_DSC9211-2.Mobilen

Herren har gett de troende fullmakt!

"Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig." De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen." I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för." (Luk. 10)

Jesus hade sänt ut sjuttio män och lät dem gå parvis i evangelisationen. Kanske kan talet sjuttio relateras till de sjuttio styresmän som Mose fick i sitt arbetslag. De fick del av samma ande som Mose hade, står det, eftersom han hade många bestyr att ta hand om själv. Jesus har också många bestyr och han vädjar till oss att "be skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin stora skörd ". Inte sant? Två parallella rekryteringar i historien som ser ut som en tanke. Jesus har också många bestyr, i överförd mening.

Nu kom de sjuttio tillbaka och var glada i evangeli framgång. Ja, man kunde gott inflika här; det var väl för väl att Guds ord hade framgång! Eller hur? En Guds rikes insats under nederlag hade varit en motsägelse. Jesus hade givit dem makt utifrån vissa avseenden. Makt är att besegra och vidmakthålla.

Jesus identifierar sig med sina lärjungar. Vad säger han? "Den som lyssnar till er - han lyssnar till mig. Den som förkastar er - han förkastar mig." Och indirekt honom som hade sänt Jesus, dvs Fadern. Ovärderliga ord. Ovärderliga  o r d!

De sjuttio var glada över att de onda andarna lydde dem. Hur kom de onda andarna till lydnad? I Jesus namn. De onda andarna lydde dem i Jesu namn. Där har vi fullmakten. Jesus namn är vår fullmakt! Men vi provar allt för ofta i vår egen kraft under eget namn och inte sällan kraftlösa hänskjuter vi saken tillbaka i bön till Jesus - han som gett oss fullmakten! Här råder det mycket oreda i handhavandet. Villebrådet blir aldrig fällt för vi riktar pipan uppåt - likt en startpistol. Står det inte att de kom tillbaka till Jesus och var glada över segern över den onda andevärlden? Jesus var då inte med dem fysiskt. Har du tänkt på det då du läst bibelordet? Men i kraft av sin fullmakt förmådde de! Inte sant?

Jesus dämpar möjligen deras segerglädje. Det fanns större glädjeämnen. Javisst. Men det är samtidigt ett förminskande av de makter som man nyss hade besegrat i Jesu namn. Inte sant? Skriften benämner dem på ett annat ställe som "dessa arma makter ".

Det finns ett humanistiskt hänsynstagande människor emellan som står i vägen för andliga genombrott. Vad sa Jesus?

"Se", säger han. Vem säger det? Jesus! "Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er." Men vi räds makterna för mellanmänskliga hänsyns skull. Och låter dem spela ut sina attribut under psykologiska trick. Ormen har sina attribut. Skorpionen sina. Vad var åtgärden som de sjuttio lärjungarna i ett bildspråk skulle utöva? De skulle trampa på dem. Och stå emot fiendens hela välde.

Låt oss avslutningsvis denna dag läsa ytterligare ett ord av Jesus. Han har inte återkallat de orden. Vi får påminna varandra om dem idag:

"Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." (Markus 16.)


Amen!

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Elena » I den Helige Andes tjänst!:  ”Ja, heliga anden behöver oss som redskap ”

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

Bloggarkiv

Etikettmoln