_DSC9211-2.Mobilen

Klimatfrågorna är en chimär

"Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter." (Uppenbarelseboken 20:10)

"Sedan såg jag en ängel som kom ner från himlen med nyckeln till den bottenlösa avgrunden. Ängeln hade också en tung kedja i sin hand. Han grep draken - den gamle ormen, som är Satan själv - och band honom i tusen år. Han kastade ner honom i den bottenlösa avgrunden, som han sedan stängde och låste. Och han förseglade dörren så att han inte kunde bedra folken längre, förrän de tusen åren hade gått. Därefter ska han åter släppas ut för en kort tid." (Uppenbarelseboken 20:1-3)

Ett av vår tids största blindverk är klimatfrågorna. Hela mänskligheten ser med ängslan och förskräckelse på den väderlek som återkommande överraskar oss. På ena platsen uppstår extrem torka. På andra platser översvämningar och orkaner. Har inte dessa fenomen eskalerat på vår jord? Jo, ur ett kort perspektiv så är det så. Men vår jord är stor och har en lång historia och dess system är omfattande och komplexa. Jorden är Guds verk och skapelse. Han som inte har övergett den! 

Det tog mig hårt när representanter från olika ö-grupper fullständigt blev överkörda på klimatmöte COP28 utan att ha få säga sin mening inför slutdokumentet. Ö-nationer som formligen står på tå med stigande havsnivåer. 

Vår värld, vår jord, ska i tusen år få en underbar fredsperiod. Det så kallade tusenårsriket. Det kan ingen omintetgöra. Den tidsepoken är nedskriven i den profetiska kalendern. Hos Gud. Den har sin omedelbara verkan genom att satan fängslas i tusen år. Det ligger framför oss! Då är det en orimlighet att klimatet skulle utplåna allt liv på jorden innan dess. Inte sant? Varför ängslas vi kristna då så mycket över klimatet? Påven är den främste oroshärden i frågan. Det är inte en ödesfråga - även om vi ser stora variationer i väderleken just nu. Den verkliga ödesfrågan är synden i mänskligheten - för den skiljer människan från Gud - för evigt! Den frågan är mycket viktigare och betydligt akutare. Reversen eller insatsen här heter tusenårsriket. Jorden ska inte gå under innan dess!

Jag vill ställa mig på en av de låglänta öarna och basunera ut detta. Gud kommer inte tillåta att nationer i Indiska oceanen går under som ännu inte hört talas om Jesus, genom evangelium. Det har vi Guds ord på! Jag ropar! Ära vare Gud! Det är djävulen som förvillar oss. Det står ju det. Det är hans specialitet. Och i denna fråga så har han egenintressen för han ska sitta i fängelse under den perioden. Lovat vare Gud!

Herren ingav mig att säga att de glaciärer som nu smälter bara är att likna vid en avfrostning av ett frysskåp. Men i större skala givetvis. Vi kanske inte är så beroende av glaciärerna, trots allt. Gud har allt i sin hand. Det kommer att lugna ner sig. Vi vet ju att ena dagen har vi +2 grader och två dagar senare har vi -11 grader. Verkliga väderkast. Och det kan snabbt ändras till det bättre. Det skvätter och islossar även när vi frostar av mindre enheter och det skapar lokala översvämningar i miniatyr. Det är naturligt och logiskt vid avsmältning och det ökar alltid i styrka på slutet. Till en husmoders förtret. Ja, Herren kan låta gejsrarna på Islands få jobba mer frekvent och tryckutjämna den stigande havsnivån.

Det står om tiden före floden att "himmelens fönster och jordens källor öppnade sig." (1 Moseboken 7:11-13) Gud kan dra ur "proppen" ur haven och nivålindra dem. Tro mig!

Josua talade en gång i historien till sol och måne att stå stilla så att Israel kunde strida färdigt. (Josua 10:12-43) Gud har gripit in tidigare i historien. Att glaciärerna just nu smälter kommer inte att upphäva det bestämda faktum att vi i framtiden går in i ett tusenårigt rike under frid och fred. Guds ord är trovärdigare än tillfälliga vetenskapliga data med nycker och plötsliga belägg för en katastrof,  problematiserat och ingivet av satan själv. Han som vill skymma och förvilla oss kring det egentliga hotet. Synden!

Låt inte miljöaspekten vara en skrämselfråga och den översta frågan i vår tid. Herren har bestämt om ett tusenårsrike och då kan vi inte stå inför ett totalt miljöhaveri.

- Tack Jesus!

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Etikettmoln