_DSC9211-2.Mobilen

Det finns tre himlar

Var bor Gud? Var ligger paradiset? Är det samma plats men bara olika benämnt utifrån vad som avhandlas? Eller är det två helt skilda platser?

Låt oss vägledas av ordet.

För det första; Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Vi kan alltså slå fast att det är så pass lång bort från oss att inga teleskop kan se det ljuset - för ljus kan man se. Ljus är ingen metafor för något annat. Där bor Gud. Där är den verkliga himlen också teologiskt definierad. Men också bevisligen gömd av avståndet.

Var ligger paradiset, platsen dit de som dött i tro på Kristus och som tvagit sina själar rena i Jesu blod befinner sig? De har sin plats i den andra himlen. Vi som lever på jorden är logiskt sett omhöljda av den första himlen. Det är den atmosfär, stratosfär som vi kan se - även med hjälp av enorma teleskop. Det är himmel nummer ett. Här håller vetenskapen med bibelns uppfattning. Det finns flera himlar!

När Jesus hade låtit sig ses efter sin uppståndelse så står det följande:

Eftersom vi nu hava en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låtom oss hålla fast vid bekännelsen.” Hebreerbrevet 4:14.

Jesus for upp genom himlarna. Om Guds vistelseplats skulle varit himmel nummer två då hade inte Jesus farit upp genom himlarna. Då hade han bara lämnat en himmel och farit till den andra. Plural är mer än en. Alltså bor Gud i tredje himlen.

Vad mer? Jesus sa till rövaren på korset att han skulle få komma till Paradiset. Vad säger han? Vi läser;

”Sedan sade han: »Jesus, tänk på mig, när du kommer i ditt rike.» Han svarade honom: »Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.”  Lukas 23

Vi läste i Hebreerbrevet att Jesus farit "genom himlarna ". Det förutsätter vår himmel och åtminstone en till. Vad finns i den andra himlen? Paradiset! Ovanför vår egen jordiska himmel - för paradiset är en plats en destination i en himmel. Där lämnade Jesus rövaren i ett paradisiskt tillstånd. Men Jesus själv for upp och vidare. Där satte han sig på Faderns högra sida och manar gott för oss just nu. Det kan inte förstås på annat sätt.

Låt oss titta på vad Paulus säger som inte beskrivit Guds vistelseort så utförligt. Han kom ända till den tredje himlen men inte in i den. Det är skillnad på ända till och ända in i. Lägg märke till det viktiga ordet ”ända till”. Han betraktas alltså ha varit i paradiset under oklara förhållanden och hör saker man inte får eller kan säga. Men fortfarande utanför den tredje himlen. Och han säger det själv, "Uppryckt till paradiset."

Låt oss läsa om det;

Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himmelen; huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag icke, Gud allena vet det. Ja, jag vet om denne man, att han -- huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag icke, Gud allena vet det — jag vet om honom, att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det icke är lovligt för en människa att uttala." 2 Kor.12:2

Annat var det för Johannes på Patmos. Han fick se ända in i Guds himmel. Den tredje himlen. Vi läser;

”Sedan fick jag se en dörr vara öppnad i himmelen; och den röst, lik ljudet av en basun, som jag förut hade hört tala till mig, sade: »Kom hit upp, så skall jag visa dig, vad som skall ske härefter."  Uppenbarelseboken 4.

Vi kan sammantaget konstatera att paradiset är ett mellanstadium, en mellantillvaro, innan de döda uppstår från ett paradisiskt tillstånd och vi som ännu lever kvar skall ryckas upp Herren till mötes, tillsammans med dem under verkställan av en Guds basun och en överängels överinseende. Paradiset har alltså sitt säte i den andra himlen. Hur långt är det dit? Oändligt långt! Vi ser inte ljuset från jorden. Det bekräftar alla stjärnor som ligger däremellan och som dokumenterat ligger så långt borta att vi nästan inte kan mäta avstånden i ljusår. Men en dag skall vi nå förbi paradiset och nå fram till Guds himmel. Ovan stjärnor klara! Där är det så ljust att ingen kan ta sig dit själv.

Men med Jesu medverkan kan vi få tillträde till nådens tron! Den står där Gud finns - han som bor i ett ljus dit ingen kan komma, just nu. Där skall ingen synd finnas.

Det var därför Jesus kom för att förbereda alla dem som vill och som tror på honom!

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Stina » Jesus !:  ”Stämmer helt in i vad du säger! Var tvungen sjunga sången för mej själv. Men Pel..”

  • Helene » Jesus Revolution:  ”Hej! Jag kommer gärna till Stockholm vid tillfälle. Väntar in tills Herren har b..”

  • Siri » Jesus Revolution:  ”Jesus is the revolution for the people!”

  • Thommy » Mannen med vilddjursklor:  ”Ja, det är det bestående intrycket också jag har av den museiintendent som förev..”

  • Berno » Mannen med vilddjursklor:  ”Värmlands museum i Karlstad framställer Boltzius som en bedragare och alla "bevi..”

Bloggarkiv

Etikettmoln