_DSC9211-2.Mobilen

2016 > 06


Så här kan en fotosession se ut när jag fotar rovfåglar. Det är den vackra kärrhöken som står i fokus, denna dag. Det här är så långt ifrån den kontrollerade falkeneringen man bara kan komma. Rovfåglarna är extremt skygga och har stora områden som sina revir, men jag har ändå funnit ut några passage som de "patrullerar" emellanåt. 

Problemet med rovfågelfotografering är att man oftast är sedd innan man sett fåglarna. Men inte alltid, faktiskt. Kärrhökhonan höll på att flyga in i mig härom veckan. Ja, nu överdrev jag kanske lite men hon var bara cirka tio meter ifrån mig. Där fick hon syn på pliriga ögon bakom masken, drog vingarna åt motsatt håll, stannade till i luften och tvärvände. Därmed så var den platsen förstörd för den dagen. Det fanns inte en chans vid det tillfället att få till en bild med det här objektivet. 

Det är annars alla konturerna som är problemet. De måste man försöka bryta ner genom kamouflage. Kamerastativet och inte minst mina ögon röjer mig i den här "outfiten". Kärrhöken kan se en groda på femhundra meters håll i riktigt högt gräs. Det går därför inte att blotta hud större än ett ungerskt frimärke. Man blir röjd.

 

Läs hela inlägget »

Jag vill så gärna dela denna länk med er. Gå in i mötets senare del. 1 timma och 50 minuter, så missar du inget. Var välsignad!

"God is fighting for us, God is on our side, He has overcome yes, He has overcome, We will not be shaken, We will not be moved, Jesus you are here"...


http://tsc.ms/s1

 

Läs hela inlägget »

" Hör, det brusar av många folk, det brusar, såsom havet brusar. Det dånar av folkslag, det dånar, såsom väldiga vatten dåna. Ja, det dånar av folkslag, såsom stora vatten dåna. Men han näpser dem, och de fly bort i fjärran, de jagas bort såsom agnar för vinden, upp på bergen, och såsom virvlande löv för stormen.
När aftonen är inne, se, då kommer förskräckelsen, och förrän morgonen gryr, äro de sin kos. Detta bliver vår skövlares del, våra plundrares lott 
". Jes. 17.


Just nu genomför Storbritannien sin folkomröstning om ett för eller emot ett utträde ur EU. Det är bara den framförvarande natten som nu skiljer oss ifrån det framräknade valresultatet. Det handlar om ett utträde. Man kan inte gå in i något man redan är med i. Röstningen handlar alltså om ett utträde.

Texten från Jesaja jag refererar till är inte en beskrivning av en väderleksprognos - om än också det passande på Storbritannien denna dag. Guds ordet beskriver oron och turbulensen bland folk. Den här folkomröstningen har sin utlösande faktor i krigets Syrien, enligt det inledande kapitlet. Det låter oss Jesaja förstå.

Den ryska militären har i det syriska inbördeskriget, hejdlöst bombat in det syriska folket över Europas gränser och fått folkvandringarna att ta helt nya dimensioner i en politisk konfrontation med väst, under en Europeisk kollapps. Britterna går därför till valurnorna. Här är det många invecklade förvecklingar som ligger till grund för den tragiska utvecklingen. I skrivande stund drunknar hundratals flyktingar ute på Medelhavet som en direkt konsekvens. De politiska resurserna är små och uppslutningen är kaotisk. Ingen vill härbärgera dom. 

I Daniels bok står det om en bildstod. Fötterna var av järn och lera. Ihopblandat. En fullt begriplig bild och ett fullständigt uselt fundament för en bildstod. Ingen vettig byggmästare ställer en koloss på ett sådant fundament. Guds ord är träffsäkert i sina beskrivningar. Många befarar att EU håller på att upplösas inifrån. Men EU omformateras bara med större makt. Federation är nyckelordet. Gränserna är just nu av underordnad betydelse. Det kommer att ske en maktförskjutning. Den är svåröverblickbar i alla sina faser och delar. 

Det står skrivet om ett andra vilddjur i Uppenbarelseboken. Om det finns ett andra vilddjur så måste det finnas ett första vilddjur. Makten skulle förläggas till ett andra vilddjur "som utövade det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn". Det ena uppstod i havet - folkhavet. Men det här odjuret skulle stiga upp ur jorden. Jorden... Det är just det som det handlar om. Folken som söker sig en tillvaro. Makten över tillvaron! Det är mer än allegori. Bildspråket visar också på att det handlar om en religiös makt. Vad förebådar det? Turbulens. En stor kris, naturligtvis. Vilddjuret ur jorden stiger upp. Här har "det andra vilddjuret " en makalös teknologi till sitt förfogande. Det ligger i fas med tiden och framträdandet och för att det skall få förmågan till herravälde! "Det förmår både stora och små", står det skrivet.

Våra smartphones är fram till idag den värsta uppgiftsröjare. Den vet mer om dig än du anar. Den kontrollerar allt om dig via appar, internet och "moln". Allt! Den bevisar hur du tänker och hur du söker välja bort det du inte vill säga. Medan du selekterar efter bästa förstånd, skärskådar tekniken dig och dina avsikter på själsnivå. Det syns slutligen i "Molnet". Vilket passande namn. Ointagligt.

Texten här i Jesaja har många "såsom". Omvälvningarna måste beskrivas i allegorier med andra illustrationer. Det är många "såsom" i texten. Men det skall förstås då det sker. 

I Uppenbarelseboken 13 talar Johannes och han börjar varje sats med ett "och ". Ja, står inte det lilla bindeordet för ytterligare scenarion kopplade till de tidigare beskrivna händelserna? Det vill säga en diabolisk utveckling. Och. Och! Och!! 

Det andra vilddjuret är synonymt med ett antikristligt system som bibeln upplyser om. Det har predikats om det i århundraden. Nu tar ingen notis.

Det är ett obegripligt tidstecken!


 

Läs hela inlägget »
Brun kärrhök, hane. Brun kärrhök, hane.

Klickbar bild. Titta på den blicken.


 

Läs hela inlägget »
Etiketter: brun kärrhök
Lärkfalk jagar en kråka Lärkfalk jagar en kråka

 (Klicka på bilden för bättre upplösning.)

Bilden är tagen med Nikon D800E. 600 mm f/5,6 1/2500sek, ISO 400.
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: lärkfalk
Fiskgjuse Fiskgjuse

Idag fick jag tid över att besöka fiskgjusarna igen. Men besöket blev kortvarigt. Den utsökta platsen för denna vinkel är också högfrekvent besökt av myggor. Jag står i det närmaste i ett träsk när jag fotar. Jag fick avbryta. Men kvaliten på de framtida bilderna från detta rede ser lovande ut. Bilden är tagen med Nikon D800E, 600 mm bl. 8,0. ISO 400 1/1600 sek.

Fiskgjusen ligger lite senare i fas i sin häckning än de andra rovfåglarna, så det kommer bli fina tillfällen till vackra bilder härifrån, när ungarna matas. Klicka gärna på bilden. Så skall det se ut.

Glöm inte hemsidans första sida. Där lägger jag också upp bilder. Fågelbilderna hamnar sedan i mappen för Fåglar under Galleri.

.

Läs hela inlägget »
Etiketter: fiskgjuse

Evangelium skall predikas för alla folkslag. Det är inte bara en from önskan. Det är något Gud har bestämt. Det står skrivet i Guds ord - därför kan vi gå på det Ordet. Därmed inte sagt att det alltid går smärtfritt. Men Herren är alltid med! Det är det avgörande och stora.

Här en länk till arabiska program där evangelium förkunnas. Det är broder Mose som är väl insatt både i Koranen och i Guds ord, som vägleder och upplyser om Guds vilja i Kristus Jesus.

Så till mina arabisktalande vänner, lyssna i tro! Att lyssna i tro är det forum som Jesus Kristus kan möta dina behov. 


https://www.youtube.com/watch?v=zYdtrTc1KAo&list=PLvBH6Pbsmt_sqtQwZrMfWuijSm-1gk3_1

 

Läs hela inlägget »

Det finns inom alla mänskliga sammanhang en fallenhet för kultur. Begreppet står för mänsklig kreativitet och skaparförmåga men det står också för något negativt då det ordinära genom en kultur sätts ur spel. Man brukar då tala om att det har utvecklats "en egen kultur". Det kan handla om en utvecklad praxis som över tid i förhållande till ett regelverk står i bjärt kontrast till de förordningar någon ville värna och upprätthålla. Kultur, som betyder att odla, har sina tidsaspekter. Allt sker inte över en natt. Rom byggdes inte heller på en dag. Den "egna kulturen" smyger sig på och kan med ett förödande slag framstå under katastrofala förhållanden. En haverikommission får sedan i uppgift att skärskåda hur regelverk åsidosatts under en negativt utvecklad kultur. Men då är katastrofen redan ett faktum.
 
Inom olika säkerhetssystem är ett regelverk helt avgörande. Ett kärnkraftverk, till exempel, har sina rigorösa säkerhetsföreskrifter för att undvika en katastrof. När man tummar på föreskrifterna och kringgår dem kan man försätta en hel värld i fara. Bilden är lättbegriplig. Den egna kulturen skapad vid sidan av, kan vara farlig och förledande, då den långsamt och okontrollerat utvecklar sig själv. 
 
Igår helgonförklarade den Katolska kyrkan efter mer än 600 år ytterligare en svensk avliden nunna. Påven Franciskus deklarerade i Guds och i Petrus och Paulus namn att kyrkan lagt en svensk nunna till gruppen av den katolska kyrkans helgon. Det är ett inslag för den katolskt troende världen. Inte för andra. Det sätt som den katolska kyrkan konstruerat företeelsen av helgon är just en sådan egen kulturfråga och inte en strikt teologisk fråga, eftersom det inte finns några bibliska dokument som stöder den processen i Guds ord. Tvärtom. Redan i Gamla testamentet framhålls Guds stränghet ifråga om att kontakta de döda. Döden är en gräns. Annars vore inte äktenskapet upplöst vid död. En per definition saligförklarad eller ett helgon borde då i rimlighetens namn förbli i sitt heliga äktenskapstillstånd. En orimlighet. "Tills döden skiljer oss åt ", uppger Guds ord. Då upphör det jordiska och handfasta. Allt annat är avarter.
 
Alla är inte kristna. Alla är inte heller katoliker. De är således inte två synonyma begrepp eftersom stora delar av kristenheten inte praktiserar helgondyrkan, än mindre bär med sig den föreställningsvärlden. Vi får lära oss begrepp som aldrig ifrågasätts. Vad är en nunna för något? Vad är ett helgon för någonting? Är det en bibliskt förordnad funktion eller endast sanktionerad av den katolska traditionen? Har dessa begrepp en verklig förankring i Guds ord? Vi kan inte legitimera en företeelse bara på allmänt goda grunder. Här hjälper det inte med heroiska insatser för mänskligheten. Här räcker det inte om än så många räddade judar undan förintelsen. Här räcker det inte med om aldrig så mystiska och vidskepliga belägg. Vi kan inte kultivera fram gudomliga lösningar. De måste vara gudomligt presenterade. Katolska kyrkan refererar till traditionen och till kyrkofäderna - som om det var samma sak som ett gudomligt förordnande. 
 
Katolska kyrkan framför uppgifter om att den nyinvigda nunnan skulle ha bidragit till helandet av en pojke från cancer och besökt honom från andra sidan livet i denna välgärning. Jag är glad för pojken och att han lever men Gud arbetar inte så. Och han skulle aldrig tillämpa en metod han själv förbjudit. En är medlare mellan Gud och människan. Det är Jesus! Gud kan sända änglar till vår hjälp. De är de enda som är verksamma med en envägskommunikation med en levande människa - förutom Herren. Änglar dikterar du inte. Änglar tillber man inte. Änglar frammanar man inte. Att trotsa det förhållningssättet är spiritistiskt och hör hemma i en ond andevärld. 
 
Nekrologer är alltid obalanserade. Det ligger i vördnadens natur att skönmåla de avlidna men ger inte det minsta rättvisa åt personen som avlidit. Med tiden blir det naturligtvis inte lättare att ge rättvisa åt en persons verk och liv. Här kan man redan i källhänvisningarna se hur författare till biografier över famösa personligheter är färgade redan vid val av källmaterial - trots att man gör bruk av tesen att forska objektivt. Det finns ingen objektivitet! Här har den svenska nunnans alla kända dygder grävs upp inför utnämningen. Utnämningen till vad? Att helt plötsligt börja höra bortom döden och bli verksam postumt? Hon saligförklaras och blir till ett gudomligt väsen - både som sinnebild och till sin funktion. Vad är till- bedjan för någonting? Det har aldrig varit något neutralt. Kulten är alltid höghelig var du än vänder dig oavsett religion. Tillbedjan är Gud förbehållet och vi har fått lära oss av apostlarna och profeterna och genom Guds ord att vi skall hylla Sonen - Jesus Kristus. Här finns det inget utrymme för kulturella avarter. Vi står på helig mark och ingen kan frånta Gud den ordningen. Här får också frikyrkan se upp i sin kultur av tillbedjan av den helige Ande. Han äger inte den platsen i tiden. Han pekar bara på Sonen. Så lätt det blir kultur av verkligt heliga ting och risk att kommande generationer hamnar fel i sin gudsbild. Ära Sonen så att han inte vredgas! Det står så i Guds ord. Aldrig har jag hört någon förkunna om det påbudet och vad det kan föra med sig. Det måste betyda något eftersom det finns en motsats.
 
Igår bar man fram benbitar från nunnan som helgonförklarats i samband med ceremonin. Det gör man i ett sammanhang där man också delar Herrens måltid för att påminnas om hans död och uppståndelse. Ingenting är heligt längre då allt kan vara heligt, bara det vunnit den organiserade kyrkans acceptans. 
 
Om det hade funnits några profeter kvar så hade de pekat på det inkonsekventa och otillbörliga. Men de kan inte längre skilja på höger och vänster. Fler och fler blir tjusade av den religiösa kulturen och alla dess avarter. Varför? De har satt mer och mer värde på annat än Jesus Kristus.
 
Vilken förlust!!
 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter