_DSC9211-2.Mobilen

2023 > 12


"Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske." (Joh. 16:13)

God fortsättning på året. Om en handfull dagar så är vi redan inne i år 2024. Då har de sjuttio åren gått sedan Anton Johansson och Birger Claesson profetiskt talade om en förestående dom. Nåväl. Den ryska statsledningen hotade så sent som igår både Finland och Sverige. Hoten låter mer som löften om en förestående konfrontation än som tomma ord. Vi har inget löfte om förskoning. Guds egendomsfolk, Israel, har många gånger attackerats genom Guds straffdomar och försorg. Säg gärna emot mig om jag har fel. Det står dock i Guds ord - väl formulerat av Israels profeter.

Men vi ber och hoppas att Gud istället kan väcka en längtan genom alla de hundratusentals evangelister som visserligen ännu saknas, men som kan vrida historiens gång till lycka och inte till ofärd, i den Helige Andens kraft.

Jag håller fortfarande på med den tekniska biten av inspelningsutrustningen för att kunna spela in på YouTube. Ljudet har jag fått ordning på men en remote som tar emot signalen till kameran via en handenhet är inte kompatibel med kameran. Nikon har hittat en bugg, säger man. Och så typiskt att buggen ska bugga till sig just i min utrustning här och nu. Jag kunde visserligen köra via mobilen men nu ville jag höja kvalitèn och vi är snart nära en nystart.

Ja, jag kokar. Men inte av ilska. Jag kokar likt en uppdriven ångmaskin man gav till de yngre tonåringarna på julen, generationen före mig. Den lilla maskinen med skorsten och möjlighet till visselljud då vattnet i turbinen värmts upp tillräckligt med hjälp av metatabletter. Man kunde också koppla till en enhet med ett roterande hjul vid sidan om, där den förångade kraften kunde få hjulet att rotera och det våldsamt. Till den kunde man sedan koppla en liten ljuslykta. (som på bilden här ovan)

 "Ja, låt de mindre ljusen lysa, klart utöver vredgad sjö. Kanske någon nödställd sjöman, frälsas räddas från att dö! "

Så är det för en förkunnare. En ångturbin. Det bubblar och sjuder inom. Det bultar och vibrerar. Packningarna läcker under den inneboende kraften av den Helige Andes inflytande. Då förkunnare rör vid Gudsordet så är det som metatabletter, som kol för lokomotivet. Det glödgade kolet från altaret. Det tjuter och visslar i maskineriet. Inom. Och utåt! Lasten och tyngden spelar ingen roll. Hjulen kommer i rörelse. Det drar med sig alltihop!

Jag vill tala om den Helige Ande nästa gång. Lovat vare Gud! Han behöver komma till som i urkristen tid. Varför blir en förkunnare uppdämd? Därför att den Helige Ande inte fått komma till på länge. Han är en Ande av en nitälskande Gud. "Med svartsjuk kärlek trängtar han att ta sin boning i oss.", står det i Guds ord.

Det är livsfarliga egenskaper i en och samma person. I en kärleksfull och god Gud.


 

Läs hela inlägget »

"Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom." (Johannes 16)

Orden är hämtade från Jesus avskedstal. Ja, hur hårt det än måste ha känts för apostlarna så säger inte Jesus att det vore bättre om han gick bort. Utan det var det bästa för dem. Annars skulle inte den Helige Ande komma. Jesus värdesatte så högt hans närvaro i och ibland oss kristna.

Vad är den Helige Andens uppgift? Han ska överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom.

Hur mycket hör vi av den Helige Ande i modern kristen förkunnelse idag, i så fall? Vi hör möjligen mycket om honom. Men av honom? Synd är ingen dygd. Det var inte så det var tänkt. Likväl skulle den Helige Ande överbevisa om synd. Om rättfärdighet. Och om dom. En ur mänsklig synpunkt destruktiv verksamhet. Inte sant? Därför att det inte sker utan friktion och konfrontation. Om det finns synd måste det till försoning. Synd, orättfärdighet och dom. Tre negativa rubriker. Inte sant?

Modern kristenhet har fjärmat sig från den Helige Andes uppdrag. Den har ett sken av gudsfruktan men vill inte veta av dess kraft. Han, den Helige Anden, måste få komma till.

Jag vill nu önska er en riktigt God Jul och Nyårshelg. Jag ska genomföra fler inspelningar på YouTube fram över. Ni kan hitta mig på YouTube under @thommyjakobsson. (Klicka på länken) Där kan du också aktivera en prenumeration på mina inspelningar. Det kostar inget. Orden vill inte bara stanna kvar i skriftform. De brinner av eld! Den Helige Ande måste få mera utrymme. Och så mycket han vill. Den Helige Ande är så mycket mer än bara ett unisont tungotal på en Livets ord konferens. Vad åstadkommer det? Det är inte ett uttryck för stor andlighet. Det är som att sätta hela bilen full med folk och gasa med körspaken i parkeringsläge. En marsch på stället. Tungotalet är ett tecken för dem som inte tror, står det i skriften. Men för oss som tror är det inget uttryck för stor andlighet. Även kastraterna i Vatikanen kan sjunga unisont på beställning. Högre upp!!

Kraften är till för frimodigheten och konfrontationen med mörkrets makter. Det är något helt annat det. Vi fick den Helige Ande som en gåva men för att bli ett Jesus vittne. Att tala i tungor uppbygger. Men kraften är till för ett arbete och inte för att verka andliga. Vi ska verkligen titta på dessa aspekter framöver i förkunnelsen. Det är så angeläget.

Bed i juletid för alla ensamma. Alla sjuka. Julen, denna bredsida mot de ensamma, som sargar dem ännu mer. Denna högtid som var tänkt att påminna om vår Frälsare har blivit en tid av plåga för många. Barn under missförhållanden och uteliggare som än mer blir påminda om livets hårda väg. Jag tror inte Herren firar sin födelsedag. Han sörjer över just det som är den Helige Andens uppgift att bekämpa. Det är mer aktuellt för honom!

Guds ord är ett svärd. Dra svärdet ur skidan! 

Läs hela inlägget »

Jag vill dela några meningar idag med er av den Guds hängivne förkunnaren A.W Tozer. 

"If the Holy Spirit was withdrawn from the church today. Ninety five percent of what we do would go on and no one would know the difference."

- A.W Tozer -


 

Läs hela inlägget »


Nu har mikrofonerna kommit som jag blev rekommenderad av Scandinavien Photo att köpa för mina YouTube inspelningar. De verkar duktiga där - inte bara på foto - utan också på ljud. Jag uppgav inte att de skulle användas för evangeliskt arbete. Det hade varit ovidkommande för dem. Men man rekommenderade ändå rakt av dessa smidiga mikrofoner med det fina varumärket Hollyland. Holy land. Guds rike!  Ja, det är faktiskt två stycken mikrofoner och jag fick med två myggor också, som man kan ansluta till mikrofonen i sig. Enheten i mitten på bild är själva mottagaren som sätts på kameran och de två andra enheterna är själva mikrofonerna som drivs med radiovågor, så man kan vara helt mobil. De har en räckvidd på ca. 250 meter. 

Varför skriver jag så här? Varför kör jag bara inte, utan berättar allt? Det kan ju verka enfaldigt och pinsamt. För att ge dig ett exempel. Bara därför. Hur ska dagens Jesu lärjungar komma på fötter och genomföra sitt uppdrag om ingen visar dem? Du kan följa mig i spåren. 

Gud välsigna dig att ta Jesus missionbefallning på allvar. Be honom visa dig vad du kan göra. Gör då det han visar dig och låt det bli till en helig uppgift för dig. Den Helige Ande kommer att sätta sig på dig. Ja, det står så i Apostlagärningarna. Vi ska läsa om det så fort det bara går.

Imorgon är jag ledig och jag dras åt två håll. Jag vill ut på stan och dela ut traktater och jag vill spela in nästa avsnitt om Apostlagärningarna innan jag sprängs av ett inre tryck. Det är märkligt med den Helige Ande. Jag kan inte sysselsätta mig i tanken kring de bibelord som han gör levande, nu för tiden, för då väcker jag upp allt hans intresse för saken och jag blir totalt uppfylld av hans närvaro! Den Helige Ande är mäktig. Han är inte beroende av tider och stunder utan han väcks upp i all sin kraft, dygnet runt, om du närmar dig hans uppgift och ärende i tiden. Hör du mig? Jag lägger ju mig på dig för att värma upp ditt döda Kristusliv i ord och med tanke, min vän.

Gud välsigna dig att följa mig här på bloggen men också som prenumerant på @thommyjakobssonYouTube. Jag bryr mig inte så mycket om att tävla i antal följare. Jag har redan fler prenumeranter än vad Noa hade efterföljare på sin tid. Tio stycken. Men jag kan inte mäta mig med honom. Han hade bara åtta stycken följare. Så jag är mer än nöjd då vi lever i Noa och Lots dagar. Jesus är här när som helst! Är du redo? Det är inte följarna som ger stimuli åt en förkunnare. Det är den översvinnerliga kraften! "Ja, allt förmår vi i honom som ger oss kraft.", skrev Paulus. 

Det handlar om gudsnärvaron. 

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: hollyland lark max

" In the deep spirit of a man, the fire must glow, or his love is not the true love of God. The great ones of the kingdom have been those who loved God more than others did."

 - A.W Tozer -

 

Läs hela inlägget »

I dag har jag beställt en mikrofon som jag kan använda till inspelningar till You Tube. På så sätt kan jag höja kvalitén på inspelningarna. Jag måste få belysa några saker till ifrån Apostlagärningarna. Det är ett måste!!

Ja, kraften är större än budbäraren. Därför kan det ibland bli överslag i förstärkaren. Om en förstärkare har för kraftig utgång eller en megaheartz som inte står i proportion till högtalaren, då kan membranen slitas sönder strax innan ett skrän och ett brak. Rök kan uppstå och kopparspolen far rätt ut - mitt i högtalarens epicentrum! Det behövs högre watt. Ja, sånt kan ske. Den Helige Ande är full av intensitet. "Gud ger inte Anden efter mått." Ja, det är påtagligt. Men vi är mått. Men budskapet, det ber den Helige Ande aldrig om ursäkt för.

Gud vare lov! Jag ska förkunna för er om Stefanus och vi ska se på en annan mycket allvarlig sak bland apostlarna som inte är helt lätt.

Leif i Småland kontaktade mig och berättade att han delat ut traktater i Nässjö idag. Man blir så glad! Han går ensam och ställer inte in det han föresatt sig. Det är en gåva från Herren. Och åt Herren! Vi behöver flera sådana karaktärer.

Det verkar finnas så mycket som Herren vill föra fram genom den starke Helige Ande. Det trycker på! Det trycker på.

Det är svårt att sitta still.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: youtube

Den 4 december ordnade Stockholms Handelskammare ett symposium om tidsläget. Där medverkade bland andra marinchefen Ewa Skoog Haslum och talade om hotbilden över Sverige. Det var också rubriken över hennes framförande.

Vi lever i förkrigstid! Ja, det var ingen profet som sa det. Det var marinchefen. Annars är vi vana vid att säga att vi lever i efterkrigstid. Förkrigstid!  Hur kan man använda ett sådant begrepp? Det betyder att det ligger ett krig framför. Inte sant?

Ewa Skoog Haslum pekade på att den ryska marinen är intakt - trots kriget med Ukraina och att den ryska marinen ständigt övar i Östersjön på att blockera  hamnar och framkomligheten i Östersjön. Samtidigt påtalade hon att de hybridattacker som ständigt genomförs, utföres förnekelsebara. Hon belyste också att Östersjön är ett hav av infrastruktur på öppet vatten, där Sverige inte själva äger jurisdiktion. Den svenska militären ser heller inga förbättringar i de aktiviteter som främmande makt bedriver mot Östersjöstaterna.

Det är verkligen alarmerande och att vara alarmistisk nu är inte utan fog. Det svenska civilsamhället uppvisar ett yrvaket beteende då vi levt aningslösa i en efterkrigstid.

Jag tycker det är allvarligt och den kristne står inte utanför denna världsbild. Vi vet inte hur det kommer att eskalera.

Just nu så brinner jag för att spela in ytterligare undervisning från Apostlagärningarna. Ordet är så levande! Det är med det som när man gräver en grop och hittar vatten. Det rinner till mera vatten om man öser. Och när man hittar vatten vill man ösa, bildligt talat. Men jag har inte bestämt mig för om jag ska splittra upp mitt engagemang på det viset. Den typen av verksamhet kan lika gärna vara ett sidospår från det som är min kallelse, dvs att vara ute bland människor.  

Ja, ni som är intresserade får hålla utkik. Sprid inspelningarna vidare i den utsträckning de är bärare av något väsentligt.

 

Läs hela inlägget »

Detta är den andra delen i undervisningen över Apostlagärningarna som finns publicerad på denna sida. Undervisningen tar avstamp i den första delen som också finns på YouTube, under titeln: " Den helige Andens verk."

Var med och sprid budskapet i den utsträckning du tycker förkunnelsen kan väcka eller livnära andra kristna.

- Gud välsigna dig !


 

Läs hela inlägget »

Det är under stor irritation vi på morgonen har meddelat vännerna i Storvreta att vi i familjen råkat ut för covid. Det är bekräftat. Omständigheterna kring covid känner vi till vid det här laget.

Vi skulle åkt upp till Storvreta i morgon och träffa vännerna där. Herren har verkligen lett det så. Det är naturligtvis retsamt att i livets hårt reglerade scheman behöva skjuta upp saker på framtiden, också föraviserade utfästelser. Men vi tappar inte modet för det! Det är inte prestigen som är vår bärarm. Gud för sitt verk framåt!

Vi lever i fortsättningen av Apostlagärningarna, upplever jag, och vi ska ta upp kampen för evangeliums utbredande allt mer och mer. "Guds rike är invärtes i er ", sa Jesus. Ett märkvärdigt uttalande som vi bör ta till oss och tänka på. Det är där det ska in och upprättas i människors liv. "Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande." (Rom. 14:17) Därav den invärtes förklaringen av Jesus.

Herren strider för oss! Det gör också vårt immunförsvar just nu som är Guds nedlagda omsorg om oss. Vi tappar inte modet vid timliga nederlag utan behåller fästet och den ställning vi har i Kristus.

Vi får se om jag kan tala in något med enkla medel på You tube under morgondagen istället och från Apostlagärningarna. Guds Ande är verksam. Låt honom få vara verksam genom dig. Hindra honom inte! Herren manar gott för de sina.

 

Läs hela inlägget »


Nu är det dags igen! Jag har värkar.

Man säger åt mig att inte skriva om en biograf hela tiden. Det är tröttsamt att läsa om. Men jag bär på detta dagligen! Och nu värker det. Igen! 

Hur går det då med visionen, kan man undra? Jag ser ingenting. Ingenting, precis som förra gången jag skrev om behovet av en lokal i Stockholm. Jag förstår om ingen tror på detta. Jag tror ! Med en tilltagande tro - om så än jag inte under förutsägelse får rätt. 

De muslimska killar jag mötte på stan kallade Jesus för en profet. Det är för litet! Att vara en profet är ingenting. Att vara en profet är inget självändamål. Profeterna var synonyma begrepp med lidanden. Det är verkligen inget att eftersträva. Så jag framhärdar! Mänskligt sett är det en omöjlighet. Inte ens Hillsong som dammsugit frikyrkan på ungdomar kunde med sin potentiella ekonomi skaffa sig en biograf - fastän biograferna har det ekonomiskt svårt. - Är Gud med, då går det! Sela.

Mina vänner! Jag har en följeslagare som återkommande viskar åt mig."Din idè om en biograf för evangeliskt arbete kommer att bli ditt "Håkonsborg." Jag har inte brytt mig om den rösten. Jag vet att det var T.B Barratt som hade ett projekt som kom att kallas för Håkonsborgen på tidigt 1900-tal, men som det inte blev något av. Jag hade glömt av vad det handlade om eftersom det är så länge sedan jag läste om honom. Jag har tänkt att det bara varit Satans vanliga sätt att jämföra mig med Barratt och göra mig oproportionerlig inför mig själv, vilket inte lyckats. Högmod kallas det för. Jag har därför inte brytt mig om den rösten. Jag är ingen T.B Barratt! Det vet djävulen också.

Men idag så googlade jag på Håkonsborgen och fick igen veta att det var T.B Barratts projekt att bygga en kyrkolokal i Kristiania, nuvarande Oslo. Han brann för det. Thomas Ball Barratt, som han hette, fick den norske kungen Håkons välsignelse att åka över till USA för att samla in pengar till detta projekt, vilket han också gjorde. Därför kom det på projektstadiet att kallas Håkonsborgen. Men det blev inga pengar till bygget. Insamlandet kom av sig. Och bygget uteblev. Han blev andedöpt och väckelsen togs sig andra vägar genom Pingstväckelsen.

Men jag har inte tänkt att samla in pengar till en biograf/teater. Jag trotsar projekternas projekt och framhärdar! Titta på bilden här ovan. "Skulle då något vara så underbart att Herren inte förmår det? " Svara mig!

Jag såg förresten häromsisten en evangelist som för femtio år sedan hade lämnat sitt trossamfund men som sedan samlade människor under sitt gamla trossamfunds namn, stavade om varumärket, kopplade till ett swishnummer och genomförde ett upprop om väckelse bland gamla vänner, men där kontot till swishen gick in i det nuvarande sammanhanget, men med det gamla trossamfundets rubrik. Gode Gud! Är alla medel tillåtna i pengars namn?! Kan väl himlen lägga sin välsignelse till något sådant där man spelar på gamla strängar under "stulet varumärke"? Aldrig! Aldrig i livet. Och inte i det tillkommande livet heller.

Vi ska ha en lokal i Stockholm utan pengar, hör du att jag säger det, dit människor ska längta till! Det är ingen förutsägelse. Det är en utfästelse. Jag pantsätter mig själv i detta. Hör du mig?

Under tiden ska det delas ut traktater om Jesus så hela Stockholm får veta om Herren.

Var är du som ska vara med och erövra ny mark för Herren? Herren behöver dig och han kommer att förvandla dig inifrån om du säger ja till kallelsen.

Idag har min broder Leif varit ute ensam i kylan i Värnamo och delat traktater om Jesus.

Om du visste vilken välsignelse han drar ned över sitt liv och över andras!

Herren vare med honom!! 

Läs hela inlägget »

- Välkommen att ta del av denna förkunnelse. 

 

Läs hela inlägget »

"HERREN har låtit vår rätt gå fram; kom, låt oss förtälja i Sion HERRENS, vår Guds, verk." (Jeremia 51:10)

Jag har annonserat att jag ska evangelisera i korsningen Gamlabrogatan-Drottninggatan imorgon. Men det går inte. Jag måste tyvärr ställa in den då jag blivit så sjuk. Jag är verkligen däckad.

Men den Helige Ande är intakt! Han verkar alltjämt med rastlös iver. När människor ställer sig till hans förfogande så är han inte sen att svara.

Nästa söndag ska jag och Anne åka upp till vännerna i Storvreta. Då måste jag vara frisk. Så är det bara. Då ska jag om tillfälle ges berätta om arbetet med traktatmissionen.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: jeremia 51:10

"We are called to preach the Bible. Not to prove it. The Holy Ghost is all the proof we need."

 - A.W Tozer -

 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Arkiv

Etiketter