_DSC9211-2.Mobilen

Birger Claesson - budskapet

Birger Claesson får flera olika uppenbarelser. Han får änglabesök och profetiska ingivelser. Han får också profetiska tilltal av andra förkunnare över sitt liv. Mer sanktionerat kan det inte bli. Men Birger Claesson hade liten tilltro till sig själv. Det är Guds utomordentliga utgångsläge.

Birger får på känn att han skall få ett ytterligare tilltal på den predikantvecka han kom att besöka. Han bara upplever det så. En ytterligare bekräftelse på att de kunskaper om framtiden han fått vetskap om, riktigt skulle befästas hos honom.

När han står bland 700 förkunnare mitt i ett möte, får han se ett främmande klot i kyrksalen. Det hängde i luften och såg ut att vara av guld. Hans första tanke var: Hur har det kommit in i lokalen? Han hör samtidigt en röst som ber honom att ropa på klotet. Det kom då närmare honom och alldeles inpå honom såg han att det var ett eldklot. När klotet var ovanför honom for det rakt in i hans hjärttrakt. Det sved till fruktansvärt, skriver Birger. Men sedan blev det behagligt. Vidare for eldklotet ut ur honom och blev till ett eldhav och de 700 pastorerna fick del av elden. Den konkreta synen blev till en andlig upplevelse för alla i mötet. Guds närvaro sänkte sig ner i mötet, skriver Birger. Och människor förstod att något särskilt skett med Birger. Flera blev vittnen till det som hände. Bl.a. pingstpastorn Stanley Sjöbergs pappa, Tage Sjöberg. Händelsen är välkänd.

Det fanns alltså både offentliga som enskilda Gudsmöten där Birger Claesson får olika tilltal från Gud. En Ängel visar sig för honom och han ser under fyra timmar de krigsangrepp Sverige skulle drabbas av. Det skulle ske i de sista dagarna. De allra sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka. Vi lever i dessa dagar! Vilka dagar då? De sista dagarna för de som hör Jesus till. Du är väl redo och klar i ditt Gudsförhållande? Frågan kan inte ställas annorlunda. Vi är redo eller också är vi inte det.

Den 12 december 1950, strax efter kl. 04.00 på morgonen fick han se dessa syner. Birger brukade tillbringa ett par timmar i bön på morgonen. Inte för att framkalla syner men han vårdade sin Gudslängan på det viset, då han ändå inte kunde sova utan morgonpigg var vaken. Det är skillnad på det. Han fick se svenska städer bli bombarderade eller helt utplånade av en okänd angreppsmakt. Anfallen kom över fem fronter. Många av våra storstäder blev jämnade med marken.

Anton Johansson talade om ett angrepp 1953. Det kom aldrig. Inte då. Där skulle Sverige överraska med ett hemligt vapen som ingen känt till. Det hemliga vapnet skulle överraskat de ryska och franska trupperna. Vilken typ av vapen vet vi inte. Möjligen kan Sveriges långtgående avrustning i så fall vara svaret på den gåtan. Sitter Sverige på ett hemligt vapen? Svensk teknologi har under lång tid varit framstående, så varför inte? Anton Johansson motiverar att anfallet skulle bero på en handel i nord Norge och Sverige, som utlösande faktor. Vilken handel vet vi inte. Men vi vet att man hittat mycket olja och gas i haven norr om Norden. Birger Claesson å sin sida säger att angreppet skulle ske när Sverige är hårt avrustat. Inget av dessa sakkunskaper behöver sakna nutidsförankring. Ryska pipelines för gas håller på att läggas i Östersjön - i norr stora oljefyndigheter. Ryssland som är i blickpunkten har tveklöst stora intressen i vårt närområde. Och det profetiska ordet nickar bestämt.

En sak vilar som ett mörkt moln ovanför vår samtid och det är det faktum att vi vänt Gud ryggen. Vi renodlar vårt syndiga liv och är inte längre mottagliga för Guds ords förkunnelse. Det är en sak om Guds ord pekar ut ett land i ett profetiskt sammanhang. Det kommer då lika säkert som det står skrivet i Guds ord, att uppfyllas. En annan sak är om en dom förestår för att vi lever orätt, på många områden. Då kunde domen avvärjas genom att vi omvände oss till Gud. Men vi är inte längre mottagliga. Vi har alldeles för länge ifrågasatt den kunskap vi kunde tagit vara på. Vad har vi då kvar som kan hjälpa oss?

Jag är rädd för att domen kommer. Den som lever för Gud har i Honom en tillflyktsort!


Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv