_DSC9211-2.Mobilen

2022 > 09

Jag vill dela med dig denna predikan av Per- Arne Imsen. Den är så aktuell!

Vi är inkallade till den sista tidens arbete för att vinna själar för himlen. Och inget, inget annat. Se till att nå så många som möjligt med budskapet om Jesus! Vinn en och en. Vinn så många som möjligt och var trogen i din tjänst. Aktivera dig.

- Gud välsigna dig!

 
Läs hela inlägget »

På måndag kommer jag att stå i korsningen Gamlabrogatan och Drottninggatan och dela flyers med budskapet om Jesus igen. Gud vare lov att jag hittat dit!

Nu har jag också hjälpt till och beställt traktater till Leif i Småland. Gud vare lov! Gå själv. Gå tillsammans med andra. Men gå! Fler ansluter sig och frälsar så sina själar genom att vittna om Herren. Ja, man frälser sig själv när man aktiverar sig för Jesus. Hela himlen följer med dig när du går, det kan jag vittna om.

Gud välsigna dig att komma ur din trygga kyrkomiljö eller privata kristendom. Den är bra men den hjälper inte de ofrälsta. Gå till dem.

En traktat är den bästa genväg till att nå människor.

 

Läs hela inlägget »

I dag meddelas det att utanför Bornholm och mellan Bornholm och Öland läcker det gas från Nord Stream 1 och 2. Pipelines från Ryssland till Tyskland. Det är ett läckage med 7 kilometers mellanrum. På tre ställen. Ett läckage på båda gasledningarna. Redan nu talas det om ett sabotage. Ledningarna ligger på ett sådant havsdjup att det bara är militära resurser som klarar av en sådan saboterande operation med attackdykare och ubåtar. Den danska militären rapporterar också om bubblor av gas från Östersjön i området från sina bevakningsplan. Det medför att inga fartyg kan gå för nära pga explosionsrisken. Det här medför i sin tur att sundet in till Östersjön smalnat av väsentligt, av säkerhetsskäl. Vid en militär konfrontation skulle Östersjöns infart betydligt begränsas och försvåras. 

Idag har den ryske talespersonen Dimitrij Peskov i Kreml sagt: "Detta saknar motstycke."

Vi förstår nog var till mans att detta kommer medföra att rysk närvaro i Östersjön med de två gasledningarna i fokus kommer att öka väsentligt och ganska omgående. Det här är ett sabotage och ett givet incitament. Jag skrev om detta den 22 september 2016. (Jag länkar den artikeln från min egen blogg här nedan.) Nu utvidgas den ryska aggressionen och får sin andra front mot väst i Östersjön och på svenskt vatten.

Vi står på randen till krig i Norden, vill jag påstå. Det här är mycket farligt. Vi är bara en skärmytsling ifrån en förveckling av oanade dimensioner. Den militära rekrytering Ryssland startat upp i dagarna står heller inte i proportion till kriget i Ukraina. Den är betydligt större. Varför? 

Det här är inte en separat enskild händelse. Det här är ett incitament och en förevändning för annat i ett större sammanhang. Väl planerat men också förutsedd.

https://www.thommyjakobsson.se/2016/09/22/ryssland-sverige-33476423

 

Läs hela inlägget »
Medan svensk massmedia letar svaghetstecken i det ryska samhället och i den ryska militära rekryteringen, så är det trots allt så att Ryssland just nu rekryterar det dubbla antalet av soldater som man initialt satte in i kriget mot Ukraina. 300.000 soldater! Det finns också uppgifter om att det dekret som Vladimir Putin signerat skulle gömma på en mobilisering av inte mindre än en miljon soldater. Att då belysa förekomsten av enskilda dissidenter eller enskilda förluster vid fronten är verkligen missvisande i sammanhanget. Det här är en upptrappning som bara inte får underskattas!

Soldater är utrustade med vapen. Det ligger i sakens natur. Massmedia målar gärna upp en bild av en rysk militär som saknar modern utrustning. Som lider förluster. Som trycks tillbaka. Här haltar beskrivningarna mot den förödelse ryssarna verkligen visat upp. Det motstånd västmakterna har kunnat uppbringa förtar inte på något vis den förstörelsekraft Ryssland äger. Det handlar möjligen mer om kvantiteter än modern utrustning. Men vad hjälper det när förstörelsen blir total? Det här är ingen tävling i teknik! Arsenalen står inte heller ensidigt i proportion till motiveringen till att vilja strida som massmedia likt en besvärjelse så ensidigt invaggar oss i. I krig måste en angripare bemötas. Låt oss inte luras: krig är krig och det breder ut sig!

Jag är rädd och befarar att Ryssland mycket väl har planer på ett två fronts krig. Det skulle göra situationen än värre. För Ryssland handlar det om dess forna jag, dess självbild och framtida existens. Här är man av historien ideologiskt motiverad. En självspegling som står över och värderas högre om än i ondska.

Kriget i Ukraina har gått in i en helt annan fas nu och jag är rädd för att den kommer att eskalera till ytterligare ett land. Det är inte troligt att Ryssland skulle sätta in ytterligare 300.000 soldater bara i Ukraina - än mindre sätta in en miljon soldater där. Då handlar det om något mera. Västvärlden lät sig luras sist av utfästelser om militära övningar med en hälften så stor armè. Nu har Ryssland allt att vinna. Eller förlora. 

Detta är en otäck upptrappning men Gud har allt i sin hand! 

 
Läs hela inlägget »


En broder kontaktade mig som nåtts av sin kallelse att sprida kunskapen om Jesus sin frälsare. Nu har jag hjälpt honom med en beställning av traktater. Underbart! Det finns så många hinder på vägen att övervinna men för den som fått en kallelse finns inga hinder. Det är ett verk av den Helige Ande som ger varje evangelist kraft till att övervinna allt.

Jag är så glad för min broder i Småland som tagit detta initiativ. Gud välsigne dig i ditt kommande arbete! Den Helige Ande som är den bäste strategen och den bäste koordinatorn leder arbetet i Guds rike. 

I går var jag förbi Gamlabrogatan i annat ärende och har väl aldrig sett så mycket folk på stan. Men jag var inte i tjänst. Mina armar och mina ben saknade då traktatbuntarna och ville inget annat. Den helige Ande är alltid villig. Köttet är ur dessa aspekter alltid så svagt.

Bli fylld av den Helige Ande! Bli en övervinnare. Bli en segervinnare. Bli en själavinnare för Jesus. 

 

Läs hela inlägget »

Dagen efter att jag skrev om driftstörningarna i kärnkraftverket i Ringhals så kom ett pressmeddelande från företaget Vattenfall som berättade att det var den mänskliga faktorn som orsakat det, dvs ett handhavandefel i kombination med undermåliga instruktioner. Först uppgav man att det var ett fel man inte tidigare haft och att det var oturligt att det inträffade nu. Att ingen illasinnad påverkan inifrån eller utifrån skett, det är då för väl.

Men är det inte Kärnkraftsinspektionen som är tillsynsmyndighet vid en så här stor driftstörning på ett kärnkraftverk under en incident och som äger både rätten och skyldigheten att utreda och uttala sig i saken - mer än osäkra svar av utövaren på en glidande skala? Utredningar i myndighets Sverige brukar inte heller föregås av enkla förklarings modeller hastigt framtagna för att ge ett snabbt lugnande besked. Utredningar i myndighets Sverige brukar ta tid. Saken upplevs nu närmast utagerad men med stora och vittgående konsekvenser.

Det är också så att det besked som initialt underläts att ges till förklaring över vad som hänt, oavsett sker på bekostnad av tilltron till att man verkligen kan sköta driften säkert. Varför offrar man den tilltron, isf? Vad finns det utifrån mitt resonemang för något som är en större sanning att skydda än tilltron till en säker drift? Tilltron till säkerheten som är det viktigaste av allt i en kärnkrafts anläggning att värna och saluföra. Vattenfall deklarerade också att man skall dela informationen om olyckans orsak och förlopp med världens alla andra kärnkraftverk framöver. Det väcker också förundran. Är inte det en självklarhet mer än ett hastigt försök till ett lugnande besked? 

