_DSC9211-2.Mobilen

2023 > 07

"Storheten ligger inte i vad man gör för Gud. Storheten ligger i att man gör det som Gud vill ha utfört. Med det följer en himmelsk välsignelse."

- Thommy Jakobsson -

 

Läs hela inlägget »
Foto: REINO JILLKER Foto: REINO JILLKER

På måndag eftermiddag vill jag gå ut i city med budskapet om Jesus igen. Jag skulle tro att jag är på plats strax före 15.00 i korsningen Gamlabrogatan- Drottninggatan och ett par timmar framåt. Det är angeläget!

Sverige och svenskarna står nu under hot och våra myndigheter pekar ut många länder bl.a Ryssland med ägarintresse av att det inte ska gå oss väl. Polismyndigheten uppmanar oss nu till och med att inte ha öronsnäckor med musik på när vi rör oss i offentliga miljöer, ifall något attentat skulle inträffa i vår omedelbara närvaro. Det är ofattbart att ta in! Vi är direkt och påtagligt hotade och vi vet inte heller vart kriget i Ukraina tar vägen. Vårt välstånd sjunker allt djupare för varje dag och vi upplever en apokalyptisk tid där också naturen faller ur de gängse ramarna.

Den enskilde behöver Jesus för nuet! Och för evigheten!!

Det brådskar.


 
Läs hela inlägget »

" Outside the will of God there`s nothing I want. Inside the will of God there`s nothing I fear."   A.W. Tozer

 

Läs hela inlägget »

" If you have lived to bring one sinner to Christ, you have not lived in vain. "

- Charles Haddon Spurgeon -

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: c.h.spurgeon
Här har tusentals blivit påminda om Jesus! Här har tusentals blivit påminda om Jesus!


Så är ännu en dag i evangelisationens tjänst till ända. Det följer en himmelsk glädje i detta arbete. Jag vet inte om det är änglar som sjunger men det är fullständig seger och hjärtat fröjdar sig. Ja, det sjunger i en förnyad tappning...

"Hör det rop som ljuder över hav och land, Kallar på soldaterna för Gud. De är ledda av Guds egen starka hand, ropar Jesus namnet ut! "...

Sången är åter aktualiserad likt en sång som alltid vill framföras, för att alla vill sjunga den. Typ så. Vad säger den mera?

Det är seger när vi går i Jesu namn, talar om hur kärleksfull han är. Seger åt de fallna Jesus giva kan, han regerar evigt här."...

Idag har jag delat ut 1000 flyers. Kan du förstå? Ja, det betyder att jag nått 1000 människor med budskapet om Herren. Du förstår vad meningsfullt. Jag har träffat offentliga personer som bekänt sin Kristus tillhörighet. Och de har fått styrka i påminnelsen om de eviga tingen. Jag är så tacksam för det.

Mångas ögon har tårats när de berättat om sina liv och när Jesus har fått vara med i samtalen. Det är som att människor berörs helt plötsligt där i korsningen. Man börjar att gråta. Ja, det är en helgad plats.

En grupp medelålders amerikanare ropade in mig till hörnet och frågade vad jag delade ut för någonting. "It`s all about JESUS!", proklamerade jag. De var troende amerikanare på visit i Sverige. Den ene mannen frågade mig hur jag hade kommit till tro. Min pappa var evangelist och visade mig på vägen, svarade jag. Nu femtio år senare står jag i samma korsning på gatan där jag blev frälst och vittnar för min samtid, svarade jag. Mannen började gråta av gripenhet. De sju var från Boston och de hade aldrig förväntat sig att möta kristna här i Sverige, uppgav man. "Du har gjort vår dag." "Vi ses i himlen. ", sa de när de gick. 

Mina vänner! Jag finner inte ord för denna mission. Det vilar ett Guds välbehag över den som jag inte kan förklara. Arbetet är uppburet av en sådan tro att vad som helst kan ske. Allt som sker är underställt den Helige Ande. Här finns inga egna ambitioner eller projekt. Det är bara Jesus i centrum! Det är enormt befriande. Man vet aldrig vilka dörrar som kan öppnas för evangelium om Jesus framöver eller under vilken omfattning.

Arbetet är långsiktigt. Det handlar om att bereda jorden. Och om att så ett frö. Fröet är vetskapen om att Jesus lever och vill befria alla människor ifrån deras synder och bördor.

 

Läs hela inlägget »

" Satan hates the true Christians for several reasons. One is that God loves him, and whatever is loved by God is sure to be hated by the devil. Another is that the Christian, being a child of God, bears a family resemblance to the Father."

- A.W Tozer - 

Läs hela inlägget »
Etiketter: a.w.tozer
Evangelisation.     Foto: REINO  JILLKER Evangelisation. Foto: REINO JILLKER

 
På fredag kommer
jag att stå i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan igen. Prognosen säger regn på eftermiddagen. Det är det enda som kan hindra. Men vi hoppas på regnuppehåll på förmiddagen och framåt.

Nu är det såningstid. "Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt. Men den som sår rikligt skall skörda rikligt." Det är lagen om sådd och skörd.

Var med i förbön att Stockholm åter evangeliseras. Någon ekonomisk gåva vädjar jag inte om eftersom utgifterna är obefintliga. En utomordentlig evangelisationsform som inte kräver så stora resurser. Gud välsigna dig!

- Väl mött där ute!


 

Läs hela inlägget »
Gamlabrogatan - Drottninggatan.   Foto: REINO JILLKER Gamlabrogatan - Drottninggatan. Foto: REINO JILLKER


Nu på måndag eftermiddag vill jag gå ut igen med traktaterna om Jesus och möta de hemvändande arbetarna i city. Det ligger över mig så! 

Man kan helt berättigat fråga; - Hur vet man att det är Jesus som talar och kallar på en så träget? Ja, jag kan bara säga att det går inte att ta miste på det. Det är så överväldigande och starkt. Det är ett kärlekens driv med mycket värme där en maratonprofil kan känna igen sig i ett pannben, i längtan att få det utfört. Det är en starkare signal än för flyttfåglars flytt som också griper hela deras varelse. Herren har något alldeles enastående som han utför i denna sak. Jag måste bara utföra det. Det finns inget annat.

Någon frågade förebråendes; - Varför räknar du dina traktater du delar ut? Tror du att Gud kommer att berömma dig för hur många flyers du delat ut på jorden, en dag? Man begriper inte. Man förstår inte det här. 

Gode Gud!! Så lite insyn en utomstående kan ha till ett verk som initierats av Herren. Det är egentligen en lika fåvitsk frågeställning som när samtiden till Jesu moder, Maria, frågade henne; - Vem är pappan till barnet du bär? Maria svarade säkert så här: - Men åhhh...förstår ni inte? Det är den Helige Ande. Han är över mig, han är i mig och han har överskuggat mig. Jag bär på den högstes barn inom mig och jag känner hans rörelser härinne!  

Gode Gud!! Hundratusentals traktater om Jesus ska bli utdelade till Stockholmarna vare sig han räknar dem eller inte!! Eller vare sig jag räknar dem eller inte. Det här är en såningsperiod. Då jorden bearbetas. Det är påkallat! Den kan vara kort eller lång relaterat till jordbruk i det naturliga. Spelar mindre roll.

Jesusnamnet ska ut i den korsningen. Drottninggatan - Gamlabrogatan. Där ska han bli känd och erkänd vara en frälsare, Guds Son.

Mäktig till att frälsa!

 

Läs hela inlägget »
Evangelium om Jesus!    Foto: REINO JILLKER Evangelium om Jesus! Foto: REINO JILLKER


Ännu en dag i evangeli tjänst. Ni anar inte hur viktigt och angeläget detta arbete är! Ja, man står mitt emellan tiden och evigheten - för att inte säga på tidens rand och påminner människor att göra sig redo för den tillkommande världen. För det är något alla måste erkänna; Vi ska alla dö en gång. Och det kan ske förr än vi anar.

Gud beslutade tidigt att skapa en ny tillvaro. En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Där rättfärdighet bor. Inte gästar eller finns i enstaka uttryck. Men hör till den tillkommande tidens verklighet.

Jesus stora uppgift var att ta bort synden ur våra liv. Att bära bort den som ett syndaoffer. Du vet; när vi går ombord på ett flygplan så får vi inte ta med bagaget in i gaten, övergången från jord till luftrummet. En bristfällig bild kanske, men synden måste i överförd mening lämnas kvar här i tiden innan vi lämnar jordelivet. Annars kommer vi inte in i Guds tillvaro och himmel. Där ska ingen synd finnas! Därför behöver vi renas. Jesus har redan gjort det verket för oss men vi måste på ett individuellt och personligt plan överlämna vårt eget syndaliv åt honom. 

Damen på bilden kan jag ha varit den sista att talat med om Jesus här på jord. Oddsen att leva längre försämras ju allteftersom vi blir äldre. Inte sant?

Ni förstår vilket viktigt och enastående uppdrag detta är. 750 flyers delade jag ut idag. Och många, många samtal som det inte är lovligt att sprida vidare. Gud vet allt!

Arbetet har bara, bara börjat!


 

Läs hela inlägget »
Evangelisation på Gamlabrogatan.       Foto:REINO JILLKER Evangelisation på Gamlabrogatan. Foto:REINO JILLKER


Idag från klockan 10.00 och framåt så är du välkommen att träffa mig i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan om du vill komma till tro på Jesus Kristus eller för samtal och vägledning som en redan kristen. Då finns jag där för dig!

Jesus har en öppen famn för dig. Han som kan förvandla ditt liv inifrån och befria från synd och inte som religionerna försöker göra genom övningar och krav som de lägger på redan kravställda människor. Jesus kom för att ge av sin frid! Det gör han genom att föda oss på nytt inifrån. Bättre kan det inte beskrivas! Ta emot Jesus idag och låt döpa dig i Jesu namn till ett nytt liv i gemenskap med honom.

Gud välsigna dig att öppna ditt hjärta för Jesus!

 

Läs hela inlägget »

Nu på onsdag så bär det ut igen i korsningen Gamlabrogatan-Drottninggatan med flygbladen om Jesus! Det är så glädjande att höra om hur fler och fler börjat förkunna Guds ord från talarstolar, vilka kanske inte var förväntade att göra det. U n d e r b a r t !! Låt oss uppmuntra varandra till det. Den andliga temperaturen stiger.

Pingsts ledare Daniel Alm "vill inte att engagemang frikopplas församlingsgemenskapen för det leder till att sekulariseringen förstärks "... Har du hört något liknande? Ett lightförbud om att evangelisera per rekommendation. "Ingen frälsning utanför kyrkan." En katolsk devis. Vad säger skriften, Guds ord? "Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn." ( Joh. 1:12 ) Det räcker inom ramen för missionsbefallningen, mina vänner.

Jag säger som Jesus sa till Herodes - som till och med tänkte döda honom; "Hälsa den räven att jag driver ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon, och att jag på den tredje dagen når mitt mål." ( Lukas 13: 32 ) Når mitt mål! Att alla människor ska bli frälsta.

Jag välkomnar istället Daniel Alm att komma med mig och dela traktater människor till frälsning i korsningen på onsdag. Det har mycket större värde för evigheten än sammanträden med imamer, katolska företrädare och annat religiöst folk som inte delar din tro, där ni ska försöka komma överens om något som kan passa er alla. En omöjlighet! Du borde begripa att det kommer inte att gagna Guds rike. Där Herrens ande är, där är frihet, frihet för de fångna!

Jag räknar att vara i korsningen vid 10.00-tiden.

- Gud välsigna er alla!


 

Läs hela inlägget »

"Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss. Vi äro på allt sätt i trångmål, dock icke utan utväg; vi äro rådvilla, dock icke rådlösa; vi äro förföljda, dock icke givna till spillo; vi äro slagna till marken, dock icke förlorade. Alltid bära vi Jesu dödsmärken på vår kropp, för att också Jesu liv skall bliva uppenbarat i vår kropp. Ja, ännu medan vi leva, överlämnas vi för Jesu skull beständigt åt döden, på det att ock Jesu liv må bliva uppenbarat i vårt dödliga kött. Så utför nu döden sitt verk i oss, men i eder verkar livet." (2 kor. 4:7-12)

Paulus talar här om förhållandet av att kunna vara ett kärl i bruk för andra. Det är lidandets återverkan och essensen på det han beskriver. Han talar här i vi-form och i ni-form. Lidanden är nödvändiga för en gudsmänniska. Lidanden som sker på så många olika sätt. Vi stirrar oss ofta blinda på just våra umbäranden och vid dess utförande och beklagar att de har skett på just det eller detta sätt. Allt lidande sker inte på samma sätt. Många lidanden tycks vara onödiga och triviala. Men lidandet som inverkan på en gudsmänniska är helt avgörande för denne. Gud vet hur han ska vårda sig om oss genom lidandets ugn. Det har vi många bibelord på. Paulus går så långt här att han säger; "Så utför nu döden sitt verk i oss. Men i eder verkar livet." Märkliga ord som rymmer djup av hemligheter.

Jag vaknade denna morgon med hjärtklappning. Hjärtat rusade i kroppen och mitt inre grät. Min själ kved likt tagen ur en omvänd mardröm. Jag var fullständigt sänkt av djupaste sorg. Jag trodde mitt hjärta skulle gå sönder. Men det var bara en dröm.

Jag drömde att jag kom in ett stort rum och längst in i rummet för sig själva satt min dotter i vuxen ålder med sin dotter bredvid sig. Ja, hon är vuxen nu men har ingen dotter i verkligheten. Den dotter som satt där bredvid henne var hon själv som barn. Fyra, fem år gammal. Hon satt alltså bredvid sig själv som vuxen. Hon var så fullständigt verklig och så levande som om att mötet skedde på riktigt. Mitt hjärta greps så fullständigt av glädje då jag såg henne. Och av den djupaste av djupaste sorg. All världens sorgeflor kan inte skyla den sorgen och saknaden. Jag vrider ur allt tyg. Och det skvätter på alla.

Jag gick fram till henne i drömmen och böjde mig ned i ögonhöjd. Drömmer jag eller är jag vaken, tänkte jag. Jag tittade in i hennes runda ansikte, såg hennes vita hår och jag mötte hennes klarblåa ögon. Av glädje. Hon log och jag smalt. Jag tog mina alltmer fårade händer och la dem om hennes kinder och vi sken ikapp av igenkännandets glädje. En kärlek inga hav kan dränka. Sedan drogs jag bort ifrån henne och vaknade. Jag tänkte vid mitt uppvaknande; Nu kommer jag att dö idag av brustet hjärta. Det här var för hårt. Jag träffade henne ju, liten som hon var.

Det var en riktig session där lidandet fick sig en påminnelse och en genomkörare - för hur ska vi kunna medlida med andra som kristna om vi aldrig erfarit lidanden? Det är en omöjlighet. Hur ska en gudsmänniska kunna äga medkänsla om han aldrig fått känna av och känna på? "Döden utför sitt verk i oss, men i eder verkar livet "...

Det stod klart för mig att så här har Gud ömma drömmar om sina barn utöver jorden all vaken tid, de som är på väg emot förtappelsen. De som vandrat bort ifrån honom. Min evangelistkallelse fick sig en rejäl lektion. " Thommy, du måste älska dem med min kärlek. I ökad grad." Här hjälper inte att projicera egna fel och brister i sin reaktion på andra. Då når man dem inte! En evangelist ska inte sanera synden men möta syndaren och erbjuda befrielse. Överdoserad av Kristi kärlek!

Att så påtagligt ha fått se in i min dotters klarblå ögon och se hennes leende av samhörighet och kärlek - om än för någon minut i en dröm fyller mig än med värme. Men samtidigt med en avgrundsdjup saknad. Här har vi himmel och helvete i samma möte. Ett möte Herren ständigt står inför. Av förlust. Av längtan. I kärlek. Därför behöver han tjänare som älskar syndare men som inte ser till synden. Den tog Jesus hand om på korset. Men därmed inte sagt att vi ska legitimera synden. Där går en gravvall och ingen ska simma däröver!

Förundra dig inte om du som kristen får lida. Du får lida på ditt sätt. Eller på den väg Herren funnit vara avvägd och lämplig för dig. Varför? För att du ska kunna föra liv till andra. Från död till liv!

Vi som kristna måste in i lidandet så att vi börjar känna och kan medkänna. Vi måste in i lidandet så vi kan medlida med andra. Gud behöver inga stolta förståsigpåare som tar avstånd från andra så fort de inser hur fel alla har - likt ett konsumentverk som testar av allt och alla. Han behöver krossade kärl!

Hesekiel förlorade sin hustru samma dag han fick besked om det. Vi vet inte hur hon dog. Vi vet bara att Gud inte förhindrade det och till och med upplyste om frånfället. Jag har aldrig hört en predikan om det. Lidande är tabu. Vi växer i tjänsten under lidande. Den är ofrånkomligt nödvändig.

"Herre , hjälp oss att kunna rymma både kärlek och sorg samtidigt. Dessa djup och höjder. Gör oss känsligare för din Andes inkännande av andra, hos andra och för andra. Kom med din Helige Ande och intensifiera uppdraget. Tiden är kort och arbetet är så stort."


 

Läs hela inlägget »

" One compromise here, another there and soon enough the socalled christian and the man in the world look the same."  - A.W Tozer-


 

Läs hela inlägget »
Etiketter: a.w.tozer


Har du tänkt på att flyttfåglar flyttar två gånger om året. Två gånger! Ja, vi har oftast bilden av att de bara flyttar en gång, påtagligt oroliga i sin gåslever, och det är när hösten kommer de drar härifrån. Så delar vi in deras liv. De som rastlöst brukar samlas på fält och invid stränder. Ingen vet vad det är som genererar startskottet. Plötsligt flyger de unisont bara iväg. Men de flyttar tillbaka också. För att bygga bo och samlas igen. En levande bild.

Mina vänner! Det kommer en ny besökelsetid. Det kommer en ny besökelsetid! Det kommer en ny besökelsetid!!  Ja, den Helige Ande talar så övermäktigt om detta. Han ökar på och höjer sin röst i frågan att jag nästan går sönder. Jag kan bara pantsätta "min egen kredit ovärdighet" i förtroende inför min samtid för saken. 

Jag har nu i flera år talat om en biograflokal i Stockholm som ett uttryck för en samlingspunkt dit människor kan finna en fristad och möjlighet att få möta Jesus. Gud vare lov! Vet du!? Gud kan skicka så mycket Swishpengar genom främmande telefonnummer att appen fullständigt kraschar för banken - om så vore. Gud har så många vägar han kan arbeta på att vi inte behöver bekymra oss om finansiering. Herren är en otrolig regissör när det gäller att förvandla vatten till vin, hav till torr havsbotten, förvandla murar till stenbelagda gator och till att vara ett värn i nöden. Han har bevisat i historien att han aldrig går att överträffa i allmakt. Det är så han bevisar sin styrka.

Jag leker med tanken likt ett barn i söndagsskolan som fått höra för mycket om Guds väldiga gärningar. Där Herren gör någon biografägare så trött på sin hemsökta lokal att han bara lämnar den ifrån sig. Ta den!  Eller under ordnade former: Den här ska ni ha! Här är nycklarna. Gud har skrivit på potentaters väggar förut. Gud vare lov! Och gett riket åt någon annan. Guds tider är inte alla tider. Men den är nu! Vi får överlämna med stor spänning på vilken väg och metod Herren väljer. Det är en fullständig förtröstan i det. Det är hans verk!

Den Helige Ande lämnar mig ingen ro i denna fråga. Och det är som att vi snart närmar oss. Jag väntar inte på Jesus omedelbara ankomst. Det finns för mycket kvar att göra ännu, innan han får komma! Så mycket ogjort. Skulle Fadern be Sonen om att nu hämta hem bruden är jag rädd för att han skulle insistera; "Men, ske inte min vilja, utan din! " Mänskligheten närmar sig djuren i sin framlevnad. En degenererad mänsklighet som är på väg att gå förlorad. Den måste räddas. Räddas de som räddas kan! "Och de som var redo gick in "...

Jag borde för länge sedan gett upp i frågan. Och hade säkert gjort det i mitt naturliga. Men Gud har något i beredskap som kommer att medföra att var och en som Herren kallar kommer att få glömma sig själv i en fullständigt uppslukande, helöverlåten tjänst för Jesus. Fråga de mest framgångsrika i världen vad det är som är livets tjusning. Att bli uppslukad av något! Det är ett genomgående tema under många synonymer. Makt, ära och rikedom. Mänskliga ledstjärnor. Men det handlar alltid om att uppslukas av något. Att vara 100 % verksam för något. I vårt fall för Jesus med hans oerhörda inneboende kärlek för andra människors frälsning. För syndare!!

Jag får sluta. Igen. Och för denna gång. Jag vet inte mer än vad jag skriver men är så förvissad om detta. Jag skulle vilja gå så långt att säga; Herrens hand vilar tungt över mig i denna fråga. Den är blytung. Och jag kan inte förlägga det vid sidan om mig själv när Herren lagt det i mitt hjärta med glödande kol som flammar upp och gör sig så mäktigt påmint. Jag tar eld!

"Lovat vare Herren genom historien! Tack Gud för alla dina tjänare som du haft din väg med. Den största av all ynnest. Framträd, Oh, Herre i vår tid! Förgör inte den gudaktige med den ogudaktige, utan rädda oss alla intill din dag !! "

Det finns ingen anledning att tro någonting annat heller, i hans intentioner för oss alla.

 

Läs hela inlägget »

"There are rare christians whose very presence incites others to be better christians. I want to be that rare christian."   A.W Tozer

 

Läs hela inlägget »
En såningsman gick ut. En såningsman gick ut.


Idag blev det några timmar med flygbladen om Jesus, vår dyrbare frälsare. Men idag var det tungt. En såningsman stöter på stenar i åkern och de måste lyftas bort. Det som är i vägen. Ja, en bild på hur det kan vara. Så du som är ny i frälsningen ska inte ge upp om du möter på motstånd. Fortsätt att sprid det glada budskapet!

Idag kom en man förbi mig på stan. Han hade ett par damtrosor runt huvudet. Han var säkert sjuk säger någon. Men jag är inte övertygad om det. Härom veckan hade vi en som lindade baconskivor kring en bok som han hade fått tillstånd av myndigheterna att bränna. Ett riksintresse och en världsnyhet. Men när han väl hade bränt den tog samma rättsvårdande myndighet honom i förvar. Han hade trotsat eldningsförbudet. Ja, vi kristna får snart vara beredda på att bli fängslade vi också. Man kan bli anklagad för vad som helst framöver men också gå fri med ett par trosor på huvudet och det anses vara normalt. Den sexualiserade människan vet snart inte vad som är upp eller ned. Det ena mer provocerande än det andra. Ja, det är en sjuk värld vi lever i. Räddas de som räddas kan!

En man frågade mig; Varför står du här ensam och delar ut? Jag svarade honom; Det har jag också undrat, så sent som imorse. Men det ändrar inte uppdraget, tillade jag. Så länge som det i liknelsen Jesus berättade om heter att "en såningsman gick ut för att så." EN såningsman! Så har var och en som går ut ett mandat.

Ja, varför kommer inte fler till? Varför kommer inte du med som blev vunnen för Kristus via en traktat och vinner andra? Har Kristus svikit dig? Eller har du lämnat honom? Du vet vad en enkel evangelist kan betyda för människor som är på väg i synd och evig förtappelse.

De väckelsekristna väntar på Birger Skoglunds profetia att den ska gå i uppfyllelse "från Smygehus till Treriksröset". Men väldigt få är såningsmän. Därför dröjer väckelsen.

Mina vänner! Det är mer troligt att ett ryskt angrepp väcker det svenska folket än en andlig väckelse genom sådd och skörd! Om inte de kristna sår evangelium kommer ogräset till slut att göra marken otjänlig av gifter och ogräs. "Medan folket sov, kom ovännen och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg." (Matt. 13:25-27.)

I ljudfilen jag lagt som ett ledmotiv för denna evangelisation så lyder texten: Hör det rop som ljuder. Vart ljuder det? Över hav och land! Du är kallad. Du är inkallad för mönstring till evangelisation. Fältet är så stort. 

En ung man, en broder jag aldrig sett förut kom fram idag på torget och sa likt ett sändebud; "Du bär mycket frukt.", Thommy. Sedan gick han. Han såg något jag inte kunde se. En troende broder.

Var med och bestäm dig framöver för att bli en själavinnare. Hur blir man det? Man är sig själv och man berättar det man vet om Jesus. 

Resten gör Jesus genom sin Ande!


 

Läs hela inlägget »
" Bered väg för Jesus på Gamlabrogatan." Foto: T. Jakobsson " Bered väg för Jesus på Gamlabrogatan." Foto: T. Jakobsson

Likt elden som vid stora bränder frigör frön i marken att de börjar gro, som under årtionden varit slumrande i det naturliga, så är denna sång kallande, väckande och mobiliserande idag. Sången väcker upp och förlöser i den Helige Ande. Han kallar dig!

När jag hittat texten för sången så är sångförfattaren okänd. Ja, det är så signifikativt. Det är naturligtvis den Helige Ande själv som står bakom sången och den som författat har fått stå tillbaka och möjligen fallit i glömska. Men sången finns kvar. Den är tidlös. Den får bli ledmotivet. 

Jag vill skriva ner hela sången här då det kan vara svårt att höra alla meningar från en gammal inspelning. Den är som ett gammalt ädelvin. Ojämförbar. (Sången är inspelad 1976 på Malmköpingsveckan.)

På tisdag bär det iväg till korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan igen med traktaterna. En frukost på Vete-Katten, sedan kör jag igång. Det är bara ihärdigt regn som kan sätta stopp för det. Äran till Gud! Den andliga temperaturen stiger. Den Helige Andes närvaro intensifieras och Jesus kommer till i vår stad och till människors frälsning. 

Hör det rop som ljuder över stad och land, Kallar på soldaterna för Gud. De är ledda av Guds egen starka hand. Ropar Jesus namnet ut.

  Kör: Jesus, Jesus fram med Jesus segerrika hand, Seger, seger, seger uti Jesu namn!

Det är seger där vi går i Jesu namn, Talar om hur kärleksfull han är. Seger åt de fallna Jesus giva kan, Han regerar evigt där.

Bliver kampen häftig och allt motstånd stort, Segern säkert kommer i hans namn. För vi gå mot fienden med allt Guds ord, Sjunger om hans stora namn.

Kom till Kungars kung och slut dig till hans här, Kungeliga trupper för vår Gud. Vi vill komma sjungande till himlen land, Vägen Jesus själv dit är.


 
Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter