_DSC9211-2.Mobilen

En god Gud!

"Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom." (Hebreerbrevet 6:11)

Alla har vi i någon mån haft någon äldre människa som vi känt värme ifrån under vår uppväxt. Låt mig få relatera.

Inte sällan uppvisar mor och farföräldrar en sådan oförbehållsam kärlek. I de bästa av världar finns det i alla fall någon i det förflutna som vi kan relatera till, mer än till andra i denna sak. Och det med värme. Vi lärde oss tidigt som barn att när man kom till en mormor, för att exemplifiera en sådan anknytning, så åkte man alltid därifrån med en överraskning. Det hörde liksom till det besöket under en stark förväntan att man säkert skulle få något. Hela besöket var inbäddat i kärlek. Med eller utan presenter. I skafferiet fanns det alltid någon överraskning eller en present i kammaren som man fick för att man var omtyckt och inte för att man gjort något särskilt. En tillstoppad peng. Man var älskad för den man var. Starka osynliga band knöts i en livslång kärlek som följer en ända in i döden.

Bibeln säger att det är omöjligt att behaga Gud utan att tro. Och vi måste tro att han belönar oss. Det är själva kärnan i tron. En god Gud, alltså. Är inte det religionens stora ämne egentligen, att behaga Gud? Och att vi ska vinna acceptans av honom? Men det står också att han lönar oss. Ja, be-lönar oss. Både ordet bön och lön rymmer det begreppet. Belönar. Det är där min illustration kommer in idag. Vi behöver inte köpa med oss en present till Gud då vi besöker honom. En blomsterkvast eller några goda gärningar vi kan referera till, i överförd mening. Vi får komma som de små barnen. Förbehållslöst. Gud är glad i oss som vi är och att vi bara kommer till honom. Det är riktig kärlek det.

Religionerna har så mycket krav på människan. Du ska gå än hit än dit. Du ska göra det och det för att uppnå acceptans. Många religiöst troende frågar mig om jag som kristen fastar. Frågan är fel ställd. Frågan är hur många gånger jag ska fromhetsträna innan jag kommer till insikt om att det inte hjälper med fromma övningar. Vi förblir likadana invärtes. Syndens natur som vi alla bär på går inte att öva bort genom fromma övningar eller genom dressyr. Synden måste tas om hand av Jesus på individnivå. Vad är synd? Det handlar om hög juridik inför Gud. Vår natur är synd. Hela vi, således. Jesus är svaret på dessa djupa frågor. Han är Guds eget offer för våra religiösa övningar som inte kan frälsa oss. Men han kan! Vi blir frommare och frommare på ytan, möjligen, men förblir likadana invärtes. Det kallas för kultivering. Religiös kultivering. Men ingen kultivering kan lösa syndanaturen, det vet du också om du är ärlig. Bara Jesus offer för oss och då vi erkänner honom i ett överlämnande av våra liv till honom. Till honom får vi alltid komma. Han som är förmer än en mormor. 

I dag kommer jag att gå ut i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan för att genom flyers nå människor med budskapet om en god Gud. "Gud gjorde stora tecken och under genom Paulus händer.", står det i skriften. Det är veckans ord. Gud behöver händer och fötter även idag. Låt oss stå till hans förfogande och vara ledda av den Helige Ande så att han kan utföra Kristi verk genom oss - även genom under och tecken! Låt oss inte vara förskräckta inför det. Frimodighet som har med sig stor lön. Och vad står det mer i skriften?

"Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet." (Hebreerbrevet 3:6)

Du som fått en traktat idag på stan. Ta vara på Guds kallelse till dig idag! Det kan vara din sista påminnelse! Han söker dig för att rädda din själ för tiden men också för evigheten, då vårt liv här på jorden är kort. Jesus ska hämta alla de som hör Gud till. Men han kommer inte att hämta hem synden till sin himmel. Då får vi samma elände där som här. Vi måste bli befriade ifrån synden i oss. Då får vi en evig tillvaro hemma hos Gud.

Det är ett renlighetskrav väl värt att beakta och det är fullt begripligt. Det är bara att se hur det ser ut i vår onda och syndfulla värld, så förstår vi det. 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Etikettmoln