Iran har återkommande anklagat Israel för att ha gjort intrång i deras kärnkraftsverk med påstådda driftstörningar. Det vet vi inget om. Påverkan av kärnkraftverk utifrån skulle i så fall vara möjligt och våra myndigheter har också varnat för intrång i viktiga svenska samhällsorgan.

Vad betyder det att den ryska regimen varnat Sverige för att ansöka om medlemskap i Nato med " vidtagande av militär tekniska åtgärder " som konsekvens? Vi har alla undrat över det uttalandet. Ringhals reaktor 4 är en energi producent av el till motsvarande två gånger Göteborgs stad eller till motsvarande hela Skåne. Det kan inte nog illustreras. Det är en omfattande driftstörning vi är med om och det sker i den mest spända av alla tider sedan andra världskriget och under hot från främmande makt - under en svår energikris då elproduktionen är den mest ansedda. Det måste få sägas.

Detta är inte ett ämne för konspirationsteorier. Det är alldeles för allvarligt för det. Men hanteringen av informationen väcker fler frågor än själva incidenten. 


 

Läs hela inlägget »

Den 29 augusti tidigt en måndag morgon när sommaren var över och kylan började tillta rapporterades det att värmaren i reaktor 4:ans tryckhållare i kärnkraftverket Ringhals gått sönder. Den som ligger i zon 4 där energipriset redan var som mest kostsamt. Ett driftstopp som just nu beräknas pågå till slutet av januari 2023. Ledningen för Vattenfall som driver reaktorn uppgav att de aldrig varit med om ett sådant fel tidigare. Är inte det ett märkligt officiellt uttalande? Det slår mot tilliten till säkerheten. Den psykologiska retoriken som är den viktigaste. Att felet uppstår just i ett läge där energin är så mest hårt ansatt uppgavs vara "oturligt". Jag hör dissonansen. Reaktorns prestanda skulle i motsvarande grad kunnat försörja två gånger Göteborgs stad eller hela Skåne region. Hur kan något sådan ske i detta tidsläge?

Minns ni förra vinterns rapporter om drönare över svenska kärnkraftverk och andra skyddsobjekt? För de flesta är det redan glömt. Jag såg själv en enormt stor drönare över Fåfängan vid infarten till Stockholms stadskaj, en tidigt kväll. På flera platser i Stockholm, Örebro och kring våra kärnkraftverk jagade polisen oidentifierade drönare med motsvarande militär prestanda eller för kommersiellt bruk. En verksamhet som sedan klingade av. 

Har dessa händelser ett samband? Sverige håller som bäst på att säkerhetsklassa sina verksamheter. Birger Claessons ord om att ett anfall mot Sverige skulle komma "när vi var som mest avrustade" gör sig påmind.

Vad har kunnat skett inifrån våra kärnkraftverk där åtkomst sker via intranät och internet eller via en strategiskt placerad mullvad? Det är klart att Vattenfalls ledning inte i alla delar kan redovisa för allmänheten om vad som har skett - om det har skett något sabotage. Det säger sig själv. Men i kombination med den ryska gasledningen Nordstream 1 - vilken står mer i fokus än själva kriget i Ukraina för Europa - så väcker den samlade bilden många frågor. Det räcker med en enda pressad eller felplacerad tekniker inne i våra kärnkraftverk för att en stor driftstörning skall till. Vi har redan en sådan!

Man talar mycket om nättroll som påverksfaktorer. Både den tyska och den franska kärnkraftsparken står still och skall avvecklas sedan tidigare tagna beslut. Så passande för den ryska regimen. En miljörörelse som lika väl kan vara infiltrerad av långt gångna manipulationer i samma riktning. Nu är faran med kärnkraften glömd och alla vill satsa på kärnkraft igen. En tidigare avveckling som nu ser ut som en tanke.

Det rapporterades från Tyskland om ett stort bageri som hade gått från 10.000 euro i elräkning till 75.000 euro i omkostnader under bara en månad. En galopperande kostnadsutveckling som inte kommer att hålla över vintern. Översätter vi det i reallönesänkningar kommer många att bli hänvisade till soppköken. Vår nuvarande statsminister talar om en förestående "krigsvinter".

Det ryska kriget mot Ukraina har rötter in i vartenda land i Europa. I var enda stad. I vart enda hem! Och ingen av oss kommer undan. Maten, uppvärmningen, drivmedlen, konsumtionsartiklar chockhöjs och inflationen gröper ur vår köpkraft med en ränta som ökar efter ekonomins lagar under sten på bördan. Lite längre fram får det genomslag i arbetslöshet. Då stannar Sverige och fattigdomen tar över.

Uppgav inte den ryska regimen när vi skulle ansöka om inträde i Nato att då skulle man vidtaga "militärtekniska åtgärder" mot Sverige och Finland? Jag påminner mig om det.

Vi ser hur förutsättningarna för en djupgående kris närmar sig. De kristna kommer att luttras och nöden drabbar oss. Vi kommer att behöva varandra igen och kommer att få renodla vårt uppdrag, vår kallelse efter umbäranden. Nöden kommer! Den kommer att rena motiven. Den kommer att rena kyrkan och stänga ner allt teatraliskt artisteri som inte hör hemma i Guds hus. Domen börjar alltid på Guds hus.

Det finns två typer av väckelser. Det är den som sunnanvinden för med sig och den som nordanvinden för med sig. Gud har allt i sin hand. 

Den som tryggar sig till honom ska finna skydd och vägledning.

 

Läs hela inlägget »

Det ligger över mig. Det ligger på mig. Som det alltid gör. Men nu mer än vanligt. Och jag repeterar:

2018 hade vi en inbrottsvåg i hyreshusen vi bodde i, väster om Stockholm. Vi som bodde där tvingades mer eller mindre in i en grannsamverkan. Grannarna satt i trapphusen om dagarna och vaktade våra bostäder. De som hade sådana arbeten och kunde. Allmännyttan köpte till och med in ett vaktbolag som vaktade husen dagtid. Ligan som härjade var sofistikerade och blev aldrig ertappade.

Genom en ingivelse tog jag med mig uppropet till vår grannsamverkan; Vi köper husen! Men Allmännyttan sysslar inte med fastighetsaffärer. Husen var inte ens till salu och var skulle vi få pengar ifrån? Ingen nappade på den befängda idèn.

Men den 14 april 2021 köpte vi fastigheterna för 247 miljoner. Med bankens pengar. Gud lärde mig något. Vaddå? Att han förmår allt!! 

Nu är det så att det ska till en biograf i Stockholms City. Och det ska finnas ett angränsande cafe`. Likt Citykonditoriet vid Citykyrkan som sorgligt nog stängdes. Jag tror inte man förstod värdet av den neutrala samlingspunkten då man la ned den verksamheten. 

Jag vet ännu inte hur det ska gå till. Om någon kommer med nycklarna bara så där... eller att den förestående krisen som nu går över vårt land skapar en så stor prischock att lokalerna bara vill överlåtas. Jag har sett Gud handla på nära håll. Han gör vad honom täckes! Jag är intagen av vad han förmår. Varje cell i min kropp ropar efter detta center. Ett evangelisationscenter för vår generation! Det är likt ett havandeskap. Det fyller mig med tro och hopp.

Äran till Gud!

 

Läs hela inlägget »

Jesus, vad skall jag dig giva? Vad kan du vänta av mig? Rökelse, guld eller myrra vore för lite för dig.

Kör: HERRE, mig själv jag dig dig giver. Du är min Frälsare god. Och du skall evigt mig äga. Ty du mig köpt med ditt blod.

Jesus, vad skall jag dig giva? Läppar som prisar min Gud. Fötter, som går dina stigar. Glatt går åstad på ditt bud.

Jesus, vad skall jag dig giva? Evigt jag tjäna dig vill. Hjärtats odelade kärlek. Allt skall tillhöra dig till.  

- Sångförfattad av Lizzie De Armond - W. A. Post -
 

Läs hela inlägget »
Gamlabrogatan. Här har många nåtts med evangelium. Ett pågående arbetsfält. Gamlabrogatan. Här har många nåtts med evangelium. Ett pågående arbetsfält.


I dag blev det fyra timmar i korsningen med evangelium. Duggregnet gjorde traktaterna blöta. Fem hundra blev nådda. Det blev många fina samtal. Korta som långa.

Flera jag talat med på stan är troende men inte döpta. De äger en gudsrelation men behöver avgöra sig. Tydligt avgöra sig i dopet. Det är ett stadigt bönämne nu att de ska vilja ge sina liv till Jesus fullt ut och följa honom i dopets grav.

En man bekände sig vara grekisk ortodox kristen. Han berättade att de har ikoner som man ber via eller till. Men varför krångla till det? Jesus är mer levande och närmare dig än du tror, svarade jag honom. Jesus lever och möts i en relation. I bön. Om en man har en hustru eller har en vän så talar man väl inte till  henne via en gammal bild som statiskt ska föreställa henne eller någon annan... du skulle närmast göra henne sårad ståendes bredvid dig. Jesus finns, tala med honom innerligt och direkt i bön. Materialisera inte Gud i trä och sten. Till slut blir antikvärdet högre än Gud själv och relationen blir till mystik.

Mannen såg ut att ha fattat poängen. Varför krångla till det.

Men mest grep det mig då en kvinna korsade min väg och ville ha en flyers. Jesus älskar dig , sa jag. Hon blev överrumplad och svarade; Gör han ? Ja, det gör han verkligen, svarade jag. Ja, jag känner nog det, svarade hon ärligt. Där fick jag vattna en gudsrelation som inte var uttalad men som nu blev mer påtaglig. 

Inte alla vill. En man gensvarade med emfas: Jag vill inte bli välsignad! Usch!! Ja, många brottas med de andliga frågorna så det nästan ligger utanpå kroppen på dem. Guds kärlek ska smälta ner dem och ge dem längtan. Det är många gånger de likgiltiga som är mest långt borta ifrån Herren - trots att Herren inte är långt borta från någon enda av oss.

En annan man fick beskedet; Jesus älskar dig! Han söker dig! Dessa klyschor!, gensvarade mannen. Det säger ni jämt!  Ja, men det finns inget annat sätt att säga det på än att Jesus älskar dig! Det fångar hela saken. Mannen blev tyst och fick svaret med sig och gick vidare.

Nu vill jag framdeles be för Arne som jag vet vill följa Jesus. Han har kommit till mig många gånger på stan. Ibland måste det till ett trossteg. Att ge Jesus ett kärleksbevis. Och att förlägga det beviset genom att begrava den gamla människan i dopets grav. Det finns inget större på frälsningens väg.

Arbetet fortsätter till Jesu ära.

 

Läs hela inlägget »

Jag har varit sjuk. Därför har all aktivitet legat nere. Men nu är jag aktiv igen.

Så i morgon kommer jag att stå i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan med mina flyers och påminna människorna om Jesus. Så basalt. Så viktigt!

Jag fick frågan i ett sammanhang vad jag tyckte om koran bränningar. Dessa provokativa pseudohändelser. I valtider sållar den frågeställningen möjligen ut partitillhörigheter och nyanserna i svaret röjer dig möjligen, om inte annat.

Men jag svarade;

" Min frälsare lät sig både skymfas, bli slagen, piskad och dömd till döden på ett kors. Men han bad endast en bön till sin Fader över saken; Fader förlåt dem ty de vet inte vad de gör. Min frälsare, Jesus Kristus, uppmanade å sin sida, sina profeter, att ta de profeter som levt före dem i föredöme i att utstå lidande. Det vidgar perspektivet och sätter en och en annan frågeställning i ett bättre sammanhang."

Ja, låt oss se på Jesus som har utstått så många invändningar (gensägelser) av syndare. Han är öm. Men inte ömtålig. Han är både tålig och mild.

Politiken kan inte hjälpa oss med evighetsfrågorna. Religionerna kan inte heller frälsa oss eftersom de inte har lösningen på synden. Den har Jesus tagit på sig. Därför erbjuds vi att gå till honom för vår själs välbefinnande.

Gud välsigne dig att leta dig fram till Jesus! Han är svaret också för dig.


 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Arkiv

Etiketter