_DSC9211-2.Mobilen

Utmaningen

Tidigare Kamraspalatset i Stockholm. Sett ur backspegeln. Tidigare Kamraspalatset i Stockholm. Sett ur backspegeln.


Bibelns män och kvinnor, vi brukar kalla dem för gudsmänniskor, de uppvisar en sak gemensamt; De trodde Gud om det omöjliga. Oftast var de så utlämnade i sina situationer att de hade gått under om inte Gud gripit in.

Men vi lever alltför långt ifrån deras erfarenheter. Det är för att vi aldrig hamnar i många av deras belägenheter. Vi undviker det. Och vi är så enormt kloka att vi bara rör oss inom ramarna för vad som är möjligt. Därför skulle vi heller aldrig omtalats på bibelns blad. Gud gör inget genom oss. Är det ett självändamål? Naturligtvis inte. Men vi hör inte till troshjältarna. Det är skillnaden.

Jag undrar ibland om vi blivit förståndigare än gångna tiders kristna och fått det för bra. Om vi lärt oss att klara oss utan Gud och om vi helt enkelt bara nöjer oss med det vi själva kan klara av. Vi är ju duktiga på så mycket. Vi har liksom rationaliserat bort Guds bistånd. Förr kallade man det för Guds välsignelser. Vi är så duktiga på ekonomisk framförhållning. Vi vet hur vi bygger företag och hur vi skall placera medel för bästa möjliga tillväxt och vi vet att administrera en förening och välja rätt folk. Men Gud får sällan eller aldrig utrymme att visa vad han förmår. Vi möts heller aldrig av en akut brist. 

Kyrkor samlar in tiondet via autogiro och föreningsstödet lägger grunden för verksamheten. Kyrkan kan så lägga en budget för hela året. Så förutsägbart. Jag tror Gud vill slå sönder det där. Han kommer aldrig till! Och vi går miste om den välsignade glädjen.

Bilden här ovan är från Friskis och Svettis på St:Eriksgatan i Stockholm. Den är sedd i tidens backspegel då den tidigare lokalen rymde en stor biograf som hette Roxy. Senare kom den att kallas Kamraspalatset. Numera en fullständigt sönderstyckad byggnad med otaliga rum för fitness. 

Jag undrar, varför skulle inte kristna som lever utan en kristen gemenskap, de som inte känner sig hemma i en etablerad ljum kyrklighet kunna erövra en sådan lokal för att nå sina medmänniskor med evangelium? Det vore till och med möjligt att organisera. Att samla in medel och förverkliga. Innanför dörrarna skulle det finnas ett cafe`. En utomordentligt neutral och gemenskapsfrämjande form på en mellanmänsklig nivå. Biosalongen skulle vara samlingssal för gudstjänster. Byggnaden - ett evangelisationscenter! Förlåt mig om jag sagt detta förut och nu säger det igen.

Det finns så många former av finansiella lösningar som står på rad - likt djuren framför Adam, som vill att jag ska kalla på dem, peka på dem, rida på dem och de vill att jag skall apportera dem. Men jag är inte intresserad av det. Om det så är det enda jag ivrat för på jorden så kommer jag att ha tro för ett evangelisationscenter i Stockholm och i samma utsträckning som det finns behov av det. Behovet är min legitimitet. Och behoven är enorma!!

Vad kostar en biosalong att driva per månad? En fastighetsägare kanske kan begära 100.000 kr/mån i hyra lite beroende på var den ligger i staden. Och vid ett ägarförhållande finns det ändå stora omkostnader att uppbära. Jag förstår också det. Jag kan höra mina vänners övre ryggkotor knaka i samklang till ett amen när de nickar instämmande till min nyredovisade insikt i frågan. Det blir för dyrt. De vill mig väl och är möjligen rädda för att jag skall tappa fotfästet och ruinera både mig och andra. Det hjälps inte!

Var finns gudsmänniskor i vår tid? De som trodde Gud om det omöjliga. De som likt en tryffelhund fått vittring på Guds vilja för sin tid och sin samtid. Var är de?! Ja, de finns, och de kämpar med sin egen och andras frälsning och bygger på sitt eget under tiden. I brist på annat! Vi ligger still i ett standby läge och medger att vi står till Herrens förfogande... men vi tar aldrig själva ett enda trossteg därför att vi inte är besjälade. Gud ska hjälpa oss att komma upp på vagnen som den etiopiske hovmannen färdas i. Han skall hjälpa oss att springa framför Ahabs hästar med eller utan bekvämlighetsskor!

Läs igenom din bibel och titta på profilerna. De finns de som levde så nära Gud och förstod sin framtid så väl, att de inte längre höll isär vad som var Herrens ord eller deras eget till slut.

Men Gud gick i god för dem!!


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln