_DSC9211-2.Mobilen

Mene, Mene, Tekel...

Folk och Försvars rikskonferens har haft sitt årliga event där man vid kunglig representation och med NATO chefen Jens Stoltenbergs närvaro, talat om Sveriges säkerhet. Vad gör NATO chefen där? Inte alla frågor avhandlas väl ens med de bästa av vänner vid interna familjeangelägenheter. Ja, det inskärper möjligen hur allvarligt det politiska läget är - för allt annat vore en provokation. Sverige inte är med i NATO. 

Det har uppstått en semantisk motsättning mellan Försvarsberedningen och regeringen. Det handlar om rubriken som Försvarberedningen myntade 2014 då man gjorde bedömningen att det var "osannolikt " att Sverige skulle angripas av en främmande makt. 2017 års beredning talar om att ett anfall mot Sverige "inte kan uteslutas ". Även ord har betydelser. Inte sant? Det är en skräpning. En avsevärd skärpning.

Det man från militärt och politiskt håll är absolut överens om är att Sveriges totalförsvar måste stärkas väsentligt. Även svenska myndigheter tittar nu på vilka verksamheter inom industrin som skall krigsplaceras, dvs. vilka som snabbt måste kunna lägga om till krigsproduktion från att ha varit renodlad civilproduktion. Då är inte ett angrepp mot Sverige en "osannolikhet" längre! 

När det gäller vårt land tänker jag på Anton Johansson. Norrmannen, Finnmarksprofeten. Han var sakkunnig för att Gud hade visat honom något. En naturmänniska. Han gick till sin samtids regenter och berättade vad han hade sett. Man häpnade. Han talade om ett ledande ryskt angrepp mot Sverige.

Det är så med det profetiska ordet att det väntar på sin tid. Guds klocka är uppdragen men är ställd efter nåden. Där hastar inte timmans visare så fort. Men nu rusar den i en annan visare allt närmre. Tiden är nära! Vad säger profeten Habackuk;

"Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den längtar efter sin fullbordan och skall inte slå fel. Om den dröjer, så förbida den, ty den kommer förvisso, den skall inte utebliva." Habackuk 2.

På 1950-talet hade Birger Claesson syner om ett anfall mot Sverige. Otroligt detaljrika upplysningar som inte kan förnekas. Ja, han hade syner mitt i Filadelfiakyrkans lokal på Rörstrand under en gudstjänst - den kyrkan jag har skrivit om tidigare i min blogg. Birger som kom, han såg och han talade. Men ganska snart tog Gud bort honom. Budskapet var överlämnat. Så är det med budbärare. De är bara brevbärare. Men budskapet finns kvar. Gud som inte har någon klockan verkar genom nåden. Det är hans tidsmått.

Dessa nämnda profeter har beskrivit att när den ryska armen anföll Sverige så hade det svenska försvaret ett okänt vapen, som fullständigt tog ryssarna på sängen. Han fick höra de ryska generalerna säga att om man vetat om detta, hade man aldrig anfallit. Det är idag inte svårt att förstå att så kan hända. Men det är uppseendeväckande att uppgifter som är omtalade så många år tidigare nu kan ha relevans. För det är fullt möjligt att den svenska militären har teknik att fullständigt slå ut elektronik med elektriska vågor. Då avstannar fienden på ort och ställe. Vem vet. Det är ändå uttalat i förväg.

När vi läser om ett kommande krig mot Israel hos Hesekiel, då skriver han så här; " Du skall då komma från ditt land längst uppe i norr, du själv och många folk med dig, allesammans ridande på hästar, en stor skara, en talrik här. "

Att fossila bränslen inte har någon framtid, det vet vi. Men det ser här ut som om all typ av energiladdning är omöjlig i det krig som Ryssland skall utföra mot Israel i kommande dagar. Varför? Därför att hästar är tydligt omtalade. Man krigar inte med hästar nuförtiden. Svaret kan vara det som man redan fruktar; elektroniska redskap blir i framtiden obrukbara eftersom de kan slås ut av kontra elektronisk datorisering och programmering. All militär förmåga bärs upp av elektronik idag. Hela vårt samhälle för övrigt.

Mina vänner, låt mig få knyta ihop säcken. När jag ser hur vår kultur alltmer sjunker ned och de kristna förlorat olja i lampa och kärl, så ser inte jag lösningen som ett hot. Det gör jag inte. Hotet är att vi inte får till en lösning! Då går vi under. 

Jag har talat med flera som har större närhet till mina observationer jag gjorde i Filadelfiakyrkan, än vad jag har och den förfärliga rapportering som jag delgivit under min blogg: "Skriv till församlingens ängel ". Vet du vad man kan få höra och det säger jag med stor integritet och för sakens skull: "Det är inte så farligt. Några gick fram på förbön efter predikan...det är inte så mörkt." - och då talar vi om allvarliga tecken på ett förfall bland Guds folk. Rökmaskiner och spotlights under förkunnelsen! Det är inte oskyldigt. Ett allvarlig tecken på andefattigdom. 

Den Helige Ande behöver inga fler hjälpmedel än sina nådegåvor. 


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Etikettmoln