_DSC9211-2.Mobilen

2022 > 03

"På aftonen samma dag, den första veckodagen, medan lärjungarna av fruktan för judarna voro samlade inom stängda dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid vare med eder!» Och när han hade sagt detta, visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blevo glada, när de sågo Herren. Åter sade Jesus till dem: »Frid vare med eder! Såsom Fadern har sänt mig, så sänder ock jag eder.» " (Johannes 20)

Lärjungarna hade samlats av rädsla för judarna. Jesus hade dött. Det kunde lärjungarna inte förstå på annat sätt än att nu var allt slut som de trodde på. De hade möjligen satsat fel. Vi känner av ekvationen som missräkning. För ingen hade stått upp från det döda tidigare - förutom Lasarus, men då var Jesus garanten. Och förutom de som hade uppstått ifrån de döda efter Jesu uppståndelse, vilka sågs gå omkring i staden då dödsriket hade kommit i födslovånda av omvälvningen och av Jesu inträde. Men också där var Jesus nyckelpersonen i skeendet. Nu var han borta. Det gick inte att komma förbi eller ersätta. Nej, inte heller vi kan förebrå dem att de tvivlade. Det måste vi ärligt erkänna. Deras trygghet och värn mot oviss framtid var borta. De hade helt förståeligt låst in sig. De var fulla av fruktan och rådlösa inför framtiden.

Men så stod Jesus där - mitt i deras bekymmer. "Frid vare med eder." Frid var det minsta de ägde. Fruktan och frid som sällan delar samma rum. De tar ut varandra. Därför behöver vi frid som övergår allt förstånd. Det var därför Jesus kom! 

Det står att de befann sig bakom stängda dörrar. Men plötsligt står Jesus där innanför, mitt ibland dem. Han hade uppenbarligen inte gått in genom dörren. Det här är en fin illustration. Oavsett var vi befinner oss i för låst situation så når Jesus oss. Vi kan vara inlåsta eller utestängda. Osynliga eller glömda. Det finns inga låsta situationer för honom. Han når fram. Han når in.

Jesus visade upp sina händer och sin sida för dem. Det är så rörande. Så mänskligt. Märkena efter spikarna i handflator och svärdet som stacks i hans sida var på ett sätt beviset på att det var han. Att han uppstått. Och att spåren från hans oerhörda uppoffring fanns kvar som en evig påminnelse. En dag ska vi få se dem. Av tacksamhet! Så visar Jesus märkena för den rädda gruppen, om att det finns ett övervinnande, en uppståndelse - oavsett allt däremellan. Märkena var kvar men friden den allt dominerande. Ingen seger utan strid. Men seger för de som övervunnit!

Lärjungarna blev glada då de såg att de var Herren. Det är så rörande. Och jag rycks med. Ja, som Johannes spratt till i moderlivet vid berättelsen om Jesu tillblivelse så spritter det till av medglädje vid dessa rader. Det är samma frekvens som när en far möter upp sina barn av längtan. Eller någon man ser mycket upp till som vänder sig i uppmärksamhet. Vackra relationer. Oaktat omständigheterna så tog den frid som Jesus besitter över i rummet och glädjen blev stor.

Det finns inga situationer Jesus inte förstår. Du kan vara ifrågasatt. Lämnad för en annan. Du kan vara avpolletterad, avsatt och negligerad. Ratad. Fängslad i bildlig eller faktisk mening - Jesus vill nå fram till dig och han erbjuder sin villkorslösa frid. 

Det finns ett förhållande till Jesus att få upprättat. Det finns ett barnaskap i relationen till honom. Det finns ingen bättre parallell att tillgå. Det är en fullständigt förtröstansfull relation. Vi kan oroas intill döden av omständigheter och vi kan undra många gånger om Jesus hinner i tid, innan vi går under. Ja, så kan det vara för oss ibland. Men som en god far så äger Jesus all makt. Han bryter sig inte in. Han äger liksom lagfarten till våra omständigheter redan, för dem som tror. Och han vet att komma ända fram i rätt tid.

Jag tycker mig känna hur det kändes då de sammanstrålade där i det låsta rummet. Också Jesus blev glad av att se dem igen. Det måste jag få skriva till. Varför skulle det annars strömma så mycket kärlek ifrån honom, så säg? Yttervärlden glömdes bort. Låst eller icke låst dörr. Stort eller litet rum... Det blev underordnat och av obetydlighet. Utbytet av friden blev det allt dominerande. Hans närvaro och uppfyllelsen av det han hade lovat blev nu deras allt igen. De fick åter hopp! Dessa underbara Gudsmöten.

Så säger Jesus de ord som verkligen grep in och löste deras situation. För all deras framtid. Som satte allt på sin spets och som fördrev det rådande dö läget.

En förnyad kallelse!

Såsom Fadern har sänt mig, så sänder ock jag eder!


 

Läs hela inlägget »
Gamlabrogatan - där jag blev frälst. Kvarteret Boken. Bibeln - den gamla boken. Gioia betyder glädje på italienska. Frälsningsglädje! Copyright Foto Thommy Jakobsson Gamlabrogatan - där jag blev frälst. Kvarteret Boken. Bibeln - den gamla boken. Gioia betyder glädje på italienska. Frälsningsglädje! Copyright Foto Thommy Jakobsson


I dag blev det fem hela timmar på stan. Vilken tillfredställelse att ha fått nå 1000 personer med påminnelsen om Jesus! Ja, jag skriver det med siffror. Det kommer en skörd! 

En såningsman har sällan några frukter med sig hem efter sådd. Det har man vid skördetid. Det är en åkerman mer än väl medveten om. Grodden eller Guds ordet som överlämnas åt den inneboende processen i människorna. Guds ord som är levande! Gud ska ge växt. Människor ska bli frälsta!

Gud välsigna dig som mötte mig i korsningen vid Gamlabrogatan nära Hötorget idag. Det är där jag brukar stå. Jesus känner din situation så väl. Gå i bön till honom. Han förmår hjälpa dig och ge dig av sin glädje och frid. Vill du ha hjälp i bön? Hör av dig. (Jag brukar meddela på denna sida när jag kommer att stå i korsningen.)

Nu ser jag fram emot nästa gång då jag får möjlighet att göra det som är det absolut viktigaste just nu. 

Att vinna människor för evigheten.


 

Läs hela inlägget »
Copyright Foto Thommy Jakobsson Copyright Foto Thommy Jakobsson


"Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus." 1Kor. 15:55-57

Döden går inte att upphäva. Det är mänsklighetens största utmaning samtidigt som människan dödar varandra mer än någonsin. Helt obegripligt. Ja, nu skenar den röda hästen som Uppenbarelseboken skriver om. Dessa hästar som släpps lös genom tidsåldrarna och vill väcka de troende över tidsläget. En skenande häst.

Döden kom in i världen genom synden. Det var Guds sätt att stänga inne synden på jorden och inte låta den följa med in i evigheten. Därför förkortades också människans levnadsdagar. Vem skulle stå ut på denna jord i 900 år med all ondska och möda? Evigheten dit vi alla är på väg har två utvägar - försoning med Gud eller till ett evigt straff. Det kommer vi aldrig ifrån. Att få sin synd försonad är inget hot. Det är ett erbjudande. Och valet är varje enskild människas. 

Synden kom in i världen, i mänskligheten, genom de första människorna. Det kan vi möjligen förebrå dem samtidigt som vi inte kan få det ogjort. Men vi har alla fått ett erbjudande av Gud genom Jesus offer för oss, där Gud offrade sin egen son Jesus - frivilligt - för att lösa syndaproblemet. Kan du tänka dig ett större offer eller problem lösning? Proportionerna är ju hisnande. Gud själv tar straffet på sig och vill bara ha ett erkännande för det. Så uppstår en Guds kontakt och synden tillräknas inte den människan någonsin mer. Relationen med Jesus som är ett nytt liv med Gud!

Döden är den främste evangelisten, skulle jag vilja säga. Vid dödsbäddar så är allvaret så stort för varje människa, att den kunskap man har om Jesus, den sätts på prov! Den sätts på prov. Och jag är övertygad om att de flesta överlåtelser till Jesus - de sker där - om man hinner. Det är inte säkert. Kontakten med Gud genom att anropa Jesus kräver ett viljebeslut och ett närmande. Svårare är det inte. I perspektivet - ju fortare desto bättre. Hör du! Jag ropar.

En evangelist ska så budskapet i alla väder. Det är alltid meningsfullt att vittna om Jesus! Resultatet kanske aldrig blir synliggjort här i tiden men människor får med sig kunskapen om Herren och dit vi inte når där kan den helige Ande väcka våra vittnesbörd till liv i människors minnen. Det är ingen manipulation. Det handlar om vägledning där resenären på livets resa kan veckla upp kartan för en säker utgång ur detta liv och att nå rätt destination.

"Du död, var är din seger? " Så skriver Paulus. Ja, främst för att Jesus banade en väg för oss till Gud. Men också för att det är den främste evangelisten. Den ställer människan mot väggen att göra upp med Gud innan det är för sent. Här vill jag skriva Halleluja! Jag gör det även om det inte är särskilt upplysande eller akademiskt. Det är ett uttryck för en uppbyggd själ, en salighet över samma faktum.

Inom kort ska jag ensam ställa mig och dela ut mina flygblad i korsningen Gamlabrogatan/Drottninggatan. Jag längtar alltid dit ut. Och du som fått en sådan traktat; du är evigt älskad av Gud! Gå i bön till honom med ditt liv. Han kommer att möta dig då du släpper in honom i ditt hjärta. Hjärtat som är sätet för vår kärlek. Det är samma organ som du älskar dina nära och kära. Kärleken sitter inte i huvudet mekaniskt efterlevt genom instruktioner. Ingen läser en manual för att hjälpa sina nära och kära. Det gör man av bara farten om kärlek finns. Sitter kärleken i huvudet då blir det bara religion. Ingen älskar sina barn av rationella skäl. Och inget barn älskar sina föräldrar för att man lärt sig det. Nej, kärleken sköter det själv och vill uttrycka sig - där den finns! 

Kärleken till Jesus då du släppt in honom i ditt liv.


 

Läs hela inlägget »

Jag vill uppmuntra dig som har liv i Gud att aktivera dig för Jesus! Är han fortsatt levande för dig? Har han det största utrymmet i ditt hjärta? Eller har han fått flytta in i ett av de mindre rummen i ditt väsen?

Kanske har du som läser detta avhyst Jesus ur ditt liv, fast du inte vill erkänna det varken för dig själv eller andra. Istället har du fått bitterheten som inneboende i ditt väsen. Ett illaluktande och ett stinkande "det" som aldrig tvättar sig, utan som drar omkring på gamla besvikelser skapad av dig själv eller av andra. En odräglig och inträngande gäst som aldrig vill flytta ut eller tycks vilja lämna dig. Bitterheten som lyser i ditt hus fönster med en dyster och betryckt uppsyn. Blicken är inte glad längre. Den drabbar också din omgivning i ditt tal och i dina åthävor. Det är en plågsam tillvaro. Många stillar bitterheten med alkohol. Droger som funkar för stunden. Droger, som är ett tecken på övermäktiga problem. Men som till slut föröder ditt liv. Jesus kan avhysa husockupanten! Och fylla ditt hjärtas rum med frisk och ljuvlig luft. Då blir du sund igen!

Den här videon inspelad förra året är en demonstration för enkla metoder. Så skall den ses. Ett avtryck. Att medvetet framstå enkel och odla det. Det är Jesus som skall föras ut till människorna! Inte förkunnaren för att göra sig ett namn. Där är jag villig att gå hur långt som helst. Och jag utmanar dig. 

Gud välsigne dig att hitta det centrala i livet, just nu. Vi står inför krigstider och vi kommer att möta en nöd som är en bearbetning av folksjälen. På djupet. Ja, man talar i profana sammanhang om att det är bra att komma ur sin komfort zon. 

Ohh...mina vänner! Vi kommer verkligen att nödgas komma ur våra kyrkliga komfort zoner framöver. Och syndaren kommer att väckas. Det inställer oss till mönstring. Det är Guds nordanvind som föregår sunnanvind, den varma och behagliga. Den du bett om och den som måste föregås av en andlig hunger innan den kan tillgodoses. Väckelsebegreppet som i Guds rike har dessa två väderlekar till sitt förfogande.

Lyssna gärna till min inspelning här. Jag ser möjligen något halv vild ut på stillbilden. Det bara blev så. Det är ingen image jag odlar. Jag vill odla enkelheten.

Res dig upp! Bli en själavinnare.

- Jesus går med dig.

 
Läs hela inlägget »

Det fasansfulla kriget i Ukraina fortsätter med en allt större brutalitet. Västvärlden pumpar in vapen i Ukraina. Så länge striderna bedrivs inom ett begränsat område är det kontrollerbart. Begreppet världskrig har fått en ny tillämpning. Men kan mycket snabbt eskalera och än en gång ta mänskligheten på sängen där många blir stridande.

Den som lagt sitt liv i Guds hand vilar trygg i det. Mycket kommer att bli annorlunda.

Gud är trofast!

 

Läs hela inlägget »

" The loss of a soul. Jesus knew what it meant. That is what brought him to Calvary! "      
                                 
                                         -   Dwight L. Moody   -


 

Läs hela inlägget »
Traktatmissionen Gamlabrogatan/Drottninggatan Traktatmissionen Gamlabrogatan/Drottninggatan


"Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom." Jes. 53.

- Hej min vän, du som fått en traktat idag! Du har fått den för att jag vill påminna dig om att du i vilken situation du än befinner dig i eller kommer att befinna dig i, alltid har en öppen famn hos Jesus! Han vet om dig och vill hjälpa dig. Han som kom för att återknyta gemenskapen mellan människan och Gud, som hade gått förlorad. Han älskar dig! Och det villkorslöst. Jesus som möter upp dig när du söker honom i bön. Bön som är baserad på dina egna ord utifrån din situation. Den bönen hör han! 

Jesus lever idag och skall när som helst komma tillbaka för att hämta de som gjort sig redo. Hur gör man det? Ja, man ber om sina synders förlåtelse. "Hjälp mig Jesus! Ta emot mitt liv som det är!"  Vi behöver en frälsare. Jesus kom och tog vårt straff på sig. Därför kan vi få våra liv renade. Den överlåtelsen till Jesus kallas för att bli "frälst". Det betyder att vara räddad för tid och inför evigheten som inträder då vi dör och lämnar detta jordeliv. Att bli frälst handlar om en upprättad gemenskap med Gud. Genom Jesus!

Vill du ha hjälp i bön för att bli frälst - tveka inte att kontakta mig eller vänd dig själv till Jesus i bön. Han är mer än en vän! Han är din frälsare. Han sviker dig aldrig. Han vill hela ditt inre och lätta på bördor som kan tynga dig. Han vill befria dig från synden i ditt liv.

"Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad." Rom 10.

Gör dig redo innan Jesus kommer! Det är inget hot. Det är ett erbjudande och det är ett ofrånkomligt faktum. Jesus tillkommelse tar oss bort från denna krigets, pandemiernas och fasornas jord. 

Jesus har skapat en ny tillvaro för alla de som bekänner sig till Jesus och har överlämnat sina liv till honom. Där har han berett rum för oss!

Du kan också få höra till Jesus ! Så enkelt är det. Ta emot Jesus idag! Imorgon kan det vara för sent. För evigt och för alltid för sent.

             (Lyssna gärna på Pelle Karlssons budskap i sången.)
 

Läs hela inlägget »

Finland går med eller utan Sverige sin väg mot en medlemsansökan i Nato. Det är ofrånkomligt så. Finland är tändhatten i vårt närområde. Finlands 1300 kilometer långa gräns mot Ryssland kan inte hållas. Men det är inte den finska gränsen som är i fokus för Ryssland. Det är Östersjön. Militärstrategiskt handlar det om en buffertzon EU/Nato och den ryska gränsen emellan men också tillgången till haven. Svarta havets Krim. Östersjöns Gotland. 

Den svenska riksdagen kommer att kunna hålla Natofrågan borta från valrörelsen. Åtminstone kommer inget beslut om Nato medlemskap att färdigställas i närtid. 

Men det hjälper inte oss! Finland drar med oss. 

Vad har detta med en kristen blogg att göra? Väldigt mycket! Det här är mycket en lekmans slutsatser utifrån de politiska rörelserna klädda i ett säkerhets perspektiv. Men de övergripande rörelserna har en andlig förklaring som vi finner i det profetiska ordet - Guds ord.

Norden skakas! Och mycket av det som varit en förfärlig dygd i våra länder kommer att tryckas tillbaka. Syndens oerhörda framfart i humanistisk skepnad kommer att hejdas. Det blir vår långsiktiga räddning som folk. Jag ser hur nöden blir den väckarklocka som får folksjälen att vakna. Skakas. 

Här kallas de kristna ut med evangelium. Gör dig redo att möta människorna i deras nöd med vägvisning till Jesus! Mat och filtar är bra men har inget evigt perspektiv eller värde.

Du är omedelbart kallad till mönstring! Ta vara på det givna tillfället. Detta är inget psykologiskt ögonblick. Det är en ödesfråga för vårt land. En väckelsesignal! 

Den dagen du hör om ryska soldater på Gotländsk mark, då får detta ord sin uppfyllelse. 

Gör dig redo. Var verksam. Vaka och bed! 

Läs hela inlägget »

Just nu möts Rysslands och Ukrainas utrikesministrar i Turkiet. Det hör till propagandan och till den underlägsnes vädjan. Samtidigt håller Sveriges statsminister med försvarsminister och socialminister en presskonferens om utvecklingen. Huvudbudskapet är att Sverige ökar sitt försvarsanslag till den nivå Nato kräver för ett medlemskap. En händelse som ser ut som en tanke.

Men det är för sent. Ett inträde i Nato - som möjligen skulle kunna skydda vårt land bättre tar flera år att genomföra. Sverige leds till skillnad av Finland av en regering som vill genomföra denna process obemärkt. Det går inte. Nu pekar Finland med hela handen och påvisar saktfärdighet i den svenska hållningen. Man köper inte brandsläckare när elden tagit fyr i hopp om att den själv släcks. Man genomför nödvändiga åtgärder i förebyggande syfte när det finns tid och inte när det är för sent. Sverige lever farligt. 

Finland ligger i ett svenskt perspektiv som en geografisk vall uppdämd mot Ryssland. Men Ryssland har sin intressesfär riktad mot Östersjön. Strandremsan vid Kaliningrad är oerhört värdefull militärstrategiskt. Vi talar mycket om säkerhetspolitisk strategi. Ryssland tänker militärpolitiskt. Här krockar våra förhållningssätt. Det är bara en tidsfråga innan Kiev faller. Då faller också landet. Den ukrainska regeringen fördrivs eller avrättas. En marionett installeras och de offensiva ryska styrkorna får andra uppdrag.

Det är för sent att börja rusta mitt i ett krig. Och det är med största säkerhet så att Finland står både mer rustade och motiverade att möta ett angrepp än Sverige. Därför framstår Gotland som det alldeles självklara området att invadera. "Du får mest för pengarna." Man kommer inte att anföra att det är trakasserade ryssar på Gotland som är orsaken till en invasion. Men den ryska pipelinen som vi protestlöst och mycket aningslöst och naivt lät få läggas rätt igenom hela Östersjön. Det är den ryska statens ekonomiska aorta. Den kommer man vilja skydda och lägga i ryggrad. Militär ryggrad.

Det kanske är det som Z:et på alla ryska tanks och sportutövare illustrerar. Det all världens massmedia nu flurar över. Det ryska korståget mot Nato på de naivas mark - likt en pipeline som byter tvär utbredning. Ryssland har demaskerat vår alliansfrihet och provocerat oss att överge ett neutralt förhållningssätt i en pågående konflikt. Den la vi själva grunden till då vi gick med i EU. Helt oförtänkt.

Det luktar rök. Rök från militära vapen. Och bränder. Moldavien kommer bara att abdikera när det är deras tur. De äger ingen motståndskraft. På vägen hem tar Ryssland vägen via Östersjön och Gotland. Det ser inte bättre ut. När man gått över gränsen för krigsförbrytelser finns inget anseende att vårda. Då fullföljer man bara sina ursprungliga intentioner. Hänsynslöst och urskiljningslöst.

Är detta den väckelse man profeterade om i frikyrkliga sammanhang för några tiotal år sedan? "En stor väckelse från Smygehus till Treriksröset." Våra nordiska länder skakas nu av bara tanken. Folket vaknar upp och försöker värna sig. Och de kristna behöver komma ur sin komfort zon!

Gud hjälp oss att möta den kommande nöden och visa på dig! Evangelium som fortfarande är Guds kraft till frälsning. Evangelium som det glada budskapet. I övermäktiga situationer vänder sig människor åt det håll man tror sig kunna få hjälp. Där har de kristna en stor uppgift!

Lämna din komfort zon! Ut på stan. Lämna din kyrkliga samkväm för ett slag. Du är nog uppbyggd vid det här laget. På stan går människor i en neutral miljö och det är lätt att genom ett flygblad knyta an både till livet som sådant men också till en trofast Gud.

Detta är ett uppvaknande!!

 

Läs hela inlägget »

Idag har jag delat ut lite drygt 750 flygblad i korsningen Gamla brogatan/Drottninggatan. Det tog fem timmar men jag var tvungen att avbryta min evangelisation. Men jag kommer igen!

Jag vill säga till dig som fått en traktat eller flyers; "Du är sökt av Gud. Jesus dog för dig och han vill föra dig tillbaka till den gemenskap med honom som du är ämnad att tillhöra. Han vill ge dig av sin frid! "

I övre kanten på denna hemsida kan du hitta lite vägledning i de första stegen med Jesus. Det är biblisk undervisning. Där står det vad Frälsning är, lite om Dopet och om Den helige Ande. Klicka in dig på flikarna och ta del av undervisningen. Den är lättillgänglig och basal.

Jag brukar meddela här på min blogg när jag går ut på stan. På så vis kan du veta när du kan träffa mig i något avseende.

Ja, det blev många både korta och långa samtal idag. Människan i gemen kan tro på det mesta men har svårt att gå trons väg. -Gå trons väg! Jesus sa; Jag är vägen sanningen och livet! Det innefattar allting för oss. Du har bara två vägar att välja mellan. Den ena leder till fördärvet. Den andra leder till livet! Jesus är svaret.

Gud välsigna dig att ta emot Jesus, du som hittat hit via en traktat. Om du tagit emot Jesus och vill gå dopets väg så kan du höra av dig till mig så ska vi hitta en väg vidare tillsammans. Men du ska äga frälsnings visshet. Det är inte dopet som frälsar. Det är bara en naturlig följd av pånyttfödelsen.

- Jesus lever och han hör bön!


 

Läs hela inlägget »

Imorgon har jag möjlighet att gå ut med flygbladen om Jesus igen! Om några timmar. Det vilar ett sådant Guds välbehag över det att jag inte kan klä det i ord. Det är som att hela himlen följer med! Och tillståndet går inte över.

Evangelisation får aldrig vara resultatstyrd. Man måste möjligen bara vara lite målinriktad. Om ens det. Det handlar inte om teknik. Eller metoder. Det handlar om smörjelsen. Då går det lätt. Det är på något sätt att gå med Gud dit ut och man vet inte vad han kommer att göra. Allt kan ske! Och inget kan ske. Det spelar liksom inte någon avgörande roll. Det är detta att gå åt Gud som uppväcker all hans kärlek till verket. Det är en mäktig erfarenhet.

Förra gången jag gick ut på stan för att evangelisera tog jag som vanligt vägen om huset där jag blev frälst. Ja, platsen är lika helig för mig som Betel var för patriarken Jakob. Jag slog min hand i väggen på huset och gav historien mitt high five - som brukligt. Men då upptäckte jag att dörren stod öppen till trapphuset. Jag kunde inte låta bli att gå in. En saknad och ett vemod kom över mig men blandat med tacksamhet. Ja, det är som att all tid efter att min församlings uppbrott därifrån inte finns. Tiden därefter är fullständigt utraderad i mitt medvetande och i min tidsrelatering. Och jag är ensam kvar. Visionen som bär mig har djupa rötter från denna plats. Ja, kan det vara så att i tusenårsriket ska byggnaden åter intagas. Jag har inga andra preferenser att tillgå. Det är visionen som lever sitt starka liv! Hör du mig?

Jag gick in i huset och tog trappan upp - som jag i min ungdom så många gånger skurat som natt portier. Vissa fönster var kvar. Igenkännbara. Färgen runt dörrkarmarna var de samma. Nougatfärgade. Trappräcket. Dörrarna. Det svarta stengolvets förslitningar var desamma och de hälsade mig. Där mindes jag många människor jag saknar. Men alla är borta. Det är fyrtio år sedan snart. Och jag går dit som om allt skedde igår! Det gör jag varje gång. Förnyad, och som om jag hade tappat omdömet under salighet. Det har jag inte. Visionen som bär! Gud är däri.

Ja, det är visionen som bär och lever sitt märkliga liv och som har så djupa rötter. Huset ropar till mig när jag går förbi och jag svarar mitt Amen. Så se upp för Guds givna kallelse och visioner... - Du blir utom dig!

Gud vare lov! I morgon ska jag gå samma gata upp. Gamlabrogatan. Och jag ska genomföra ett dagsverk i Guds rike. Genom kvarteret Boken på Gamlabrogatan upp till korsningen vid Drottninggatan. Den är min! I glädje och med många tårar. Det brukar bli så. Det är så Gud stämmer instrumentet att tala efter Guds hjärta. Gud rör vid de innersta strängarna av tacksamhet till ett verk jag fick uppleva som aldrig kommer att lämna mig. Märkligt och kanske lite knasigt. Men jag bryr mig inte.

Vi ska se vad Gud kommer att göra i fortsättningen. I framtiden. Han som är i rörelse. Och när vi kommer i rörelse - då blir vi åt Gud ett fortskaffningsmedel.

Han som far fram på sina keruber, som profeten skrev.


 

Läs hela inlägget »


När jag var tio år hade jag en dröm som följt mig genom livet. Den bar på känslan av en mardröm men den ruvade på hemligheter. Det förstod jag redan då. För varför skulle jag minnas den så väl efter nästan femtio år? Den går nu i takt med allt annat. Visionen. Kriget. Nöden och kallelsen! Jag har skrivit om det förut.

Jag bodde med mina föräldrar i Göteborg och drömde en natt att jag stod på en stor estrad - som på denna bild. Golvet var svart. Ridån var uppdragen och det var ett dike mellan estraden och bänkarna. I det diket låg det biblar i tusental, nedkastade utan hänsyn. Lokalen var mörk och det var en förtätad atmosfär.

Jag stod i drömmen med två personer. En är hemma hos Gud. En är i livet och lever för Jesus än idag. Det var krigsstämning. Det gick inte att urskilja från estraden om det satt några i lokalen. Det var inte heller där fokuset låg i drömmen. En sådan här lokal behöver inte någon närmare presentation. Det är ju en publik sal. Förr eller senare så blir den fylld. Eller var redan fylld. Nej, det var det som försegicks på plattformen som var det centrala i drömmen. Där jag stod. Jag var ett barn som drömde och kunde naturligtvis inte föreställa mig hur det var att stå där som vuxen. Men kärnan i drömmens budskap har följt mig i alla år och står nu så tydligt förklarad.

Känslan var krigstider. Ja, jag säger det igen. Krigstider. Men det var en sak som var märklig, vi skulle skynda oss att kasta vår egen bibel i graven. Vår egna bibel. Det var det avgörande och viktiga i drömmen. Ned i den grav som utgjorde utrymmet mellan estraden och publiken. Där sufflösen brukar stå. Sufflösen, den Helige Ande.

Det var inte Jesus vi primärt väntade - även om vi säkert väntade också honom - för den känslan fyller inte de troende med skräck. Nej, det var tidsläget och likt ett flyganfall vi fruktade och det ingick att kasta sin bibel i klyftan innan det var för sent. Min pastor ropade; "Nu, nu, nu sker det! Kasta den! " Och jag minns att de uppmaningar som hela tiden uttalades intill mig, fyllde mig med tvekan. Pojken på tio år förstod inte varför han skulle kasta sin bibel. "Boken går ju sönder då." Så fort jag kastat min bibel i klyftan så försvann drömmen. Men jag hann kasta den.

Idag kom jag att tänka på drömmen igen, som har sin klara betydelse. Att kasta ut sin bibel handlar om att ge evangelium vidare. Guds ord skulle gå ut från estraden och det var krigstider. Vi är snart i krigstider och ett och annat börjar lägga sig till rätta också utifrån denna dröm.

Imorgon ska jag ställa mig på stan igen i korsningen Gamlabrogatan/Drottninggatan. Det är så mycket som vill hindra denna evangelisation. Och evangelisten i mig står mellan evigheten och tidens yttersta rand. 

Vi vandrar här i tro och inte utifrån det vi kan se. Tron är dessutom en fast övertygelse, står det. Inte bara en övertygelse. Den är också fast! Vi behöver Guds beskydd och bevarande. Utsattheten är ibland övermäktig men Guds under och ingripanden blir aldrig större än dess motsvarande svårighet. Ett under kräver ju något att arbeta med. Eller hur? De passar likt hand i handske och vi ser Guds utsträckta hand.

Ja, fråga Daniel i lejongropen får du se. Gudsmannen i Babylonien. En ängel kom och stoppade till käftarna på vilddjuren. Lejon... Konungsliga lejon...Större än andras. Hungrigare än andras. Praktexemplaren i råhet. För effektens skull! 

Ohh...Guds ingripande makt hade Daniel aldrig fått erfara om han bara hade stått på zoo och betryggande vinkat till lejonen bakom ett besöksgaller. Tron som utan gärning är död.

Daniels erfarenhet hjälper också oss att räkna med Gud i alla förhållanden.


 

Läs hela inlägget »

Aiden Wilson Tozer eller mer igenkänd som A.W Tozer, en profetgestalt, slutade sina dagar den 12 maj 1963. Det är länge sedan nu. Men hans böcker lever kvar.

Jag vill bevinga några meningar av Tozer denna dag. En gudsmans ord som kan få oss att höja oss över vår samtid. Tozers meningar säger så mycket om en position i Gud, om en hållning vi alla kan eftersträva och jaga efter, träna oss i eller rättare sagt komma in i. Den som lever i detta förstår dess sötma. Den som smakat på det önskar mer! Det är det inneboende livet med Gud som reagerar så. Den av Gud berörde ser Gud i allt och vill vara honom till behag.

" Om Gud ger dig några år till, kom ihåg de är inte dina. Din tid måste ära Gud, ditt hem måste ära Gud, dina aktiviteter måste ära Gud, allt det du gör måste ära Gud. "      -   A.W Tozer   -


Detta gudslivets måsten. Som världen inte kan förstå.


 

Läs hela inlägget »

Sveriges bidrag av 5000 pansarbrytande granater till Ukraina börjar synas på bilder i massmedia. Den tidigare statsministern Carl Bildt skriver på Twitter; "om 20 procent av dem träffar sina mål, kan så många som tusen fordon till intet göras." Det är inte bara rätt uträknat utan är också en anspråkslös illustration på hur stor effekt detta bidrag kan ha. 

Devisen "anfall är bästa försvar" får nu sin prövning. Men det sätter också vårt land på fiendelistan. Även om pansarskott 86 definieras som ett defensivt vapen så får det ett offensivt och utslagsgivande resultat. Ryssland måste om möjligt besegras på Ukrainsk mark. Är det så vi ska förstå det? Det är en oerhörd situation och vi vet inte hur detta kommer att sluta.

Till veckan vill jag gå ut med mina evangeliska flygblad. Jag säger det igen; gör det som Jesus skulle ha gjort. Möt människorna med frälsningens budskap.

Jag förstod inte för två år sedan då jag fick visionen om en biograf i Stockholm, hur det skulle kunna vara meningsfullt då människor idag inte är intresserade av evangelium. Hur ska man kunna samla människor till gudstjänst i en stor biograf? Idag förstår jag det bättre. Inför framtiden.

Det kommer en nöd också över vårt folk! Gör dig beredvillig att möta människor med hopp! Hopp för tid och evigheten.

Jag erbjuder dig igen att beställa traktater av mig. Jag kommer skicka till dig så du kan aktivera dig. 

Gud välsigne dig.

 

Läs hela inlägget »

I dag har en talesperson för det ryska utrikesministeriet varnat de Baltiska staterna för att inte värna om den ryska befolkningen i länderna. Det är en klar varning. Det är samma taktik och förhållningssätt som föregått tidigare interventioner. Estland, Lettland och Litauen som är Nato medlemmar.

Kommer Nato att försvara länderna vid ett anfall? Då har vi ett tredje världskrig.

Det är obeskrivligt vilken situation vi är inne i. Bildsekvenserna från Ukraina där mödrar och barn flyr med någon liten resväska utan att veta vart de ska ta vägen och nu har mörkret lägrat sig för natten. Vatten och matbristen är akut.

- Gode Gud!!

 

Läs hela inlägget »

"Ty alla, både små och stora, söka där orätt vinning, och både profeter och präster fara allasammans med lögn, de taga det lätt med helandet av mitt folks skada; de säga: »Allt står väl till, allt står väl till», och dock står icke allt väl till. De skola komma på skam, ty de övade styggelse. Likväl känna de alls icke någon skam och veta icke av någon blygsel. Därför skola de falla bland de andra; när min hemsökelse träffar dem, skola de komma på fall, säger HERREN, Så sade HERREN: »Ställen eder vid vägarna och sen till, och frågen efter forntidens stigar, frågen vilken väg som är den goda vägen, och vandren på den, så skolen I finna ro för edra själar.» Men de svarade: »Vi vilja icke vandra på den. Och när jag då satte väktare över eder och sade: »Akten på basunens ljud», svarade de: »Vi vilja icke akta därpå.» Hören därför, I hednafolk, och märk, du menighet, vad som sker bland dem. Ja hör, du jord: Se, jag skall låta olycka komma över detta folk, såsom en frukt av deras anslag, eftersom de icke akta på mina ord, utan förkasta min lag."  Jeremia 6.

Under gårdagen var Finlands president Sauli Niinistö hos den amerikanske presidenten för samtal. Ett endags besök. Han flög tvärs över Atlanten i nio timmar enkel väg för att träffa presidenten, då man istället kunde ringa varandra. Då är det verkligen angeläget. Man hade under mötet via länk också kontaktat Sveriges statsminister Magdalena Andersson i en treparts konferens. Finland och Sverige som säkerhetspolitiskt hör ihop.

Ta upp en karta! Titta på Östersjön. Det är till sin yta ett hav. Ett innanhav. Vid dess infart ligger Natoländerna Norge och Danmark. Långt, långt inne i Finska viken har Ryssland en liten strandtomt, vid St:Petersburg. Kaliningrad är beläget 30 landmil söder om Gotland på andra sidan Östersjön. Men det är Finland och Sverige som fullständigt ramar in hela Östersjön. Inte sant?

Finland ökar nu sitt samarbete med Nato och Sverige tryggar sig till sitt partnerskap. Med USA. Vi går obönhörligen mot en Nato inträde. Vårt statsskick kan inte förhindra det. Den demokratiska processen kommer att ange riktningen på den frågan då vi står under hot från Ryssland och inför en valrörelse. Vad består hoten i? Ett medlemskap i Nato! Så har Ukraina kriget blivit överkäken i en käft. Och medlemskapet i Nato en underkäke i samma rörelse. Vi kommer inte loss.

Tro inte för ett ögonblick att Östersjön kommer att bli Natos innanhav med hjälp av svenska och finländska gränser utan en militär rysk intervention. Är det inte det hela Ukraina konflikten påvisar med full styrka?

Jag letar i kristen press efter nykterheten i denna fråga. Tidningen DAGEN - pingstfolkets tidiga väckelseröst - har ingen analys över situationen utifrån Guds ord. Det finns heller inget upprop till förbön för vårt land. Det finns heller ingen profetisk orientering eller klarsyn. Istället återkommande reportage om missförhållanden i frikyrkan. Som om det var kristendomens innersta budskap. Man förstår inte sin uppgift. Man förstår inte sin tid. Tidningen bedriver andlig pornografi där allt ska penitreras och blottläggas.

"Förbannad vare Ham! " säger Guds ord. Han som inte skylde Noa blygd. Gud har inte tagit bort den texten i sitt ord. Lämna rum för vredesdomen. Den är precis och kirurgisk och inte nyfiket klåfingrig.

- Gotland, du Gotland, med dina fårhjordar och din kalkbrytning - se hur dina raukar ropar i förvridenhet där profeter skulle stått. Inom ett år står ryska trupper på land. Inom ett år. 

Gud ska hjälpa oss att bli varmt troende. För sitt namns skull. Med salt. Med hängivenhet. Med helgelse. "Ty utan helgelse får ingen se Gud."

Jag som är för svag att uttala så starka ord. Jag, som också jag är en man av folket.

 

Läs hela inlägget »


I dag har jag beställt traktater åt en outtröttlig evangelist i Norrland och i detta utförande. Så stort! "Deras gärningar skall följa dem!" Varje textavsnitt går att ändra och byta ut. Beställaren ville ha texten från Jesaja bok, där jag brukar ha min hemsidas adress präntad. Nu blev traktaten mer neutral och kan användas av vem som helst. Jättebra!

Vill också du dela traktater på orten där du bor och göra Jesus känd? Kontakta mig så ska jag utrusta dig med flyers! De har storleken 15X10 cm. Det kostar dig ingenting.

"Den som sår sparsamt, skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt."


 

Läs hela inlägget »
Finlands president Sauli Niinistö kommer i morgon att träffa USA:s president Joe Biden i Washington. Finland som likt Sverige hållit sig utanför en Nato anslutning under hela efterkrigstiden. Men den senaste tidens brutala och fullkomligt hänsynslösa invasion av Ukraina har väckt upp Natofrågan som aldrig förr. Länderna har direkt provocerats in ett beslut. Rysslands invasion av Ukraina har blivit den blåslampa som driver länderna in i en möjlig Nato allians. Det är ofrånkomligt så. De både ländernas styrelseskick kan inte hålla tillbaka frågan och den svenska oppositionen eldar också på frågan. I Finland är saken övervägd och en majoritet är för ett inträde. Finland har också stridit med Ryssland tidigare och vet vad det innebär. Och ändå!

Vladimir Putin varnade Sverige och Finland innan han gick in i Ukraina. Till saken hör att Finland valde att beställa ett 60-tal amerikanska F-35 plan som i praktiken är ett Nato plan. En för Ryssland gigantisk provokation. Det beskedet kom i början på december förra året. En klar och tydlig markering om inriktningen på försvarsbeslutet då man till och med valde bort det svenska planet Jas Gripen - vilket kunde ses som ett mer naturligt val i en alliansfri värld. Men icke. Det svensk - finska samarbetet är för litet. Det ser vi nu om inte annat.

Våra länders självbestämmande och vårt demokratiska styrelseskick kommer inte att kunna hejda ett försök till Nato anslutning. Det blir också Rysslands alibi för åtgärd. Vad åtgärden består i vet vi inte idag. Men jag skriver det igen; Gotland är det län som först får hembesök. Då är det slut med kalkstensbrytning under dispens och våra byggare får annat att tänka på. Var det så här profeterna upplevde det? Att det knyter sig i bröstet då man säger det. Ord som inte går att hejda.

Vi kristna har all anledning att vända oss till Gud i bön. Det här är en ödestimma för vårt land. Det vi nu ser utspela sig i Ukraina är en påvisning. Det är också en ohygglig anvisning. Det är en påbudsskylt och en varningsskylt. Samtidigt. I september är det val till regering och riksdag i Sverige. Just nu är det krafter vi inte rår på som styr den kommande utvecklingen. Det blir en svår valrörelse.

Vi ska först som sist komma ihåg att Gud har allt i sin hand. För lika visst som dagens Israel kom till under mycket besvärliga förhållanden efter andra världskriget så var det inte kriget förutan. Idag blomstrar landet. Och de profetord som låg och väntade på sin uppfyllelse är idag en verklighet. På samma sätt ser också jag att det under Guds överinseende kommer att medföra något gott på sikt. Det kan idag vara svårt att förstå. Och än mindre lätt att förklara. Men det är det bästa exempel jag kan ge.

Det profetiska ordet ska gå i uppfyllelse. På alla plan. Under tiden får vi vara aktiva i att vinna människor för Jesus! Snart kommer sommaren och då behöver många få hjälp av kristna vägvisare. Kan du tänka dig att MSB:s hemsida kraschade under gårdagen för att så många samtidigt sökte information om hur man hittar skyddsrum i Sverige! Det var i alla fall den officiella förklaringen. Om det stämmer så är människor verkligen väckta över situationen. Då behövs det att de kristna går ut och möter behoven. De äger inte det hopp som vi troende har. Låt dem få det hoppet! Du kan få traktater av mig att dela ut. Det kostar dig inget.

Vårt land står inför en ödestimma. Svårare än vi gjort på oerhört länge.


 
Läs hela inlägget »

Det är oerhört omskakande det som nu sker. I dag blev svenskt luftrum över  Gotland kränkt av fyra ryska stridsplan. Två jaktplan och två bombplan. Det sker rätt ofta i fredstid men nu är det inte fredstid. 

Nu ikväll når oss beskedet att Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida ligger nere. Sajten är under attack. Och i Örebro förekommer drönare över skyddsobjekt. Samtidigt pressas den ukrainska befolkningen alltmer ut ur sitt land av kriget. In i Polen och Ungern. In i Rumänien. Och in i Moldavien. Detta är ett flerfrontskrig Ryssland tillsammans med Belarus genomdriver mot EU och Nato. Närmare en miljon har redan flytt sitt land. Vi är nu endast en skärmytsling från en invasion av Gotland. En förevändning och en utpekad anledning så är vi där! 

Se till att du har kontanta medel så du kan sätta dig i säkerhet - om så behövs. Men tappa inte besinningen. Det sa Jesus. Bankomater och bankappar kommer framdeles inte att fungera då är det bra med likvida medel. Det finns just nu inget mer praktiskt råd att ge. Ryssland drog ihop nästan 200.000 man till den ukrainska gränsen och ingen trodde på ett angrepp. Det var mer än naivt. Nu vet vi inte hur detta krig sprider sig vidare eller i vilken omfattning.

Nu går en dom över våra samhällen! Den som har lagt sitt liv i Guds händer är trygg i honom. Det är den stora skillnaden. Vi väntar inte på Putin. Vi väntar att Jesus som skall komma tillbaka! Både djävulen och Putin vet att deras tid är kort. Men Jesus har gett dig all tid i världen. Jesus väntar dig än och på ditt eviga avgörande. Han som kommer snart! Är du redo? Skräms jag? Nej! Det är bara fakta! Du har själv ansvar att förhålla dig till det.

Detta är en räfst. En samtidens självförvållade räfst. Det är en motreaktion på den livsföring vi genomlevt de senaste sjuttio åren. Det är jag övertygad om. Och det har jag skrivit om flera gånger på denna blogg.

Just nu dör många människor och familjemedlemmar splittras för alltid och ingen kan göra något åt det. Den största militära armè som finns , Nato, vågar inte gripa in för då blir det världskrig. Är det inte märkligt? Samma allians alla länder nu vill fly in i. Helt passiv och obrukbar! Det kommer en nöd vi inte kan mäta eller famna. Varför? Hela världen är i den ondes våld.

Mitt i detta kaos får vi peka med hela och öppna handen på Jesus som kom för att frälsa oss ut ur detta inferno.

Han som skapat nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. 


 

Läs hela inlägget »

I dag blev det fyra timmar med evangelium. Det är så befriande - speciellt nu när det bara är dystra besked vart man än rör sig, även om vi inte på något vis ska förringa det allvarliga tidsläget. 

Ja, människor som normalt frågar om jag kommer från Jehovas vittnen undrade idag om det var kommunist propaganda. Det pågående kriget ligger överst i människornas sinnen.

Det blev några mycket värdefulla samtal idag. Särskilt vill jag framhålla en man från Azerbajdzjan. Han kunde svenska mer än väl och det var så givande när han lyssnade. Det finns ett moment i förkunnelse och vittnesbörd när mottagaren börjar lyssna aktivt. Då sker något. Det är då den helige Ande verkar! 

En annan man frågade var jag kom ifrån. Vilken kyrka? Ja, det är ständigt återkommande. Och det slår aldrig fel när jag uppger att det är på eget initiativ jag står där i gatukorsningen - då uppstår ett förtroende och gardet sänker sin lans hos de jag möter. Jag vill bara berätta om Jesus. Mannen svarade att han hade gått ur Svenska kyrkan. En ickefråga för mig. Men när jag berättade om Jesus sa han att "det finns något här inne" och pekade på sin hjärttrakt. "Ohh...det är din Gudslängtan", sa jag. "Gud längtar efter att du ska öppna ditt hjärta för honom!" "Det är det som du känner av." Gudslängtan som är tvåsidig. Människans längtan efter Gud. Och Guds längtan efter en människa.

Ja, det blev femhundra flygblad utdelade och därmed lika många människor jag fick möta med evangelium. 

Gud är god! Han som sände sin son och som blev människa. Han som vet hur vi har det som människor. Honom får vi gå till Gud med allt!

Så snart som möjligt vill jag gå ut med mina flygblad igen. Bed för Ukraina! Bed för vårt land, om Guds beskydd.

Det behöver vi göra mer än någonsin.

 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter