_DSC9211-2.Mobilen

Israel

"Så säger Herren, HERREN: Du är ju den om vilken jag i forna tider talade genom mina tjänare, Israels profeter, som i de tiderna, år efter år, profeterade om att jag skulle låta dig komma över dem. 

Men på den dagen, den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag giva luft åt min vrede. Ja, i min nitälskan och min vredes eld betygar jag det: på den dagen skall det förvisso bliva en stor jordbävning i Israels land. Då skola de bäva för mig, både fiskarna i havet och fåglarna under himmelen och djuren på marken och alla kräldjur som röra sig på jorden och alla människor på jordens yta. Och bergen skola slås ned och klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden. Och jag skall båda upp svärd mot honom på alla mina berg, säger Herren, HERREN; den enes svärd skall vara vänt mot den andres.

"Och jag skall gå till rätta med honom medelst pest och blod; och slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härskaror och över de många folk som följa honom. Så skall jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon; och de skola förnimma att jag är HERREN. "
Hesekiel 38:17-23

Den kristne står på Israels sida. Det är ofrånkomligt och inte bara för att detta är Jesu födelseland utan för att territoriet och folket har ett löfte över sig från Gud. Det kan ingen fysiskt bomba sig till eller ifrån. Det är ett Guds val. Därmed inte sagt att den kristne är emot palestinier. Men vi talar här om Guds löften. De är olika.

Men det finns en romantik bland de kristna som är svärmisk och osund - ja, den botas bäst genom att skaffa sig ett sommarställe där den mänskliga sinnligheten för upplevelser blir tillgodosedd. Denna svärmiska romantisering av landet Israel! Vi ska välsigna Israel. Det är riktigt. Men detta svärmeri utan perspektiv. Den är onykter.

Jag har rest omkring i Israel. Det är ett både kargt och bördigt landskap. Ett västerländskt inriktad land, mitt i ett annorlunda mellanöstern. Det är inget märkvärdigt med det. Det äger bibliska namn och orter som för en rätt in i historien och bibelordet. Och hör; många av dessa platser är framtida nyckelorter i det profetiska ordet! Platser för gudomliga skeenden. Vad betyder det? Jo, att där över har Gud förutsagt vad som kommer att ske, av gott eller av ondo. Låter Gud något ske av ondo!? Är en jordbävning något gott eller ont? Ja, den gör ont men den kommer att låta friskt vatten strömma ner till Döda havet när bergen rämnar. Det är av godo! Och att Gud igen får bli synliggjord bland människorna. Israel barn som likt vi förirrar oss!

Jag vet om kristna som så till den grad fått sin andliga syn att växa ihop med allmänmänskligt sinne för natur och skönhet och en förkärlek till Guds verk att de blivit svärmiska över Israel. De namnger sina barn efter städer i landet. De uppkallar sina företag efter gatukorsningar i Betlehem och de judaiseras. Ja, det finns kristna med tjänstegåvor som så förryckts under romantik. De ser det inte själva utan tror de uppnått den verkliga positionen i Kristus! De blir sedan för Guds verk obrukbara och uppslukas i den mänskliga förkärleken och lytet för ritualism.

Låt mig få lämna det. Förälskelser håller enligt vetenskapen i sig under 18 månader. Sedan vaknar patienten upp i förskräckelse över vad man hållt på med. Också en ny bil rostar till slut! För andra går ett helt liv till spillo i villfarelser. Uppvaknandet blir förskräckligt! Människor har under tiden gått förlorade som du var sänd till att vinna för Jesus.

Låt mig mig lämna det. Jag som kan kontrastera min egen svärmiskhet för allt vad som italienskt är med att säga; detta har inget med Guds rike att göra. Israel och det judiska folket har sin särställning och sina särskilda prövningar och det tilltalar oss kristna. Vi är en inympad del av Israel. Det säger Guds ord. Men lika lite som vi omskär våra söner då det tillhörde ett gammalt förbund, så låt oss inte tappa omdömet.

Dagens text är hämtad från en i historien sviken Gud. Händelsen kommer att ske i framtiden. Ja, det kommer att ske under det nytestamentliga förbundet - nådens tid. Texten talar om en kraftig jordbävning över Israel. Jordbävningen är här ett uttryck för Guds vrede. Jordbävningen är här Guds besjälade vrede! 

Så alla kristna svärmare som beter er som om Israel var det Nya Jerusalem, som kommer ner ovanifrån, bygg inte hus för missionmedel där! Det är bortkastade investeringar. Satsa dina medel och resurser på de som för budskapet om evangelium vidare! De som förstått att sätta målet högt och inte lågt. Hemfall inte åt grodperspektiv. Du vet att vi här inte har någon varaktig stad! Det hade inte heller Abraham, trons fader. Han som drog ut.

Jag ser ibland kristna reseledare, specialister på allt vad Israel kan erbjuda, både biblohistoriskt och profant hur de gör reklam för sig och landet. Det har blivit för dem en födkrok och möjligen en och en annan upplysning om bibelordet. Men det är som att slira på kopplingen. Man tar sig inte vidare.

Det är onykterheten jag vill åt. Fyllan. I andligt avseende åker dessa många gånger omkring rattfulla då smörjelsen skulle ligga någon helt annanstans.

Profeternas budskap har i alla tider varit att det är Herren som är stor. Inte Israel. Herren skulle vara stor ÖVER Israel! Israel var litet och folket utvaldes för sin ringhets skull. Därför missar svärmarna det centrala - även om också jag med stor förtjusning glädjs åt och ser hur Guds plan med det judiska folket och Israel tar sin form och fullbordan.

Du är satt att vinna människor för evigheten och inte för en jordiskt territorium! Det området sköter Gud om och har delegerat till sin ärkeängel Mikael för det.

Det är inte din uppgift. Du har annat ogjort arbete. Snart är din tid slut. Gör det som återstår.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Etikettmoln