_DSC9211-2.Mobilen

Var beredd!

"Då skola två män vara tillsammans ute på marken; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar. Två kvinnor skola mala på samma kvarn; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar. Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer. Men det förstån I väl, att om husbonden visste under vilken nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstadde icke att någon bröt sig in i hans hus. Varen därför ock I redo; ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen komma." Matteus 24

Under gårdagen rapporterades det att Ryssland omdirigerat inte mindre än fem landstigningsfartyg in i Östersjön. Vad ska de göra där? De är inte stationerade i Östersjön. Samtidigt sågs svenska militära konvojer på väg mot Nynäshamn i riktning mot Gotland. Från regemente I 19 i Luleå skickades försvarsmateriel och uppskattningsvis ett hundratal militärer med destination Visby. Den svenska militära ledningen talar om en förstärknings aktion.

Vad har det med konflikten i Ukraina att göra? Bör inte i så fall våra större städer förstärkas? Vad tilldrar sig på Gotland? Varför lyfta magra resurser från vårt mest glesbefolkade område, där angreppspunkterna från rysk sida både är närmare och mer sårbara om ett angrepp föreligger? Varför är Gotland så populärt mitt i vintern under turistströmmarnas lågsäsong och inte minst lika vackra Öland? Det är väl också en strategisk plats.

Mina vänner, vi vänjer oss snabbt vid informationsflödets makt att normalisera ett tillstånd i vårt medvetande. Ett tillstånd av vad? Ryska trupper står på gränsen att invadera Ukraina och världssamfundet mobiliserar alla diplomatiska krafter för att mildra dess konsekvenser. Gotland har länge ansetts som ett oersättligt område i Östersjön. Den som äger Östersjön dominerar in och utfarten till det väldiga nordiska området med Baltikum som en forna Sovjetisk koloni. Finnarna som fortfarande kommer ihåg sitt vinterkrig märkbar i folksjälen.

Jag försöker släppa medias inverkan på min uppfattning och ta ett nytt mentalt grepp. Oaktat vad svenska militären vet eller inte vet av olika underrättelser, under deklarationen: "Vi sover gott på förbanden nattetid." , så är det en krigsmobilisering vi ser och inte en spännande nyhet som påminner om ett minne av andra världskriget med hemvärnet som frivilligorganisation. Gotland är i absolut fokus. Och det är allvarligt.

Bibeln uppmanar oss att vara vakna och nyktra. Det har inget med alkohol att göra. Det handlar inte heller om att sitta vakt i skift, nattetid. "Tjuven kommer om natten ", talar skiften om. En kuslig illustration. "Be att er flykt inte må ske om vintern." Varför? På vintern är marken hård och fientliga trupper kör inte fast i geggan. Då hinner du inte fly!

Likväl kommer den dagen över oss oförtänkt. Vilken? Jesus kommer tillbaka! "En ska ryckas upp. En ska lämnas kvar."... Det har vi hört så många gånger att vi låtit det passera förbi vårt medvetande lika oberört som nästa militära konvoj. Och nästa. De kristna har det särskilt svårt med denna fråga. Talet om Jesu återkomst har blivit en sekundär fråga. Likt en livförsäkring som kan falla ut eller falla in bäst den vill. Varför? Den gör det svårt för oss att vara verksamma i vårt vardagsliv. Med allt det som hör jordelivet till. Därför bortser vi ifrån den. Och lever inte därefter. Kunskapen om Jesu tillkommelse bryter sönder vårt världs tillvända liv och får oss att istället blunda inför det största faktumet: vi ska inte vara kvar här för evigt! Många säger; Jag väntar Jesus ändå. Men livsföringen dementerar det. Och det för mycket.

Vi får ingen förberedelsetid i momentet. Uppryckelse momentet. Därför Jesus kommer snart. Då är det för sent att skriva testamente över sin själs tillhörighet - du som också var satt att vinna andra för Gud. Det är skriften övertydlig med. Jesus kommer snart. "Han kommer som en tjuv om natten." Jesus hämtar bara dem som hör honom till. För han är ingen tjuv. Men han kommer inte att ringa på någons dörr.

Då är det för sent.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Etikettmoln