_DSC9211-2.Mobilen

Jesus kärlek fördriver ängslan

"Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand." Jesaja 41

Rädslan har en tvillingsyster. Hon heter ängslan. De två har i sin tur en större bror som kallas för räddhågan. Han äger en större dominans än de andra två. De är alla minimalistiska i sin självuppfattning. Alla andra är större och mäktigare än dem, tycker de. Men de vet inte om att de utövar en fruktansvärd stor makt i och över människor - trots att de uppfattar sig själva så. Vi bär dem med oss i vår natur. Ja, vetenskapen lär oss att vårt flyktbeteende har med självbevarelsedriften att göra. Under fruktan. Förklaringen gör rädslan och ängslan mer rumsren och mer accepterad i våra livsuttryck.

Men Guds ord säger att kärleken driver ut räddhågan. Kärleken är starkare. Kanske därför de tre syskonen av katastrof, räds så. De blir själva fördrivna av kärlekens makt och förlorar då sin dominas. Vilken försåtlig makt. Fruktan som är en andlig makt.

Gud är högerhänt. Det står det i skriften. Hos profeten. Herren säger att "han uppehåller oss med sin rättfärdighets högra hand ". Den är rätt färdig. Rättfärdig. En vänster hand hos en högerhänt är inte rätt färdig. Den kan bara behjälpligt hantera livet. En prototyp av den högra handens förmåga. På så vis kan vi förstå vad profeten menar med Guds säkra handhavande med oss. Men ordet innefattar också förmågan att på ett färdigt sätt hantera rätten. Rättvisan. Rätten, det är ett juridiskt begrepp. Och handlar inte om mat. Gud är rättfärdig. Han vet att försvara den förtryckte. "Ja, jag ska snart skaffa dem rätt.", säger han i sitt ord. Innebörder som rymmer mer än en ordlek.

Vi måste alla få en större tillit till Gud i de passager i livet då vi varken ser Herren eller hittar lösningar på våra problem. Då rädslan, fruktan och räddhågan kommer över oss. De är bara temporära upplevelser av övergående natur.

Räddhågan - den är en större bror till de andra. Han har sitt säte i hågen. Håg, som är ett annat ord för viljan. Vilja till rädsla. En sån fruktansvärd makt. Att spana och söka efter farhågor i livet - trots att vi på ett teoretiskt plan vet om att Herren lovat upprätthålla oss. Med vaddå, säger skriftordet? Med sin högerhänta hand, efter mänskligt sätt att se det. Det talar om skicklighet. Hans rättfärdighets högra hand.

Kung David kom ofta under fruktan. Det kan vi se i hans psalmer och hymner. Elia blev också ängslig - han som annars var fylld av stort mod. Fruktan har drabbat gudsmän i alla tider. Enskilt så väl som ett helt Guds folk. Församlingen kommer stundom under fruktan. "Men frukta inte du lilla hjord - ty det har behagat eder Fader att giva eder riket! " "Och dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktig." Dödsrikets portar saknar inte makt. Det säger inte ordet heller. Men det säger att det inte ska bli församlingen övermäktig. Var stilla.

Finns det för kristna en kamp som är för svår, så att den inte längre är värd att utkämpas? Nej, det gör det inte - för han uppehåller oss med sin kärleks makt! Den är så oändligt stor. Hans kärlek är oändligt stor. Trots vad jag är, jag är ditt barn, han kallar sitt.

Låt Jesus kärlek genomströmma dig så ska alla ängslans, mörkrets långa och breda skuggor fly. Kärleken finns inte i räddhågan. Den driver ut den! Jesus kärlek som är så underbar. Så hög - att jag kan ej gå över den. Så djup - att jag kan ej gå under den. Så vid - att jag kan ej gå ut ur den. Kärlek så underbar.

Du är innesluten i Jesus kärlek. Det finns ingen anledning till fruktan. Det är bara syskonen minimalism som är rädda att tappa sin stora dominans under förevändning att de är så små och ynkliga. 

De är de också.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Etikettmoln