_DSC9211-2.Mobilen

- Framtidstro!

God fortsättning på det nya året! Med Gud är det alltid ett gott år. Hur det än ser ut. Det är så stärkande att veta att det Jesus har gjort för oss, det håller även för detta år. Och att det finns en framtid och ett hopp för de som saknar ett hopp!

Förra året hade denna hemsida 23.000 besök. Det är enormt stort och meningsfullt. Nu väntar vi som Zakarias och en Hanna på att vi ska få se Guds frälsning. Att ett evangeliskt center ska uppstå här i Stockholm. Säger inte skriften; "Han ska snart skaffa dem rätt ?" Varför dröjer Gud? Han som kan ordna allt på ett ögonblick. 

Vi får inte glömma att det trots allt tog Gud sex dygn att skapa alltet. Det är ingen lång tid i sammanhanget. Men allt tar ändå sin tid. Det vill tidsaspekten säga oss. Tiden, som är ett mått på en händelseutveckling. Allt är inte på en gång fix, klart, och färdigt här i livet. Inte ens Jesus kom direkt in i sin uppgift. Han kom ringa och utsatt. Och nog var han väl förutsagd alltid. Han fick växa upp och blev allt starkare i anden, står det.

Visioner har den framtoningen att de pratar brett och ofta bredvid mun. Det gör de för att de rymmer på så mycket glädje i det de väntar på. De förklarar det som man ser ska komma. Då kan man inte samtidigt tala om att Gud är senfärdig. Nej! Det är kungörelser om det som man förr kallade för "ett förebådande", som är det smärtsamma för den som väntar. Ingen går ju och väntar på något man inte vet ska komma. Ja, likt en havande som blir alltmer otymplig och rent av sjuk av väntan, så kommer förlossningen och visionen är då ett faktum. Då är väntan som glömd. 

Det kan inte bli ett fjärde advent om inte den första inträffat. En första, en andra och en tredje, osv. Advent betyder väntan. Det blir ingen väntan om alla fyra infaller samma söndag. Då tappar den sin betydelse. Det säger sig självt. Nej, den som ska få vad som utlovat är måste tålmodigt vänta! Under tiden beordrar Gud fjärilen ut ur puppan men under mognad. När tiden var inne - då sände Gud sin son! I överförd mening.

Ja, kanske vi detta år får inta biografen, evangelisationscentret med tillhörande verksamheter som gör centret självförsörjande. Det finns så många som saknar ett andligt hem i denna stad och fler ska vinnas för Guds rike!

Jag utmanar dig, du bittre. Inte ska du väl gå in i evigheten bitter? Det är ingen triumf i det. Det finns ingen missmodig skara bland grupperna i himlen. Lägg av din bitterhet. Jesus lever och han vill göra allting nytt för dig! Du har bara kört fast. Han är likadan som han var första gången du mötte honom. Du behöver komma loss!!

Församlandet är inte en organisationsfråga. Mänskliga föreningar kräver sina styrmekanismer och det är inte de som efterfrågas här. Här är det lemmarna varandra till tjänst som kommer att dras ihop och tillsammans av fri vilja, som det handlar om. Ja, visionen lever! Den är inte död. Den ska förvisso inte utebli men om den dröjer så förbida den. Bed för denna sak! 

Jag önskar dig igen ett fortsatt Gott Nytt År och var förväntande på vad Gud ska göra. Han som kan göra allting nytt! Amen!

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln