_DSC9211-2.Mobilen

Miljöfrågan är en ickefråga

En av de otaliga atollerna i Maldiverna En av de otaliga atollerna i Maldiverna


"Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom, på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid." (Upp. 20:1-3)

Johannes är här övertydlig i att tala om vem det gäller som i framtiden ska fängslas. I och under tusen år. Ormen som i sin utveckling blivit till en drake, den gamle ormen. Satan och djävulen blir fängslad och ett insegel blir satt över honom. Lovat vare Gud! Skapelsen kommer få en lång tid av frid, fred och ro. I tusen år. Djuren kommer upphöra att vara rädda dygnet runt. Bara en sådan sak!

Det gjorde mig ont vid årsskiftet när miljökonferensens delegater från ö-nationerna blev så brutalt överkörda av de sammankallande oljeproducerande länderna, då man genom kompromisser undertecknade ett dokument i Doha, i Qatar, om ett bättre miljöhänsyn. Alla de ö-nationer som är djupt bekymrade över de avsmältande glaciärerna och de stigande havsnivåerna. 

Maldiverna består av 26 atoller med cirka 1 200 öar, varav 200 är bebodda med en befolkning på över 370 000 personer - förutom gästarbetare som man har många av från Sri Lanka, Indien och Pakistan. Där är den högsta nivån över havet 2,5 meter. Det är ingenting! Ändå fick inte de här ö-nationerna komma till tals i Qatar. Det var nedslående att höra om det.

Men det stod så klart för mig att vi har fått en revers av Gud. En försäkran.  Jorden kommer inte att gå under än. Det ska bli fred på jorden i tusen år först. Åtminstone. Därför är allt miljöarbete en chimär, en pseudofråga, verkligen. Det är inte vi som kommer att rädda miljön. Skapelsen är i Guds hand och han har intresse av den. Därför är miljöarbetet och insatserna emot växthuseffekten en sekundär fråga. En förvillande fråga som står i vägen för de viktigaste frågorna. "Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade.. (Upp. 20)

Vi hade som ett exempel i januari månad - 11 grader i Stockholm, en dag. Nästa dag hade vi + 2 grader. Vilka fluktuationer! Likt en husmor som frostar av sin frys där det först ingenting händer men sedan rasar ner is från frysväggarna, så upplever vi just nu att naturen drabbar oss under avsmältningen av glaciärer. Men det kommer att stabiliseras. Gud vakar över det. Han kan bildligt talat sätta i kontakten igen och Golfströmmen får sin naturliga av honom skapade bana. Jorden är Herrens!

Miljöarbete i kristen regi eller i "Greta" regi är ett falskt profetdöme. Hur kan jag säga så? Därför jorden ska få fred och ro i tusen år. Det är en ansenlig tid och den ligger inte bakom oss. Den ligger framför. Ödesfrågan handlar inte om någon grads ökning hit eller dit på jorden. Termostaten har Gud i sin hand! Rätt var det är så stabiliseras det efter hans önskemål och syften. Jorden är gammal och stark. Det är Gud som skapat den. Han vet att sköta om den. Men profetordet säger att människorna först ska "stå rådlösa vid havets och vågornas dån" i en omskakande tillvaro. Det sker nu. Vad står det?

"Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån, då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva." (Luk. 21)

Så, vi ska inte ägna så mycket arbete åt miljöfrågorna. De är sekundära frågor och blir i den profetiska överblicksbilden ett meningslöst arbete. Gud tar hand om jorden och världen. Det har vi i Guds ord en revers om, en check om du så vill, om att jorden ska få fred och ro i tusen år. Då kan den ju inte först gå under. Gud kan öppna de källor som han öppnade på Noa dagar för att låta havsvattnet rinna undan och på så vis sänka de stigande havsnivåerna. Han kan låta gejsrarna på Island spruta vatten lite mer frekvent och på lite flera ställen. Var inte orolig.

Miljöaspekterna är inte det stora hotet för mänskligheten. Det är synden som är det allvarliga hotet - för den skiljer människan från Gud! Gud har haft förmågan att skilja hav från land förr. Vi ska inte oroas. Men det är vi som har vårt liv i vår hand att låta Jesus skilja oss från synden. Det är synden som ödelägger oss.

Den frågan är den verkliga frågan i livet som behöver en rörelse!


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Elena » I den Helige Andes tjänst!:  ”Ja, heliga anden behöver oss som redskap ”

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

Bloggarkiv

Etikettmoln