_DSC9211-2.Mobilen

2024

https://youtu.be/9EV11UsFS1o?si=pu0I2_0Ery_Y8h1Y


" Fäst dina ögon på Jesus." Sången framförd på italienska. Kvalitèn på framförandet kanske inte är så musikaliskt fulländat. Vad gör det? Ett uppriktigt hjärta är allt vad Gud önskar sig. Detta är uppriktigt.

AMEN!

 

Läs hela inlägget »


Traktatmission har nu legat nere i över en månads tid. Det har varit ett lidande i sig. Jag har haft oturen att få utskrivet ett blodfettlösande medel av sjukvården som jag inte har varit kompatibel med. Det har gått så långt att jag inte kunnat sätta mig eller resa mig från golvet själv utan hjälp, då fel ordination successivt hämmat funktionerna. Det har varit som att muskulaturen förtvinat och styrkan i knäna har försvunnit. Jag har gått omkring i en åttioårings kropp, rent ut sagt.

Nu har jag själv lyckats komma på vad som varit orsaken. Vår kropp handlar om biologi och det finns tydligen ingen universallösning för alla kroppar. I mitt fall har det varit statinerna i läkemedel som försvagat benen. Sviterna i knäna är dock kvar och måste rehabiliteras. En läkningsprocess. 

Men jag kommer igen! Det lovar jag. Och kanske ännu mer fokuserad att gå ensam ut med evangelium då intresset hos andra kristna att göra likadant är svalt. Det ändrar ingenting. Jag kommer fortsätta med traktatmissionen!

Jag vill också ta tag i inspelningen av del fem över Apostlagärningarna på YouTube som jag utlovat. Så nu vet ni varför "Dan dröjt vid skeppen". 

Ja, så här kan motstånd resa sig på de mest oväntade sätt och man hamnar i en kamp utan att man först lyckats definiera vad det handlar om. Ett slag, verkligen. Men Gud vare lov! Jag har goda förhoppningar att snart vara tillbaka i korsningen igen, inför levande Gud och under en öppen himmel.

Be för gatuevangelisationen. Det är en framkomlig väg!

- Gud välsigna er alla.


 

Läs hela inlägget »

" Go to church once a week and nobody pays attention. Worship God seven days a week and you become strange! "

 - A. W Tozer -


 

Läs hela inlägget »

"Och han undervisade dem och sade: »Det är ju skrivet: 'Mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk.' Men I haven gjort det till en rövarkula. Då översteprästerna och de skriftlärde fingo höra härom, sökte de efter tillfälle att förgöra honom; ty de fruktade för honom, eftersom allt folket häpnade över hans undervisning. " (Markus 11)

I maj månad förra året skrev den förre ledaren för Pingst, Daniel Alm, följande uttalande i tidningen DAGEN. De citerade meningarna här nedan får stå som rubrik och värdemätare för Pingst (Pingstkyrkan) syn på evangelisk verksamhet som inte är knuten till Pingst. Hur ska det annars förstås?

Daniel Alm skrev följande:

"Behövs inga polariserande frifräsare som gör anspråk på inflytande i kristenheten men inte vill tillhöra en församling. Vi behöver inte fler swishpredikanter som utan att stå räkenskapsskyldiga någonstans använder det egna mobilnumret och utnyttjar mångas goda vana att ge utifrån sin kristna tro..." Daniel Alm.

Aposteln Johannes skriver så här i sitt evangelium: "Men åt alla som tog emot honom, gav han rätten att bli Guds barn. Ja, alla som tror på honom får samma rätt." ( Joh. 1:12.) Åt alla. Åt alla som tog emot och trodde.

Det gick fem månader efter denna episod så blev Daniel Alm av med sitt förordnande. Fem månader! Men på grund av andra omständigheter. Vi ska komma ihåg att det är Herren som har makten. Det är han som tillsätter men det är också han som avsätter. Det är sanningen om all makt varhelst den utövas. "Mig är given all makt i himmel och på jord.", sa Jesus. Tro inget annat!

Jag har bett till Herren att han, Herren själv, ska byta ut Filadelfiakyrkans ledning och dess inriktning i Stockholm. Det har jag gjort som troende och med mandatet att "be om vadhelst ni vill." Och Herren umgås förtroligt med vem han vill. Lokalen är inte till för de styrande. Den är inte till för sig själv. Den är till för Guds verk.

Denna kyrkolokal har kommit till av våra fäders outtröttliga trosarbete i förfluten tid. Med offrade medel. Men leds nu av liberalteologer under företagsledande principer. Så var det inte tänkt! Tron skulle vara ledstjärnan. Inte debet och kredit. Rörstrandskyrkan/Filadelfiakyrkan kom till som en frikyrka under stora uppoffringar. Men den är inte längre en fri-kyrka. Och en ofri kyrka är tvungen att gå i sin samtids ledband. Kyrkan har länge nog lockats uppbära statssubventioner och när de inte räcker till, drabbas verksamheten. Då tvingas man ta till företagsmässiga åtgärder - som får företräde - men som inte hör trons folk till. Villkoren för statsbidrag dikteras av det som är politiskt korrekt i varje tid. Här driver kyrkan bort från sitt ursprung på tidens hav. Statsbidragen har blivit dess förbannelse och har öppnat dörren för liberalteologer. Och leds av dem.

Den tidigare Pingsts ledare Daniel Alm häcklade evangeliska mottagare av swishoffer. Som om de var ohederliga. Vilka menade han, egentligen? Jag fick aldrig svar på det. Var det inte missionsbefallningen som var vår allas gemensamma inriktning att förverkliga? Varför motarbeta den? Den ska uppmuntras.

IDOL betyder i sin grundmening avgud. Avgud! Namnet på det program som i påskhelgen inbringar några ynka hundratusen till församlingskassan och driver de offrande församlingsmedlemmarna in i en mindre lokal. Så lätt man säljer ut sin identitet till "världens usla brunnar". De pengar man nu får in via profan verksamhet av kyrkolokalen. Det är fel inriktning. I n r i k t n i n g e n ! Ni håller inte Guds verk för heligt. Ni borde akta Guds verk bättre! 

Varför skriver jag om att jag bett till Herren om detta? Därför att jag har gjort det. Det ändrar inget i sak. Församlingen behöver hitta tillbaka till evangeliums tidiga förkunnelse och apostlarnas hållning.

Lokalen är Herrens och det bör den vara från början till slut. 


 

Läs hela inlägget »
" One compromise here, another there and soon enough the so-called christian and the man in the world look the same."

 - A W . Tozer -


 
Läs hela inlägget »

Sveriges kanske största frikyrkoförsamling genom tiderna, Filadelfiakyrkan i Stockholm, under Niklas Piensohos ledning, kommer i påsk och därmed långfredagen att fira sin gudstjänst i en av husets mindre lokaler. Det meddelar tidningen Världen idag. Anledningen är att TV4:s program och musiktävling IDOL har hyrt in sig i den stora kyrksalen. Påsken som av tradition är den kristna församlingens största högtid. Man tror knappt sina ögon. 

Mina vänner! Djävulen skrattar åt dem hela vägen till banken med ett utgiftstak likt kvicksand. Det går inte att stoppa. Man har byggt sin verksamhet på fel grund. Jag sörjer.

När trons folk på detta sätt saknar trons resurser, himmelens resurser och Guds välsignelser över verksamheten, då går det så här. Guds folk offrar inte längre till verksamheten. Man tror inte på Guds verk längre i sin nuvarande ledning och framtoning. Och jag förstår dem! Då får man sälja ut sina tillgångar och sina tjänster.

Vi behöver ett uppvaknande bland Guds folk. En nytändning i relationen till Jesus. Då kommer också de andra frågorna på sin plats!

Det går inte så sakta utför. Det går mycket fort utför!


 

Läs hela inlägget »

I flera år har jag burit på en vision om ett evangeliskt center här i Stockholm. Ett evangeliskt center i gatunivå med svängdörrar. Utan lås. Det har jag skrivit om otaliga gånger. Med ett cafè i foajen. Det är en vision som inte kan annulleras eller skrinläggas. Visionen om ett center jag aldrig kan ge upp! Därav den traktatmission som bedrivits nu under flera år. Det lär inte vara obekant för någon som följt detta forum. Visionen om en biograf eller teatersalong har konfirmerats så många gånger. Visionen står bergfast kvar.

2018 fick jag en ingivelse om att jag tillsammans med våra grannar skulle köpa två höghus av allmännyttan - som inte var till salu. Allmännyttan är ingen mäklarförening. Tre år senare fick vi köpa dem under en förändrad politisk inriktning i stadsdelen, där ingivelsen blev till profetia att just våra hus var utsedda att avyttras. Vi köpte husen till underpris för 247 miljoner utan att äga en enda krona på fickan. Gud visade mig vad han kan! Det blev så stärkande för tron.

Jag tänkte så sent som igår när jag gick på Götgatan tillsammans med min hustru och påminde henne om den man som rusade emot mig över gatan, när jag stod utanför Göta lejon för några år sedan och famnade visionen under djupt förakt för en uppsättning musikaler över Edith Piaf, som skulle ske något år senare på Göta lejon. En man fullkomligt rasande sprang rätt ut i gatan och skrek mot mig så att jag oförberedd var tvungen att ta till flykten. Den andliga världen övervakar oss. Minsann!

Men en vision kan vara betydligt större än bäraren och livet påminner om att den större delen av livet redan är utlevt. En människa kan ju inte bli hur gammal som helst. Eller hur? Men det liv som återstår kan bli mycket, mycket intensivt och segerrikt!! Inte sant?

Några tröstens ord kom till mig från två håll idag. Båda om Mose. Jag skriver ner de bevingade orden här av gudsmannen A.W. Tozer. De säger så mycket. Ja, vi lever allt längre numera, vi människor. Det gläder mig. Då hinner vi få mer gjort i Guds rike.

"Moses spent forty years thinking he was somebody; forty years learning he was nobody; and forty years discovering what God can do with a nobody." 

Läs hela inlägget »

"Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig." De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen." I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för." (Luk. 10)

Jesus hade sänt ut sjuttio män och lät dem gå parvis i evangelisationen. Kanske kan talet sjuttio relateras till de sjuttio styresmän som Mose fick i sitt arbetslag. De fick del av samma ande som Mose hade, står det, eftersom han hade många bestyr att ta hand om själv. Jesus har också många bestyr och han vädjar till oss att "be skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin stora skörd ". Inte sant? Två parallella rekryteringar i historien som ser ut som en tanke. Jesus har också många bestyr, i överförd mening.

Nu kom de sjuttio tillbaka och var glada i evangeli framgång. Ja, man kunde gott inflika här; det var väl för väl att Guds ord hade framgång! Eller hur? En Guds rikes insats under nederlag hade varit en motsägelse. Jesus hade givit dem makt utifrån vissa avseenden. Makt är att besegra och vidmakthålla.

Jesus identifierar sig med sina lärjungar. Vad säger han? "Den som lyssnar till er - han lyssnar till mig. Den som förkastar er - han förkastar mig." Och indirekt honom som hade sänt Jesus, dvs Fadern. Ovärderliga ord. Ovärderliga  o r d!

De sjuttio var glada över att de onda andarna lydde dem. Hur kom de onda andarna till lydnad? I Jesus namn. De onda andarna lydde dem i Jesu namn. Där har vi fullmakten. Jesus namn är vår fullmakt! Men vi provar allt för ofta i vår egen kraft under eget namn och inte sällan kraftlösa hänskjuter vi saken tillbaka i bön till Jesus - han som gett oss fullmakten! Här råder det mycket oreda i handhavandet. Villebrådet blir aldrig fällt för vi riktar pipan uppåt - likt en startpistol. Står det inte att de kom tillbaka till Jesus och var glada över segern över den onda andevärlden? Jesus var då inte med dem fysiskt. Har du tänkt på det då du läst bibelordet? Men i kraft av sin fullmakt förmådde de! Inte sant?

Jesus dämpar möjligen deras segerglädje. Det fanns större glädjeämnen. Javisst. Men det är samtidigt ett förminskande av de makter som man nyss hade besegrat i Jesu namn. Inte sant? Skriften benämner dem på ett annat ställe som "dessa arma makter ".

Det finns ett humanistiskt hänsynstagande människor emellan som står i vägen för andliga genombrott. Vad sa Jesus?

"Se", säger han. Vem säger det? Jesus! "Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er." Men vi räds makterna för mellanmänskliga hänsyns skull. Och låter dem spela ut sina attribut under psykologiska trick. Ormen har sina attribut. Skorpionen sina. Vad var åtgärden som de sjuttio lärjungarna i ett bildspråk skulle utöva? De skulle trampa på dem. Och stå emot fiendens hela välde.

Låt oss avslutningsvis denna dag läsa ytterligare ett ord av Jesus. Han har inte återkallat de orden. Vi får påminna varandra om dem idag:

"Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." (Markus 16.)


Amen!

 

Läs hela inlägget »

Var med och sprid detta budskap i den utsträckning du finner det vara angeläget. Vi måste spränga cirklarna, de religiösa former som vi skapat under goda föresatser men som till slut lever sitt eget liv. Vi har att evangelisera för vår samtids människor och inte primärt bygga kyrkliga instutitioner som är till för sin egen skull. Jesus dog för alla människor! Därför har vi ett uppdrag att missionera hemma som borta och göra Jesus åtkomlig för den enskilde.

Du får sprida budskapet fritt utan några som helst ekonomiska önskemål eller anspråk.

Ett Swishfritt evangelium! 

Gud välsigna dig.


 
Läs hela inlägget »

"Nu sade Isai en gång till sin son David: "Var snäll och tag en efa av dessa rostade ax och de här tio bröden och spring med det till dina bröder i lägret. De här tio ostarna skall du ta med till deras befälhavare. Se efter om det står väl till med dina bröder och tag med något livstecken från dem. Tillsammans med Saul och alla Israels män är de i Terebintdalen och strider mot filisteerna." David steg upp tidigt följande morgon." (1 Sam. 17)

Isai hade åtta söner. David var den yngsta av dem. David känner vi alla till som kung David. Men inte här. Här är han i vardande.

David som i sina unga år hade vaktat sin fars får och dödat både björn och lejon. Tre av Davids bröder var här ute i krig under Sauls befäl. Nu ville Isai få veta hur det gick för dem. Han bad därför David att gå iväg med proviant till dem på stridsfältet.

Här har vi upprinnelsen till Israels stora seger över Filisteerna, då David kom att utmana och besegra Goliat. Men han hade tre ännu mäktigare fiender att besegra först. Hans bröder. Äldre bröder är inget ovidkommande. Äldre bröder är invävda i en yngres personlighet. Värderingar, sätt att förhålla sig till, trix, knep och knåp - alla är ärvda från den äldre generationen. Och inte minst kärleken till de äldre bröderna genom blodsband som skapar en respekt och ett öra till vad de har att säga i alla situationer, om än många gånger motvilligt. Äldre bröder kan man inte bara avfärda. De som räddat lillebror i många situationer och äger ett stort kapital av förtroenden.

Det är ljuvligt att läsa om Davids lydnad inför sin far och hans karaktär redan vid den här tiden. Tänk att den yngste av åtta söner får gå ensam ute i ödemarkerna och vakta familjens får bland rovdjur. Var inte någon av de äldre bättre lämpade för det? Tre av dem var ju till och med soldater. Hade inte de varit bättre skickade att möta både björn och lejon under ett herdeskap? 

David steg upp tidigt nästa morgon. Tänk att den Helige Ande valt och kostat på sig att ta med det beskrivande ordet i den hårt trängda textmassa som skriften utgör. David hade beredvillighetens skor på sina fötter, som Paulus skriver om till efesierna. Det är den initiala förutsättningen. Det är den nödvändiga hållningen för att bli brukad av Gud.

Skriften är mycket noggrann i att detaljerat beskriva Davids karaktär här. Han såg inte sin nya uppgift som en nödutgång för att slippa vakta fåren eller att utföra gamla tråkiga uppgifter under befodran. Låt oss läsa vad det står:

"David steg upp tidigt följande morgon. Han lämnade fåren åt en som skulle vakta dem och tog med sig det han skulle och gav sig i väg, så som Isai hade sagt till honom."

Vi känner igen Jesus karaktär här, i David. Han lärde sig lydnad i allt. Tack Jesus för ditt föredöme!

Men det jag vill komma fram till här är att Goliat är inte Davids största seger på ett personligt plan. Segern över Goliat är Guds seger. Davids seger är över hans tre bröder. För hade han dukat under för sina bröders syn på honom hade han aldrig nått fram till segern över Goliat. David fick med sig tio bröd till bröderna och tio ostar till befälhavarna. De blev servade tre smörgåsar vardera av David. Det tionde brödet kanske han fick äta själv på vägen i en ojämn men förutsedd ekvation. Låt oss läsa vad de säger:

"Hans äldste bror Eliab hade hört hur han (David) talade med männen och han blev rasande på David och han sade: "Varför har du kommit hit? Åt vem har du lämnat den lilla fårhjorden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. Det är för att se på striden som du har kommit hit." David svarade: "Vad har jag då gjort? Det var ju bara en fråga." Sedan vände han sig från honom till en annan och frågade samma sak, och han fick samma svar som förut."

Eliab var den äldste av Davids bröder och han åtnjöt naturligtvis störst respekt inför lillebror och på en fallande ansenlig brödraskara. Vi har ju alla våra favoriter. Så var det också för den unge Josef. Hans bröder gick ännu längre i dominans. Av dold avundsjuka. Men Gud banade en väg mitt i allt. Asfalt är initialt brännande het men övergår sedan i en banad väg med kritvita streck. Här är vägen vandra på den!

När David fällt Goliat hade han redan besegrat en mycket större fiende i sammanhanget. På ett personligt plan. Det motstånd som reste sig upp emot honom.

 

Läs hela inlägget »

I morse sjöng det i mitt inre när jag vaknade. Ja, det är den Helige Ande som förklarar för oss när så sker. Han som alltid är med oss och följer oss i Jesu spår.

Livet är inte en rak och jämn väg. Den kan vara både uppför och nedför. Den kan vara törnfull och smal. Men då får vi vårt vittnesbörd av Herren själv, genom den Helige Ande. Tänk att få vakna och bli påmind om en sådan sång. Det är under Herrens beskärm.

Hela vägen Jesus leder mig, Tack och lov, tack och lov! Himmelskt manna själv han giver mig. Tack och lov och pris!

Kör: Halleluja det är min sång. Jesus prisar jag dagen lång, Ty han har blivit mitt hjärtas sång. Ära vare Gud!

I hans namn är allting givet mig. Tack och lov, Tack och lov! Vid sitt bord han plats har givit mig. Tack och lov och pris!

Han mot fienden försvarar mig, Tack och lov, tack och lov! I sin hand han själv bevarar mig, Tack och lov och pris!

Aldrig har min Jesus svikit mig, Tack och lov, tack och lov! Om än satan ville sålla mig, Tack och lov och pris!

Ut från världen har han tagit mig, Tack och lov, tack och lov! Till sitt eget rike dragit mig, Tack och lov och pris!

Livets gåtor Anden tyder mig, Tack och lov, tack och lov! Evigt jag i Herren fröjdar mig, Tack och lov och pris !

Charles H. Gabriel

 

Läs hela inlägget »

Sveriges Natoansökan är nu undertecknad och de nordiska länderna genomför just nu en militärövning kallad "Nordic Response 24". Så okryptiskt. Så utmanande. Och Rysslands vice utrikesminister protesterar.

Bedömare menar att ett anfall emot Finland eller någon av de Baltiska länderna skulle kunna vara en motreaktion från ryskt håll. Eller mot de öar som i Östersjön alltid varit i blickpunkten; Åland, Öland och Gotland. Man leker just nu ett psykologiskt ställningskrig kring Östersjön med verkliga vapen.

Men det som frågan gäller är om Nato kommer att svara upp emot artikel 5 i fördraget, den artikel som uttrycker aktivt bistånd av alla de andra Natoländerna - om någon av nationerna blir angripna. Det som sedan blir den verkliga frågan;Kommer Nato att hålla ihop? Vi kommer då genom vårt Natomedlemskap att hamna i ett omedelbart krig. Då har vi inget skydd emot krigshandlingar. Så har vi tvingats in i en allians som blev till vår olycka. 

Hur nära är vi ett krig i Sverige? Ja, hade någon uttryckt denna sak för fem år sedan hade det varit ett utopiskt påstående. Nu står vi på randen till handlingar som obönhörligen leder till det ena så väl som till det andra. Våra myndigheter har vädjat till oss att förbereda oss. Mitt i natten kan Hesa Fredrik börja ljuda. Vi har väldigt lite att sätta emot.

Ohyggligt allvarligt!

 

Läs hela inlägget »

" We are called to preach the Bible. Not to prove it. The Holy Ghost is all the proof we need."

- A.W. Tozer -

 

Läs hela inlägget »

Jag vill inom kort fortsätta bibelstudiet i Apostlagärningarna för att där se hur de första kristna var verksamma. Det är helt avgörande för oss. Vi kan inte gå till kyrkofäderna för att hos dem finna dogmer och traditioner som uttrycksmedel för vår tro. Det kan inte ge liv! Vi har heller ingen som helst hjälp av vår samtid. Vi behöver förstahandsupplevelser med Jesus och i den Helige Ande utrustas för att göra de gärningar apostlarna gjorde. 

Vi ska i studiet se på hur Petrus tog itu med tendenser till att exploatera Guds gåva för egna orena motiv och samtidigt se hur mäktigt de gjorde anspråk på sin auktorisation - långt utanför tillkallandet av äldstebröders handpåläggning och smörjande med olja. Ja, jag uttrycker mig provokativt. Det är också provokativt. Andlig konfrontation är inte att följa en kristen manual med minsta gemensamma nämnare, där bönedukar och oljan blir vår rekvisita under våra trossvaga bekännelser. Vi strider fel. Och fäktar i blindo.

Det står om apostlarna och de första kristna lärjungarna att de gjorde "stora tecken och under ". Men vi utövar en svag och kraftlös kristendom. Varför då? Därför tron ligger utom oss och inte inom oss. Vi är bekännande men inte utövande. Hälften av alla förböner för de behövande som inte blir hjälpta förpassar vi till Jesu ansvar och att det inte var hans vilja. Har du hört något liknande?! Det stinker redan av lik ur förebedjarna, de som skulle vara fyllda av tro och Helig Ande. "Den sjuke förblev sjuk. Det var väl det jag visste." Hur skulle den bekännelsen kunna föda något nytt liv på andra sidan en otrons outtalade bekännelse?

Den onda andevärlden ser vårt kraftlösa och verkningslösa andliga liv och rycker på axlarna, trots att Jesus har bemyndigat de troende. "Ska du skjuta ett villebråd då måste du sikta för att träffa." Inte sant? Vi avlossar istället våra skott upp till Herren som bad oss att skjuta. Förstå min bild. Sedan tackar vi Herren lika halvhjärtat för att det inte var hans vilja att den fångne blev fri, under vår falska gudsfruktan.

Någon måste någon gång tala om för Kejsaren att han är spritt språngande naken. För det är vi. Här finns det ett träsk av vanföreställningar att röja upp i.

Hur gör man med en kropp som slutat att andas? En församlingskropp. Man gör HLR. Fort och brådskande. Hjärt och lungräddning. Hur många gånger gör man det? Tills livet återvänder, naturligtvis! Man ringer inte begravningsbyrån direkt. Det är inte tid för det än. Vi lever i den sista tiden men tiden är inte slut. Vi måste vara verksamma!

Det är väldiga saker att ge akt på.


 

Läs hela inlägget »
Roger Lindros kom och var med idag i evangelisationen Roger Lindros kom och var med idag i evangelisationen


Idag när jag som brukligt gick förbi huset där jag blev frälst, det evangelisationscenter som på något oförklarligt sätt lever 40 år efter att det avvecklades och tog sig nya verksamhetsformer, så ropade någon mitt namn på samma gata. Jag vände mig om. Där stod broder Roger Lindros i dörröppningen till Vete-Katten`s Bakgården, som vi ska abonnera vid våra frukostar innan evangelisationen i framtiden. Att gå med Gud kan innebära vad som helst, faktiskt. Jag visste inte vem som ropade mitt namn där på gatan. 

Roger var en medarbetare till min pappa på hans tid. Jag har idag ägnat mer tid med Roger, så klart, än själva evangelisationen. Det förstår ni väl? Vi delade tillsammans en stund och sedan umgicks vi. Jag har upprepat för Roger visionen om en teater här i Stockholm. Men inte för att dra in honom i ett ekonomiskt riskprojekt och därmed bara dra nytta av honom. Ett Guds verk föds av Herren och inte genom ekonomiska kalkyler eller våghalsiga projekt i sig. Ej heller genom exploatering av andra. Det föds genom tro! Av tro. Till tro. Den rättfärdige ska leva av tro!!

Vårt möte det var som när Karlavagnen återser en av sina egna medstjärnor. Kan du tänka dig? Jag var tvungen att slå upp ordet Karlavagnen då jag hade dålig koll på stjärnhimlen. Där står det följande:

"Av de sju ljusa stjärnorna i Karlavagnen är det fem som befinner sig omkring 80 ljusår bort. De rör sig tillsammans över stjärnhimlen, om än nästan omärkligt långsamt. De två övriga är betydligt längre bort (cirka 101 respektive 124 ljusår) och rör sig på andra sätt."

"De rör sig tillsammans över stjärnhimlen... om än nästan omärkligt långsamt." Men de rör sig. Och samtidigt. Ja, är inte det en alldeles profetisk definition av detta möte? De rör sig tillsammans. Du kan inte plocka bort en av stjärnorna i Karlavagnen. Då blir det ingen vagn! De hör alla ihop. Några andra stjärnor är just nu lite längre bort men de utgör tillsammans Karlavagnen i denna bild. Gud vare lov!

Jag är övertygad om att ett underbart arbete ligger framför i evangeli tjänst också tillsammans med Roger. Vi ska ha ett evangelisationscenter i Stockholm den sista tiden. Jag frågar inte. Jag bara säger det! Det finns så många goda exempel att ta efter ur de tidigare generationerna, att ett nybyggararbete förestår. Varje generation måste erövra ny mark. Men det är inte jag som kallar. Det gör Herren och som han har kallat mig så är han mäktig att göra detsamma med andra. Därför är jag trygg i det och mycket öppen med vad jag skriver. Gud vare lov!

Några profiler som var tillfångatagna i Babylon återvände för att bygga upp murarna och templet i Jerusalem. Så det har hänt förr i historien. Den Helige Ande är den store strategen här. Inte jag! Han kommer att foga samma kroppen som han vill ha den och han vet var varje lem har sin uppgift och styrka.

Roligt att du kom, Roger! Känn dig alltid välkommen att vara med mig i evangelisationen, om du vill. "Där Herrens Ande är där är det frihet." Kommer inte att vara på annat sätt. Kanske du i sommar får tid att nöta traktater en hel dag tillsammans med avbrott för lunch med mig. Eller med andra. Det är att som är det väsentliga. Vad är att ? Att är infinitivmärket för verben. Att göra. Att vara verksam! Gud vare lov och att få göra ett dagsverk för Herren.

Herrens välsignelse kommer att följa dig och uppsöka dig tills du inte vill annat än att göra hans vilja. Finns ingen annan tillfredställelse i livet som är jämförbar med den.

 

Läs hela inlägget »


I morgon vid 11.00 tiden är det tid för mig igen att evangelisera på Gamlabrogatan med flyers. Det är i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan. På den gatan fanns det ett underbart evangeliskt arbete mellan 1970 -1980-talen. Ett mönsterarbete som djävulen trodde var förbi. Så är det inte! Vi ska gräva upp fädernas gamla brunnar och ösa ur samma frälsningens källor! Vill du vara med?

Ja, jag har talat i flera YouTube avsnitt om frimodighet och det är där man måste ställa sig. FRI - där Herrens Ande är där är frihet. MODIG - en mänsklig egenskap. Och HET - "Tungor såsom av eld fördelade sig och satte sig på var och en av dem."  Varför då? För att de skulle få kraft att bli Jesu vittnen. Tungan är vårt talorgan. Där sitter det. F R I M O D I G H E T E N!

Vi måste gå ut till människorna. Den Helige Ande har bara våra kroppar att verka igenom. Vår andliga tempeltjänst. Tänk vad himlen har begränsat sig. Men därför ska vi så mycket mer ge akt på vår andliga tempeltjänst. Den kan vi som apostlarna utöva mitt på stan. Det har kristna gjort i alla tider och Herren har varit med dem och Guds ord har haft framgång.

Gud välsigna dig att vara med och spräng cirklarna. Det är nyttigt och det är att bryta ny mark. Ny mark måste man bryta i varje generation. Det kräver sin insats.

- Gud välsigna dig!

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: stefanus, filippus
En av de otaliga atollerna i Maldiverna En av de otaliga atollerna i Maldiverna


"Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom, på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid." (Upp. 20:1-3)

Johannes är här övertydlig i att tala om vem det gäller som i framtiden ska fängslas. I och under tusen år. Ormen som i sin utveckling blivit till en drake, den gamle ormen. Satan och djävulen blir fängslad och ett insegel blir satt över honom. Lovat vare Gud! Skapelsen kommer få en lång tid av frid, fred och ro. I tusen år. Djuren kommer upphöra att vara rädda dygnet runt. Bara en sådan sak!

Det gjorde mig ont vid årsskiftet när miljökonferensens delegater från ö-nationerna blev så brutalt överkörda av de sammankallande oljeproducerande länderna, då man genom kompromisser undertecknade ett dokument i Doha, i Qatar, om ett bättre miljöhänsyn. Alla de ö-nationer som är djupt bekymrade över de avsmältande glaciärerna och de stigande havsnivåerna. 

Maldiverna består av 26 atoller med cirka 1 200 öar, varav 200 är bebodda med en befolkning på över 370 000 personer - förutom gästarbetare som man har många av från Sri Lanka, Indien och Pakistan. Där är den högsta nivån över havet 2,5 meter. Det är ingenting! Ändå fick inte de här ö-nationerna komma till tals i Qatar. Det var nedslående att höra om det.

Men det stod så klart för mig att vi har fått en revers av Gud. En försäkran.  Jorden kommer inte att gå under än. Det ska bli fred på jorden i tusen år först. Åtminstone. Därför är allt miljöarbete en chimär, en pseudofråga, verkligen. Det är inte vi som kommer att rädda miljön. Skapelsen är i Guds hand och han har intresse av den. Därför är miljöarbetet och insatserna emot växthuseffekten en sekundär fråga. En förvillande fråga som står i vägen för de viktigaste frågorna. "Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade.. (Upp. 20)

Vi hade som ett exempel i januari månad - 11 grader i Stockholm, en dag. Nästa dag hade vi + 2 grader. Vilka fluktuationer! Likt en husmor som frostar av sin frys där det först ingenting händer men sedan rasar ner is från frysväggarna, så upplever vi just nu att naturen drabbar oss under avsmältningen av glaciärer. Men det kommer att stabiliseras. Gud vakar över det. Han kan bildligt talat sätta i kontakten igen och Golfströmmen får sin naturliga av honom skapade bana. Jorden är Herrens!

Miljöarbete i kristen regi eller i "Greta" regi är ett falskt profetdöme. Hur kan jag säga så? Därför jorden ska få fred och ro i tusen år. Det är en ansenlig tid och den ligger inte bakom oss. Den ligger framför. Ödesfrågan handlar inte om någon grads ökning hit eller dit på jorden. Termostaten har Gud i sin hand! Rätt var det är så stabiliseras det efter hans önskemål och syften. Jorden är gammal och stark. Det är Gud som skapat den. Han vet att sköta om den. Men profetordet säger att människorna först ska "stå rådlösa vid havets och vågornas dån" i en omskakande tillvaro. Det sker nu. Vad står det?

"Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån, då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva." (Luk. 21)

Så, vi ska inte ägna så mycket arbete åt miljöfrågorna. De är sekundära frågor och blir i den profetiska överblicksbilden ett meningslöst arbete. Gud tar hand om jorden och världen. Det har vi i Guds ord en revers om, en check om du så vill, om att jorden ska få fred och ro i tusen år. Då kan den ju inte först gå under. Gud kan öppna de källor som han öppnade på Noa dagar för att låta havsvattnet rinna undan och på så vis sänka de stigande havsnivåerna. Han kan låta gejsrarna på Island spruta vatten lite mer frekvent och på lite flera ställen. Var inte orolig.

Miljöaspekterna är inte det stora hotet för mänskligheten. Det är synden som är det allvarliga hotet - för den skiljer människan från Gud! Gud har haft förmågan att skilja hav från land förr. Vi ska inte oroas. Men det är vi som har vårt liv i vår hand att låta Jesus skilja oss från synden. Det är synden som ödelägger oss.

Den frågan är den verkliga frågan i livet som behöver en rörelse!


 

Läs hela inlägget »


"Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet." (Luk. 9:26)

Alla troende väntar i någon utsträckning på att Jesus ska komma tillbaka. En underbar dag! Vetskapen att en dag så är allt det här borta som har med tiden och livet på jorden att göra. Det gläder oss. Jesus är vår garant genom hans död och uppståndelse och vårt liv i honom. 

Jag tänker på detta bibelord. Det komplicerar det hela. Verkligen. Är det verkligen ett sant ord? Älskar inte Jesus oss alla? Jo. Ska inte Jesus ha överseende med oss alla - även vår blygsel i tiden - när vi äntligen ska få träffa honom och allting är över? Då är ju det förgängliga borta och vi iklätt oss oförgängligheten i en evig tillvaro med honom. 

Det står att Människosonen ska skämmas för en kategori av människor när han kommer i sin Faders och alla de heliga änglarnas härlighet. Det står ju så! Hur länge ska han skämmas för dem? När han kommer, står det. Kommer det att pågå evigheten lång? Det står inget om det. Men det blir ett komplicerat möte, vill jag påstå, om det som står här i bibelversen inträffar. Skämmas för, är en yttre påverkan som får ett inre genomslag, där någon representerar reaktionen av en skam. Och inför andra. Fruktansvärt! Inför vem? Inför Fadern och alla änglarna.

Min vän! Låt mig få vara din väckarklocka, en väckelsens signal som når dig bortom vem jag är eller möjligen representerar. Vi måste ta missionbefallningen på allvar. Det är en befallning. Vi måste vara aktiva i den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Vi har ju att rädda andra människor för evigheten på Jesu anmodan. Inte sant? Låt oss göra det i allt större utsträckning.

Jag vill inte lägga så mycket mer betoning på att Jesus en dag ska skämmas för en grupp människor. Men det går inte att komma ifrån det bibelordet. Mötet på skyn med Herren skulle vara glädjefyllt och inte fyllt av skam.

Låt oss påminna varandra om missionbefallningen ännu en gång. Vi ska gå ut i hela världen. Men vi kan börja där vi står. Där vi lever och bor.

"Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta." (Mark.16:15-18)

Nästa onsdag kommer jag att gå ut med traktaterna om Jesus i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan igen. Det är en hjärtefråga. Jag längtar efter ett missionscenter här i Stockholm där dörrarna står vidöppna dygnet runt för människor. En biograf eller en teatersalong med tillhörande cafè. Där alla som tror på Jesus kan få vara med i ett evangelisationsarbete, så mycket man kan och vill. Det finns underbara verksamhetsformer som modell för det i historien. 

Varje generation måste bryta ny mark. Det är ofrånkomligt så. Varför var de tidigare generationerna så mycket bättre på att bryta ny mark? Det är ett lidande att notera det. 

Var med också du. Övervinn dig själv! Bli med.


 

Läs hela inlägget »
60 årsdagen på Maldiverna 60 årsdagen på Maldiverna


"Vi går med tro och icke syn." Ja, så sjunger dessa härliga bröder i Herren. Min första tanke när jag hörde dem var: Tänk om jag fick hit dem i evangelisationen! Åtta män med en ukulele. Det är verkligen ingen Hillsong-outfit. Underbart!! Stockholm skulle skakas av deras brist på självspegling och Herren blir synlig. "Vi går med tro och icke syn." 

Jag har varit på ö-gruppen Maldiverna i två veckor med min hustru. Vi har varit och firat min 60 årsdag där ute på en atoll. Maldiverna behöver ingen närmare presentation. Det är verkligen ett paradis. Det kan jag intyga.

Men nu är jag tillbaka i tjänst och ska så snart det ges möjlighet ut med traktaterna igen och ett nytt program på YouTube över Apostlagärningarna. Ett stort arbete väntar!

Ja, jag ville bara skicka en hälsning så här i förbigående. Vi har rest i ett helt dygn och det känns. 

Lyssna till dessa bröder. Så avskalat och centralt. Jag vill tro att de inte bara äger en allmänmänsklig längtan att bygga bo, bilda familj, bli upptagna med allt det som världen har att erbjuda och försvinna ur tiden utan att vinna sina själars frälsning och andra på vägen! Ungdomlig entusiasm har så många ingångsvärden men ofta sämre utgångsvärden. Men en kallelse från Gud kommer alltid att överrösta alla inre röster i en kallad människa. Vi ber att Gud ska upprätta sin församling. Gud vill församlande! Han vill att alla människor ska bli frälsta.

Gud vare med er!

"Vi går med tro och icke syn!"

AMEN!

 

Läs hela inlägget »


- Välkommen att ta del av det fjärde bibelstudiet i Apostlagärningarna som nu ligger ute på YouTube. "Filippus - Guds utvalda redskap". 

Sprid budskapet i den mån du anser det vara till nytta för människor och Guds rike. Dela länkar med andra så höjs den andliga temperaturen!

Gud välsigna dig och så hörs vi nästa gång över rika händelser ur Apostlarnas gärningar.

Guds rika välsignelser!

 

Läs hela inlägget »

"Modern religion focuses upon filling churches with people. The true gospel emphasizes filling people with God."

- A. W. Tozer -

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: a.w.tozer
Huset där jag blev frälst. En dödskalle pryder fönstren där min pastor hade sitt kontor. Så avskyvärt. Men "Du död - var är din seger? Du död - var är din udd? " - Jesus lever!! Huset där jag blev frälst. En dödskalle pryder fönstren där min pastor hade sitt kontor. Så avskyvärt. Men "Du död - var är din seger? Du död - var är din udd? " - Jesus lever!!


I går blev det ett par timmar i traktatmissionen. Åh vad jag önskar att fler och fler ägnade sig åt att nå människor på individnivå ute på stan. Det bästa av forum. Det var så de första kristna evangeliserade. Det var så Jesus lärde dem att arbeta i Guds vingård. Varför ska vi då stänga in oss i slutna grupper? 

En man kom rusande mot mig på Gamlabrogatan, från det håll där min ungdoms församling låg. Han skrek: "Maria, Guds moder, Maria, Guds moder!" Han syntes komma från ingenstans. Mannen var buren av en stegrad närvaro och en intensiv blick. Han bar på en energi som påverkade brukar uppvisa som är höga av sina droger. Mannen ställde sig precis framför mig. Jag tittade på honom. "Maria, Guds moder!", upprepade han och blängde på mig. "Varför ställer du Maria i vägen för Jesus", svarade jag. "Det är inte rätt. Hon var bara en vanlig människa." "Ditt pucko", fräste han mig i ansiktet. Jag fäste blicken på honom men med milda ögon under hans irrationella kväden. "Varför kallar du mig för pucko", svarade jag stillsamt. "Ja, du är en dåre", svarade han. Jag vek inte med blicken. Starkare är han som bor i er, säger skriften. "Varför kallar du mig för en dåre", svarade jag honom. "Därför att jag projicerar", svarade han undfallande och lika obegripligt.

Mannen gick därefter sin väg. Ett par meter ifrån mig ropade han med ansiktet vänt i från mig med hög röst; "Därför att det handlar om exorcism", skrek han ut. Det här är innerst inne och ytterst sett plågade människor. Det här är Apostlagärningarna mina vänner. Konfrontationen blir framöver oundviklig. Makterna tål inte när Jesus namnet betonas. Dessa makter som skapar irrationella och drivna budbärare. Plågade och osaliga.

Vi vet att Jesus for över sjön en gång. En man i bojor ropade och skrek och slet i honom. Legionen andar bad om att få fara in i en svinhjord. Djur som synes än mer ostyra av dessa arma makter, störtade fem tusen grisar rätt ner i havet. Så kontraproduktivt. De blev därmed åter igen husvilla. Ormens huvud är sönderkrossat. Irrationaliteten har därmed funnit sig ett bo.

Vi ska ut ur kyrkornas fyra väggar och låta Guds Ande få verka i vår tid. Han är idag arbetslös. I kyrkan är du ofarlig. Nu får det vara slut på religiös verksamhet. Det finns en verklighet där ute och människor som behöver hjälp och befrielse. Uppvisningarna under våra gudstjänster påverkar inte världen. De är ett navelskådande.

Jag längtar att få förmedla det som jag bär på från Apostlagärningarna. Det finns ett rikt material där som vi möjligen beundrar men som vi aldrig kommer in i och under. Varför då? Därför att vi har kastat bort vår frimodighet. Man tappar inte bort sin frimodighet. Man kastar bort den. Det säger Guds ord.

Det ska vi titta på och hur det hänger samman med Guds assistens i evangelisationen och i missionen.

- Gud vare lov!

 

Läs hela inlägget »


En sång om tro på italienska.

Evangelium ska också komma till Italien!! 


 "Om du tror på Gud, så kommer bergen att flyttas. Om du tror på Gud, så kommer du få mottaga ett mirakel. Om du tror på Gud, så är det din möjlighet, även om det ser omöjligt ut, men i tro får du det! Om du tror på Gud kommer dörrarna att öppnas och dina problem att lösas, segern är din.  Om du tror på Gud, så är det svaret på dina sjukdomar, han kommer säkert att välsigna dig. Om du tror på Gud, allt detta kommer du att få, om du tror på Gud. Allt detta kommer du att få, om du tror på Gud. "

- Amen! 

Läs hela inlägget »

"Och nu, Herre, se till deras hotelser, och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord, i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka, och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet." (Apg. 4:29-31)

De första kristna blev hotade för sina vittnesbörd. Är det någonting att eftersträva och försätta sig i? Att bli hotad. Naturligtvis inte. Men de första kristnas mod i deras förkunnelse skapade friktion bland människorna. De blev trängda och hotade av åtskilliga intressen. Makterna bävade.

Denna bön riktad till Herren är mer än en önskan om hämndens begär. Den sätter sitt fokus på Guds rikes utbredande och rätten för Gud att kunna hjälpa och rädda människor. Det handlade inte om att få sina åsikter etablerade eller godkända av samhället.

Nyckelordet här är frimodighet. Det vill säga "att fritt och utan fruktan kunna yttra sina tankar och följa sin övertygelse."

Jag gick ett ledarskapsseminarium för ett antal år sedan. Föredragshållaren deklarerade att om alla som var samlade fritt skulle säga vad man tänkte och tyckte så skulle det bli outhärdligt. Det är en skrämmande deklaration. Är vi alla så hemska i vårt tankeliv om andra och varandra? Men här handlar det om att med Guds Ande som är sanningens Ande förkunna under frimodighet. Det är en nödvändig rättighet inför levande Gud! "Sanningen som sätter oss fria ", säger aposteln.

Har du lagt märke till här i texten och det måste jag få förkunna om i nästa YouTube klipp att himlen sanktionerade deras böner och var med på tåget, så att säga, att marken skakades? Det gjorde den första gången när den Helige Ande blev utgjuten men här kommer en "jordbävning" till. Gode Gud! Du behöver tjänare i denna vår tid. Modiga, frimodiga och fyllda av den Helige Andes kraft. Jag ska återkomma med denna text i nästa YouTube-klipp. Mitt inre böljar som en vulkan och den inre magman vill ut. Den kanske tar sin väg rätt in i ditt hus, så du väcks ur din sömnaktighet, du Kristi brud som lagt dig för att vila.

Idag ska jag, ja om några timmar, ut med traktaterna på stan om Jesus. Jag håller på att lära mig att stå till den Helige Andes förfogande i en stegrad tjänst. "En kropp beredde du åt mig ". "Frambär så edra kroppar till ett levande Gud välbehagligt offer.", säger Paulus. "Eder andliga tempeltjänst." Det är precis det som det handlar om. När den Helige Ande tar vid så är det mer än en temperamentsfråga. Det är mer än en fråga om brushuvuden. Det handlar om exakta ord och meningar som bryter ner motståndet och som slår ned som en blixt från ett trögtänkt huvud. Mot vaddå? Kunskapen om Gud och hans nåd till frälsning!

Jag frågade en broder härom sisten som jag mötte på stan om han inte ville stå med mig och dela traktater om Jesus. Hela han ryggade tillbaka och tog ett steg åt sidan. Ett avståndstagande i hela hans kroppsrörelse. "Ja, det borde man kanske men man är så mycket i köttet." Den Helige Ande i mig köpte inte det svepskälet. Skylla på köttet... Tänk att religiösa människor lärt sig formler för att definiera sin egen förslavning under sömnaktighet, som i detta fall. Men det var inte "köttet". Det var brist på vilja och det var brist på andeuppfyllelse! Oberedvillighetens skor med gamla tiders dykartyngder under fötterna. Mannen iklädde sig andlig skarpsyn över att vara för köttslig... Och gömde sig bakom det. Han blev synad av den Helige Andes kraft. Och funnen vara för lätt.

Nu ska jag förbereda mig och hitta alla vantar och lager på lager mössor för att gå och ställa mig till Herrens förfogande. Jag är inte ensam. Jag har hela himlen med mig. Gud vare lov! Jag är så glad att sent i livet ändå fått komma in i denna tjänst. Den är underbar och jag kan snart göra vad som helst för att övertyga och övertala dig att inte bara gå i mina fotspår, vilket är fädernas fotspår, utan också gå bredvid mig eller gå på egen hand. Den Helige Ande har så mycket ogjort för Herren att det trycker på.

Och du...vi ska ha en biografsalong i Stockholm! I Jesu namn. Hör att jag säger det. Väntan är inget motbevis på att saker och ting inte kommer att ske. Inte alls! Alla barn som föds har en förberedelse tid i det som kallas för havandet. Låt saken bero. Tids nog så vänder saker och ting på sig och huvudet hamnar i rätt läge för att födas. Då är fostret fixerat! Då vet vi att tiden är nära. Trons ande bryr sig inte om några hinder. Trons ande har fågelns vingar. Den lyfter bara över hindret. När vattnet delade sig för Israels barn då gick man över Röda havet. Och in i löfteslandet.

 -----

Mäktiga ting det sker i vår tid. Ära ske Gud, Ära ske Gud. Slumrare väckas, Ordet ger liv. Redo står Lammets brud.

KÖR: Underbar hälsa sjuklingar får. Döva får hörsel lama uppstå. Blinda får syn och krymplingar gå. Prisande Gud också.

Himmelska kraften verkar i dag. Nu såsom förr, nu såsom förr. Helar och styrker den som är svag. Öppen står nådens dörr.

Anden är mäktig, kraften blir spord. Ännu idag, ännu idag. Allt vad som sker det lovar Guds ord. Gud har till oss behag.

Kom och stig ned i livskällans flod. Löftet står kvar, löftet står kvar. Jesus vår sak på korset gjort god, Då han vår krankhet bar.Karl Gustaf Sjölin ur sångboken Särlaregn utgiven av Maranataförsamlingen.

Amen.

 

Läs hela inlägget »

"Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv." 2 Kor. 2:14-16

På tisdag så är det dags för mig att evangelisera i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan.

Jag räknar med att vara där efter kl. 10.00 och så länge vädret tillåter det! 

Ryssland har deklarerat att man kommer att leta efter tillgångar i de länder som tidigare tillhörde Sovjetunionen, alltså i dag befintligt självständiga stater.  Ett fullkomligt horribelt anspråk eftersom ett land inte kan göra anspråk på en hel unions undergångshistoria. Vad det betyder för de baltiska länderna vet vi inte.

Nu börjar krigshandlingar också närma sig Östersjöområdet. De skyndar naturligtvis på alla Natos intressen i regionen. Det tränger å sin sida Ryssland med sina två strandtomter i Östersjön.

Åland har tidigare annekterats av ryssarna i historien. Och Gotland är fortsatt en nyckelort för att behärska hela infarten till Östersjön. En trängd fiende kan mycket väl gör anspråk på områden man annars inte hade som ett primärt mål. Åland är helt demilitariserat. Gotland har fått viss förstärkning. En mycket farlig utveckling.

Gode Gud!

 

Läs hela inlägget »

Enligt officiella uppgifter så var den ryska brutto national produkten (BNP) 1,779 biljoner USD (US dollar) år 2021. Den svenska BNP:n var under samma år 635,7 miljarder USD.

Den allmänna uppfattningen är att Sverige drastiskt ökat sina anslag till militär verksamhet. Det är också Natos krav på sina medlemsländer att bidraga med 2% av sin BNP till försvaret. Det ämnar Sverige kunna leva upp till i närtid. Men det förslår ingenting.

Mina vänner, Ryssland har ställt om sin statsbudget till en krigsbudget. De avser att avsätta 40% av sin BNP till militära ändamål. 40% ur en mega ekonomi! Vi är redan på planeringsstadiet slagna av numerären.

Jag tror fortfarande att de två gasledningar som penetrerades utanför Bornholm och infarten till Östersjön kommer att få en nyckelposition framöver. Frågan kan verka för uppenbar men det är också ett planlagt incitament. Om Ryssland beslutar sig för att blockera infarten till Östersjön då är våra farleder för vår livsmedelsförsörjning i allt väsentligt avskurna. Ett par veckor räknar man med att vi kan klara vårt eget livsmedelsbehov. Då är vi mitt i ett krigsscenario. Ryssland är en oerhört mäktig militär makt - massmedias rapportering till trots. Som jag brukar säga till mina vänner; "Rysslands numerär förmår att besegra oss bara med hjälp av deras trädgårdsredskap." Vi är verkligen illa ute - som många andra hotade länder runt Östersjön.

Många kristna har under väldigt lång tid varnat för utvecklingen i hela västvärlden och inte minst utvecklingen i vårt eget land. Moralen har gått från omoral till abnormitet och kulturlivet underblåser utvecklingen med sin människosyn. Någonting har behövt att bromsa utvecklingen annars går vi under som art! Nu ropar vårt land främsta företrädare om att vi på individnivå måste förbereda oss på krig.

Det är verkligen svårt att ta in dessa uppgifter. Men en fientlig makt som lägger 40% på sin militära förmåga ämnar och kommer att skapa stor oreda i sitt närområde.

- Gode Gud!

 

Läs hela inlägget »


I dag blev det nästan två timmar i den - 8 gradiga kylan på stan i evangelisationens tjänst. SMHI uppgav att den upplevda temperaturen var - 16 grader. Jag tänker inte protestera.

Ja, lovat vare Gud! Nu och alltid. Det är underbart hur den Helige Ande bistår och hjälper i vittnesbörden. Vi vet att Jesus sände ut sina lärjungar två och två. Det var på den tiden då inte den Helige Ande ännu hade kommit. Men vi ser i skriften att den regeln - om vi nu ska kalla den för det - inte rakt av tillämpades på apostlarnas tid. Filippus blev ensam kallad med den Helige Ande. Gud vare lov! Och det är också min erfarenhet. Går du i den Helige Andes kraft då är ni två!! Halleluja!

En man med muslimsk bakgrund kom i samtal med mig. Och lyssna nu! Du kan lära något av detta. Det är därför jag har denna blogg. 

Mannen sa att Gud inte kan ha en son. Jesus som är Guds son. Det är en väldigt förekommande invändning när man talar om Jesus, som Guds son. Jag svarade honom som jag gjort förut i liknande samtal. " Man kan inte relatera Gud och son på mänskliga biologiska relationer och konstellationer. Det är inte Gud som är vår avbild. Vi är hans avbild. Inte tvärtom.

Sedan kommer nästa invändning av mannen som många kristna också nöjer sig med i samtal med muslimer, för att det är ett halvt erkännande om Jesus. "Jesus var en profet.", påstod mannen. Men det räcker inte.

Jag citerade då orden av Jesus och sa: Jag är vägen sanningen och livet. När jag hade sagt det så uppfylldes jag verkligen av den Helige Ande. Jag frågade mannen igen med skärpa; Var Jesus verkligen en profet? Svara mig på det. - Ja, svarade mannen. Men Jesus sa ju vidare, tillade jag: Ingen kommer till Fadern/Gud utom genom mig. Du sa själv att Jesus var en profet, fyllde jag i. -Ja, men det finns fyra profeter till, svarade mannen. Jesus sa ju att ingen kommer till Fadern/Gud utom genom honom och du säger att han var en profet. Ljög Jesus då om att ingen kommer till Gud utom genom honom eller hade han bara en dålig dag, replikerade jag. Han var ju en profet. Mannen började att skratta förläget. Den Helige Ande gav honom svar på tal på hans egen plan halva. Alla käglorna ramlade ihop i en enda hög, likt för ett bowlingklot. Meningen slog omkull hela hans resonemang. Detta är Apostlagärningarna, mina vänner. Jag fick sedan berätta för honom om vägen till frälsning!

Varför skriver jag så här? För att visa dig på vad jag upptäckt. Och hela tiden upptäcker. Den Helige Ande är arbetslös och han vill utföra Herrens verk genom oss. Världen går under och vi sitter i kyrkorna och uppbygger oss själva! - Ut, ut med dig! Bli beklädd med kraft och gå!

Det är fjärde året jag är ute nu och evangeliserat via traktater. Kan jag så kan vem som helst. Och man växer med uppgiften. I början räknade jag hur många som inte ville ta emot traktater. Idag är jag uppfylld med Herrens kärlek till alla jag möter och har tappat negationerna.

Den Helige Ande är orädd. Han säger det som behöver bli sagt. Därför ska man gå själv. Det är inte säkert att den man går med tycker att svaren den andre ger alltid är så salongsfähiga. Varför krångla till det?

Arbetet har bara börjat och den Helige Ande är mäktigt verksam! Gud vare lov!!

 

Läs hela inlägget »
Hädanefter kommer man att kunna hitta min förkunnelse här till höger på sidan, som också laddats upp och finns på YouTube. Det är alltid den senaste videon som ligger här. ( Om du ser detta i mobiltelefonen kan du scrolla ner längst ned på denna sida och aktivera texten: Visa skrivbordsversion. Då ser du sidan i dess helhet. )

Jag har börjat i Apostlagärningarna och det finns tre delar med starten av del 1. "Den helige Anden", 2. "Utvald men inte av människor" och den senaste 3. "Frimodigheten hos de första kristna". Den senaste inspelningen är gjord i 4K så det går att se den på smart TV eller dator i fin högupplöst kvalitè. 

Jag kommer att fortsätta med min undervisning i Apostlagärningarna. Det är min längtan. Mycket av det som de första kristna representerade har tyvärr gått förlorat idag. Det beror på kyrkan, många gånger, som övertagit evangelium och institutionaliserats. Vi ska titta på alla de framträdanden i Apostlagärningarna där den helige Ande var verksam bland de första kristna och i församlingens första tid och hur annorlunda det var. Det är inte alltid synonymt med passiva församlingsmedlemmar och kristet föreningsliv i en urartad kyrka. De första kristna gjorde stora under och tecken och var konfrontativa under den Helige Andes inflytande. Det är en undertryckt sida av Guds ord idag. De sökte inte konfrontation men budskapet var så klart att det krockade med sin samtids uppfattningar. Evangelium är en andlig företeelse. Därför blir det också en andlig konfrontation synliggjord i det naturliga, människor till befrielse och frälsning.

- Välkommen att ta del av undervisningen! Sprid gärna länkarna. Bed för detta och traktatmissionen som har en nyckelroll i våra dagar att bryta gamla mönster och som på apostlarnas tid få evangelium att bli verksamt igen. Vi måste bryta med gamla mönster för att förnyas! Förnyelsen ligger i att på individnivå bli en själavinnare. Det kan jag vittna om!

Gud välsigna dig att förnyas i ditt gudstjänstliv och komma in i ett rikare liv med Gud. Vill du börja dela traktater med mig och bryta dig ur dina egna cirklar i en längtan att förmedla JESUS till andra, då ska du vara trygg i att kontakta mig så hjälps vi åt. Herren behöver vanliga troende, troende som älskar JESUS. 

- Vi behöver en folkrörelse för JESUS!


 
Läs hela inlägget »
Foto: REINO JILLKER Foto: REINO JILLKER


På torsdag mellan kl.10.00-12.00 kommer jag att stå i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan och dela traktater om Jesus. Ja, det lär väl inte vara så varmt som på bilden. Men det är bara att klä sig efter väder och stänga ute bekvämligheten.

På 1970 talen läste jag om en troende i det forna Sovjetunionen, jag undrar om han inte hette Vladimir, en martyr som sedermera skickades hem i en kista svårt torterad. Hans inre hade svåra brännskador. Det berättades att han i livet hade fått stå i sibirisk kyla i bara underkläderna för sin tros skull. Men en ängel hade stått vid hans sida som värmde honom med sin närvaro. Himmelsk assistens!

Vi måste tillbaka till Apostlagärningarnas tid där himlen sanktionerar evangeliet och Guds rike breder ut sig med alla dem som omvänder sig och låter sig döpas. Det finns eluppvärmda kläder att köpa som går på batteri. Det finns egentligen inga hinder för den som reser på sig och fullföljer missionsbefallningen. 

Res också du på dig och låt den Helige Ande få verka genom dig! Han har ett stort arbete att göra som bara kan realisera genom att vi går med honom i Jesu fotspår.

 

Läs hela inlägget »
"Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter." (Uppenbarelseboken 20:10)

"Sedan såg jag en ängel som kom ner från himlen med nyckeln till den bottenlösa avgrunden. Ängeln hade också en tung kedja i sin hand. Han grep draken - den gamle ormen, som är Satan själv - och band honom i tusen år. Han kastade ner honom i den bottenlösa avgrunden, som han sedan stängde och låste. Och han förseglade dörren så att han inte kunde bedra folken längre, förrän de tusen åren hade gått. Därefter ska han åter släppas ut för en kort tid." (Uppenbarelseboken 20:1-3)

Ett av vår tids största blindverk är klimatfrågorna. Hela mänskligheten ser med ängslan och förskräckelse på den väderlek som återkommande överraskar oss. På ena platsen uppstår extrem torka. På andra platser översvämningar och orkaner. Har inte dessa fenomen eskalerat på vår jord? Jo, ur ett kort perspektiv så är det så. Men vår jord är stor och har en lång historia och dess system är omfattande och komplexa. Jorden är Guds verk och skapelse. Han som inte har övergett den! 

Det tog mig hårt när representanter från olika ö-grupper fullständigt blev överkörda på klimatmöte COP28 utan att ha få säga sin mening inför slutdokumentet. Ö-nationer som formligen står på tå med stigande havsnivåer. 

Vår värld, vår jord, ska i tusen år få en underbar fredsperiod. Det så kallade tusenårsriket. Det kan ingen omintetgöra. Den tidsepoken är nedskriven i den profetiska kalendern. Hos Gud. Den har sin omedelbara verkan genom att satan fängslas i tusen år. Det ligger framför oss! Då är det en orimlighet att klimatet skulle utplåna allt liv på jorden innan dess. Inte sant? Varför ängslas vi kristna då så mycket över klimatet? Påven är den främste oroshärden i frågan. Det är inte en ödesfråga - även om vi ser stora variationer i väderleken just nu. Den verkliga ödesfrågan är synden i mänskligheten - för den skiljer människan från Gud - för evigt! Den frågan är mycket viktigare och betydligt akutare. Reversen eller insatsen här heter tusenårsriket. Jorden ska inte gå under innan dess!

Jag vill ställa mig på en av de låglänta öarna och basunera ut detta. Gud kommer inte tillåta att nationer i Indiska oceanen går under som ännu inte hört talas om Jesus, genom evangelium. Det har vi Guds ord på! Jag ropar! Ära vare Gud! Det är djävulen som förvillar oss. Det står ju det. Det är hans specialitet. Och i denna fråga så har han egenintressen för han ska sitta i fängelse under den perioden. Lovat vare Gud!

Herren ingav mig att säga att de glaciärer som nu smälter bara är att likna vid en avfrostning av ett frysskåp. Men i större skala givetvis. Vi kanske inte är så beroende av glaciärerna, trots allt. Gud har allt i sin hand. Det kommer att lugna ner sig. Vi vet ju att ena dagen har vi +2 grader och två dagar senare har vi -11 grader. Verkliga väderkast. Och det kan snabbt ändras till det bättre. Det skvätter och islossar även när vi frostar av mindre enheter och det skapar lokala översvämningar i miniatyr. Det är naturligt och logiskt vid avsmältning och det ökar alltid i styrka på slutet. Till en husmoders förtret. Ja, Herren kan låta gejsrarna på Islands få jobba mer frekvent och tryckutjämna den stigande havsnivån.

Det står om tiden före floden att "himmelens fönster och jordens källor öppnade sig." (1 Moseboken 7:11-13) Gud kan dra ur "proppen" ur haven och nivålindra dem. Tro mig!

Josua talade en gång i historien till sol och måne att stå stilla så att Israel kunde strida färdigt. (Josua 10:12-43) Gud har gripit in tidigare i historien. Att glaciärerna just nu smälter kommer inte att upphäva det bestämda faktum att vi i framtiden går in i ett tusenårigt rike under frid och fred. Guds ord är trovärdigare än tillfälliga vetenskapliga data med nycker och plötsliga belägg för en katastrof,  problematiserat och ingivet av satan själv. Han som vill skymma och förvilla oss kring det egentliga hotet. Synden!

Låt inte miljöaspekten vara en skrämselfråga och den översta frågan i vår tid. Herren har bestämt om ett tusenårsrike och då kan vi inte stå inför ett totalt miljöhaveri.

- Tack Jesus!

 
Läs hela inlägget »


"Den kloke ser faran och söker skydd, oförståndiga går vidare och får sitt straff." (Ordspråksboken 22:3)

Marinchefen Ewa Skoog Haslum framför nu det som inte kunnat sägas tidigare. Östersjöns färjetrafik är tydliga objekt utsatta för möjliga attentat eller krigshandlingar. Jag sa samma sak för ett och ett halvt år sedan till en vän i slutet rum men beslöt mig efter kloka råd att inte offentliggöra tankegångarna. Man ska inte ingjuta farliga idèer. Men farhågan har funnits där och även om det är ett kvällstidnings referat så kommer uppgiften från högsta marina instans vi har i Sverige. Det vore naturligtvis tjänstefel av henne att inte varna för det om inte faran förelåg - samtidigt som hon måste väga risken i att uttala det. Hennes ord kommer att få direkt verkan på färjetrafiken utan att en enda kula avlossats. 

Det finns många eldar. Den Helige Andes eld. Och krigshärdar. Vi behöver modiga röster av profeter i vårt land. Inte för att bekräfta vår egen sanningshalt. Men för att kunna bli väckarklockor i tid så att vi inte bara blir eftervärldens historiker när förödelsen är ett faktum.

 

Läs hela inlägget »

I dag har jag varit ute i evangeli tjänst. På stan. Den Helige Ande fröjdar sig! Han fick något att uträtta. Han som för det mesta följer med kyrkobesökarna till sammankomsterna där han får väldigt lite utrymme i gudstjänsterna. Men här får han allt utrymme och han gladde sig med mig "likt en okuperad hund" som väntat halva natten och hela morgonen på att få gå ut. Ja, läs inte slarvigt. Jag skriver inte att den Helige Ande är en hund utan jag beskriver glädjen hos honom. Den är outsäglig då. Han fröjdar sig i mig.

Som vanligt så börjar det sjunga gamla läsarsånger när jag lämnar min bostad. De söker upp mig. Inte jag dem. Den Helige Ande stämmer instrumentet innan vi går ut och vi sjunger i kör. Jag och han.

Varför berättar jag om allt, som om jag var självupptagen och ville hävda mig själv? Det gör jag medvetet. Mycket medvetet. Det är för att uppväcka dig så att du ska känna igen dig från gamla tider och det varma gudsliv du förlorat på en skala. Det är det mandat jag har fått av Herren. Herren vill väcka upp den första kärleken igen, hos de troende. Där har han gett mig en uppgift. Så det är det som sker nu. Gud är en god Gud även om allt som djävulen gör i denna världen skymmer Guds goda.

I dag så kom en gammal sång till mig. Jag citerar:

"Jag är bunden fast vid Jesus. Bunden fast med kärleksband. Intet mäktar nu att skilja, mig ifrån min Jesu hand. Hans är nu min hela vilja, jag är hans ett ringa barn. Jag av nåd är härligt frälsad, frigjord ut ur satans garn."

Sången fick jag sedan slå upp i sin underbara text radning i sångboken Särlaregn, som förvaltats väl genom åren av Maranataförsamlingen i Stockholm. Den kan säkert rekvireras därifrån om du saknar en. En sångskatt utöver det vanliga. Andefödda sånger som bör hållas vid liv. Du behöver hållas vid liv! Så ock vi alla.

I dag fick jag tala med fem personer. Länge och väl. Ja, för att inte säga predika för dem. Den Helige Ande skruvar upp tempot och höjer nivån och han är omöjlig att diskutera med. Han vinner varje slag, denne inneboende "rappe Guds-närvaro-utsände Hjälpare." Han är underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, fridsfurste. Hans namn är Jesus!

En av männen jag predikade för började tala om annat. Ovidkommande saker. Jag beslöt mig för att styra över samtalet till mitt ärende igen. Men, men... då sa den Helige Ande till mig; "Låt honom få tala ut ifrån sitt och följ med honom i hans ämnen med äkta intresse. Det är hans sätt att ha öppnat sig, Thommy. Han fungerar så, sa Herren." Gode Gud! Du gör mig till en människofiskare som du lovade apostlarna Herre. Ja, jag lyssnade och följde mannens berättande och gick jämna steg med honom. På så sätt lades också mitt budskap till honom i god jord och han hemföll inte till intellektuell kramp eller blev hård i sinnet för att jag framhärdade i mitt ärende. När vi skiljdes åt avslutade jag med att understryka vikten av att göra sig av med sitt syndaliv, hos Jesus. Du måste gå till Jesus innan det är för sent. "Jag önskar se dig hemma hos Jesus en dag." Det säger jag ofta till människorna.

Gud vare lov! Nu ska Gudsordet verka i dessa människor jag träffat idag. Herren kommer lägga tillrätta allt för dem nu när den Helige Ande genom Guds ordet nått dem. Hur skulle de annars fått höra det som förmedlades idag, om inte jag gått ut? Du ska också gå ut! Det är därför jag skriver så personligt. Jag lägger mig bildligt talat över dig för att värma din ande, du Kristusbrev! 

Jag hann bara dela 200 traktater idag och det var för att det blev så många samtal. 

Låt mig till sist skriva ner någon vers till ifrån sången som sjöng i mig på morgonen. Låt texten nå dig och röra vid dig.

"All min fröjd jag har i Jesus, Han är kärleksfull och god, Han uppresa kan de svaga, ge åt vandraren nytt mod! Han kan trösta dem som klaga, när ock nöden är som störst. Skänker ro jämväl i döden, den hos honom släckt sin törst."

Ur: Särlaregn sidan 211. Sångförfattare Thorwald Löwö
 

Läs hela inlägget »


I morgon kl. 10.00 och framåt kommer jag att stå i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan och dela ut traktater om Jesus!

Välkommen dit och väl mött. 

 

Läs hela inlägget »

"Det är slut på bekvämligheten som vi känner den." Starka ord. Orden och meningen kommer inte slarvigt översatt från hebreiskan till vårt modersmål. Meningen kommer från Sveriges överbefälhavare Micael Bydèns (ÖB) mun. Jag tror inte han säger detta för att få ytterligare försvarsanslag. Den svenska militären får så mycket ekonomiskt bistånd nu ändå, att det istället är växtvärken man har att brottas med på kort sikt och inte bristen på omedelbart kapital. Vi står inför krig. Bombplan och missiler kommer att vina genom luften!

Jag kommer inte vidareutveckla detta mer än så. Det här forumet har i flera år varnat för ett förestående krig. Då hade Ryssland ännu inte invaderat det ukrainska fastlandet. Det är inte jag som profeterar. Guds röst har för länge sedan varnat det svenska folket. Men vi backar inte in i framtiden. Vi föses samtidigt som vi paniskt springer rätt in i den.

På torsdag vill jag gå ut på stan för att dela ut traktater om Jesus igen. Det är viktigare än någonsin. Jag skulle ha gått ut i fredags men jag fick äntligen ordning på inspelningen till YouTube @thommyjakobsson och min förkunnelse där, så jag prioriterade det istället. Det handlar om att utvidga platsen. "Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka." ( Jesaja 54:2 )

Mina vänner, jag har för avsikt att i mitten på nästa månad spela in mitt nästa studium av Apostlagärningarna och där efter en inspelning per månad. Det tror jag är en lagom periodicitet. I Nya Jerusalem ska träden ge skörd tolv gånger om året. Kan du tänka dig? Den Helige Ande är redan igång och "talar in i mig". Det kan låta märkvärdigt och självupptaget. Men jag har stor erfarenhet av mitt eget tankeliv. Det följer som hos de flesta människor ett resonerande fram och tillbaka i en inre dialog med sig själv. Men det här är något annat. Det är levande ord!! Sådana kan inte jag prestera. Gud vare lov! Så jag kan känna av skillnaden.

Bed till Herren att han väcker upp fler arbetare till sin stora skörd. Ställ dig till förfogande. Gör något för Herren så kommer han att leda dig. Min pastor, som nu är hemma hos Herren, han sa vid ett tillfälle; "Det är bättre att man börjar gå i en riktning även om man måste korrigera den senare, än att inte gå alls. Herren leder den ödmjuke rätt! " Det är så sant. Många jag har uppmuntrat att gå ut med traktater om Jesus säger att de inte törs. Då är du rätt ute. Den som kan själv har Herren mindre nytta av. Kraften fullkomnas i svaghet!

Den Helige Ande är Guds Ande. Gud är kärlek. Och kärlek kan aldrig bo tillsammans med rädsla. Kärleken driver ut räddhågan. Då blir människan också frimodig. Det är den Helige Andens adelsmärke. Gud vare lov!

Bed för detta arbete om du får en tanke över och var med. Det verkar som att den Helige Ande ord för ord, mening för mening, lägger ned vad han framdeles vill säga. De orden är det omöjligt att hålla inne.

- Det är ord av atomkraft!

 

Läs hela inlägget »


Detta är den tredje delen i serien över Apostlagärningarna. De hänger i någon mån ihop, varför det är följdriktigt att avlyssna dem i tur och ordning. De finns alla på YouTube under @thommyjakobsson men kan naturligtvis avlyssnas som fristående program. Många gånger i en undervisning så ger det ena det andra i en händelseutveckling.

- Välkommen att lyssna och sprid budskapet. 

 

Läs hela inlägget »


Guds frid alla följare av denna blogg och välkommen alla nytillträdda! Jag har utlovat nya inspelningar över Apostlagärningarna och det kommer. Det kommer! Det är oundvikligt.

Jag har nu skaffat mig två stora ledlampor med boxar på stativ för att obehindrat kunna ljussätta inspelningarna oberoende av dagsljus. Jag råkade snubbla på ett prisvärt kit och kunde inte låta bli att tänka också på ljussättningen. Ljuset är till belysning. "Guds ord är våra fötters lykta ", står det i skriften. 

Jag väntar fortfarande på Nikons verkstad att de ska låsa upp min sändare som i samband med en firmware uppdatering fastnade i en bugg. Måste jag ha den då? Ja, för att kunna sätta igång inspelningen och avsluta den med bara ett knapptryck. Det är bara det som allt hänger på nu. Till dess så får ni hålla till godo med den förra inspelningen där jag talar om lottningen av Mattias som ersatte Judas och ni får gärna dela den med andra. Nästa del i Apostlagärningarna väntar på att födas men tiden är väl inte kommen än - trots att jag har gått över tiden.

Jag är en pappa. Jag vet en hel del om havandeskap. Jag vet också vad det vill säga att gå upp sent en kväll efter att man gått och lagt sig för att gå ut och köpa en Dajm åt hustrun, som är plågad av längtan efter choklad. Den Helige Ande som kan hålla en förkunnare vaken om nätterna. Jag vet mycket om kramp i ben. Om vatten och om svullnader i fötter. Om otympligheter och illamåenden. Om hormonsvängningar intill tillfälliga personlighetsstörningar. Tillvaron blir en annan. Så är det för kvinnor att vara havande i dess omgivning.

Jag är havande. Havande med Guds ord! Den Helige Ande som ingivit skriften sparkar. Det känns och det syns och jag har förlorat många kära i den processen. Och jag har nu noga märkt att jag bär på trillingar. Gode Gud! Jag som är nästan sextio år gammal. Gud, varför kommer du för det mesta när allt hopp redan är ute och vi anses både infertila och för gamla? Barnen har redan fått sina namn givna av Gud. "Biografen. Traktatmissionen och YouTubeförkunnelsen." Vilka stora föresatser! Kanske deras namn på hebreiska är något mer gångbara. Och sköna. 

Jag ser ju hur Gud inledde det här. Han bad mig köpa med mig en bok och lägga på hotellbiblioteken varthelst jag reste. Jag lydde. Gud ville testa mig. Jag köpte boken av broder Moussa som skrivit boken om hur han kom till tro. "Alla dörrar var inte stängda " av Moussa Abbna-Aissa. Bokens innehåll är i mångt och mycket vår gemensamma historia. Boken ger en ovärderlig och en ren bild av den tidens arbete för Gud. Tänk att den blev skriven av en tunisier med ett annat modersmål och med rena avsikter och inte av en svensk under illasinne eller under förtal, under pseudonym eller stulen samfundstillhörighet. Se upp! Den Helige Ande lurar man inte.

Ja, jag köpte boken av min broder och la ut den dit jag kom. Jag gjorde det i lydnad för Gud. Någon kanske drog på smilbanden men Gud öppnade en dörr och Herren såg att jag var villig att genomföra det han ingav mig att utföra. Så länge boken finns att få tag i kommer jag att placera ut den på hotellbiblioteken, dit jag kommer. Det ligger ett sista exemplar i min resväska inför nästa resa.

Vad vill jag säga med det? Du måste börja vandra med Gud. Jag vill väcka dig ifrågan! Lyd hans manings röst i ditt liv. Då upprättas en kanal där du kan känna igen den Helige Andes maningar till nästa gång. Du blir då förtrolig med honom och Han med dig. Ära vare Gud!

Nu väntar jag på att vattnet ska gå så jag får föda fram det som jag bär på. Vet du varför förkunnare idag inte får genomslag? De är inte burna av den Helige Andes inre övertryck. Därför kommer man släpandes med sina predikoutkast via Ipad och datorer. Man rymmer inte det som man vill säga. Man måste följa sina punkter i predikan. Så förstår man inte att man låser ute direktnärvaron av den Helige Andes inflytande och inspiration. Du måste våga gå på vattnet.

Predikopunkter nedtecknade på paddor är som proteser i den andliga striden. Du blir bara otymplig i dina rörelser då du skulle fäkta själv under den Helige Andens smörjelse. Du låser ute honom. Tro mig. Den Helige Ande är hur vig som helst.  

Du behöver inget vigvatten.


 

Läs hela inlägget »

God fortsättning på året! Det blir allt svårare i tiden och i världen men en levande tro räknar med Gud. Tron räknar med nya segrar för Guds rikes sak!

Min blogg blev under 2023 besökta av 26057 stycken sidträffar. Det är 8.000 fler än året dessför innan. Men statistiken är inte styrande. Första året besöktes bloggsidan av en handfull följare bara. Men överlevde. Det ligger ändå i sakens natur att nå många. Annars kunde man gå ut i skogen och prata för sig själv. Dela gärna texterna med andra du känner.

På fredag kommer jag att evangelisera på stan igen. Jag ska vara där ute vid 10.00- tiden. Det är påkallat! Gud vare lov. Det är en ära att få gå Jesus ärende.

Jag hoppas att jag snart får min sändare från Nikon så att jag kan spela in fortsättningen på studiet i Apostlagärningarna över YouTube. Ordet är levande och ökar i styrka. Vi ska se i Guds ord hur den Helige Ande brukade och ledde de första kristna. Vi kommer att upptäcka att det mest betydelsefulla gått förlorat i förkunnelsen i evangelietjänst. Mycket på grund av inställsamhet och proselyt verksamhet. Så var det inte tänkt.

Gud välsigne dig som tar del av förkunnelsen. Tro på Gud. Hoppas på Herren! Det är att lita på Honom i en ond tid och att segra över vår samtid istället för att likbildas med den.


 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter