_DSC9211-2.Mobilen

                      
                      
Några bibelord kring dopet

 

"Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden. I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta själar, frälsta genom vattnet. Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom." 1 Petrusbrev. 3:18-22.

                                                               *
"Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd." Markus 16:16.
                                                               *

"När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag, och hovmannen sade: "Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?"
Apostlagärningarna 8:36.

                                                               *

"Hela Judeens land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan."  Markus 1:5.

                                                               *

"De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen."  Apostlagärningarna 2:41.

                                                              

Ett bibliskt dop sker alltid frivilligt. Det utesluter därmed barndopet som aldrig sker frivilligt. Det bibliska dopet är "en begravning " som sker när man blivit frälst. Varför vill man döpa sig? Jo, man vill begrava sitt gamla liv och uppstå i ett rent samvete. Man begraver då alltid hela människan, dvs. hela människan doppas ned i vattnet och sedan snabbt upp igen. Man ska ju inte drunkna rent fysiskt. Dop betyder att nedsänkas. Vidare så står det i Guds ord att "den som tror och bliver döpt, skall vara frälst." Att bli frälst är ett val man gör.     Dopet hör till din frälsningen.