_DSC9211-2.Mobilen

G12 visioner

För ett tiotal år sedan befann jag mig i ett frikyrkosammanhang där man antog en traderad vision. G12 visionen. G12...så lätt att göra en logga utav. Så tidstypiskt.
( Det är möjligt att jag nämnt det tidigare. Det tål att poängteras.)

G12 är en vision vilken är definierad utifrån talet tolv. Det är ett koncept konstruerat av en predikant i Sydamerika som heter Cesare Castellanos och utifrån hans lära som han kallar för Framgångsstegen. Det är en handfull läroböcker som han har författat. Han marknadsför och säljer rättigheterna och åtkomsten till denna vision genom de böckerna och den handledning hans organisation sedan erbjuder. För dyra pengar. Konceptet har stor framgång i Colombia ända upp på regeringsnivå. Något förenklat kunde man beskriva visionen att den bygger på talet tolv. Jakobs söner var tolv. Israels stammar var tolv. Jesu lärjungar var tolv, osv. Det kryllar av talet tolv i bibeln. Castellanos filosofi är att lägga tyngdvikten vid själavinnande och att befästa människor i tron genom cellgrupper och att bli just tolv stycken i gruppen. Det är hans program.

Vid den tiden då detta koncept etablerades i Sverige på tidigt 2000- tal så meddelade ledarna för visionen, makarna Castellanos, att man tänkte komma på en introducerande konferens i Sverige - om den lokala församlingen i Stockholm hade lyckats få ihop tolv grupper med tolv individer i varje grupp, vill säga. Tolv mansgrupper och tolv kvinnogrupper. Hans fru skulle då komma och betjäna kvinnorna och han själv männen. Tolv gånger tolv är hundrafyrtiofyra. Också det ett bibliskt tal. Man menade att vid talet hundrafyrtiofyra skulle en särskild andlig makt upprättas över grupperna. Besöket var på detta viset villkorat och klart uttalat. 

Till denna organisatoriska vision där den sociala kopplingen till storstadsmiljöernas och människornas ensamhet fokuserades, byggde modellen också på just ett kvinnonät och ett mansnät. När man blev vunnen för visionen och kom med i församlingen blev man med i en cellgrupp utifrån sin könstillhörighet. Modellen är lika gammal som klosterväsendet men nu i en karismatisk förpackning och tappning. En lightversion under friare former men grundtanken är densamma om än modifierad. Om gruppen utvidgades och man blev tretton medlemmar så skulle en högre uppsatt cellgruppsledare med auktorisation avskilja den som var mest lämpad för att å sin sida få starta upp en egen cellgrupp och bli en ny "tolva". En fråga för församlingsledningen och pastorn helt enkelt. Egentligen ett allmänmänskligt förhållningssätt där det handlar om att organisera och att bevara det ursprungliga i sina principdeklarationer. Även bland profana företag så har man ju riktlinjer som man vill upprätthålla i sina företagskulturer. Men gör man det på bibelns område då må man se till att det är evangelium man utgår ifrån! Är grunden fel så blir hela huset snett. Folk går in i väggen och andra hittar inte in.

Den bibliska modellen för att dela in kvinnor och män - vilket för övrigt förekommer både här och där i kristna sammanhang genom trivselkvällar och workshops nu för tiden, har i G12 modellen sin förebild i Hesekiels bok där det talas om den dubbla strömmen. Castellanos menar att det är en flod med kvinnor och en flod med män. Den dubbla strömmen. En svag teologisk ide som borde kastats ut med badvattnet eftersom det inte är något bärande fundament. Vem har sagt att Hesekiel hade för avsikt att dela upp församlingen i könstillhörigheter genom det han beskrev !? Det är en urkundsförfalskning och inte en rätt bibeltolkning. Den har ingen förankring i nya testamentet överhuvudtaget och uppbär inte nya testamentets syn på församlingen. I församlingen skall det inte finnas väggar emellan folk, åldrar och kön. Tanken är bara en uppfostrare till den stora kyrkans koncept om förtroendemän med särskilda befogenheter. Men då kallas de för kardinaler. Skiljeväggar har man bland munkar och nunnor. För att travistera epitetet "celler" så ser du barnet redan i sin linda hur det kommer att bli. För även kardinaler behöver en ledare som håller ordning i huset. Historien upprepar sig, mina vänner. 

Jag skall inte fortsätta att beskriva denna korta resa jag varit med om. Men företeelsen är ett allvarligt uttryck för hur det är ställt bland Guds folk. Man vandrar in i träldom. Sen kommer man inte ur den. Man sliter och bär Guds verk på egna axlar som man egentligen inte skulle behöva. Han, Jesus, bär ju oss! Och den helige ande administrerar det mesta själv.

 Jag minns hur vi vid de första tillfällena då vi samlades till denna kryptiska rubrik G12, hur vi under veckan som låg framför skulle fundera på och välja ut tre stycken ur vår bekantskapskrets, för att vinna dem för visionen. Vid nästa sammankomst skulle vi presentera dem i deras frånvaro inför cellgruppen. Cellgruppen som hade startats med bara några stycken medlemmar samlades en gång i veckan. Vidare skulle vi bedja i trettio dagar för dessa tre namn vi var och en valt ut. Vi skulle ansätta dem i bön och sedan göra en social kontakt för att i nästa steg bjuda in dem till en myskväll eller en bowlingrunda. Ett fiskenät, helt enkelt. Trettio dagar hade sin föregångare i bibelns Daniel som bad i tre veckor, enl. framgångsstegen.  

Jag backade på högsta växel. Till min cellgruppsledare gav jag motiveringen att den helige ande föll på pingsdagen när Judas gått och hängt sig och lärjungarna bara var elva och inte tolv. Så sa jag för att illustrera hur bristfälligt ett teologiskt koncept kan vara - om jag nu hade behövt en motlära för att kränga av mig denna obibliska tvångströja som jag mötte i detta koncept. Gud kommer och uppenbarar sig för vem han vill. Och oberoende hur många man är. När vi brister och allt hopp är ute - då kommer han. Då kommer han! Han har lovat vara med oss alla dagar. Inte bara klockan tolv eller när vi är tolv. Petrus predikade ju jämte de elva och tre tusen blev frälsta i ett nu. Han predikade inte jämte de tolv, om du ursäktar mig. Låt den helige ande organisera! Det behöver inte vi göra. Gud är en. Sonen och den helige ande är ett plus två. Alla tre lever i harmoni och är ENastående. Hur kan man hamna i liknande tankemönster? Tolvans tabell. Man sliter sig trött och kommer ut ur sammanhanget förbrukad. Man försöker skapa väckelse och majoriteter genom organisatoriska och tekniska hjälpmedel och förstår inte att väckelse och besökelstider kommer från himlen och är lagbundet efter principen sådd och skörd. Ofta ligger jorden i träda däremellan.

Det finns mycket mer att säga men utrymmet tillåter inte det just nu.

Jag vill avsluta med att säga att vi inte skall låta oss trälbindas med religiösa ok. Hur sinnrikt konstruerade de än må vara . Det varnar Paulus oss för i nya testamentet. Väckelse är inget koncept. Det går inte att upprätthålla andligt liv genom teknik och respiratorer. Människan måste födas på nytt och andas för egen maskin där livet med Gud skapar förutsättningarna och inte vi själva.

Allt som har liv växer. Det växer fritt och ohämmat med Gud. 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv