_DSC9211-2.Mobilen

2023 > 06


Nu på tisdag vill jag åter igen gå ut på stan med Jesus namnet. Ja, det är inte bara ett namn. Han lever och är verksam idag. Han vill möta med människor i vår tid som han gjort förr. Men han har gjort sig beroende av oss människor att vara förmedlare av detta budskap. Det glada budskapet!

Hela dagen idag har en sång sjungit för mig. Och jag har sjungit tillbaka. Likt en växelsång i Höga visan mellan brud och brudgum, så har textraderna formaterat sig och blivit uttalade under taktfasta och segervissa toner. Det blev himmel på jord. ( Sången finns i en ljudfil här ovan. )

" Jesus, Jesus, fram med Jesu segerrika namn. Seger, seger, seger uti Jesu namn. Det är seger där vi gå i Jesu namn. Talar om hur kärleksfull han är. Seger åt de fallna Jesus giva kan. Han regerar evigt här. "Kom till kungar kung och slut dig till hans här. Kungeliga trupper för vår Gud. Vi vill komma sjungande till himlens land. Jesus vägen själv dit är. " Blir än kampen häftig och allt motstånd stort, Segern säkert kommer i hans namn. För vi går mot fienden med allt Guds ord. Sjunger om hans stora namn."

Lovat vare Gud! Det syresätter den andliga atmosfären på ett övernaturligt sätt. Djävulen flyr och rummet blir himmelsk igen.

Denna Kristus centrering är svaret för världen idag i en förnyad erfarenhet. 

Jag hoppas att få stå där i korsningen Gamlabrogatan-Drottninggatan hela dagen under tisdagen till Jesu ära i denna manifestation för Guds rikes sak. Vi önskar därför regnuppehåll av praktiska skäl.

"Gud kan ge seger genom få såväl som genom många." Samgar var en domare i Israel på sin tid. Han räknades som en troshjälte. Han hade bara en oxpik i sin utrustning. En kort stav med en genomgående spik i ena änden. Den högg han med. Han slog ihjäl 600 filisteer på egen hand. Ja, vi kunde kanske översätta nedgörandet till att han på ny testamentlig mark vann 600 människor åt Gud. Då förstår vi bragden bättre, om inte annat.

Gud vare lov som inte låter sig hindras och han backar upp de som vill gå hans ärenden! Det är alldeles tydligt så.

Lovat vare Herren som är så fantastisk!

 

Läs hela inlägget »

Huvudnyhet i tidningen DAGEN idag. Filadelfiakyrkan i ekonomisk kris. 

Den 28 maj 2020 skrev jag ned ett budskap om och till Filadelfiakyrkan i Stockholm. Jag upplevde det jag skrev som ett tilltal. Sedan dess har mycket hänt. 

Jag minns Niklas Piensoho från ett av hans första tal ute i Arlandastad för många år sedan. Han var då en ny rekryterad pastor. Han sa uttryckligen att han skulle byta ut de som satt i bänkarna i Filadelfia. Han menade om möjligt att han ville vinna fler människor för Gud. Men orden föll så och jag undrar hur de som tillhört församlingen i årtionden upplevde det. De som hade den kyrkan som sitt andliga hem. Som offrat, gjort uppoffringar och bett för Guds verk med nästan hundraåriga anor. Jag har en känsla av att han har lyckats. Det är en helt annorlunda atmosfär än förr. Aldrig har väl Filadelfiakyrkan i Stockholm varit mer präglad på det som förr bland pingstvänner kallades för Missionsförbundare. Missionsförbundare är verkligen inte pingstvänner per definition och tradition. Jag talar nu utifrån teologi och trosuppfattningar. Men han fick kallelsen ändå. För om det är något som särskiljer Guds folk så är det teologin. Den kan inga ekumeniska deklarationer överbrygga. Det har med identitet att göra. Paulus till och med framhåller att partier måste finnas ibland de kristna. Så det är inget vi behöver låtsas om. "Ty partier måste ju finnas bland eder, för att det skall bliva uppenbart vilka bland eder som hålla provet." (1 Kor.11:19)

Filadelfiakyrkan saknar ekonomiska resurser uppges det - trots att man hyr ut kyrkolokalen till andra verksamheter som Jesus aldrig hade sanktionerat. För pengars skull! Jesus som välte omkull månglarnas bord utanför templet... Man driver Guds verk som ett företag med styrelse. Har man inte Gud med sig i verksamheten så arbetar man förgäves!

Mitt senaste besök i Filadelfiakyrkan var en sorglig upplevelse. Jag har skrivit om det. Jag vill säga att jag upplevde det som Jesus skulle gjort om han när varit. Vid inbjudan till frälsning så bad pastorn att hela församlingen skulle blunda, för att inte göra det svårt för de som ville komma fram till förbön. Av hänsyn. De kunde bli uttittade! Är inte det det största som kan hända att en människa omvänder sig och blir född på nytt? Är det något vi som erfarit mötet med Jesus ska blunda inför, när det sker? Jag upplevde den Helige Andes sorg inför detta. Han som alltid pekar med hela handen på Jesus! Det vilade ett skammens flor över akten. Det finaste bland änglar sett! 

Den gamla Rörstrandskyrkan i Stockholm som kom till under 1930-talen som är ett uttryck för fädernas tro och en förverkligad vision, erfar nu att ekonomin är det största bekymret. Så är det inte. Det är ett andligt bekymmer. Uppropet kan möjligen lindra torkan för en tid men har du inte Guds välbehag över verksamheten, då saknas det väsentligaste. Jag skrev för några år sedan att kyrkan löper risk att få stänga om ingen förändring sker. Problemet är av andlig art. Inte ekonomisk.

Det finns mycket man skulle kunna lägga till här utifrån skriften, om hur en Guds församling likbildas med sin samtid - likt ett sändebrev. Men jag låter det bero denna gång. Jag kopierar den text jag skrev för några år sedan.


-----------------------------

Jag har ett tilltal till Filadelfiakyrkan i Stockholm. Till pastorn där. Förmätet? Naturligtvis!  

Det är inte Gud välbehagligt att ha rökmaskiner och spotlights under skiftande färger i Guds hus. Det är det inte. Som om Herrens härlighet skulle sakna något! Skaffa bort utstyrseln så skall Gud öppna kyrkan igen, för de behövande. Gud kan på ett ögonblick också stänga kyrkan, för gott. Det vore olyckligt! Gud delar inte sin ära med någon och det behövs inte läggas till något till Jesu frälsningsverk eller Herrens härlighet. Montera ner effektsökeriet. Det är inte Herren välbehagligt. Så har Herren talat.

Så har också jag talat.

(Från min blogg den 28 maj 2020.)

 

Läs hela inlägget »
Evangelisation Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm Evangelisation Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm

Hej till dig som hittat till min hemsida och som har fått en flyers av mig idag på stan. Jag heter Thommy Jakobsson och är en gatuevangelist som så fort jag har möjlighet står just i denna korsning och skapar kontakt med människor via flyers. Ett utmärkt sätt att få direktkontakt med människor utan omvägar. Det är så många jag har fått tala med, vittnat för och fått be med under snart fyra år jag stått där ute. Jag har också döpt till Kristus. Jag står alltid i denna korsning när jag evangeliserar. Gatan har blivit mitt fält.

Min vän, du är sökt av Gud. Du är älskad av Jesus och han söker dig till frälsning. Det är vår djupa längtan och ständiga hunger i sökandet efter tillfredställelse som är Guds andes röst till oss och inom oss. Du kanske känner en otillfredställd längtan i livet. Eller emellanåt behovet av att tillföra något i ditt liv på grund av en slags tomhet som uppstår i själen. Allting blir förbrukat över tid för oss och föder en slags otillfredställelse. Den är nedärvd. En hunger som tar sig uttryck inom olika områden. Det är vår längtan efter vår skapare och Gud som jag beskriver här. Jesus kom för att ta vår synd. Vi är syndare. Det vet du innerst inne om också men kan inte själv hantera eller definiera det. Det är ingen anklagelse. Det är bara ett faktum. Också jag var en syndare men har fått förlåtelse och blivit en hel människa i mötet med Jesus. Det kan jag vittna om. 

Min vän, vi är evighetsvarelser. Vi är bara på genomresa i livet. Vi kommer alla en dag att avsluta vårt jordeliv. Vi kommer alla en dag att antingen gå förlorade för evigt  - på grund av vår synd - eller bli räddade genom Jesus försoningsdöd för oss. Gud har skapat en ny tillvaro bortom detta livet! Varför? Därför synden kom in i världen. Men han har strängt beslutat att ingen synd får komma in i vår nya tillvaro, in i hans himmel. Så allvarligt. Vi har därför vårt eget liv i vår hand. Jesus kommer aldrig tvinga dig att överlämna ditt liv och din synd till honom. Aldrig! Det måste du göra själv frivilligt. Men Jesus sa; "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig." Det var kontroversiellt sagt för det utesluter samtidigt alla andra religionsstiftare med klara besked till oss. Jesus är vägen! Han älskar dig och dog för ditt liv.

Jesus står och knackar på ditt hjärtas dörr. Men du måste själv öppna dörren inifrån och släppa in honom. Förstå min bild. Han kör inte över din vilja. Därför är beslutet ditt. Vårt hjärta är som en bostad för alla de vi har kära. Ett rum för mamma och pappa. Ett rum för våra barn. Våra släktingar och anhöriga. Vänner och medmänniskor. Men det finns ett rum som är helt övergripande; Rummet som är till för Gud. Rummet som består av hela ditt väsen, din opånyttfödda ande.

Ta emot Jesus i ditt hjärta idag till befrielse. "Den som åkallar Herrens namn skall vara frälst! ", står det i Guds ord. Vad betyder åkallan? Man ropar på hjälp och man menar det, Det betyder det. Öppna dig i tro för Jesus! Han kommer att möta med dig.

Och vet du vad? Han tar hand om grovstädningen och den fortlöpande finstädningen av din själ, när han flyttar in. Han sopar bort hat, bitterhet, skuld och annat som tynger din person och som gnager sönder dig inifrån. Sedan fyller han dig med en övermänsklig frid ända ner i källaren av ditt väsen. Hans ande blir ditt "nya ventilationssystem" som skapar en fin atmosfär i din person och du blir en blid människa med ett renat samvete. 

Gud välsigna dig, min vän! Vill du ha hjälp i bön att bli frälst så följer jag dig mer än gärna. Men du måste själv bekänna med egna ord. Säg namnet Jesus i ett relationsmöte med honom. Jag följer dig gärna i den bönen. Jag är inte väsentlig i sammanhanget men kan vara med dig likt en barnmorska till att föda dig på nytt. Sedan får du bli döpt till Kristus och du får bildligt talat dränka dina gamla synder av lögner, smuts och kanske ännu värre ting i dopet. Du kommer att få börja ett helt nytt liv där mycket du nu dras med blir oväsentligt. Du blir en kristen!

Jag skriver alltid på denna blogg innan jag går ut i korsningen. Det är väldigt bra för då kan du alltid möta mig där på en offentlig plats om du skulle vilja det. Kom som du är! Så här arbetade Jesus och hans lärjungar. På gator och där människor rörde sig. 

Sök Jesus till frälsning medan tid är. Du vet; någon som knackar på en dörr för att komma in står inte och knackar hur länge som helst... Förstår du bilden? Om ingen öppnar så går man vidare... Jesus söker dig idag. Öppna för honom! Varför just idag? Därför morgondagen har vi inga garantier för. Då kan det vara för sent.

Därför säger bibeln; "Idag är frälsningens dag! Idag om du får höra hans röst så ska du inte göra ditt hjärta hårt." 

 
Läs hela inlägget »

"Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig och har begivit sig till Tessaloniki." 2 Tim. 4:10

Detta är Paulus ord. Nya testamentets meste skribent. Paulus med ett sådant ljus över Kristi hemlighet. Här beklagar han sig inför Timoteus kring bröder som lämnat honom av olika skäl. Paulus skriver inte att Demas hade övergivit Herren. Bara honom. Men vi förstår gott och väl utgången av detta liv och öde på bibelns blad. Världen har ingen framtid att erbjuda en gudsmänniska. Det var bara en tidsfråga innan Demas likbildades med föremålet för sin kärlek. Samtidsandan. 

Demas var troligen från Tessaloniki med sitt grekiska namn. Därför återvände han dit. Demas är bara omnämnd tre gånger i skriften. Två av gångerna så hälsar han till Paulus adressater eller brev mottagare. Liksom att han slängde med en hälsning i Paulus brev; Hälsa från mig också! Så lite vi hör av honom i skriften.

Den tredje och sista gången vi hör talas om Demas så skriver Paulus att Demas hade fattat kärlek till något. Till vad? Ja, det vet vi egentligen inte. Paulus uppger att det var "denna tidsålders väsende " som han hade fattat kärlek till. Demas som hade varit en medfånge till Paulus vid hans första fångenskap i Rom. Därutöver vet vi väldigt lite om honom. Men vi kan förstå att han hade rika erfarenheter av både Herren och av Guds verk. Demas betyder "folklig". Så passande. Han kunde lätt byta miljö och fot i livet men med samma framträdande roll. En dygd. Men inte i hans liv. Han försvinner nämligen ut ur den heliga historien uppslukad av tidsandan.

Paulus skriver att Demas hade "övergivit " honom. Men det är inte samma verbs grundbetydelse som vi finner i ett annat textavsnitt, översatt från grekiskan. "Därför ska en man överge sin mor och sin far och hålla sig till sin hustru." Där betyder det grekiska grundordet "lämna efter sig ". "Därför skall en man lämna efter sig en far och en mor och hålla sig till sin hustru." En naturlig livsgång. I grundtextens ord över Demas så heter det strikt översatt: "att lämna i sticket ". "Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas lämnat mig i sticket "... Paulus andas förlusten av en vän, en broder. Märkbart saknad.

Studiebibeln översätter meningen ordagrant så här: "Demas, ty mig, övergav, efter att ha älskat den nuvarande tidsåldern." Ohyggliga ord. När någon är förälskad fungerar inte rationella påpekanden. Den inneboende kraften är för stor. Den kärleken tagit som sitt byte föres bort hjälplös men ändå under initialt gjorda val och ställningstaganden. Därför uppmanas vi att gå på den smala vägen och inte vika av från den. Den smala vägen som leder till livet.

Det finns två saker jag vill lyfta fram här. Det första är att Paulus talar om "denna tidsålder ". Den bestämda artikeln öppnar upp för att vi kan använda begreppet i presens och tala om "den nuvarande tidsåldern ", dvs vår tidsålder. Vi är nämligen lika utsatta. Av vaddå? Att fatta kärlek till den! Vi skulle leva i världen men inte av den.

Paulus kunde inte sätta fingret på exakt vad det var Demas drogs till. Det var så mycket. Det kunde inte Demas heller. Bilden var för komplex. Han hade fattat kärlek till kulturen och pulsen i den. Bekvämligheterna. Självförverkligandet. Utövandet av intressen. Kuriosa och kulinaria. Världen är full av resurser för det. Fattar du kärlek till den så är du såld, människa. Och du kommer att likt en otrogen partner finna ett yrväder av irrationella förklaringar på det liv du i avståndstagande lämnat. Du kommer likt en sinnessjuk att tappa förmågan till proportioner. Din rationalitet blir drucken och dina förklaringar blir skeva. Dina upplevelser med Gud kommer att blekna, ja, fullständigt avta med tiden. En sådan människa är intagen av kärlek till samtiden. Vad är samtiden? Denna tidsålders väsende! Man blir mer en samtidsmänniska än en gudsmänniska. Man finner glädje i den. 

Det är ohyggligt att läsa om Israels barn som gick under i öknen. Hela mitt liv har jag läst om dem och tyckt att de var så ogrundade i sina liv. Hur lätt de avföll. De hade så lätt att överge Herren och tappa sin identitet. Men värre blir det då man möter och upplever troende som tappat sin identitet på gränsen till metamorfos i sin egen samtid. Troende som lidit skeppsbrott i tron. Man har degenererats. Degraderats. Man likbildas med världen och man glider in i den obemärkt. Det är en ohygglig iakttagelse. Du kan inte resonera dig fram till ett uppvaknande hos dem. De har redan gått över gränsen och gått under likt Israels barn i öknen i andligt avseende. 

Av kärlek till denna tidsålders väsende... Det är starka krafter människan inte rår på. Ofta får dessa människor löpa linan ut. De får sina liv och år förstörda i en nedåtgående spiral - likt den förlorade sonen som till slut satt bland grisarna. Vid vägs ände - om de hinner - får de hjälplöst kasta sig i Herrens armar. Herren som alltid har en öppen famn för oss. Alltid! All- tid. Men bara här i tiden.

Demas är för oss ett varnande exempel som har tidernas avslutning inpå. Läs om de kringboende folken i Israels historia. De blev ständigt till deras fall. Intrycken och livsyttringar som successivt vilseförde Guds folk till att bedriva avgudadyrkan. Profeterna kallade detta för otukt. Dyrkan, har med kärlek till att göra. Och människan är densamma i alla tider.

Men Jesus är också densamme! "Han är likadan idag, han är likadan idag. Söker än förlorade, frälsar arma syndare, ja han är likadan idag! "

 

Läs hela inlägget »


Vid två tillfällen den senaste tiden har jag fått höra att man kan tjäna Gud på många andra sätt än att dela flyers. Det är svaren jag fått då jag träget försökt få människor att förstå att det är traktaternas tid vi är inne i. Den enkla evangelisations metodens tid. Med den kommer det att komma en rörelse bland folket. En väckelserörelse! 

Jag vet om de som doktorerat på väckelser de inte ens varit med i. De är experter på strukturerna men de levde aldrig med väckelsen. Det finns till och med de som samlas för att värma på minnena av gamla väckelser i särskilda konferenser. Det är inte där en ny väckelse skapas. Man kan aldrig reorganisera en väckelse. Den skapas när vi går ut till behovets barn. Ut med dig! Gå ensam! Gå med någon annan! Gå med flera! Gå många!! Ut med flyers till de ofrälsta och var med och höj den andliga temperaturen i din stad. Kan du spela ett instrument och sjunga? Ja, varför kan inte du vara en gatuevangelist? Du har alla förutsättningar! Lyft fram Jesus namnet. Det är något patetiskt över att samlas kring minnena av en väckelse som skedde för 50 eller 100 år sedan. Förlåt mig att jag säger så men väckelse är inget ämne för betraktelse. Ut på gatan! Det finns en korsning för var och en. Gör Jesus stor i och inför din samtid! Levandegör honom! Så startar en väckelse!

Vet du? Det kostar inget att stå på stan med flyers. Du behöver inga tillstånd. Och den lilla lappen sätter dig i omedelbar förbindelse med ofrälsta människor. Du kommer direkt inpå människor och de öppnar sig så mycket som de vill och som de finner förtroende för dig. En verkligt evangelisk metod. Men du måste överge din feghet. Sluta vårda din blyghet. Du ska inte blygas för Jesus och inför Jesus inget anseende att vårda. Bli modig. Frimodig! Du ska gå Herrens ärende som hans budbärare. Då har du mandat. Sådan är missionsbefallningen.

Jag vill säga till alla som vill förnyelse; Följ mitt råd. Gå ut på stan med Jesus och dela flyers. Var målmedveten. Inte resultatstyrd. Den Helige Ande kom för att ge kraft till att bli ett Herrens vittne. Inte bara för din egen salighets skull. Säg aldrig att man kan tjäna Gud på många sätt. Du lurar bara dig själv. Men aldrig den Helige Ande.

På torsdag kommer jag att stå några timmar i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan med Jesus. Vetskapen om att Jesus går med mig gör hela tillvaron där ute till en gudstjänst. Man blir uppbackad av den Helige Ande och känner Guds välbehag över det. Bara den vetskapen är motiv nog. Sedan får Herren sända de människor i ens väg som han kallar. Men om ingen rör sig bland människor kan inte Herren verka. Han skickar ju inte behovets barn som inbrottstjuvar till din bostad för att du ska tala livets ord till dem. Eller hur? Däremot är det bibliskt att hamna i fängelse för att vinna andra. Har du tänkt på det? Läs Apostlagärningarna så får du se. Guds vägar är inte våra vägar! 

Upp! Ut! Du har ett mandat. Bli min efterföljare.

 

Läs hela inlägget »

I över ett år har kriget i Ukraina pågått. Det sker successivt en upptrappning mellan Ryssland och Väst. Den eskalerar hela tiden under vår oförmåga att kunna ta till oss det som sker. När kommer vi att få se soldater från Väst i ukrainska stridskläder? Snart är varje del av kriget också vår. Av tvång. Av nödvändighet.

Vem minns inte den första stödsändningen till krigets ukrainska soldater med en försändelse bestående av 5.000 hjälmar. En symbolisk och trevande gåva under försiktighetsåtgärder. En gest till den underlägsne. Hjälmar är möjligen bra när man åker motorcykel men har ringa betydelse i krig. Sedan kom det svenska beslutet att skicka en åldrad version av bärbara robotar, Carl Gustav. För att inte sticka ut för mycket. De moderna behövde vi själva. Man kallade det för defensiva vapen. Man har rätt att försvara sig, enligt folkrätten. Nu har vi kommit så långt och vi har vant oss vid att pansarfordon skickas oavbrutet in i Ukraina. Runt om i Europa så flygtränas ukrainska soldater i att framföra västs stridsflyg. Väst förser Ukraina med högteknologiska vapen under pågående krig. Ukrainska soldater tränas på svensk mark. Förstår vi hur allvarligt läget är, egentligen?

I dag kom Försvarsberedningens analys och publikation "Allvarstid ". Den följer inte massmedias rapportering där det handlar mycket om att nedvärdera den ryska armèn. En besvärjande och onykter hållning. Vi har under ett års tid fått lära oss i massmedia hur undermålig den ryska krigsmaskinen är ömsom hur nära en statskupp Ryssland befinner sig i. Materialbrist. Brist på ammunition och strategi. Ändå så ser de delar av Ukraina som rysk militär angripit helt sönderbombade ut. Husen liknar durkslag och ingen vet hur många som fått sätta livet till i dem. Den svenska Försvarsberedningens analys sätter nu rubriken; "Vi kan inte utesluta ett ryskt anfall emot Sverige. Ryssland kan anfalla Sverige med flyg, fartyg, robotar - och kärnvapen." Vi lever verkligen under hot. 

Det är ett historiskt faktum att det enligt både Anton Johansson och Birger Claesson vilar en dom över Sverige. Sedan länge. Den skulle ha verkställts i början på 1950-talen. Birger Claesson som fick framföra de senaste budskapen sa att domen sköts upp. Då är domen en profetia. Inte sant? Var domen villkorad? Eller blev den upphävd? Nej, den var uppskjuten, menade pingstbrodern. Vad betyder det? Att den verkställs senare. När är senare? Nu!

I år är det sjuttio år sedan ett anfall mot Sverige skulle ha skett enligt dåtida dokument och förutsägelser. Sjuttio år är ett besvärande årtal i det profetiska ordet. Det återkommer igen och igen. Ett blixtanfall emot Sverige innan ett Natointräde - om vi överhuvudtaget kommer så långt - är fullständigt omöjligt att sätta sig in i. Då spelar årsmodellen på stridsvagnen mindre roll. Samtidshändelserna har då verkligen hunnit ifatt det profeterna sa. Vi får be till Gud att så inte sker! 

Men som jag skrivit många gånger. Ett uppvaknande kan ske under ordnade former men också obeställt under ren förskräckelse. 


 

Läs hela inlägget »
"Jag har låtit öppna en dörr som ingen kan stänga.", Jesus. "Jag har låtit öppna en dörr som ingen kan stänga.", Jesus.


"Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten." ( 2 Kor. 5:11)

"Och jag såg en stor skara. Den största av dem alla. En oräknerlig skara. Jag föll då ned på mitt ansikte under djupt förtvivlan. Hur kan det komma sig att de är så många? En röst talade till mig och sa; Dessa är de som är tvagna i Lammets blod och som nu äger evig lycka, dessa som inte gjorde något för Lammet. Och jag förundrade mig storligen över vilken stor skada deras passivitet måste ha åstadkommit i tiden."

Dessa rader ger intryck av att vara hämtade ur Uppenbarelseboken. Men det är de inte. Likväl finns det en poäng i mina uppdiktade rader. Följ mig.

Genom alla tider har troende ställt sig passiva bland dem som aldrig aktivt försöker vinna människor åt Gud genom sitt egna vittnesbörd. De har aldrig tagit till sig missionbefallningen. Den gäller för alla troende. Om en ängel skulle få uppgiften att registrera vår iver och vår strävan att vinna människor för Gud i tiden, då skulle en sådan ängel finna många vara alldeles för passiva. Och alldeles för många. De är troende men inte verksamma. De är möjligen bedjare. De klappar de få evangelisterna som finns på axeln och önskar dem lycka till med deras insatser. Men inte mer. De kanske offrar medel till Guds verk men förlägger missionbefallningen på entreprenad. Sedan inget mer. De bär fram till Gud sina närstående och andra inför nådens tron som inte är frälsta. Men deras kristna liv är inte verksamt i att vinna andra människor åt Gud, i något arbete för saken. De som kan nå de människor som andra kristna beder för. Har du tänkt så någon gång? Gud behöver dig för sina bönesvar åt andra!

I den uppdiktade och på Uppenbarelsebokens präglade text jag formulerat framträder så många som var troende men som aldrig betjänade Herren. Det är oerhört tragiskt. På så sätt begränsade man Guds rike och många gick kanske förlorade.

Paulus skriver; "Då vi veta vad det är att frukta Herren försöker vi vinna människor." Försöker. Försöker! En uppmaning med lågt ställda krav. Det står inte "söker vi vinna människor" likt ett famlande. Men försöker! Det talar om ett helt annat engagemang och inriktning.

Jag vet inte hur Herren ser på alla de miljoner av troende som varje kväll gudfruktigt och innerligt med vånda och nöd ber för många människor i sin livssfär men som aldrig själva kommer i verksamhet för att tjäna Herren. De är förvisso troende och hör himmelriket till men försöker inte konkret vinna andra människor genom sina liv. Vilket synnerligen besvärande målgrupp i min text. Den är nog ändå den största gruppen inför tronen. Kristna som utfodras hela livet i en kyrkbänk men som aldrig får händerna i jorden, på jorden och i tiden.

I går stod jag på stan i fem timmar och delade ut traktater om Jesus. Det kom fram en grupp killar i tjugo års åldern med muslimsk bakgrund, som det nästan alltid gör. De frågade till slut om de kunde få vara med och dela ut budskapet om Jesus. För en mille sekund tänkte jag om det var så lämpligt. Jag hade vittnat för dem och de fick kunskap som kunde ta dem ända fram till Jesus och ett frälsningsmöte. Deras invit var en bekräftelse på att deras hjärtan var vidöppna för evangelium. De unga som behöver förebilder. Jag tog dem med mig. Jag sa till dem; - Ni ska inte säga ha en trevlig dag, vilket de gjorde när de delade ut traktaterna. Ni ska säga; - Gud välsigna dig, när ni delar. Då gjorde de så. Och det var inte ett bus eller ett upptåg från deras sida. Jag stod med dem på helig mark! De stod ett bra tag och delade ut traktater med mig. En av killarna ville ha mitt nummer ifall han ville döpa sig till Kristus. Hans religionslärare som var en kristen hade talat med honom om Jesus och vikten av att inte bikta sig hos prästen i en kyrka. Utan vända sig till Jesus direkt. En lärare som försökte!! Nu tog jag vid där grabben befann sig.

Detta handlar inte om att skaffa anhängare. Det handlar om att bygga förtroende och vägleda människor in på frälsningens väg. Deras hunger och törst vill ha vägledning. Gud vare lov!

Ja, staden är full av kristna - dem till blygd, säger jag det. Jag stod med fem opånyttfödda killar med muslimsk bakgrund och delade traktater. De var hungriga på att evangelisera om Jesus! De kände pulsen från kärlekens Gud som nådde dem.

Det finns en jätteskara framför Guds tron i himlen, en dag. De lät sina liv passiviseras och förla sin kristendom till ett eget innehav och inget mer. Så förfelat. Det har fått enorma konsekvenser genom alla tiderna då de troende inte följt missions befallningen. Vi kanske inte vinner alla vi når fram till. Men vi försöker! Filippus döpte bara en människa. Vi söker inte hela livet uttrycksmedel att tjäna Herren. Vi försöker!

Jag inbjuder dig att vara med och dela lappar om Jesus. Vi har att övervinna logistik problemen. Det klarar vi med det förstånd vi har och den vishet Gud ger. Du kan vara med och vinna människor för Gud. Alla är inte martyrer under altaret i Uppenbarelseboken. Det är en begränsad skara, tack och lov. Men det finns en annan för stor skara som måste decimeras. De passivas skara!

Det finns en sorgligt stor skara som aldrig gjorde ett dagsverk för att nå sin samtid med frälsningens budskap. Det är enormt bekymmersamt och allvarligt. Och jag vågar inte fråga Herren om hur mycket det har vållat honom bedrövelse.


Bli tänd! Bli sänd! Och utför en evangelists verk!


 

Läs hela inlägget »
Gamlabrogatan - Drottninggatan, ett evangelisationsfält. Gamlabrogatan - Drottninggatan, ett evangelisationsfält.


Hej min vän som hittat hit till min hemsida och som har fått en flyers av mig idag på stan. Jag heter Thommy och är en gatuevangelist som så fort jag har möjlighet står just i denna korsning och skapar kontakt med människor via flyers. Ett utmärkt sätt att få direktkontakt med människor utan omvägar. Det är så många jag har fått tala med, vittnat för och fått be med under snart fyra år jag stått där ute. Människor som bara sammanträffat med mig, till synes slumpartat. Jag står alltid i denna korsning när jag evangeliserar. Gatan har blivit mitt fält.

Jag har varit en kristen i 50 år. Jag är inte utsänd av någon organisation eller någon kyrka. Men jag är driven av Guds kärlek och kallelse att nå ut just till dig med evangelium om Jesus. 

Min vän, du är sökt av Gud. Du är älskad av Jesus och hans ande söker dig till frälsning. Det är vår djupa längtan och ständiga hunger i sökandet efter tillfredställelse som egentligen är Guds andes röst till oss och inom oss. Du kanske känner en otillfredställd längtan i livet. Eller emellanåt behovet av att tillföra något i ditt liv på grund av en slags tomhet som uppstår i själen. Allting blir förbrukat över tid för oss och föder en slags otillfredställelse. Den är nedärvd. En hunger som tar sig uttryck inom olika områden. Det är vår längtan efter vår skapare och Gud som jag berör här. Jesus kom för att ta vår synd. Vi är syndare. Det vet du innerst inne om också men kan inte själv hantera eller definiera det. Det är ingen anklagelse. Det är bara ett faktum. Också jag var en syndare men har fått förlåtelse och blivit en hel människa i mötet med Jesus. Det kan jag vittna om. 

Min vän, vi är evighetsvarelser. Vi är bara på genomresa i livet. Vi kommer alla en dag att avsluta vårt jordeliv. Vi kommer alla en dag att antingen gå förlorade för evigt  - på grund av vår synd - eller bli räddade genom Jesus försoningsdöd för oss. Gud har skapat en ny tillvaro bortom detta livet! Varför? Därför synden kom in i världen. Men han har strängt beslutat att ingen synd får komma in i vår nya tillvaro, in i hans himmel. Så svindlande stort men också så allvarligt. Vi har därför vårt eget liv i vår hand. Jesus kommer aldrig tvinga dig att överlämna ditt liv och din synd till honom. Aldrig! Det måste du göra själv frivilligt. Men Jesus sa; "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig." Det var kontroversiellt sagt för det utesluter samtidigt alla andra religionsstiftare med klara besked till oss. Jesus är vägen! Han älskar dig och dog för ditt liv!

Jesus står och knackar på ditt hjärtas dörr. Han kunde öppna ditt hjärta utifrån, för att använda den bilden men du måste öppna dörren inifrån själv och släppa in honom. Han kör inte över din vilja. Därför är beslutet ditt. Vårt hjärta är som en bostad för alla de vi har kära. Ett rum för mamma och pappa. Ett rum för våra barn. Våra släktingar och anhöriga. Vänner och medmänniskor. Men det finns ett rum som är helt övergripande; Rummet som är till för Gud! Rummet som består av hela ditt väsen, din opånyttfödda ande.

Ta emot Jesus i ditt hjärta idag. "Den som åkallar Herrens namn skall vara frälst! ", står det i Guds ord. Vad betyder åkallan? Man ropar på hjälp och man menar det, betyder det. Öppna dig i tro för Jesus! Han kommer att möta med dig.

Och vet du vad? Han tar hand om grovstädningen och den fortlöpande finstädningen av din själ, när han flyttar in. Han sopar bort hat, bitterhet, skuld och annat som tynger din person och som gnager sönder dig inifrån. Sedan fyller han dig med en övermänsklig frid ända ner i källaren av ditt väsen. Hans ande blir ditt "nya ventilationssystem" som skapar en fin atmosfär i din person och du blir en blid människa. Ja, du kanske kommer att uppfattas som en mespropp i världen därefter, men det är för att i världen är allt så brutalt. Jesus är inte brutal. Han är mild men kan också säga ifrån som ingen annan.

Gud välsigna dig, min vän! Vill du ha hjälp i bön att bli frälst så följer jag dig mer än gärna. Men du måste själv bekänna med egna ord. Säg namnet Jesus i ett relationsmöte med honom. Jag följer dig gärna i den bönen. Jag är inte väsentlig i sammanhanget men kan vara med dig likt en barnmorska till att föda dig på nytt. Sedan får du bli döpt till Kristus och du får bildligt talat dränka dina gamla synder av lögner, smuts och kanske ännu värre ting i dopet. Du kommer att få börja ett helt nytt liv där mycket du nu dras med blir oväsentligt. Du blir en kristen!

Jag skriver alltid på denna blogg innan jag går ut i korsningen. Det är väldigt bra för då kan du alltid möta mig där på en offentlig plats. Kom som du är! Stockholms stad upplåter korsningen åt mig. Gatumiljön är fri så jag behöver inte tigga dig om pengar för någon verksamhet. Det här är något helt annat. Så här arbetade Jesus och hans lärjungar. På gator och där människor rörde sig. Gatukontoret har satt dit åtta stora lejon av cement så jag står där riktigt konungsligt och trygg. Så att ingen kan köra över mig. I Jesu namn!

Sök Jesus till frälsning medan tid är! Du vet; någon som knackar på en dörr för att komma in står inte och knackar hur länge som helst... Förstår du bilden? Om ingen öppnar så går man vidare... Jesus söker dig idag. Öppna för honom! Varför just idag? Därför morgondagen har vi inga garantier för. Då kan det vara för sent.

Därför säger bibeln; "Idag är frälsningens dag! Idag om du får höra hans röst så ska du inte göra ditt hjärta hårt.


 

Läs hela inlägget »

"Herren, Herren har gett mig lärdomens ord så att jag vet hur jag ska stödja den trötte. Varje morgon väcker han mig till att lyssna på lärjungavis." (Jesaja 50:4)

Jag stod i valet och kvalet att springa Stockholm Maraton den 3 juni i år. Mycket tveksam. Jag har en konstaterad meniskskada som krånglat sedan förra sommaren. Så sakta har det gått upp för mig att det måste vara de vridmoment under timmar i evangelisationen, då jag delat ut flyers som orsakat detta. Överkroppen jobbar oavbrutet med att räcka över traktater i sidled. Än åt det ena, än åt det andra hållet. Då vrider man knäna omedvetet utan att lyfta fötterna. Man får belastningsskador. Det är samma skador som fotbollsspelare får som byter riktning under kontrarörelser i jakt på bollen.

Nu hör det till saken som löpare att man väljer löparskor efter hur ens egen fot tar mark. Det gör vi alla olika. Man kallar den vetenskapen för pronation. Att ha normal pronation till skillnad från överpronation. Det ligger mycket forskning bakom en dyr löparsko.

Men jag har sedan en tid haft en iläggssula som inte ursprungligen tillhör mina skor, som inte är framtagen utifrån mina behov av dämpning vid fotnedsättning utifrån skons uppbyggnad och min pronering. Denna kombination har jag sprungit med. Bra för dämpningen och ryggen. Men inte för knäna.

Jag har åtskilliga gånger lagt fram för Gud om mitt problem där vridmomentet vid traktatutdelningen tydligt har framstått som orsaken. Jag har nämnt för Gud att du måste hela mig! Jag måste kunna evangelisera för din sak! Men inget har hänt. Jag har staplat hem på onda knät många gånger.

Så hände det! Klockan 03.00 natten mot maratondagen så vaknade jag av en kristallklar tanke. Var kom den ifrån? Kristallklara tankar föreligger inte mig annars nattetid. "Det är sulorna som lagt grunden för din meniskskada. " Bara så där. Jag rusade upp mitt i natten och tog ur sulorna och testade utan dessa hjälpmedel för höga fotvalv och köpte på en gång denna påträngande tanke.

Oh...jag odlar och framhävdar att det var Guds hjälp! Tveklöst. Jag sprang 1 mil av maraton men fick bryta. Det gick inte. Men jag har nu märkt att menisken blir bättre för varje dag! Tack Jesus!! Foten trycker inte längre snett mot underbenet.

Ja, vad hade det hjälp om Herren helat mig men jag fortsatt med destruktiva fotinlägg? Ja, vad hjälper det med eliminering av syndens verkningar då vi inte gör upp med synden i våra liv?! Istället för att hela mig så väckte Herren mig och jag kunde genast förstå problemet.

Jag gick tillbaka till de kunniga i sportaffären och berättade för dem om mina slutsatser. "Om ni förespråkar en sula som upphäver skons egentliga egenskaper - ja, då sätter ni löparen i farlig sits. Vinklingen på foten kommer att fortplanta sig upp i knäna." Efter tre ihärdiga genomgångar gav skospecialisten mig rätt. Poletten ramlade ned. 

Förr klandrade man de kristna för att vara inbillningssjuka. Ohh...nej! Det här är bara Herrens fina omvårdnad om sina barn. Det är så mycket värme i det. Jag vet inte vad vi ska kalla det för. Du blir "lycksaligt varm" i hela själen. Herren talar. Det är ett så subtilt tal den helige Ande äger men den som lärt känna hans röst känner styrkan av den.

Nu har knät rätat upp sig och den brännande menisken är till freds. Det spritter av glädje - som hos mina döttrar då de var små och de bara var. Av glädje. Nu kommer jag kunna verka obehindrat igen.

"Jesus, förbliv alltid levande sann och håll oss i din famn. Tack att du är värd all ära på jord. En Herde för din fårahjord."

 

Läs hela inlägget »

"Christians should be the boldest people in the world; not cocky and sure of ourselves, but sure of Him." -  A. W. Tozer -

 

Läs hela inlägget »

"Gideon sade: »Om jag har din ynnest, ge mig då ett tecken på att det verkligen är du som talar med mig. Gå inte härifrån, förrän jag är tillbaka. Jag skall hämta en gåva och ställa fram den åt dig.« Han svarade: »Jag stannar här tills du kommer tillbaka.«Gideon gick in och tillredde en killing och bakade osyrade brödkakor av en efa mjöl. Han lade köttet i en korg och slog spadet i en kruka. Sedan bar han ut alltsammans till ängeln under terebinten och ställde fram det. Guds ängel sade: »Lägg köttet och bröden på klippan där borta och häll spadet över.« Gideon gjorde så. Herrens ängel sträckte ut sin stav och lät spetsen röra vid köttet och bröden. En eld slog upp ur stenen och förtärde köttet och bröden. Och Herrens ängel försvann. Då förstod Gideon att det var Herrens ängel, och han utropade: »Ve mig, Herre, min Gud, jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte." (Domarboken 6.)

Har du varit förälskad någon gång? Säkert. Minns du eller kanske till och med kan identifiera den varma känsla för den kärleken gällde? Hur du ville bevisa den eller kanske än bättre uttrycka den kärleken.

Jag minns första gången, utan att säga för mycket, när jag ville köpa min kära ett smycke. Det var verkligen över budgeten. Man tar i vid sådana tillfällen. Och man lägger hela sin själ i att smycket, som det var i detta fall, skulle svara upp emot känslorna. Hela varelsen var engagerad. Förstå min bild hämtad från livet.

Så här är det när man vill behaga Gud. Man vill göra något för Jesus! Man får ingen ro. Annars är ofta våra böner riktade till honom om att han behöver ordna med så mycket i våra liv. Att ge till uttryck något som är "mig Gud välbehagligt! " Jag älskar det uttrycket. Det fångar det hela.

I detta kapitel över Gideon så hade han besök av en Herrens ängel. Gideon ville ge en gåva till detta sändebud. Offra något, om du så vill. Eller bjuda på något. Glöm nu inte att det var hungersnöd i landet. Verkligen. Ändå så tar han en killing som säkert var helt nödvändig för hans egen framtid och offrar den. Dödar du killingen så har du framdeles ingen get. Du får varken mjölk, kött eller ost. Offret var inte så litet sett ur det perspektivet Och han bakade brödkakor. Jag blir mycket rörd av denna berättelse. Ja, det var sådan matbrist att man till och med drömde om en kornbrödskaka i metaforer, som rullade in i lägret. Fullkornsbröd som mättar längre än vetebröd. Och krus. Tomma krus som man höll upp och ner. Tomma! Men det fanns facklor av eld i dem. Elden för Guds sak. Vi står på helig mark! Varför? Ja, därför det står en Herrens ängel framför Gideon.

Jag blev så gripen härom dagen när jag hörde om kristna vänner i Göteborg som fått döpa en kvinna under permission, som sitter i fängelse. Jag blev så gripen av det att jag utan att veta vem denna kvinna är eller hennes bakgrund, började be för henne de bakomliggande kvällarna. Tårarna strömmade av nöd för henne. Och jag kan inte börja be för henne - för då grips jag! Det är den helige Andes maning. Tro inget annat. Det är inget man kan välja. Det sker på den helige Andes fördelning av uppgifterna. Bönens makt i Guds rike som är stort. Att predika evangelium lönar sig! Skörd följer på sådd!!

Hur ska jag knyta ihop denna redogörelse? Jo, att jag är sjuk av lust att just göra något som är mig Gud välbehagligt. Och jag vill om möjligt smitta dig med samma kärleksglöd. Dig Gud behagligt.

Vi behöver rörelse i Stockholms stad också. Vi behöver nå människor med Jesus för Herrens skull! Jag glöder för detta. Jag har en vision för en biograf i Stockholm. Den kan komma i min tid. Den kan komma när jag har lämnat detta jordeliv också. Jag är inte central på nåt sätt. Visioner har inga bäst före datum. Men de är ivriga tills det man har sett är förverkligat.

Kanske en väckelse uppstår längre fram i tiden efter ett träget såningsarbete. Jag vet inte. Vissa grödor växer fort. Eken, den tar årtionden på sig. Men Gud vare lov som tänder denna låga! Gideon gjorde väl i att tillreda en killing och några brödkakor. Herren bekände sig till honom! Det är det allt väsentliga.

Ängeln sa till Gideon: "Lägg köttet och bröden på klippan där borta och häll spadet över."  Han skulle förflytta sig en bit bort från där han själv stod. Han fick maka på sig. Det säger mycket! Inte nog med det. Han skulle lägga köttet på klippan. "Kristus är klippan", anger skriften. Han fick bildligt talat utgjuta ett offer åt Herren. Det är en oemotståndlig kallelse när man hört den rösten. Ängelns röst som i nya testamentet är den Helige Andes röst. Det är han som manar!

Ja, som du förstår så kommer jag nu att skriva här att jag kommer att evangelisera till veckan. Vill inte också du göra något som är dig Gud välbehagligt?

På onsdag ska det bli närmare 30 grader varmt i Stockholm. Då kommer jag att i Jesu namn och till hans ära att stå i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan inoljad med hög solfaktor. Med Jesus namnet! 

Äran till Gud! 

Läs hela inlägget »

En gyllne krona Jesus ej i världen bar, Hans makt var inte utav denna jord. Men de rubiner som uppå hans panna var. Det var hans eget dyra offerblod.

Kör: I kärlek stor med blod han skrev, För syndaren ett frihetsbrev. Han uppstod uti all sin prakt och visade sin frälsningsmakt.

En konungs purpurpurdräkt blev på hans skuldra lagd, Då blodet från hans rygg till jorden rann. Och från hans många sår en reningsström utgår, där också jag en härlig frälsning vann.

Av allt det hån och spott som han en gång har fått, Det blir ett äresmycke för hans brud. Vid graven satan log, men Frälsaren uppstod, Och klädde bruden skön i bröllopsskrud.

A rugged cross became his throne, His kingdom was in hearts alone. He wrote his love in crimson red And wore the thorns upon his head.

Ira F. Stamphill

 

Läs hela inlägget »

" We cannot afford to let down our Christian standards just to hold the interest of the people who want to go to hell and still belong to a church."

- A.W. Tozer -


 

Läs hela inlägget »

"Då gick Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?" Jesus sade till honom: "Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju." Matt.18:21-22

Jesus övergripande uppdrag var att komma till de som var förlorade, till de sjuka och inte till de friska som ingen hjälp behöver. Det säger han själv. Ja, vi var alla förlorade av synden genom våra överträdelser. Nåden gläds vi åt för egen del när vi upplevt förlåtelsens verklighet men kan alldeles missa det uppdrag Jesus hade när vi tillämpar nåden på andra. Eller inte tillämpar den. Eller godtyckligt tillämpar den vid vår egen bortre uppdiktade gräns. "..min broder som försyndat sig... ", säger Petrus. Försynda sig? Vilket märkligt uttryck. Har synden en mildare form än sin egen genuint destruktiva betydelse?

Att Petrus här utgår ifrån talet sju har troligtvis sin förklaring i Ordspråksboken. Där framgår det att en rättfärdig kan falla sju gånger. Vi får förmoda att det är detta skriftställe Petrus utgår ifrån. "Ty den rättfärdige faller sju gånger och står åter upp; men de ogudaktiga störta över ända i olyckan." (Ord. 24:16.)

Men Jesus slår här fullständigt sönder Petrus förkärlek till att göra brottet lagbundet till antalet och därmed utestänga någon från nåden. Jesus multiplicerar istället Petrus föreslagna antal gånger med sjuttio. Jesus gör som Petrus och förankrar det i skriften. Han tar fasta på talet sjuttio. De sjuttio äldste, möjligen. Sanhedrins antal. Sjuttio gånger sju. De äldste som kommer att fälla domen bland folket och göra uteslutningen av den som försyndat sig till ett faktum. Ja, inte bara det utan fullständigt omöjliggöra för den drabbade att kunna återupprättas. Ingen människa kan hålla räkning på sjuttio gånger sju i en annan människas liv, vid försyndelser. Nej, för här är det nåden som talar och gör räkneexemplet antal och nummerlöst. Nåden ser inte till brottet. Nåden ser inte till skadan. Nåden tar sikte på upprättelsen och räknar inte villkorligt. Villkoren som har sina begränsningar genom komponenterna för ekvation. X och Y.

Hur mycket kan vi inte lära av Kung David - som var en man efter Guds hjärta. Otroligt mycket! Han som fick ducka för Sauls spjut och många gånger var nära att bli dödad av honom. David som jagad fick fly ut i ödemarken och fick bete sig som en vettvilling, han utbrister lite längre fram i sitt liv; "Finns det ännu någon kvar av Sauls hus, som jag kan visa godhet mot för Jonatans skull ?" (2 Sam. 9.) En underbar predikotext! Men man hittade bara en Mefiboset. Han som var ofärdig i benen. Som i sin självbild betraktade sig som en död hund. Han kom att få sitta vid kung Davids bord och äta med honom. Av nåd. Av nåd för minnet av Jonathan av Sauls hus skull. En ättling till Saul. David gav tillbaka allt som hade tillhört Saul åt Mefiboset. Ja, vi talar inte om några byggjobbare som hade olika uppfattningar om vilken skruv man skulle använda i bygget, runt bordet i en arbetarbod, eller några sliriga relationer mellan kreti och pleti i texten. Vi rör oss på konungslig mark. David gav. Han tog inte ifrån. Han gav av nåd! Nåden som Jesus bar i sin kropp räcker. Nåd utöver nåd!

Jag blir påmind om en pastor i en frikyrka i Uppland och vill påvisa hur nådens utövande kan förhindras och försvåras. Vi talar här om nåd och om upprättelser.

En pastor hade levt ett dubbelliv. Han var till ämbetet en lärare. Han hade ett betydande inflytande och hade ett stort antal skrivna böcker inom sitt ämnesområde. En bibellärare. Men pastorn brast i vandeln och hans egen lära gick sönder under hans fötter. Han inte bara försyndade sig utan bedömdes ha fallit i förkunnad synd. Vad gjorde församlingen? "De sjuttio" drog in och makulerade alla de utgivna skrifterna som församlingsledningen långt tidigare hade teologiskt godkänt utifrån Guds ord. Nu var det inte Guds ord längre utan pastorns - som hade försyndat sig. Det är ju oerhört! Så går man fiendens ärende en gång till och utrotar eviga sanningar! Låt mig få säga det. Guds ord står alltid på egna ben. Det behöver inte försvaras. Så förkastade man och försvårade man en mans framtida upprättelse genom att plocka bort biblisk undervisning som var rätt från början. Annars hade man väl inte givit ut den? Den var ju inte mindre bibeltrogen efter försyndelsen. Har jag rätt? Har jag fel? Döm själva.

Nåden, Jesus specialitet, den är av en sådan dignitet att den inte hukar för några fall. Den vill upprättelse! Varför?Därför att vi rör oss med eviga värden och inte primärt med de sjuttios stadgar. Petrus svor vid Jesus mest kritiska tillfällen i livet. Svordom som kanske är det mest primitiva av alla hållningslösheter bland pånyttfödda. Petrus som bedyrade att han inte känt den mannen, Jesus.

Nåden letar efter synder att få försona. Hör du det!? Den letar inte efter sju gånger. Inte heller efter de "sjuttios gånger" då äldstebröderna sagt sitt och bundit på jorden det som de kunde varit med och löst för himlen. Himmelrikets nycklar. De ska man inte kasta överbord på tidens hav!

Jesus blev vid några tillfällen rent fysiskt utåtagerande när han gick emot de religiösa. De som av egenintresse - vad helst det än var - fällde jäviga domar. 

"Se Guds lamm som borttager världens synd ", ropade Johannes. Det gäller än idag. Låt inte det som är fött av Gud dras ned i smutsen. Låt Guds namn vara ärat och var snar till att upprätta människor. Låt inte fienden göra två slag av saken. Det är djävulens specialitet då vi reagerar instinktivt mot försyndelser som behöver nåd och upprättelse. Vi ska inte tjäna honom utan han som gav oss ett försoningens ämbete; Jesus Kristus, mäktig till att frälsa.


 

Läs hela inlägget »
Korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm Korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan i Stockholm


Hej min vän som hittat hit till min hemsida och som har fått en flyers av mig idag på stan. Jag heter Thommy och är en gatuevangelist som så fort jag har möjlighet står just i denna korsning och skapar kontakt med människor via flyers. Ett utomordentligt sätt att nå direktkontakt med människor utan omvägar. Det är så många jag har fått tala med, vittnat för och fått be med under snart fyra år jag stått där ute. Människor som bara sammanträffat med mig, till synes slumpartat. Jag står alltid i denna korsning när jag evangeliserar. Gatan har blivit mitt fält.

Jag har varit en kristen i 50 år. Jag är inte utsänd av någon organisation eller någon kyrka. Men jag är driven av Guds kärlek och kallelse att nå ut just till dig med evangelium om Jesus och jag har tagit detta initiativ själv på Guds kallelse till mig. Jag har inte för avsikt att bygga något kring mitt eget namn. Kanske andra "hakar på" med tiden i evangelisationen. Så vet du mina motiv. 

Min vän! Du är sökt av Gud. Du är älskad av Jesus och hans ande söker dig till frälsning. Det är vår djupa längtan och ständiga hunger i sökandet efter tillfredställelse som egentligen är Guds andes röst till oss och inom oss. Du kanske känner att du alltid måste unna dig något. Ett oprecist påstående av mig. Eller åtminstone emellanåt tillföra något i ditt liv på grund av en slags tomhet som uppstår i själen. Allting blir förbrukat över tid för oss och föder en slags otillfredställelse. Den är nedärvd. Känner du igen det? En ständig hunger inom olika områden. Det är vår längtan efter vår skapare och Gud som jag berör här. Jesus kom för att ta din synd. Du är en syndare. Det vet du innerst inne om också men kan inte själv hantera eller definiera det. Det är ingen anklagelse. Det är bara ett faktum. Också jag var en syndare men har fått förlåtelse och blivit en hel människa i mötet med Jesus. Det kan jag vittna om. 

Min vän! Jag ropar under vädjan till dig. Vi är evighetsvarelser. Vi är bara på genomresa i livet. Vi kommer alla en dag att avsluta vårt jordeliv. Vi kommer alla en dag att antingen gå förlorade för evigt  - på grund av vår synd - eller bli räddade genom Jesus försoningsdöd för oss. Du förstår; Gud har skapat en ny tillvaro bortom detta livet! Varför? Därför synden kom in i världen. Men han har strängt beslutat, oss till godo, att ingen synd får komma in i vår nya tillvaro, in i hans himmel. Så svindlande stort men också så allvarligt. Vi har därför vårt eget liv i vår hand. Jesus kommer aldrig tvinga dig att överlämna ditt liv och din synd till honom. Aldrig! Det måste du göra själv frivilligt. Men Jesus sa; "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig." Det var kontroversiellt sagt för det utesluter samtidigt alla andra religionsstiftare med klara besked till oss. Jesus är vägen! Han älskar dig och dog för ditt liv!

Min vän! Jesus står och knackar på ditt hjärtas dörr. Han kunde öppna ditt hjärta utifrån, för att använda den bilden, men du måste öppna dörren inifrån själv och släppa in honom. Han kör inte över din vilja. Därför är beslutet ditt! Vårt hjärta är som en bostad för alla de vi har kära. Ett rum för mamma och pappa. Ett rum för våra barn. Våra släktingar och anhöriga. Vänner och medmänniskor. Men det finns ett rum som är helt övergripande; Rummet som är till för Gud! Rummet som består av hela ditt väsen, din opånyttfödda ande.

Ta emot Jesus i ditt hjärta idag. "Den som åkallar Herrens namn skall vara frälst! ", står det i Guds ord. Vad betyder åkallan? Man ropar på hjälp och man menar det, betyder det. Öppna dig i tro för Jesus! Han kommer att möta med dig.

Och vet du vad? Han tar hand om grovstädningen och den fortlöpande finstädningen av din själ, när han flyttar in. Han sopar bort hat, bitterhet, skuld och annat som tynger din person och som gnager sönder dig inifrån. Sedan fyller han dig med en övermänsklig frid ända ner i källaren av ditt väsen. Hans ande blir ditt "nya ventilationssystem" som skapar en fin atmosfär i din person och du blir en blid människa. Ja, du kanske kommer att uppfattas som en mespropp i världen därefter, men det är för att i världen är allt så brutalt. Jesus är inte brutal. Han är mild men kan också säga ifrån som ingen annan.

Gud välsigna dig, min vän! Vill du ha hjälp i bön att bli frälst så följer jag dig mer än gärna. Men du måste själv bekänna med egna ord. Säg namnet Jesus i ett relationsmöte med honom. Jag följer dig gärna i den bönen. Jag är inte väsentlig i sammanhanget men kan vara med dig likt en barnmorska till att föda dig på nytt. Sedan får du bli döpt till Kristus och du får bildligt talat dränka dina gamla synder av lögner, smuts och kanske ännu värre ting i dopet. Du kommer att få börja ett helt nytt liv där mycket du nu dras med blir oväsentligt. Du blir en kristen!

Jag skriver alltid på denna blogg innan jag går ut i korsningen. Det är väldigt bra för då kan du alltid möta mig där på en offentlig plats. Kom som du är! Stockholms stad upplåter korsningen åt mig. Gatumiljön är fri så jag behöver inte tigga dig om pengar för någon verksamhet. Det här är något helt annat. Så här arbetade Jesus och hans lärjungar. På gator och där människor rörde sig. Gatukontoret har satt dit åtta stora lejon av cement så jag står där riktigt konungsligt och trygg. Så att ingen kan köra över mig. I Jesu namn!

Sök Jesus till frälsning medan tid är! Du vet; någon som knackar på en dörr för att komma in står inte och knackar hur länge som helst... Förstår du bilden? Om ingen öppnar så går man vidare... Jesus söker dig idag. Öppna för honom! Varför just idag? Därför morgondagen har vi inga garantier för. Då kan det vara för sent.

Därför säger bibeln; "Idag är frälsningens dag! Idag om du får höra hans röst så ska du inte göra ditt hjärta hårt.


 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter