_DSC9211-2.Mobilen

2024 > 01


- Välkommen att ta del av det fjärde bibelstudiet i Apostlagärningarna som nu ligger ute på YouTube. "Filippus - Guds utvalda redskap". 

Sprid budskapet i den mån du anser det vara till nytta för människor och Guds rike. Dela länkar med andra så höjs den andliga temperaturen!

Gud välsigna dig och så hörs vi nästa gång över rika händelser ur Apostlarnas gärningar.

Guds rika välsignelser!

 

Läs hela inlägget »

"Modern religion focuses upon filling churches with people. The true gospel emphasizes filling people with God."

- A. W. Tozer -

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: a.w.tozer
Huset där jag blev frälst. En dödskalle pryder fönstren där min pastor hade sitt kontor. Så avskyvärt. Men "Du död - var är din seger? Du död - var är din udd? " - Jesus lever!! Huset där jag blev frälst. En dödskalle pryder fönstren där min pastor hade sitt kontor. Så avskyvärt. Men "Du död - var är din seger? Du död - var är din udd? " - Jesus lever!!


I går blev det ett par timmar i traktatmissionen. Åh vad jag önskar att fler och fler ägnade sig åt att nå människor på individnivå ute på stan. Det bästa av forum. Det var så de första kristna evangeliserade. Det var så Jesus lärde dem att arbeta i Guds vingård. Varför ska vi då stänga in oss i slutna grupper? 

En man kom rusande mot mig på Gamlabrogatan, från det håll där min ungdoms församling låg. Han skrek: "Maria, Guds moder, Maria, Guds moder!" Han syntes komma från ingenstans. Mannen var buren av en stegrad närvaro och en intensiv blick. Han bar på en energi som påverkade brukar uppvisa som är höga av sina droger. Mannen ställde sig precis framför mig. Jag tittade på honom. "Maria, Guds moder!", upprepade han och blängde på mig. "Varför ställer du Maria i vägen för Jesus", svarade jag. "Det är inte rätt. Hon var bara en vanlig människa." "Ditt pucko", fräste han mig i ansiktet. Jag fäste blicken på honom men med milda ögon under hans irrationella kväden. "Varför kallar du mig för pucko", svarade jag stillsamt. "Ja, du är en dåre", svarade han. Jag vek inte med blicken. Starkare är han som bor i er, säger skriften. "Varför kallar du mig för en dåre", svarade jag honom. "Därför att jag projicerar", svarade han undfallande och lika obegripligt.

Mannen gick därefter sin väg. Ett par meter ifrån mig ropade han med ansiktet vänt i från mig med hög röst; "Därför att det handlar om exorcism", skrek han ut. Det här är innerst inne och ytterst sett plågade människor. Det här är Apostlagärningarna mina vänner. Konfrontationen blir framöver oundviklig. Makterna tål inte när Jesus namnet betonas. Dessa makter som skapar irrationella och drivna budbärare. Plågade och osaliga.

Vi vet att Jesus for över sjön en gång. En man i bojor ropade och skrek och slet i honom. Legionen andar bad om att få fara in i en svinhjord. Djur som synes än mer ostyra av dessa arma makter, störtade fem tusen grisar rätt ner i havet. Så kontraproduktivt. De blev därmed åter igen husvilla. Ormens huvud är sönderkrossat. Irrationaliteten har därmed funnit sig ett bo.

Vi ska ut ur kyrkornas fyra väggar och låta Guds Ande få verka i vår tid. Han är idag arbetslös. I kyrkan är du ofarlig. Nu får det vara slut på religiös verksamhet. Det finns en verklighet där ute och människor som behöver hjälp och befrielse. Uppvisningarna under våra gudstjänster påverkar inte världen. De är ett navelskådande.

Jag längtar att få förmedla det som jag bär på från Apostlagärningarna. Det finns ett rikt material där som vi möjligen beundrar men som vi aldrig kommer in i och under. Varför då? Därför att vi har kastat bort vår frimodighet. Man tappar inte bort sin frimodighet. Man kastar bort den. Det säger Guds ord.

Det ska vi titta på och hur det hänger samman med Guds assistens i evangelisationen och i missionen.

- Gud vare lov!

 

Läs hela inlägget »


En sång om tro på italienska.

Evangelium ska också komma till Italien!! 


 "Om du tror på Gud, så kommer bergen att flyttas. Om du tror på Gud, så kommer du få mottaga ett mirakel. Om du tror på Gud, så är det din möjlighet, även om det ser omöjligt ut, men i tro får du det! Om du tror på Gud kommer dörrarna att öppnas och dina problem att lösas, segern är din.  Om du tror på Gud, så är det svaret på dina sjukdomar, han kommer säkert att välsigna dig. Om du tror på Gud, allt detta kommer du att få, om du tror på Gud. Allt detta kommer du att få, om du tror på Gud. "

- Amen! 

Läs hela inlägget »

"Och nu, Herre, se till deras hotelser, och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord, i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka, och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet." (Apg. 4:29-31)

De första kristna blev hotade för sina vittnesbörd. Är det någonting att eftersträva och försätta sig i? Att bli hotad. Naturligtvis inte. Men de första kristnas mod i deras förkunnelse skapade friktion bland människorna. De blev trängda och hotade av åtskilliga intressen. Makterna bävade.

Denna bön riktad till Herren är mer än en önskan om hämndens begär. Den sätter sitt fokus på Guds rikes utbredande och rätten för Gud att kunna hjälpa och rädda människor. Det handlade inte om att få sina åsikter etablerade eller godkända av samhället.

Nyckelordet här är frimodighet. Det vill säga "att fritt och utan fruktan kunna yttra sina tankar och följa sin övertygelse."

Jag gick ett ledarskapsseminarium för ett antal år sedan. Föredragshållaren deklarerade att om alla som var samlade fritt skulle säga vad man tänkte och tyckte så skulle det bli outhärdligt. Det är en skrämmande deklaration. Är vi alla så hemska i vårt tankeliv om andra och varandra? Men här handlar det om att med Guds Ande som är sanningens Ande förkunna under frimodighet. Det är en nödvändig rättighet inför levande Gud! "Sanningen som sätter oss fria ", säger aposteln.

Har du lagt märke till här i texten och det måste jag få förkunna om i nästa YouTube klipp att himlen sanktionerade deras böner och var med på tåget, så att säga, att marken skakades? Det gjorde den första gången när den Helige Ande blev utgjuten men här kommer en "jordbävning" till. Gode Gud! Du behöver tjänare i denna vår tid. Modiga, frimodiga och fyllda av den Helige Andes kraft. Jag ska återkomma med denna text i nästa YouTube-klipp. Mitt inre böljar som en vulkan och den inre magman vill ut. Den kanske tar sin väg rätt in i ditt hus, så du väcks ur din sömnaktighet, du Kristi brud som lagt dig för att vila.

Idag ska jag, ja om några timmar, ut med traktaterna på stan om Jesus. Jag håller på att lära mig att stå till den Helige Andes förfogande i en stegrad tjänst. "En kropp beredde du åt mig ". "Frambär så edra kroppar till ett levande Gud välbehagligt offer.", säger Paulus. "Eder andliga tempeltjänst." Det är precis det som det handlar om. När den Helige Ande tar vid så är det mer än en temperamentsfråga. Det är mer än en fråga om brushuvuden. Det handlar om exakta ord och meningar som bryter ner motståndet och som slår ned som en blixt från ett trögtänkt huvud. Mot vaddå? Kunskapen om Gud och hans nåd till frälsning!

Jag frågade en broder härom sisten som jag mötte på stan om han inte ville stå med mig och dela traktater om Jesus. Hela han ryggade tillbaka och tog ett steg åt sidan. Ett avståndstagande i hela hans kroppsrörelse. "Ja, det borde man kanske men man är så mycket i köttet." Den Helige Ande i mig köpte inte det svepskälet. Skylla på köttet... Tänk att religiösa människor lärt sig formler för att definiera sin egen förslavning under sömnaktighet, som i detta fall. Men det var inte "köttet". Det var brist på vilja och det var brist på andeuppfyllelse! Oberedvillighetens skor med gamla tiders dykartyngder under fötterna. Mannen iklädde sig andlig skarpsyn över att vara för köttslig... Och gömde sig bakom det. Han blev synad av den Helige Andes kraft. Och funnen vara för lätt.

Nu ska jag förbereda mig och hitta alla vantar och lager på lager mössor för att gå och ställa mig till Herrens förfogande. Jag är inte ensam. Jag har hela himlen med mig. Gud vare lov! Jag är så glad att sent i livet ändå fått komma in i denna tjänst. Den är underbar och jag kan snart göra vad som helst för att övertyga och övertala dig att inte bara gå i mina fotspår, vilket är fädernas fotspår, utan också gå bredvid mig eller gå på egen hand. Den Helige Ande har så mycket ogjort för Herren att det trycker på.

Och du...vi ska ha en biografsalong i Stockholm! I Jesu namn. Hör att jag säger det. Väntan är inget motbevis på att saker och ting inte kommer att ske. Inte alls! Alla barn som föds har en förberedelse tid i det som kallas för havandet. Låt saken bero. Tids nog så vänder saker och ting på sig och huvudet hamnar i rätt läge för att födas. Då är fostret fixerat! Då vet vi att tiden är nära. Trons ande bryr sig inte om några hinder. Trons ande har fågelns vingar. Den lyfter bara över hindret. När vattnet delade sig för Israels barn då gick man över Röda havet. Och in i löfteslandet.

 -----

Mäktiga ting det sker i vår tid. Ära ske Gud, Ära ske Gud. Slumrare väckas, Ordet ger liv. Redo står Lammets brud.

KÖR: Underbar hälsa sjuklingar får. Döva får hörsel lama uppstå. Blinda får syn och krymplingar gå. Prisande Gud också.

Himmelska kraften verkar i dag. Nu såsom förr, nu såsom förr. Helar och styrker den som är svag. Öppen står nådens dörr.

Anden är mäktig, kraften blir spord. Ännu idag, ännu idag. Allt vad som sker det lovar Guds ord. Gud har till oss behag.

Kom och stig ned i livskällans flod. Löftet står kvar, löftet står kvar. Jesus vår sak på korset gjort god, Då han vår krankhet bar.Karl Gustaf Sjölin ur sångboken Särlaregn utgiven av Maranataförsamlingen.

Amen.

 

Läs hela inlägget »

"Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv." 2 Kor. 2:14-16

På tisdag så är det dags för mig att evangelisera i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan.

Jag räknar med att vara där efter kl. 10.00 och så länge vädret tillåter det! 

Ryssland har deklarerat att man kommer att leta efter tillgångar i de länder som tidigare tillhörde Sovjetunionen, alltså i dag befintligt självständiga stater.  Ett fullkomligt horribelt anspråk eftersom ett land inte kan göra anspråk på en hel unions undergångshistoria. Vad det betyder för de baltiska länderna vet vi inte.

Nu börjar krigshandlingar också närma sig Östersjöområdet. De skyndar naturligtvis på alla Natos intressen i regionen. Det tränger å sin sida Ryssland med sina två strandtomter i Östersjön.

Åland har tidigare annekterats av ryssarna i historien. Och Gotland är fortsatt en nyckelort för att behärska hela infarten till Östersjön. En trängd fiende kan mycket väl gör anspråk på områden man annars inte hade som ett primärt mål. Åland är helt demilitariserat. Gotland har fått viss förstärkning. En mycket farlig utveckling.

Gode Gud!

 

Läs hela inlägget »

Enligt officiella uppgifter så var den ryska brutto national produkten (BNP) 1,779 biljoner USD (US dollar) år 2021. Den svenska BNP:n var under samma år 635,7 miljarder USD.

Den allmänna uppfattningen är att Sverige drastiskt ökat sina anslag till militär verksamhet. Det är också Natos krav på sina medlemsländer att bidraga med 2% av sin BNP till försvaret. Det ämnar Sverige kunna leva upp till i närtid. Men det förslår ingenting.

Mina vänner, Ryssland har ställt om sin statsbudget till en krigsbudget. De avser att avsätta 40% av sin BNP till militära ändamål. 40% ur en mega ekonomi! Vi är redan på planeringsstadiet slagna av numerären.

Jag tror fortfarande att de två gasledningar som penetrerades utanför Bornholm och infarten till Östersjön kommer att få en nyckelposition framöver. Frågan kan verka för uppenbar men det är också ett planlagt incitament. Om Ryssland beslutar sig för att blockera infarten till Östersjön då är våra farleder för vår livsmedelsförsörjning i allt väsentligt avskurna. Ett par veckor räknar man med att vi kan klara vårt eget livsmedelsbehov. Då är vi mitt i ett krigsscenario. Ryssland är en oerhört mäktig militär makt - massmedias rapportering till trots. Som jag brukar säga till mina vänner; "Rysslands numerär förmår att besegra oss bara med hjälp av deras trädgårdsredskap." Vi är verkligen illa ute - som många andra hotade länder runt Östersjön.

Många kristna har under väldigt lång tid varnat för utvecklingen i hela västvärlden och inte minst utvecklingen i vårt eget land. Moralen har gått från omoral till abnormitet och kulturlivet underblåser utvecklingen med sin människosyn. Någonting har behövt att bromsa utvecklingen annars går vi under som art! Nu ropar vårt land främsta företrädare om att vi på individnivå måste förbereda oss på krig.

Det är verkligen svårt att ta in dessa uppgifter. Men en fientlig makt som lägger 40% på sin militära förmåga ämnar och kommer att skapa stor oreda i sitt närområde.

- Gode Gud!

 

Läs hela inlägget »


I dag blev det nästan två timmar i den - 8 gradiga kylan på stan i evangelisationens tjänst. SMHI uppgav att den upplevda temperaturen var - 16 grader. Jag tänker inte protestera.

Ja, lovat vare Gud! Nu och alltid. Det är underbart hur den Helige Ande bistår och hjälper i vittnesbörden. Vi vet att Jesus sände ut sina lärjungar två och två. Det var på den tiden då inte den Helige Ande ännu hade kommit. Men vi ser i skriften att den regeln - om vi nu ska kalla den för det - inte rakt av tillämpades på apostlarnas tid. Filippus blev ensam kallad med den Helige Ande. Gud vare lov! Och det är också min erfarenhet. Går du i den Helige Andes kraft då är ni två!! Halleluja!

En man med muslimsk bakgrund kom i samtal med mig. Och lyssna nu! Du kan lära något av detta. Det är därför jag har denna blogg. 

Mannen sa att Gud inte kan ha en son. Jesus som är Guds son. Det är en väldigt förekommande invändning när man talar om Jesus, som Guds son. Jag svarade honom som jag gjort förut i liknande samtal. " Man kan inte relatera Gud och son på mänskliga biologiska relationer och konstellationer. Det är inte Gud som är vår avbild. Vi är hans avbild. Inte tvärtom.

Sedan kommer nästa invändning av mannen som många kristna också nöjer sig med i samtal med muslimer, för att det är ett halvt erkännande om Jesus. "Jesus var en profet.", påstod mannen. Men det räcker inte.

Jag citerade då orden av Jesus och sa: Jag är vägen sanningen och livet. När jag hade sagt det så uppfylldes jag verkligen av den Helige Ande. Jag frågade mannen igen med skärpa; Var Jesus verkligen en profet? Svara mig på det. - Ja, svarade mannen. Men Jesus sa ju vidare, tillade jag: Ingen kommer till Fadern/Gud utom genom mig. Du sa själv att Jesus var en profet, fyllde jag i. -Ja, men det finns fyra profeter till, svarade mannen. Jesus sa ju att ingen kommer till Fadern/Gud utom genom honom och du säger att han var en profet. Ljög Jesus då om att ingen kommer till Gud utom genom honom eller hade han bara en dålig dag, replikerade jag. Han var ju en profet. Mannen började att skratta förläget. Den Helige Ande gav honom svar på tal på hans egen plan halva. Alla käglorna ramlade ihop i en enda hög, likt för ett bowlingklot. Meningen slog omkull hela hans resonemang. Detta är Apostlagärningarna, mina vänner. Jag fick sedan berätta för honom om vägen till frälsning!

Varför skriver jag så här? För att visa dig på vad jag upptäckt. Och hela tiden upptäcker. Den Helige Ande är arbetslös och han vill utföra Herrens verk genom oss. Världen går under och vi sitter i kyrkorna och uppbygger oss själva! - Ut, ut med dig! Bli beklädd med kraft och gå!

Det är fjärde året jag är ute nu och evangeliserat via traktater. Kan jag så kan vem som helst. Och man växer med uppgiften. I början räknade jag hur många som inte ville ta emot traktater. Idag är jag uppfylld med Herrens kärlek till alla jag möter och har tappat negationerna.

Den Helige Ande är orädd. Han säger det som behöver bli sagt. Därför ska man gå själv. Det är inte säkert att den man går med tycker att svaren den andre ger alltid är så salongsfähiga. Varför krångla till det?

Arbetet har bara börjat och den Helige Ande är mäktigt verksam! Gud vare lov!!

 

Läs hela inlägget »
Hädanefter kommer man att kunna hitta min förkunnelse här till höger på sidan, som också laddats upp och finns på YouTube. Det är alltid den senaste videon som ligger här. ( Om du ser detta i mobiltelefonen kan du scrolla ner längst ned på denna sida och aktivera texten: Visa skrivbordsversion. Då ser du sidan i dess helhet. )

Jag har börjat i Apostlagärningarna och det finns tre delar med starten av del 1. "Den helige Anden", 2. "Utvald men inte av människor" och den senaste 3. "Frimodigheten hos de första kristna". Den senaste inspelningen är gjord i 4K så det går att se den på smart TV eller dator i fin högupplöst kvalitè. 

Jag kommer att fortsätta med min undervisning i Apostlagärningarna. Det är min längtan. Mycket av det som de första kristna representerade har tyvärr gått förlorat idag. Det beror på kyrkan, många gånger, som övertagit evangelium och institutionaliserats. Vi ska titta på alla de framträdanden i Apostlagärningarna där den helige Ande var verksam bland de första kristna och i församlingens första tid och hur annorlunda det var. Det är inte alltid synonymt med passiva församlingsmedlemmar och kristet föreningsliv i en urartad kyrka. De första kristna gjorde stora under och tecken och var konfrontativa under den Helige Andes inflytande. Det är en undertryckt sida av Guds ord idag. De sökte inte konfrontation men budskapet var så klart att det krockade med sin samtids uppfattningar. Evangelium är en andlig företeelse. Därför blir det också en andlig konfrontation synliggjord i det naturliga, människor till befrielse och frälsning.

- Välkommen att ta del av undervisningen! Sprid gärna länkarna. Bed för detta och traktatmissionen som har en nyckelroll i våra dagar att bryta gamla mönster och som på apostlarnas tid få evangelium att bli verksamt igen. Vi måste bryta med gamla mönster för att förnyas! Förnyelsen ligger i att på individnivå bli en själavinnare. Det kan jag vittna om!

Gud välsigna dig att förnyas i ditt gudstjänstliv och komma in i ett rikare liv med Gud. Vill du börja dela traktater med mig och bryta dig ur dina egna cirklar i en längtan att förmedla JESUS till andra, då ska du vara trygg i att kontakta mig så hjälps vi åt. Herren behöver vanliga troende, troende som älskar JESUS. 

- Vi behöver en folkrörelse för JESUS!


 
Läs hela inlägget »
Foto: REINO JILLKER Foto: REINO JILLKER


På torsdag mellan kl.10.00-12.00 kommer jag att stå i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan och dela traktater om Jesus. Ja, det lär väl inte vara så varmt som på bilden. Men det är bara att klä sig efter väder och stänga ute bekvämligheten.

På 1970 talen läste jag om en troende i det forna Sovjetunionen, jag undrar om han inte hette Vladimir, en martyr som sedermera skickades hem i en kista svårt torterad. Hans inre hade svåra brännskador. Det berättades att han i livet hade fått stå i sibirisk kyla i bara underkläderna för sin tros skull. Men en ängel hade stått vid hans sida som värmde honom med sin närvaro. Himmelsk assistens!

Vi måste tillbaka till Apostlagärningarnas tid där himlen sanktionerar evangeliet och Guds rike breder ut sig med alla dem som omvänder sig och låter sig döpas. Det finns eluppvärmda kläder att köpa som går på batteri. Det finns egentligen inga hinder för den som reser på sig och fullföljer missionsbefallningen. 

Res också du på dig och låt den Helige Ande få verka genom dig! Han har ett stort arbete att göra som bara kan realisera genom att vi går med honom i Jesu fotspår.

 

Läs hela inlägget »
"Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter." (Uppenbarelseboken 20:10)

"Sedan såg jag en ängel som kom ner från himlen med nyckeln till den bottenlösa avgrunden. Ängeln hade också en tung kedja i sin hand. Han grep draken - den gamle ormen, som är Satan själv - och band honom i tusen år. Han kastade ner honom i den bottenlösa avgrunden, som han sedan stängde och låste. Och han förseglade dörren så att han inte kunde bedra folken längre, förrän de tusen åren hade gått. Därefter ska han åter släppas ut för en kort tid." (Uppenbarelseboken 20:1-3)

Ett av vår tids största blindverk är klimatfrågorna. Hela mänskligheten ser med ängslan och förskräckelse på den väderlek som återkommande överraskar oss. På ena platsen uppstår extrem torka. På andra platser översvämningar och orkaner. Har inte dessa fenomen eskalerat på vår jord? Jo, ur ett kort perspektiv så är det så. Men vår jord är stor och har en lång historia och dess system är omfattande och komplexa. Jorden är Guds verk och skapelse. Han som inte har övergett den! 

Det tog mig hårt när representanter från olika ö-grupper fullständigt blev överkörda på klimatmöte COP28 utan att ha få säga sin mening inför slutdokumentet. Ö-nationer som formligen står på tå med stigande havsnivåer. 

Vår värld, vår jord, ska i tusen år få en underbar fredsperiod. Det så kallade tusenårsriket. Det kan ingen omintetgöra. Den tidsepoken är nedskriven i den profetiska kalendern. Hos Gud. Den har sin omedelbara verkan genom att satan fängslas i tusen år. Det ligger framför oss! Då är det en orimlighet att klimatet skulle utplåna allt liv på jorden innan dess. Inte sant? Varför ängslas vi kristna då så mycket över klimatet? Påven är den främste oroshärden i frågan. Det är inte en ödesfråga - även om vi ser stora variationer i väderleken just nu. Den verkliga ödesfrågan är synden i mänskligheten - för den skiljer människan från Gud - för evigt! Den frågan är mycket viktigare och betydligt akutare. Reversen eller insatsen här heter tusenårsriket. Jorden ska inte gå under innan dess!

Jag vill ställa mig på en av de låglänta öarna och basunera ut detta. Gud kommer inte tillåta att nationer i Indiska oceanen går under som ännu inte hört talas om Jesus, genom evangelium. Det har vi Guds ord på! Jag ropar! Ära vare Gud! Det är djävulen som förvillar oss. Det står ju det. Det är hans specialitet. Och i denna fråga så har han egenintressen för han ska sitta i fängelse under den perioden. Lovat vare Gud!

Herren ingav mig att säga att de glaciärer som nu smälter bara är att likna vid en avfrostning av ett frysskåp. Men i större skala givetvis. Vi kanske inte är så beroende av glaciärerna, trots allt. Gud har allt i sin hand. Det kommer att lugna ner sig. Vi vet ju att ena dagen har vi +2 grader och två dagar senare har vi -11 grader. Verkliga väderkast. Och det kan snabbt ändras till det bättre. Det skvätter och islossar även när vi frostar av mindre enheter och det skapar lokala översvämningar i miniatyr. Det är naturligt och logiskt vid avsmältning och det ökar alltid i styrka på slutet. Till en husmoders förtret. Ja, Herren kan låta gejsrarna på Islands få jobba mer frekvent och tryckutjämna den stigande havsnivån.

Det står om tiden före floden att "himmelens fönster och jordens källor öppnade sig." (1 Moseboken 7:11-13) Gud kan dra ur "proppen" ur haven och nivålindra dem. Tro mig!

Josua talade en gång i historien till sol och måne att stå stilla så att Israel kunde strida färdigt. (Josua 10:12-43) Gud har gripit in tidigare i historien. Att glaciärerna just nu smälter kommer inte att upphäva det bestämda faktum att vi i framtiden går in i ett tusenårigt rike under frid och fred. Guds ord är trovärdigare än tillfälliga vetenskapliga data med nycker och plötsliga belägg för en katastrof,  problematiserat och ingivet av satan själv. Han som vill skymma och förvilla oss kring det egentliga hotet. Synden!

Låt inte miljöaspekten vara en skrämselfråga och den översta frågan i vår tid. Herren har bestämt om ett tusenårsrike och då kan vi inte stå inför ett totalt miljöhaveri.

- Tack Jesus!

 
Läs hela inlägget »


"Den kloke ser faran och söker skydd, oförståndiga går vidare och får sitt straff." (Ordspråksboken 22:3)

Marinchefen Ewa Skoog Haslum framför nu det som inte kunnat sägas tidigare. Östersjöns färjetrafik är tydliga objekt utsatta för möjliga attentat eller krigshandlingar. Jag sa samma sak för ett och ett halvt år sedan till en vän i slutet rum men beslöt mig efter kloka råd att inte offentliggöra tankegångarna. Man ska inte ingjuta farliga idèer. Men farhågan har funnits där och även om det är ett kvällstidnings referat så kommer uppgiften från högsta marina instans vi har i Sverige. Det vore naturligtvis tjänstefel av henne att inte varna för det om inte faran förelåg - samtidigt som hon måste väga risken i att uttala det. Hennes ord kommer att få direkt verkan på färjetrafiken utan att en enda kula avlossats. 

Det finns många eldar. Den Helige Andes eld. Och krigshärdar. Vi behöver modiga röster av profeter i vårt land. Inte för att bekräfta vår egen sanningshalt. Men för att kunna bli väckarklockor i tid så att vi inte bara blir eftervärldens historiker när förödelsen är ett faktum.

 

Läs hela inlägget »

I dag har jag varit ute i evangeli tjänst. På stan. Den Helige Ande fröjdar sig! Han fick något att uträtta. Han som för det mesta följer med kyrkobesökarna till sammankomsterna där han får väldigt lite utrymme i gudstjänsterna. Men här får han allt utrymme och han gladde sig med mig "likt en okuperad hund" som väntat halva natten och hela morgonen på att få gå ut. Ja, läs inte slarvigt. Jag skriver inte att den Helige Ande är en hund utan jag beskriver glädjen hos honom. Den är outsäglig då. Han fröjdar sig i mig.

Som vanligt så börjar det sjunga gamla läsarsånger när jag lämnar min bostad. De söker upp mig. Inte jag dem. Den Helige Ande stämmer instrumentet innan vi går ut och vi sjunger i kör. Jag och han.

Varför berättar jag om allt, som om jag var självupptagen och ville hävda mig själv? Det gör jag medvetet. Mycket medvetet. Det är för att uppväcka dig så att du ska känna igen dig från gamla tider och det varma gudsliv du förlorat på en skala. Det är det mandat jag har fått av Herren. Herren vill väcka upp den första kärleken igen, hos de troende. Där har han gett mig en uppgift. Så det är det som sker nu. Gud är en god Gud även om allt som djävulen gör i denna världen skymmer Guds goda.

I dag så kom en gammal sång till mig. Jag citerar:

"Jag är bunden fast vid Jesus. Bunden fast med kärleksband. Intet mäktar nu att skilja, mig ifrån min Jesu hand. Hans är nu min hela vilja, jag är hans ett ringa barn. Jag av nåd är härligt frälsad, frigjord ut ur satans garn."

Sången fick jag sedan slå upp i sin underbara text radning i sångboken Särlaregn, som förvaltats väl genom åren av Maranataförsamlingen i Stockholm. Den kan säkert rekvireras därifrån om du saknar en. En sångskatt utöver det vanliga. Andefödda sånger som bör hållas vid liv. Du behöver hållas vid liv! Så ock vi alla.

I dag fick jag tala med fem personer. Länge och väl. Ja, för att inte säga predika för dem. Den Helige Ande skruvar upp tempot och höjer nivån och han är omöjlig att diskutera med. Han vinner varje slag, denne inneboende "rappe Guds-närvaro-utsände Hjälpare." Han är underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, fridsfurste. Hans namn är Jesus!

En av männen jag predikade för började tala om annat. Ovidkommande saker. Jag beslöt mig för att styra över samtalet till mitt ärende igen. Men, men... då sa den Helige Ande till mig; "Låt honom få tala ut ifrån sitt och följ med honom i hans ämnen med äkta intresse. Det är hans sätt att ha öppnat sig, Thommy. Han fungerar så, sa Herren." Gode Gud! Du gör mig till en människofiskare som du lovade apostlarna Herre. Ja, jag lyssnade och följde mannens berättande och gick jämna steg med honom. På så sätt lades också mitt budskap till honom i god jord och han hemföll inte till intellektuell kramp eller blev hård i sinnet för att jag framhärdade i mitt ärende. När vi skiljdes åt avslutade jag med att understryka vikten av att göra sig av med sitt syndaliv, hos Jesus. Du måste gå till Jesus innan det är för sent. "Jag önskar se dig hemma hos Jesus en dag." Det säger jag ofta till människorna.

Gud vare lov! Nu ska Gudsordet verka i dessa människor jag träffat idag. Herren kommer lägga tillrätta allt för dem nu när den Helige Ande genom Guds ordet nått dem. Hur skulle de annars fått höra det som förmedlades idag, om inte jag gått ut? Du ska också gå ut! Det är därför jag skriver så personligt. Jag lägger mig bildligt talat över dig för att värma din ande, du Kristusbrev! 

Jag hann bara dela 200 traktater idag och det var för att det blev så många samtal. 

Låt mig till sist skriva ner någon vers till ifrån sången som sjöng i mig på morgonen. Låt texten nå dig och röra vid dig.

"All min fröjd jag har i Jesus, Han är kärleksfull och god, Han uppresa kan de svaga, ge åt vandraren nytt mod! Han kan trösta dem som klaga, när ock nöden är som störst. Skänker ro jämväl i döden, den hos honom släckt sin törst."

Ur: Särlaregn sidan 211. Sångförfattare Thorwald Löwö
 

Läs hela inlägget »


I morgon kl. 10.00 och framåt kommer jag att stå i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan och dela ut traktater om Jesus!

Välkommen dit och väl mött. 

 

Läs hela inlägget »

"Det är slut på bekvämligheten som vi känner den." Starka ord. Orden och meningen kommer inte slarvigt översatt från hebreiskan till vårt modersmål. Meningen kommer från Sveriges överbefälhavare Micael Bydèns (ÖB) mun. Jag tror inte han säger detta för att få ytterligare försvarsanslag. Den svenska militären får så mycket ekonomiskt bistånd nu ändå, att det istället är växtvärken man har att brottas med på kort sikt och inte bristen på omedelbart kapital. Vi står inför krig. Bombplan och missiler kommer att vina genom luften!

Jag kommer inte vidareutveckla detta mer än så. Det här forumet har i flera år varnat för ett förestående krig. Då hade Ryssland ännu inte invaderat det ukrainska fastlandet. Det är inte jag som profeterar. Guds röst har för länge sedan varnat det svenska folket. Men vi backar inte in i framtiden. Vi föses samtidigt som vi paniskt springer rätt in i den.

På torsdag vill jag gå ut på stan för att dela ut traktater om Jesus igen. Det är viktigare än någonsin. Jag skulle ha gått ut i fredags men jag fick äntligen ordning på inspelningen till YouTube @thommyjakobsson och min förkunnelse där, så jag prioriterade det istället. Det handlar om att utvidga platsen. "Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka." ( Jesaja 54:2 )

Mina vänner, jag har för avsikt att i mitten på nästa månad spela in mitt nästa studium av Apostlagärningarna och där efter en inspelning per månad. Det tror jag är en lagom periodicitet. I Nya Jerusalem ska träden ge skörd tolv gånger om året. Kan du tänka dig? Den Helige Ande är redan igång och "talar in i mig". Det kan låta märkvärdigt och självupptaget. Men jag har stor erfarenhet av mitt eget tankeliv. Det följer som hos de flesta människor ett resonerande fram och tillbaka i en inre dialog med sig själv. Men det här är något annat. Det är levande ord!! Sådana kan inte jag prestera. Gud vare lov! Så jag kan känna av skillnaden.

Bed till Herren att han väcker upp fler arbetare till sin stora skörd. Ställ dig till förfogande. Gör något för Herren så kommer han att leda dig. Min pastor, som nu är hemma hos Herren, han sa vid ett tillfälle; "Det är bättre att man börjar gå i en riktning även om man måste korrigera den senare, än att inte gå alls. Herren leder den ödmjuke rätt! " Det är så sant. Många jag har uppmuntrat att gå ut med traktater om Jesus säger att de inte törs. Då är du rätt ute. Den som kan själv har Herren mindre nytta av. Kraften fullkomnas i svaghet!

Den Helige Ande är Guds Ande. Gud är kärlek. Och kärlek kan aldrig bo tillsammans med rädsla. Kärleken driver ut räddhågan. Då blir människan också frimodig. Det är den Helige Andens adelsmärke. Gud vare lov!

Bed för detta arbete om du får en tanke över och var med. Det verkar som att den Helige Ande ord för ord, mening för mening, lägger ned vad han framdeles vill säga. De orden är det omöjligt att hålla inne.

- Det är ord av atomkraft!

 

Läs hela inlägget »


Detta är den tredje delen i serien över Apostlagärningarna. De hänger i någon mån ihop, varför det är följdriktigt att avlyssna dem i tur och ordning. De finns alla på YouTube under @thommyjakobsson men kan naturligtvis avlyssnas som fristående program. Många gånger i en undervisning så ger det ena det andra i en händelseutveckling.

- Välkommen att lyssna och sprid budskapet. 

 

Läs hela inlägget »


Guds frid alla följare av denna blogg och välkommen alla nytillträdda! Jag har utlovat nya inspelningar över Apostlagärningarna och det kommer. Det kommer! Det är oundvikligt.

Jag har nu skaffat mig två stora ledlampor med boxar på stativ för att obehindrat kunna ljussätta inspelningarna oberoende av dagsljus. Jag råkade snubbla på ett prisvärt kit och kunde inte låta bli att tänka också på ljussättningen. Ljuset är till belysning. "Guds ord är våra fötters lykta ", står det i skriften. 

Jag väntar fortfarande på Nikons verkstad att de ska låsa upp min sändare som i samband med en firmware uppdatering fastnade i en bugg. Måste jag ha den då? Ja, för att kunna sätta igång inspelningen och avsluta den med bara ett knapptryck. Det är bara det som allt hänger på nu. Till dess så får ni hålla till godo med den förra inspelningen där jag talar om lottningen av Mattias som ersatte Judas och ni får gärna dela den med andra. Nästa del i Apostlagärningarna väntar på att födas men tiden är väl inte kommen än - trots att jag har gått över tiden.

Jag är en pappa. Jag vet en hel del om havandeskap. Jag vet också vad det vill säga att gå upp sent en kväll efter att man gått och lagt sig för att gå ut och köpa en Dajm åt hustrun, som är plågad av längtan efter choklad. Den Helige Ande som kan hålla en förkunnare vaken om nätterna. Jag vet mycket om kramp i ben. Om vatten och om svullnader i fötter. Om otympligheter och illamåenden. Om hormonsvängningar intill tillfälliga personlighetsstörningar. Tillvaron blir en annan. Så är det för kvinnor att vara havande i dess omgivning.

Jag är havande. Havande med Guds ord! Den Helige Ande som ingivit skriften sparkar. Det känns och det syns och jag har förlorat många kära i den processen. Och jag har nu noga märkt att jag bär på trillingar. Gode Gud! Jag som är nästan sextio år gammal. Gud, varför kommer du för det mesta när allt hopp redan är ute och vi anses både infertila och för gamla? Barnen har redan fått sina namn givna av Gud. "Biografen. Traktatmissionen och YouTubeförkunnelsen." Vilka stora föresatser! Kanske deras namn på hebreiska är något mer gångbara. Och sköna. 

Jag ser ju hur Gud inledde det här. Han bad mig köpa med mig en bok och lägga på hotellbiblioteken varthelst jag reste. Jag lydde. Gud ville testa mig. Jag köpte boken av broder Moussa som skrivit boken om hur han kom till tro. "Alla dörrar var inte stängda " av Moussa Abbna-Aissa. Bokens innehåll är i mångt och mycket vår gemensamma historia. Boken ger en ovärderlig och en ren bild av den tidens arbete för Gud. Tänk att den blev skriven av en tunisier med ett annat modersmål och med rena avsikter och inte av en svensk under illasinne eller under förtal, under pseudonym eller stulen samfundstillhörighet. Se upp! Den Helige Ande lurar man inte.

Ja, jag köpte boken av min broder och la ut den dit jag kom. Jag gjorde det i lydnad för Gud. Någon kanske drog på smilbanden men Gud öppnade en dörr och Herren såg att jag var villig att genomföra det han ingav mig att utföra. Så länge boken finns att få tag i kommer jag att placera ut den på hotellbiblioteken, dit jag kommer. Det ligger ett sista exemplar i min resväska inför nästa resa.

Vad vill jag säga med det? Du måste börja vandra med Gud. Jag vill väcka dig ifrågan! Lyd hans manings röst i ditt liv. Då upprättas en kanal där du kan känna igen den Helige Andes maningar till nästa gång. Du blir då förtrolig med honom och Han med dig. Ära vare Gud!

Nu väntar jag på att vattnet ska gå så jag får föda fram det som jag bär på. Vet du varför förkunnare idag inte får genomslag? De är inte burna av den Helige Andes inre övertryck. Därför kommer man släpandes med sina predikoutkast via Ipad och datorer. Man rymmer inte det som man vill säga. Man måste följa sina punkter i predikan. Så förstår man inte att man låser ute direktnärvaron av den Helige Andes inflytande och inspiration. Du måste våga gå på vattnet.

Predikopunkter nedtecknade på paddor är som proteser i den andliga striden. Du blir bara otymplig i dina rörelser då du skulle fäkta själv under den Helige Andens smörjelse. Du låser ute honom. Tro mig. Den Helige Ande är hur vig som helst.  

Du behöver inget vigvatten.


 

Läs hela inlägget »

God fortsättning på året! Det blir allt svårare i tiden och i världen men en levande tro räknar med Gud. Tron räknar med nya segrar för Guds rikes sak!

Min blogg blev under 2023 besökta av 26057 stycken sidträffar. Det är 8.000 fler än året dessför innan. Men statistiken är inte styrande. Första året besöktes bloggsidan av en handfull följare bara. Men överlevde. Det ligger ändå i sakens natur att nå många. Annars kunde man gå ut i skogen och prata för sig själv. Dela gärna texterna med andra du känner.

På fredag kommer jag att evangelisera på stan igen. Jag ska vara där ute vid 10.00- tiden. Det är påkallat! Gud vare lov. Det är en ära att få gå Jesus ärende.

Jag hoppas att jag snart får min sändare från Nikon så att jag kan spela in fortsättningen på studiet i Apostlagärningarna över YouTube. Ordet är levande och ökar i styrka. Vi ska se i Guds ord hur den Helige Ande brukade och ledde de första kristna. Vi kommer att upptäcka att det mest betydelsefulla gått förlorat i förkunnelsen i evangelietjänst. Mycket på grund av inställsamhet och proselyt verksamhet. Så var det inte tänkt.

Gud välsigne dig som tar del av förkunnelsen. Tro på Gud. Hoppas på Herren! Det är att lita på Honom i en ond tid och att segra över vår samtid istället för att likbildas med den.


 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter