_DSC9211-2.Mobilen

2020 > 05

Jag är ju en löpare. Idag så sprang jag en halvmaradistans för första gången för i år. Sträckningen brukar vara mellan Vällingby och Djurgården. En vacker urban och naturmiljö.

När jag kom till Brommaplan och skulle passera rondellen fick jag syn på en äldre man i blå kakikläder och med vitgult hår. Han fastnade på min näthinna och stannade kvar där. Efter att jag passerat honom med ett hundratal meter upplevde jag den helige Ande säga till mig att vända tillbaka och säga till honom att Jesus älskar honom. Jag gjorde så.

- Ursäkta, min vän. Jesus älskar dig. Så mycket! Våra blickar möttes på distans som med två genomraka stängers fasthet. - Tack så mycket, sa mannen. Orden föll i god jord. Endast Gud vet vad de orden kommer att betyda för honom. 

Gud har stängt all kristen verksamhet under pandemin! Över hela världen. Han är inte beroende av den. Kyrkorna står tomma och vi vet inte för hur länge. Det är Guds rättvisekrav under pandemin. Domen börjar alltid på Guds hus.

Jag har ett tilltal till Filadelfiakyrkan i Stockholm. Till pastorn där. Förmätet? Naturligtvis!

- Det är inte Gud välbehagligt att ha rökmaskiner och spotlights under skiftande färger i Guds hus. Det är det inte. Som om Herrens härlighet skulle sakna något! Skaffa bort utstyrseln så skall Gud öppna kyrkan igen, för de behövande. Gud kan på ett ögonblick också stänga kyrkan, för gott. Det vore olyckligt! Gud delar inte sin ära med någon och det behövs inte läggas till något till Jesu frälsningsverk eller Herrens härlighet. Montera ner effektsökeriet. Det är inte Herren välbehagligt. Så har Herren talat.

Så har också jag talat.

 
Läs hela inlägget »

"Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd."  Markus 16:16

Några underbara ord av Jesus. Vi brukar dem ofta. Men vi glömmer ofta sista satsen. "Men den som inte tror skall bli fördömd."

Vad betyder ordet fördömd? Det betyder osalig, förtappad, gudlös, olycksalig, evigt olycklig, förbannad, dömd till osalighet.

Det finns ingen ny eller annan översättning som kan mildra den förklaringen. Den som inte tror går förlorad.

https://www.youtube.com/watch?v=-b54uMl-drA

 

Läs hela inlägget »

"Och jag såg Lammet bryta det första av de sju inseglen; och jag hörde ett av de fyra väsendena säga såsom med tordönsröst: »Kom.» Uppbarelseboken 6:1
----
"Och när det bröt det fjärde inseglet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: »Kom.» Då fick jag se en blekgul häst; och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden."   Uppenbarelseboken 6:7-8
----
"Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och alla de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig i hålor och bland bergsklippor. Och de sade till bergen och klipporna: »Fallen över oss och döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå? "  Uppenbarelseboken 6:15-17


Här följer Peter Fjellstedts kommentarer i sin egen bibelöversättning från 1912 över det fjärde inseglet:

"De två föregående plågorna, svärd och hunger, efterföljas av döden: här menas all slags kroppslig död: i dess spår följer dödsriket. Många menar, att med döden här menas i synnerhet pest eller farsot, men för övrigt den stora dödlighet i allmänhet, som i svåra hemsökelsetider åstadkommes av krig och hungersnöd m. fl. orsaker. "Dem varder makt över en fjärdedel av jorden." o.s.v. 

Det är Herren Jesus Kristus, segerfursten, som har makt över dessa ryttare, vilka måste tjäna honom och hans rike: det är han själv, som befaller över krig och frid. Det är han, som bestämmer vad frukt och skörd jorden skall bära, ty jorden är Herrens och vad därpå är.

Det är han, som bestämmer livsmedlens bristande eller ymniga tillgång. Han bestämmer nödens mått och omfång, då nöd behövs för människorna, på det att de må lära besinna, att Herren är Gud, och komma till bättring och tro. Det är han som bestämmer över liv och död."

Slut på citat.

Märk väl att det är Lammet som är initiativtagaren i texten. Det är inte Kristus. Den distinktionen vill säga oss något. Det kunde ha stått Jesus eller Kristus eller också ha varit Messias eller Människosonen som bröt sigillet. Men det står inte så. Det är Lammet som blev slaktat - Jesus ! En underbar betoning. Han som är given all makt i himmel och på jord, men som nu utövar all sin makt och påminner om att det är han, försonaren. Vad har du gjort med hans frälsningserbjudande i ditt liv? Det är den slutgiltiga frågan.

Detta säger oss att det finns en annan sida hos Försonaren och ett annat bemötande gentemot de som förkastar en sådan frälsning. Det är Lammets vrede.  

Här har frälsningen förkastats av människosläktet. Det brukar inte evangelister predika om. Därför blir det slagsida i förkunnelsen.  Frälsningen är ett erbjudande men det har också ett fruktansvärt och förödande resultat med sig, att förkasta ett sådant erbjudande. 

Lycklig du som funnit en tillflykt i Jesus! Du är trygg i Gud. Vad som än händer.

https://www.youtube.com/watch?v=-b54uMl-drA

 

Läs hela inlägget »

"Och när det bröt det fjärde inseglet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: »Kom.» Då fick jag se en blekgul häst; och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden."  Uppenbarelseboken 6: 7-8

Johannes satt isolerad på ön Patmos utanför Grekland. Han var frihetsberövad för sin tros skull. Där passerade framtiden revy för honom. Gud gav likt till Daniel i en annan tid honom möjligheten att se in i den framtid Gud förutsagt i den bok som kommit att kallas för Uppenbarelseboken eller apokalypsen. Allt som står där har ännu inte inträffat. Det alltigenom typiska för den uppenbarelsen är ordet" - Kom! Kom så skall jag visa dig. Kom hit upp". Människan behöver byta position och se som Gud. Annars ser hon inte som han.

Vi möter i sammanhanget sju olika hästar. Eller sju olika tidsperioder. Kan dessa perioder ha återupprepats under årtusenden? Säkerligen. Människans ondska är ett tilltagande presens och hennes livsluft, den behöver ständigt hejdas. Därför måste Gud åter och åter igen gripa in i historien, annars förstör vi oss själva. Det påvisar bibeln.

Hästen, den fjärde i ordningen drar plötsligt förbi på en historisk tidsaxel för sitt särskilda uppdrag. Ridna hästar med uppdrag till skillnad från vilda hästar har en ryttare i sadeln. En jockey. Dessa sju hästar och ryttare var utsända av Gud. Stör det bilden av vem Gud är i vår uppfattning då är det hög tid att vi korrigerar den gudsbilden. Gud är helig och har satt gränser. Han har uppenbarat sin nåd genom Jesus, ja - men han är fortfarande helig!

Vi vet alla så här långt att covid-19 först upptäcktes i Kina. Det gula Kina. Hästen som är ett uttryck för hastighet och framfart. Men det är ryttaren som gör hästen styrbenägen. Var och vart? Dit Gud avsett!

Mannen som satt på hästen var "Döden" och "Dödsriket ". Vilken fruktansvärd ryttare! Någon hade gett dem makt över fjärdedelen av jorden. Inte primärt för att döda en fjärdedel av människorna men makt över jordens fjärdedel. Så säkert som det är sant så kommer en fjärdedel att påverkas. Hur? Genom svärd. Genom hungersnöd. Genom pest. Genom vilddjuren på jorden.

Vi vet inte om olyckorna kommer i nämnd ordning. Vanligen så kommer hungersnöd i spåren av krig. Men det kan också vara så att pesten är det första benet på denna fyrhovade olycka under skritt över jorden. Det första benet kan också vara genom "vilddjuren på jorden" - som i våra dagar, även om den kommer sist i uppräkningen. Covid - 19 som slog till över en natt! Hästen måste dessvärre välja ett ben i taget. Det är logiskt och följdriktigt. Men fyra svåra omständigheter utlovas. Tidskronologiskt eller periodiskt.

- Är inte fladdermössen ett viltdjur och värddjur åt covid-19? Coronavirusets fruktansvärda barnkammare. De otäcka myggätande mörkrets fåglar som varken uppträder som möss eller är en fågel till sin natur. De hör till vilddjuren! 

Nästa gång skall jag nedteckna vad bibelöversättaren Peter Fjellstedt skrivit i kommentar till sin bibelöversättning. Vår generation har gått miste om vad gudsfruktan är. Därför förstår vi inte heligheten. Gud har satt gränser, gränser vi överträtt. Nu slår det tillbaka med full kraft och det är inte slut än. 

"Den som river en mur blir stungen av en orm ", säger predikaren.

Vi har rivit ned många murar i vårt land de senaste åren. 

 

Läs hela inlägget »

Coronaviruset fortsätter vecka efter vecka att hålla världen i sitt grepp. Veckor blir till månader. Snart är det ett år sedan pandemin bröt ut i Kina, i all hemlighet.

När nu våren öppnar upp och naturen ger oss särskild livslust så påminner det om 1980-talen då vi hade farligt höga mätvärden av becquerel efter Tjernobylolyckan i det forna Sovjetunionen att förhålla oss till. Den i vuxen ålder minns.

Radioaktiviteten, precis som covid-19, syntes inte men som per uppmätta värden dödande på en stigande skala. Man talade då om mängden strålningsdos. Efterstålningen la sig över allt och alla, på levande som på död materia. Då kunde vi varken plocka svamp eller bär på långa tider. Vi kunde inte äta viltet. Många, många år senare var det omöjligt att skjuta av hjortdjur och vildsvin på grund av Cesium - 137. Det gick inte heller att tvätta bort det, allt blev livsfarligt att förtära. Vi hamstrade jodtabletter. Cesium 137 som har samma kryptiska beteckning som en ubåt som gick på grund utanför Karlskrona. U 137. Vad går gränsen mellan en olycka och en verkställd tanke när det heter att "Gud vaktar staden? " Fråga profeten Amos, han som kom, som såg - som talade och gick.

Men händelsen medförde ingen väckelse. Det blev bara en politisk miljörörelse. Guds folk tog inte vara på tillfället.

Ja, när det regnade blev vi radioaktiva med förhöjda värden. Växtligheten absorberade radioaktiviteten och grödan blev otjänlig som föda. När vindarna vände följde radioaktiviteten med och nya områden blev kontaminerade. Skördarna fick brännas och radioaktiviteten gick upp i röken och stannade kvar i atmosfären. Det var en apokalyptisk tid. Norrland och Gävletrakten skulle vi särskilt hålla oss borta ifrån. Mätresultaten avlöste varandra som en dödens förflyttade skugga och så sent som förra året uppmätte man fortfarande för höga halter becquerel i älgkött. Nu är det som om den vackra naturen är förorenad igen. Fast inne i människorna. Med covid -19. Hur är det möjligt? Dessa hemliga siffertal intill knepiga beteckningar, som gäckar oss. Vad betyder de? Ja, något stör knopparnas skönhet i år. Grönskan och den svårdefinierade hösnuvan som plötsligt kan vara dödlig.  Viruset sitter i människorna. I andedräkten. Det sprids av människorna och benämns vara aerosolt buret. Droppburen med förkärlek till underliggande sjukdomar och till äldre människor med en barlast av ansvar och kunskap för eftervärlden. Vi måste gömma oss oaktad vilken ställning eller relation vi än har till varandra. Urskillningslös och hänsynslös. På grund av ett osynligt virus.

Den svenska befolkningen är uppmanad att inte resa utomlands något mer i år. Med ett första reseförbud till och med den 15 juni. Vi vet egentligen inte hur länge därefter restriktioner kommer att föreligga. Sommaren bannlyser Folkhälsomyndigheten med ett resolut reseförbud och hela svenska folket sitter likt i fotboja under karantän i hemmen och längtar till isolation i någon stuga. För frihetens skull. Dimensionerna har fått krigets proportioner men med den stora skillnaden att istället för att vi behöver fly så får vi gömma oss. Jag ser då Gud i allt. Hans nådefulla handlag med oss och hur han räddar den enskilde från faran! Jag kan inte tänka mig en tillvaro utan hans ingripande. Omvälvningar som slår en hel värld men där Guds famn står vidöppen för den som finner och söker sin tillflykt till honom. Det var därför Jesus kom! Det är dig svårt att spjärna mot udden. Hans kärlek så stor!

Är detta en århundradets episod eller en nödvändig träda? Jordbrukets träda. Det är nödvändig för jorden att få vila, emellanåt. Krig är det värsta som kunde hänt oss. Nu blev det inte så. Men detta är inte långt ifrån en krigssituation till sina återverkningar. Plötsligt rycks någon ifrån oss och vi varken hinner eller får ta farväl. Det är Guds nåd att vi slipper fly nu när naturen slår tillbaka. Vi blir isolerade med evighetsfrågor vi annars flyr ifrån med hjälp av livets tempo. Gud vill komma till tals! Med den enskilde. Helt klart så. Det sker där hemma. Det sker på väg till sjukhusen. Det sker i sjukhussalar och det sker vid det yttersta. "Sök Jesus till räddning ", skrev jag på mitt plakat och hade ingen aning om magnituden. Det gäller än.

En förkunnare är inte satt att underhålla. En sådan är satt att stå emellan jord och himmel, mellan tid och evighet och peka på utgången. Där är vi nu. Detta är ingen film. Det är verklighet och i din realtid. Bered dig möta Gud. Förr eller senare.

Visionen om en biograf där människor ska få möta Gud och där Guds folk kan få samlas fritt, den kvarstår därför. Det rapporteras nu om att Hollywood i princip står still. Inga nya filmer produceras på grund av covid-19 och ingen vet för hur länge. Det kommer slå mot biograferna i en andra omgång på andra sidan pandemin. Högst 49 personer får idag samlas i varje lokal och inget nytt kommer att kunna ses. Några gör som det beskrivs i länken nedan, hämtat från Dagens Industri härom dagen. Men det är möjligen bara en sista dödsryckning för den nuvarande biografen. Många kommer att få finansiella problem. Många kommer att få det.

Guds folk behöver en av lokalerna!  Jag är frimodig att säga det. Jag vill gärna göra det så svårt som möjligt för hur det ska gå till - för att äran ska bli Guds till hundra procent. Krisen motverkar det. Och medverkar, naturligtvis. Allt sker efter Guds behag. Jag är ingen entreprenör. Vem är det, i dessa dagar, då allt står på ända och fastighetsbranschens kris inte ens har börjat och alla ser om sitt hus?

Gud är god! Han har allt i sin hand - alla dystra prognoser till trots. Ibland behöver vi hjälp att finna allvaret i livet. Jag tror vi har kommit till en sådan stund. Det sker på många områden och på många plan.

Teliareklamen sjunger oavbrutet dagarna i ända i brist på andra reklamintäkter i den nyförvärvade TV4 kanalen, att det blåser kallt, som en kommersiell och moralisk stötta i bistra tider. Ja, det gör det. Det blåser kallt. Det är nordanvinden som alltid kommer före sunnanvinden.

Den vill vi tro Gud om!

https://www.di.se/nyheter/biojatten-haller-stangt-men-har-kan-du-hyra-en-egen-salong/

 

Läs hela inlägget »
Palmeslingan Palmeslingan


Så stort att få vara i evangeli tjänst. Palmeslingan som är 5,5 km lång har åtminstone en stolpe var tjugonde meter. Det blir många stolpar på vägen.

I dag kom en löpare efter mig. Han såg att det var jag som hade placerat ut korten. Han hade tagit en längst med vägen. Nu ville han lämna tillbaka den istället för att slänga den. 

Jag såg flera som hade passerat mig hur de stannade och läste. Men ingen av dem slet ner flyers. De lät de sitta kvar i trädfåran. 

Så glad i denna lösning, på ett problem att inte kunna stå på stan och dela ut på grund av covid-19. Men här rör sig mycket folk under avstressade och kontemplativa former. Att då få en påminnelse om evigheten kontra nuet är mycket väl passande. En uppgift kan inte bli så mycket enklare och viktigare.

Imorgon ska det regna. Då har alla dessa redan fått fötter. Annars blir de till manna och ruttnar i regnet. Då får jag sätta ut nya!

I morse vaknade jag till en gammal sång jag inte hört på länge. Den gör den ensamme vandraren placerad i ett mycket stort sammanhang. Det är målet för denna sak! Tack Josef Rogner, som skrev den.

                                                                                            *
Pilgrim som på väg till fadershuset, Känner tidens tvång snart är du fri. Hör du ej av änglakören bruset? Snart och du skall stämma in däri.

   Kör: Skall du få vara med När sången brusar starkt, som stora vatten, Genom himmelens salar en gång? Skall du få vara med När stora, vita skaran inför tronen Uppstämmer sitt lov till Herren Gud.

Lyss, min själ, hur aftonklockan klingar, Med en ton långt skönare än förr. Är det sista tonen som sig svingar, Över jorden, kallar själen hem?

Klockors klang och aftonstrålens strålar, Följa mig till porten av kristall. Slut är striden och jag saligt vilar, Ingen längtan mer jag känna skall.

Jesu blod har öppnat himlaporten. Pris ske Gud, idag den öppen står! Om du vill, så får du gå till himlen. Skall du ändå stanna utanför?

Josef Rogner.

 
Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter