_DSC9211-2.Mobilen

2015 > 07

Ormvråk Ormvråk


Ormvråken hör till en av våra vanligaste rovfåglar. Vi ser dem på stolpar längst med vägen, där de som stationära opportunister inväntar ett gratis kadaver eller ett byte i rörelse nedanför klorna i gräset. Minsta möjliga insats verkar vara måttot. Det ger ingen särskilt god images till fågeln. Den är inte som duvhöken blixtrande i sina upptåg. Men skenet bedrar.

Den andra posen vi ser ormvråken i är i högt majestät. Då cirklarna den högt upp med vindarna och ses glida i kungsörnens spår. Oöverträffligt!

Idag tog jag denna bild. Ormvråken blev synlig då den ryttlade över en äng, nere i Vara trakten. Jag stannade bilen och greppade min kamera. Vråken dök och försvann i den djupa sädesåkern.

Men jag hade positionen på honom. Jag inväntade. Och när han lyfte igen blev han varse mig. Han bytte "fot", gungade till och ändrade kurs. Då fick jag bilden. Han tittar till synes rätt in i kameran.

 

Ett ljuvligt möte. 

 

Läs hela inlägget »
En klassisk växeltavla från förr En klassisk växeltavla från förr

Här en bild jag tog i Grekland för några år sedan. Tavlan över de aktuella växlingskurserna vittnar om tiden före euron. Kanske skylten får tas fram igen från baksidan av växlingskontoret och den nationalistiska grundfärgen målas över i blå-vitt. Greklands egna färger. Nationalism är inget entydigt begrepp längre.

Det sägs att grekerna fram tills nya lån kan ges har 450:- per person att leva av. Det gäller från och med starten av denna vecka. Sedan är pengarna helt slut. Även de pengarna är lånade och eventuellt nya lån skall också betalas igen. Det verkliga kapitalet som funnits har för länge sedan lämnat landet. Man talar nu från olika håll om att påbörja humanitära bistånd för att lindra hunger som i sådana lägen inte låter vänta på sig. Hela det grekiska banksystemet står under konkurshot. Man tror knappt det är sant.

Vi minns 90-talets Jugoslavien som bröts itu då Josip Broz Tito avled - mitt i Europa. De religiösa motsättningarna var för stora och inbördeskriget blev ett faktum. Grekland har inte den problematiken med etniska och religiösa motsättningar. Men det är en nygammal demokrati och de unga har en helt annan livsinställning än de äldre. De unga har också lättare att finna nya vänner och lika barn leka bäst, heter det ju.

Grekerna som jublar över att demokratin segrade igår då 60 % av befolkningen röstade nej. Man röstade egentligen nej till ett icke självbestämmande. Folket röstat nej med de grekiska politkernas höga svansföring i att pantsätta hela landet till förmån för bättre lånevillkor. Det har EU möjligen förstått men har inga styrverktyg. Grekland som har ett enastående bra förhandlingsläge och kan stjälpa hela EU samarbetet med folkets röst i ryggen. Röster i ryggen. Rösten på ryggen är som "raggen på bocken Javan". Demokratins vagga som betyder folkvälde. 

De grekiska fiskarna som den senaste tiden klagat över att deras fiskenät är tyngda av människokroppar, av liken efter de som flytt över Medelhavet i hopp om en bättre framtid, sitter snart i samma båt. Vilken situation.

Det är befängt att tro att ett helt land på kort sikt skall kunna reformeras utifrån ett sådant läge som Grekland befinner sig i. Motsättningarna är alldeles för stora. De politiska, de patriotiska och de nationalistiska. Det finns ingen bärighet i den ekonomin relaterat till euron och EU kan inte försörja Grekland på sikt. Ekonomierna är inte kompatibla. Är Italiens det? Spaniens och Portugals? Det får vi veta inom en snar framtid. "Bygget med järn och lera", som bibeln talar om. Det är inte "järn från Norden" och terracotta från Toscana. Järnet från Norden finns i ett helt annat sammanhang.

Europa har fått en tiggare av ett helt annat format i det egna Europeiska huset. Händelseutvecklingen har spelat de europeiska politikerna ur händerna och vi vet inte riktigt hur det kommer att utveckla sig framöver. Ryssland ses som en möjlig bundsförvant. Det är verkligen ingen omöjlighet. Vem har sagt och bestämt att Ukraina hör till Europa? Det finns andra konstellationer som är helt bortglömda. Europa är ingen kontinent relaterat till en samling upplösta nationalstater. Europa är ett gammalt område som behärskades av Rom med anspråk på härskarmakt. Skandinavien hörde aldrig till det området. Det gamla Rom har inte dagens Europa som karta. Det är där som turbulensen har sitt egentliga nav. De bakomvarande processerna är primärt andliga - hur andligt det än kan låta, och blir därför komplexa i det synliga. När den andliga världen "griper in i den synliga" så blir det turbulens. En man blev fri från demoner och fem tusen grisar störtar till havs. Irrationellt men påtagligt, för att exemplifiera från en biblisk text. Vissa stater kommer att gå ur EU och andra aktörer kommer att äga en helt annan dominans - utan jämförelse med befrielsen av mannen från Dekapolis, förstås.

EU-projektet som skulle vara garanten för efterkrigstidens länder och dess befolkningar upplever nu en verklig renässans för nationalismen. Av egoistiska skäl. Frihet, jämlikhet men inte broderskap. 

Man kan också undra hur ihålig vår svenska välfärd är när vi utanför euron korrigerar vår egen ekonomi med hjälp av minusräntor. Vad är det för någonting? Minusräntor - som om något inom den finansiella världen skulle vara gratis? Det är en fälla. En snara.

Ja, min slutmening i denna text får vara lika plump som när en större tragedi har inträffat någon annanstans: - Inga svenskar fanns bland de omkomna.

Vi är ju ständigt, också vi, oss själva närmast. 

Läs hela inlägget »

Då tiden närmade sig att David skulle dö, befallde han sin son Salomo och sade:  "Jag lämnar nu denna världen. Var stark och visa dig som en man. Håll fast vid vad Herren , din Gud, befallt dig, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och föreskrifter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig, så att Herren kan uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: Om dina barn ger akt på sin väg, så att de vandrar inför mig i trohet av hela sitt hjärta och av hela sin själ, då skall det aldrig saknas en ättling till dig på Israels tron. Du vet också vad Joab, Serujas son, har gjort mot mig, och vad han gjorde mot de två befälhavarna i Israel, Abner, Ners son, och Amasa, Jeters son. Han dödade dem och utgöt blod i fredstid, som om det hade varit krig, och lät blod komma på bältet som han hade omkring sina höfter och på skorna som han hade på sina fötter, som om det hade varit krig. Gör efter din vishet och låt inte hans grå hår fara ner i dödsriket med frid. 
Men mot gileaditen Barsillajs söner skall du visa godhet och låta dem vara med bland dem som äter vid ditt bord. För så gjorde de mot mig när jag flydde för din bror Absalom. 
Vidare har du hos dig Simei, Geras son, benjaminiten från Bahurim. Han uttalade hemska förbannelser mot mig den dag då jag gick till Mahanajim men kom sedan ner till Jordan och mötte mig. Och jag gav honom min ed inför Herren och sade: Jag skall inte döda dig med svärd.  Men låt honom nu inte bli ostraffad. Du är ju en vis man och vet vad du bör göra med honom, så att du låter hans grå hår med blod fara ner i dödsriket."  1 Kungaboken 2.


Kung David är på väg ut ur tiden. Här talar han till sin son Salomo som på ett märkligt sätt får sin kungavärdighet konfirmerad under profeten Natan och Batseebas överensseende. En märklig historia som i sig påminner om ett annat mänskligt initiativ, då Jakob fick förstfödslorätten genom mamma Rakels och Jakobs eget upptåg hos pappa Isak. Till synes tillfälliga händelser får oanade och vittgående konsekvenser. Den ene går in i ett särdeles patriarkat. Den andre blir den glansfullaste kungen genom tiderna, bortom Guds eget förakt för mänskliga kungasäten, sedan Samuels dagar. Gud är inte omöjlig. Han är möjlig! Sela.

Det vilar något sorgfullt över Gudsmännens utträde ur tiden. Inte så för Gud som finner behag i den, för Dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas död. Ps.116:15. Det säger oss samme psalmist, konung David. Men för oss? Nej, det hjälper inte hur praktfullt slott Salomo än bygger, så är det med vemod vi tar farväl av David. Tinnar och torn hjälper inte. Cederträ och bladguld. Urim eller tummin. Kopparbäckenet som aldrig vill sluta att ärga vid dopets ifrågasättande i tiden, vid klåfingriga och smutsiga teologiska fingeravtryck runt baljans form. Avsaknaden av David... De dyrt köpta Gudsmännen. De som Gud handstöpte och som vi lärt känna på bibelns blad. Kung David som här annars är ganska så upptagen med sin egen verksamhet - ända in på slutet. Också det en lärdom för oss att hålla ut intill tidens slut. För merparten av det som David instruera Salomo handlar om hans egen tjänst och verksamhets värderingar och mindre om Salomos framtid. David hade ändå ägnat en hel del tid åt att inskaffa det som Salomo sedan kunde bli kung över, det skall också sägas naturligtvis. Men någon förvärvar, någon ärva, tredje generationen som inte vet bättre fördärvar.

Det finns en mening som sticker ut och som är en profetisk vink. David säger till Salomo: "...du är ju en vis man". David var inte hemmablind. Vi vet av historien att Salomo drömmer senare en dröm om att Gud uppenbarar sig för honom. Då var David redan död. Gud ber honom önska sig något. Ja, då önskar han sig visdom. Det hade David redan omnämnt som en personlig utrustning i Salomos liv. Det är gripande.

Salomo svarar Gud i drömmen: "Du, Herre, min Gud har nu gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in". Vidare önskar sig Salomo ett lydigt hjärta. Gud svarar honom att han skall få bli den visaste på jorden - alla tider, alla kategorier. "Jag vet varken ut eller in"...

Så gjorde Noa med sina söner. Så gjorde Jakob med sina söner. Gud såg! Fäderna talade och Gud sanktionerade. Guds verk som är underbyggt, välbyggt och överbyggt!

Salomo brottas också han med tillvaron. Det hade David också gjort. Så gör även du, min vän. Salomo säger "jag vet varken ut eller in". Vi kan å ena sidan förstå att han bävade inför uppdraget, men å andra sidan att ett rikt intellekt rörde sig inom honom. Vilken av alla utvägar skall jag välja? Jag ser ju flera möjligheter. Det talar om flera uppslag. Eller kanske inga alls! Det är lika illa. Jag behöver mer av Gud för att kunna hantera det han redan har gett mig. Eller få vägledning i det jag saknar. Det är en fin ställning och inställning. Ett uttryck också för oss.

David säger åt honom att "visa sig som en man". Använd din vishet och var stark, kunde det betyda. David såg Guds verk i Salomo redan innan Gud gav sitt gensvar. En sorgfull och ödesmättad läsning där man erfar tyngden av Salomos egna upplevelser.

Vi får se om det kan bli någon mer blogg om denne gestalt, Salomo. Tänk att David utan att verka märka det, såg det som Gud hade i förvar åt Salomos framtida tjänst.

Det är Guds omsorg så gripande framställt.

 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter