dig åt honom och han ska tillse att han slutgiltigt tar hand om dig, den dagen då du går över tidens rand.

Gud välsigna dig!

 

Läs hela inlägget »

Den ropandes källa i Lehi, För törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten, Framväller så porlande än.

Kör: Källa så klar, Vatten du har. Tidernas torka aldrig dig når O, huru väl, där är ro för min själ. Vila mitt trötta hjärta där får.

Hur ofta med svidande hjärta, Och törstande ande du går, Och märker ej källan i öknen, Där hälsa och svalka du får.

Har krukan du tömt under färden, Och allt vad du ägt givit ut. O, kom till " Den ropandes källa", Den flödar då andra tar slut.

Dig vila vid källan i Lehi, Uti hennes svalka dig göm. Slå läger vid randen den klara, Och jordlivets strider förglöm.

- Ida Björkman -

 

Läs hela inlägget »

"När han nu kom till Lehi, skriade filistéerna och sprungo emot honom. Då kom HERRENS Ande över honom, och tågen omkring hans armar blevo såsom lintrådar, när de antändas av eld, och banden likasom smälte bort ifrån hans händer. Och han fick fatt i en åsnekäke som ännu var frisk; och han räckte ut sin hand och tog den, och med den slog han ihjäl tusen män. Sedan sade Simson: »Med åsnekäken slog jag en skara, ja, två; med åsnekäken slog jag tusen man.» När han hade sagt detta, kastade han käken ifrån sig. Och man kallade den platsen Ramat-Lehi. Men då han därefter blev mycket törstig, ropade han till HERREN och sade: »Du själv har genom din tjänare givit denna stora seger; och nu måste jag dö av törst, och så falla i de oomskurnas hand!» Då lät Gud fördjupningen i Lehi öppna sig, och därur gick ut vatten, så att han kunde dricka; och hans ande kom tillbaka, och han fick liv igen. Därav kallades källan Den ropandes källa i Lehi, såsom den heter ännu i dag. Och han var domare i Israel under filistéernas tid, i tjugu år."    ( Domarboken 15 )

Dagens text är över Simson. "Skriande filisteer... Herrens ande kom över honom... Tågen kring hans armar blev som lintrådar antända av eld... Åsnekäken... Som ännu var frisk... Ramat-Lehi... Blev törstig... Ropade till Herren... Då lät Gud en fördjupning i Lehi öppna sig."

Då lät Gud en fördjupning i Lehi öppna sig!"...

Mina vänner! Det är detta det handlar om. En fördjupning. En fördjupning i Lehi. En lokal där vi kan vara tillsammans och röva från djävulen vad han tagit från Gud. Vi behöver en fördjupning i en byggnad i gatuplan! Förlåt att jag är så enkelspårig och översätter hebreiskan efter eget tycke. Men jag profeterar, ju. Visionen dyker upp när jag minst anar det och bryr sig inte om det är rätt eller fel, efter andras tycke. Det är bara så överväldigande. Men är det inte det som det handlar om? Att finna en källa med vatten, en oas, dit människor kan komma för att möta Gud för första och andra gången?! Och för den slutgiltiga gången!

Varje mening i denna Simsons liv är en predikan i sig och jag vet inte vad Gud vill säga. Bara att han vill! Den helige Ande har budskap som står på kö - i Gud - som han vill föda fram. Lovat vare Simsons Gud att han återkommer som förr med kraft och med sin härlighet. Den som väntar på Herrens härlighet, ska få se den. Den kan du inte stå emot!

Kanske får vi gå och längta och hungra en tid till. Då är det Guds syfte. Förlåt mig, men jag är förlorad i denna vision. Övertrycket är något alldeles enormt och jag är frisk för övrigt. Läs meningen här nedan. Griper den dig inte? Den är ju något alldeles oerhörd! Jag fastnar redan vid första ordet : Då!... Gud hade en historik bakom det som skedde och full kontroll över situationen. "Då lääääät Gud "... Amen! en fördjupning öppna sig. Halleluja!! i Lehi."

"Då lät Gud fördjupningen i Lehi öppna sig, och därur gick ut vatten, så att han kunde dricka; och hans ande kom tillbaka, och han fick liv igen."

Nu profeterar jag! För detta kommer att ske. Detta kommer att ske! Det är så överväldigande. För hur släcker man en brand i tilltagande?! Säg mig? "Herrens ande började verka på Simson." Det mest outgrundliga predikoutkast i hela skriften. Började verka... började... verka... Stavas inte det med ä? Värka! "Herrens ande började värka på Simson." Du ser att jag ropar nu.

Ohhh...vad det värker fram, Guds verk. Verk och värk. Gud ska bevisa sin allmakt. Håll i dig och kom ihåg att jag sagt dig det. 

Gud ska se till att få fatt i en frisk käke så evangelium kan få bli predikat med makt och myndighet. Det vi mesta av allt saknar. Genom den helige Ande som verkar/värkar fram böner likt; "Bröder, vad skola vi göra? "

Sela.


 

Läs hela inlägget »

 "To trust God in the light is nothing, but to trust him in the dark - that is faith."    

 
- Charles Haddon Spurgeon -

 

Läs hela inlägget »

I morgon är det dags igen att evangelisera i korsningen Gamlabrogatan Drottninggatan. Traktatmissionen från man till man. Det är lika stort och nytt för varje gång!

I dag har jag farit runt i Stockholms City och det finns så många teatrar och biografer vilka lever en tynande tillvaro. Jag blir så inspirerad av vart och ett av dem. Vi är bara ett förverkligande ifrån! Rätt som det är så är vi på väg in i salen och ska få fira Gudstjänst under förväntan på vad Gud vill göra. Historien har erfarenhet av denna typ av evangelisations metod och det är ett oersättligt sätt att nå människor med evangelium. "Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord." Predikan i sin renodlade form som vi saknar idag. Det kräver ett stort engagemang, ja, ett större engagemang än nu.

Tron, ser inte det som finns. Den tar sikte på det den hoppas. Där trivs trons ande. Tron, kan inte inse omöjligheter. Den räknar bara med Gud och är glad i det hoppet. Tron, är en obotlig optimist i att se det förverkligat. Den ser bara detta.

Låt evangelium få lysa upp i en mörk tid. Låt budskapet om Jesus som en levande frälsare få bli känd. Det är det som det handlar om.

- Gud välsigna dig att engagera dig på ett eller annat sätt!

Biograf sökes.

 

Läs hela inlägget »

Hela dagen idag har det återkommande kommit till mig att skriva till dig som är kristen och läser det här. 

Orsaken, du kristne, till din ökenvandring beror på att du inte har Guds påtagliga välsignelse över dig. Du måste börja bekänna din tro. Himlen väntar på att få ösa sitt välbehag över ditt liv, men du bekänner inte Jesus inför människor. Det är väldigt allvarligt och förödande för dig.

Börja din egen självhjälp så ska du se att välsignelser kommer att välla över dig! Imorgon ska du säga till den första människan du möter som du inte känner: "Jesus älskar dig!" Det klarar du av. Om många gör så kommer det att ske små förändringar som kommer öppna upp himlens fönster över oss. Hur ska himlen kunna bistå oss om vi inte uträttar något för Jesus?

Du vet att en bil som stått still länge kan inte starta hur fungerande den än är. Strömmen i batteriet blir utdraget. Hjälpströmmen! Vad kan man göra då? Man kan skjuta den nedför en backe och när man fått upp lite styrfart lägga i en växel och släppa upp kopplingen. Då startar bilen! Sedan får man köra lite för att ladda batteriet.

Sluta att fortlöpande konstatera att Jesus inte kommer till dig eller att du känner att du inte blir välsignad till din inre människa. Du har själv stängt till flödet i ditt liv. Vi ska bryta detta mönster. Vi ska resa oss upp och samarbeta med Gud. Vi ska nå människor den sista tiden med kunskapen om vägen till honom genom Jesus. Det vill Gud. Den helige Ande har så mycket att ge men det beror också på oss. Jag har själv provat detta och det är väl beprövat. Det fungerar. Himlen kommer inte tveka en sekund att ösa sitt välbehag över dig.

- Gud välsigna dig.

 

Läs hela inlägget »

En broder i Småland och en syster i Norrland är med i traktatmissionen. Ja, traktatmissionen är inte uppburen av en organisation med en styrelse och allt vad det medför. Traktatmissionen är bara arbetsnamnet på det faktum att vi genom flyers på eget initiativ evangeliserar på vår hemort. Det är så dyrbart i en tid då det personliga mötet och vittnesbördet alltmer ersatts av kristna konserter.

Häromdagen berättade min broder i Småland att han fått dela ut en traktat till en muslimskt troende. Till en enda. Det blev mig en tankeställare i att varje enskild mottagare är så dyrbar för Gud. Jag som gärna räknar mina buntar... Det ligger ju lite i sakens natur att man vill få ut så många flyers som möjligt. Det är det samma som att nå väldigt många människor. Men min broder tog notis om en enda. Det är enormt stort! Och ett rätt förhållningssätt.

"Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." ( Markus evangelium 16 )

Vi arbetar vidare utan att förtröttas. Vi vet att en dag så ska vi få skörda! Vi är inte resultatstyrda.

Vi är målmedvetna. 

 

Läs hela inlägget »

All väckelse har sin förutsättning i en hunger och längtan efter Gud. Den tar sig många, många uttryck. Inte så sällan finner den sina uttrycksmedel i sång. Sången som både är av tillbedjan och av undervisande art. "Gud tronar på Israels lovsånger", står det. Vad betyder det? Ja, det är från tronen maktens verkställighet utgår. Dekreten. Direktiven. Satan avskyr denna gudstjänstform. Den påminner honom för mycket om himlen. Hans preexistens i ett bättre vara. Sjung! Då ska han fly bort ifrån dig. "Stå honom emot, fast i tron." Han har inte all makt. Bara dåligt inflytande. Hos Jesus befinner den sig! 

En väckelse på 1900-talet kom i tidigt skede att kallas för Sångarväckelsen. Det började komponeras sånger för att det sjöng inom de frälsta. Den ena sången efter den andra. I samma trons ande. Sedan gick det inte att hålla emot längre. Det sjöngs oavbrutet. Och det spred sig. Gudstjänsterna började timman före utsatt tid och kunde pågå hur länge som helst och ville aldrig ta slut. Många blev frälsta.

Här en egen komponerad sång av Sara Vingren. Så enastående. Jag säger inte att det är amatörmässigt. Jag kan för lite om musik. Men jag säger att budskapet når fram i enkelhet. Enkelheten som alltid är utsatt. Varför? Man måste bräda varandra i artisteri om man vill bli framgångsrik i världen. Men inte på Andens område.

Jag vill uppmuntra dig som det sjunger inom. Du som trakterar ett instrument. Ta fasta på den inre tonen, din tillbedjan och din innerliga glädje i Jesus! Låt ingen ta den ifrån dig. Den är likt ett källsprång som ökar i flöde när man öser ur den. 

Skriv och sjung på svenska. Låt dig inte luras av den tuffhet som en Hillsong kultur sätter på den religiösa marknaden, med artificiella medel. Jag säger det rakt ut. Om kejsaren går omkring naken så ändrar det inget i sak. Gud vill bekläda oss med helige Andes kraft! Det är inget fel att sjunga på engelska. Det är inte det jag säger. Men det finns en trend i detta som har med image att göra. Det är inte en kultur som ska odlas. Imagen. Den hör köttet till. Den tillför inget av andligt värde. Skriv på svenska. Vårt modersmål. 

Denna sång är egen komponerad. Det är så det börjar. Tack för att du gav den en svensk text, Sara. Jag vill uppmuntra dig och andra. Fortsätt! Tappa inte tonen. Sök inte perfektion. Den låter bara hörarna fokusera på ovidkommande saker. Det är inte den som är avväpnande. Sök enkelheten. Enkelhet är inte synonymt med kraftlöshet men den känner sig hemma i en ödmjuk ställning.

Du vet hur det var när man var liten. Man drog med en käpp intill ett litet vattenflöde. En bäcks tillflöde, möjligen. Under livets svårigheter eller av tårar under skratt, vid fuktat jord. I glädje som i nöd. Vattnet drar sig genast dit vid fårad tillvaro och du kan aldrig veta hur stor flod du lagt grunden till. Så är det med den källa som flödar i den kristnes inre. Gräv fram den! Till slut brister fördämningar och andra blir berörda. I en störtflod. Det kallas för väckelse!

Jag vill uppmuntra dig till sång. Ni och du som fått denna särskilda gåva. Glöm inte att i gamla testamentet så uppväckte sången den profetiska gåvan i många gudsmän. Flera av profeterna kom i hänryckning genom sång. De blev utom sig och började tala ur Guds mun. En mäktig resurs.

Den helige Andes grundspråk är inte engelskan. Den helige Andes grundspråk är ödmjukhet och förkrosselse och inte under självhävdelse. Ta dig förbi attityderna, professionalismen, artisteriet. Fokusera på Jesus och den helige Ande kommer att lägga sin hörbara röst i din sång. Känn dig inte ensam eller specifikt unik. Bevara din särart. Lägger den helige Ande sitt därtill då kommer du att nå fram! Han kommer att öppna människors hjärtan med din sång.

Och för Ordet.

 

Läs hela inlägget »


För ett par år sedan stod sig ekonomin i Sverige väldigt stark. Privathushållen tog lån för sina bostäder i nivåer som idag fullständigt avskräcker. Många är de som nu sitter fast i stora lån, för lång tid framöver. Så fort det har gått. 

Idag är handelsbalansen i världen mellan öst och västblocken så instabila att man talar om risk för recession. Räntan och inflationen tävlar på var sitt håll om att försvåra det för människor. Arbetslöshet och social misär följer i spåren. Kriget i Ukraina eldar på krisen. De kristna kommer att ha mycket att göra framöver! Förbered dig. Engagera dig. Lämna de dagar som varit bakom dig. Se framåt mot en ny skördetid! Gud kommer själv att uppväcka förkunnare och medarbetare under den helige Andes ledning och inte under vårt kontrollbehov.

Idag gick jag förbi de stora, tunga biograferna på Kungsgatan i Stockholm. En otrolig överetablering, Gud vare lov! En av dem verkar ha säckat ihop helt. Jag vet ingenting om orsakerna till att just den här salongen är avspärrad. Verksamheter som får stänga drabbar alltid enskilda människor någonstans i en kedja. Att någon ska drabbas är ingen önskan. Men vid ett tillfälle sa Jesus till sina lärjungar att de skulle gå in i staden och lösa en åsninnas fåle. Om de frågar något så säg; "Herren behöver den! " Får man göra så? Någon ägde ju åsnan... Jesus, du föregår med dåligt exempel. Eller är detta ditt exempel? Jag identifierar mig i denna situation starkt.

Det behövs en lokal i Stockholm och den ekonomiska krisen kommer att skaka fram en lokal. Det ska vara en väckelselokal och ett vardagsrum. Kanske denna. Eller en annan. Trons öga har sett det! Trons öga släpper inte blicken för det. Ja, jag går så långt att jag vill säga; jag går hellre ur tiden och ha haft fel i min vision än att jag ger upp denna tanke. Den går inte emot Guds vilja! 

Jag är uppvuxen med Guds ord sedan barnsben. Jag har läst om Elia och Elia Gud. Han bad landet in i kris. Det främjade Guds syften. Någon gång ska också Gud få komma till tals! Evangelium är Guds glada budskap i att komma till tals.

En biograf med cafe` skulle tjäna Guds syften. Jag säger det till dig och jag nämner det inför Gud. Det finns inget skäl till att dölja något. Detta är så spännande att följa. Jag ser avspärrningsbandet som talar om en nedsläckt verksamhet...Halleluja! Herren behöver den.

Det är en liten sak för Gud att ordna med detta och det är precis ett sånt under han är svag för. 

För människor - ett omöjligt projekt. Men för Gud är allt möjligt!
 

Läs hela inlägget »

Här vill jag dela med dig av Per-Arne Imsens tredje del i sin förkunnelse om Guds församlingen. 

Lyssna till predikan. Predikan som utifrån Guds ord skapar tro. Predikan, som till skillnad från systematik rör sig fritt och drabbar och tillgodoser mångas behov, utifrån bibelns sanningar. Det är en Guds tilltalsform. Kväs inte din längtan när tron väcks! Du är då på rätt väg. Låt tron istället få växa och ta över. Överlämna ditt liv alltmer åt Jesus! Han vill bygga dig och han vill bygga sin församling.

Biograf sökes i Stockholm.

 - Gud välsigna dig!

 

Läs hela inlägget »

"Och HERRENS ord kom till Jeremia för andra gången, medan han ännu var inspärrad i fängelsegården; han sade: Så säger HERREN, han som ock utför sitt verk, HERREN, som bereder det för att låta det komma till stånd, han vilkens namn är HERREN: Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner. Ty så säger HERREN, Israels Gud, om husen i denna stad och om Juda konungars hus, som nu brytas ned för belägringsvallarna och värden: Man har kommit hitin för att strida med kaldéerna, och man skall så fylla husen med döda kroppar av människor som jag har slagit i min vrede och förtörnelse, människor som genom all sin ondska hava vållat att jag har måst dölja mitt ansikte för denna stad." ( Jeremia 33 )

Herrens ord kom till Jeremia på fängelsegården, står det. Och för andra gången. Gud kommer om och om igen. Och inte bara till Jona. Från vår sida handlar det många gånger om tröghet och från Guds sida är det angelägenhetsgraden. 

Jeremia satt i ett fängelse. Vad hade han gjort? Finns det ingen bättre evangelist att lyssna till än någon som så misslyckats med att predika ett väl avvägt budskap? Kommunikation är varje företags ledord. Kommunikatörer som blivit ett eget skrå för att jämna mark för företagsvisioner och ISO certifieringar. Jeremia satt i fängelse för Guds ords skull. Han måste varit felrekryterad av Gud. Vilken drummel som går så hårt och oskickligt fram. Ska man vinna människorna kan man väl inte stöta bort dem i samma andetag. Inte så Petrus då han predikade. Då frågade man; Bröder vad ska vi göra? De kände ett stygn i sina hjärtan, står det. Stygn? Är inte det löptråden läkaren syr ihop såret med? Ett svärd gick igenom dem under förkunnelsen. Guds ord som har sin gudomliga uppgift att skilja åt det som växt ihop. Synden hör inte ihop med oss. Den är invasiv och måste bort.

Vad gör Jeremia i ett fängelse? Ja, det här är en pastor som inte ber församlingen blunda när syndaren ska omvända sig, så att syndaren inte ska få det jobbigt när han bekänner sin synd. Omvändelser som ska gå så obemärkt förbi som möjligt... Det finns inga födslar som inte smärtar. Det är vånda och kamp. Livmodern är fortfarande den starkaste muskeln i en kvinnokropp. Den vill inte släppa taget. Det ligger i sakens natur. Både barnet och vattnet kunde då komma ut för tidigt. Så blir du också döpt och vatten tappas upp åt dig efter att du blivit frälst. Vattnet går när du är klar! Och ett barnmorsketeam betjänar så inget går galet. Det finns inga barnmorskor som blundar vid den nya födelsen. Det vore tjänstefel och straffas hårdare än vid vägran att utföra abort. Sluta smäda namnet Jesus vid inbjudan till förbön under uppmaning att församlingen ska blunda. Himlens änglar skyler sina ansikten inför Guds helighet. Det är en annan sak. Men vi blundar av hänsyn till vårt och andras anseende under synden. Det är mer än ett fikonlöv över blygden. Det är att smäda namnet Jesus. Gud är helig och hans ögonsten är Jesus. Han är vår frälsare och inte vår skam! 

Jeremia befann sig på fängelsegården, står det. Det säger oss att han åtminstone inte satt i isoleringscell. Gud tillser att vi lever under en öppen himmel, i hans tjänst, även om vi kan finna våra omständigheter vara begränsade. Det kan ibland dröja hela dagen, om vi använder den bilden på en lång tidsrymd, men när vi till slut under "självlivets-frihetsberövring" föres ut till fängelsegården om kvällen, så ska vi se att Abrahams stjärnor likt löften lyser klart på himlen. Hade vi gått före Gud dit ut hade vi aldrig sett dem. Annat ljus hade solkat visionen. Så ofta Herren då får komma till oss en andra gång!

Finns det inte någon i nya testamentet vi kunde läsa om istället, som hade en mer tilltalande och representativ position än profeten i fängelset? Fängelser är så motbjudande. Nej, de nytestamentliga evangelisterna åkte också in och ut ur fängelser - för Jesus skull. För vittnesbördet om honom. De var inte några inställsamma evangelister. De fäktade inte med evangeli svärd med skidan på. De drog svärd.

Att längta efter att sitta i fängelse är inte friskt. Det är rätt så självklart. Men dagens förkunnare ser inte fängelser som en konsekvens av att evangelium förkunnas. De ser bara de konsekvenser och andrahandsverkningar en fängelsevistelse skulle föra med sig. Därför anpassar vi förkunnelsen så att vi blir oanstötliga. Därför kan vi inte heller validera en fängelsegård och dess betydelse. Och vi får aldrig vara med om att en ängel bryter upp låsen och släpper ut oss.

Gud säger till Jeremia; "Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner."  Sedan börjar Gud att tala till honom utan att vi får veta om Jeremia ropade till honom eller inte. Är det att hårddra texten? Nej, jag tror att det är som det står. Gud hade så mycket han ville involvera profeten i att han liksom talade ändå. Men han ville ha sin tjänare med sig på tåget.

Det är så iögonfallande i texten när Gud säger; "Ropa till mig! " Det är något annat än att sitta i ett hörn i kyrkan och tända ett ljus till åminnelse över Gud och vår fromhet. Det finns inte kyrkvaktmästare nog i Guds rike att med kyrkstötar väcka alla som hamnat i sakro sankt koma. Det är på något vis som att Gud vill se en verklig vilja och av samma angelägenhetsgrad som han själv äger vid ropen. Tillropen. Och vad är det Gud säger till Jeremia som var hemligt? Om inte Gud sa det till honom, var skulle annars Jeremia ha hört det ifrån?

..."människor som genom all sin ondska hava vållat att jag har måst dölja mitt ansikte för denna stad."

Då kände jag igen mig. Avsaknad av Guds härlighet. Oväckelsetider. Det här är ju vår tid och vår stad han talar om.

Det får vara hur opassande till texten som helst här och möjligen ett verkligt plumpt avslut också för dig som trott att mitt anfall gått över, men:

- En biograf sökes för evangeli verksamhet i Stockholm! 

Evangelium ska åter förkunnas med makt och myndighet. Den helige Ande vill höja volymen, höja diskanten och basen. Guds röst vill höras i 5:1 ljud. 

De femfaldiga tjänsterna i Kristus under ett ackord.

 

Läs hela inlägget »

To many people are trying to worship God apart from Jesus Christ. There is only one way to come into God`s presence and that is through Jesus Christ. Yes, you can worship without Jesus, but you are not worshiping the God of the Bible."

- A.W Tozer -

 

Läs hela inlägget »

Om 46 dagar har det gått 70 år sedan två profeter talat om ett militärt angrepp på Sverige. För 70 år sedan tog man dessa uppgifter på allvar. De kristna gick in i bön till Gud. Gud sköt då upp domen. Det vidimerar historien.

Idag är tillståndet i kristenheten så illavarslande att det inte finns någon bönens mobilisering bland de troende. I de syner som Anton Johansson såg och som Birger Claesson fick återuppleva meddelades det att ryssarna aldrig skulle ha anfallit Sverige om man vetat om vilket vapen Sverige förfogade över. Så berättas det av Birger Claesson.

Jag är övertygad om att det var bönens vapen som avsågs. Det vapen Sverige inte längre förfogar över. De kristna har andra frågor man är upptagna med som inte hör dem till. Har vi inte Guds beskydd då är vi utlämnade!

Domen kommer, domen kommer, och den måste tyvärr komma. Gör dig redo.

 - Gud hjälp oss!

 

Läs hela inlägget »

Här är Per-Arne Imsens utomordentliga undervisning om församlingen. Guds församling som består av frälsta människor som har ett gemensamt - de har omvänt sig och lagt sina liv i Jesu händer. Bibeln säger att vi ALLA har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Men Jesus kom för att upprätta oss på Golgata. Det är Jesu försoningsverk för oss människor då han dog för oss.

Ta del av undervisningen. Känner du ett svärd, en dom över ditt liv och en längtan om befrielse från synden - då är inte Jesus långt ifrån en enda av oss, säger skriften.

Har du tagit emot Jesus och vill begrava ditt gamla liv - kontakta då mig så ska jag döpa dig till Kristus! Vad hindrar att du döpes? Röj undan det.

Gud välsigna dig att avgöra dig medan tid är! 

Läs hela inlägget »

- The weakness of so many modern Christians is that they feel too much at home in the world.  - A.W Tozer -

 

Läs hela inlägget »

Idag går Sveriges biograf ägarförbund ut och beklagar det låga intresse för biograferna. Pandemin slog hårt mot branschen och den har inte återhämtat sig efter covid-19. Ingen blir gladare än jag! Men Gud är inte beroende av statistik. Inte för ett ögonblick. Tvärtom! Han har förmågan till mirakler utanför mänskliga manèr då han själv får framstå som undrens Gud. Men visst är det glädjande att många biografer går konkurser till mötes. Förståndet blir tillfredsställt och räknar både med Gud och en ledig lokal. En ska bli ett Guds hus för människor i Stockholm!

Häromdagen fick jag höra att en äldre man gått bort som jag kände. Ja, åtminstone kände till. Han blev frälst från sitt missbruk i unga år på 1970-talet men återföll och avslutade så sitt liv i misär. Gode Gud! En del människor behöver dygnet runt hjälp. Det erbjuder oss inte kyrkan. Det behövs en plats dit människor kan komma med sin nöd och få stöd. Där Jesus finns och den helige Andes närvaro ruvar över verksamheten. 

Jag besökte en av de största kyrkorna här i Stockholm för ett tag sedan och blev riktigt beklämd. Jag har skrivit om det tidigare. Där bjöd man in till frälsning och förbön efter predikan men man bad alla i kyrksalen blunda så att den enskilde som ville komma fram till förbön inte skulle behöva skämmas, när man avgjorde sig för Jesus. Det här ger inte den helige Ande sin sanktion till. Den helige Ande förhärligar alltid Jesus och inte vår fåfänga. Jesus namnet skall hållas högt och det är inte skamligt att lämna sitt liv åt Jesus. Tvärtom! 

Idag larmas det också om att gängkriminaliteten nu är i nivå med den som New York uppvisar. En kuslig utveckling där också New Yorks brottslighet ökar. Den unga generationen är vilsen och finner inga svar på lösningar i tiden. De många omvälvningarna i tiden liknar i mycket 1970-talen med sin miljörörelse och brytningar i samlevnadsformerna. Och krigen. Världen blir aldrig bättre. Den försämras.

På förmiddagen idag var jag inne på Gamlabrogatan / Drottninggatan med mina traktater. Jesus är svaret till ung och gammal! Jesu är svaret för vår morgondag då allt fler kommer att bli desorienterade i livet. All-helgona-helgen verkar skruva upp tempot. Alla "att-göra-listor" upptar människornas sinnen. En troende kvinna stannade ändå upp och frågade efter min samfundstillhörighet. En stående fråga. Men jag fick ropa efter henne att inte släppa taget om Jesus. Något ville jag ge också henne. Kanske kan det hjälpa framöver vid livets händelser då hon står ensam i sina livs stormar. Guds ord återvänder aldrig fåfängt!

Sluta spika på ditt hus och din egen panel in absurdum. Huset kommer du att få lämna i alla fall. Till och med kung Salomo fick lämna kvar sina hus. Du får inte ens med dig ditt hårvax! Och nagelförlängningen förutan! Var med och samla skatter för himlen, istället. Jesus kommer snart! Det är att vinna andra människor för Gud. Det är uppdraget. Bli besjälad av att än en gång få vara med och låta dig uppbyggas till ett tempel åt Gud. "När tiden är inne sänder Gud en biograf." Då är visionen befruktad. Hur och under vilka former det skall gå till, vet jag inte.

En företags entreprenör frågade en innovatör om hon var en visionär eller bara en drömmare. Jag tänkte då på Josef, Jakobs son, han som drömde drömmar. Var han en visionär eller en drömmare? Han var en drömmare.

Men Gud var visionären bakom drömmarna.

 
Läs hela inlägget »


På fredag vill jag stå i korsningen Gamlabrogatan / Drottninggatan igen. Med dessa traktater om Jesus.

En man tyckte jag skrävlade som förannonserade om det så mycket. Oj! Ja, så är det när man är på fel sida om förnyelsen. Den som måste till. "Förnyens istället genom Anden som bor i ert sinne ", skriver Paulus. "Och gör åter sådana gärningar som ni gjorde under er första tid." Tänk så rätt han hade aposteln Paulus.

Ja, det är över förståndet välsignat att göra detta. Det finns inget spekulativt överhuvudtaget i det. Nej, det är vad det var för Filippus som skulle bege sig till gatan som var tom på folk. Jag har det lyckosammare. Korsningen är full av människor!

Det är spännande att gå med Gud. Han både ger uppdragen och han ger kraften för det. Jag känner mig privilegierad och inbjuder dig att göra detsamma. Guds välsignelse över Leif som är aktiv i Småland. Jag tänker på dig.

Idag tänkte jag också på en ung man som Herren tog hem tidigt. Alvar Dahlberg. Han var nog inte ens trettio år fyllda. Han åkte omkring i Västerbotten på marknader med evangelium. Han fick inte så lång arbetsdag i livet. Men han tog vara på den tiden han fick - som om han förstod att tiden är kort. Jag är övertygad om att han vann många för Gud och han följde Herrens röst i det han gjorde. Gör också du detsamma.

Herren är med dig, Leif! Herren är med oss alla. 


 

Läs hela inlägget »


Jag vill dela med dig denna undervisning av Per-Arne Imsen som jag fann på You Tube igår. En alldeles utomordentligt klargörande biblisk undervisning i Guds ord om församlingen. Att det är del 1 talar möjligen för en fortsättning i ämnet. Det finns anledning att följa denna undervisning och jag vill så återkomma i frågan här på bloggen. Ta dig tid och lyssna!

Det här är mer än ett avhandlat ämne. Detta är för mer än ett sant förhållande. Det här är ett verkligt upprop. - Det är ett rop till dig i den sista tiden - du som känner eller har känt Gud! Herren kallar på sitt folk från alla håll. Det har jag själv upplevt och jag känner igen övertrycket i rösten. Det finns kassia i den.

Kassian. Det tillbehör som utgjorde smörjelseoljans väldoft i den prästliga tjänsten inför Gud. Den är exklusiv. Varför? Därför att den kom ända ifrån Indien via Arabien i gamla testamentets tid, då man inte åkte flyg utan red kamel hela sträckan. Det gör importvägen tidsmässigt svindlande lång. Få överlever den resan. Få överlever den resan! Få överlever den resan bland rövare och månglare, under en lång väg utan uppgivenhet. Tillgången och efterfrågan skapade dyrbarheten. Kassian som måste utvinnas lång bort ifrån. Rik i Gud är den som fått utvinna den. Kassian har med väldoft att göra. Den kryddar i överförd mening intonationen med Guds ljuvliga och kallande stämma. 

"Till dess morgonvinden blåser och skuggorna fly, må du ströva omkring likt en gasell, min vän, eller likt en ung hjort, på de kassiadoftande bergen." ( Höga visan 2:17 )

 

Läs hela inlägget »


"Men följande dag begåvo vi oss därifrån och kommo till Cesarea. Där togo vi in hos evangelisten Filippus, en av de sju, och stannade kvar hos honom. Denne hade fyra ogifta döttrar, som ägde profetisk gåva. Under den tid av flera dagar, som vi stannade där, kom en profet, vid namn Agabus, dit ned från Judeen.
När denne hade kommit till oss, tog han Paulus' bälte och band därmed sina händer och fötter och sade: »Så säger den helige Ande: 'Den man som detta bälte tillhör, honom skola judarna så binda i Jerusalem, och sedan skola de överlämna honom i hedningarnas händer.'» När vi hörde detta, bådo såväl vi själva som bröderna i staden honom att han icke skulle begiva sig upp till Jerusalem. Men då svarade Paulus: »Varför gråten I så och sargen mitt hjärta? Jag är ju redo icke allenast att låta mig bindas, utan ock att dö i Jerusalem, för Herren Jesu namns skull.
»         ( Apostlagärningarna 21 )

Paulus hade kommit till Cesarea och hade stannat till hos Filippus. Han stannade till i några dagar, står det. Tänk att fått vara med där.

Men Paulus ville vidare ner till Jerusalem. Då kom, kan vi säga, en profet från Juda till dem och man får intrycket av att beskedet han gav Paulus var själva orsaken till att han kom. Agabus som vi känner till sedan tidigare i sin förvarning om en kommande hungersnöd uppmanade Paulus att inte resa till Jerusalem, för där skulle han råka i trubbel. Agabus betonade att det var den helige Ande som manade honom så. Paulus blev förvarnad men inte avskräckt. Det är det mest uppseendeväckande här. Tvärtom ser det ut som att det bara var en sakupplysning som förberedde och stärkte aposteln bättre och inte ett kunskapens ord till avrådan. Så förbereder profetorden för svåra tider och inte för att undkomma dem. Läser man vidare så hade Gud en plan i detta. Märk väl att i Jerusalem fick Paulus beskedet att han också skulle till Rom. Under trångmål. Herren vet att bruka sina tjänare under många olika tillstånd. Också under trångmål.

Det är intressant att Agabus liksom trädde in i deras mitt på den helige Andes tillskyndan - likt att han hade ett ärende - ett budskap att framföra till Paulus. Var inte Paulus själv ledd av Gud? Var inte hans egen okuvade hållning att bege sig till Jerusalem avgörande nog? Fanns inte också Filippus där med ett lyhörd inre öra för vad Gud kunde vilja säga? Bibeln är samtidigt så outgrundlig i sitt påstående att Filippus hade fyra ogifta döttrar med profetisk gåva. Varför var det så viktigt att nämna det i denna berättelse i skriften? Varken deras påstådda singelliv eller andliga utrustning varskodde Paulus om den kommande risken eller faran. Det ena mer ovidkommande i sig än det andra. Deras ogifta tillstånd inverkade varken på den andliga utrustningen eller gav dem legitimitet för sin barnlöshet. Sakupplysningen står där fritt och utan egentligt sammanhang i relation till annat. Men fyra systrar med profetisk gåva och Filippus och Paulus... det borde inte ha funnits brist på omdöme i Gud! Ändå väljer den helige Ande att sända dit Agabus. Gud har sina sändebud och han skapar så utrymme åt sina egna angelägenhets grader. Det är fantastiskt att överblicka dem där det går. Gud har legioner av änglar - trots alla trångmål. Det fyller oss med tro!

Den helige Ande är mästerlig på att koordinera, att sanktionera och att leda arbetet i Guds verk. Det är inte en pastors uppgift under kontrollbehov. Förlåt mig att jag beskriver det så men låter vi Gud verka fram sitt verk, då gör han det i det oöverblickbara och inte efter våra erfarenheter. En Agabus dyker upp i rätt tid och ger budskapet sin dignitet. Den helige Ande, den store strategen. Det är så fantastiskt med Guds ledning. Hans röst och hans väg-ledning. Låt oss hellre invänta hans besked än att kalkylera själva. Men när den helige Ande så klart anvisar vägen då beslutar vi tillsammans med honom. Och backar inte!

Härom morgonen när jag gick till arbetet så tänkte jag osökt på Gideon när jag såg detta träd på bilden här ovan. Men inte på Gideon i sig utan på Guds närvaro under en terebint. En terebint i Ofra. Låt oss läsa texten i Domarboken. Ord som aldrig tappat sin mening. Meningarna glöder likt kol och slocknar aldrig. Guds ord är verkligen levande! Det pockar på att bli förkunnat.

Gideon är i sig fullständigt ointressant ur ett mänskligt perspektiv. Det visste han själv också. Och se hur han ensam arbetar där under svåra förhållanden. Likt en Elia som inte vet om att sju tusen till finns i periferin. Det har varit många Herrens tjänares betingelse genom årtusenden. Att stå ensam och klappa. Gud låter sig inte begränsas. Han kommer till!

Denna dag satt det en ängel under terebinten för att träffa honom. Ängeln satte sig ned, står det. Som att han ville påvisa; detta får ta hur lång tid som helst. Här rymmer texten djup av nåd och utväljelsen får ett eget fakultet i Guds rikes rika historia. Många gånger då skriften berättar om att en ängel kom på besök, så försvann de ofta väldigt snabbt. De står alltid inför Gud. Och trivs bäst där. Men inte här. Här tog han sig tid. Det var angeläget. 

Jag måste söka upp detta Ofra om jag kommer till Israel en dag. Trädet i backen vid Gullmarsplan stod och glödde i min föreställningsvärld, fastän det bara var en konstinstallation inför julen. Och Herren gjorde sig påmind. Den helige Ande behöver utrymme. Låt oss vara ett utrymme för honom.

"Och HERRENS ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde abiesriten Joas; dennes son Gideon höll då på att klappa ut vete i vinpressen. ( Domarboken 6. )

Amen!


 

Läs hela inlägget »
"I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda. Ja, också eder som voren döda genom edra synder och genom edert kötts oomskurenhet, också eder har han gjort levande med honom; ty han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset." ( Kolosserbrevet 2 )

Paulus som skrivit dessa rader var ursprungligen en nitisk skriftlärd jude. Men han mötte Jesus och allt blev förändrat. Så kan också du få bli förvandlad!

I de här får raderna beskriver han egentligen hela frälsningen i Jesus för människan. När han talar om "honom" inledningsvis syftar han just på Jesus. Han är vår frälsare. Ett gammalt uttryck som egentligen inte har något synonymt begrepp.

Paulus beskriver människan som död i sina synder. Det inre livet med Gud gick förlorat för oss. Men den som mött Jesus och valt att följa honom överlåter sig i ett dop till honom. Synden medförde en inre död för människan - och en död bör begravas. Dopet är en begravning. Hela kroppen sänks ned i vattnet. Det gör själva akten begriplig i det naturliga. Men dopet till Jesus har också en dubbel betydelse. Att bara begrava någon och sedan gå hem och sörja är inget liv i Gud. Nej, vi uppstår också på ett nytt sätt. I ett nytt liv! Eller som bibeln säger; i ett nytt väsen i liv. Inte oväsen likt ljud utan i en ny inre gestalt som får liv. Vår Ande återuppväcks som varit död i synder och överträdelser.

Vid nedsänkandet i vattnet begravs den gamla syndiga människan. Det borde alla längta till. Och gör det innerst inne också. Vid uppstigandet ur vattnet blir vi likt Jesus i dopet "uppväckta" med honom. Han som uppstod från den fysiska döden. Här förfelar kyrkan hela saken med några droppar vatten på barnen. Barnen som ännu inte fallit i synd. Processen med små barn vid dop blir därför inte bara parodisk. Den blir hädisk. Gud lämnar det utan avsikt. Det förblir verkningslöst och är den mest tillämpade okunskapen på frälsningens väg. 

En man frågade mig om själva vattnets betydelse och om man kan använda det ur dopkontexten i andra situationer eller för att skydda saker och ting. Nej, är det tydliga svaret. Vattnet har inte i sig någon inverkan. Inte alls. Varken temperaturer eller surhetsgrader. Det är bara ett försök att förandliga elementet där det inte hör hemma. På samma sätt åker svärmiska kristna till Israel för att låta sig döpas i samma flod som Jesus döptes i. Det är inte bara missvisande. Det är att sakna elementär kunskap i skriften. Varken plats eller vattnet i sig frälsar. Här är det själva dopakten som efterfrågas. Den kan genomföras på ett rätt sätt vart som helst.

Vattnet är rituellt sett en bild på jorden, på det element vi begravs i. Barndopet blir här ur dess symboliska tillämpning rent parodiskt och prästen den mest vilsekomna bland yrkesutövare. Vi kastar ju inte några få korn jord på en avliden i det fysiska, när döden inträtt. Det vore ren idioti sett ur ett begravnings hänseende. En billig begravning, må jag säga. Hela kroppen måste under jord!

Så tillämpas också ett bibliskt dop för att den som döps skall uppstå i ett nytt liv. Det är uppståndelsen som åsyftas på andra sidan begravningen. För att nå dit måste dopkandidaten begravas. Det är bara döda man begraver. Här finns inga genvägar.

Vatten i sig kan aldrig rymma en droppe av Guds helighet. Ett sådant synsätt är trolldom. Det hör inte hemma i Jesus frälsning för oss. Vattnet i droppar fuktar jorden. Vatten i mängder kan badas i och man åker segelbåt. Men vid dopet så åkallar människan Gud om ett rent samvete. Då är vi inom ett särskilt område. Det är inte tvålen och vatten som tar bort vår synd. Det förstår vi. Det renar bara det yttre av oss. Dopet är en följd verkan för den som tagit emot Jesus. Man vill då begrava den "gamla synda människan" eller det liv man tidigare haft, för att uppstå i ett nytt liv med Jesus. Jesus som själv lät sig döpas för att uppfylla all rättfärdighet. Han uttryckte på så vis att dopet på frälsningens väg inte rymmer några dispenser i frågan. Detta är vägen! Låt mig få säga det igen; vattnet kommer aldrig att rymma något av gudomlig helighet i sig. Det är bara ett beklämmande sätt att försöka göra elementet heligt. Men tangerar istället formen av trolldom. Dopet är ingen magi.
Det är en begravning av den människa som anropar Gud om ett rent samvete.

Gud har så sanktionerat denna akt att det med fullmakt är skrivet för människan i alla tider:

"Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd."  (Mark 16:6 )

Ta emot Jesus i ditt liv. Han renar din själ. Begrav så sedan ditt gamla liv i ett dop till Jesus.

Han älskar dig och jag döper dig.


 
Läs hela inlägget »

" The creeping wilderness will soon take over that church that trusts in its own strength and forgets to watch and pray. "

- A.W Tozer -

 

Läs hela inlägget »


"Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma." ( Matteus 24 )

På tisdag vill jag gå ut och evangelisera i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan igen. Det är så meningsfullt!

De första troende, efter att Jesus dött och uppstått, skulle stanna kvar i Jerusalem tills de blev beklädda med kraft. De tog sin tillflykt till en lokal på övre våningen under tiden. Där blev de beklädda med kraft som utlovat var. Men de stannade inte kvar där. Och det är för väl att de inte sedan bara utgick ifrån den lokalen i sin verksamhet - likt en kyrkolokal på andra våningen. Trappor i överförd mening ska verkligen ses som ett hinder här. Då hade evangelium inte kommit att spridas ut över hela världen.

Nej! De kristna behöver vara i gatunivå där människor kan nås av evangelium.  Röj varje hinder! Många gånger så försätter man istället verksamheter i källare dit ingen når - likt en slutstation på en vision som nått vägs ände. Ut på gatorna! Källare har tendensen att bli slutstation för kartonger tillhörande dödsbon, vägg i vägg med arkiv. 

Nej, vi behöver en biograf eller teater i Stockholm dit människor lätt kan komma och få möta Jesus! Röj undan alla hinder! Det är inte bara barnen som behöver komma till Jesus i livets vardags eller söndagsskola. Det behöver alla människor. "Alla människor har syndat och är i avsaknaden av härligheten från Gud." Så illa är det.

Ta emot Jesus i ditt liv! Aktivera dig. Gå ut på gator och gränder och nödga människor att komma till Jesus. Vi har här ingen varaktig stad.

Gud välsigne dig!

 

Läs hela inlägget »

"Då kom HERREN och ställde sig där och ropade såsom de förra gångerna: »Samuel! Samuel!» Samuel svarade: »Tala, din tjänare hör.» Då sade HERREN till Samuel: »Se, jag skall i Israel göra något som kommer att genljuda i båda öronen på var och en som får höra det. På den dagen skall jag låta komma över Eli allt vad jag har uttalat över hans hus, det första till det sista." (1 Samuelsboken 3)

Fyra gånger kom Herren till Samuel denna natt. En pojke i sammanhanget som inte hade några preferenser på ett Guds tilltal, som oroade, som väckte och som störde den gängse rytmen. Den fjärde gången Herren ropade på Samuel då kom Herren också att ställa sig där. Bredvid honom. 

Det här är ingen berättelse ur ett predikoperspektiv som gör sig i text. Det här är möjligen början på ett utkast som aldrig kommer att rymma det som blir sagt. Det är på sin höjd ett predikoutkast som man ganska snart frångår i tal då den Helige Ande tar tag i talaren och ord blir levande och givna. Ett typiskt sådant momentum! Detta är en text som rör sig medans den uttalas och läses! Den är så full av anda och liv att den inte går att reproducera. Den förtätar atmosfären och är full av densitet.

För den som upplevt Herrens omedelbara närvaro - ståendes där bredvid, behöver nämligen mer utrymme än linjära rader av text. Har du hört Herren ropa på dig någon gång i en röst med intonation som når ditt inre öra? Den är mer än för en moders röst. Den tar sig in i det djupaste av själens skrymslen så ömt och hänsynsfullt och dess legitimation är att du är älskad ovillkorat! En röst så genomsatt av hans kärlek. Den bevekar. Den bevekar. Ja, den bevekar.

Idag blev jag särskilt fäst vid att Herren stod där bredvid Samuel som egentligen var utan både mor o far. Emancipationen från hemmet hade inte skett på naturlig väg. Den hade mot social praxis tidigarelagts. Ja, ja, vi kan kalla det för internat. En ensamtillvaro. Internat. Internat... Pojken kunde därför inte riktigt relatera till vem det var som talade till honom, om vi uttrycker det så, i det naturliga. Han var inte van vid att urskilja mamma och pappas röst. Han var bara van vid Eli, den åldrade prästen - om vi nu illustrerar det så endimensionellt. Ensamheten har många skepnader.

Men rösten kom från Gud! Pojken som var så avskild att han bara hade en gammal man att tillfråga om vad det var som kallade på honom. Hade pojken levt idag kanske han mellan första och tredje ropet från Herren hade fått en diagnos av någon högutbildad med legitimation från Socialstyrelsen. Eller bedömd av någon som själv flytt Guds röst, under späord. En bokstavsdiagnos... Psykiatrin som kommer med sina korta mätband på mänskliga rörelser i själen. Som inte vet av människans ande! Prästen, som hade umgåtts med Guds ord i hela sitt liv och som redan första gången borde förstått att det var en Herrens röst som kallade på pojken, begrep inte, och tillfogade pojken ytterligare möda i natten. Överfört i en livstid kan mycket gå till spillo då man inte lärt känna Herrens röst mellan det första ropet till det andra och inte blir hjälpt. Men det är inte mitt fokus denna dag. Herren stod bredvid Samuel. Det är min text idag.

Då kom Herren och ställde sig där. Kan vi få kalla någon pristagare i litteratur som kan verbalisera detta så att upplevelsen av denna mening kommer till sin fulla rätt!? Kan vi få in några lingvistiker som kan formulera allt det som denna mening av betydelse till sin fullhet rymmer?! Jag höjer min röst. "Då kom Herren och ställde sig där"... Och ropade!! " Samuel! 

Mitt hjärta gastkramas och tårarna rinner ur en icke sinande bäck full av vatten. Det här är för gripande! Det här förpassar bloggaren in i ett eftermöte under väckelseatmosfär - mitt på förmiddagen. Och Herren kallar dit in. Guds mäktiga röst som förstärks av hans nedstigande i personlig närvaro. Jag förgås. Då smälter människan likt ljus. Och börjar brinna likt i en eld oförtärandes.

Detta är Herren Sebaot
 

Läs hela inlägget »


Idag meddelas det att inte mindre än ett fyrtiotal ledare för det svenska totalförsvaret kallats till ett möte med överbefälhavaren Micael Bydèn. Ämnet var att dela Försvarsmaktens skarpa krigsplanering. Man frågade om svenska myndigheter ska förbereda sig på på att "det värsta skulle kunna inträffa", då svarade Bydèn så här:  "Absolut. Det är precis det vi diskuterat de här dagarna."

Det är rätt anmärkningsvärt att det är försvarsmakten som är den sammankallande och inte MSB ( Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ).

Är Sverige per definition militärt hotat? Varför skulle ett fyrtiotal ledare från olika myndigheter annars ha tillkallats av dem? Varför en sådan alarmism? Massmedia gör inget annat än att talar om hur slutkörd den ryska armèn är. Istället för att besvärja situationen skulle man medvetande göra faran.

En overklighetskänsla, minst sagt.

 

Läs hela inlägget »

 - If you would follow on to know the Lord, come at once to the open Bible expecting it to speak to you. Do not come with the notion that it is a thing which you may push around at your convenience. It is more than a thing, it is a voice, a word, the very Word of living God.

- A.W Tozer -
 

Läs hela inlägget »

"Och detta skall för dig vara tecknet: man skall detta år äta, vad som växer upp av spillsäd, och nästa år självvuxen säd, men det tredje året skolen I få så och skörda och plantera vingårdar och äta deras frukt. Och den räddade skaran av Juda hus, som bliver kvar, skall åter skjuta rot nedtill och bära frukt upptill." (Jesaja 37)

Jesaja boks 36 och 37 kapitel erbjuder en våldsam historik. Guds folk var rejält trängda. Kung Hiskia var regent och de Assyriska härarna stod beredda att utplåna och nedgöra Guds folk. Men bara till gränsen, gränsen av vapenskrammel och hot. Det är nog så svårt då man står i underläge. Men en Herrens ängel löste de 185.000 problemen och i ett nu. Och Hiskia fick bönesvar! 

Men jag vill stanna vid just dessa versar av Jesaja här ovan. 

Låt oss först ta fasta på att när Herren är med sin välsignelse, då motsvarar rik skörd Guds välbehag och hans andliga goda. Så är också ett rikt andligt liv inför Gud likt en ymnig skörd. Det är så vi skall läsa bibeltexten här. Vi har ingen nytta av grödorna. De har för länge sedan ätits upp. Detta är sett ur ett andligt perspektiv för oss.

Vad säger gudsmannen? "Detta år ska ni äta av det som växer upp av spillsäd." Vad är spillsäd? Ja, det är de stackars få frön och korn som ligger kvar efter att skörden är bärgad. Det räcker sällan mer än till nästa dag för ett helt folk och är för smått inför vintern. Här minner vi om midjaniternas framfart och vi minner om Rut på Boas åker. Varje ax var värdefullt. Livsavgörande och livsuppehållande. Det är dropp och respirator sett ur ett sjukvårdsperspektiv. Livet är då hotat.

Vi lever i en tid då mångas andliga lampor har slocknat, därför att det är midnattstid. Det är bara ångorna kvar i lampan och kärlet med reservdunken är redan tom. I andligt avseende har man gått sig både tom och trött. - Giv oss av eder olja, ropar man. Där har du en kristendom som lever på magra resurser. Man saknar ett överflöds liv! Och det är svårt att hitta långivare eller givare av allmosor.

Men sedan säger Jesaja; "Nästa år ska ni äta av självvuxen säd." Det talar om gynnsamma framtidsutsikter. Inte sant? Vi behöver hopp! "Men det tredje året skolen I få så och skörda och plantera vingårdar och äta deras frukt." Det talar om ett normaliserat liv - i överflöd. Ett andligt överflödsliv!

Sedan kommer det som är så karaktäristiskt i tider av andlig fattigdom. Det andliga livets utövning hade inte sina förutsättningar i Gud. Ja, du som tycker att jag förandligar texten har helt rätt. Men tillgången på livsmedel i texten har med den andliga miljön att göra. Den skulle bli bättre för Juda hus, sa Herren, genom profeten. Och låt mig få vaska fram de särskildheter som texten påvisar. Den talar nämligen om "den räddade skara som bliver kvar av Juda hus ". Här hade det kunnat räcka med ett omnämnande av Juda hus, endast. Men skriften bekänner sig till att de nästan var utrotade. Och inte bara det! "Den skara som bliver kvar." Inte nog med att en skara räddades. Det var alltså så att alla blev inte kvar!!

Det här är ingen elit vi rör oss vid. Det är inte så det skall ses. Det här är en grupp som var på väg att försvinna helt och hållet. Men Gud räddade dem likt ett rotskott! 

Och sedan så kommer det!

..."skall åter skjuta rot nedtill och bära frukt upptill." 

Vad är det för agrar begreppsvärld Jesaja rörde sig med? Varför skriver han så? Ja, vi kan säga att de hade slutat att växa. Rötterna som ständigt växer för att leta näring i Gud, hade upphört. Då avtar till slut frukten. Men man kan också säga som så att rötterna var uppåt och frukten nedåt - i jorden - och allt behövde återställas efter given ordning.  

Så fungerar det många gånger i kristendom där man vill veta av skenet, saligheten, lyckan och inte minst uppträdandet men man saknar rötter. En sky av armar och fingrar letar sig upp i mot skyn, i en självspegling under artisteri och självförverkligande av sina naturliga gåvor. I deras liv växer endast potatis, i andligt avseende, under en obeprövad tro och otuktad hållning istället för ett uttryck för en Andens närhet och hans uttrycksformer. Den själiska människan i alla hennes konstarter.

Men nu ville Gud att rötterna igen skulle växa nedåt och frukten fri från jordeliv och smuts sträcka sig mot Gud och mot himlen i rättfärdighetsfrukt!

Som jag läser det så vände Gud upp och ner på alltsammans! Han skapade en återställelse. Bekännelsen under självhävdelse fick läggas i jord och gömmas. Förmultnas i en självlivets död, ifrån en kristendom som vill synas i ett självändamål, men inte bär frukt åt Gud uppåt!

Detta är ett saligt textavsnitt. Det talar om en andlig vår - om än vi går in i svåra tider rent mänskligt. Och det är ofta så att det är när människan kommer i nöd som hon behöver hjälp. Eller hur? Det är den ynnest vi har av nöden. Den leder oss till Gud!

Varifrån skall min hjälp komma? Och psalmisten ger sig själv svar: Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: jesaja 37


Kriget i Ukraina mellan Väst och Ryssland går nu in i en ny fas. 300.000 soldater - kanske flera - snabbtränas nu inför en eskalering och en upptrappning i kriget på Ukrainsk mark. Idag på morgonen hör vi att den väldiga bron på 1,8 mil som förbinder Ryssland med Krim har saboterats. En enorm prestigeförlust för Vladimir Putin.

Vi förstår att så här kan det inte fortsätta hur länge som helst. Ryssland kommer att trappa upp sina åtgärder. Och det hjälper inte att svensk massmedia hånar dem utifrån de små vapnens dåliga prestanda. De har resurser att skjuta oss in i evigheten allihop! Tänk bara en nukleär urladdning i Kiev - då är det ukrainska ledarskapet utslaget och koordineringen av de Ukrainska trupperna är omintetgjorda. Då står Västmakterna i samlad trupp framtvingade och ett tredje världskrig är ett faktum. Det är det redan men under kontrollerade former.

När David Wilkerson var i Sverige pekade han med en åldrig mans finger och sin lågmälda darrande röst emot svensk kristenhet. Det var inga brösttoner men inte mindre sant för det. "Gud har en kontrovers med svensk kristenhet." En kristenhet som hamnat i apati. Jag var där och hörde honom. Det är över tjugo år sedan.

Jag vill påstå att utvecklingen nått dit hän att den dom som började med Guds hus fortsätter med vår nation. "Dom över Sverige!" Detta är inte Jona budskap. Detta är Nahums budskap. Och genomförandet av domen kommer att avhjälpa apatin. Stora ord av mig men det ändrar inget i sak. Ingen frågar om hur lång eller tung en brevbärare är vid rekommenderade brev. Det är fullmakten i brevet som är avgörande.

Jag har lagt en bild på en biograf jag gick förbi i Stockholm igår, här på sidan. Den gläder mig! Biografen var nedsläckt igår. Det fröjdar mig! Det är månne profetiskt. Ett par stod och ville komma in i anrättningen men personalen släppte inte in dem. Synintrycket talade till mig och jag tog en bild på det. 

Jag tar inte sikte på krig. Eller på den ekonomiska krisen. Jag tar sikte på det Gud kommer att göra när allt vänts upp och ned i vårt land. Vi går mot en besökelsetid men bortom ett bryskt uppvaknande. Var inte rädd! Gud ska sikta vårt samhälle. Hur gör man när man siktar vete - som är betydligt svårare att utföra än att bara krossa och mala korn. Det vet Gud! Gud vet hur han ska göra för att rädda den gudfruktige från den ogudaktige. Men också vinna den ogudaktige åt Herren. 

Ryssland har en kontrovers med Sverige alldeles utanför vår kust. Den är bara aktiverad men under paus just nu och den är betydligt besvärligare än ubåt 137 i Karlskrona hamn på 1980-talet. Jag skrev 2016-09-22 på min blogg om Nord Stream 1 att den saknar "motstycke" i en yttre gräns för Ryssland. (Nord Stream 2 fanns inte ännu.) Den ryske talespersonen Dimitrij Peskov uppgav i det första ryska uttalandet den 27 september i år om skadorna på pipelinen: "Detta saknar motstycke ". Samma språkliga validering. Ja, hela frågan saknar motstycke. Ett mun stycke!

Men likt Jeremia, som uppmanade sina landsmän att inte fokusera på bortförandet till Babylonien så mycket, utan göra sitt bästa dit de kom, profeten som köpte sig en åker av en livrädd släkting när invasionen i Israel precis startat, så vill jag säga; Vi tar sikte på en biograf mitt i Stockholm inom en snar framtid. Den kan inte vara stor nog! Människor kommer att väckas. Det kallas för väckelse och sker antingen genom sunnanvind eller under nordanvind. Detta blir en kall nordanvind. Människor kommer att söka Gud på nytt.

Jag vill lägga ett YouTube klipp här nedan som jag spelade in för två år sedan i september. Jag cyklade in till Stockholms City i en manifestation. Den var inte stor och uppmärksammad. Jag är bara en vanlig människa men har en stor Gud! Men det var en manifestation. Gud var med och sanktionerade för den uppmärksamme. Och han gjorde mig mycket glad.

Hur kan jag veta allt detta. Ja, läs om Elia. Han var en man av samma natur som du och jag. Det står att han bad en bön och det regnade inte på tre och ett halvt år. Han bad Israel in i kris! Men det står inte att Gud gav honom den instruktionen. Däremot ställde Gud sig bakom honom i samtycke och underlät att det regnade! Jag blev djupt tagen då jag upptäckte denna sanning. Jag har bett att Gud ska skaka detta land innan vi går under som art. Så allvarligt är tidsläget. Jag med samma natur som Elia. Vad betyder det i sammanhanget? Att vi inget förmår i oss själva.

Gud gör vad honom täckes!

 

Läs hela inlägget »


Leif som bor i Småland vände sig till mig om råd kring en flyers han ville trycka upp, för ett tag sedan. Jag erbjöd honom mina traktater i en modifierad version där ett bibelord står nedtecknat längst ned - istället för webbadressen till mig. 

Det visade sig att Leif i sin yrkesutövning kommer i kontakt med många åkare i åkeribranschen. När han så gav den första traktaten till en förare och det stod: "Vart är du på väg " så slog det an direkt.

"Det tål att tänka på, sa lastbilschauffören. Jag ska ge den till min mor.

Varför ville chauffören ge den till sin mor? Troligtvis en troende mor. Varför annars? Och vad gör mödrar? De ber för sina barn. Guds uppsökande kärlek via en traktat. En barriär forcerades inom chauffören. Ett frö såddes. Helt klart! Och faller i plöjd jord.

Jag har fått lov av Leif att berätta det här på bloggen. Alla yttringar är av värde för Guds rike. Säg den såningsman som inte tittar till jordskorpan? Och ofta.

Du kan bli ledd till människor som Gud söker. Jag vet inte hur frustrerande det kan vara för Herren i sin nuvarande position att inte ta saken i egna händer och komma hit ned och evangelisera själv. Han ser behoven bättre än vi. Men Gud har förordnat det så att det är vi som upplevt frälsningen som ska föra budskapet vidare. Här är det tyvärr fler desertörer än frivilliga. Men det säger oss också vilken oerhörd uppbackning det finns genom den Helige Ande. "Det är nyttigt för er, sa Jesus, att jag går bort." Så att Hjälparen, den Helige Ande kunde komma och verka globalt i stort som i smått. Han kom för att leda oss fram till hela sanningen men också för att vi skulle bli vittnen för Jesus. Ta Leifs exempel till ditt! Himlen gläder sig. 

Jag vill med detta dyrbara exempel inspirera dig att aktivera dig som förr. Som aldrig förr! Vi är skördemän åt Gud. En åkerman spekulerar inte i hur stor skörden blir, i och för sig. Han vet bara att desto mer han sår, desto mer får han skörda. Resultatet överlämnar han till Gud.

Tack Leif, för att du aktiverar dig på detta sätt. Det gjorde fäderna före oss och de la grunden för många av de härligaste av väckelser vi upplevt i vårt land. Väckelser som förde med sig att missionärer kände en oövervinnerlig kallelse till andra länder och reste ut med budskapet om Jesus under stor uppoffring. Dessa tjänare som offrat dubbelt ska också få en dubbel arvslott! De som offrat många bekvämligheter för evangelium som ett offer åt Gud.

Ge aldrig upp! Tjäna troget. Skörden blir stor och en dag ska vi fira hemma hos Gud i en gigantisk skördefest!! Jag vet vilka jag ska vara bordsgäst intill. Men inte som gäst utan som hemmavarande. Detta är inte roten. Detta är frukten!

Kung David skrev ofta Sela efter sina hymner i Psaltaren. Man vet inte exakt vad det ordet betyder. Det är ett andligt uttryck som den Helige Ande uttalar inombords och med eftertryck - likt en djup uppdämd flod. Dess vattenyta är alldeles spegelblank. Man skulle också kunna översätta det med; Så är det!  Så! Är det! Och det går inte att överklaga. 

Här skulle jag vilja skriva just sela. I botten på denna blogg. Sela med två utropstecken!! Fler än två tecken tål inte språkvårdarna i en interjektion. Men sela är ingen interjektion. En deklaration som sela är behöver inga hjälpmedel. Sela rymmer i sig ett amen. Då striden är över. Uttrycket behöver inte ens en punkt bakom sig, på slutet. Sela står för sig själv. Sela är släpet på hans mantel. Vår Jesu mantel. Vems öga tåras inte då?

Arbetet har ju bara börjat.

 

Läs hela inlägget »

Den svenska åklagarmyndigheten har beslutat att spärra av området kring Nord Stream 1 och 2 - trots att det är på internationellt vatten. Där har svenska myndigheter ingen särskild jurisdiktion. Hela upplägget är mycket märkligt. De ryska myndigheterna eller företaget som äger pipelinen lyser fortfarande med sin frånvaro. Det är verkligen en trojka. Det enda officiella uttalandet som är känt av Ryssland är att de vill ha besked av Sverige vad som har hänt utifrån sjötrafiken, under de dagarna då sabotaget utfördes. En förfrågan med provokation.

Det är med en rejäl tidsfördröjning den svenska åklagarmyndigheten beordrar om att spärra av platsen. Det säger något om hur skakigt denna fråga är. I brottsliga sammanhang spärrar man av ett område omedelbart. Så har alltså inte skett här.

Det är helt klart att den ryska regimen planterat problem för Sverige. Men det riktar sig mot hela Östersjö området.

Det är så att vi ofrånkomligt står inför krigstider. Det är förutsagt av profeter sedan länge på det här forumet. Bollen är i rullning och går inte längre att hejda. Ryssland har planterat en schism i och genom dessa saboterade pipelines. De kommer snart att visa upp sina förbehåll som skapar incitament för en militär upptrappning i Östersjön. Vi ska inte på något vis tro massmedias gäckande kring Rysslands undermåliga militära ledning och resurser. Ett trubbigt verktyg är sämre än ett vässat - förvisso - men kvantiteten av de styrkor Ryssland förfogar över rymmer nog med förstörelsekraft också för vårt land.

Nästa år är det sjuttio år sedan Anton Johanssons profetia skulle ha gått i uppfyllelse. Birger Claesson som fick en förnyad kallelse i dessa syner uppgav innan han mycket tidigt togs hem av Gud, att domen var uppskjuten. I boken; " Dom över Sverige."

Ingen vet hur djupt denna konflikt blir eller hur omfattande. Men vi bör vara förberedda. Varken Försäkringskassan eller Socialdepartementet har några resurser för oss i detta läge. Vi kommer att bli utlämnade!

Nu står vårt hopp endast till Gud. Det är också själva meningen.


 

Läs hela inlägget »

I flera år har det framförts varningar för de gasledningar Ryssland lagt ned i Östersjön på internationellt vatten men inom svenska och danska ekonomiska zoner. Det är också en miltär zon för att tala klarspråk. Nu är gasledningarna söndersprängda. Vid infarten till Östersjön! 

Det är fortfarande väldigt uppseendeväckande att inga ryska marina enheter tagit sig till platsen för sabotaget. Något stämmer inte. Vi kan vara säkra på att en större rysk uppslutning av resurser kommer att ta plats vid pipelinens inom kort. Hela det ryska beteendet talar för att man inte blivit överraskade av sabotaget. (Och man demonstrerar det, till och med!) För att göra vaddå? Markera sina intressen på ett legitimt sätt. Ett incitament för stationära militära enheter vid infarten till Östersjön och nära den svenska gränsen.

Just nu har Finland stängt sina gränser för ryssar. Fortsatt är det så att det är medlemskapet till Nato som är den besvärliga frågan i Östersjö området. Den är minst lika besvärande för Ryssland som de vapenleveranser vi skickar till Ukraina.

Varför skedde ett attentat på fyra ställen mellan Öland och Bornholm, vid den smalaste delen av infarten till Östersjön och inte utanför Åland eller Gotland? Det säger mig att man kan komma att skära av infarten till Östersjön i ett senare skede. 

Bedömare talar om att det kommer ta ett år att reparera gasledningarna. Vi kommer alltså att ha stora ryska civila och militära enheter som stärker upp de ryska intressena vid gasledningarna. Eskalerar det ytterligare så är öarna utanför Sveriges kust i verklig fara. Ett bemötande av en invasion är inte krig förutan! Det vet både ryska och svenska myndigheter om.

En sak är säker; sker ett kärnvapen initierat angrepp kommer västmakterna inte att svara med nukleära vapen. Varken i Ukraina eller någon annanstans. Det vore allt för farligt. Därför har Ryssland ett övertag genom sin destruktivitet.

Ryssland har fått sin förevändning i Östersjön. De har brutalt skapat den. Den går hand i hand med de nordiska ländernas medlemsansökan till Nato som är förhindrad med hjälp av Turkiet, för att vinna tid.

Östersjön uppbär nu en sjöfart med riktigt farliga framtidsutsikter och det i stigande grad! Ryssland talade inför Sverige och Finlands ansökan till Nato om att vidtaga " militär tekniska åtgärder". Det talar för åtgärder med en militär omfattning. Men med civila återverkningar.

Den som har sitt liv lagt i Guds hand har en säker hamn i honom!

 

Läs hela inlägget »
Gamlabrogatan - Drottninggatan, idag. Gamlabrogatan - Drottninggatan, idag.


I dag blev det tre timmar i Jesus tjänst. Regnet drog in och avslutade insatsen.

Jag fick idag kontakt med en man som varit frälst. Det förstod jag. Något hade uppenbart stört hans gudsrelation. "Gud väntar på mig ändå ", som han sa, och lämnade tillbaka traktaten. Jag frågade honom: "Vad har hänt dig? " Mannen svarade inte och jag kunde inte utkräva någon förklaring av honom. Kanske kommer min fråga att påminna honom att tänka tillbaka på hur det kunde ske att han tappade bort Jesus i livet. Guds Ande ska hjälpa honom och leda honom rätt!

Vidare fick jag även idag möjligheten att erbjuda en traktat till den man jag särskilt ber för. Jag tänkte säga till honom att jag beder för honom. Det kan han inte just nu ta in och ta emot. Det upplevde jag på en mille sekund. "Gud välsigna dig ", sa jag istället, tvärts över gatan. Han slog då ut med handen. Människors attityder är färskvara. Det kan svänga fort. Så var det för Saulus av Tarsus. Därför måste en evangelists bemötande vara fylld av Jesu kärlek, men inte uddlöst. Rätt som det är blir den enskilde mottaglig. Jag har upplevt det så att jag ska be just för honom. Då gör jag det.

Ja, det är ett stort och välsignat arbete. Idag nådde jag knappt 500 människor. 

En äldre kvinna frågade mig idag; "Vad har du för någonting? " "Jag står här för att påminna dig om Jesus ", svarade jag. Det var ett svar som återkopplade till hennes förmodade kunskap om Jesus. Påminnelsen var vänligt sagd men blev för henne mer förebråendes. Mitt svar landade i henne så. Hon visste naturligtvis vem Jesus är. Är man över sjutttio år då äger man kunskap om Gud som man bör påminnas om - ifall man inte sagt sitt ja till honom ännu. Ända fram till dödsbäddar kan den helige Ande påminna människor om att lämna sina liv till Jesus. Sen är det för sent. För evigt för sent! Men då måste de någon gång under livets gång fått kunskap om Gud också. Vi får inte glömma Guds Ande som arbetar innanför människors attityder och skal. Vi får arbeta utifrån.

Fem tonårskillar kom tillbaka tre gånger och ville tala med mig om Jesus. En av dem hade muslimsk bakgrund. "Jesus är Guds "Aid El Kebir" till mänskligheten", sa jag. Jag tog föreställningar kring centrala traditioner från hans egen religion och la den över Jesus. Pedagogiskt och avväpnande. Hans tankevärld tystade honom inför det svaret. Och han blev mottaglig.

Killarna frågade mig om jag röstat på KD i valet till regering och riksdag. Det kristdemokratiska partiet eftersom jag är en kristen... Jag svarade att KD som tidigare hetat KDS startades för att man tog bort kristendoms undervisningen i skolan och istället införde religionskunskapen. Men de har inte uträttat någonting i den saken."Det är därför det är så svårt för er att hålla isär alla gudar bland religionerna och verkligen tro på någon.", tillade jag. "Skolan har gjort er en stor otjänst.

Pojkarna ville ha några traktater och ville dela ut där bredvid mig. Det fick de. Deras handlande talade för att de var öppna för evangelium. Mer än gammal kristna till och med som inte kommer loss! Jag sa till dem att era hjärtan är som en stor bostad. Där har er mamma och pappa ett var sitt rum - även om de förhoppningsvis fortfarande är gifta. Men det finns ett större rum där i hjärtat som är till för Jesus, Guds son. Han vill bo där så att det blir hemfrid i hela ert hjärtas bostad. I era själar! Släpp in honom."

Pojkarna ska komma tillbaka, sa de. Man vet aldrig vad Gud gör i dem.

Jag önskar att jag på baksidan av mina flyers hade en välkomsttid för att bjuda in till väckelsemöten, företrädesvis i en biograf. Det hade varit så följdriktigt. Jag har ingen. Men vi får se tiden an.

Jag hörde förresten en riskkapitalist ifrågasätta en entreprenör i ett sammanhang. Hon frågade entreprenören; "Är du en visionär eller en drömmare? " Som att drömmaren bara slirar på kopplingen och aldrig når fram till ett förverkligande av sin dröm, medan visionären jobbar ivrigt för den och den förverkligas.

Åhh...mina vänner! Patriarken Jakobs son Josef var bara en drömmare! Så till den grad att han till slut själv kunde tolka drömmar. Men visionen var Guds!

Därför blev inte drömmarna i Josefs liv bara till dagdrömmar - även om det tog lite tid innan de uppfylldes och om än under stora svårigheter.


 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Arkiv

Etiketter