_DSC9211-2.Mobilen

2022 > 02

Kristen! Positionera dig. Lämna komfortzonen och bege dig ut bland människorna med evangelium! Människor kommer alltmer akut att söka svar på existensiella frågor. De kommer att väckas över sina liv. De behöver dig. De behöver få höra om Jesus, vår tillflykt!  Nu är inte tid att utvärdera hundra år av väckelsekristendom. Vi får nu stor hjälp av världssituationen då människor blir ängsliga och rådvilla. En annorlunda väckelse har startat!

Inte sedan 1939 har Sverige offentligt deklarerat att man trots sin neutralitet och alliansfrihet skall skicka vapen till stridande parter i en konflikt. Beslutet har varit motsträvigt men följdriktigt. En tvingande åtgärd i en Europeisk kontext. Detta är ödesbestämt och kommer att väcka diktaturens vrede. Det är en väckarklocka! 

Detta är en väckelsesignal. Ut bland människorna! De behöver kunna få tag i dig till deras tjänst och vart de återkommande kan gå med sin oro. För den kommer att öka! Bli en vägvisare.

Imorgon kommer jag själv att stå i korsningen Gamlabrogatan/Drottninggatan med mina flygblad.

Gå i takt med din samtid och var en evangelist!


 

Läs hela inlägget »

Finnmarksprofeten Anton Johanssons profetior är för länge sedan glömda. Han som förutsåg ett angrepp mot Sverige, vilket skulle ha inträffat 1953.

I början på 1950-talet gick en väckelse över Sverige där Birger Claesson under fyra timmar i en syn fick se hur Sverige blev angripet. De kristna gick i unison och intensiv bön till Gud för landet. Ett angrepp uteblev. Domen avvärjdes.

Nästa år är det sjuttio år sedan ett angrepp på Sverige skulle skett, enligt Anton Johansson. Sjuttio år som återkommande förekommer i Guds ord. Vi saknar profeterna. Men har kvar deras varningar. Den svenska regeringen uppger idag; "Ett angrepp mot Sverige kan inte uteslutas". Den ryska presidenten Vladimir Putin har själv pekat ut Sverige och Finland innan han anföll Ukraina. Vi är direkt utpekade!

Det finns all anledning att beakta de syner Birger Claesson hade och det faktum att Ryssland i nutid aktualiserar precis det som det handlar om, nämligen ett möjligt framtida angrepp också mot Sverige. 

Gud hjälp människorna i Ukraina! Gud hjälp oss.

 

Läs hela inlägget »

(Publicerad första gången 2014 på denna blogg.)

Birger Claesson får
flera olika uppenbarelser. Han får änglabesök och profetiska ingivelser. Han får också profetiska tilltal av andra förkunnare över sitt liv. Mer sanktionerat kan det inte bli. Men Birger Claesson hade liten tilltro till sig själv. Det är Guds utomordentliga utgångsläge!

Birger känner på sig att han skall få ett ytterligare tilltal på den predikantvecka han kom att besöka. Han bara upplevde det så. En ytterligare bekräftelse på att de kunskaper om framtiden han fått vetskap om riktigt skulle befästas hos honom.

När han står bland 700 förkunnare mitt i ett möte får han se ett främmande klot i kyrksalen. Det hängde i luften och såg ut att vara av guld. Hans första tanke var: Hur har det kommit in i lokalen? Han hör samtidigt en röst som ber honom att ropa på klotet. Det kom då närmare honom och alldeles inpå honom såg han att det var ett eldklot. När klotet var ovanför honom for det rakt in i hans hjärttrakt. Det sved till fruktansvärt, skriver Birger. Men sedan blev det behagligt. Vidare for eldklotet ut ur honom och blev till ett eldhav och de 700 pastorerna fick del av elden. Den konkreta synen blev till en andlig upplevelse för alla i mötet. Guds närvaro sänkte sig ner i mötet, skriver Birger. Och människor förstod att något särskilt skett med Birger. Flera blev vittnen till det som hände. Bl.a. pingstpastorn Stanley Sjöbergs pappa, Tage Sjöberg. Händelsen är välkänd.

Det fanns alltså både offentliga som enskilda gudsmöten där Birger Claesson får olika tilltal från Gud. En ängel visar sig för honom och han ser under fyra timmar de krigsangrepp Sverige skulle drabbas av. Det skulle ske i de sista dagarna. De allra sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka. Vi lever i dessa dagar! Vilka dagar då? De sista dagarna för de som hör Jesus till. Du är väl redo och klar i ditt Gudsförhållande? Frågan kan inte ställas annorlunda. Vi är redo eller också är vi inte det.

Den 12 december 1950, strax efter kl. 04.00 på morgonen fick han se dessa syner. Birger brukade tillbringa ett par timmar i bön på morgonen. Inte för att framkalla syner men han vårdade sin gudslängtan på det viset, då han ändå inte kunde sova. Han fick se svenska städer bli bombarderade eller helt utplånade av en okänd angreppsmakt. Anfallen kom över fem fronter. Många av våra storstäder blev jämnade med marken.

Finnmarksprofeten Anton Johansson talade på sin tid om ett angrepp som skulle komma år 1953. Det kom aldrig. Inte då. Där skulle Sverige överraska med ett hemligt vapen som ingen känt till. Det hemliga vapnet skulle överraska de ryska och franska trupperna. Vilken typ av vapen vet vi inte. Hade Sverige ett hemligt vapen på 1950 - talet? Sverige har under lång tid varit teknologiskt framstående. Men var inte bönens makt under 1950-talets uppvaknande, ett mäktigt vapen?! Kriget avvärjdes de facto. Anton Johansson motiverade att anfallet skulle bero på en handel i nord Norge och Sverige, som utlösande faktor. Vilken handel vet vi inte. Men vi vet att man hittat mycket olja och gas i haven norr om Norden. Birger Claesson å sin sida säger att angreppet skulle ske när Sverige är hårt avrustat. Inget av dessa sakkunskaper behöver sakna nutidsförankring. Ryska pipelines för gas håller på att läggas i Östersjön - i norr stora oljefyndigheter. Ryssland som är i blickpunkten har tveklöst stora intressen i vårt närområde. Och det profetiska ordet nickar bestämt.

En sak vilar som ett mörkt moln ovanför vår samtid och det är det faktum att vi som nation vänt Gud ryggen. Vi framlever vårt syndiga liv och är inte längre mottagliga för Guds ords förkunnelse.

Det är en sak om Guds ord pekar ut ett land i ett profetiskt sammanhang. Det kommer då lika säkert som det står skrivet i Guds ord att uppfyllas. En annan sak är om en dom förestår för att vi lever orätt och felaktigt på många områden. Då kunde domen avvärjas genom att vi omvände oss till Gud! Men vi är inte längre mottagliga. Vi har alldeles för länge ifrågasatt den kunskap vi kunde tagit vara på. Vad har vi då kvar som kan hjälpa oss om vi inte vänder oss till Gud i bön - som man gjorde på 1950-talet då synerna uttalades?

Jag är rädd för att domen kommer!  Den dom som för sjuttio år sedan avvärjdes genom bönens makt med Gud på 1950-talet. Nu ber inte de kristna längre på samma sätt. Det är sjuttio år sedan Birger Claesson hade sina syner. Sjuttio år... Sjuttio år förekommer många gånger på bibelns blad. Omvälvningarnas omistliga tal!

Den som lever för Gud har i Honom en tillflykt.


 

Läs hela inlägget »

(Publicerat första gången 2014 på denna blogg.)

År 1935 befann
sig Birger Claesson på en årlig konferens, kallad Kölingaredsveckan. Där fick han en uppenbarelse - mitt under en session.

Det här är början på profetiska tilltal som en enkel pingstpastor fick vara med om vid flera tillfällen. Birger Claesson fick veta att det skulle komma ett världskrig, men att Sverige skulle skonas. Sverige skulle skonas för att vi hade varit ett tillflyktsland för invandrare på flykt. Det var det andra världskriget, vilket också kom. Profetian var rätt. Numera är vi kända för annat. Vi selekterar flyktingar och skyller på lagstiftarna. Vi bildar istället demokratiska partier med rasistiska förtecken.

Det här var den första profetiska ingivelse Birger Claesson fick. Han skriver om den upplevelsen "att han skälvde". Han vågade inte berätta för någon. Detta var för stort för hans självbild. Det är också något typiskt över det, hur Gud utväljer. Och hur det tar sig uttryck.

Låt mig stanna till ett slag. Är det inte så att en uppfylld profetia styrker det sagda?  Jo, den har ju då redan skett. Då har vi att ta ställning till trovärdigheten innan den uppfylls! Pröva och inte förkasta. Här har vi att göra med en man som Gud först förbereder på ett personligt plan för att sedan förkunna vad Gud uppenbarat.

År 1950 på en predikantvecka, femton år senare kommer en förkunnare och profeterar över Birgers liv. Birger får sedan se flera syner och får besök av änglar. Hans person och de spår han lämnar efter sig i form av brist på självhävdelse, inger respekt.

Änglar kommer alltid i hemlighet. Så har det alltid varit. De samlar inte till massmöten och förkunnar sina av Gud givna dekret. De kommer när andra gått eller när andra sover. Vad är den gemensamma nämnaren för de som får änglabesök, kan man fråga. Ja, vad skall jag svara på det? Det är jag själv som formulerat frågan. De kommer under två kriterier: De kommer inte till vem som helst. Och likväl har de inte anseende till personen. Är det en bra sammanfattning? Vidare kan man säga att de inte kommer på vårt initiativ. De kommer på Guds befallning och vi blir förskräckta. Det skapar svårigheter för mottagarna att bli trodda. Men då profetia är uppfylld är det försent att agera. Då står vi inför faktum. De faktum budskapet var till att förbereda oss på. Det finns alltid ett syfte. Guds syften.

Låt mig avsluta denna inledande blogg om Birger Claesson och citera där han slutade sin skrift ”Sveriges ödestimme ”. Där säger han när det gäller Finnmarksprofeten Anton Johanssons syn om ett anfall på Sverige 1953, följande:

Anton Johansson säger i sin bok att vi skall komma i krig 1953. Jag tror, att han hade en verklig uppenbarelse från Gud, och jag är övertygad om, att det är sant vad han säger i sin skrift. Men jag känner Gud och vet att han är nådig och barmhärtig. Jag är fullkomligt övertygad, att om Guds folk förstår sin sak, och går in i förbön för vår konung och hela vår överhet, land och folk, då skall Gud uppskjuta denna katastrof och ställa den på framtiden. Då kanhända att det som skulle ha skett 1953 kommer senare. Jag tvivlar inte ett ögonblick på det.

Detta skrev Birger före 1953. Så resonerar man inte om man själv sett samma dom i en egen syn och bär på självhävdelse. Då hade han vidhållit sina egna syner med emfas och sitt budskap med samma intensitet. Men så gjorde inte Birger. Han gav rum för nåden. Det är ett sigill på hans profetior och han pantsätter dem med sin person. Birger Claesson har gott stöd i Antons syner 40 år tidigare. Men istället ville han gå i god för att katastrofen kunde undvikas. Vi vet med facit i hand att det bröt ut en väckelse som varade under 1950-1970-talet i hela Sveriges land. Man tog allvarligt på hans budskap. Och plötsligt är vi i hans framtid - vårt nu.

Är inte det en gudsmans adelsmärke? Han avslutar sitt budskap med att själv profetera. Utan att han visste om det. Och han önskar så gärna avvärja det beslut han själv sköt på framtiden men inte avfärdade. Det är också trovärdigt.

Återkommer!

Läs hela inlägget »

"Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort." Uppenbarelseboken 12:12

Ryssland har i natt inlett ett fullskaligt krig i Ukraina. I ett halvår har Ryssland metodiskt förberett detta krig i Ukrainas gränsområden och fått garantier av västmakterna att man inte tänker mot attackera. Ett drömläge för en supermakt. Putin har fått fria händer. USA och EU har fryst några bankkonton. Det är så klart inget hinder för en militär invasion. Man jämför idag anfallet med angreppet mot Polen 1939. Världen och våra livsbetingelser kommer på många sätt att förändras. Hur omfattande det kommer att drabba också oss är svårt att omfamna. Men en sak är oundvikligt, tiotusentals civila och soldater - vilka också är människor, kommer att gå under.

Vladimir Putins tid är kort. Så också djävulens. Jesus kommer tillbaka och skall hämta de som hör honom till. Är du redo? Gör dig redo! Gör upp med dig själv. Gör upp med din Gud.

Idag kommer jag att stå i korsningen Gamlabrogatan/ Drottninggatan under några timmar med mina flygblad.

Jag uppmanar alla troende att lämna sina bekvämlighetszoner. Har du aldrig bekänt Jesus som Herre i ditt liv, då har du din chans att bryta det tillståndet.

Gud välsigna dig!

Detta är en väckelsesignal men av ett annat slag.

 

Läs hela inlägget »

Flera av mina följare berättar att Hillsong efter 16 år av bön och ihärdigt offrande nu kommit över en teaterlokal här i Stockholm. Det också jag har en vision om. Det är naturligtvis glädjande för det arbete de står i. Jag är då den förste att gratulera! Att i 16 år uthålligt arbeta mot ett mål är träget. Men det är inte detta sammanhang jag har en vision för. Jag kunde annars bara resignera, peka med fingret, slå mig för bröstet, tacka för mig och gå i pension. Rädda ansiktet och säga att jag var profetisk. Nej. Visonen finns kvar!

Jag är övertygad om att verksamhetsformen med ett offentligt vardagsrum och en cafeteria som mötesplats har framtiden för sig. Vi har nämligen brist på biblisk förkunnelse och väckelsemöten "i våra kyrkor". Vi måste tillbaka dit! Men nej, det är inte ett Hillsong jag söker. En ungdomskultur med stark ekonomi och trendiga livsyttringar. Du kan med stora krigshärar bevisa dig överlägsen och vinna ett slag. Men ska du inta Jeriko hjälper inte mänskliga muskler och image. Då måste Herren gå före. Och han måste gå med.

Patriarken Jakob arbetade i sju år för att få gifta sig med Rakel. För honom var det bara som några få dagar. Men hans svärfar lurade honom och istället fick han systern Lea till hustru. Laban lät honom arbeta ytterligare sju år för att få äkta Rakel. Men så heter det! "Eftersom Herren såg att Lea inte var älskad, lät han henne få barn... medan Rakel inte kunde få några." 1 Mos. 29. Och vad följde sedan? Jo, Lea födde Ruben. "Han som sjuder över som vatten." "Han som var motspänstig ", står det i en annan översättning. Han förlorade sin position och sin förstfödslorätt. Men av andra skäl. Där avstannade välsignelsen.

Jag talar nu inte om Hillsong eller om någon annan i relation till dem, så är det klarlagt. Men jag vill få fatt i ett annat tillvägagångssätt hos Gud.

Att arbeta sju år för något är lättare än att arbeta i 14 år. Inte sant? Att arbeta i 16 år är strävsammare - som för Hillsong. Att arbeta i sju år är jämförelsevis lättare mot den dubbla tidsrymden. Det premieras snabbare. Men det är Rakels avkomma genom Josef som Herren låter vara den väg Gud ville gå på. "Hans (Josefs) grenar når över muren.", står det. 1Mos. 49.

Så fort du läser om att någon är gammal och ofruktsam och därmed barnlös i skriften, då är det något särskilt över det. Då väntar Guds särskilda mening med det. Gud gjorde Lea fruktsam för att Jakob inte älskade henne. Det är en förhållandevis lättvunnen seger. Men att se Guds väg genom Rakels ofruktsamhet och det fruktansvärda lidande Josef fick gå igenom, talar om "att vara av ett annat slag". Jakob som hade kämpat med Gud och människor och vunnit seger. Se! Ja, se, hur han staplar fram ända in i slutet, patriarken. Slagen av en välsignelse, du Israel. Josef är den som för verket vidare. En väg ingen väljer frivilligt.

Vad är en liten församling där ingen kommer till tro? En ofruktsam verksamhet - inte ensidigt så - men vi kan hålla oss till den bilden. Ohh...ska du nå med dina grenar över Jerikos murar - då måste du gå Josefs väg. Josua väg. Trons väg!

Ja, det finns många djup att hämta vatten ur. Längst ned är vattnet som mest uppfriskande. Kallt och klart. Och inte grumligt som på ytan. "Källa så klar, vatten du har, tidernas torka aldrig dig når. Ohh, hur väl där är ro för min själ "... 

Ofruktsamhet och hög ålder är Guds favoritämne. Där väntan varit lång. Och där de mänskliga möjligheterna är uttömda. Hans dyrbaraste rekryteringsbas. Att få barn i tidiga år är lätt. Det sker utan någon möda eller oförväntad väntan. Och det äger Guds naturliga välsignelse över sig, i överförd mening.

Men att likt Hanna, Abraham eller en Simeon få vänta ett helt liv för att få se Herren frälsning... 

Det är något helt annat. 


 

Läs hela inlägget »

Det är omskakande att följa utvecklingen i Europa som också vi just nu är en del av. Det är inte hugget i sten. Inte ens statyer står för evigt kvar på sin plats.

När jag skriver detta så rullar Putins trupper in i Luhansk och Donetsk. Det kommer ofrånkomligt att få långtgående konsekvenser också för oss som nation och ända ner på individ nivå. - Gud är en tillflykt i nöden, väl beprövad! Det kan inte nog många gånger sägas.

Längre fram i veckan har jag möjlighet att gå ut med flygblad igen. Jag kommer inte ut i den utsträckning som jag vill. Ja, tänk flygblad som brukar höra krigen till. De brukar inleda krig och de brukar vara budskaps bärande vid befrielser då de fälls från flygplan. Flygbladen de oslagbara. Men det är inte kriget som är det centrala. Utan evangelium! Det glada budskapet om frälsning för var och en som tror.

Ja, fienden ansätter den som bär ut evangelium. Det sker gång efter annan. Men starkare är han som bor i den troende än den makt som är i världen! Tack till er som tänker på denna evangelistgärning i förbön. - Herren vet om er alla! 

Veckan som gick fick jag återkoppling på en böneduk som gick ut för en tid sedan. Nya bönedukar är också beställda. Vi överlämnar åt Herren alla svar på bön. Det är där frågan ligger och inte primärt på ett evangelistkansli. 

Människor kommer i ökad utsträckning att söka Herren när det blir oroligt. Nöden som är en vägvisare till bön.

Då måste det också finnas tillgängliga vägvisare ute bland människorna.

 

Läs hela inlägget »

Just nu går tankarna till befolkning i regionerna Donetsk och Luhansk i Ukraina, till folket i stort. Ryssland som uppges delat ut 700.000 ryska pass, likt man delar ut flygblad på stan. Som om folktillhörigheten bara var ett dokument. Nu förflyttas de som tagit emot passen in på rysk mark för att rädda dem undan kriget, sägs det. Så intas Ukrainas östra delar. Ett krig passutfärdaren själv initierat. Så cyniskt. Det är ett hårt och prövat folkslag på båda sidor. Den upptrappning som nu sker är nu inne i en fas där krigspropagandan tagit över verkligheten och vi vet inte vad som är sanning längre. Uppgifter i kväll gör gällande att det är upp till 190.000 ryska soldater runt Ukraina. Vi ser vart det bär hän. Diplomatin har inte avvärjt konflikten. Den har istället gjort den möjlig, för under tiden mobiliserar Ryssland oavbrutet. Och Ukraina förses med mera vapen. Det kommer att bli en ohygglig slakt.

Jag vet inte hur många morgnar vi vaknat och läst samma nyhet uttalat av den amerikanska presidenten om att inom några dagar kommer ett fullskaligt anfall att ske. USA och EU som för länge sedan skulle kunnat ha lagt ekonomiska sanktioner mot Ryssland som ett verksamt motdrag. Men det gör man inte. Då drabbas vi ekonomiskt. Och då stänger Ryssland av gasen till Europa. Vi är för beroende. Man biter inte den hand som föder en.

Må Gud se till det ukrainska folket! Må Gud i sin nåd se också till oss. Vi som tränar på krig med Natostyrkor i neutralitetens namn. Det finns riktig krigskapacitet utanför övningsområdet. I Arktis spänner  Ryssland musklerna och genomför militära övningar samtidigt som hela Ukraina är omringat av trupper. Turkiet som har en av världens mest tränade armèer är vänligt sinnade mot Ukraina. De har visat sig nog så oberoende trots att de är ett Nato land. Turkiet som för några år sedan utan tvekan sköt ned ett ryskt jaktplan över turkiskt territorium. En förlupen kula, en missriktad missil kan slå lätt leda till något ännu farligare i omkringliggande länder, där Nato militariserar och Turkiet befinner sig på andra sidan Svarta havet. Knappt hade pandemin lagt sig så fick vi en ny farsot. Krig.

Vi i Sverige lever farligt. Mycket farligt! Och de som tycker jag är alarmistisk kan få det repeterat om vad Sveriges utrikesminister som har att lugna och trygga folket sa härom dagen vid den årliga utrikesdeklarationen; Väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas! Vad säger hon? Hon talar om angrepp. Och hon talar om ett väpnat angrepp. Det är att referera till starka diplomatiska ord där samsyn och koncensus brukar råda i fredstid.

"Gud hjälp dem som inte kan fly mitt i vintern då marken är fast och militärtanks hinner upp dem. Det som fick enheten att nå precis så långt att också någon till blev drabbad. Hjälp oss som vänt dig ryggen som folkslag att vakna upp i tid och inte arrogant leka med livet, det liv du gav oss. Hjälp alla kristna som blivit ljumma och väck dem! De som ägnar sig åt skoskav i en bigott tillvaro och under ett allmänt missnöje. "

"Beskydda oss och bevara oss mot det som vi kan slippa. Styrk oss att genomgå det vi måste igenom gå. Så som du har talat."



 

Läs hela inlägget »

"Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen." Johannes 16:33

Det finns många strider man kan förlora. Ja, man kan faktiskt om det vill sig illa förlora varje gång. Ett nederlag är en förlorad seger. Det kan åtminstone förstås. 

Men det finns en seger vi alla kan vinna. Och det oaktat vad det än gäller. Det är övervinnandets seger! Man brukar tala om att man kan "förlora slaget men vinna kriget". Ett profant uttryck. Något av det.

Jesus säger att "i världen liden i betryck ". Det är ett påstående och inte en fråga om så är fallet. Vi känner nog igen oss var till mans emellanåt. Vi lider betryck. I världen. Vad är världen? Vårt samhälle, vår tillvaro - våra liv är i världen. Där lider vi betryck. 

Jag ville veta exakt vad ordet betryck betyder. Finns det några synonyma begrepp? Ja, ordlistan anger svårigheter, nöd och trångmål som liknande betydelser. Nog känner vi igen oss.

Jesus förringar inte våra besvärligheter. Men det slutar inte där. Han uppmanar oss mitt i allt att vara vid gott mod för att han hade övervunnit världen. Ett gott mod är en enastående tillgång. Vi som ofta hamnar i missmod. Vemod. Eller i övermod. Mer sällan i saktmod. Vi kan också ha ett brutet mod. Det har Herren en särskild förkärlek till - du som är bruten - han vill förbinda dig så du får din styrka tillbaka. 

Jesus säger inte att vi lider i världen och har ett gott mod för att vi i första hand övervinner. Men för att han har övervunnit! När vi ser på honom och vad han fick utstå då får vi frid och kommer i gott mod. Därmed får också vi kraft till att bli övervinnare. 

Jag undrade också vad ordet övervinna kunde betyda. Det betyder många saker. Besegra, kämpa sig igenom, överträffa, få under kontroll, få bukt med, bemästra. Ja, det ser faktiskt ut som om ordet övervinna har många fler nyanser än vad ordet betryck har. Det är en underbar fingervisning! Du kan förlora en strid men du kan alltid övervinna! Du kan övervinna förlusten. Då blir du en segervinnare! Är detta en lek med ord? Verkligen inte. Det är beprövat av Herrens tjänare under årtusenden. Här är jag en nybörjare och förvaltar endast orden.

En övervinnare vinner i slutänden. Den segern är alltid din om du väljer att övervinna. Det är den enda strid du inte kan förlora! Det är den enda seger ingen kan beröva dig. Vi vet att vi kan förlora en strid, en kamp, ett slag - om vi nu ska använda strids terminologier. Men det finns en sak vi alltid kan göra; vi kan se på Jesus och se hur han övervann världen och i någon mån kan vi följa hans exempel och själva bli övervinnare.

Ett annat bibelord som skapar stadga och ingjuter karaktär för vår varelse är några ord i Hebreerbrevet. Bibelordets mening riktigt negligerar det vi notoriskt vill undfly. Smäleken. Lidandet.

"Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron." Hebreerbrevet 12:2

Trons hövding, kallades Jesus för. Jag vet inte vad du har för referenser men jag tänker på en indianhövding. Den mäktigaste av dem alla. Med fina, noga utvalda fjädrar från havsörnen. Fågeln med perpektiv. De eviga. Några andra hövdingar känner jag inte till. Men det är en hövding som är en mästare på att utstå smälek och lidande. Han skapar inte lidande men utstår dem med berått mod. Ja, det står att han aktade smäleken för intet.

"Var glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen." Rom. 12:12. Tåliga i bedrövelsen. Ohhh... hur mäter man det? Här är jag endast en längtande och oerfaren efterföljare. 

"Detta har jag talat för att ni ska ha frid i mig ", sa Jesus. Att förlora slaget men vinna kriget det är verkligen den övervinnandes kriterium. 

Jesus som övervann världen. Så enastående!


 

Läs hela inlägget »

"I Darejaves', Ahasveros' sons, första regeringsår hans som var av medisk släkt, men som hade blivit upphöjd till konung över kaldéernas rike i dennes första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år, som HERREN hade angivit för profeten Jeremia, när han sade att han ville låta sjuttio år gå till ända, medan Jerusalem låg öde. Då vände jag mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan, och fastade därvid i säck och aska. Jag bad till HERREN, min Gud, och bekände och sade: »Ack Herre, du store och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älska dig och hålla dina bud! Vi hava syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga; vi hava vikit av ifrån dina bud och rätter. Vi hava icke hörsammat dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra konungar, furstar och fader och till allt folket i landet." Daniel 9.

Ukraina med sina
44 miljoner invånare står inför den allvarligaste situationen någonsin och hela Europa kommer att drabbas.

Idag uppmanar USA:s president Joe Biden alla amerikanska medborgare att lämna både Ukraina och Ryssland. De ryska trupperna som sedan länge befunnit  sig nära den Ukrainska gränsen och som förflyttat 30.000 man till en militärövning i Belarus, genomförde under gårdagen stora marina truppförflyttningar in i Svarta havet. Omvärlden har just nu svårt att urskilja var styrkorna för den redan tidigare planerade militära övningen i Belarus går och var hotet och mobiliseringen mot Ukraina befinner sig. De utgör helt plötsligt ett och samma hot. Och omvärlden bedras. Ukraina är de facto omringat av rysk militär på tre fronter och har nu sin hamn blockerad.

Det beräknas att det krävs en truppförflyttning av 240.000 man för att inta Ukraina. En vidlyftig uppgift då vår tids stridsvapen i krig ännu är oprövade i större skala. Turkiet som levererat drönare av egen produktion till Ukraina kan ställa till stor skada också för en angripare då krig allt mer kan ske på distans. Cyberkriget som stänger av hela länder i ett nu. Bedömare gör gällande att det redan finns 170.000 man i och runt Ukraina. Ett oerhört trängt läge. 44 miljoner människor är direkt hotade bara på ena sidan fronten.

Att USA kallar hem alla sina medborgare är inte ett diplomatins språk. Det är i sig en för verkningslös diplomatisk åtgärd och en för påtaglig inverkan för gemene man, utan att det skulle ha någon verklig effekt på att avvärja ett kommande anfall. När man vill demonstrera tar man hem ambassadpersonalen. Det är diplomatins språk. Krigspsykologin och diplomatin har sina gränser. Ber man alla sina medborgare att lämna både Ukraina och Ryssland i en och samma mening säger det mer om allvaret av läget än en uppmaning av en som kanske vill vinna ett nästkommande val. Det är det sista man gör innan ett krig. Om man hinner.

Flödet av militära och politiska åtgärder sker nu i så snabb takt och från så vitt skilda håll att världen håller på att ritas om. Alla flyttar fram sina positioner. Kina är inne och ger ett i sammanhanget så perifert land som Argentina rätten till Falklandsöarna och skapar en ny Sidenväg. Vladimir Putin har uttalat att Cuba och Venezuela kan rustas med ryska vapen. En oroväckande hög svansföring där prestigen till slut tar över och genomför det man sedan inte själv kan stoppa.

Det uppges att Vladimir Putin avvaktar de Olympiska spelens slut innan ett anfall. Ryssland som närmat sig Kina under Ukraina konflikten.

Många av de problem och avarter vårt land dragits ned i kommer att få en lösning om krig bryter ut. För vi kommer att beröras! De drönare som fredligt besökt våra skyddsobjekt kan snabbt göra nya besök med vapenlast. Vi har inte ens en egen elförsörjning i vårt land. Din elbil kommer inte kunna ta dig till en säker plats. Den kommer vara urladdad och din mobiltelefon når inte dina barn hur högt du än ropar.

Tidningen Världen idag skrev i går om den Förnyelseväckelse som skedde 1950-1952 och som kom att kallas för "Latter-Rainrörelsen". Det sena regnet. Till skillnad från arla-regn. Den kom samtidigt som Birger Claesson hade sina syner om en förestående invasion av Sverige. Det är 70 år sedan.

Profetians Gud som räknar till sju. Och inte till tio. Sju är Guds tal. Vi finner också talet 70. Det går igen i Guds ord då stora händelser sker utifrån en tidtagning. Men starta för allt i världen ingen församling kring det! Du kommer köra fast med din tideräkning.

Det är 70 år sedan Birger Claesson hade sina syner. Och de kristna kallar till icke "alarmistiska" bönemöten. Det knyter sig i bröstet. Vi kan stå inför ett svårt krig där vi får fly och de kristna fortsätter som om inget händer.

Jag är rädd för att vårt uppvaknande blir brutalt. Vi tror att allt löser sig av Svenska departement och av Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

Begreppet väckelse har då fått ett ny innebörd. Väckelse som vi längtat efter. 

Och som vi så väl behöver.

 

Läs hela inlägget »



För lite drygt två år sedan, innan Covid-19 hade kommit till Sverige är den här bilden tagen. Jag hade upplevt en tid innan att jag skulle beställa denna skylt, en som hänger på ryggen och en framtill med texten: Du är älskad! JESUS älskar dig! Sök honom till räddning.

En kvinna kom
fram till mig och sa: "Räddad från vad? " Ja, jag hade det eviga perspektivet i åtanken, så klart. Det är kanske inte solklart för alla. Kvinnan fick mig att vackla om det var så pedagogiskt att vara så alarmistisk. Jag fick mig en tankeställare. Jag kanske sköt över målet för de flesta, tänkte jag. De flesta som kanske inte känner sig vara i omedelbar knipa.

Men det dröjde inte många månader innan jag förstod att de plakat som jag beställt från Danmark, de kom i rätt tid. Jag stod då hela dagar i sträck och tiotusentals människor har med säkerhet läst på plakaten. Från båda håll.

Covid-19 kom och skördade de första dödsoffret i Sverige. Himlens Gud vet hur många som hann läsa skylten och fick med sig Jesus namnet till sin sjukhussäng, innan IVA personalen försatte vederbörande i ett tillstånd av medvetslöshet! Det ska vi få se i evigheten en dag. Det är viktigt att följa maningens röst. Och i detta fall var det omöjligt att stå emot. 

Men när jag började stå i korsningen Gamlabrogatan/Drottninggatan igen, förra våren, så valde jag att inte ta med plakaten. Jag fann att de flesta människor tog vägen längst med de båda husfasaderna för att undgå att få en traktat. Plakatet är överlägset. Men det är också traktaterna! Jag fann också att till skillnad från i min ungdom så slänger människor inte traktater. Man är djupt präglade på nedskräpningsförbudet som gör att man stoppar traktaten i fickan, istället. Det är ju precis det som är så bra! De tar med den hem.

Så jag kommer att fortsätta med traktatmissionen! Jag kommer att stå större delen nu på onsdag till Guds ära och dela flyers. Man har sagt att det skall bli fint väder också från väderlekstjänsten. Så skall Jesus göras känd! 

Gud hör bön! Jesus är trofast och den helige Ande bekänner sig till sådana här gärningar. Det är ett träget arbete. Det är ett målinriktad arbete. Det är ett underbart arbete!

Pris ske Gud!

 

Läs hela inlägget »

Nästa onsdag den 9 februari kommer jag att stå hela dagen i korsningen Gamla brogatan / Drottninggatan med flyers om evangelium.

Vi får ha tro för bra väder så många kan nås med budskapet om Jesus.

-Väl mött och trevlig helg alla följare!

 

Läs hela inlägget »

"Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sade: "Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?" Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom, reste han sig och sade: "Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne." Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: "Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?" Hon svarade: "Nej, Herre." Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer! "  Johannes 8.

Jesus kom för att frälsa oss från synden. När synden - som har makt att bedra oss - är ett faktum så går det inte att ha gärningen ogjord. Gärningen som är ett uttryck för synden. Ett brott. En överträdelse.

Kvinnan var fördömd. Det hade omgivningen hjälpt henne med. Och hennes samvete. Jesus säger; "Inte heller jag fördömer dig." Det är frälsande ord i det. Jesus frigav henne efter att räddat henne från sin omgivnings stening med orden; Gå, och synda nu inte mer! Det är förlåtelse i de orden. Det är upprättelse i de orden.

Så glömmer Jesus vår synd i förfluten tid. Och renar oss i nutid. Han som tog straffet på sig erbjuder oss sin befrielse men uppmanar oss att inte synda mer. Det är följdriktigt. Han som älskar oss med en evig kärlek.

Ta emot dina synder förlåtelse du också, min vän. Pröva Jesus och överlämna ditt syndaliv till honom i bön. Han hör bön! Han befriar dig från ett ont samvete som plågar din varelse. Det har med synden att göra. Då ska du få uppleva en befrielse som gör dig nyskapad. Bibeln kallar det för att vinna sin själs frälsning. Sedan får du följa Jesus i dopet och begrava ditt gamla liv. 

Det var därför Jesus kom och dog för oss, för att bana en väg för oss till himlen. 


- Gud välsigne dig!



 

Läs hela inlägget »


En sång håller på att sjungas. Oavbrutet. Ljudet av den kommer mycket långt härifrån. Den ljuder inte från jorden. För härifrån hör jag den inte. Men därifrån. Orden och melodin gör gemensam sak med varandra. De minner om en frigjordhet från synd, ångest och rädslan. Det är den frigivnes melodi. Den frigjordes. Den sjunges av de i paradiset och tonerna når mig. De som sjunger, sjöng den under sin jordetid. Sången de minns. Strax är vi där! 
    
Djupt i synd jag sjunken var, Långt ifrån fridfull strand. Med en ofrälst själ det bar, Längre åstad från land. Men mitt nödrop hörde han. Som över havet rår`. Han ur djupet lyfte mig, Nu frälst jag står.

Kör: /:Han frälste mig. Han frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig - Hallelu-uj-ja!:/

Han mitt hjärtas tillflykt är, Honom jag allt förtror, Och hans kärlek stor och rik, Nu i mitt hjärta bor, Nåden, fri och hög och djup, Fyller min lösta själ. Trogen vill jag honom bli, Som allt gjort väl.

Sorgsna själ, ännu är hopp, Jesus förstår dig, han. Ömt och milt från syndens grav, Han dig upplyfta kan. Ty hans makt är gränslöst stor, Samma från dag till dag. Böljan stillas på hans ord, hans nåd mottag!

/:Love lifted me:/  When nothing else could help, love lifted me:/

                    -  James Rowe - Howard E. Smith - övers. O.Witt  -


 

Läs hela inlägget »

Jesus sade till dem: »Min mat är att göra dens vilja, som har sänt mig, och att fullborda hans verk.» I sägen ju att det ännu är fyra månader innan skördetiden kommer. Men se, jag säger eder: Lyften upp edra ögon, och sen på fälten, huru de hava vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar uppbära sin lön och samla in frukt till evigt liv; så kunna den som sår och den som skördar tillsammans glädja sig. Ty här sannas det ordet, att en är den som sår och en annan den som skördar. Jag har sänt eder att skörda, där I icke haven arbetat. Andra hava arbetat, och I haven fått gå in i deras arbete.» Joh. 4.

Dagens text med ord av Jesus talar om att gå in i ett arbete. Ja, i deras arbete, står det faktiskt. "Andra har arbetat och ni har fått gå in i deras arbete.

Jesus förklarar inte i texten vart arbetarna tagit vägen. De som påbörjade ett arbete. Det är inte heller där fokuset ligger. De som verkat fram en skörd som nu parallellt kunde bärgas vid sidan av att fortsätta såningsarbetet. Kanske arbetarna hade fullbordat sitt lopp och gått ur tiden. Eller kanske mer begripligt på en arbetsmarknad att de hade gått i pension - även om jordbrukarens liv inte är synonymt med pensioneringar. Det är en livsstil. Jesus är så inriktad på att det fanns ett arbete från ax till limpa att utföra och han liksom ropar för den som hör det; - Ta vid !  Hör du ropet? Kallelsen?

Jesus säger att andra har arbetat. I haven fått gått in i deras arbete!  Jesus talar in i all vår framtid och till varje generation av kristna. Det finns ett arbete att ta vid. Att fortsätta med i någon mån.

Jesus talar om att man redan från start kan få skörda utan att ha sått. Hur är det möjligt? Jo, några hade arbetat innan! Deras gärning låg kvar i en alltmer mognad skörd. Så värdefullt för oss att Jesus sa detta. Det legitimerar och ger auktorisation. 

Jag vill avsluta med Jesu inledningsord här. Orden som han hade kunnat hållt för sig själv men som han uttalade för att ge oss ett exempel. Det är de ord han fällde över sin tjänst. Jesus ville fullborda Guds verk genom honom. Jesu ord griper oss! De utmanar oss. Det vägleder oss.

Gå in i deras arbete. Vad betyder det konkret? Ohh...den helige Ande kan vägleda oss rätt i denna avgörande fråga.

" Min mat är att göra dens vilja, som har sänt mig, och att fullborda hans verk."

 

Läs hela inlägget »

Massmedia berättar att nu är det inte mindre än 130.000 ryska soldater vid och omkring den Ukrainska gränsen. Uppgifter om att sjukvårdsenheter med blodförråd har skickats ut till gränsen indikerar allvaret på ett särskilt sätt, av alla de underrättelser som når oss. Blodgivare vet att efter sex veckor så kasseras färskvaran. Då skulle ett påbörjat krig ha en bortre tidsgräns. Är detta ett propagandatrick eller finns det substans i uppgiften?

Samtidigt får vi veta att Kina inte vill ha invigningscermonin störd av ett krig i Europas ytterkant. Ett förestående krig laddar för helt andra invigningsraketer. Stormakternas politiska spel blurrar vårt omdöme för vad som är en presumtiv mardröm eller ett dubbelt propagandajippo.

Vid annekteringen av Krim ställde sig den ryska militären på Ukrainsk mark utan nationalbeteckningar. Försvaret av landet uteblev. Ukraina blev taget på sängen. Man glömde försvara sig eller så kapitulerade man helt frankt med bara några skärmytslingar. Man annekterades. Inte av styrkorna men av tillvägagångssättet. Mångas liv räddades förmodligen och Kreml uppnådde det som var deras avsikt. Inta och som man sa; återta Krim. Efter några år hade man byggt en bro till fastlandet som för all framtid ska demonstrera tillhörighet och dominansen i Svarta havet.

Just nu laddar Ryssland upp för en planerad militärövning i Belarus. Vitryssland är Belarus. BelaRos. Det är samma område vare sig Lukatjenka sitter vid makten som en potentiell rysk lydherre eller vi ser militärövningen som en förlängning av den ryska statens agerande eller inte.

Västvärlden gör precis det som Vladimir Putin önskar. Främja polarisering. Det ligger i sakens natur och är en reaktiv åtgärd. Den svenska militären har skickat några hundra soldater och bandvagnar till Gotland. Och jag sitter och rapporterar som en krigsreporter. Absurt. Händer detta verkligen? Kan vi greppa detta?

Danmark har under Nato flagg skickat två amerikanska flygplan till Baltikum. Britterna och USA är redo att skicka soldater för att som man säger; förstärka de allierade. Den samlade mängdrabatten betalar sig i Kreml! 

Det är precis så här Putin vill ha det. Att rekonstruera kalla krigets polariserade värld. Och väst följer fogligt efter. Väst, detta flytande begrepp med USA i täten, har inte för avsikt att strida på Ukrainsk mark. Ändå laddar man upp med vapen och manskap på Nato mark runt omkring. Ryssland som å sin sida inte uttalat något direkt hot mot några andra länder. Inte heller för den delen samlat militära styrkor i dess omedelbara närhet - förutom en ökad aktivitet i Östersjön. Samtidigt som svensk polis och underrättelsetjänst tonar ned uppgifterna om drönare över flertalet svenska skyddsobjekt i landet.

Under gårdagen tog man enligt uppgift en rysk medborgare som körde en drönare över Drottningholm - mitt på ljusa dagen. Bor inte Sveriges statschef där? Den för Sverige högste i rang. Man anförde att manövrerandet av drönaren mitt på dagen inte skulle ses som något uppseendeväckande. Just det faktum att han drönade mitt på dagen, då han skulle kunna bli som mest upptäckt, talade för att det bara skulle handla om en ovetskap mot förbudet. Risken för att bli maximalt upptäckt talar därför emot ett spionage. Sånt gör man i lönndom... När samtidigt dagsljus är den bästa tiden för kartläggning. De svenska myndigheterna som naturligtvis inte är så naiva vill tona ned och lägga locket på. Det hör till svensk hållning och neutralitet. Jag ifrågasätter den inte. Jag bara konstaterar. Det stod inte heller vid denna händelse någon nationalitets beteckning på det militära redskapet, vad vi vet. Farkosten som med säkerhet fick landa under kontrollerade former och kan hämtas ut av ägaren då ärendet avskrivits.

Samtidigt så stormar den svenska oppositionen emot regeringen i Nato frågan. Den svenske försvarsministern som har det yttersta politiska ansvaret för att vi inte hamnar i krig hävdar med emfas att vi inte ska debattera någon Nato option. Inte just nu. Det är naturligtvis för farligt. Det är en tydlig signal till Ryssland. Vladimir Putin inledde den här vintern med att påpeka det. Finland och Sverige får uttryckligen inte närma sig ett Nato medlemskap.

Jag läste i en kristen dagstidning om sammankallande till ett bönemöte för situationen. Men man ville inte vara för alarmistisk. Man förstår inte sin tid. Och man förstår inte heller mitt i uppropet vilken stor Gud vi har! Å ena sidan vill man inte skapa panik hos de kristna. Men man vill be till Gud ändå. Fall, ifall. Ifall det är ett krig på gång. På riktigt. Men under modesta former.

Mina vänner, är det inte väktarens roll att varna!? Att ropa och larma! Är det inte trumpeten som likt militärens revelj ska göra de kristna redo och att hålla sig vakna? Jag längtar inte efter krig. Det är till och med genant att skriva det. Men vi står ju inför ett krig i Europa som ingen vet hur långt det kommer att gå eller yttra sig. Då ska vi vara alarmistiska! Gå i bön för Sverige!! Vi lever farligt. 

Jag vet inte hur många gånger jag skrivit det här på min blogg men vårt land och folk behöver hjälp med avkristningen och den djupa sekularisering som dragit folket ned i svår synd. Vi är ju vårt folk närmast. Därför talar jag om Sverige och inte om hela världen. Det är inget renodlat nationalistisk perspektiv. Men vi bor ju här och råkar vara svenskar. Vi behöver hjälp att trycka tillbaka synden och ondskan. Vi överlever inte som art annars.

Man kan inte både uttala domar och samtidigt avvärja dem. Man kan inte både be om väckelse och sedan inte välkomna den.

Gud hjälp oss! 


 

Läs hela inlägget »

Förkunnelse på YouTube

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter